PF Credit Card : പലിശ കണക്കാക്കുന്ന രീതിയും ആപ്പും

>> Thursday, August 10, 2023

    സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും പി.എഫ്. സംബന്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കുറിപ്പ്. വ്യക്തിപരമായ ചില പരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളുമാണ് ഈ കുറിപ്പിന് ആധാരം. വർഷംതോറും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്ന പി.എഫ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പലിശ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ഏതു പലിശാ സമ്പ്രദായമാണ് അതിനടിസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ കുറച്ചുനാളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പി.എഫ്. സംബന്ധിച്ച പോർട്ടലുകളിലൊന്നിലും ഇവയെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതും പ്രയാസകരമായി തോന്നി.
    ഒരു സ്‍പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്ത് വെച്ച്, അതിലെ ഡാറ്റ (പലിശ ഒഴികെയുള്ള ഡാറ്റ) കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. കൂട്ടുപലിശ കാണുന്നതിന്റെയും സാധാരണ പലിശ കാണുന്നതിന്റെയും വിവിധ രീതികൾ അതിൽ അനുയോജ്യമായ ഫോർമുലകൾ നൽകി പരീക്ഷിച്ചു.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Hospital Leave KSR 103 Section 10

>> Friday, May 19, 2023

This leave is granted to the categories of Government Servants specified under the rule while under medical treatment for illness or injury, if such illness or injury is directly due to risks incurred in the course of their official duties.This is granted for treatment either at hospital or at home. The duration will be as suggested by the attending Medical Officer. Leave salary as for Disability leave. (R 104) Comment on the following: - a) On 1-7-2004 an officer requested for converting 30 days EL availed of by him in April2004 into HPL. (See R 76 & 89. EL shall not be commuted Hence irregular) b) A Permanent officer who is due to retire on superannuation on 1-8-2003 has applied for 40 days Leave Not due from 1-3-2003 as there was no EL or HPL at his credit. Considering his ability and devotion, it was granted (See R 85; Cannot earn HPL. Hence irregular). c) An officer not in permanent employ has applied for 20 days EL oncompletion of 200 days duty. It was granted after satisfying the purpose for which it was applied, (See R 86 will earn EL at 1/22. Hence irregular) d) An officer applied for 15 days EL, which was admissible. But, as the leave sanctioning authority wanted to punish for his frequent absence, LWA for 15 days was sanctioned to him. (See note under R.65. Action irregular) e) A temporary clerk who had put in 2 years service was granted LWA for 5 months (See R 88 (ii) and 88 A.LWA upto 3 months can be granted. Hence irregular). f) A clerk in the office of the City Police Commissioner, Thiruvananthapuram met with a scooter accident and one of his legs was fractured. He was granted hospital leave for 4 months. (See R 103 clerk is not eligible to hospital leave, and that leave is granted while undergoing medical treatment for illness or injury, if such illness or injury is directly due to the risk incurred in the course of official duty. Hence also the above action is irregular. g) Commuted leave for 15 days is granted to an officiating clerk who has put in 2 yearsservice. (see R.86A. CML can be granted only to permanent officers and officers having 3 years continuous service. Hence irregular) h) EL and LWA were sanctioned as leave for study purpose to a clerk for technical course of study in a polytechnic. (See note 2 to R 91 sanction irregular). i) The balance of EL of a full time teacher at the time of his appointment to a parttime post was allowed to be surrendered. (See ruling to R.86, the action is irregular. When a full time teacher is appointed to a part-time post, the EL at credit can be granted only when he is reappointed in the fulltime post). Click here to download KSR 103 Section X Hospital Leave


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Income Tax Calculator 2022-2023

>> Sunday, January 22, 2023

ഇന്‍കംടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകള്‍ ട്രഷറികളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സാലറി ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകള്‍ ഇതോടൊപ്പം നല്‍കണം. ബാബു വടുക്കുംചേരി സാര്‍, സുധീര്‍ സാര്‍ എന്നിവര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍കംടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ചുവടെ നല്‍കുന്നു. നികുതി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിലും സലാബുകളിലും യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അനുവർത്തിച്ചതുപോലെ Old Regime/ New Regime എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുകയും അതിൽ നികുതി ദാതാവിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏത് രീതിയിലാണോ നികുതി കണക്കാക്കിയിരുന്നത്, അതേ രീതി തന്നെ ഇത്തവണയും പ്രബല്യത്തിലുള്ളതെന്ന് സാരം.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TAX CALCULATOR - ECTAX 2023
Prepared by Babu Vadukkumchery
Click here to download income tax Calculator | Ubuntu Version
Prepared by Sudheer kumar


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഭിന്നശേഷി നിയമനം

>> Tuesday, December 13, 2022

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഭിന്നശേഷി നിയമനം അനുബന്ധ ഓർഡറുകൾ ചുവടെ Click here (നന്ദി hssreporter.com)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Anticipatory Incometax Tax Statement

>> Friday, March 18, 2022

ഓരോ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെയും വരവും ചെലവും സങ്കല്‍പ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് ടാക്‌സ് കണക്കാക്കുകയാണ് മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ഓരോ ജീവനക്കാരന്റേയും ഉത്തരവാദിത്തം. ഇതുപ്രകാരം ടാക്‌സിനെ 12 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഗഡുക്കളായി ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കേണ്ട ചുമതല സ്ഥാപനമേലധികാരിക്കാണ്. ഇതുചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ വലിയ തുക ചിലപ്പോള്‍ നികുതിയായി ഓരോ ജീവനക്കാരനും അടക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ടി.ഡി.എസ് പിടിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനമേലധികാരിക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നല്‍കി പിഴ ഈടാക്കാനും നിയമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ തന്നെ എല്ലാവരും 2022-2023ലെ നികുതി കണക്കാക്കണം. ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിനായി മലപ്പുറം താനൂര്‍ ദേവധാര്‍ ഗവ.ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌ക്കൂളിലെ കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകനായ അബ്ദുറഹിമാന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രോഗ്രാം ചെവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
Anticipatory Incometax Tax Statement
Prepared by Alrahiman


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

>> Friday, October 1, 2021

 

 ശമ്പളവരുമാനത്തിൽ നിന്നും 2021-22 വർഷത്തെ ആദായനികുതിയുടെ 12 ൽ ഒരു ഭാഗം മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം മുതൽ TDS ആയി കുറച്ചു തുടങ്ങണം. 2019 പേ റിവിഷൻ പ്രകാരം ശമ്പളം വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം നൽകേണ്ട നികുതിയിലും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും. നികുതി ആദ്യ മാസം മുതൽ തന്നെ കുറച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വഴി ശമ്പളം നൽകുന്ന DDO യ്ക്കും വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരനും interest, Penalty എന്നിവയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാം. ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിനും Anticipatory Income Tax Statement തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഉള്ള ടൂൾസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

E-filing 2021

>> Tuesday, September 7, 2021


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ജൂണ്‍ 19 വായനാദിനം

>> Monday, June 14, 2021

 

വായനയിലേക്ക് മലയാളിയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ശ്രീ. പി. എൻ പണിക്കരുടെ ഓർമ്മദിനമായ ജൂൺ 19  വായനാദിനമായി ആചരിച്ചു വരികയാണല്ലോ .

19 മുതൽ 25 വരെ വായനവാരാചരണമാണ് . അതിന്റെ ഭാഗമായി വായന, പുസ്തകം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രമുഖരുടെ വചനങ്ങൾ  അവരുടെ ചിത്രസഹിതം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി  ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകൻ ശ്രീ.സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Spark Latest Updations

>> Sunday, April 25, 2021

▶️മാർച്ചിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തവരുടെയും അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ റിട്ടയർമെന്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെയും ഡി എ അരിയർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ തൊട്ട് സ്പാർക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. 

 ▶️പി എഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തവർ, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സാലറി ബില്ലിനോടൊപ്പം മെർജ് ചെയ്യാം.
 ▶️റിട്ടയർ ചെയ്തവർക്ക് ഒറ്റതവണയായി ക്യാഷ് ആയി ലഭ്യമാവും
 ▶️മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട സാലറി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ സ്പാർക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. 
 ▶️ഇത് സാലറി ബില്ലിനോടപ്പമല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ബില്ല് ആയി നൽകേണ്ടതാണ് * 
 ▶️പെൻഷൻകാർ, മുൻപോട്ട് സാലറി ലഭ്യമല്ലാത്തവർ എന്നിവർക്ക് ഒറ്റ തവണ കാഷ് ആയി ലഭ്യമാവും 
 ▶️ഗവ :മേഖലയിലെ പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകർക്ക് 33/2021 ഓർഡർ പ്രകാരം പി എഫ് അനുവദിച്ചു 
 ▶️എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ഡി ജി ഇ യുടെ വിശദീകരണം കിട്ടിയതിനു ശേഷം പി എഫ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധന വകുപ്പ് അടിയന്തിര ഉത്തരവ് ഇറക്കും
  ▶️എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ പി എഫ് അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ pre -revised സാലറിയിൽ തുടരുക. പി എഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്‌ത ശേഷം ഡി എ അരിയർ മെർജ് ചെയ്യുക, ശേഷം പുതിയ സാലറിയിലേക്ക് മാറുക 
 ▶️ബിംസിൽ ഇ -ബിൽ ബുക്ക് ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യം ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ട്രെഷറി അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം ഇ -ബിൽ ബുക്ക് ബിംസിൽ ലഭ്യമാക്കും 
 ▶️ഗ്രേഡ് /പ്രൊമോഷൻ വഴി അധികം വാങ്ങിയ ഇൻക്രിമെന്റ് തിരിച്ചടച്ചു സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയ് 10 നുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കും 
 ▶️പേ റിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപെടുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ഉദാ:ഇൻക്രിമെന്റ്, ഡിഡിഒ യുടെ പേര് തുടങ്ങിയവ) 
 ▶️പ്രൊമോഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വന്ന പിഴവുകൾ (eg:state subordinte -gazetted ) 64/2019 എന്നാ അപ്പോളജി ഓർഡർ പ്രകാരം മാത്രമേ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയു. അതിനു ശേഷമേ അവരുടെ പേ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയു. 
 ▶️ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഡിഡിഒ മാർ ആന്റിസിപ്പറ്ററി ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു ഇൻകം ടാക്സ് deduction ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് 
 ▶️പി എഫ് ലഭ്യമല്ലാത്തവർ (eg :കന്യാസ്ത്രീകൾ,ദീർഘ കാല അവധിയിൽ ലീവ് വാക്കൻസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ) എന്നിവർക്കും ഡി എ അരിയർ ഒറ്റ തവണ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപ്ഡേഷൻ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. 
കടപ്പാട് : സ്പാർക്ക് ലൈവ് വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

NMMS Result 2020-2021

>> Wednesday, April 21, 2021

NMMS result 2020-2021
Circular
School level verification Link


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer