നന്ദി...ഒരായിരം നന്ദി

>> Wednesday, October 14, 2009

ബ്ലോഗിന്റെ രൂപമാറ്റം എന്ന ബൃഹദ് സംരംഭത്തിന് നിരവധി പേര്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. അതിലേറ്റവും കൂടുതല്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ബ്ലോഗ് ടീം അംഗമായ ശ്രീനാഥിനോടാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ബ്ലോഗ് ടീം അംഗങ്ങള്‍ക്കും. രാപകലില്ലാതെയുള്ള ഈ അധ്വാനത്തിന്‍റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം അധ്യാപകകൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന ഓരോ അധ്യാപകരുടേയും പേരെടുത്തു പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതിനാല്‍ ആ ഉദ്യമത്തില്‍ നിന്ന് തല്‍ക്കാലം പിന്മാറട്ടെ. എങ്കിലും പറയാനുള്ളത് ഒറ്റവാക്കില്‍ വീണ്ടും പറയട്ടെ. നന്ദി. ഈ യാത്രയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒപ്പമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. തളരാതെ, നിര്‍ഭയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെന്നുമുണ്ടാകും. പുതുമകളോടെ, വ്യത്യസ്തതകളോടെ, നിങ്ങളാവശ്യപ്പെടുന്ന രൂപഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ ..........

0 comments:

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer