സമഗ്ര

ഐ.ടി. അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ സര്‍ക്കുലര്‍ Downloadsല്‍

8,9&10 ഐ.ടി. Midterm പരീക്ഷാ പരിശീലനം 2018-19 (UPDATED)

>> Friday, November 9, 2018


ഐ.ടി. Midterm പരീക്ഷ നവംബര്‍ 12 മുതല്‍ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ. 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐടി തിയറി പരീക്ഷയുടെയും, പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയുടെയും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍.


വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ മൊബൈലില്‍ ലഭ്യമാകാന്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നും VIPINMAHATHMA App ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ...

Standard 10
പ്രാക്ടിക്കല്‍
1. ഇങ്ക്സ്കേപ്പ്
2. റൈറ്റര്‍
3. വെബ്ഡിസൈനിംഗ്
4. പൈത്ത​ണ്‍ ഗ്രാഫിക്സ്

തിയറി - English Medium - മലയാളം മീഡിയം

Standard 9
പ്രാക്ടിക്കല്‍
1. ജിമ്പ്
2. റൈറ്റര്‍
3. പൈത്തണ്‍ പ്രോഗ്രാം
4. ജിയോജിബ്ര
5. ജി പ്ലേറ്റ്സ്
6. റാസ്‌മോള്‍

തിയറി - English Medium - മലയാളം മീഡിയം

Standard 8
പ്രാക്ടിക്കല്‍
1. റൈറ്റര്‍
2.  ജിമ്പ്
3. മലയാളം ടൈപ്പിങ്
4. സ്‌ക്രാച്ച്

തിയറി - English Medium - മലയാളം മീഡിയം


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഐ.ടി. 1 മുതല്‍ 10 വരെ

>> Wednesday, October 17, 2018


1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ. ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 5 അധ്യായങ്ങളുടെ വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍.
96 വീഡിയോകള്‍. 
Vipinmahathma യ‌ൂറ്റ‌ൂബ് ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.

വീഡിയോകള്‍ക്കായി ചുവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..
അധ്യായം 5
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
ഒളിച്ചുകളി Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
എന്റെ നാട് Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
ജലം ജീവാമൃതം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4
സമയം പ്രധാനം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
വൃത്തചിത്രങ്ങള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
വിവരസഞ്ചയത്തിലേക്ക് Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
ആമ വരയ്ക്കും ചിത്രങ്ങങ്ങള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
എന്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം (ഭാഗം 1) Click Here
എന്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം (ഭാഗം 2) Click Here
എന്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം (ഭാഗം 3) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 1) Click Here
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 2) Click Here
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 3) Click Here
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 4) Click Here
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 5) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് Click Here


അധ്യായം  4
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
പൂച്ചെടികള്‍ക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
ഡയസ് കളിക്കാം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
മാനത്ത് നോക്കുമ്പോള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4

ഹനോയുടെ തൂണ്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
അക്ഷരങ്ങളില്‍ തൊടുമ്പോള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
വരകള്‍ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
ശബ്ദലേഖനം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
ശബ്ദലേഖനം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
വിസ്മയലോകം വിരല്‍തുമ്പില്‍  Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
പ്രോഗ്രാമിങ്(ഭാഗം 1) Click Here
പ്രോഗ്രാമിങ്(ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്സ് Click Hereഅധ്യായം  3
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
മത്സ്യം പിടിക്കാം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
പഴക്കടയില്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
സുഡോക‌ു Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4

പട്ടിക പൂര്‍ത്തിയാക്ക‌ൂ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
ഭാഗങ്ങളും ഭാഗങ്ങളുടെ സംഖ്യകളും Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
ആശയങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങളാക്കാം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
ചിത്രരചന എത്ര രസകരം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
അമ്മയെന്നെഴുതാമോ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
അമ്മയെന്നെഴുതാമോ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
കയ്യെത്തും ദൂരെ അതിരില്ലാ ലോകം (ഭാഗം 1) Click Here
കയ്യെത്തും ദൂരെ അതിരില്ലാ ലോകം (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
വെബ് ഡിസൈനിംഗ് മിഴിവോടെ Click Here


അധ്യായം  2
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടെത്ത‌ൂ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
സംഖ്യകള്‍ ക്രമപ്പെടുത്തൂ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4

കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കളികള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 2) Click Here
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 3) Click Here
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 4) Click Here
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 5) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
ഗ്ലോബും മാപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
ഗണിത ചിത്രങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 2) Click Here
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 3) Click Here
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 4) Click Here
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 5) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 1) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 2) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 3) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 4) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 5) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 6) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് Click Here

അധ്യായം  1
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതാര് Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
നിറമേത് Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
ഇരട്ടകളെ കണ്ടെത്താം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4

പലഭാഗങ്ങള്‍ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
കവിത വിതയ്ക്കും ചിത്രങ്ങള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
ഭംഗിയുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
ഭംഗിയുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
കത്തെഴുതാം (ഭാഗം 1) Click Here
കത്തെഴുതാം (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
അക്ഷരങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുമ്പോള്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
അക്ഷരങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുമ്പോള്‍ (ഭാഗം 2) Click Here
അക്ഷരങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുമ്പോള്‍ (ഭാഗം 3) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 1) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 2) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 3) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 4) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 5) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 6) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 7) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 8) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 1) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 2) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 3) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 4) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 5) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 6) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 7) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 8) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 9) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 10) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 11) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 12) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 13) Click Here


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മനോഹരമായ പോസ്റ്ററുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം

>> Tuesday, October 9, 2018

എല്‍പി തലം മുതല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററിവരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ സഹായകരമായ പഠനവിഭവവുമായി എത്തുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി.
ചുവടെയുള്ള ഓരോ ലിങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

NOON FEEDING SOFTWARE

>> Thursday, October 4, 2018

DOWNLOAD USERGUIDE
DOWNLOAD PDF OF THIS POST
DATA COLLECTION School Information // MDMS Committee// Infrastructure //Cook Details
സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടിയുടെ രേഖകൾ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കുക എന്നത് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രമകരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം എളുപ്പമാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ജൂൺ 1 മുതലുള്ള DATA സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നൽകുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. വളരെ ലളിതമായ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നമുക്കൊന്ന്‌ പരിശോധിക്കാം.
Mozilla Firefox വഴി സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക. "app.keralamdms.com" എന്ന അഡ്രസ് നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള പേജിൽ എത്താം. User ID ആയി അഞ്ചക്ക സ്‌കൂൾ കോഡ് ചേർക്കണം. ആദ്യ തവണ 1 പാസ്സ്‌വേർഡ് ആയി നൽകി Login ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ "Please turn off pop up blocker" എന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സ് തുറക്കും. Pop up blocker ഒഴിവാക്കാൻ മുകൾ ഭാഗത്തെ മഞ്ഞ വരയുടെ അവസാനം കാണുന്ന Options എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന drop down ലിസ്റ്റിലെ "Allow pop ups for app.keralamdms.com" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇതോടെ password മാറ്റാനുള്ള പേജിലെത്തും. നിലവിലുള്ള password 1 ഉം പുതിയ password രണ്ടു തവണയും നൽകി update ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ അപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു കഴിയും. ഇതിൽ ഇടതു ഭാഗത്ത് 8 ടാബുകൾ കാണാം.
 1. File
 2. School Details
 3. Rice Details
 4. Attendance
 5. Inspection
 6. Reports
 7. Accounts
 8. Others
FILES
ഒന്നാമത്തെ ടാബായ ഫയലിൽ രണ്ടു പേജുകളാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ Dash Board ൽ ചില വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരിച്ച കണക്കാണുള്ളത്. മേലധികാരികൾ അറിയിക്കുന്ന Flash News ഇതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. രണ്ടാമത്തേത് Change Password ആണ്. ആവശ്യമായ അവസരങ്ങളിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് മാറ്റാൻ ഈ പേജ് ഉപയോഗിക്കാം.
SCHOOL DETAILS
സ്‌കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് 5 പേജുകളിലായി ചേർക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ പല വിവരങ്ങളും പിന്നീട് മാറ്റം ആവശ്യമില്ലാത്തവയാണ്. ആദ്യ രണ്ടു പേജുകളായ School Info, School Strength എന്നിവയിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി മാത്രം Save ചെയ്യുക. പിന്നീട് മാറ്റം വരുത്താൻ AEO ലെവലിൽ unlock ചെയ്തു കിട്ടണം.
1. School Information
സ്‌കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മിക്കവയും തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് തെരെഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. Bank IFSC Code ചേർത്ത് Get ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ ബാങ്കിന്റെ പേര്, ബ്രാഞ്ച് എന്നിവ കിട്ടും. ഈ പേജിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും mandatory ആണ്. എല്ലാം ശരിയാക്കി മാത്രം Update ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
2. School Strength
ഓരോ ക്‌ളാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ Roll Strength, Feeding Strength എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത്. SC, ST, OBC, General, Toral എന്ന ക്രമത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം പ്രത്യേകം ചേർക്കണം. ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച എണ്ണമാണ് Feeding Strength ആയി ചേർക്കേണ്ടത്. കള്ളികൾ മാറാൻ ടാബ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എല്ലാ കളങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക. ഏതെങ്കിലും കളിയിലെ entry മാറ്റാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പുതിയ സംഖ്യ ചേർക്കുക. ഈ പേജിൽ നൽകിയ Strength ആണ് AEO അംഗീകരിച്ചു നൽകുക. പിന്നീട് മാറ്റം വരുത്താൻ AEO യ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുക.
3. MDMS Committee
ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മറ്റിയിലെ പ്രധാനികളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറുമാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കുക. ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാവുന്നവയാണ്. Clear ബട്ടൺ അമർത്തി മുഴുവനും ഒഴിവാക്കുകയും ആവാം. ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
4. Infrastructure
ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. ഒട്ടു മിക്കവയും തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യ പകുതിയിലുള്ളവ ചേർത്ത് "ADD" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നീട് Utensils & Devices നു കീഴെ Devise തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിന്റെ എണ്ണം, Sponsor, സ്പോൺസറുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് ADD ചെയ്യുക. Device ന്റെ പേര് കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ Others സെലക്ട് ചെയ്തു പേര് താഴെ വരുന്ന കള്ളിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. വലതു ഭാഗത്തെ പട്ടികയിൽ GAS കമ്പനിയുടെ പേര്, ഏജൻസിയുടെ പേര്, ഫോൺ, Consumer number എന്നിവയും ചേർക്കുക.
ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
5. Cook Details
പാചകക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ചേർക്കണം. ഒന്നാമത്തെ പാചകക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ADD ചെയ്‌താൽ അയാൾ താഴെയുള്ള കളത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. രണ്ടാമത്തെയാളെയും ഇത് പോലെ ചേർക്കാം.
ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനായിഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
RICE DETAILS
ഇതിൽ അഞ്ചു പേജുകൾ ആണുള്ളത്.
1. Opening Stock of Rice
01.06.2018 ന് സ്‌കൂളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള അരിയുടെ അളവാണ് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. മെയ് 31 ന് അരി ലഭിച്ചെങ്കിൽ അതുകൂടി കൂട്ടിയാണ് ഒന്നാം തിയ്യതി Opening Balance കാണിക്കുന്നത്. മൂന്നു decimals വരെ ചേർക്കാം. ഇതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ AEO അൺലോക്ക് ചെയ്യണം.
2. Stock Entry
അരി ലഭിച്ച വിവരമാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ജൂൺ ഒന്നിന് ശേഷം ലഭിച്ചവയുടെ വിവരങ്ങൾ- For the month & year, Invoice No, Invoice date, Received date, From where എന്നിവ ചേർത്തിയ ശേഷം താഴെയുള്ള Item സെലക്ട് ചെയ്യുക. Rice, Special Rice, Gunny bag, Plastic bag ഇവയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് Quantity ചേർക്കുക. അടുത്ത കള്ളിയിൽ KG അല്ലെങ്കിൽ Nos തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ADD ചെയ്യുക.
3. Physical Stock
ഓരോ മാസത്തിന്റെയും അവസാനം സ്‌കൂളിൽ ബാക്കിയുള്ള അരിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കി ഈ പേജിൽ ചേർക്കണം. മാസം, വർഷം എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്‌തു Physical balance കോളത്തിൽ അളവ് ചേർക്കണം. Remarks ചേർക്കാം. Save ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അടുത്ത മാസത്തെ Opening Balance ആയി വരുന്നത്. ചേർത്ത ഓരോ മാസത്തെയും Physical balance താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണാം. ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് AEO അൺലോക്ക് ചെയ്തു തരണം.
4. Special Rice Acquittance
സ്‌പെഷൽ അരി വിതരണം ചെയ്ത കണക്കാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. സ്‌പെഷൽ അരി അനുവദിച്ചാൽ പേജിൽ കാണാം. അരി വിതരണം ചെയ്ത കണക്ക് ക്ലാസ്സ് തിരിച്ച് ഈ പേജിൽ നൽകി സേവ് ചെയ്യണം.
5. Rice Transfer
ഒരു സ്‌കൂളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്‌കൂളിലേക്കോ മറ്റാവശ്യത്തിനോ (ഉദാ- ദുരിതാശ്വാസം) അരി നൽകിയാൽ ആ വിവരം ചേർക്കുന്നത് ഈ പേജിലാണ്. Transfer to എന്നിടത്ത് School അല്ലെങ്കിൽ Other നൽകുക. സ്‌കൂളിലേക്ക് എങ്കിൽ സ്‌കൂളിന്റെ പേര് നൽകുക. Other എങ്കിൽ Remarks ൽ ഉദ്ദേശ്യം ചേർക്കുക. Quantity ചേർത്ത് Transfer ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ATTENDANCE
ഈ പേജിൽ രണ്ടു ടാബുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ രണ്ടിലും ദിവസേന വിവരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. (അല്ലെങ്കിൽ DPI നിർദേശിക്കുന്ന സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ.)
1. Attendance
ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുക. Date സെലക്ട് ചെയ്യുക. Meal Type കോളത്തിൽ Meal Served, Milk Served, Egg Served, Non availability of food, Absence of Cook, Holiday in School, Others എന്നീ ഓപ്‌ഷനുകൾ കാണാം. ഉച്ച ഭക്ഷണം നൽകിയ ദിവസം Meal Served സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസിലെയും Feeding Strength കാണിക്കും. വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി Save ചെയ്യുക. മുട്ട, പാൽ എന്നിവ കൊടുത്ത ദിവസം ആ ഓപ്‌ഷനുകൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് എണ്ണം നൽകുക. ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത ദിവസം കാരണം കാണിക്കുന്ന ഓപ്‌ഷനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് Remarks ചേർത്ത് Save ചെയ്യുക.
2. Cook Attendance
ഇതും ദിവസേന നടത്തേണ്ട എൻട്രി ആണ്. തിയ്യതി സെലക്ട് ചെയ്ത് Cook Name കോളത്തിൽ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് Save ചെയ്യുക. നേരത്തെ Cook Details പേജിൽ കുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പേജിൽ Cook Name ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
INSPECTION
ഈ ടാബിൽ Inspection Reply എന്ന ഒറ്റ പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നടത്തിയ Inspection സമയത്തെ ഈ പേജിൽ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണാം. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ Date, Inspected by, Officer Name എന്നിവ ചേർത്ത് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ മറുപടി താഴത്തെ കള്ളിയിൽ എഴുതുക. സേവ് ചെയ്യുക. ഇതോടെ മറുപടി താഴത്തെ പട്ടികയിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. വലതുവശത്തെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മറുപടി സമർപ്പിക്കാം.
REPORTS
Reports പേജ് തുറന്നാൽ 16 റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം. School Details, Passed Intend, Passed Contingency, Feeding Strength, Issue Details, K2 Register, Purchase Register, Cook Details, Infrastructure Details, Balance Stock, NMP Form 1, Inspection Register, School Annual Data, Monthly Report, Ledger, Cash Book എന്നിവയാണ് അവ. ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായ കാലയളവ് നൽകിയാൽ അവ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണും അതാത് പേജിൽ കാണും. തിരിച്ചു Reports പേജിലേക്ക് പോകാൻ BACK ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
ACCOUNTS
സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇതിൽ രണ്ടു പേജുകൾ ആണ് ഉള്ളത്.
1. Opening Balance
01-06-2018 ന് Bank, Cash എന്നിവയുടെ Opening Balance ഇവിടെ ചേർത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. Treasury Account ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാലൻസും ചേർക്കാം.
2. Account Voucher
മൂന്നു തരം ഇടപാടുകൾ ഈ പേജിൽ ചേർക്കാം. Bank Transaction, Payment Vouchers, Receipts. ഓരോന്നും എന്തെന്ന് നോക്കാം.
a. Bank Transaction
ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുമ്പോഴും നാം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴുമാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചത് ചേർക്കാൻ 'From' എന്നിടത്ത് ബാങ്കിന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 'To Item' എന്നിടത്ത് Cash സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനു നേരെ തുക ചേർക്കുക. താഴെ ചെറു വിവരണവും വൗച്ചർ നമ്പറും ചേർത്ത് Save ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതോടെ ഇത് താഴെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നു. ബാങ്കിൽ പണം അടയ്ക്കുമ്പോൾ From ആയി CASH ചേർക്കുക. To Item ആയി ബാങ്കിന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് തുക ചേർക്കാം. Narration, Voucher Number എന്നിവ ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യാം.
b. Payment Voucher
ചെലവഴിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. ചെലവഴിച്ച തിയ്യതി സെലക്ട് ചെയ്യുക. Payment From എന്നിടത്ത് CASH സെലക്ട് ചെയ്യുക. 'Select Item' ആയി എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Purchase of Egg, Milk, Gas, Provisions, Vegetable, Transportation എന്നിവയോടൊപ്പം HM Advance Recoup എന്ന ഓപ്‌ഷനും ഇതിൽ കാണാം. Amount ചേർക്കുക. Narration, Voucher No എന്നിവ എന്നിവ ചേർത്ത് Save ചെയ്യുക.
c. Receipts
വരുമാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ പേജിലാണ്. ഉദാഹരണം Gas Subsidy Received, HM Advance, Interest Received, Sale of empty bag, Other income etc. ആദ്യം തിയ്യതി സെലക്ട് ചെയ്യുക. കാലിച്ചാക്ക് വിറ്റത്, HM Advance എന്നിവ പോലെ പണമായി കൈപ്പറ്റിയതിന് Received Head കോളത്തിൽ 'CASH' സെലക്ട് ചെയ്യുക. ബാങ്ക് പലിശ, ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി എന്നിവ പോലെ ബാങ്കിൽ വന്നതിനു ബാങ്കിന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Select Item കോളത്തിൽ ഏതു വഴി ലഭിച്ചു എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Amount, Narration, Voucher No എന്നിവ ചേർത്ത് Save ചെയ്യുക.
OTHERS
ഈ പേജിൽ ഏഴ് പേജുകളുണ്ട്.
1. Add Menu
മെനു ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പേജ്. തിയ്യതി സെലക്ട് ചെയ്ത് വിഭവം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലാത്തവ ചേർക്കാൻ Others തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ വരുന്ന സെല്ലിൽ പേര് അടിച്ചു ചേർക്കുക. Save ചെയ്യുക. ഒരു വിഭവം ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്ത ശേഷം അന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഭവം ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യാം. ആ ദിവസത്തെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത തിയ്യതി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. MDMS Meeting എന്ന പേജിലും മീറ്റിങ് നടക്കുന്ന മാസത്തെ MENU ചേർക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ട്.
2. Aadhar Details
ആധാർ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പേജ്.
3. Sample Collection
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകൾ എടുത്താൽ ആ വിവരം ഈ പേജിൽ ചേർക്കണം. Collection Date, കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി, കളക്ട് ചെയ്ത വിഭവം എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്ത് SAVE ചെയ്യുക.
4. MDMS Committtee Meeting
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ മെനു ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാകയാൽ അത് ഈ പേജിൽ ചേർക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. Meeting Day, For the month of എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പങ്കെടുത്ത കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേരിനു നേരെ ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക. Save ചെയ്യുക. കമ്മിറ്റി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആ മാസത്തെ വിഭവങ്ങളുടെ മെനു ചേർക്കാം.
5. Other Item Stock
Iron Folic ഗുളികകൾ ലഭിച്ച വിവരം ചേർക്കുന്നതിനാണ് ഈ പേജ്. ലഭിച്ച തിയ്യതി, ആരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു, ലഭിച്ച ഇനം, എണ്ണം എന്നിവ ചേർത്ത് ADD ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
6. Other Item Issue
ഗുളിക വിതരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. തിയ്യതി, ക്ലാസ്, ഗുളികയുടെ ഇനം, എണ്ണം എന്നിവ ചേർത്ത് ADD ചെയ്യുക. ഓരോ ക്ലാസ്സിലേതും ഈ വിധം ചേർക്കുക.
7. Audit Details
അവസാനമായി ഓഡിറ്റ് നടന്ന വർഷവും തിയ്യതിയുമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത്.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Objective Question Series - X Maths 1 -SSLC 2019

>> Monday, September 3, 2018

ഗണിതശാസ്ത്രപഠനം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയുടെ സുപ്രധാന ഘടകമാണല്ലോ - ആശയഗ്രഹണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെയും! ആശയങ്ങളുടെ പ്രയോഗം തുടര്‍ന്നുവരുന്ന ഘട്ടം മാത്രമാണ്. ആശയത്തിലധിഷ്ടിതമായ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരംനല്‍കി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിലൂടെ ഗണിതമെന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പഠിതാവിന്റെ താത്പര്യവും വര്‍ദ്ധിക്കും. കൂടുതല്‍ കാഠിന്യമുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണയും നല്‍കും.

പാലക്കാട്ടെ ജിഎച്ച്എസ്എസ് കല്ലിങ്ങല്‍പാടം സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനായ ഗോപീകൃഷ്ണന്‍ സാര്‍ തയാറാക്കി അയച്ചുതന്ന ചോദ്യശേഖരത്തിന്റെ ഒന്നാംഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കമന്റുകളും മറ്റും സജീവമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അടുത്തഭാഗങ്ങള്‍കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ചോദ്യശേഖരത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 3)

>> Sunday, August 12, 2018


1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 3)

ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്.

യൂറ്റ്യൂബില്‍ നിന്നും എളുപ്പത്തില്‍ വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. 

Click Here 

1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 3) 

ക്ലാസ്സ് 1 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 2 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 3 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 4 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 5 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 6 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 7 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 1 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 2 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 1 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 2 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 10 Click Here 

_____________________________
ക്ലാസ്സ് 10 അധ്യായം 2 Click Here 


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അധ്യായം (പത്താം ക്ലാസ്സ്)


പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാം  അധ്യായമായ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്,പരിശീലനചോദ്യങ്ങള്‍, ഉത്തരങ്ങള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി കുട്ടികള്‍ക്കായി നല്‍കുകയാണ് എഴിപ്പുറം GHSS ലെ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.

മലയാളം മീഡിയം

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Social Science - Chapter 1 (Class 10)

പത്താം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഒന്നാം അധ്യായം “Seasons and Time” ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നത് CHMHSS POOKOLATHUR ലെ മെഹബൂബ് മാഷാണ്.

 Click Here


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Just for a shot - English X

>> Wednesday, August 8, 2018

പത്താംതരം ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടാം യൂണിറ്റിലുള്ള സത്യജിത് റാ യുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുമായി ബസപ്പെട്ട "PR0JECT THE TIGER " എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട്,
Discourseട -ന്റെ സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചുമർ പത്ര രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി.
Click Here


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

PONDER THIS

>> Tuesday, July 17, 2018Solution videos of questions
MSP001

MSP002

MSP003

List of people who solved all the questions(List Updated on 28/07/2018 08:52 IST)

Jayarajan.U.B, GHSS Kuttikkattoor (27/07/2018 22:20 IST)
           
കണക്കിലെ ആശയങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കാനും ഗണിതം വളരെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനുമുള്ള എളുപ്പവഴി കണക്കിന്റെ യുക്തിയെ ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണല്ലോ. അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാകട്ടെ കണക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളെ യുക്തിയുടെ ഭാഷയില്‍ പരിഹരിക്കുക എന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, യുക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രസീദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി പരീക്ഷനാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം നടത്താന്‍ മാത്സ് ബ്ലോഗ്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗണിത ആശയങ്ങളുടെ യുക്തിപൂര്‍വമായ application ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ്‌ മുന്‍ഗണന നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
                              
പദ്ധതിയുടെ രൂപം താഴെ പറയുന്ന രീതിയില്‍ ആയിരിക്കും.
         
 • ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍, പലരും അയച്ചു തരുന്നവയില്‍ നിന്ന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവയാണ്‌. അദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്നും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും, പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദയവായി qna@mystudypark.com എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക. ഇമെയില്‍ അയക്കുമ്പോള്‍, SUBJECT field ല്‍ , ചോദ്യം/ question എന്ന്‍ ദയവായി എഴുതണം.
 • ചോദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അധ്യാപകര്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അങ്ങനെ പോതുസമൂഹത്തിലെ ആര്‍ക്കും അവയുടെ പരിഹാരങ്ങള്‍ ഇമെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അയച്ചു തരാം. ഇമെയില്‍ അയക്കുമ്പോള്‍, SUBJECT field ല്‍ , പ്രോബ്ലം നമ്പര്‍ എഴുതണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത്തവണ ഉള്ള ആദ്യ ചോദ്യത്തിന്റെ നമ്പര്‍ ആയ MSP001, ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പരിഹാരം അയക്കുമ്പോള്‍ എഴുതേണ്ടത്. അയക്കേണ്ട വിലാസം qna@mystudypark.com. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്നവരുടെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്‌. യുക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന സുന്ദരമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ അയക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയവായി പരിഹാരം comment ചെയ്യാതിരിക്കുക.
 • ഇത്തവണ മൂന്ന് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  വരുന്ന ഉത്തരങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച്, പരിഹാരം അയക്കാനുള്ള കാലദൈര്‍ഘ്യവും ചോദ്യങ്ങളുടെ നിലവാരവും നമുക്ക് വീണ്ടും മാറ്റാവുന്നതാണ് . ഇത്തവണത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ പരിഹാരം 31/07/2018 നുള്ളില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്.
 • 01/08/2018 ന് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പരിഹാരവും പുതിയ ചോദ്യവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. മൂന്ന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്, ഏതു തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് പൊതുസമൂഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന്‍ പഠിക്കാന്‍ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്.
MSP001- (Question Courtesy- Jemshid.K.K)
 • Two circles are centred at A and B. The line CD and the line AB are parallel as shown in the figure. If CD = 3.25 cms, find the length of the line AB.
 • A, B വൃത്തകേന്ദ്രമായ രണ്ട് വൃത്തങ്ങള്‍ വരച്ചിരിക്കുന്നു. AB എന്ന വര CD ക്ക് സമാന്തരമാണ്. CD 3.25 സെ.മി. ആണെങ്കില്‍, AB യുടെ നീളം എത്ര.?


MSP002 (Question Courtesy- Shiju Aravindakshan)
 • We have 25 racing cars. All these will perform in the same manner all the time. We have 5 tracks and only one car can use one track. We need to find out the best three cars from the lot using these tracks, but the problem is that, we do not have any sense of time. This means that, all that we could infer from the outcome of a race is whether a car is better than another one or not. We do not know about the speed or time. What is the minimum number of races, we need to conduct to find out the best 3 cars? 
 • 25 മത്സര കാറുകളില്‍ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ മൂന്ന്‍ കാറുകളെ കണ്ടെത്തണം. അതിനായി, കാറുകള്‍ക്ക് മത്സരിക്കാനായി 5 ട്രാക്കുകള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ ട്രാകിനും ഒരു കാറിനെ മാത്രമേ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ആകൂ. സമയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല, അതായത്, കാറുകളുടെ വേഗതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവും, മത്സര ശേഷം ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഒരു കാര്‍ മറ്റൊന്നിനേക്കാള്‍ വേഗമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന അറിവ് മാത്രമാണ് ഓരോ മത്സര ശേഷവും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഓരോ കാറിന്റെയും വേഗത എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും തുല്യം ആയിരിക്കും. ചുരുങ്ങിയത് എത്ര മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടി വരും? 
MSP003 (Question Courtesy- Dr.Beena George)
 • We have 27 coins of which 6 are heads and the remaining are tails. They are kept on a table. You are blindfolded. You have to divide the coins into two groups such that the number of heads is same in both groups. You can move and flip the coins though you cannot feel the head and touch through a touch. How can you ensure that number of heads is same in two groups?
 • ഒരു മേശക്ക് മുകളില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന 27 നാണയങ്ങളില്‍ ആറെണ്ണം headഉം ബാക്കി tailഉം ആണ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ കെട്ടിയ ശേഷം, Head ഉകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന രീതിയില്‍, രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ആയി നാണയങ്ങളെ ഭാഗിക്കണം. നാണയങ്ങള്‍ നീക്കാനും, വശം മറിച്ചു വക്കാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിലും, Head ആണോ Tail ആണോ എന്ന്‍ സ്പര്‍ശനത്തില്‍ മനസ്സിലാവില്ല. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും Head ന്റെ എണ്ണം തുല്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താം?


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

രസതന്ത്രം (ക്ലാസ്സ് 9)

>> Monday, July 9, 2018


ഏറെ വിശേഷണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലാത്തവയാണ് എഴിപ്പുറം GHSS ലെ ഇബ്രാഹിം സാര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പഠനക്കുറിപ്പുകള്‍. മികവേറിയ പഠനക്കുറിപ്പുകളുമായി ഈ അധ്യയനവര്‍ഷാരംഭം മുതല്‍ തന്നെ ബ്ലോഗില്‍ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഇബ്രാഹിം സാര്‍ ഇത്തവണ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള രസതന്ത്രം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പരീശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആറ്റം ഘടന

മലയാളം മീഡിയം

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2)

>> Wednesday, July 4, 2018


1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2). ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത പോലെ തന്നെ പറയാം ഈ അധ്യായത്തിനും ഊഷ്മളമായ വരവേല്പ‌ുണ്ടാകുമെന്ന്.

ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്.

യൂറ്റ്യൂബില്‍ നിന്നും എളുപ്പത്തില്‍ വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

Click Here

1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2)

ക്ലാസ്സ് 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 6 Click Here

ക്ലാസ്സ് 7 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 6 Click Here


ക്ലാസ്സ് 10 അധ്യായം 2 Click Here 


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

My Study Park - App

>> Sunday, July 1, 2018

കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇലകള്‍ പച്ച എന്ന സംഘടനയുടെ ട്രസ്റ്റിയായ എഞ്ചിനീയര്‍ മനോജ് സര്‍ മാത്‌സ്ബ്ലോഗിന്റെ ഏറ്റവുമടുത്ത ഒരു സുഹൃത്താണ്. യഥാര്‍ത്ഥ ക്ലാസ്റൂം അനുഭവം ലഭിക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹവും ഉപയോഗിച്ചുനോക്കിയ ആയിരങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു കിടിലന്‍ ആപ്പാണ് 'My Study Park'എന്ന പേരില്‍ അവര്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേയും സിബിഎസ്‌സിയിലേയും കുട്ടികള്‍ക്കായി അവരുടെ ഗണിതപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സിലബസിലെ ആറുമുതല്‍ പത്തുവരെയും സിബിഎസ്‌സി ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസുകാരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വീഡിയോ പരിഹാരങ്ങളും ഉണ്ട്.ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാര്‍ക്കും മലയാളം മീഡിയക്കാര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടും.

പാഠങ്ങള്‍ ചിലത് സൗജന്യമാണ്. ഉപകാരപ്രദമെങ്കില്‍ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കാണാം. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്ലാതെയും മൊബൈലില്‍ കാണാം.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

സമഗ്രം, സമ്പ‌ൂര്‍ണ്ണം - കെമിസ്ട്രി ഒന്നാം അധ്യായം

>> Tuesday, June 26, 2018


'സമഗ്ര', 'സമ്പൂര്‍ണ്ണ' - വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ രണ്ടെണ്ണം. ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പേര് കടമെടുത്ത് ഈ പോസ്റ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കണം. അതെ, സമഗ്രം - സമ്പൂര്‍ണ്ണം.

പത്താം ക്ലാസ്സ് രസതന്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 'പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസവും (PERIODIC TABLE AND ELECTRONIC CONFIGURATION)'. ഈ പാഠത്തിലെ ആശയങ്ങളെ, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഒക്കെ ലളിതമായി, സമഗ്രമായി, മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കിളിമാനൂര്‍ ഹൈസ്കൂളിലെ ഉന്മേഷ് സാറാണ്. സവിശേഷതള്‍ ഏറെയുള്ള ഈപഠന സഹായിയുടെ പിന്നിലെ കഠിനാധ്വാനവും, ഉന്മേഷ്സാര്‍ സ്വീകരിച്ച പ്രവര്‍ത്തന മികവുകളും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. ഈ പഠന സഹായിക്കൊപ്പം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മികച്ച ചോദ്യോത്തരങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവ 28/03/2018(വ്യാഴം) പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 

മികച്ച പഠനോപാധികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഊര്‍ജ്ജം നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. 

പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസവും

മലയാളം മീഡിയം

English Medium


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

വാങ്ക (ആന്റൺ ചെക്കോവ്)

>> Monday, June 25, 2018പത്താംക്ലാസ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ "വാങ്ക" എന്ന കഥ (ആന്റൺ ചെക്കോവ്) ചിത്രസൂചനകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ: ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി.
ഒരു ചിത്രം, ആ ചിത്രത്തില്‍ ഒരു കഥ മുഴുവന്‍ വരച്ച് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന മനോഹരമായ സൃഷ്ടി.
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ചിത്രം കാണാം.

വാങ്ക എന്ന ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കി ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത "ഒറ്റാല്‍" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ Youtube ലിങ്ക് ഇവിടെ


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകള്‍ (Updated with Youtube Link)

>> Saturday, June 23, 2018(Updated with all Youtube Link)

വിവര വിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (ICT) 1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോ പാഠങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍. ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം തന്നെ 1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ പാഠങ്ങളുടെയും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നു. പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ DVDയായി ഉള്ളതിനാല്‍ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ആദ്യ പാഠം മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അഭിപ്രായവും രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ.

ഐ.ടി. വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകള്‍

Standard 1 Click Here - Youtube Link

Standard 2 Click Here - Youtube Link

Standard 3 Click Here - Youtube Link

Standard 4 Click Here - Youtube Link

Standard 5 Click Here - Youtube Link


Standard 6

Video 1. Click Here - Youtube Link

Video 2. Click Here - Youtube Link


Standard 7

Video 1. Click Here - Youtube Link

Video 2. Click Here  - Youtube Link


Standard 8

Video 1. K TOUCH - Youtube Link
Video 2. WRITER - Youtube Link

Video 3. GE SPEAKER- Youtube Link


Standard 9

Video 1. GIMP - Youtube Link

Video 2. GIMP TOOLS - Youtube Link 

Video 3. LAYERS - Youtube Link

Video 4. SELECTION TOOLS - Youtube Link

Video 5. TEXT - Youtube Link

Video 6.  LOGO- Youtube Link

Video 7.  PATH TOOL - Youtube Link

Video 8. BLUR- Youtube Link


Standard 10

Video 1. SVG PNG - Youtube Link

Video 2. INKSCAPE - Youtube Link

Video 3. WORK 1 - Youtube Link

Video 4. CUP - Youtube Link

Video 5. TEA - Youtube Link

Video 6. WORK 2 - Youtube Link

Video 7. LOGO - Youtube Link

Video 8.FINAL LOGO - Youtube Link 

Video 9. COMPLETE LOGO - Youtube Link

Video 10. SHAPES - Youtube Link 

Video 11. ARCH - Youtube Link

Video 12. FLOWER - Youtube Link

Video 13. IT@SCHOOL LOGO - Youtube Link


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

OEC Lumpsum Grant 2018-19

2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിന്, ജൂണ്‍ 30നു മുന്നേ കൈറ്റിന്റെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്‍ട്ടലിലൂടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തണം. സര്‍ക്കുലര്‍ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ?
ഗവണ്‍മെന്റ്, എയ്‌ഡഡ്, അംഗീകാരമുള്ള അണ്‍എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഒന്ന് മുതല്‍ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒഇസി വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും , പിന്നെ ഒഇസി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന ഒബിസി വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളൂ.
ജാതി സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്.
വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് തുക ലഭിക്കുക. ആയതിനാല്‍ അക്കൗണ്ട് ലൈവ് ആണെന്നുറപ്പാക്കണം. പ്രത്യേക അപേക്ഷാഫോമിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല.
അണ്‍ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് AEO/DEO ക്ക് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ചെയ്യണം.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

കെമിസ്ട്രി ഒന്നാം അധ്യായം (പത്താം ക്ലാസ്സ്)

>> Thursday, June 21, 2018പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്,പരിശീലനചോദ്യങ്ങള്‍, ഉത്തരങ്ങള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി കുട്ടികള്‍ക്കായി നല്‍കുകയാണ് എഴിപ്പുറം GHSS ലെ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.
ഒപ്പം d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാശയം കുട്ടിളിലെത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു Presentation ഫയല്‍ കൂടി.

കെമിസ്ട്രി 1-ാം അധ്യായം

മലയാളം മീഡിയം 
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയല്‍


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Form 10E Submission & E Filing 2018

>> Sunday, June 17, 2018

2017-18 വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍കം ടാക്സ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2017-18 വർഷം എല്ലാ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആകെ വരുമാനത്തിനുള്ള ടാക്സ് അടച്ച് ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഓരോ വ്യക്തിയും ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. റിട്ടേണ്‍ 2018 ജൂലൈ 31 നുള്ളിലാണ് ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. ജൂലൈ 31 നു ശേഷം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ 5,000 രൂപ പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കണം. ആകെ വരുമാനം 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി 1,000 രൂപയാണ്. ഡിസംബർ 31 കഴിഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി 10,000 രൂപയാണ്.

Chapter VI A കിഴിവുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വരുമാനം (അതായത്, ആകെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും അനുവദനീയമായ അലവന്‍സുകള്‍, പ്രൊഫഷനല്‍ ടാക്സ്, ഹൌസിംഗ് ലോണ്‍ പലിശ എന്നിവ മാത്രം കുറച്ച ശേഷമുള്ളത്) 2,50,000 രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള, 60 വയസ്സില്‍ കുറവുള്ളവരെല്ലാം റിട്ടേണ്‍ സമപ്പിക്കണം. "Total Income" 5 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവുള്ളവക്ക് റിട്ടേണ്‍ സഹജ് (ITR 1)ഫോറത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി ഇന്‍കം ടാക്സ് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് സമപ്പിക്കുകയോ e filing നടത്തുകയോ ആവാം. 5 ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ളവര്‍ E Filing തന്നെ നടത്തണം. അധികം അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളവരും നിര്‍ബന്ധമായും E Filing നടത്തണം.

റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങും മുമ്പ് ഏതാനും കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.
(1) E Filing പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിനായി ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
(2) ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് പാന്‍ കാര്‍ഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ജൂണ്‍ 30 വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനതിയ്യതി നീട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ജൂണ്‍ 30 നു ശേഷം റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇവ രണ്ടും ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
(3)FORM 10 E SUBMISSION. 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ Form 10 E ഉപയോഗിച്ച് Section 89 പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് നേടിയെങ്കില്‍ E Filing നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് E Filing സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് അതില്‍ ഫോം 10 E തയ്യാറാക്കി submit ചെയ്യണം. ഇതെങ്ങിനെ എന്നറിയാന്‍ ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
(4) സ്ഥാപനമേധാവി Tracesല്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് തന്ന Form 16 Part A യിലെ 'DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ADJUSTMENT' എന്ന ഭാഗം നോക്കി അടച്ച മുഴുവന്‍ ടാക്സും നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പറില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്‌. "26 AS" നോക്കി നിങ്ങളുടെ പാന്‍ നമ്പറില്‍ ലഭിച്ച വരുമാനവും ടാക്സും മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്കുകളിലോ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലോ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളോ SB നിക്ഷേപമോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും "26 AS" പരിശോധിക്കുക. 26 AS നെ കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
CLICK FOR THE VIDEO ON E FILING
E Filing നടത്തുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാക്കി വിവരിക്കാം.
 1. E Filing (Online)
 2. E Verification of Return
 3. Forgot Password
 4. Revised Return
 • E Filing (Online)
 • E Filing രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവര്‍ "http://incometaxindiaefiling.gov.in/" എന്ന E Filing സൈറ്റ് തുറക്കുക. "Kind Attention Taxpayer" എന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സിന്‍റെ ചുവടെയുള്ള "Continue to Homepage" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത പേജില്‍ വലതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന "Registered User?" ന് ചുവടെ കാണുന്ന "Login here" ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വരുന്ന പേജില്‍ User ID (PAN Number), Password എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക. അതിനു ശേഷം capcha code താഴെയുള്ള കോളത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് "Login" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ Contact and Address Details പുതുക്കാനുള്ള വിന്‍ഡോ തുറക്കും.
  അതിലുള്ള Continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ Update Profile Details എന്ന പേജ് തുറക്കും.

  അതില്‍ Residential Status - Resident സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. ചുവന്ന നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള കള്ളികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടവയാണ്. Contact Details, Address Details എന്നിവ പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം പേജില്‍ അവസാനമുള്ള Update ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (ഈ പേജില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ താഴെയുള്ള Skip ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യാം.)
  Mobile Number, E Mail എന്നിവയിലേക്ക് OTP അയച്ചു എന്ന് കാണിക്കുന്ന വിന്‍ഡോ തുറക്കും. അതില്‍ Confirm ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ OTP ചേര്‍ക്കാനുള്ള window തുറക്കും. മൊബൈലിലേക്കും മെയിലിലേക്കും വന്ന OTP നമ്പറുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന പേജ് കാണാം. അതിലുള്ള "Continue to Login" ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ E Filing സൈറ്റില്‍ കടക്കാം. അതിലെ 'e File' ടാബിലുള്ള 'Income Tax Return' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • Assessment Year 2018-19 സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
  • ITR form Name ന് ITR 1 സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
  • Submission Mode എന്നതിന് Prepare and submit Online സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. ഇതോടെ ആ പേജിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനുള്ള ഭാഗം താഴേക്കു തുറക്കുന്നു.
   നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനായി വിവരങ്ങൾ Form 26 AS, Form 10 E, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫയൽ ചെയ്ത റിട്ടേൺ മുതലായവയിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഈ റിട്ടേണിൽ പൂരിപ്പിക്കണമോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Auto Fill ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഒന്നും ടിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചു ഓരോന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ആവാം. Employee Category, Whether person governed by Portuguese Civil Code, If governed by.. എന്നിവയ്ക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് ചേർക്കാം. Type of House property, Bank Details എന്നിവ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിട്ടേണിൽ ഉള്ളതിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം. Salary ടിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. Income from other sources, Tax Relief എന്നിവ ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഓട്ടോ ഫിൽ ആവുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.
   ഇതിനു താഴെ റിട്ടേണ്‍ Verfication നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണിക്കാന്‍ മൂന്ന്‍ Option വരുന്നു. ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
  1. Option1. Adhar OTP :ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കുകയും ആധാര്‍ പാന്‍ കാര്‍ഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുയും ചെയ്തെങ്കില്‍ മാത്രമേ Aadhar OTP ലഭിക്കൂ. (മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ ആധാര്‍ ചേര്‍ക്കുക അല്ല.) ഈ option സെലക്ട്‌ ചെയ്ത ഉടനെ മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ ആറക്ക OTP നമ്പര്‍ ലഭിക്കുന്നു. അര മണിക്കൂര്‍ വരെ ഇതിന് validity ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ളില്‍ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത് validate ചെയ്യണം.
  2. Option 2. EVC :റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് EVC Generate ചെയ്തു എങ്കില്‍ ഈ option തെരഞ്ഞെടുക്കാം. My Account ടാബില്‍ "Generate EVC" ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ മൂന്ന്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ കാണാം. 1. Generate EVC through Net banking 2. Generate EVC through Bank Account Number. 3. Generate EVC through Demat Account Number. ഇവ വഴി EVC generate ചെയ്യാം.
  3. ITR V അയയ്ക്കല്‍: മുകളിലുള്ള രണ്ടു ഒപ്ഷനുകളും പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ ആയ "I would like to send ITR V / I would like to e verify later" തെരഞ്ഞെടുക്കാം. റിട്ടേണ്‍ submit ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ITR V ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് "Central Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru - 560500" യിലേക്ക് അയച്ച് verification നടത്താം.
  ഇനി "Continue" ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ തുറക്കുന്ന പേജില്‍ Instructions, PART A GENERAL INFORMATION, Income Details, Tax Details, Tax paid and Verification, 80G എന്നിങ്ങനെ 6 ടാബുകള്‍ കാണാം.
  ആദ്യ പേജായ instructions ല്‍ നമുക്ക് കുറെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കാണാം. ഇവ വായിച്ചു നോക്കുക. വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ "back" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ backspace ബട്ടണ്‍ അമത്തുകയോ ചെയ്‌താല്‍ നാം logout ചെയ്യപ്പെടും. Grey കളറിലുള്ള സെല്ലുകളില്‍ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില്‍ "Save Draft" ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് വരെ ചേര്‍ത്ത വിവരങ്ങള്‍ save ചെയ്യാം.
 • Part A General Information
  Data enter ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം PART A GENERAL INFORMATION ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന പേജില്‍ മിക്കവാറും സെല്ലുകളില്‍ Data ഉണ്ടായിരിക്കും. നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള ഏതെങ്കിലും സെല്ലില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ അവ നിര്‍ബന്ധമായും ചേര്‍ക്കണം. ഏതെങ്കിലും data മാറ്റാനുണ്ടെങ്കില്‍ അവ മാറ്റുകയും ആവാം. ആധാര്‍ നമ്പര്‍, E mail , mobile number എന്നിവ കൃത്യമായി നല്‍കുക.
 • Employer Category : Government എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യാം.
 • Residential Status : Resident ആണ് വേണ്ടത്.
 • Return filed : ജൂലൈ 31 നു മുമ്പ് ആണ് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ "On or before due date" എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • Whether original or Revised Return : Original ആണ് വേണ്ടത്.
 • ഏറ്റവും താഴെ Are you governed by Portugease Civil Code എന്നിടത്ത് No ചേര്‍ക്കുക.
  ഇത്രയും ചേര്‍ത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ അത് വരെ ചേത്ത data save ചെയ്യാം.
  • Income Details
  Income Details ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ പുതിയ ഫോം ലഭിക്കും. വരുമാന വിവരങ്ങള്‍ ഈ പേജിലാണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. 2017-18 ലെ Income Tax Statement നോക്കി ഇതില്‍ ചേര്‍ക്കാം. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ പേജില്‍ നിന്നും ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങള്‍ ഇതില്‍ കാണാം.
  • B1 (i) Salary (Excluding all allowances, perquisites, Profit in lieu of salary) : Statement ലെ ആകെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും HRA പോലുള്ള ടാക്സ് നല്‍കേണ്ട അലവന്‍സുകള്‍ കുറച്ചു കിട്ടുന്ന തുക ഇതില്‍ ചേര്‍ക്കാം.
  • (ii) Allowances not exempt :മുകളില്‍ ഒഴിവാക്കിയ HRA പോലുള്ള ടാക്സ് നല്‍കേണ്ട അലവന്‍സുകള്‍ ഇവിടെ ചേര്‍ക്കാം. ഇവ രണ്ടിന്‍റെയും തുക Statement ല്‍ പ്രൊഫഷനല്‍ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തുക ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  • (v) Deductions u/s 16 : പ്രൊഫഷനല്‍ ടാക്സ് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കണം.
  • Housing Loan Interest കുറച്ചവര്‍ മാത്രം B2 ലെ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കണം. Type of House Property യില്‍ Self Occupied സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
  • (v) Interest Payable on Borrowed Capital : ഇവിടെയാണ് Housing Loan interest ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. മൈനസ് ചിഹ്നം ചേര്‍ക്കരുത്.
  • B3 Income from Other Sources :ബാങ്ക് പലിശ, വാടക പോലുള്ള മറ്റ് വരുമാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഈ കോളത്തില്‍ കാണിക്കണം. മറ്റു വരുമാനം ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യത ഉള്ളവര്‍ 26 AS പരിശോധിച്ച് അതില്‍ ശമ്പള വരുമാനം അല്ലാതെ മറ്റ് വരുമാനങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം.
  • Part C Deductions and Taxable Total Income : Statement 80C മുതലുള്ള ഓരോ കിഴിവും അതാതു കോളങ്ങളില്‍ ചേര്‍ക്കാം. 80D, 80DD, 80DDB, 80 U എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഒപ്ഷനുകളും സെലക്ട്‌ ചെയ്യണം. ഓഖി ഫണ്ടിലേക്ക് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കിയ സംഭാവന 80G യിലാണ് വരേണ്ടത്. എന്നാല്‍ അത് കോളത്തില്‍ ചേര്‍ത്താന്‍ കഴിയില്ല. 80 G എന്ന പ്രത്യേക പേജില്‍ അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ഈ കോളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. അതിനാല്‍ 80 G പേജില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ അവസാനം കാണുന്ന ടാബായ 80 G തുറക്കുക.
  ഈ പേജില്‍ ആദ്യ പട്ടികയിലാണ് നാം വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടത്
  • Name of Donee : Chief Minister Distress Relief Fund
  • Address : Government of Kerala
  • City or Town or District : Tiruvananthapuram
  • State : Kerala
  • Pincode : 695001
  • PAN of Donee : AAAGD0584M
  • Amount of Donation : സംഭാവനയായി നല്‍കിയ തുക.
  വീണ്ടും Income Details പേജില്‍ തിരിച്ചെത്തി Tax, Rebate, Cess, Total tax and cess എന്നിവ Statement മായി ഒത്തു നോക്കുക.
  D6 Relief u/s 89(1) നു നേരെ Form 10 E ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയ റിലീഫ് ചേര്‍ക്കുക. Income Tax Return ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 10 E ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നേടിയ കിഴിവ് E filing സൈറ്റില്‍ തയ്യാറാക്കി submit ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അതോടെ ആ പേജിന്‍റെ താഴെ അടയ്ക്കെണ്ടതായ ടാക്സ് എത്രയെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കൈയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉള്ള ടാക്സ് തന്നെ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക .(Interest u/s 234 A,B,C എന്നീ കോളങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് Tax Details എന്ന ഷീറ്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതോടെ മാറും.) ഇനി അടുത്ത ടാബ് ആയ Tax Details ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
  ഇതിലെ "Refresh" ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുന്ന ബോക്സില്‍ "OK" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ പേജില്‍ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സിന്‍റെ കണക്ക് കാണാം. ഇതില്‍ Sch TDS1 എന്ന ആദ്യ പട്ടികയില്‍ ആണ് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സ് വിവരങ്ങള്‍ കാണുക. ചുവടെയുള്ള മറ്റു പട്ടികകളും പരിശോധിച്ച് അതില്‍ വരുമാനം, ടാക്സ് എന്നിവാ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.
  • Tax Deduction account Number എന്ന കോളത്തില്‍ ശമ്പളം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ TAN നമ്പര്‍ കാണാം. ഇല്ലെങ്കില്‍ അത് ചേര്‍ക്കുക.
  • Name of Employer : സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര് ഇല്ലെങ്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക.
  • Income chargeable under Salary എന്നിടത്ത് Income Details എന്ന പേജിലെ B1 (vi) Income chargeable under the head Salaries ലെ സംഖ്യ ചേര്‍ക്കുക. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ സംഖ്യ കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത് ശരിയായത് ചേര്‍ക്കണം.
  • Total Tax Deducted എന്നിടത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ച ടാക്സ് ചേര്‍ക്കുക.
  രണ്ടാമതൊരു സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ചുവെങ്കില്‍ തൊട്ടു താഴെയുള്ള "ADD" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വരി കൂടി ചേര്‍ത്ത് അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കണം. ഇനി Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ save ചെയ്യാം. ബാങ്കില്‍ ടാക്സ് അടച്ചു എങ്കില്‍ അത് അവസാന പട്ടികയായ Sch IT - Details of Advance Tax and Self Assessment Tax എന്ന പട്ടികയില്‍ വന്നുവോ എന്ന് നോക്കുക. വന്നില്ലെങ്കില്‍ ചേര്‍ക്കാം. ശേഷം Tax paid and Verification എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു തുറക്കാം. Tax paid and Verification
   D12(iii)-Total TDS Claimed എന്ന കോളത്തില്‍ ആകെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സ് വന്നിരിക്കും. D 12 Tax Payable "0" ആണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
   Excempt income -for reporting purspose - Agricultural Income 5000 രൂപയില്‍ കുറവുള്ളത് കാണിക്കാം. 5000 രൂപയില്‍ കൂടുതലുണ്ടെങ്കില്‍ ITR 2 അല്ലെങ്കില്‍ 2A ഉപയോഗിക്കണം.
   Bank Account in which refund, if any, shall be credited - അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചുകിട്ടാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുക.
   Other Bank Account Details നു താഴെ മറ്റു അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാം. IFSC Code, ബാങ്കിന്‍റെ പേര്, അക്കൗണ്ട്‌ നമ്പര്‍ എന്നിവ ചേക്കുക. 'Add' ബട്ടണ്‍ അമത്തി കൂടുതല്‍ വരികള്‍ ചേര്‍ക്കാവുന്നതാണ്. ബാങ്കിന്‍റെ IFSC കോഡ് അറിയില്ലെങ്കില്‍ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. CLICK HERE
  ഇനി Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് save ചെയ്ത ശേഷം ഇതു വരെ ചേര്‍ത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകളില്ലെന്നും ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം Verification നില്‍ പിതാവിന്‍റെ പേരും placeഉം ചേര്‍ക്കുക. In my capacity as എന്നിടത്ത് Individual ചേര്‍ക്കുക. എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം "Preview and Submit" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ ചേര്‍ത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉള്‍പ്പെട്ട ഒരു പേജ് തുറക്കുന്നു. അതിലുള്ള "Click here to download the preview pdf" ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കോപ്പി എടുക്കാവുന്നതാണ്‌. എല്ലാം പരിശോധിച്ച് ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം 'Submit" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • E Verification of Return      Back to top
 • E Filing തുടങ്ങുമ്പോള്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തുന്നതിന് ആധാര്‍ OTP, EVC, Sending ITR V എന്നിവയില്‍ ഒന്ന്‍ നാം തെരെഞ്ഞെടുത്തിരിക്കും.
  • ആധാര്‍ OTP : ആധാര്‍ OTP ആണ് തെരഞ്ഞടുത്തത് എങ്കില്‍ submit ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ OTP ചേര്‍ക്കാനുള്ള window തുറക്കും. മൊബൈലില്‍ വന്ന OTP നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്ത് "I agree to validate..." എന്ന ചെറിയ കള്ളിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു submit ചെയ്യുക.
   ഇതോടെ Return verified successfully എന്ന പേജ് തുറക്കും. Acknowledgement മെയിലില്‍ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം.
  • Generated EVC : ഈ option ആണ് തെരെഞ്ഞെടുത്തെങ്കില്‍ EVC നല്‍കാനുള്ള ബോക്സില്‍ EVC ചേര്‍ത്തു submit ചെയ്യാം.
  • Sending Acknowledgement : മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ ആയ "I would like to send ITR V / I would like to e verify later" ആണ് നല്‍കിയത് എങ്കില്‍ റിട്ടേണ്‍ submit ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം Acknowledgement പ്രിന്റ്‌ എടുത്ത് ഒപ്പിട്ട് Central Processing Cell ലേക്ക് അയയ്ക്കണം. Acknowledgement മെയിലിലേക്ക് അയക്കപ്പെടും. മെയില്‍ തുറന്ന് ഇത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കില്‍, My Account ടാബില്‍ E Filed Returns/ Forms ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ നിങ്ങൾ ഫയല്‍ ചെയ്ത എല്ലാ റിട്ടേണുകളും കാണാം. അതില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ റിട്ടേണിന്റെ വരിയിലുള്ള ചുവന്ന അക്കത്തിലുള്ള Acknowledge Number ഇല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ Acknowledgement/ITR V ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ITR V ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. PDF ഫയല്‍ ആയുള്ള ITR V ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍ password ആവശ്യമാണ്. Small letter ആയി പാന്‍ നമ്പരും ജനനതിയ്യതിയും ആണ് password ആയി നല്‍കേണ്ടത്. (ഉദാ. 1960 ജനുവരി 1 ജനനത്തിയതിയും ABCDE1234R പാന്‍ നമ്പരും എങ്കില്‍ abcde1234r01011960 ആയിരിക്കും പാസ്സ്‌വേഡ്‌.) ഇത് പരിശോധിച്ച് ഒപ്പിട്ട് 120 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം താഴെയുള്ള അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഓര്‍ഡിനറി പോസ്റ്റ്‌ ആയോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്‌ ആയോ അയയ്ക്കണം. ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമ്മുടെ റിട്ടേണ്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. വിലാസം - "Central Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru - 560500". അയയ്ക്കുന്ന ITR V ല്‍ ഒപ്പിടാന്‍ മറക്കരുത്. ഒപ്പില്ലാത്തവ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല.
 • Password മറന്നാല്‍      Back to top
 • ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനുള്ള പേജിലെ "Login" ബട്ടണടുത്തുള്ള 'Forgot Password' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന പേജില്‍ User ID യായി പാന്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്ത് Captcha കോഡ്‌ അടിച്ച ശേഷം 'Continue' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത പേജില്‍ 'Please select option' എന്നതിന് 'Using OTP (PINs)' എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. Continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത E Mail IDയും Mobile Number ഉം അറിയാവുന്നതും നിലവിലുള്ളതും ആണെങ്കില്‍ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. അറിയില്ലെങ്കില്‍ 'New E Mail ID and Mobile Number' സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പുതിയ New E Mail ID യും Mobile Numberഉം നല്‍കുക. പിന്നീട് '26 AS TAN' എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് താഴെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ TAN Number നല്‍കുക. 'Validate' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ തുറക്കുന്ന പുതിയ പേജില്‍ E Mail ലേക്ക് വന്ന PIN നമ്പറും മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന PIN നമ്പറും ചേത്ത് കൊടുത്ത് 'Validate' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ പുതിയ പേജു തുറക്കുന്നു. അതില്‍ പുതിയൊരു Password ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു കള്ളികളിലും അടിയ്ക്കുക.
 • Revised Return      Back to top
 • റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തതില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയാല്‍ വീണ്ടും ഒരിക്കല്‍ കൂടി അതേ രീതിയില്‍ റിട്ടേണ്‍ (Revised Return) സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതി. ഇത് ഇന്‍കം ടാക്സ് ഡിപ്പാട്ട്മെന്‍റ് അസ്സസ്മെന്‍റ് പൂത്തിയാക്കുന്നത് വരെ പരമാവധി 2019 ജൂലൈ 31 വരെ ആവാം. സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും Revised Return സമപ്പിക്കാം. Revised Return തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ General Information പേജില്‍ A 22-Return file എന്നിടത്ത് '17-Revised 139 (5) എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യണം. Whether Original or Revised എന്നതിന് Revised ചേക്കണം. A 25- If under section 139(5)-Revised Return എന്നതിന് ചുവടെ ഒറിജിനല്‍ റിട്ടേണിന്റെ Acknowledgement Number ഉം Date of Filing Original Return ഉം ചേര്‍ക്കണം. Original Return ന്റെയും Revised Return ന്റെയും Acknowledgement (ITR V) ഒരുമിച്ചാണ് അയയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ അവ ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഇരുവശത്തും പ്രിന്റ്‌ ചെയ്യാതെ പ്രത്യേകം പേപ്പറില്‍ വേണമെന്ന് E Filing സൈറ്റില്‍ കാണുന്നു.


  Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
  ♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer