സമഗ്ര
Noon Meal Data Entry

ശാസ്ത്രോത്സവം ജില്ലാ ഫലങ്ങള്‍

(ഫലങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നയുടന്‍ ജില്ലതിരിച്ച് ലഭ്യമാണ്)

PHYSICS Class VIII - Chapters 11&18

>> Tuesday, November 21, 2017എട്ടാം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് 11,18 അധ്യായങ്ങളിലെ ഏതാനും മാതൃകാചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ മെറ്റീരിയലില്‍ ചോദ്യത്തോടോപ്പം തന്നെ ഉത്തരവും എഴുതിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ ചോദ്യത്തോടൊപ്പംതന്നെ ഉത്തരം നല്‍കാതിരുന്നെങ്കില്‍ LCD പ്രൊജക്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ക്ലാസില്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്താന്‍ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് ചില അധ്യാപകസുഹൃത്തുക്കള്‍ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇത്തവണ ചോദ്യം മാത്രമുള്ളതും ചോദ്യവും ഉത്തരവും ചേര്‍ന്നതുമായ ഫയലുകള്‍ പ്രത്യേകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.ഉപയോഗപ്പെടുന്നവര്‍ (ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവര്‍) അക്കാര്യവും സംശയങ്ങളുള്ളവര്‍ അതും കമന്റുചെയ്താല്‍ നന്നായിരുന്നു.


Click here to get Chapter 11 Questions Only (MM)Click here to get Chapter 11 Questions Only (EM)Click here to get Chapter 18 Questions Only (MM)Click here to get Chapter 18 Questions Only (EM)Click here to get Chapter 18 Questions with Answers(MM)Click here to get Chapter 18 Questions with Answers(EM)


Click here to get Chapter 11 Questions with Answers(MM)Click here to get Chapter 11 Questions with Answers(EM)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

GeoGebra Resources - 7 (Mathematics)

>> Thursday, November 16, 2017

"വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഞാണ്‍ അതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള തൊടുവരയുമായി ഒരു വശത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ്‍ മറുവശത്തുള്ള വൃത്തഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിനു തുല്യമാണ്." എന്ന ആശയം കുട്ടികള്‍ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു Geogebra വിഭവമാണ് ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Click Here to download


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Class IX Physics - Short Notes Chap 4 & 5

>> Tuesday, November 14, 2017
ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് നാലും അഞ്ചും യൂണിറ്റുകളിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എറണാകുളം സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും നമുക്ക് സുപരിചിതനുമായ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെയും മലയാളം മീഡിയത്തിന്റെയും പ്രത്യേക ഫയലുകള്‍ അദ്ദേഹം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫയലുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ചചുനോക്കുകയും ഉപകാരപ്രദമെങ്കില്‍ ക്ലാസ്റൂമുകളില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. കമന്റുകളായി സംശയങ്ങളും മറ്റും എഴുതുമല്ലോ?

Click here to get Chapter 4 (MM)Click here to get Chapter 4 (EM)Click here to get Chapter 5 (MM)Click here to get Chapter 5 (EM)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Incredible India..!!

>> Saturday, November 11, 2017അസാധാരണ വൈവിധ്യമുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്.മഹാപർവ്വതങ്ങളും മഹാസമതലങ്ങും മരുഭൂമിയും പീഠഭൂമിയും ദ്വീപുകളും മഴക്കാടുകളൂം വിവിധമണ്ണിനങ്ങളും വൻ നദികളും ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഭൂമിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭൂവൈവിധ്യങ്ങളുമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിലും പ്രാദേശികവും കാലികവുമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണാം. കാർഷിക രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയുടേയും വികസനത്തിന്റെയും അടിത്തറ തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും മണ്ണിനങ്ങളും ദികളുമൊക്കെതന്നെയാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം, ഭൂപ്രകൃതി, നദികൾ, മണ്ണിനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ - എന്നീ പ്രധാനാശയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് "വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ" എന്ന അധ്യായം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഉത്തരപർവ്വതമേഖലയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ട്, ഉപവിഭാഗങ്ങൾ കണ്ടും വരച്ചും അതിൽ നിന്ന് ഉൽഭവിക്കുന്ന നദികളിലൂടെ അവ രൂപീകരിച്ച മഹാസമതലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി കണ്ടും ഔട്ട്ലൈൻ മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി മരുഭൂമിയിലൂടെ ആരവല്ലി പർവ്വതം കടന്ന് ഉപദ്വീപീയ പീoഭൂമിയിലൂടെ യാത്രചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളും പർവ്വതങ്ങും നദികളും ഇന്ത്യയുടെ രൂപരേഖയിൽ വരച്ചും പട്ടിക പ്പെടുത്തിയും ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് തീരത്ത് നിന്ന് തീരസമതലത്തിലൂടെ അതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ബംഗാളിലെത്തുകയും പശ്ചിമ - പൂർവ്വ തീരങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് ദ്വീപീകളിലേക്കും ശേഷം കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ നാല് ഋതുക്കളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മഴയുടെ വിതരണത്തിലുള്ള വൈവിധ്യവും കണ്ട് ഈ യൂണിറ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയും, സാംസ്കാരിക സങ്കലനവും, ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ഏകത്വത്തെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നും, ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിനും ഐക്യത്തിനും ക്രിയാത്മക പങ്ക് വഹിക്കണമെന്നുമുള്ള മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോയും പ്രസന്റേഷനും ഉപയോഗിച്ച് ഈ യൂനിറ്റ് വിനിമയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.ഇന്ത്യയുടെ ഔട്ട്‌ലൈന്‍ മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി എന്റെ അറ്റ്ലസ് എന്ന CE പ്രവർത്തനവും പൂർത്തിയാക്കാം.


Teaching Materials


ഒന്ന്രണ്ട്മൂന്ന്നാല്അഞ്ച്ആറ്ഏഴ്എട്ട്
താഴെ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക്

1- ഇന്ത്യ ഭൗതിക ഭൂമി ശാസ്ത്രം


2- ഉത്തര മഹാസമതലം


3- ഇന്ത്യ - നദികൾ


4- ഉപദ്വീപിയ ഇന്ത്യ


5- ഇന്ത്യ - തീരസമതലം


ഈ ലിങ്കിലുള്ള വീഡിയോകളുടെ സഹായത്തോടെ പാoഭാഗം കൃത്യമായി വിനിമയം ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ജില്ലാ - സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള മൽസരങ്ങളിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

വിനോദയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാം..!!

>> Saturday, November 4, 2017

സ്കൂളുകളിൽ അധ്യയന യാത്രയുടെ സമയമായി തുടങ്ങി.ചിട്ടയോടെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരനുഭവമാക്കാം. സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പഠനയാത്രകൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ GHSS കാട്ടിലങ്ങാടിയിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി.
Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Vypin Sub-District Maths Fair

>> Wednesday, November 1, 2017


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Science Magazines - How to?

>> Sunday, October 15, 2017


ശാസ്ത്ര,ഗണിതശാസ്ത്ര മാസികാ നിർമ്മാണം ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാസിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മികച്ചതാക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവെക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

വിപിന്‍ മഹാത്മയുടെ ഐടി പാഠങ്ങള്‍-UNIT 1,2,3
(Updated on 16-07-17)

>> Sunday, September 24, 2017


ഈ വർഷത്തെ ICT പാഠങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിപിൻ മഹാത്മയുടെ ഐസിടി പാഠങ്ങൾ രണ്ടുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച നിങ്ങളോട് വിപിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.ഗവ. എച്ച്. എസ്. കടയ്ക്കലിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി തുടങ്ങിയ വിപിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്സ്ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.ആ സ്നേഹവും കടപ്പാടും വിപിനും എന്നും തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഉപജീവനത്തിന് സ്‌കൂളിലെ ചെറിയ വരുമാനം തികയാതെ വന്നപ്പോൾ മറ്റു ജോലികളിലേക്ക് പോയ വിപിന് ഒരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗം ഒരുക്കാനും മാത്സ്ബ്ലോഗിനു കഴിഞ്ഞെന്ന ചാരിതാർഥ്യവും ഇപ്പോൾ പങ്കുവക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്‍സ് ബ്ലോഗിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിച്ച, വിപിന്റെ EASY A + DVD കളിലൂടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് അതിജീവിക്കുന്നു.
ഈ പോസ്റ്റിൽ 8 9 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐസിടി ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പങ്കുവക്കുന്നു. ഒപ്പം പത്തിലെ തിയറി നോട്ടുകളും. തുടർന്ന് വരുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ 8 9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠങ്ങളും പത്തിലെ തിയറി നോട്ടുകളും തയ്യാറാക്കി നൽകാമെന്നും വിപിൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
CLASS X

SVG PNG - Youtube Link

INKSCAPE - Youtube Link

WORK 1 - Youtube Link

CUP - Youtube Link

TEA - Youtube Link

WORK 2 - Youtube Link

LOGO - Youtube Link

FINAL LOGO - Youtube Link

COMPLETE LOGO - Youtube Link

SHAPES - Youtube Link

ARCH - Youtube Link

FLOWER - Youtube Link

IT@SCHOOL LOGO - Youtube Link


THEORY NOTES
മലയാളം മീഡിയം

ENGLISH MEDIUM

CLASSIX


Chaptr 1
GIMP - Youtube Link

GIMP TOOLS - Youtube Link

LAYERS - Youtube Link

SELECTION TOOLS - Youtube Link

TEXT - Youtube Link

LOGO- Youtube Link

PATH TOOL - Youtube Link

BLUR- Youtube Link


Chaptr 2
Text- Youtube Link

Super&Subscript- Youtube Link

Page format- Youtube Link

Header n Footer- Youtube Link

Insert Image- Youtube Link

PDF- Youtube Link


Chaptr 3
Gmail- Youtube Link

School Wiki- Youtube Link

CLASS VIII


Chaptr 1
K TOUCH - Youtube Link

WRITER - Youtube Link

GE SPEAKER- Youtube Link


Chaptr 2
IMAGE - Youtube Link

GIMP Start - Youtube Link

GIMP Export - Youtube Link

Project Report - Youtube Link

Screenshots - Youtube Link


Chaptr 3
Mal_Typing - Youtube Link

Typing_More - Youtube Link


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

സ്കൂള്‍ കലോത്സവം - സ്കൂള്‍തല പ്ലാനിങ്!!

>> Tuesday, September 12, 2017അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ഒന്നാം ടേം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.ഇനി മേളകളുടെ സമയമായി. ഓരോന്നിനും ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.സ്കൂൾ കലാമേളയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണിവിടെ


(Click both Images and Save if unable to read properly)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Answer Keys - First Term 2017-18

>> Wednesday, August 30, 2017

ഒന്നാംപാദ പരീക്ഷകള്‍ ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ..ഏതാണ്ടെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തന്നെ ചോദ്യഗണങ്ങളില്‍ ആശാവഹമായ(?) മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നത്.കാലങ്ങളായി നമുക്ക് ഉത്തരസൂചികകള്‍ തയാറാക്കി അയച്ചുതരുന്ന അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഇത്തവണയും ആയത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പരീക്ഷകള്‍ കഴിയുന്ന മുറയ്ക്കാകാമെന്നുള്ള സുചിന്തിത തീരുമാനത്തിലായിരുന്നൂ ബ്ലോഗ് ടീം.ഉത്തര സൂചികകളൊന്നും തന്നെ അവസാനവാക്കല്ല എന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കുമല്ലോ? എതിരഭിപ്രായങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടലുകളും കമന്റുകളിലൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.


Class X
English X (Prepared By:Jamsheer A K & Sameer C P, Crescent HSS Adakkakund )


English X (Prepared By:MUHAMMED JAVAD K.T, H.S.A ENGLISH
MARKAZ HSS KARANTHUR )

Hindi X (Prepared By:Asokkumar N A, GHSS Perimpalam, alappuzha)

Hindi X(Page1) | Hindi X(Page2)(Prepared By: Arundas R, GHS Pattanchery)

Social Science X (Prepared By:K S Deepu, HSS$VHSS Brahmamangalam : Bindumol. P R,GGHSS Vaikom)

Chemistry X (MM) - | Chemistry X (EM)(Prepared By: Unmesh B, GVHSS Kallara, Thiruvananthapuram)

Chemistry X (Prepared By: Mohammed Marzooque, GHSS Mankada Pallippuram)

Biology X (Prepared By: Vinod Krishnan. T V, GHSS Mookkuthala)

Maths X (Prepared By: Binoyi Philip, GHSS Kottodi)Maths X (Prepared By: N Sreekumar, Pandalam, Adoor)

Class IX

English IX (Prepared By:Jamsheer A K & Sameer C P, Crescent HSS Adakkakund )

English IX (Prepared By:Anilkumar P, AVHSS Ponnani )

Hindi IX (Prepared By:Asokkumar N A, GHSS Perimpalam, alappuzha)

Social Science IX (Prepared By:Colin Jose E, Dr AMMRHSS Kattela : Biju M,GHSS Parappa, Kasargod)

Social Science IX (Prepared By:K S Deepu, HSS$VHSS Brahmamangalam : Bindumol. P R,GGHSS Vaikom)


Biology IX (Prepared By: Vinod Krishnan. T V, PCNGHS, Mookkuthala)

Maths IX (Prepared By: Binoyi Philip, GHSS Kottodi)

Class VIII

English VIII (Prepared By:Jamsheer A K & Sameer C P, Crescent HSS Adakkakund )

Hindi VIII (Prepared By:Asokkumar N A, GHSS Perimpalam, alappuzha)

Social Science VIII (Prepared By:K S Deepu, HSS$VHSS Brahmamangalam : Bindumol. P R,GGHSS Vaikom)

Social Science VIII (Prepared By:Colin Jose E, Dr AMMRHSS Kattela : Biju M,GHSS Parappa, Kasargod)Physics VIII (Prepared By:Mohammed Marzooque, GHSS Mankada Pallippuram )

Chemistry VIII (Prepared By:Mohammed Marzooque, GHSS Mankada Pallippuram )

Maths VIII (Prepared By: Binoyi Philip, GHSS Kottodi)Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡Copy the contents with due courtsey | Disclaimer