ഐ.ടി. തിയറി 2020 (ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍)

>> Sunday, January 19, 2020


കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഐ.ടി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച തിയറി ചോദ്യങ്ങളും, ഈ വര്‍ഷം മിഡ്ടേം പരീക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്ന തിയറി ചോദ്യങ്ങളും പാഠങ്ങള്‍ തിരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തി, ഉത്തരങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് മികച്ച പഠനവിഭവമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആലത്തിയൂര്‍ മലബാര്‍ എച്ച്.എസ്സിലെ റംഷിദ ടീച്ചറാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത് തീര്‍ച്ചയായും മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും.

ഫയല്‍ കിട്ടാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

10 comments:

studynotebd February 10, 2020 at 11:30 AM  

Current Affairs February 2020

How to open Student Bank Account

How To Make Good Result

Top Tourist Place in Bangladesh

Current Affairs February 2020 pdf
How to be a good student in high school
Chess Game Cool Math
Top Cool Math Games

룸알바 February 10, 2020 at 1:03 PM  

Thank you very much for seeing 밤알바 information.
Thank you very much for seeing 밤알바 information.

VIDYAPEETHAM February 20, 2020 at 9:38 PM  

It theary malayalam qustions
I want

Unknown February 22, 2020 at 1:37 PM  

Malayalam queastions pls

Unknown February 23, 2020 at 7:47 PM  

Malayalam illee

Unknown February 25, 2020 at 9:38 AM  

മലയാളം ഇല്ലേ

Unknown March 2, 2020 at 9:54 AM  

Malayalam ille

Unknown March 5, 2020 at 5:35 AM  

Did you hear there is a 12 word phrase you can say to your crush... that will trigger intense feelings of love and impulsive attractiveness for you buried within his chest?

Because deep inside these 12 words is a "secret signal" that triggers a man's impulse to love, treasure and guard you with all his heart...

12 Words That Trigger A Man's Desire Impulse

This impulse is so hardwired into a man's genetics that it will make him try better than ever before to take care of you.

Matter of fact, triggering this all-powerful impulse is so mandatory to having the best possible relationship with your man that as soon as you send your man one of the "Secret Signals"...

...You will instantly notice him expose his mind and heart for you in such a way he never experienced before and he will recognize you as the one and only woman in the world who has ever truly understood him.

vidmate April 26, 2020 at 10:23 AM  

Vidmate App

Sam Global University July 28, 2020 at 3:01 PM  

I found this article which is related to my interest. The way you covered the knowledge about the subject and the university in bhopal
was worth to read, it undoubtedly cleared my vision and thoughts towards best private university in bhopal
. Your writing skills and the way you portrayed the examples are very impressive. The knowledge about Top Private University in Bhopal
is well covered. Thank you for putting this highly informative article on the internet which is clearing the vision about top universities in bhopal

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer