പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം

>> Thursday, December 31, 2020

 2020ലെ പത്താംക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്തൊക്കെ. സംശയം വേണ്ട. ദേ ഈ കാണുന്നത് മാത്രം മതി

ദേ ഇവിടെ നോക്കാം.


4 comments:

Model Maths January 2, 2021 at 9:07 PM  

ഇതിൻെറ ഇൻഗ്ളീഷ് വേഴ്ശൻ കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയും ഉണ്ടോ

Unknown January 3, 2021 at 10:34 AM  

https://drive.google.com/file/d/1wQVHr8Jxg_ZctX6nBovYnw3Ws6jl7D1H/view?usp=sharing

Unknown January 3, 2021 at 8:03 PM  

ഇതിൽ പറഞ്ഞ പാഠം മാത്രം പഠിച്ചാൽ full A+ കിട്ടുമോ

Unknown January 18, 2021 at 8:59 PM  

ഇതിൽ പറയുന്ന പടത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുക

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer