ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ പ്രമാണിച്ച് പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ, സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്‍കംടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ഇനി മൂന്നു ദിവസം കൂടി.... പോസ്റ്റ് ഇവിടെ

|

Maths Blog Downloads

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മാത്​സ് ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
28-07-2014Reckoning of prior service for pensionary benefits - Instructions Issued
27-07-2014DPI Circular about Gramasabha meetings at School time
27-07-2014DA Arrear - Crediting to PF Accounts - Time Limit Extended
27-07-2014Circular about On Site Support (OSS) Team Visit in Schools
27-07-2014URDU HIGHER EXAMINATION MARCH 2014 Result
27-07-2014NURSERY TEACHERS EDUCATION COURSE EXAMINATION MARCH 2014 Result
27-07-2014Income Tax -TDS - Instructions Issued
27-07-2014Compassionate Employment Scheme -Fixing of norms regarding service conditions of appointees recruited against supernumerary posts
24-07-2014New PLUS TWO Schools allotted in Kerala State
in Non HSS Panchayath | HS to HSS Up gradation (EKM to KZGD)
24-07-2014Circular about RIMC Entrance Examination December 2014
24-07-2014Eureka - Permission accorded to conduct knowledge fest in schools
24-07-2014Minority Premetric Scholarship -extension of date - Notification - Circular
24-07-2014RAMZAN-Early Disbursement of Pay and Allowances
24-07-2014SSLC MARCH 2014 Revaluation(III Spell) Result
23-07-2014Pay Revision 1997, 2004, 2009 Option for Notional Grade for Primary and High School HMs
23-07-2014List of Books selected for Libraries in Govt. Schools
23-07-2014Manishada " My Dream Kerala" - Permission to take part painting competition
21-07-2014Staff Fixation - Deployment of surplus govt school teachers - Instructions
21-07-2014School Parliament Election 2014 -15
19-07-2014 Sanskrit Day - Pledge
19-07-2014 Local Government Institutions-Utilization of Funds Devolved-Details called for
19-07-2014C - TET - Sept 2014 - Notification Dt. 19/07/2014 ‌| Web Site
19-07-2014SCERT -Meeting postponed for Association of Managers' and Teachers' organisations
19-07-2014CWSN - Medical Camp 2014-15
18-07-2014Education Department : Subroto Mukherjee football championship
18-07-2014National Pension System-Mobility to State employees appointed into the service on or before 31/03/2013 and reappointed in various institutions on or after 1/04/2013
18-07-2014RBI Quiz 2014 - Preliminary Selection - Notification
17-07-2014DPI Circular about Teachers' Day Celebration
17-07-2014Sanskrit Day - Competition to Sanskrit Teachers
15-07-2014Promotion & Posting to the cadre of Heads of departmental HS/AEOs/TTIs
15-07-2014Transfer & Posting to the cadre of Heads of departmental HS/AEOs/TTIs
15-07-2014Pre-Matric minority - Direct Beneficiary Transfer
15-07-2014SSLC 2015 - Exam Concession to CWSN
14-07-2014Tranfer of teachers - Submission of Confidential report
14-07-2014Ratio promotion in the cadre of Senior Superintendent and equated categories
14-07-2014Transfer,Promotion and Posting of Junior Superintendents and Headclerks
10-07-2014Latest Circular on Staff Fixation - 2014-15
10-07-2014SSLC 2015 : ANSWER SHEET,CV COVER REQUIREMENT - Website - Circular
09-07-2014WIFS : (Weekly Iron Folic Acid Supply) - Circular
- Training Manual - Guidelines for Schools - Monitoring Formats
07-07-2014Staff Fixation- 2013-14- Guidelines regarding taking the EID/UID printout of the Sixth working day
05-07-2014Staff Fixation- 2013-14, 2014-15 - amendment order
05-07-2014Staff Fixation- Deployment of Excess Teachers
05-07-2014DPI Circular about Collection & remittance of Athletic fund for the year 2014-15
05-07-2014Qualification to the post of HSA (Natural Science) -Modified order
05-07-201410 th STANDARD EQUIVALENCY EXAMINATION SEPTEMBER 2014- Notification
05-07-2014Finance Dept : All Departments are instructed not to place the proposals for creation of posts
03-07-2014Reconcile Statement on amount spent - Regarding
03-07-2014L.D. Clerks in Aided Schools - Third Time Bound Higher Grade in the Scale of Pay of Junior Superintendent - Modification - Orders - Issued
03-07-2014Free Carrier Guidance for Minority Students
03-07-2014Including new nursery/per-primary section in noon meal program
03-07-2014OBC Pre-Matric - List of rejected schools with reason for rejection
03-07-2014Regarding attaining Pension Benefits
03-07-2014Science/Maths/Social Science Action Plan & Circulars
02-07-2014Ernakulam Revenue District : Temporary appointment of excess teachers
02-07-2014Transfer & Postings of DEOs/DDEs
01-07-2014SSLC 2015 - Direction on Age Exemption
01-07-2014OBC Pre-Matric Scholarship : Fund Distribution | Alloted Schools | Beneficiaries List
01-07-2014Starting IED(MR) Resource Center in General Schools
01-07-2014Midday Meal - First Allotment list for schools
29-06-2014Sampoorna Help File
- (Prepared By : N P krishnadas,it@school- Malappuram)
29-06-2014National Handicapped Award 2014 - Circular
29-06-2014Clean Campus Safe Campus
Circular & Pledge - Press Release
29-06-2014IEDC Medical Camp 2014-15 - Circular
29-06-2014Inspire Award 2014-15
Circular - Website - Help File - General Guidelines
28-06-2014Financial Assistance for children from women headed families - Application Form
26-06-2014School Kalolsavam - Fund Collection
26-06-2014Financial Assistance for children who excel in Art forms
26-06-2014Kairali Vijnjan Pareeksha
26-06-2014Only Five Working Days for Higher Secondary Schools - Orders Issued
26-06-2014Only Five Working Days for Higher Secondary Schools - Orders Issued
26-06-2014June 26 - International Day Against Drug Abuse
News | DPI Circular | Pledge
25-06-2014OBC Scholarship 2013-14 - Distribution
25-06-2014AHSLC-MARCH -2014 REVALUATION RESULT
25-06-2014SSLC-2014 SCRUTINY RESULT
25-06-2014PTA Award 2013-14 Circular - Proforma - Score Details
25-06-2014June 26 - International Day Against Drug Abuse
News | DPI Circular | Pledge
24-06-2014Updating online data base of Students, Staff and Text Books
24-06-2014Posting of guest teachers in the vacancy of Master Trainers in IT@School
24-06-2014Protecting Children Against Abuse - Guidelines
24-06-2014Deployment of excess teachers under working arrangement
24-06-2014Sri. Ayyankali Memmorial Scholarship - Application Form
23-06-2014Teachers Award 2014 -15
23-06-2014Prof.Joseph Mundasery Smaraka Award -2013 : Press Release
21-06-2014Court Judgement against GO(P)92 /2014
20-06-2014Plus One Result - 2014 : Student Result | School Wise | HSS School Codes
Revaluation fee for Each paper: Rs.500, Photocopy : Rs.300, Scrutiny : Rs.100 (Last Date June 30)
20-06-2014Snehapoorvam Project - Details & Application Form
20-06-2014Notification for appointing Junior Research Fellow in the NCERT Project
19-06-2014ജൂണ്‍ 19 : വായനാ ദിനം : സന്ദേശം - സര്‍ക്കുലര്‍ - കുറിപ്പ്‌ - (കുറിപ്പ്‌ pdf രൂപത്തില്‍)
19-06-2014Minority Prematric Scholarship 2014-15 : Instruction for Applicants | Instructions for HM,AEOS,DDEs,DDEs | Application Form | Declaration Form | School wise fund Allotment 2013-2014
18-06-2014Staff Fixation 2014-15
18-06-2014Departmental Test not compulsory for age attained 50
For HS HM/AEO Promotion | For Primary HM Promotion
18-06-2014THSLC (REGULAR) EXAMINATION RESULTS
(including revaluation & SAY)
18-06-2014School Mapping - Find your School
17-06-2014Dearness Allowance/Relief Revised
16-06-2014Kerala Engineering Rank List 2014
16-06-2014Muslim/nadar/Anglo Indian/FC BPL Girls/LSS-USS/National Scholarship from Rural Areas - scholarships - 2014-15 - Circular 2
16-06-2014Minority Pre Matric Scholarship 2013-14 : Circular 1
Beneficiaries List : D.E.O Wise - School Wise
16-06-2014OBC Pre Matric Scholarship - Beneficiaries List
(login with your school user name and password)
16-06-2014NMMS Scholarship : Circular - Beneficiaries List
16-06-2014LSS/USS Scholarship : Results
13-06-2014Giving instructions to prevent Child Abuse - Circular
13-06-2014Data Collection of School Employees : Circular - Website
12-06-2014Muslim/nadar/Anglo Indian/FC BPL Girls/LSS-USS/National Scholarship from Rural Areas - scholarships - 2014-15
12-06-2014Notification for admission to PPTTC 2014-16 (including revaluation & SAY)
12-06-2014THSLC (REGULAR) EXAMINATION RESULTS(including revaluation & SAY)
12-06-2014Provisional seniority list of officers in the cadre of Special Education IED,O/o DPI
12-06-2014Transfer & postings of officers in the cadre of Heads of departmental High schools/AEO/TTIs and equated categories
11-06-2014Conducting PSC Exams in schools - instructions
11-06-2014Gen. Education : Filling of Temporary posts - regarding
11-06-2014Filing of Property Statement by Aided School Managers - Form A - Form B - Form C
11-06-2014Anti Child Labour - Pledge (June 12)
10-06-2014Vayana Dina Varacharanam
10-06-2014Vidyarangam Kalasahithya Vedi : Manual - Competitions
10-06-2014Tobacco Free Campus - Circular
10-06-2014Awareness of nutritious food - Training to School Teachers
10-06-2014Awareness of nutritious food - Training to School Teachers
09-06-2014Weekly Iron Folic Acid Supply(WIFS) : Circular
06-06-2014List of Retrenched Staff for Non Teaching Staff Package
06-06-2014Teaching of Sanskrit as main subject from STD I - Permission accorded
06-06-2014Fund distribution of Minority Scholarship
05-06-2014Permission for buying Ithiri Neram; Othiri Karyam (Book written by Balachandra Menon) using special fee fund
05-06-2014Minority Pre Matric : Circular on fund Distribution - Beneficiaries List
04-06-2014Sixth Working Day Strength 2014-15 : Circular
04-06-2014World Environment Day - Pledge
04-06-2014Gov. offices - Migration from windows to Open source - GO
03-06-2014Permission for Neem Tree Plantation
01-06-2014SSLC Certificate Distribution - Circular
12-6-2009 മുതല്‍ 30-04-2014 വരെയുള്ള പഴയ G.O/Circular/Proforma എന്നിവയ്ക്കായി ആര്‍ക്കൈവ്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2014 | Disclaimer