1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകള്‍ (Updated with Youtube Link)

>> Saturday, June 23, 2018(Updated with all Youtube Link)

വിവര വിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (ICT) 1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോ പാഠങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍. ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം തന്നെ 1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ പാഠങ്ങളുടെയും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നു. പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ DVDയായി ഉള്ളതിനാല്‍ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ആദ്യ പാഠം മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അഭിപ്രായവും രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ.

ഐ.ടി. വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകള്‍

Standard 1 Click Here - Youtube Link

Standard 2 Click Here - Youtube Link

Standard 3 Click Here - Youtube Link

Standard 4 Click Here - Youtube Link

Standard 5 Click Here - Youtube Link


Standard 6

Video 1. Click Here - Youtube Link

Video 2. Click Here - Youtube Link


Standard 7

Video 1. Click Here - Youtube Link

Video 2. Click Here  - Youtube Link


Standard 8

Video 1. K TOUCH - Youtube Link
Video 2. WRITER - Youtube Link

Video 3. GE SPEAKER- Youtube Link


Standard 9

Video 1. GIMP - Youtube Link

Video 2. GIMP TOOLS - Youtube Link 

Video 3. LAYERS - Youtube Link

Video 4. SELECTION TOOLS - Youtube Link

Video 5. TEXT - Youtube Link

Video 6.  LOGO- Youtube Link

Video 7.  PATH TOOL - Youtube Link

Video 8. BLUR- Youtube Link


Standard 10

Video 1. SVG PNG - Youtube Link

Video 2. INKSCAPE - Youtube Link

Video 3. WORK 1 - Youtube Link

Video 4. CUP - Youtube Link

Video 5. TEA - Youtube Link

Video 6. WORK 2 - Youtube Link

Video 7. LOGO - Youtube Link

Video 8.FINAL LOGO - Youtube Link 

Video 9. COMPLETE LOGO - Youtube Link

Video 10. SHAPES - Youtube Link 

Video 11. ARCH - Youtube Link

Video 12. FLOWER - Youtube Link

Video 13. IT@SCHOOL LOGO - Youtube Link

42 comments:

Unknown June 22, 2018 at 10:15 PM  

നന്ദി സാർ ഗുണപ്രദം

വിപിന്‍ മഹാത്മ June 22, 2018 at 10:52 PM  

Thank you

JAGGU June 23, 2018 at 2:27 PM  

Thank you sir

Unknown June 23, 2018 at 6:18 PM  

Good sir

Unknown June 23, 2018 at 6:44 PM  

Good Thank you sir

ceekey vml June 23, 2018 at 9:50 PM  

Very useful, Thank you sir

Unknown June 24, 2018 at 8:29 AM  

Good Work

Ashok Kumar June 24, 2018 at 8:37 PM  

സന്ദര്‍ഭോജിതമായ പോസ്ററ്....
യൂ.പി. വിഭാഗം കൂടി പരിഗണിച്ചത് തികച്ചും പ്രയോജനപ്രദം..

jmj.blogspot.com June 25, 2018 at 1:04 AM  

thank you sir

NATUREOFMUNNAR June 25, 2018 at 7:10 PM  

Thank you Lot sir

Sndphs Mahadeikad June 26, 2018 at 2:31 PM  

very good

Unknown June 27, 2018 at 11:02 AM  

പത്താം തരതത്തിന്റെ സി.ഡി വാങ്ങിയിരുന്നു.എങ്കിലും.ഉപകാരപ്രദം......നന്ദി... ഒരുപാട്

rose June 27, 2018 at 9:28 PM  

Can you share your number...

NISHA DIDEESH June 27, 2018 at 9:49 PM  

Thank you sir

g h s nagaroor June 28, 2018 at 7:39 AM  

thank you very much sir..very useful

asha June 28, 2018 at 2:08 PM  

great

Unknown June 28, 2018 at 9:46 PM  

Good.Thanks sir

Jaikumar Mk June 28, 2018 at 10:24 PM  

Great sir, thanks

GBHS CHERUKUNNU June 29, 2018 at 2:56 PM  

Thank you sir,

CMC Girls High School June 29, 2018 at 3:10 PM  

Zip file aakkiyal nannayirunnu...orumichu download cheyyamallo

AMRITA SANSKRIT H S S Parippally June 29, 2018 at 9:04 PM  

Thank you sir

Unknown July 1, 2018 at 11:19 AM  

Thanks

Unknown July 1, 2018 at 11:28 AM  

Thanks

SAPUDUS VIDEO BLOG July 4, 2018 at 10:29 AM  

sir,
pls add worksheets for standard 8

Citadel July 4, 2018 at 8:50 PM  

Thank you sir, so good and helpful

Citadel July 4, 2018 at 8:51 PM  

Thank you sir, so good and helpful

Unknown July 8, 2018 at 6:21 PM  

THANKS A LOT SIR,SHERLY MELOOR HS

CMC Girls High School July 9, 2018 at 4:24 PM  

How can we get the DVD of 10th std>>>?????????????

Shahina July 9, 2018 at 8:22 PM  

First chapter is really effective sir. I had requested for the CD but its not reached yet.

sathian k.k July 11, 2018 at 5:14 AM  

How can I get the CD of ninth STD?

Unknown July 11, 2018 at 9:21 PM  

9th second chapter pls

rosy abraham July 14, 2018 at 6:30 PM  

നന്ദീ. പത്താം ക്ലാസീലേ സീ ഡീ കീട്ടീയീല്ല

niyas karuvalickal July 17, 2018 at 11:16 AM  

Good thoughts congrats

Unknown July 17, 2018 at 5:36 PM  

VERY USEFUL TO THE BEGINNERS.THANK U SIR

Unknown July 18, 2018 at 8:08 PM  

സാർ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ പത്ത് ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള വീഡിയോ ഇനി എന്ന് വരും? വളരെ നന്നായിരുന്നു കിട്ടിയാൽ .....

SHYNY JACOB July 20, 2018 at 7:10 PM  

സാര്‍ പത്താം ക്ലാസിലെ ഐറ്റി tutorial DVD എവിടെ കിട്ടും ?

SHYNY JACOB July 20, 2018 at 7:14 PM  
This comment has been removed by the author.
Jibin Jacob Chacko July 29, 2018 at 2:35 PM  
This comment has been removed by the author.
Jibin Jacob Chacko July 29, 2018 at 2:37 PM  

Sir,വളരെ അധികം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ...

Unknown August 5, 2018 at 8:47 PM  

Dvd വേണമായിരുന്നു. contact number pls

piravi September 5, 2018 at 9:31 PM  

may l get the video lessons of the 4th unit of 9th standard IT text book.

Sreekanth Madhavan December 16, 2018 at 12:46 PM  

Thanks a lot for your time and effort.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer