ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

Higher Secondary - Sample Question Papers

>> Thursday, December 10, 2015

ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാതൃകകള്‍ എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ് ടൂ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ചോദ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇതുവരെ ലഭ്യമാകാതെയുണ്ട്. അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതേ പോസ്റ്റില്‍ത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അദ്ധ്യാപകരെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി ചോദ്യമാതൃകകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പഠനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും. അതിന് എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടിയോടുള്ള കടപ്പാട് പ്രത്യേകം അറിയിക്കട്ടെ. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഓരോ വിഷയങ്ങളുടേയും ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

Higher Secondary Sample Question Paper
Plus OnePlus Two
Malayalam
Malayalam
Malayalam (Optional) Malayalam (Optional)
Tamil Tamil
Tamil (Optional) Tamil (Optional)
Kannada Kannada
Kannada (Optional) Kannada (Optional)
English (Literature Opt) English (Literature Opt)
English English
Anthropology Anthropology
French French
Hindi Hindi
Hindi (Optional) Hindi (Optional)
Arabic Arabic
Arabic (Opt) Arabic (Opt)
Urdu Urdu
Urdu (Opt) Urdu (Opt)
Islamic History Islamic History
Sanskrit Sanskrit
Sanskrit (Sahitya Opt) Sanskrit (Sahitya Opt)
Sanskrit (Sasthra Opt) Sanskrit (Sasthra Opt)
Electronics Electronics
Computer Applin (Hum.) Computer Applin (Hum.)
Computer Applin (Com.) Computer Applin (Com.)
Geology Geology
Journalism Journalism
Communicative English Communicative English
Statistics Statistics
Russian Russian
Latin Latin
German German
Syriac Syriac
Home Science Home Science
Social Work Social Work
Gandhian Studies Gandhian Studies
Philosphy Philosphy
Computer Science Computer Science
Music Music
Physics Physics
Chemistry Chemistry
Botany Biology
Mathematics Mathematics
Political Science Political Science
Economics Economics
History History
Geography Geography
Business Studies Business Studies
Accountancy Accountancy
Sociology Sociology
Special School
Malayalam Malayalam
English English
Physics Physics
Chemistry Chemistry
Biology Biology
Computer Application Computer Application
Accountancy Accountancy
Business Studies Business Studies
Economics Economics
Mathematics Mathematics
Political Science Political Science
Sociology Sociology
History History

11 comments:

Hari | (Maths) December 10, 2015 at 2:21 PM  

പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അദ്ധ്യാപകരെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി ചോദ്യമാതൃകകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പഠനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും. SCERTക്കു നന്ദി.

Unknown December 10, 2015 at 7:36 PM  

എനിക്ക് 8 ക്ലാസ്സിലെ മാത്രക ചോദ്യ പേപ്പര് കിട്ടുമോ ‍

PUTHURAN December 10, 2015 at 11:13 PM  

hai thank you hari sir

CHIRIKKUM THULASY December 13, 2015 at 6:50 PM  

VHSE ennoru vibhagam undennu SCERT kku ariyamo entho???ellayidathum avaganana mathram.....

Unknown December 13, 2015 at 9:26 PM  

please add chemistry

Unknown January 5, 2016 at 8:26 PM  

I WANT SOME SHORTS NOTES ON PLUS ONE SCIENCE SUBJECTS..PLEASE HELP ME..OR SENT TO MY EMAIL
don4sam@gmail.com

Unknown January 20, 2016 at 10:37 PM  

please add mathematics for science group.

Kubra writes January 23, 2016 at 10:28 AM  

Please ad +1 shortnots

aishwarya kasaragod July 9, 2016 at 8:24 PM  

pls add answer key of sample qp too....

Arjun Kapoor July 11, 2018 at 5:49 PM  

So much inspired with the documents you have shared. Thanks a lot, this was much useful and handy. Please do help me suggest
Best School in Perambur
Best School in Vyasarpadi

Unknown August 20, 2019 at 9:26 PM  

I want short notes on botany

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer