2016-2017 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളിലെ 1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ എല്ലാ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും എപിഎല്‍, ബിപിഎല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സൗജന്യയൂണിഫോം നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍

ഈ മാസം മുതല്‍ GIS സ്ലാബുകളില്‍ മാറ്റം
സെപ്തംബര്‍ 2016 മുതലുള്ള പുതുക്കിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിരക്കുകള്‍PREMATRIC SCHOLARSHIP 2016-17: Guidelines | Application Form | Bank Details | Balance -Refund

MID DAY MEAL - Monitoring : Directions for online entry | Website
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2015 | Disclaimer