ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി

>> Tuesday, December 4, 2018പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി മുഴുവന്‍ അധ്യായങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തയ്യാറാക്കി കുട്ടികള്‍ക്കായി നല്‍കുകയാണ് എഴിപ്പുറം GHSS ലെ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.PhysicsChemistry

3 comments:

Kidslearnwithfun December 4, 2018 at 4:26 PM  
This comment has been removed by the author.
Ajith Narayanan December 5, 2018 at 10:01 PM  

Sir, could you please post English medium questions in physics

Sreekumar PK December 10, 2018 at 7:59 PM  

HatsoffH ebrahim sir

Would you please upload English meidum

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer