Question Papers of First four chapters :Mathematics X

>> Wednesday, July 30, 2014

ഓണപ്പരീക്ഷ അടുക്കുകയാണ്. പല തരം ശേഷികളുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ടാകുക. ഇവര്‍ക്കെല്ലാം അവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ നല്‍കാനാകുമെങ്കിലോ? എല്ലാവര്‍ക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും. അത്തരത്തില്‍ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ കുറേ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ തയ്യാറാക്കുകയാണ് മാത്​സ്ബ്ലോഗ്. സമാന്തരശ്രേണികള്‍, വൃത്തങ്ങള്‍, രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍, ത്രികോണമിതി എന്നിങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസിലെ ആദ്യ നാലു യൂണിറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകളാണ് ഇതോടൊപ്പമുള്ളത്. Basic Level, Average Level, Higher Level എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചുവടെ കാണാന്‍ കഴിയും. കുട്ടികള്‍ക്കും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഈ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

SET 1 - Basic Level
Malayalam Medium | English Medium

SET 2 - Medium Level
Malayalam Medium | English Medium

SET 3 - Advanced level
Malayalam Medium | English Medium


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

STD X: Circles - one word Questions

>> Monday, July 28, 2014

സമാന്തരശ്രേണികള്‍ എന്ന യൂണിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരി ജി.എച്ച്.എസിലെ ഗണിതശാസ്ത്രാധ്യാപകനായ ഗോപീകൃഷ്ണന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഒറ്റവാക്കു പരീക്ഷ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നറിയിച്ചിരുന്നു. അത് തുടര്‍ന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് അറിയുന്നതിനാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അടുത്ത യൂണിറ്റിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ അല്പം വൈകിയത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളപ്പുറം അടുത്ത യൂണിറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ വൈകുന്നതിനേക്കുറിച്ച് നിരവധി പേര്‍ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം യൂണിറ്റായ വൃത്തങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ വളരെ നേരത്തേ തന്നെ അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നിരുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷനും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തവണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റവാക്കിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണെങ്കിലും കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരു യൂണിറ്റിലൂടെയുള്ള ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണമാണ് ഈ പരീക്ഷ. എല്ലാ വിധ ലേണിങ് ഒബ്ജക്ടീവ്സിലൂടെയും കടന്നു പോകാന്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സംശയങ്ങള്‍, ചൂണ്ടിക്കാട്ടലുകള്‍, അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്നിവ കമന്റിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാം.

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം യൂണിറ്റാണ് വൃത്തങ്ങള്‍ (Circles). ഒരു വൃത്തത്തിലെ കേന്ദ്രകോണ്‍, ഒരു ചാപം മറുചാപത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണും കേന്ദ്രകോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഒരേ വൃത്തഖണ്ഡത്തിലെ കോണുകള്‍, ചക്രീയ ചതുര്‍ഭുജം, ചക്രീയ ചതുര്‍ഭുജത്തിലെ എതിര്‍കോണുകള്‍ അനുപൂരകങ്ങള്‍, ഒരു വൃത്തത്തിനകത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രണ്ടു ഞാണുകളുടെ അളവുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ആരത്തിലുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളുള്ള ഒരു ത്രികോണം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വിധം, ഒരു ത്രികോണത്തിന്റേയും ചതുര്‍ഭുജത്തിന്റേയും അതേ പരപ്പളവുള്ള ചതുര്‍ഭുജം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വിധം എന്നിങ്ങനെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിരവധി പഠനലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത്. പത്തു മാര്‍ക്കോളം ഈ യൂണിറ്റില്‍ നിന്ന് എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഓരോ പഠനലക്ഷ്യത്തേയും കൂടുതല്‍ അടുത്തറിയാന്‍ ഗോപീകൃഷ്ണന്‍ സാറിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കുമെന്നു തീര്‍ച്ച.

One Word Questions from Unit 2
Prepared by Gopikrishnan.V.K
Malayalam Medium | English Medium
15 minute One word online Test for SSLC Maths Unit 1
based on the questions prepared by Gopikrishnan V.K


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Download your Plus One Textbooks

>> Saturday, July 26, 2014

ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ് ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമുള്ളതു പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്‍ ക്ലാസുകളിലേയും പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ മാറുകയാണല്ലോ. വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി മിക്കവാറും പ്ലസ് വണ്‍ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ആദ്യ യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ ഹാന്‍ഡ് ബുക്കുകളുടെ (Teachers' Text) ആദ്യ രണ്ടു യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് അധ്യാപകര്‍ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന കാലത്തിന് വിട ചൊല്ലി ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കൊപ്പം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടിക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകുകയുമില്ല. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളു. കൂടുതല്‍ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ലിങ്കുകള്‍ ആക്ടീവാക്കുന്നതാണ്.

Malayalam –Optional : Chapter - 1 | Chapter - 2

Malayalam – II Language : Chapter - 1 | Chapter - 2

Tamil Reader : Chapter - 1 | Chapter - 2

Tamil – Optional : Chapter - 1 | Chapter - 2

Kannada –Optional : Chapter - 1 | Chapter - 2

Kannada- Reader : Chapter - 1 | Chapter - 2

English Literature : Chapter - 1 | Chapter - 2

English Part I : Chapter - 1 | Chapter - 2

Anthropology : Chapter - 1 | Chapter - 2

French : Chapter - 1 | Chapter - 2

Hindi II Language : Chapter - 1 | Chapter - 2

Hindi (Optional) : Chapter - 1 | Chapter - 2

Arabic Second Language : Chapter - 1 & 2

Arabic –optional : Chapter - 1 | Chapter - 2

Urdu Second Language : Chapter - 1 & 2

Urdu –Optional : Chapter - 1 | Chapter - 2

Islamic History : Chapter - 1 | Chapter - 2

Sanskrit II Language : Chapter - 1 | Chapter - 2

Sanskrit Sahithya (Optional) : Chapter - 1 | Chapter - 2

Sanskrit Sastha (Optional) : Chapter - 1 | Chapter - 2

Electronics : Chapter - 1 | Chapter - 2

Computer Applicatn – Humanities: Chapter-1 | Chapter-2

Computer Applicatn – Commerce: Chapter-1 | Chapter-2

Geology : Chapter - 1 | Chapter - 2

Journalism : Chapter - 1 | Chapter - 2

Communicative English : Chapter - 1 | Chapter - 2

Statistics : Chapter - 1 | Chapter - 2

Russian : Chapter - 1 | Chapter - 2

Latin : Chapter - 1 | Chapter - 2

German : Chapter - 1 | Chapter - 2

Syriac – East : Chapter - 1 | Chapter - 2

Syriac – West : Chapter - 1 | Chapter - 2

Home Science : Chapter - 1 | Chapter - 2

Social Work : Chapter - 1 | Chapter - 2

Gandhiyan Studies : Chapter - 1 | Chapter - 2

Philosophy : Chapter - 1 | Chapter - 2

Computer Science : Chapter - 1 | Chapter - 2

Music : Chapter - 1 | Chapter - 2

ലിങ്കുകള്‍ക്ക് എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടിയോട് കടപ്പാട്


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

STD VIII, IX, X : IT Video Tutorial (Unit-II)

>> Thursday, July 24, 2014

ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ക്ലാസുകളിലെ ഐടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റുകളെ ആധാരമാക്കി വിപിന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകള്‍ നമ്മുടെ അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് ആ പോസ്റ്റിനു ലഭിച്ച ഹിറ്റുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നു. ഐടി തിയറി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ക്ലാസുകള്‍ നീക്കുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകള്‍ ഏറെ സഹായകമാകും. എട്ട്, ഒന്‍പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ഐടി ഒന്നാം യൂണിറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇത്തവണ രണ്ടാം യൂണിറ്റുകളാണ് വിപിന്‍ സാര്‍ സമ്മാനിക്കുന്നത്. പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഓരോ സോഫ്റ്റുവെയറുകളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണോ അതിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്ക്കരണത്തോടൊപ്പം മനോഹരവും ലളിതവും വ്യക്തവുമായ അവതരണമാണ് ഈ വീഡിയോകളുടെ പ്രത്യേകത. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഈ വീഡിയോകള്‍ കാണുകയും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുകയുമാകാം. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

IT STD X : Unit 2 (Spread Sheet)
വിവരവിശകലനത്തിന്റെ പുതുരീതികള്‍
Data form (Download)
Lookup (Download)
Mail Merge (Download)
IF Function (Download)
Data Base (Download)
Spread sheet Example (Download)


IT STD IX : Unit 2 (Open office Software)
വിവരശേഖരണവും വിശകലനവും
Part 1 (Download)
Part 2 (Download)
Part 3 (Download)
Example files (Download)


IT STD VIII : Unit 2 (Sun clock)
സമയമേഖല അറിയാന്‍
View (Download)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഫിസിക്സ് ഒന്ന്, രണ്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകള്‍

>> Tuesday, July 22, 2014

മുടിക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ ഇബ്രാഹീം സാര്‍ തയ്യാറാക്കി അയച്ചുതന്ന ഭൗതീകശാസ്ത്രപ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ്. ഇബ്രാഹിം സാറിന്റെ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സൈദ്ധാന്തികവിശകലനമാണ് ഉള്ളടക്കം. ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ സവിശേഷതകളിലൊന്നായി ഉയര്‍ന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അഥവാ ഉയര്‍ന്ന റെസിസ്റ്റന്‍സ് എന്ന് വ്യാപകമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കുറിപ്പ്. വണ്ണം കൂടിയ ഫ്യൂസ് വയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന വസ്തുതയില്‍ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇബ്രാഹിം സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ചുവടെ കാണാം. കൂടാതെ പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ഒന്ന്, രണ്ട് യൂണിറ്റുകളായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍, വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം എന്നീ യൂണിറ്റുകളുടെ നോട്ടുകള്‍ ചുവടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

ഫ്യൂസ് വയര്‍ വളരെ താഴ്ന്ന റെസിസ്റ്റന്‍സ് അഥവാ റെസിസ്റ്റിറ്റി ഉള്ള വസ്തുവാണ്. എന്നല്ല അങ്ങനെ ആകാതിരുന്നാല്‍ വലിയ പ്രശ്നവുമുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെഈ പ്രശ്നം വിശദീകരിക്കാം. ഒരു സര്‍ക്യൂട്ടില്‍ സീരീസായാണ് ഫ്യൂസ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. $1500W$ പവര്‍ ഉള്ള ഒരു ഹീറ്ററും ഫ്യൂസും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു സര്‍ക്യൂട്ടാണ് താഴെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ ഹീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റന്‍സ് $R = \frac{V^2}{P} = \frac{230\times 230}{1500 }=35\Omega$
ഫ്യസിന്റെ റെസിസ്റ്റന്‍സ് കേവലം $10\Omega$ ആണെന്ന് കരുതുക. സര്‍ക്യൂട്ടിലെ ആകെ റെസിസ്റ്റന്‍സ് $= 35+10=45\Omega$. സര്‍ക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹതീവ്രത $= \frac{230}{45}=5A$. ഫ്യൂസ് വയറില്‍ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോള്‍ട്ടേജ് $= I\times$ ഫ്യൂസിന്റെ റെസിസ്റ്റന്‍സ് $=5\times 10=50V$ ഹീറ്ററില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസം $= 230 – 50 = 180V$. അതായത്, കേവലം 10 Ω പ്രതിരോധമുള്ള ഫ്യൂസ് വയര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍പോലും ഉപകരണത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ആവശ്യമായ വോള്‍ട്ടത $(230V)$ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഉയര്‍ന്ന റെസിസ്റ്റന്‍സ് ആയാലുള്ള കഥ പറയാനുമില്ല. ചുരുക്കത്തില്‍ പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം ഫ്യൂസ് വയര്‍.

അപ്പോള്‍ അടുത്ത ചോദ്യം: വണ്ണം കൂടിയ വയര്‍ ഫ്യൂസിനായി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന പറയുന്നതിന്റെ യുക്തിയെന്ത്? വണ്ണം കൂടുമ്പോള്‍ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റന്‍സ് കുറയുമെങ്കിലും റെസിസ്റ്റന്‍സ് കുറയുന്നതുകൊണ്ടല്ല വണ്ണം കൂടിയ വയര്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്, മറിച്ച് അത് ചൂടായാലും ഉരുകിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നതിനാലാണ്.

പി.ഡി എഫ് രൂപത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Unit 5 : (വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍)
Chapter 6 (വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Social Science : Geography Unit 1 & 2 Presentations

>> Monday, July 21, 2014

സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് അധ്യാപകനായ മൈക്കല്‍ ആഞ്ചലോ സാര്‍ അയച്ചു തന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഹിസ്റ്ററി ആദ്യ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസന്റേഷന്‍ മാത്​സ് ബ്ലോഗില്‍ ഒരു പോസ്റ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം അടുത്ത യജ്ഞത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ് ജ്യോഗ്രഫിയിലെ ആദ്യ രണ്ടു യൂണിറ്റുകളായ Atmospheric Phenomena (Unit-1), Modern Techniques in geography (Unit 2) എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകളാണ് ഇതോടൊപ്പമുള്ളത്. History യിലെ ഒന്നും രണ്ടും യൂണിറ്റുകളിലേതു പോലെ വിന്‍ഡോസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ppt ഉബുണ്ടുവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന odp ഫോര്‍മാറ്റുകളോടൊപ്പം നിന്ന് പുതുതായി pdf ഫോര്‍മാറ്റുകൂടി ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് ക്ലാസെടുക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റേഷനുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. odp, ppt ഫോര്‍മാറ്റുകള്‍ ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ വേണ്ട കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ വരുത്താവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അക്കാര്യം കമന്റായി സൂചിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഈ പാഠഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ചുവടെ നിന്നും പ്രസന്റേഷനുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

Geography Unit 1 (Atmospheric Phenomena)
ODP File | PPT File | PDF File

Geography Unit 2 (Modern Techniques in geography)
ODP File | PPT File | PDF File


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Income Tax Return through E-Filing

>> Thursday, July 17, 2014

ഇന്‍കംടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കണം എന്ന് മുമ്പൊരിക്കല്‍ ഒരു അധ്യാപിക മെയില്‍ ചെയ്തതോര്‍ക്കുന്നു. ഓരോന്നിനേപ്പറ്റിയും പല പല പോസ്റ്റുകളിലായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപ്പറ്റി ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ആ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനൊടുവില്‍ ഓരോ വ്യക്തിയും അടക്കേണ്ട ആകെ ഇന്‍കംടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് ഊഹിച്ച് കണക്കാക്കി 12 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഏപ്രില്‍ മുതലുള്ള ഓരോ മാസവും ഇന്‍കംടാക്സ് ടി.ഡി.എസ് അടക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇത്തരത്തില്‍ ഓരോ ജീവനക്കാരന്റേയും വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് ടി.ഡി.എസ് പിടിച്ച് ഇന്‍കംടാക്സായി അടക്കേണ്ട ചുമതലയും അതിന്റെ കണക്കുകള്‍ ഓരോ മൂന്നു മാസം കൂടുമ്പോഴും Q1, Q2, Q3, Q4 എന്ന പേരില്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിന്റേയും ഫോം-16 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു നല്‍കേണ്ടതിന്റേയും പൂര്‍ണ ചുമതല സ്ഥാപനമേലധികാരിക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ള ചുമതലകളെല്ലാം അതത് ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിന്റേയും ജൂലൈ മാസത്തോടെ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിന്റേയും പൂര്‍ണചുമതലയെല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ പെടുന്നു. ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷമെന്നാല്‍ ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് വരെയാണല്ലോ. ആദായനികുതി അടക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി അവസാനമെത്തുമ്പോഴോ, അതുവരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുമെങ്കിലും മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ നമുക്ക് അത് ഊഹിച്ചെഴുതുകയേ നിവര്‍ത്തിയുള്ളു. അപ്രകാരം മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം ഊഹിച്ചെഴുതി നികുതി കണക്കാക്കി അടച്ച് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ബില്ലിനോടൊപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റു തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മള്‍. പിന്നെന്താണ് ഇ-ഫയലിങ്? ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഊഹിച്ചെഴുതിയ മാര്‍ച്ചിലെ വരുമാനത്തേക്കുറിച്ച് ഏപ്രില്‍ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും കൃത്യമായ കണക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഇനിയിപ്പോള്‍ ഓരോ വ്യക്തിക്കും 2013-2014 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അണുവിട തെറ്റാതെ കൃത്യമായ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. നികുതിദായകരായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് 2013-14 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ Income Tax Return സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി 2014 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ ജൂലൈ 31 വരെയാണ്. Chapter VI A കിഴിവുകള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള വരുമാനം 2 ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതലുള്ളവരെല്ലാം റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. Total Assessable Income 5 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവുള്ളവര്‍ക്ക് റിട്ടേണ്‍ സഹജ് (ITR 1) ഫോറത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി ഇന്‍കം ടാക്സ് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുകയോ e filing നടത്തുകയോ ആവാം. 5 ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ളവര്‍ E Filing നടത്തണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ട്. ഇ-ഫയലിങ് നടത്തേണ്ടത് എപ്രകാരമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ സഹിതം എരമംഗലം കെ.സി.എ.എല്‍.പി സ്ക്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായ ടി.കെ സുധീര്‍കുമാര്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനം ചുവടെ കാണാം.

ഇ-ഫയലിങ് നടത്താനായി കൈവശം വേണ്ട രേഖകള്‍
 1. പാന്‍കാര്‍ഡ് നമ്പര്‍, ജനനത്തീയതി
 2. മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍
 3. ഒരു ഇ-മെയില്‍ അക്കൗണ്ട്
 4. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ IFSC Codeഉം
  (CLICK HERE for find the IFSC code of your Branch)
 5. Form 16 (വരുമാനത്തിലോ ടാക്സിലോ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ച ഇന്‍കംടാക്സ് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് ആയാലും മതി. പക്ഷെ ഓരോ മാസത്തിലും സ്ഥാപനമേലധികാരി നമ്മുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും പിടിച്ച ടി.ഡി.എസിന്റെ കണക്കുകള്‍ Q1,Q2,Q3,Q4 റിട്ടേണുകളിലൂടെ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് Form 16 അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.)

ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി എളുപ്പമാക്കാന്‍ ഒരു ഫോറം
ഈ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഫോറം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അതില്‍ വിവരങ്ങളെല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കി വച്ചാല്‍ വെറും പത്തു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ-ഫയലിങ്ങ് പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കാം. ഇതിലെ മിക്കവാറും വിവരങ്ങള്‍ ഡി.ഡി.ഒ ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഫോറം 16 ല്‍ ഉള്ളവയാണ്. ഫോറം 16 ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് നേരത്തേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഫോറം 16നും ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തമ്മില്‍ സാധാരണ നിലയില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറില്ല. അത്തരത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഫോറം 16 ഇല്ലെങ്കിലും ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഇ-ഫയലിങ് നടത്താവുന്നതേയുള്ളു.

E Filing നടത്താനുള്ള പേജിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Income Tax Departmentന്‍റെ E Filing സൈറ്റില്‍ PAN രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ശേഷമാണ് E Filing നടത്തേണ്ടത്. മുന്‍വര്‍ഷം E Filing നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അന്ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ ഉള്ള UserID യും Password ഉം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വര്‍ഷവും E-Filing ചെയ്യേണ്ടത്.

ആദ്യമായി E-Filing സൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്
പുതുതായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ "New to E Filing" എന്നതിന് താഴെയുള്ള "Register Yourself" എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Click on the image to enlarge

അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന Registration Formല്‍ 'Select User Type' എന്നതിന് കീഴെയുള്ള "Individual"ന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെയുള്ള Continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Click on the image to enlarge

അടുത്ത പേജില്‍ PAN നമ്പര്‍, Surname, Date of birth, E mail ID, Mobile Number എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക. നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള ഫീല്‍ഡുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടവയാണ്. തുടര്‍ന്നു Continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (Surname കൃത്യമായി അറിയാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ PAN നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. CLICK HERE.) കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ Registration Form ലഭിക്കും.

User ID യായി PAN നമ്പര്‍ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. താഴെയുള്ള നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള കള്ളികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടവയാണ്.
 1. Password - ഇതില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ചെറിയ അക്ഷരവും വലിയ അക്ഷരവും അക്കവും special character ഉം ഉണ്ടാവണം. 8 മുതല്‍ 14 വരെ സ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവണം.
 2. Confirm Password - password വീണ്ടും അടിക്കുക.
 3. അതിനു താഴെയുള്ള primary, secondary ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുക.
 4. Mobile number, E Mail ID എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക.
 5. Current Addressല്‍ നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള എല്ലാ കളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.
 6. പ്രത്യേകരീതിയില്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡിലെ (Capcha Code) അക്കങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ത്ത് "Submit" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ മുകളില്‍ നല്‍കിയ മെയിലിലേക്ക് ഒരു mail വന്നിരിക്കും. Primary Email ആയി നല്‍കിയ mail തുറക്കുക. അതില്‍ DONOTREPLY@incometaxindiaefiling.gov.in ല്‍ നിന്നുള്ള mail തുറന്ന് അതില്‍ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ പുതിയൊരു പേജ് തുറക്കും. ഇതേ സമയം തന്നെ മൊബൈലിലും ഒരു PIN നമ്പര്‍ മെസ്സേജായി വന്നിട്ടുണ്ടാകും.
മൊബൈലില്‍ വന്ന മെസ്സേജ് തുറന്ന് അതില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന PIN Number ഈ പേജില്‍ അടിച്ചു കൊടുത്ത് 'Submit' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. The User ID is successfully activated എന്ന് കാണിക്കുന്ന പേജ് തുറക്കും. ഇതോടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. അതിനു താഴെയുള്ള click here to login ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരിട്ട് login ചെയ്യാം.

(പുതുതായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ ചുവടെയുള്ള ഭാഗം വിട്ടുകളഞ്ഞ് ഇപ്പോള്‍ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തന്നെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കും ഇ-ഫയലിങ് നടത്താം എന്ന ഭാഗം മുതല്‍ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക.)

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം E Filingനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക്
കഴിഞ്ഞ എതെങ്കിലും വര്‍ഷം E Filing നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അന്ന് E-Filing ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്ട്രെഷന്‍ നടത്തിയിരിക്കും. അന്ന് ഉള്ള User ID(PAN Number), password, Date of birth എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വര്‍ഷവും ഇ ഫയലിംഗ് നടത്താം. (TRACESല്‍ PAN രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതും ഇതും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഓര്‍ക്കുമല്ലോ.) അതിനായി E Filing Portalന്റെ മെയിന്‍ പേജില്‍ 'Registered User' എന്നതിന് താഴെയുള്ള 'Login Here' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന പേജില്‍ UserID, Date of birth, Password എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് 'Login' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോള്‍ Contact Details അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായി പുതിയൊരു വിന്‍ഡോ തുറക്കുന്നു. അതില്‍ Primary Contact ന് കീഴെ ശരിയായ Mobile Number, E mail ID എന്നിവ ആണോ ഉള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കുക. തെറ്റുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്തുക. 'Continue ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ചേര്‍ത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ ഒരു dialogue box വരും അതിലും "Continue" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു PIN Number മെസ്സേജ് ആയി വന്നിരിക്കും. ആ നമ്പര്‍ 'Mobile PIN' എന്നതിന് നേരെ ചേര്‍ക്കുക. ഇതോടൊപ്പം Primary Contact ല്‍ നല്‍കിയ E mail ലേക്ക് ഒരു മെയിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. Mail തുറന്ന് അതില്‍ വന്ന PIN നമ്പര്‍ E mail PIN ന് നേരെ ചേര്‍ത്തി 'Confirm' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന 'Successfully updated Contact Details' എന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സില്‍ 'Continue' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

തുടര്‍ന്ന് നമുക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം. ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ പുതുതായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കും നേരത്തേ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ.

ഇപ്പോള്‍ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തന്നെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കും ഇ-ഫയലിങ് നടത്താം
നേരത്തേ ഇ-ഫയലിങ്ങ് സൈറ്റില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ തൊട്ടുമുകളില്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്കും ഇനിയുള്ള ഭാഗം മുതല്‍ പൊതുവാണ്. ഇതായത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മള്‍ ചെയ്തത് ഈ സൈറ്റില്‍ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇനി മുതലുള്ള പ്രവര്‍ത്തിയാണ് ഇ-ഫയലിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.
login ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ വരുന്ന ആദ്യ പേജില്‍ User ID, Password, Date of birth എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് "Login" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം.
അതില്‍ കാണുന്ന 'e File' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്ന dropdown listല്‍ 'Prepare and submit online ITR' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 1. ITR form Name ന് ITR 1 സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
 2. Assessment Year 2014-15 സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
 3. Prefill address with എന്നതിന് From PAN database സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് 'Submit' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന പേജില്‍ Instructions, Personal information, Income Details, Tax Details, Tax paid and Verification, 80G എന്നിങ്ങനെ 6 ടാബുകള്‍ കാണാം.
Click on the image to enlarge.
ഇവയില്‍ Personal Information മുതല്‍ Tax paid and Verification വരെയുള്ള ടാബുകളില്‍ നമുക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാനുണ്ട്.

Tab 1 : Instructions
ഇപ്പോള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്ന instructions ല്‍ നമുക്ക് ഏതാനും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കാണാം. വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ "back" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ backspace ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുകയോ ചെയ്‌താല്‍ നാം logout ചെയ്യപ്പെടും. Grey കളറിലുള്ള സെല്ലുകളില്‍ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില്‍ "Save Draft" ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് വരെ ചേര്‍ത്ത വിവരങ്ങള്‍ save ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

Tab 2 : Personal Information
Data enter ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം Personal Information ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന ടാബില്‍ മിക്കവാറും സെല്ലുകളില്‍ Data ഉണ്ടായിരിക്കും. നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള ഏതെങ്കിലും സെല്ലില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ അവ ചേര്‍ക്കണം. ഏതെങ്കിലും data മാറ്റാനുണ്ടെങ്കില്‍ അവ മാറ്റുകയും ആവാം. E mail , mobile number എന്നിവ കൃത്യമായി നല്‍കുക. Income Tax Ward/Circle എന്ന സെല്ലില്‍ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്‍കംടാക്സ് വാര്‍ഡിന്‍റെ നമ്പര്‍ ആണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മള്‍ കണ്ടെത്തി ചേര്‍ത്തില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. Ward/Circle അറിയാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 1. E Mail Address, Mobile Number എന്നിവ അതിനായുള്ള കള്ളികളില്‍ ചേര്‍ക്കുക.
 2. Employer Category യില്‍ Government എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യാം.
 3. Filing Status ല്‍ ടാക്സ് അടച്ചത് തിരിച്ചു കിട്ടാനോ ഇനിയും അടയ്ക്കാനോ ഇല്ലെങ്കില്‍ Nil Tax Balance എന്നത് സെലക്ട്‌ ചെയ്യാം. അടച്ച Tax തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ടെങ്കില്‍ Tax Refundable സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
 4. Residential Status എന്നിടത്ത് Resident ആണ് വേണ്ടത്.
 5. Return filed under section.. എന്നതിന് ചുവടെ സമയപരിധിക്കുള്ളിലാണ് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ "On or before due date" എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 6. Whether original or Revised Return എന്നതിന് Original ആവും ഉള്ളത്.
 7. Whether person governed by Portuguese Civil Code എന്നിടത്ത് No ചേര്‍ക്കുക.
 8. ഇത്രയും ചേര്‍ത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ അത് വരെ ചേര്‍ത്ത data save ചെയ്യാം.

Tab 3 : Income Details
Income Details ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ പുതിയ ഫോം ലഭിക്കും.
 • Income from Salary/Pension എന്നതിന് നേരെ Form16 അല്ലെങ്കില്‍ Statementല്‍ Professional Tax കുറച്ച ശേഷം ഉള്ള സംഖ്യ ചേര്‍ക്കുക.
 • Income from one house property എന്നതിന് നേരെ Housing loan interest മൈനസ് ചിഹ്നം ചേര്‍ത്ത് നല്‍കുക.
 • Type of House Property യില്‍ Self Occupied സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
 • Deductions under Chapter VI A എന്നതിന് ചുവടെ 80C മുതലുള്ള ഓരോ Deductionഉം എത്രയെന്നു ചേര്‍ക്കുക.
 • Relief u/s 89A എന്നയിടത്ത് 10E ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കിഴിവ് നേടിയെങ്കില്‍ അത് ചേര്‍ക്കുക.
 • അതോടെ ആ പേജിന്‍റെ താഴെ അടയ്ക്കെണ്ടതായ ടാക്സ് എത്രയെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. (Interest u/s 234 കോളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് Tax Details എന്ന ഷീറ്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതോടെ മാറിയേക്കും.) ഇനി അടുത്ത ടാബ് ആയ Tax Details ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.

Tab 4 : Tax Details
ഈ പേജില്‍ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സിന്‍റെ കണക്ക് ആണ് നമുക്ക് നല്‍കുവാനുള്ളത്‌. ഇതില്‍ Sch TDS1 എന്ന ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയില്‍ ആണ് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടത്.
 • Tax Deduction account Number എന്ന കോളത്തില്‍ ശമ്പളം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ TAN നമ്പര്‍ നല്‍കുക.
 • Name of Employer സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര് ചേര്‍ക്കുക.
 • Income under Salary എന്നിടത്ത് Income Details എന്ന പേജില്‍ ഒന്നാമതായി കാണിച്ച (Income from Salary) സംഖ്യ ചേര്‍ക്കുക.
 • Tax Deducted എന്നിടത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ച ടാക്സ് ചേര്‍ക്കുക. Traces ല്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു കിട്ടിയ Form 16 (Part A) യില്‍ ഉള്ള സംഖ്യ തന്നെ ആണോ ഇത് എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
രണ്ടാമതൊരു സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ചുവെങ്കില്‍ തൊട്ടു താഴെയുള്ള "ADD" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വരി കൂടി ചേര്‍ത്ത് അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കണം. ഇനി Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ save ചെയ്യാം. ശേഷം Tax paid and Verification എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു തുറക്കാം.

Tab 5 : Tax paid and Verification
 • D15-Total TDS Claimed എന്ന കോളത്തില്‍ ആകെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സ് വന്നിരിക്കും.
 • D19-Account Number - ഇത് നിര്‍ബന്ധമായും ചേര്‍ക്കണം. അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചുകിട്ടാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും.
 • D20-Type of Account - ഏതു തരം Account ആണെന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
 • D21- IFSC Code- ബാങ്കിന്‍റെ IFSC കോഡ് ചേര്‍ക്കണം. അറിയില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടുപിടിക്കാം. CLICK HERE

Tab 6 : 80G
80G പ്രകാരം ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള കിഴിവുകളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുക. സാധാരണ നിലയില്‍ ഇവിടെ അധികം പേര്‍ക്കും എന്‍ട്രി ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

ഇനി Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് save ചെയ്ത ശേഷം ഇതു വരെ ചേര്‍ത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകളില്ലെന്നും ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം "Submit" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ഒരു ഡയലോഗ്‌ ബോക്സ്‌ തുറക്കും. അതില്‍ "OK" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റിട്ടേണ്‍ വിജയകരമായി ഫയല്‍ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന പുതിയ പേജ് അപ്പോള്‍ തുറക്കും. എന്നാല്‍ E Filing ന്‍റെ ഒന്നാം ഘട്ടം മാത്രമേ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു എടുക്കുന്ന ITR V ഒപ്പിട്ടു Income Tax Department ലേക്ക് അയയ്ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ E Filing പൂര്‍ത്തിയാവുന്നുള്ളൂ.

ITR V ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം
അതില്‍ ചുവന്ന അക്ഷരത്തില്‍ കാണുന്ന "Click Here" to download ITR V ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ ITR V അതായത് Acknowledgement ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. (നമ്മള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഇ-മെയില്‍ ഐഡിയിലേക്കും ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെയില്‍ വന്നിട്ടുണ്ടാകും.) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന PDF ഫയല്‍ ആയുള്ള ITR V ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍ password ആവശ്യമായി വരും. Small letter ആയി പാന്‍ നമ്പരും ജനനതിയ്യതിയും ആണ് password ആയി നല്‍കേണ്ടത്. (ഉദാ. 1960 ജനുവരി 1 ജനനത്തിയതിയും ABCDE1234R പാന്‍ നമ്പരും എങ്കില്‍ abcde1234r01011960 ആയിരിക്കും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌.) ഇത് പരിശോധിച്ച് ഒപ്പിട്ട് 120 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം താഴെയുള്ള അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഓര്‍ഡിനറി പോസ്റ്റ്‌ ആയോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്‌ ആയോ അയയ്ക്കണം. ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമ്മുടെ റിട്ടേണ്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. വിലാസം - Income Tax Department- CPC, Post Bag No. 1, Electronic City Post Office, Bangalore- 560100, Karnataka. അയയ്ക്കുന്ന ITR V ല്‍ ഒപ്പിടാന്‍ മറക്കരുത്. ഒപ്പില്ലാത്തവ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടേയും ITR Vകള്‍
ഒരു കവറിലിട്ട് അയക്കുകയുമാകാം.
E-Filingല്‍ തെറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍
ഇ-ഫയലിങ്ങിനിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇ-റിട്ടേണില്‍ തെറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കല്‍ കൂടി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. ഇപ്രകാരം രണ്ടാംവട്ടം ഇ-ഫയലിങ് നടത്തുകയാണെങ്കില്‍ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതില്‍ രണ്ടാമത്തെ ടാബായ Personal Informationല്‍ Filing Status എന്നതിനു താഴെ കീഴില്‍ A21 എന്ന കോളമായ Return filed under section[Pl see Form Instruction] എന്ന കോളത്തിന് നേരെ Revised 139(5) എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ITR-V മാത്രം മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂര്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചാല്‍ മതി. ആദ്യത്തേത് അയക്കേണ്ടതില്ല.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്‌സ് ബ്ലോഗിന്റേയും തീരാനഷ്ടം.

>> Monday, July 14, 2014

മാത്‌സ് ബ്ലോഗിന്റെ സഹചാരിയും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍ സമൂഹം ഹൈസ്‌ക്കൂളിലെ ഗണിതശാസ്ത്രാധ്യാപകനുമായ ജയശങ്കര്‍ സാര്‍ (42) ഇന്നലെ രാത്രി 8.30 ഓടെ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ 11 ന്‌ സ്വവസതിയില്‍ സംസ്കാരം നടന്നു.എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിനടുത്ത് ചേന്ദമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം.മാത്‍സ്ബ്ലോഗിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ദിവസവും ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിക്കുകയും അതിരാവിലേ തന്നെ ഡിസ്ക്കഷനുകള്‍ക്ക് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നൂ. കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാത്തമാറ്റിക് ഒളിമ്പ്യാഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്പേജ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. നന്നേ ചെറുപ്രായത്തിലേ തന്നെ പറവൂര്‍ സമൂഹം ഹൈസ്ക്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനായി അദ്ദേഹം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സില്‍ ഡി.ആര്‍.ജിയായ അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്നങ്ങോട്ട് ഒട്ടേറെ കോഴ്സുകള്‍ നയിച്ചു. ഒരുകാലത്ത് ഗണിതശാസ്ത്രമേളകളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം രോഗസംബന്ധമായ അവശതകളിലും, ഗണിതത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കൈവിട്ടിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തില്‍ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Amrita School CD Series - Malayalam

>> Sunday, July 13, 2014

മാസങ്ങള്‍ നാലഞ്ചുകഴിഞ്ഞൂ കനപ്പെട്ട ഒരു പാര്‍സല്‍ കൊറിയറായി വന്നിട്ട്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മൂലവട്ടം അമൃത ഹൈസ്കൂളിലെ റിസോഴ്സ് അധ്യാപിക ഷീജമോള്‍ എ ആര്‍ ആണ് ആറു സിഡികളുടെ കൂട്ടം അയച്ചുതന്നത്.പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കട്ടികളേയും (CWSN) പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക, അവരില്‍ താല്‍പര്യമുണര്‍ത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ തയ്യാറാക്കിയവയാണ് ഈ സിഡികള്‍. അവസാനവട്ട മിനുക്കുപണികള്‍ക്കൊഴിച്ച്, സ്കൂളില്‍ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളല്ലാതെ, യാതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നിര്‍മ്മിച്ചിറക്കിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ അനുരൂപീകരണ സിഡികള്‍ക്ക് പിന്നിലെ അധ്വാനത്തോടും അര്‍പ്പണത്തോടും വേണ്ടത്ര നീതി പുലര്‍ത്താനാകാതെവന്നതില്‍ അതിയായി ഖേദിക്കുന്നു.സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള വീഡിയോ ഫയലുകള്‍ മുറിച്ച്, ഫോര്‍മാറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി, യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്‌ലോഡി ലിങ്കെടുത്ത് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കാനുള്ള സമയമോ ക്ഷമയോ ഇതുവരേ കിട്ടിയില്ലെന്നു വെക്കുക.ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ പത്താംക്ലാസ്സിലെ മലയാളപാഠങ്ങളുടെ അനുരൂപീകരണ സിഡിയിലെ ഭാഗങ്ങള്‍ കാണുൂ..
മലയാളം ഭാഗം ഒന്ന്


മലയാളം ഭാഗം രണ്ട്


മലയാളം ഭാഗം മൂന്ന്


മലയാളം ഭാഗം നാല്Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

SSLC Social Science Unit 1
(Presentation files)

>> Thursday, July 10, 2014

പാഠങ്ങള്‍ ക്ലാസ് റൂമില്‍ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോള്‍ കാഴ്ചയ്ക്കായി ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും കൂടിയുണ്ടെങ്കിലോ? പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍ ക്ലാസുകള്‍ കേട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും! എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് വിഭാഗം ഇത്തവണ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പാഠഭാഗങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യ​വും ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം പത്താം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ Emergence of the Modern World, Age of Revolutions എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകളാണ് ഇതോടൊപ്പമുള്ളത്. എങ്കിലും മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടിയും ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേയുള്ളു. പൂര്‍ണമായും ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസ് പ്രസന്റേഷന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പാഠഭാഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഷോര്‍ട് നോട്സും ചിത്രങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഇവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കമന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകളില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ആവശ്യമായ എഡിറ്റിങ് നടത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉബുണ്ടുവിലും വിന്‍ഡോസിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ppt, odp ഫോര്‍മാറ്റുകളിലുള്ള ഫയലുകള്‍ ചുവടെ നല്‍കുന്നു. ഇവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുമല്ലോ. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റ് അധ്യായങ്ങളുടേയും പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകള്‍ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

Open office Impress (Ubuntu) files
Click here to download Unit 1 | Unit 2

Power point (Windows) files
Click here to download Unit 1 | Unit 2


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Sixth Working Day Strength Synchronised from Sampoorna

>> Tuesday, July 8, 2014

ഇന്നിറങ്ങിയ പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ കണ്ടില്ലേ..? ആറാം പ്രവൃത്തിദിന സൈറ്റില്‍ ഇനി പ്രിന്റെടുക്കാനായി പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ കയറേണ്ടതില്ല. AEO/DEO തലത്തില്‍ പ്രിന്റുകളെടുത്ത് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കും.
വിവിധജില്ലകള്‍ക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തി നല്‍കിയ സമയക്രമം തെറ്റിച്ചതിനാല്‍ സെര്‍വ്വര്‍ജാം ഉണ്ടായതായ വിശദീകരണം.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Art of Counting : A new approach on finding diagonal sum of Polygons.

>> Friday, July 4, 2014

അന്വേഷണാന്മക ഗണിതപഠനത്തിന്റെ വിശാലമായ ലോകത്തേയ്ക്ക് ഗണിത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയാണ് ലക്ഷ്മി ടീച്ചര്‍. ആലുവ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയില്‍ കാലടി ബ്രഹ്മാനന്ദോദയം ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപികയാണ് ലക്ഷ്മി ടീച്ചര്‍. DRG കൂടിയായ ടീച്ചര്‍ ഗണിതശാസ്ത്രമേളകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമാണ്. ടീച്ചറിന്റെ ഈ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒരു പഠനപ്രോജക്ടായി കാണുകയാണ് അഭികാമ്യം. കാരണം; ഇതില്‍ വിവശേഖരണം, അപഗ്രഥനം, സൈദ്ധാന്തികവിശകലനം എന്നീ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വളരെ സമൃദ്ധമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബഹുഭുജങ്ങളും അവയുടെ വികര്‍ണ്ണങ്ങളും നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിന്റെയും വശങ്ങളുടെ എണ്ണവും ശീര്‍ഷങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ്. $n$ വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിന്റെ ഒരു ശീര്‍ഷത്തില്‍നിന്നും വരക്കാവുന്ന പരമാവധി വികര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം $(n-3)$ ആണല്ലോ. ശീര്‍ഷങ്ങളില്‍നിന്നും വികര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ വരച്ചാല്‍ ആകെ $n(n-3)$ വികര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. എതിര്‍ശീര്‍ഷങ്ങള്‍ യോജിപ്പിച്ചാണ് വികര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ വരക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ ആകെ വരക്കാവുന്ന വികര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ $‌\frac{n(n-3)}{2}$ആകും. ഉയര്‍ന്ന ക്ലാസുകളിലെത്തുമ്പോള്‍ എണ്ണലിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണവും കോമ്പിനേഷന്‍ എന്ന ഗണിതരീതിയും മനസ്സിലാക്കുമ്പോള്‍ വികര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം $ ^nC_2-n$ എന്നെഴുതി ലഘൂകരിച്ച് ഈ ഫലത്തില്‍ എത്താവുന്നതാണ് .

എന്നാല്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന രീതി മറ്റൊന്നാണ്. ഒരു ഗണിതാശയത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയില്‍ സമീപിക്കുന്നത് പുതിയ പഠനസമീപനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലക്ഷ്മി ടീച്ചര്‍ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന സമീപനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫയല്‍ വായിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ.
പുതിയ സമീപനത്തിന്റെ പി ഡി എഫ് രൂപം


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

STD VIII, IX, X : IT Video Tutorial (Unit 1)

>> Tuesday, July 1, 2014

കഴിഞ്ഞ SSLC പരീക്ഷ സമയത്ത് മാത്​സ് ബ്ലോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരീക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകള്‍ അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും രണ്ടുകയ്യും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വിപിന്‍ മഹാത്മ എന്ന ബ്ലോഗ് നാമത്തില്‍ വിപിന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഐടി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകള്‍ ഒരു തരംഗം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ആ പോസ്റ്റിനു ലഭിച്ച ഹിറ്റുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നു. എസ്.എസ്.എല്‍.സിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഈ ട്യൂട്ടോറിയലുകള്‍ ഒരുക്കിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസില്‍ തോന്നിയ ആശയമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് ആധാരം. ഐടി പാഠപുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്ന രീതിയില്‍ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകള്‍ തയ്യാറാക്കുക എന്ന വലിയൊരു ശ്രമകരമായ ജോലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമന്ന് മനസ്സില്‍ കണ്ടത്. വീട്ടില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് പോലും പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നത് ഒരു പച്ചപ്പരമാര്‍ത്ഥമാണ്. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എട്ട്, ഒന്‍പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ഐടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളുടെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകള്‍ കാണാവുന്നതാണ്.

പത്താം ക്ലാസ്സിലെന്നപോലെ IT എട്ട്, ഒന്‍പത് ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളും പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ ഈ ക്ലാസ്സുകളോടൊപ്പം മുന്‍പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകള്‍ കൂടി കാണുവാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാല്‍ നമുക്ക് IT യ്ക്ക് എ+ ഉറപ്പാക്കാം. തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഇതേ പോസ്റ്റില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാത്തിരിക്കുക.

STD X IT Video Tutorial- Unit 1 :
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 |

STD X Unit 1: Inkscape Questions for SSLC-2014
View | Download

STD IX IT Video Tutorial- Unit 1

STD VIII IT Video Tutorial- Unit 1

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കമന്റായി അറിയിക്കുമല്ലോ. ഇതിനു പിന്നിലെ അധ്വാനത്തിനു പകരമായി, വിപിന്‍ സാറിന്, വായനക്കാരുടെ മികച്ച കമന്റുകളാണ് തിരിച്ചു നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്...


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer