മുന്നറിയിപ്പ് : ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ കാണുന്നതനുസരിച്ച്, അവ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. തീര്‍ത്തും അനൗദ്യോഗികം.! എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക സൈറ്റുകളേയും അറിയിപ്പുകളേയും പിന്‍പറ്റുക.

Entrance Model Questions (PEECS) - Physics & Chemistry | Answer Key
Physics & Chemistry Model Paper | With Answers
| | | | | | |

പരീക്ഷാഫലം എത്തുമ്പോള്‍ ..!

>> Friday, April 17, 2015

ഇപ്പൊഴത്തെ തീരുമാന പ്രകാരം ഏപ്രില്‍ 20 നു എസ്.എസ്.എല്‍.സി.റിസല്‍ട്ട് വരും. നൂറുശതമാനം വിജയം, ഓരോ ജില്ലകളുടെയും നിലവാരം സമ്മാനങ്ങള്‍, അനുമോദനങ്ങള്‍ , പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍, തീരുമാനങ്ങള്‍ , നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ കുറേ ദിവസം ഇതുതന്നെയായിരിക്കും സ്കൂളുകളിലെ ചര്‍ച്ച.
ഈ ചര്‍ച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം പത്താം ക്ളാസില്‍ കുട്ടികള്‍ വിജയിച്ചതിന്റെ എണ്ണവും മികവും തന്നെ. അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. എന്നാല്‍ ഈ ചര്‍ച്ചകളില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കാതെ പോകുന്ന വലിയ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ആരും ഓര്‍ക്കാറില്ല.
പത്തുവര്‍ഷമായി കുട്ടി പഠിച്ചകാര്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുക ഈ പരീക്ഷാവിജയം മാത്രമായി ചുരുക്കുന്നു നാം. പഠനം എന്നത് ഈ വിജയം മാത്രമാണെന്നലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകള്‍ പറയുന്നത്. കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായ വ്യക്തിവികസനം, നൈപുണികളുടെ വികാസനം , പരീക്ഷാവിജയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളില്‍ അവസാനത്തെതു മാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൂടാ . പരീക്ഷാവിജയം മാത്രമേ കണക്കാക്കൂ എന്നാണെങ്കില്‍ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്‍ ഈ വിപുലമായ സ്കൂള്‍ സംവിധാനമൊന്നും വേണ്ട, പകരം റ്റ്യൂഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ ഒരുക്കിയെടുത്താല്‍ മതിയല്ലോ - എന്നു വിചാരിക്കുന്നവര്‍ ഉണ്ടാവില്ലേ?
പരീക്ഷാവിജയം മാത്രമല്ല ' വിജയം ' എന്നറിവാണ്` സ്കൂള്‍ സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായ വികാസം സ്കൂള്‍ ക്ളാസ്മുറികളില്‍നിന്നും സ്കൂള്‍ സംവിധാനത്തില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായിവരുന്നതാണ്`. നൈപുണികളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ക്ളാസ്മുറികളില്‍ നിന്നാണ്` ശക്തിപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ക്ളാസ് മുറി - സ്കൂള്‍ - സബ്ജില്ല- ജില്ല - സംസ്ഥാനം എന്ന വലിയ ഒരു സര്‍ക്കിളില്‍ നിന്നാണ്` കുട്ടി അവളുടെ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അതൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കാനാവുന്നതിലൂടെയാണ്` 100 മേനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപൂര്‍വമായ മികവ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ, ഈ നിലയിലൊരു ചര്‍ച്ചയും വിലയിരുത്തലും നമ്മുടെ അക്കാദമിക ലോകത്ത് തീരെ ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ. സ്കൂളിന്റെ ആന്തരികാവസ്ഥ, കുട്ടിയുടെ വിജയം , അതിനുപയോഗിച്ച പ്രക്രിയകള്‍ , തുടര്‍പ്ളാനിങ്ങ് എന്നിവ സൂചകങ്ങള്‍ വെച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പൊള്‍ മാത്രമേ 100 മേനി തിരിച്ചറിയാനും അഭിനന്ദിക്കാനും കഴിയൂ.
സ്കൂളിന്റെ ആന്തരികവസ്ഥ
കുട്ടികളുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തില നിലകളിലെ ഗ്രാഫുകള്‍ - വിലയിരുത്തലുകള്‍
കുട്ടികളുടെ - അദ്ധ്യാപകരുടെ ഹാജര്‍ നില [ ദിവസം, പീരിയേഡ് ]
സ്കൂള്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ [ ഭൗതികം , സാംസ്കാരികം, സാമ്പത്തികം ]
സബ്ജക്ട് കൗണ്‍സിലുകള്‍, സ്റ്റാഫ് യോഗങ്ങള്‍ , കലാ- കായിക – പ്രവൃത്തിപരിചയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , പരിഹാരബോധന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , അഡാപ്റ്റഡ് ടീച്ചിങ്ങ് മാന്വലുകളുടെ പ്രയോഗം
പി.ടി.എ, എസ്.ആര്‍.ജി, പാര്‍ലമെന്റ്, അസംബ്ളി, ക്ളാസ്മുറികളിലെ ജനാധിപത്യസ്വഭാവം
ഉച്ചഭക്ഷണം, പ്രാദേശികപഠനകേന്ദ്രങ്ങള്‍, ക്ളാബ്ബുകള്‍, വായനശാലകള്‍, ക്യാമ്പുകള്‍ , അധികസമയ പഠനം, ഗൃഹപാഠങ്ങള്‍, അവധിദിവസ ഉപയോഗം …

കുട്ടിയുടെ വിജയം - അതിനുപയോഗിച്ച പ്രക്രിയകള്‍
ക്ളാസ് - പീരിയേഡ് പ്ളാനിങ്ങ് - നടത്തിപ്പ്
പഠനപ്രക്രിയകള്‍
ലാബ് - ലൈബ്രറി - ക്ളബ്ബ് - പഠയാത്ര, മേളകള്‍ എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തല്‍
ക്ളാസ് പാര്‍ലമെന്റ്, ക്ളാസ് പിടിഎ
യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകള്‍, ടേം ഇവാലുവേഷന്‍, സി.ഇ പ്രവര്‍വര്‍ത്തനങ്ങള്‍
പരിഹാരബോധന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
രക്ഷാകത്തൃബോധനം
കൗണ്‍സിങ്ങുകള്‍, ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം , അദ്ധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതികള്‍
അധികസമയ പഠനം, ഗൃഹപാഠങ്ങളുടെ സ്വഭാവം
വിവിധതലങ്ങളില്‍ നടന്ന മോണിറ്ററിങ്ങ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന വിവിധ സഹായങ്ങളുടെ സാധ്യതകള്‍ - അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ
അദ്ധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടേയും രക്ഷിതാക്കളുടേയും [ സ്വന്തം പ്രവര്‍ത്തന തലങ്ങളിലെ ] സന്തോഷവും തൃപ്തിയും
സാമൂഹ്യമായ ഇടപെടലുകളും സഹായങ്ങളും ശ്രദ്ധയും
തുടര്‍ പ്ളാനിങ്ങ്
വര്‍ഷാവസാന വിലയിരുത്തലുകള്‍ [ അദ്ധ്യാപകര്‍, കുട്ടി, രക്ഷിതാവ്, അധികൃതര്‍ ] അതിനനുസരിച്ചുള്ള തുടര്‍ പരിപാടികള്‍ എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാവര്‍ക്കും സംതൃപ്തമായ ഒരു സ്കൂള്‍വര്‍ഷം എങ്ങനെ ഒരുക്കിയെടുക്കാമെന്ന ചിന്തയും പരിപാടികളും നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ ശരിയായ വിലയിരുത്തലുകള്‍ , വേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ ആലോചിക്കല്‍ ഹ്രസ്വകാല [ ഒരു വര്‍ഷം ] ദീര്‍ഘകാല [ 5-6 വര്‍ഷം ] പദ്ധതികള്‍ സാമൂഹികമായ ആഗ്രഹങ്ങള്‍, ആവശ്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള പദ്ധതികള്‍ തനതു മാതൃകകള്‍ സാധ്യമാക്കാനുള്ള ആലോചനകള്‍
പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍, അദ്ധ്യാപക സഹായികള്‍, വിവിധ മാന്വലുകള്‍ , ഉത്തരവുകള്‍, രേഖകള്‍ , പരിശീലന സഹായികള്‍ , പരിശീലനങ്ങള്‍ .... എന്നിവയെല്ലാം ഇക്കാര്യങ്ങളിലാണ്` ഊന്നുന്നത്. അതും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിത്തന്നെ. സ്കൂള്‍ മികവ് കാലാകാലങ്ങളില്‍ തീര്‍ച്ചയായും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്നു എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. എന്നിട്ടും ഇതൊക്കെ മറന്ന് റിസള്‍ട്ട് വരുന്നതോടെ സുപ്രധാനകാര്യങ്ങള്‍ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Anticipatory Income Statement 2015-16

>> Thursday, March 26, 2015


ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും 2014-15 വര്‍ഷത്തെ ആദായ നികുതി തീര്‍ത്തും അടച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ.  ഇനി മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ആദായനികുതി  സംബന്ധമായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം.  ധനകാര്യവകുപ്പിന്‍റെ "നം. 70/എസ്റ്റാ-സി 3/14 ധന. തിയ്യതി 24-7-14" സര്‍ക്കുലറില്‍ മാര്‍ച്ച്‌ മാസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. സര്‍ക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  ഇതില്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളബില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി  ഓരോ ജീവനക്കാരനും Anticipatory IncomeStatement ("പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്") തയ്യാറാക്കി DDO യ്ക്ക് നല്‍കണം എന്ന് പറയുന്നു.  Self Drawing Officer മാര്‍ ശമ്പള ബില്ലിനോടൊപ്പം ഇത് കൂടി ട്രഷറിയില്‍ നല്‍കണം.പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിനും Anticipatory Income Statement ("പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്") തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

Software to prepare ANTICIPATORY INCOME STATEMENT
"പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്" അനുസരിച്ച് അടുത്ത  വര്‍ഷം ഒടുക്കേണ്ട ആദായ നികുതിയുടെ 12ല്‍ ഒരു ഭാഗം മാര്‍ച്ച് മുതലുള്ള ഓരോ മാസവും ശമ്പള ബില്ലില്‍ കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ബജറ്റില്‍ നിര്‍ദേശിച്ച പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം ആണ് ആദായനികുതി കണക്കാക്കേണ്ടത്.  2015-16 വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേത് തന്നെയാണ്.
ഇനി "പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്" തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറയാം. അരിയര്‍, ഗ്രേഡ്, മറ്റ് അലവന്‍സുകള്‍ എന്നിവ ഭാവിയില്‍ ലഭിച്ചേക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ അവ ഇപ്പോള്‍ ആകെ വരുമാനത്തില്‍ കൂട്ടേണ്ടതില്ല.  അവ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ അവ കൂടി കൂട്ടി "പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്" വീണ്ടും തയ്യാറാക്കി കൂടുതല്‍ ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയാവും നല്ലത്. പ്രൊഫഷനല്‍ ടാക്സ്, ഭവനവായ്പയുടെ പലിശ, 80C, 80CCD, 80CCG, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80U, 80EE മുതലായ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ കിഴിവുകളും വിട്ടു പോകാതെ പരിഗണിക്കുക. പുതിയ ബജറ്റില്‍   80CCD (National Pension System- NPS),  80D (Mediclaim), 80DDB (Specified Diseases), 80DD (Disabled Dependant), 80U (Disabled Employee) എന്നീ വകുപ്പുകളിലാണ് മാറ്റങ്ങളുള്ളത്. അവയിലെ പുതിയ നിരക്കുകളും മറ്റും പരിശോധിക്കുമല്ലോ.  ഇനി 2015-16 വര്‍ഷത്തെ പ്രധാന  കിഴിവുകള്‍ ഇനി പറയാം.


1.HRA (Section 10(13A)

വാടകവീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ശമ്പളത്തിന്റെ (Pay +DA ) പത്തു ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വീട്ടുവാടക കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് HRA ഇനത്തിൽ കുറവ് ലഭിക്കാൻ അർഹത. ഇനി പറയുന്ന മൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ മാത്രമേ ഇളവായി ലഭിക്കൂ.
1- ആ വർഷം ലഭിച്ച HRA ,
2-ശമ്പളത്തിൻറെ (Pay+DA) 10% ത്തിലും കൂടുതലായി വീട്ടുവാടക കൊടുത്തത്.
3-ശമ്പളത്തിൻറെ 40%
(ഉദാഹരണമായി 3000 രൂപ ഒരു വർഷം HRA ലഭിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം 350000 രൂപ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അയാളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ 10% 35000  ആണല്ലോ. അയാൾ ആ വർഷം 34000 വീട്ടുവാടക കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇളവ് ഇല്ല.  37000 കൊടുത്തെങ്കിൽ 2000 രൂപ ഇളവ്. 70000 രൂപ കൊടുത്തെങ്കിൽ 3000 രൂപ ഇളവ് )
2- Professional Tax  (Section 16(iii)), Entertainment Allowance (Section 16(ii))
ആ വർഷം കൊടുത്ത തൊഴിൽ നികുതി കുറയ്ക്കാം.  കൂടാതെ ആ വർഷം ലഭിച്ച Entertainment Allowance ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കാം.
Housing Loan Interest  (Section 24(b) )
സ്വന്തം താമസത്തിനായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനോ എടുത്ത ലോണിന്റെ പലിശ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കുറയ്ക്കാം.  ഇതിനായി പലിശ നൽകേണ്ട സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പലിശ സംഖ്യ, ലോണ്‍ എടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ കുറവിന് അർഹതയുള്ളൂ.
A .1-4-1999 ന് ശേഷം വീട് വാങ്ങുന്നതിനോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ എടുത്ത വായ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ കുറവ് ലഭിക്കും.  രണ്ടു ലക്ഷം ഇളവു ലഭിക്കാൻ ലോണ്‍ എടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.  ഇത് കാണിക്കാൻ ഒരു "Self  Declaration" നൽകിയാൽ മതിയാകും.
B. 1-4-1999 ന് മുമ്പ് എടുത്ത വായ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 30,000 രൂപ മാത്രമേ കുറവ് ലഭിക്കൂ.
C . റിപ്പയർ, പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ലോണ്‍ എന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിലും  പരമാവധി ഇളവ് 30,000 രൂപയാണ്.
Chapter VI -A യിലെ കിഴിവുകൾ 
80 C 
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന കിഴിവായ Section 80 C പ്രകാരമുള്ള  കിഴിവുകൾ പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെ Gross Total Income ത്തിൽ നിന്നും കുറയ്കാം. ആ വർഷം അടച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത തുക മാത്രമേ 80 C  പ്രകാരം കിഴിവായി ലഭിക്കൂ.
1. Provident Fund  ൽ നിക്ഷേപിച്ച subscription തുകയും അരിയറും കിഴിവായി അനുവദിക്കും. (ലോണിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് അനുവദിക്കില്ല)
2. LIC   യിൽ ജീവക്കാരന്റെയോ ഭാര്യ/ഭർത്താവിന്റെയോ മക്കളുടെയോ പേരിൽ അടച്ച പ്രീമിയം കിഴിവായി ലഭിക്കും. (1-4-2012 നു മുമ്പ് എടുത്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുടെ 20 %ത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും 1-4-2012 ശേഷം  എടുത്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുടെ 10 % ത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് പരമാവധി അനുവദനീയമായ കിഴിവ് പോളിസിയുടെ 20%/ അല്ലെങ്കിൽ 10% വരെയാണ്.)
3. SLI,  GIS,  FBS  എന്നിവ.
4. വീട് നിർമ്മാണത്തിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ എടുത്ത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവിൽ മുതലിലേക്കുള്ള ഭാഗം 80 C പ്രകാരം കിഴിവിന് അർഹമാണ്. എന്നാൽ റിപ്പയറിങ്ങിനോ പുനർനിർമ്മാണത്തിനോ എടുത്ത ലോണിന്റെ മുതലിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് അനുവദനീയമല്ല)
5. Scheduled Bank കളിലോ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിലോ  5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കാലത്തേക്കുള്ള സ്ഥിരനിക്ഷേപം.
6. Tution Fee - ജീവനക്കാരന്റെ പരമാവധി രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അടച്ച Tution Fee ഇളവായി ലഭിക്കും. പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുതലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന ഏത് Full Time കോഴ്സും ആവാം. എന്നാൽ Tution Fee അല്ലാതെ മറ്റു ഫീസുകളൊന്നും ഇളവിന് അർഹമല്ല.
7. സ്വന്തം താമസത്തിനായി വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള Stamp Duty, Registration ഫീസ്‌ എന്നിവ.
8. സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപം 
ഇവ കൂടാതെ  അംഗീകരിച്ച Superanuation Fund , National Saving Certificate , LIC യുടെയും UTI യുടെയും Unit Linked Insurance Plan , നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Annuity Plan, നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Mutual Fund, ICICI, IDBI ,NABARD എന്നിവയുടെ Infrastructure Development Bond എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും Section 80 C പ്രകാരം ഇളവിന് അർഹമായ മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളും കുറയ്ക്കാം.
80C പ്രകാരം പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാം.
80 CCC
LIC യുടെയോ മറ്റു അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ പെൻഷൻ പദ്ധതികളായ Annuity Plan കളിലെ നിക്ഷേപം.
80 CCD(1)
National Pension System (NPS)  ത്തില്‍ തവണ   അടച്ച തുക 80CCD(1) പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.  ഇത് ശമ്പളത്തിന്റെ (Pay +DA) യുടെ 10 % ത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. 
80C, 80CCC, 80CCD(1)എന്നിവയുടെ ആകെ കിഴിവ് പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെയാണ്. ഇതിനു പുറമെ 80CCD(1) പ്രകാരം 50,000 രൂപ അധികകിഴിവും ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ ലഭിക്കും.  ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ കിഴിവുകളുംഇതിന് പുറത്തുള്ളവയാണ്.
80CCD(2)
NPSലെ Employers Contribution വരുമാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ Employers Contribution പരമാവധി ജീവനക്കാരന്‍റെ ശമ്പള(Pay+DA)ത്തിന്റെ  10%  പരിധിയില്ലാതെ 80CCD(2) പ്രകാരം കുറയ്ക്കാം.
80 CCG
നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Equity Saving Scheme കളിലെ നിക്ഷേപത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന കിഴിവാണ് ഇത്.  ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് അർഹമായ പദ്ധതിയാണ് Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme. നിക്ഷേപത്തിന്റെ പകുതി തുകയ്ക്കുള്ള കിഴിവ് പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. നിക്ഷേപം നടത്തിയ ശേഷം തുടർച്ചയായ 3 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഈ കിഴിവ് claim ചെയ്യാം.  ഈ നിക്ഷേപം 3 വർഷത്തേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കണമെന്നും ജീവനക്കാരന്റെ Gross Total Income 12 ലക്ഷത്തിൽ കൂടരുതെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്.
80 D (Health Insurance Premium)
ജീവനക്കാരൻറെയോ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ പേരിൽ അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ അടച്ച Health Insurance പ്രീമിയം,  പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പ്രായം 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായെങ്കിൽ പരമാവധി തുക 30,000 ആണ്. ജീവനക്കാരനോ ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ നടത്തിയ Preventive Health Check up നായി നല്കിയ തുകപരമാവധി 5000 രൂപയും 80D പ്രകാരം കിഴിവിന് പരിഗണിക്കും.  ഇവർക്കുള്ള ആകെ കിഴിവ് 25,000 അല്ലെങ്കിൽ 30,000 കവിയാൻ പാടില്ല.
ഇത് കൂടാതെ ജീവക്കാരന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ അടച്ച Health Insurance പ്രീമിയത്തിനു മറ്റൊരു 25,000 കൂടെ ഇളവ് ലഭിക്കും.  ഇവരിലൊരാൾ സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ ആണെങ്കിൽ കിഴിവ് പരമാവധി 30,000 വരെ ആവാം.
 മാതാപിതാക്കൾക്ക് നടത്തിയ Preventive Health Check up 5000 രൂപ വരെ 80D പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന്  അർഹമാണ്.  ഇവർക്കുള്ള ആകെ കിഴിവ് 25,000 അല്ലെങ്കിൽ 30,000 കവിയാൻ പാടില്ല.
Health Insurance  പ്രീമിയം നേരിട്ട് പണമായി നൽകാതെ മറ്റെതെങ്കിലും വഴി (Cheque, DD etc) നൽകിയതാവണം .  Health Check up ന് പണം നേരിട്ട് നൽകിയതാവാം.
Health Insurance ഇല്ലാത്ത 80 വയസ്സില്‍ കൂടുതലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ചികിത്സാചെലവ് പരമാവധി 30,000 വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും.
80 DD - (For Disability of dependants with disability)
ജീവനക്കാരന്റെ ശാരീരിക, മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഭാര്യ / ഭർത്താവ് , മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ , സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ചികിത്സ, ശുശ്രൂഷ, ട്രെയിനിംഗ്, പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാലും ഇവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിലെ ഇതിനായുള്ള അംഗീകൃത സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാലും 80DD പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയായാലും 75,000 രൂപയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക.  80 % ത്തിൽ കൂടുതൽ വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1,25,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
 ഇതിനായി Medical Authority യിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  Autism, Cerebral palsy , Multiple Disability എന്നിവയ്ക്ക് Form 10IA യിൽ ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്.
80U (For Employee with disability)
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ  ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ജീവനക്കാരന് Disability ഉണ്ടെന്നു ഒരു Medical Authority സർട്ടിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾക്ക്‌ 50,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.  75,000 രൂപ എന്ന നിശ്ചിത തുകയാണ് ഇളവ്.  അല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച തുകയല്ല.  കടുത്ത വൈകല്യം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ (Above 80 % disability) 1,25,000 രൂപ ഇളവുണ്ട്.  80DD യിലേതു പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  Disability താല്ക്കാലികമാണെങ്കിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം വീണ്ടും പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാക്കണം.
80 DDB (For Medical treatment of specified diseases)
ജീവനക്കാരൻ,  ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ  ഭാര്യ, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ള പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാചെലവ് 80DDB പ്രകാരം കിഴിവ് അനുവദിക്കും.
Neurological diseases (dementia , chorea , motor neuron disease , ataxia , parkinson disease etc ) , malignant cancer , aids , chronic renal failure , hemophilia , thalassemia എന്നിവയുടെ ചികിത്സാചെലവുകൾക്കാണ് അർഹതയുള്ളത്.  40,000 രൂപയാണ് പരമാവധി ലഭിക്കാവുന്ന കിഴിവ്.  എന്നാൽ രോഗി Senior Citizen ആണെങ്കിൽ  60,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.  രോഗി 80 വയസ്സില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ള ആളാണെങ്കില്‍ 80,000 വരെ കിഴിവുണ്ട്.  ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടറിൽ നിന്നും Form 10- I  യിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  Reimburse ചെയ്തെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചേ ഇളവ് ലഭിക്കൂ.
80 E  (Interest for loan for higher education )
ഭർത്താവ് / ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ താൻ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ആയ കുട്ടികളുടെയോ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശയായി അടച്ച സംഖ്യ 80U പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.പലിശ അടച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷക്കാലമാണ് ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുക.  Higher Secondary Examination ന് ശേഷം പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെയാണ് Higher education എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.  80E പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് പരിധി ഇല്ല.
80 G (Donations to notified Funds and charitable institutions)
ചില Notified Fund കളിലേക്കും Charitable Institution കളിലേക്കും നൽകിയ സംഭാവന 80G പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.  ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് (TDS) കണക്കാക്കുന്നതിന്  ഇത് പരിഗണിക്കില്ല.  Income Tax Return സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ കാണിച്ച് ഇളവ് നേടാം.  (ചില Notified Fund കളിലേക്ക് സ്ഥാപനം വഴി ശേഖരിച്ച സംഭാവന TDS ന് പരിഗണിക്കും.)
80GGC
80GGC പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് TDS ന് പരിഗണിക്കില്ല.  Income Tax Return സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കിഴിവ് കാണിക്കാം. Representation of the People Act ന്റെ Section 29A പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാർട്ടികൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവന കിഴിവ് ലഭിക്കും.  കാഷ് ആയി നല്കിയ സംഭാവന പരിഗണിക്കില്ല. Cheque , DD, Credit card , Internet banking എന്നിവയിലൂടെ നൽകിയതാവാം.  സംഭാവന പൂർണ്ണമായി കിഴിവിന് പരിഗണിക്കും.
80TTA
ബാങ്ക് , കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ SB Account  കളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പലിശ നിങ്ങൾ Gross Total Income ത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കിഴിവിന് അർഹതയുള്ളൂ.  പരമാവധി 10,000 രൂപ കിഴിവായി ലഭിക്കും.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

SSLC 2015 - Answer Keys


ENGLISH

Prep. By: Prasanth P.G.,H.S.A. (Eng), G.H.S.S. Kottodi, Kasaragod (Dist)


MATHS
Prep. By:ബാബുരാജ്. പി , പി.എച്.എസ്.എസ് പന്തല്ലൂര്‍ , മലപുറം ജില.

Prep. By: Sunny P O, GHS Thodiyoor, Karunagappilly, Kollam

Prep. By: Binoy Philip, GHSS Kottodi


Prep. By: PRABHAKARAN P R,GHSSMATHAMANGALAM, KANNUR

Prep. By: Gigi Varughese H.S.A (maths), St Thomas HSS Eruvellipra, ThiruvallaCHEMISTRY
Prep. By: Hashim K P, Mas Coaching Centre, Malappuram

Prep. By: Ravi P & Deepa D, HSS Peringod


Prep. By: സുദര്‍ശന്‍. കെ. പി, K.Y.H.S.S ATHAVANADPHYSICS
Prep. By: Shaji A, GHSS Pallickal


BIOLOGY
Prep. By: A.M.KRISHNAN, GHSS KOTTODI, KASARAGOD.


Prep. By:അഞ്ജന എസ്
St Annes G H S EdathuruthySOCIAL SCIENCE

Question Paper

Prep. By:Alice Mathew, HSA (SS), Govt. HS Vechoor, Vaikom, Kottayam.

Prep. By: AKSHAYAN K. H.S.A. KMHSS KUTTOOR NORTH, MALAPPURAMRead More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

SSLC ഗണിതം 2015

>> Saturday, March 21, 2015

എസ് എസ് എല്‍ സി കണക്കുപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ നിമിഷംമുതല്‍, അതിന്റെയും മറ്റുവിഷയങ്ങളുടേയുമൊക്കെ ഉത്തരസൂചികകളും വിലയിരുത്തലുകളുമാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കമന്റുകളുടേയും മെയിലുകളുടേയുമൊക്കെ കുത്തൊഴുക്കായിരുന്നൂ. അവയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും, ഇത്തവണ പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികളുടേതായിരുന്നൂവെന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമായി തോന്നിയത്. A+ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക്, അത് കിട്ടില്ലേയെന്ന ആശങ്ക മറ്റുവിഷയങ്ങളുടെ അവസാനവട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളെപ്പോലും ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന ചിന്തയില്‍ നിന്നാണ്, എല്ലാ സൂചികകളും വിലയിരുത്തലുകളുമൊക്കെ, എല്ലാപരീക്ഷകളും കഴിയുന്ന ഇന്ന് മതിയെന്ന സുദൃഢ തീരുമാനത്തിലേക്ക് മാത്‍സ് ബ്ലോഗിനെ എത്തിച്ചത്. ഒട്ടേറെപ്പേര്‍, പരീക്ഷകഴിഞ്ഞയുടന്‍തന്നെ, അതാതുവിഷയങ്ങളുടെ ഉത്തരസൂചികകള്‍ തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരുന്നു. അവയില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട കുറച്ചെണ്ണം വലതുവശത്തെ 'SSLC 2015 Answer Keys'എന്ന ഗാഡ്ജറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവയൊന്നും പരിപൂര്‍ണ്ണമാകില്ലായെന്നും, നമുക്ക് ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ മാത്രമുള്ളതാണെന്നുമുള്ള ഒരു ധാരണ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ഒരവസരത്തില്‍, സജീവമായ ഇടപെടലുകള്‍കൊണ്ട് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്ന ഹിതയുടേയും കണ്ണന്‍മാഷിന്റേയും പാലക്കാട് ബ്ലോഗ് ടീം തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന സന്തോഷവും മറച്ചുവെയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ പോസ്റ്റിന്റെകൂടെ,ഗണിതപരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ണന്‍മാഷിന്റെ അവലോകനവും പാലക്കാട് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ ഉത്തരസൂചികയും ആണുള്ളത്.

കണ്ണന്‍സാറിന്റെ അവലോകനം

ഇത്തവണത്തെ ഗണിതശാസ്ത്ര ചോദ്യപേപ്പര്‍, എല്ലാ വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട കുട്ടികളേയും പരിഗണിക്കുവാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മിടുക്കരെ അല്‍പം കുഴക്കിയ പരീക്ഷയായിരുന്നൂവെന്ന് പറയാം. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപാറ്റേണില്‍ നിന്നും കുറച്ചുവ്യത്യസ്തമായ രീതിയില്‍ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായപ്പോള്‍, ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ അല്‍പം കഠിനമെന്ന് കുട്ടികള്‍ പറഞ്ഞേക്കാം. അവസാനഷീറ്റിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിച്ചുകാണണമെന്നില്ല. 17,19,21 ചോദ്യങ്ങളുടെ അവസാനഭാഗത്തിലെ കാഠിന്യം അല്‍പം കുറക്കാമായിരുന്നു.

മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സമയത്ത് ഉദാരമനോഭാവം കാണിക്കാതെയിരുന്നാല്‍ A+ കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് സംശയമില്ല. ക്ലാസ്മുറികളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇത്രയും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താത്തതും , കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാനഗണിതത്തിലെ പോരായ്മയും ഇതിന് പ്രധാനകാരണമാണ്.

1, 6, 19 ചോദ്യങ്ങള്‍ സമാന്തരശ്രേണികളില്‍ നിന്നായി്രുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികള്‍ ചെയ്തുശീലിച്ചവയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 19 ന്റെ c, d ഭാഗങ്ങള്‍ ചെയ്ത് 5 സ്കോറും നേടാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കഴിയണമെന്നില്ല.

16, 22 ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നിര്‍മ്മിതികള്‍ തന്നെയാണ്. ശരാശരിയില്‍ താഴെ നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടിക്കുപോലും സന്തോഷം പകരുന്നവ. ഒരു ജയം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍, ഈ രണ്ടുചോദ്യങ്ങള്‍തന്നെ ആ ലക്ഷം നിവര്‍ത്തിക്കും.

7, 8 ചോദ്യങ്ങള്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ എന്ന അധ്യായത്തില്‍ നിന്നാണ്. 7 ലെ മൂന്നുസ്കോറും നേടുന്നവര്‍ കുറവായിരിക്കും. 8 മിടുക്കരെ വരെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചിരിക്കും. ചോദ്യരീതിയില്‍ അല്പം മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നൂവെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഭംഗിയുള്ളതും ഏറെപ്പേര്‍ക്ക് മാര്‍ക്ക് നേടാന്‍ കഴിയുന്നതുമാകുമായിരുന്നു. 60 ഡിഗ്രീ കോണളവില്‍ തിരിയുമെന്നും 15 സെ മീ ഉയരത്തിലാണ് അടയാളം എന്നുമെഴുതിയവര്‍ കുറവായിരിക്കും.

3, 15 ചോദ്യങ്ങള്‍ രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. 3 ചെയ്തുശീലിച്ചതരമാണെങ്കില്‍, 15 , A+കാരെ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നതും. ശരാശരിക്ക് മുകളില്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍പോലും ശരിയാക്കണമെന്നില്ല.

20 ത്രികോണമിതിയില്‍ നിന്നാണ്. മുഴുവന്‍ സ്കോറും നേടാന്‍ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല.

4, 14 ചോദ്യങ്ങള്‍ സൂചകസംഖ്യകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. 4 എല്ലാത്തരം കുട്ടികളേയും പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ 14 ആശയങ്ങള്‍ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചവര്‍ക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയില്ല.

സാധ്യതകളുടെ ഗണിതത്തില്‍ നിന്നും വന്ന ചോദ്യം 9 താരതമ്യേന എളുപ്പമായിരുന്നു.

ചോദ്യം 18 തൊടുവരകളില്‍ നിന്നായിരുന്നു. സദൃശത്രികോണങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളിലൂടെ വന്ന് PQ ന്റെ നീളം കണ്ടെത്താന്‍ മിടുക്കര്‍ വരേ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കും. വളരേ നിലവാരം പുലര്‍ത്തിയ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ നന്നായി ഗ്രഹിക്കണം.

ബഹുപദങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 2, 10 ചോദ്യങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ആശ്വാസത്തിന് വകനല്‍കി.

ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന യൂണിറ്റില്‍നിന്നുള്ള 17, 21 എന്നീ ചോദ്യങ്ങളില്‍ 17 C അല്പം കഠിനമായി. 21 നിലവാരം പുലര്‍ത്തി. 5 സ്കോറും നേടാന്‍ മിടുക്കര്‍വരേ വലഞ്ഞുകാണും.

വ്യത്യസ്തതയോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മധ്യമം പലരും തെറ്റിച്ചുകാണും. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂട്ടി തെറ്റിച്ചുകാണാനാണ് സാധ്യത. മാധ്യത്തില്‍, വിഭാഗമാധ്യം ദശാംശമായത് ശരാശരിക്കാരെ കുഴക്കും.

ചോദ്യം 11 ഘനരൂപങ്ങളില്‍ നിന്നും. a, e എന്നിവ 20 സെ മീ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി വ്യാപ്തം കാണാന്‍ കുട്ടികള്‍ പ്രയാസപ്പെട്ടുകാണും. ചോദ്യം 13, മുഴുവന്‍ സ്കോറും നേടാന്‍ കഴിയുന്നതും ചെയ്തുശീലിച്ചതുമാണ്.

17, 21 ചോദ്യങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഉപചോദ്യങ്ങള്‍ മാര്‍ക്കിനനുസരിച്ച് സമയബന്ധിതമായി എഴുതിത്തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്തവിധത്തിലുള്ളതാണ്. മൂല്യനിര്‍ണ്ണയസമയത്ത് ഒന്നോരണ്ടോ മാര്‍ക്കിന് ഉയര്‍ന്നഗ്രേഡ് നഷ്ടമാകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക്, ഗ്രേഡ് ഉയര്‍ത്തിനല്‍കി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

എല്ലാത്തരം കുട്ടികളേയും പരിഗണിച്ചുതയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യപേപ്പറാണ് ഇത്തവണത്തേത്. ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ പാറ്റേണില്‍ അല്‍പ്പം വ്യത്യസ്തത വരുത്തിയും കുട്ടികളിലെ ഗണിത ആശയങ്ങള്‍ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ചോദ്യകര്‍ത്താവ് അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നു.

Answer Key (Palakkad Maths Blog Team)

Answer Key Prepared by Palakkad Maths Blog Team


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

SSLC Maths Exam 2015...എളുപ്പമായിരുന്നോ?

>> Tuesday, March 17, 2015

ഇന്നലെ നടന്ന എസ് എസ് എല്‍ സി ഗണിതപരീക്ഷാ പേപ്പര്‍ എങ്ങിനെയുണ്ടായിരുന്നു?
പേപ്പര്‍ കണ്ടില്ലേ‍? ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്.
A+ പ്രതീക്ഷിച്ച കുട്ടികളില്‍ പലര്‍ക്കും നിരാശപ്പെടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഭൂരിഭാഗം പേരില്‍ നിന്നും കേള്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ വളരേ നിലവാരമുള്ളതും, അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം A+ സമ്മാനിക്കുന്നതെന്ന സാമൂഹ്യനീതി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതുമായ പേപ്പറായിരുന്നുവെന്നുള്ള മറുവാദക്കാരും രംഗത്തുണ്ട്!
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ്?


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Chemistry Physics 2015
( Post Updated with CHEMISTRY Question Paper)

കൊല്ലംജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴയിലെ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകനായ നസീര്‍സാര്‍ പതിവുകള്‍ തെറ്റിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്നലേയുമായിനടന്ന ടിഎച്ച്എസ്എല്‍സി ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ (മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയങ്ങള്‍) പരീക്ഷകഴിഞ്ഞയുടന്‍തന്നെ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് അയച്ചുതന്നിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തദിവസങ്ങളിലെ എസ്എസ്എല്‍സി ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയുടെ അവസാനവട്ട തയ്യാരിപ്പുകാര്‍ക്ക്, അവ എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ?
തീര്‍ന്നില്ല! അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കുമായി തയ്യാറാക്കി സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോ പാഠങ്ങളും ഈ പോസ്റ്റിലുണ്ട്.

THSLC മലയാളം മീഡിയം CHEMISTRY Question Paper 2015


THSLC മലയാളം മീഡിയം PHYSICS Question Paper 2015


THSLC ENGLISH MEDIUM PHYSICS Question Paper 2015


PHYSICS 1


PHYSICS 2


PHYSICS 2 (cont'd)


PHYSICS 3


PHYSICS 5


Physics ഒന്നും രണ്ടും യൂണിറ്റിലെ വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ ഇവിയെ ഉണ്ട്
CHEMISTRY 1


CHEMISTRY 2


CHEMISTRY 3


CHEMISTRY 5


CHEMISTRY 6


CHEMISTRY 7Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ബെന്നിസാറിന്റെ A+വിന്നറും...
പിന്നെ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടും..!

>> Thursday, March 12, 2015

2013 ല്‍ മാത്‌സ് ബ്ലോഗ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി, കേരളത്തിലെമ്പാടും പ്രസിദ്ധിയാര്‍ജ്ജിച്ച ഒരു കെമിസ്ട്രി പോസ്റ്റായിരുന്നൂ
ബെന്നിസാറിന്റെ A+ വിന്നര്‍.

അതിന്റെ മലയാളം വേര്‍ഷനും ഉത്തരങ്ങളുമായിരുന്നൂ കമന്റുകളിലൂടെയും ഫോണിലൂടേയും നേരിട്ടും ഒരുപാടുപേര്‍ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏതായാലും ഉത്തരങ്ങള്‍ ബെന്നിസാര്‍ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ നല്‍കുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചോറ്റാനിക്കര വിഎച്ച്എസ്എസ്സില്‍ നിന്നും സ്ഥലംമാറി ഇപ്പോള്‍ ജില്ലയിലെ തന്നെ അമ്പലമുഗള്‍ എച്ച്എസ്എസ്സില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിസ്വാര്‍ത്ഥ പ്രയത്നത്തിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പത്താംക്ലാസ് മക്കളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടേയും അധ്യാപകരുടേയും നിസ്സീമമായ സ്നേഹം മാത്രമേയുള്ളൂ പകരം തരാന്‍...
ഉത്തരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ തങ്ങിനില്‍ക്കാന്‍, രസകരമായ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഗാനമൊന്നു കേട്ടുനോക്കൂ... അയച്ചുതന്നിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെറുകുളമ്പ ഐകെടിഎച്ച്എസ്എസ്സിലെ അബ്ദുല്‍ജലീല്‍ സാറാണ്. പഠനം പാല്‍പ്പായസമാക്കാന്‍ ഇതുപോലുള്ള പാട്ടുകള്‍ക്ക് കഴിയില്ലേ? മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് സ്വാഗതം!
പാട്ടുകേള്‍ക്കാന്‍ താഴേയുള്ള പ്ലേബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂRead More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

യാത്രയയപ്പിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ ആലോചിക്കാവുന്ന 'സ്വീകരണങ്ങൾ'

>> Wednesday, March 11, 2015


വേനൽ
വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ
പഴയ അദ്ധ്യാപകർ എല്ലാം വിരമിക്കുന്നു.
പഴയൊരു ജൂണിൽ പെരുമഴയിൽ
മുളപൊട്ടി വിരിഞ്ഞ് ഓരില ഈരിലയായി
ചെറുശാഖകൾ വിടർത്തി
പൂവിട്ട് മെല്ലെ പൂത്തുലഞ്ഞ്
കായും കനിയുമായി
തണലും തളിർപ്പും നൽകി
കിളിക്കൂടും ഊഞ്ഞാലും ഒരുക്കി .....
വിളഞ്ഞ വിത്തുകൾ നാടാകെ
പാറ്റിവിതറി പുതുമുളകൾ പ്രാ‌‌ർഥിച്ച് ....

വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ
പഴയ അദ്ധ്യാപകർ എല്ലാം വിരമിക്കുന്നു.


വർഷാവസാനം റിട്ടയർമെന്റുകളുടെ ആഘോഷങ്ങളാണ്`. യാത്രയയക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പെരുമകൾ , അവർ പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന നികത്താനാവാത്ത വിടവുകൾ , അവർ ചെയ്ത നന്മകൾ ഒക്കെ പലരും പലപാട് ആവർത്തിക്കുന്ന - അനുസ്മരിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ. നല്ലതു തന്നെ . പൂജ്യപൂജ ശ്രേയസ്കരമാണല്ലോ. മാത്രമല്ല, യാത്രയയപ്പുസമ്മേളനങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ വിവിധമേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇവരുടെ മേന്മകൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നു സമൂഹത്തിന്ന് ലഭിച്ച സേവനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പായി അതു മാറുന്നു. ചെറിയ / വലിയ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. പിരിഞ്ഞുപോകുന്നവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് സാംസ്കാരികമായ ഒരു മൂല്യബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.

എന്നാൽ, പുതിയതായി ചേരുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല. പുതിയതായി ചേർന്നവരെ അവർ ചേർന്നു എന്നുപോലും സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ്`. [ ആദ്യശമ്പളം കിട്ടിയാൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ മധുരം വിളമ്പുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ശരി ! ] നാട്ടിലെ സ്കൂളിൽ പുതിയ ടീച്ചർ, കൃഷിഭവനിൽ പുതിയ ഓഫീസർ, ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പുതിയ ഡോക്ടർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ സെക്രട്ടറി, പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ, സ്റ്റേഷനിൽ പുതിയ പോലീസുകാർ .... ഇങ്ങനെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പുതിയതായി ചേരുന്നവരെ വളരെക്കഴിഞ്ഞേ ജനം അറിയുന്നുള്ളൂ. വന്നു ചേരുന്ന പുതിയവരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെത്തന്നെ. നാടിനേയും നാട്ടാരേയും വളരെ ക്കഴിഞ്ഞേ അറിയുന്നുള്ളൂ. യാത്രയയപ്പുവേളയിലെ ചടങ്ങുകൾ ഈ സംഗതിയുമായി കൂട്ടി ആലോചിക്കാൻ തോന്നുകയാണ്`.

യാത്രയയപ്പ് പൊതുവെ സ്ഥാപനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്`സംഘടിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ സ്വീകരണ പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ആവണം. പഞ്ചായത്തിൽ ആവർഷം പുതുതായി ചേരുന്നവർക്ക് - ജൂൺ -ജൂലായ്... [ സൗകര്യം പോലെ ] ഒരു സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉണ്ടാവണം. പുതിയതായി സർവീസിൽ ചേരുന്നവരെ മുഴുവൻ പങ്കെടുപ്പിക്കണം. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടാവണം. നാടിനെ കുറിച്ച്, സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകൾ, സാധ്യതകൾ, നാടിന്റെ വികസനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ പുതിയവർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ആവണം. എന്തെല്ലാം സഹായസഹകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. പരസ്പരം നല്ല സേവനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള വാതിലുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും തുറക്കപ്പെടുകയും വേണം. നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടെ സംഘാടനം ചെയ്താൽ ' സ്വീകരണങ്ങൾ ' കുറേകൂടി നാടിന്ന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാക്കി മാറ്റാൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയില്ലേ ? അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചുമതലക്കാരുമായി ഇന്നു തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ആലോചിക്കാമല്ലോ.

ആദ്യ 'സ്വീകരണത്തിൽ 3-4 വർഷം വരെ സർവീസിൽ കയറിയവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം. തുടക്കമല്ലേ. പിന്നീട് അതത് വർഷം കയറിയവർ മതി. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യ യോഗത്തിൽ 40-45 പേർകാണും. തുടർന്ന് 10-15 ഉം. ഒരു മുഴുവൻ ദിവസ പരിപാടിയായി ആലോചിക്കണം .
നന്നായി പ്ളാൻ ചെയ്യണം. നാടിന്റെ വികസന സ്വപ്നം വ്യക്തമായി [ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്രമസമാധാനം... ] അവതരിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെയും അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വികസനപദ്ധതികളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാവണം.
പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവരവരുടെ സേവന മേഖലയുമായി വേണ്ട ബന്ധം , കാഴ്ചപ്പാട് , കടമകകൾ , നാടിന്റെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം... വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം. പഞ്ചായത്തുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇതിനായി നീക്കിവെക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല . വളരെ പുതുമയുള്ള 'സ്വീകരണം ' ഒരുക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ മാതൃകയാക്കാം.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

SSLC 2015 - Model QPs

>> Saturday, February 28, 2015


പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി നൗഷാദ്മാഷ് ഇത്തവണയും, ഇരു മീഡിയങ്ങളിലായി കുറച്ചു മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ അയച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഇവയൊരു മുതല്‍ക്കൂട്ടാകുമെന്ന് മുന്നനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ ഉറപ്പിക്കാം.
CLICK HERE TO GET THE PACK


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

SSLC IT EXAMINATION
(Post Updated with Theory and Practical Notes)

>> Monday, February 23, 2015ഐടി പരീക്ഷയ്ക്ക് സഹായകമായ, വിപിന്‍ മഹാത്മ തയ്യാറാക്കിയ തിയറി, പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ടുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഈ പോസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
IT Theory Notes

IT Practical Notes

ഒരുപാട് പേര്‍ ഒരുപാട് നാളായി കാത്തിരിക്കുന്നൂ "മഹാത്മാ"യുടെ വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ക്കായി! ഒരുപക്ഷേ, മാത്‌സ് ബ്ലോഗിന്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരുള്ള പോസ്റ്റ്.
കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ എസ്എസ്എല്‍സി ഐടി പരീക്ഷയടക്കമുള്ള ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ പാല്‍പ്പായസമാക്കുന്നതില്‍, ഈ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നതിന്റെ വീഡിയോ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്, തന്റെ മനോഹരശബ്ദവും, ഇന്ന് വളരേ അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന നിസ്വാര്‍ത്ഥ സ്നേഹവും മിക്സ് ചെയ്ത്, വീണ്ടുമൊരു അത്ഭുതം കാണിക്കുകയാണ് സുഹൃത്ത് വിപിന്‍കുമാര്‍. സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇങ്ക് സ്കേപ്പ്

ഒന്ന്

രണ്ട്

മൂന്ന്

നാല്

അഞ്ച്

ടുപി ടുഡി മാജിക്

ഒന്ന്

രണ്ട്

മൂന്ന്

നാല്

ഡാറ്റാബേസ്

ഒന്ന്

സ്പ്രെഡ്‌ഷീറ്റ്

ഒന്ന്

രണ്ട്

വേഡ് പ്രോസസര്‍ (മെയില്‍ മെര്‍ജ്)

ഒന്ന്

ജിയോജെബ്ര

ഒന്ന്

ക്യൂ ജിസ്

ഒന്ന്

കോംപോസര്‍

ഒന്ന്

പൈത്തണ്‍

ഒന്ന്


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2014 | Disclaimer