സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം

>> Friday, October 9, 2020

 


പത്താം ക്ലാസ്സ് ഗണിതത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം സാധ്യതകളുടെ ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സഹായകമായ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റും വീഡിയോയും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി ബോയ്സ് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ സുഭാഷ് സാറാണ്. 
വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകവീഡിയോ കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

3 comments:

onlinemaths October 16, 2020 at 12:46 PM  

Thanks for sharing this wonderful information. I really like your Blog. Please keep sharing this type of information.
Best online maths tuition Gurgaon
Online CBSE maths tuition Gurgaon
Online maths tuition class 9 Gurgaon
Online maths tuition class 10 Gurgaon
Online maths tuition class 11 Gurgaon
Online maths tuition class 12 Gurgaon

Folkscourier December 6, 2020 at 1:17 AM  

Wonderful information and Good work. Folkscourier welcomes you to share more such type of information.

Himt College December 30, 2020 at 3:41 PM  


I am happy to find much useful information in the post, writing sequence is awesome, I always look for quality content, thanks for sharing

Martime Training Institute

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer