ഐ.ടി. തിയറി പഠിക്കാം. പരീക്ഷയിലേത്പോലെ

ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി

>> Tuesday, December 4, 2018പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി മുഴുവന്‍ അധ്യായങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തയ്യാറാക്കി കുട്ടികള്‍ക്കായി നല്‍കുകയാണ് എഴിപ്പുറം GHSS ലെ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.PhysicsChemistry

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer