സമഗ്ര IT പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങള്‍

ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി

>> Tuesday, December 4, 2018പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി മുഴുവന്‍ അധ്യായങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തയ്യാറാക്കി കുട്ടികള്‍ക്കായി നല്‍കുകയാണ് എഴിപ്പുറം GHSS ലെ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.PhysicsChemistry

16 comments:

Kidslearnwithfun December 4, 2018 at 4:26 PM  
This comment has been removed by the author.
Ajith Narayanan December 5, 2018 at 10:01 PM  

Sir, could you please post English medium questions in physics

Sreekumar PK December 10, 2018 at 7:59 PM  

HatsoffH ebrahim sir

Would you please upload English meidum

sana jasheer December 13, 2018 at 7:53 PM  

Thank u Sir

Unknown December 13, 2018 at 10:37 PM  

Please easy answers in Malayalam

Unknown December 15, 2018 at 7:26 PM  

Plz translate to english

Unknown December 15, 2018 at 7:27 PM  

Plz translate to english

Unknown December 15, 2018 at 9:04 PM  

Plz english

Unknown December 17, 2018 at 10:51 AM  

Please upload eng med

Unknown December 17, 2018 at 10:45 PM  

Please upload english meddium

Unknown January 12, 2019 at 10:52 AM  

Please upload English medium questions also.

Unknown January 12, 2019 at 10:53 AM  

Pls upload English

Unknown January 20, 2019 at 10:10 PM  

Please upload English

Unknown January 27, 2019 at 8:18 AM  

ഒരുപാട് സഹായകമായി

Unknown January 27, 2019 at 8:19 AM  

ഒരുപാട് സഹായകമായി

St.ANTONY'S H.S.VANDANMEDU.BLOGSPOT.COM February 5, 2019 at 7:44 PM  

Old upload English

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer