2017-2018 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ തസ്തികനിര്‍ണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സ് കാണുക


മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതു പോലെ മാത് സ് ബ്ലോഗില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനസഹായികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കും ഇവ തയ്യാറാക്കി mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതേയുള്ളു. തയ്യാറാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനോടൊപ്പം അതേക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് വരുന്ന ഒരു കുറിപ്പ്, തയ്യാറാക്കുന്നയാളിന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക വിലാസം, ഫോട്ടോ എന്നിവ കൂടി അയക്കേണ്ടതാണ്.

Noon Meal Data Entry

MELA Results 2016

ഉപജില്ലാ കലാമേള റിസല്‍ട്ടുകളും ജില്ലാ കലാമേള ടൈംഷെഡ്യൂളുകളും mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക. ഓരോ മേളയുടേയും Total Points മാത്രം അയക്കുന്നതാണ് സൗകര്യപ്രദം. ഒരു മേളയുടെ തന്നെ സ്പ്ളിറ്റ് ചെയ്ത റിസല്‍ട്ടുകള്‍ അയക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ റിസല്‍ട്ടുകള്‍ https://drive.google.com ല്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് Public Share കൊടുത്ത ശേഷം അയക്കുവാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Sasthrolsavam Results Updated on 14.12.2016 at 5.00 PM .....

tr>
DateDistrictResults
14-12-2016KollamKarunagappilly Sub District Kalolsavam Results
10-12-2016MalappuramParappanangadi Sub District Kalolsavam Results
08-12-2016IdukkiMunnar Sub District Kalolsavam Results - School wise Points(FINAL)
08-12-2016ErnakulamVypin Sub District Kalolsavam Results(FINAL) - School wise Points(FINAL)
08-12-2016ThiruvananthapuramKattakada Sub District Kalolsavam Results
08-12-2016WynadSulthan Batheri Sub District Kalolsavam Results - School wise Points
08-11-2016ThiruvananthapuramPalode Sub District Kalolsavam Results
05-12-2016KollamChathannoor Sub District Kalolsavam Results
05-12-2016MalappuramAreakode Sub District Kalolsavam Results
05-11-2016MalappuramManjery Sub District Kalolsavam Results
05-12-2016KozhikkodeThamarassery Sub District Kalolsavam Results
05-12-2016KottayamKuruvilangad Sub District Kalolsavam Results-Overall Results
04-12-2016KottayamPampady Sub District Kalolsavam Results
04-12-2016KottayamKozhuvanal Sub District Kalolsavam Results
03-12-2016ThrissurKodungallur Sub District Kalolsavam Results(Full)
02-12-2016KannurKannur South Sub District Kalolsavam Results
02-12-2016KannurIritty Sub District Kalolsavam Results
02-12-2016KozhikkodeKunnummal Sub District Kalolsavam Results
02-12-2016ErnakulamErnakulam Sub District Kalolsavam Results - FULL
24-10-2016ErnakulamMattanchery Sub District
17-10-2016SCIENCE RESULTSMALAPPURAM
15-10-2016RESULTSTHRISSUR
15-10-2016RESULTSKOTTAYAM
15-10-2016RESULTSKOZHIKKODE
10-10-2016RESULTSERNAKULAM
10-10-2016ThiruvananthapuramBalaramapuram Subdistrict IT Fair
10-10-2016KozhikodeKozhikode city Subdistrict IT Fair
09-10-2016NeyyattinkaraKattkkada Sub District Maths Fair | Work Experience Fair | I.T Fair | Social Science Fair
09-10-2016KozhikodeThamarassery Subdistrict IT Fair
09-10-2016KollamKollam Subdistrict Maths Fair
09-10-2016ThiruvananthapuramKilimanoor Subdistrict WE fair results
08-10-2016PathanmathittaThiruvalla Subdistrict WE fair results
06-11-2016ErnakulamVypin Sub district Maths Fair Results (All) | Work Experience Fair | IT Fair | Social Science Fair
04-11-2016KozhikkodeKozhikkode City Sub district Maths Mela Results | Work Experience fair | Social Science fair |Science fair
04-11-2016KozhikkodeThamarassery Sub district Science Mela Results | Maths fair | Social Science fair| Work Experience| IT fair
03-11-2016KottayamVaikom Sub district Maths Fair Results
03-11-2016ErnakulamAluva Sub district IT Fair Results (All)
03-11-2016KollamPunalur Sub district All Fair Results (All)
03-11-2016MalappuramPerinthalmanna Sub district All Fair Results (All)
02-11-2016KannurIritty Sub district Sasthrolsavam Results (All)
04-11-2016MalappuramManjeri Sub district All Mela Results (All)
02-11-2016KottayamPampady Sub district Sasthrolsavam Results (All in one)
02-11-2016MalappuramParappanangadi Sub district Sasthrolsavam Results (All in one)
30-10-2016ErnakulamN.Paravur Sub district Kalolsavam Results (All in one)
28-10-2016PathanmathittaAranmula Subdistrict fair results (Full result in a single file)
28-10-2016ThrissurThrissur west Subdistrict Maths fair results
28-10-2016ErnakulamMattancherry Subdistrict IT fair results | Work Experience Fair | Social Science fair
28-10-2016KollamChathannoor Subdistrict Maths fair results | Work Experience
28-10-2016ErnakulamTripunithura Subdistrict Work experience fair results | Maths fair
27-10-2016AlappuzhaAmbalappuzha Subdistrict Maths fair results
27-10-2016KottayamKozhuvanal Subdistrict Maths fair results | Science Fair result | IT Fair Result
27-10-2016ThrissurThrissur East Sub district Maths fair results
27-10-2016ErnakulamErnakulam Sub district : Social Science fair results | Maths fair result | Maths fair School wise Point Result Science fair Result| Work Experience Result
27-10-2016KozhikodeNadapuram Sub district Sasthramela IT, Maths, Work Experience results | Work Experience | Social Science Fair
27-10-2016KollamChavara Sub district : Maths fair results | Social Science result
27-10-2016KannurPappinissery Sub district Sasthramela results
27-10-2016ErnakulamKolenchery Sub district Sasthramela results
26-10-2016ErnakulamErnakulam Sub district IT fair results |SS Mela|Maths Mela
26-10-2016KollamKarunagappilly Sub district Maths fair results
26-10-2016KollamSasthamkotta Sub district Sasthrolsavam results (Full results)
19-10-2016ErnakulamN.Paravur Sub district Science Fair results (Full)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer