ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

ദിനാചരണങ്ങള്‍

>> Monday, June 8, 2020
പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവയോടുള്ള ആദരവ്, പ്രാധാന്യം എന്നിവ സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ദിനാചരണങ്ങളുടെ ദൗത്യം.

   ഏതെല്ലാം ദിവസങ്ങളിലാണ് ഓരോന്നും എന്നത് കലാപരമായ രീതിയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ.ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ 
ശ്രീ. *സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി*

കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

4 comments:

Bashir June 27, 2020 at 1:04 PM  

uniform
uniforms
uniform manufacturer in Mumbai
uniform manufacturers in Mumbai
uniform supplier in mumbai
uniform suppliers in mumbai
school uniform manufacturer in mumbai
school uniform manufacturers in mumbai
School uniform supplier in mumbai
school uniform suppliers in mumbai
nursery kids wear manufacturer in mumbai
nursery kids wear supplier in mumbai
nursery kids wear suppliers in mumbai
nursery kids wear manufacturer in mumbai
winter wear manufacturer in mumbai
winter wear supplier in mumbai
winter wear manufacturers in mumbai
winter wear suppliers in mumbai
uniform manufacturer and supplier in mumbai
uniform manufacturers and supplier in mumbai
school uniform manufacturer and supplier in mumbai
school uniform manufacturers and suppliers in mumbai
winter wear manufacturer and supplier in mumbai
winter wear manufacturers and suppliers in mumbai
nursery kids wear manufacturer and supplier in mumbai
nursery kids wear manufacturers and suppliers in mumbai
School dress manufacturers in mumbai
school dress supplier in mumbai
kids uniforms manufacturer in mumbai
kids uniforms supplier in mumbai
best women's corporate wear in mumbai
uniform corporate wear manufacturer in mumbai
uniform corporate wear suppliers in mumbai
sportswear manufacturers in mumbai

Unknown July 2, 2020 at 5:01 PM  

Your website is so nice and helpful ....Visit my website feelfree anytime ...
https://mathematicscu.blogspot.com/?m=1

Sam Global University July 28, 2020 at 3:00 PM  

I found this article which is related to my interest. The way you covered the knowledge about the subject and the university in bhopal
was worth to read, it undoubtedly cleared my vision and thoughts towards best private university in bhopal
. Your writing skills and the way you portrayed the examples are very impressive. The knowledge about Top Private University in Bhopal
is well covered. Thank you for putting this highly informative article on the internet which is clearing the vision about top universities in bhopal

Sam Global University September 3, 2020 at 3:09 PM  
This comment has been removed by the author.
♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer