പത്താം ക്ലാസ്സ് ഐ.ടി. പരീക്ഷ2019 സര്‍ക്കുലര്‍ DOWNLOADSല്‍
സമഗ്ര
‍ഡയറ്റ് ആലപ്പുഴ തയ്യാറാക്കിയ പത്താംക്ലാസ്സ് പഠനസഹായി "നിറകതിര്‍-2019"
മലയാളം | ഇംഗ്ലീഷ് | ഹിന്ദി | ഫിസിക്സ് | കെമിസ്ട്രി | ബയോളജി | സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്1 | സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്2 | ഗണിതം

SSLC 2019: CIRCLE AND TANGENTS CONCEPTS-PROBLEMS-PROOFS

>> Wednesday, December 12, 2018

തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന പത്താംക്ലാസ് ഗണിത രണ്ടാംപാദ പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ശരാശരിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വൃത്തങ്ങൾ തൊടുവരകൾ പാഠങ്ങളിലെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ലളിതമായ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ചെയ്യുവാൻ തക്കതായ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Click here

2 comments:

Unknown January 2, 2019 at 8:09 PM  

എനിക് വല്യ ഒരു മാതൃകയാണ്

M4 TECH HD January 21, 2019 at 9:57 PM  

Can I get A+ in maths by learning this!

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer