പഠനവിഭവ സമാഹരണം

>> Tuesday, December 11, 2018


പുതിയ പാഠപുസ്തകം എത്തിയ അന്നുമുതല്‍ ഇന്ന് വരെ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകര്‍ തയ്യാറാക്കി മാത്‌സ് ബ്ലോഗിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടുകളുടെ സമാഹരണമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. പരീക്ഷക്കുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കമാകട്ടെ ഇത്.

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10 - Social Science Unit one

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9&10 - Biology Notes

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10 -Bridge Material for Std X (ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി)

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8,9,10 - Chemistry Equipments

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10 Social Science Teachning Aids

ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാന്‍ ENGLISH MAESTRO ഒരു ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പ്

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1 മുതല്‍ 10 വരെ - മലയാളം : ഒന്നുമുതല്‍ പത്തുവരെ മുഴുവന്‍ കവിതകളും..!

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- X - Chemistry Work sheets

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC PHYSICS NOTES

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9 & 10- Sample question Papers to STD IX and X

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8, 9 & 10- First Terminal Examination Answers September 2016

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Social Science X : Study Notes

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- STD 10 Biology 4 Question Papers with answers

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8,9& 10- THS Question Papers First Term 2016-17

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Biology Short Notes : X Unit 3,4,5

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- STD X Mathematics (Additional Questions)

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- CHEMISTRY SHORT NOTES - SSLC 2016

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- STD X Social Science Unit 4, 6, 7

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- HINDI : QUESTION POOL SECOND TERM CLASS X

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Class X Biology Simplified Notes (units 6&7)

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- രണ്ടാംപാദ ചോദ്യമാതൃകകള്‍ - Maths&Physics

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Social Science: Study Notes for Second Term

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Second Terminal Examination December 2016

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Aaruddam - SSLC Maths Module

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Orukkam 2017

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC ENGLISH QUESTION PAPER MODELS

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്‌തങ്ങളുടെ നാമകരണം

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Maths Blog Question Bank for SSLC Students

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC - 2017 : Math, Physics & Chemistry Questions and capsule

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC Exam help for Various Subjects

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SCERT Question Pool

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC Model Exam Question Papers and Answer Keys

(തുടരും.....)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി

>> Tuesday, December 4, 2018പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി മുഴുവന്‍ അധ്യായങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തയ്യാറാക്കി കുട്ടികള്‍ക്കായി നല്‍കുകയാണ് എഴിപ്പുറം GHSS ലെ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.PhysicsChemistry


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer