ക്ലാസ് റൂമുകള്‍ എങ്ങനെ സ്മാര്‍ട്ടാക്കാം..!

>> Wednesday, February 21, 2018

8 comments:

ജനാര്‍ദ്ദനന്‍.സി.എം February 22, 2018 at 7:53 AM  

ക്ലാസ് റൂമുകള്‍ മാത്രമല്ല, അധ്യാപകനെക്കൂടി സ്മാര്‍ട്ടാക്കാം എന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന വീഡിയോ. നന്നായിരിക്കുന്നു. തികച്ചും ഉപകാരപ്രദം. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

ഫൊട്ടോഗ്രഫര്‍ February 22, 2018 at 8:06 AM  

It ia really a pity that government is not giving such infrastructure to the CBSE/ICSE stream, where most brilliant children are studying. The entire machines will be useless in most government schools. We know, those children studying there will damage all. Y government is not aware that?

ST.THERESA.H.S Manappuram February 22, 2018 at 1:06 PM  

be positive photographer..

Majeed Vengadan February 25, 2018 at 3:23 PM  

Sslc public exame question and answer
Malayalam

Latest Job April 6, 2018 at 10:11 AM  

All the state and Central Boards will start to declare their BOARD RESULT for the class 10th and 12th from the month of the May.

Unknown August 10, 2018 at 6:18 PM  

Good video

Unknown October 16, 2018 at 2:54 PM  life is about learning by the base of concept we provide studela. for the learning people it is very useful one. In studela we provide a video for maths coaching, science projects,bank exam, IAS exam,TNPSC group exam,RRB exam, other compatative exam, kids learning videos and some technology videos are availabe. watch more videos get your view smart

Ajay March 22, 2019 at 10:49 AM  


life is about learning by the base of concept we provide studela. for the learning people it is very useful one. In studela we provide a video for maths coaching, science projects,bank exam, IAS exam,TNPSC group exam,RRB exam, other compatative exam, kids learning videos and some technology videos are availabe. watch more videos get your view smart

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer