സമഗ്ര

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി ഉപജില്ലാ ഐടി മേളാ ഫലങ്ങള്‍ "Results"പേജില്‍

MELA Results 2018 NEW

ഉപജില്ലാ കലാമേള റിസല്‍ട്ടുകളും ജില്ലാ കലാമേള ടൈംഷെഡ്യൂളുകളും mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക. ഓരോ മേളയുടേയും Total Points മാത്രം അയക്കുന്നതാണ് സൗകര്യപ്രദം. ഒരു മേളയുടെ തന്നെ സ്പ്ളിറ്റ് ചെയ്ത റിസല്‍ട്ടുകള്‍ അയക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ റിസല്‍ട്ടുകള്‍ https://drive.google.com ല്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് Public Share കൊടുത്ത ശേഷം അയക്കുവാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Results Updated on 23.10.2018 at 3.00 PM .....

DateDistrictResults
23.10.2018MattancheryErnakulam IT Mela


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer