.
ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ എ.ഇ.ഒ തസ്തികകളിലേക്ക് പ്രമോഷന്‍ നല്‍കുന്നതിനായി 1991-1996 വര്‍ഷത്തെ എച്ച്.എസ്.എമാരുടെ ഫൈനല്‍ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റില്‍ 1501 മുതല്‍ 2000 നമ്പര്‍ വരെ പേരുള്ളവരും നാളിതുവരെ പ്രമോഷന്‍ ലഭിക്കാത്തവരുമായ എച്ച്.എസ്.എമാര്‍ അവരുടെ 1.1.2012 മുതല്‍ 31.12.2014 വരെയുള്ള മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര്‍ മുഖാന്തിരം 8-7-2015 നു മുമ്പായി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ബഹു.ഡി.പി.ഐ (ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ്) അറിയിക്കുന്നു
സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ : Departmental promotion committee - Adhoc DPC(lower) -2015

Digital Collaborative Text Books

(ഒന്നുമുതല്‍ പത്തുവരേയുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കുകളും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്)
SCHEME of WORK 2015-16 : HS SECTION | UP SECTION | LP SECTION

NEW TEXT BOOKS : STD II, IV, VI, VIII | TEACHER TEXTS - 2015 | New Plus 2 Text Books (Draft)

GPF Credit Card for 2014-15

| | | | | |

സുഹൃത്തുക്കള്‍
Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2014 | Disclaimer