ചാന്ദ്രദിനത്തിലെ പത്രവാര്‍ത്ത

>> Saturday, July 18, 2020


1969 ജൂലായ് 21 ന് നടന്ന ചാന്ദ്രദൗത്യം എങ്ങനെയാവും അന്ന്  പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരിക്കുക !
അത്തരമൊരു  കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നു കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വാർത്താധിഷ്ഠിത വിവരങ്ങളുടെ ഒരു പുനരാവിഷ്ക്കരണം ചാന്ദ്രദിനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ   അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ GHSS കാട്ടിലങ്ങാടിയിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനും കലാവിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സുമായ ശ്രീ. സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി

പത്രം കാണാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

4 comments:

ROHIT RAJWANI July 18, 2020 at 10:26 PM  

Putlocker may be a seamless portal for television, series, movies, songs, etc. for free. it's not mainly for any film or language, from Hollywood to Bollywood, one can have access to each possible movie. In fact, unlike other portals who operate completely illegally, Putlocker has an official site named Putlocker.com that a broad base of individuals is mad.

For the official content recorded, over 1.6 million people worldwide made access to it portal on a per-day basis. because of the piracy issues, it faced a report by motion picture Association of America, which led to its pack up by the united kingdom court Order. it had been considered together of the highest 250 sites visited by the people worldwide. Although, thanks to its massive fan base, Putlockers remains operated under different proxy websites.


In October 2018, the MPAA's report on Online Notorious Markets to the United States Trade Representative, said that the conclusion of 123movies, 123movieshub, gostream, and gomovies, by walking of a criminal examination in Vietnam in 2018, was "a significant turn of events" in combatting illicit film theft administrations. In any case, the MPAA report additionally noticed that various copycat locales had risen in any event eight different nations. In November 2018 TorrentFreak revealed locales associated or like 123Movies, for example, WatchAsap had additionally been closed somewhere around the FBI, yet were re-coordinating to other document sharing destinations.

Best Boarding School in Dehradun July 22, 2020 at 4:08 PM  

Nice Blog. Thanks for sharing.

How Can Working Parents Help Their Children’s Education In School ?

Archit July 26, 2020 at 2:28 PM  

Story of Indian Mathematics

Sam Global University August 5, 2020 at 3:16 PM  

I found this article which is related to my interest. The way you covered the knowledge about the subject and the university in bhopal
was worth to read, it undoubtedly cleared my vision and thoughts towards best private university in bhopal
. Your writing skills and the way you portrayed the examples are very impressive. The knowledge about Top Private University in Bhopal
is well covered. Thank you for putting this highly informative article on the internet which is clearing the vision about top universities in bhopal

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer