എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാഫലത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണവിശകലനവുമായി വീണ്ടും മാത് സ് ബ്ലോഗ്.. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളുടെ ശതമാനം അറിയണോ? Student infoയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കി ശതമാനം പരിശോധിക്കാം.
Maths Blog Detailed Result Analysis - 2016
(വിദ്യാര്‍ത്ഥി, സ്‌ക്കൂള്‍തലം, വിദ്യാഭ്യാസജില്ലാതലം, റവന്യൂജില്ലാതലം, സംസ്ഥാനതലം, 10A+, 9A+ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ക്കറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കില്‍....feedback: mail to mathsblogteam@gmail.com)


IT@School Result Analysis
It@School | It@School School wise Result | NIC | NIC Schoolwise Result
| Educational District wise | SSLC Result 2016 : At a glance

സുഹൃത്തുക്കള്‍
Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2015 | Disclaimer