പണമായി കിട്ടാനുള്ള പേ റിവിഷന്‍ അരിയര്‍ -2014 കാല്‍ക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ ആക്ടീവായിരിക്കുന്നു. ഹെല്‍പ്പ് ഫയല്‍ : Click Here


Noon Meal Data Entry

MELA Results 2016

ഉപജില്ലാ കലാമേള റിസല്‍ട്ടുകളും ജില്ലാ കലാമേള ടൈംഷെഡ്യൂളുകളും mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക. ഓരോ മേളയുടേയും Total Points മാത്രം അയക്കുന്നതാണ് സൗകര്യപ്രദം. ഒരു മേളയുടെ തന്നെ സ്പ്ളിറ്റ് ചെയ്ത റിസല്‍ട്ടുകള്‍ അയക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ റിസല്‍ട്ടുകള്‍ https://drive.google.com ല്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് Public Share കൊടുത്ത ശേഷം അയക്കുവാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Sasthrolsavam Results Updated on 14.12.2016 at 5.00 PM .....

tr>
DateDistrictResults
14-12-2016KollamKarunagappilly Sub District Kalolsavam Results
10-12-2016MalappuramParappanangadi Sub District Kalolsavam Results
08-12-2016IdukkiMunnar Sub District Kalolsavam Results - School wise Points(FINAL)
08-12-2016ErnakulamVypin Sub District Kalolsavam Results(FINAL) - School wise Points(FINAL)
08-12-2016ThiruvananthapuramKattakada Sub District Kalolsavam Results
08-12-2016WynadSulthan Batheri Sub District Kalolsavam Results - School wise Points
08-11-2016ThiruvananthapuramPalode Sub District Kalolsavam Results
05-12-2016KollamChathannoor Sub District Kalolsavam Results
05-12-2016MalappuramAreakode Sub District Kalolsavam Results
05-11-2016MalappuramManjery Sub District Kalolsavam Results
05-12-2016KozhikkodeThamarassery Sub District Kalolsavam Results
05-12-2016KottayamKuruvilangad Sub District Kalolsavam Results-Overall Results
04-12-2016KottayamPampady Sub District Kalolsavam Results
04-12-2016KottayamKozhuvanal Sub District Kalolsavam Results
03-12-2016ThrissurKodungallur Sub District Kalolsavam Results(Full)
02-12-2016KannurKannur South Sub District Kalolsavam Results
02-12-2016KannurIritty Sub District Kalolsavam Results
02-12-2016KozhikkodeKunnummal Sub District Kalolsavam Results
02-12-2016ErnakulamErnakulam Sub District Kalolsavam Results - FULL
24-10-2016ErnakulamMattanchery Sub District
17-10-2016SCIENCE RESULTSMALAPPURAM
15-10-2016RESULTSTHRISSUR
15-10-2016RESULTSKOTTAYAM
15-10-2016RESULTSKOZHIKKODE
10-10-2016RESULTSERNAKULAM
10-10-2016ThiruvananthapuramBalaramapuram Subdistrict IT Fair
10-10-2016KozhikodeKozhikode city Subdistrict IT Fair
09-10-2016NeyyattinkaraKattkkada Sub District Maths Fair | Work Experience Fair | I.T Fair | Social Science Fair
09-10-2016KozhikodeThamarassery Subdistrict IT Fair
09-10-2016KollamKollam Subdistrict Maths Fair
09-10-2016ThiruvananthapuramKilimanoor Subdistrict WE fair results
08-10-2016PathanmathittaThiruvalla Subdistrict WE fair results
06-11-2016ErnakulamVypin Sub district Maths Fair Results (All) | Work Experience Fair | IT Fair | Social Science Fair
04-11-2016KozhikkodeKozhikkode City Sub district Maths Mela Results | Work Experience fair | Social Science fair |Science fair
04-11-2016KozhikkodeThamarassery Sub district Science Mela Results | Maths fair | Social Science fair| Work Experience| IT fair
03-11-2016KottayamVaikom Sub district Maths Fair Results
03-11-2016ErnakulamAluva Sub district IT Fair Results (All)
03-11-2016KollamPunalur Sub district All Fair Results (All)
03-11-2016MalappuramPerinthalmanna Sub district All Fair Results (All)
02-11-2016KannurIritty Sub district Sasthrolsavam Results (All)
04-11-2016MalappuramManjeri Sub district All Mela Results (All)
02-11-2016KottayamPampady Sub district Sasthrolsavam Results (All in one)
02-11-2016MalappuramParappanangadi Sub district Sasthrolsavam Results (All in one)
30-10-2016ErnakulamN.Paravur Sub district Kalolsavam Results (All in one)
28-10-2016PathanmathittaAranmula Subdistrict fair results (Full result in a single file)
28-10-2016ThrissurThrissur west Subdistrict Maths fair results
28-10-2016ErnakulamMattancherry Subdistrict IT fair results | Work Experience Fair | Social Science fair
28-10-2016KollamChathannoor Subdistrict Maths fair results | Work Experience
28-10-2016ErnakulamTripunithura Subdistrict Work experience fair results | Maths fair
27-10-2016AlappuzhaAmbalappuzha Subdistrict Maths fair results
27-10-2016KottayamKozhuvanal Subdistrict Maths fair results | Science Fair result | IT Fair Result
27-10-2016ThrissurThrissur East Sub district Maths fair results
27-10-2016ErnakulamErnakulam Sub district : Social Science fair results | Maths fair result | Maths fair School wise Point Result Science fair Result| Work Experience Result
27-10-2016KozhikodeNadapuram Sub district Sasthramela IT, Maths, Work Experience results | Work Experience | Social Science Fair
27-10-2016KollamChavara Sub district : Maths fair results | Social Science result
27-10-2016KannurPappinissery Sub district Sasthramela results
27-10-2016ErnakulamKolenchery Sub district Sasthramela results
26-10-2016ErnakulamErnakulam Sub district IT fair results |SS Mela|Maths Mela
26-10-2016KollamKarunagappilly Sub district Maths fair results
26-10-2016KollamSasthamkotta Sub district Sasthrolsavam results (Full results)
19-10-2016ErnakulamN.Paravur Sub district Science Fair results (Full)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer