ഓർബിറ്റർ വിക്രമിനോട്

>> Tuesday, October 15, 2019


 .                                            ജനാർദ്ദനൻ. സി. എം                                       

പൊന്നുണ്ണീ നിന്നെക്കാണാതുഴറും മനസ്സോടെ-
യെണ്ണുന്നൂ ദിനങ്ങളങ്ങാഴ്ചകളേറേയായി
മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്നങ്ങൊരുമിച്ചിറങ്ങിയോർ
ഭ്രാതൃഭാവത്തിലല്പം മൂത്തവൻ ഞാനാണല്ലോ
അതിനാലമ്മ യാത്ര പിരിയും നേരമെന്നെ-
യരികിൽ വിളിച്ചിത്രമാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ
ചന്ദ്രനെ വലംവെക്കുന്നേരമീ കുഞ്ഞോമന-
യ്ക്കാരുനീയല്ലാതില്ലമറ്റൊരാളെന്നോമനേ
പോകുന്ന പോക്കിൽ വീഴാതെയിവനെനീ-
യാവുന്ന പോലെ രക്ഷിച്ചേറ്റണമിന്ദുക്ഷേത്രേ
കുസൃതിക്കുറുമ്പനാമിവനേ പിടിവിട്ടാൽ
കുതറിപ്പായും തീർച്ച,യോർക്കണം നീയും,മോനും
ചെവിയിൽ സദാനേരമതുതന്നോതി ഞാനും
പതിയെ യാത്രയാക്കി,പ്പതിയെപ്പോയീടുവാൻ
പുറകേ വരുവാനീച്ചേട്ടനു സ്വാതന്ത്ര്യമി-
ല്ലറിക,യല്ലാതെ ഞാൻ തനിച്ചു വിടില്ലല്ലോ
കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മത്തനായ്പോയോ നിന്റെ
പൊട്ടിയ ചെവിയതിൽക്കേറാതെപോയോ കുട്ടീ
ഇത്തിരിദൂരം മാത്രം താണ്ടുവാനുള്ള നേരം
ഒത്തിരി ധൃതി കാട്ടിച്ചാടിയോ മരങ്ങോടാ
നിന്നുടെ വിവരങ്ങളൊന്നുമേയറിയാത്തോ-
രെന്നുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെങ്ങുപോയുണ്ണീ നീയും.
ഒരുപ്രാവശ്യം നിന്നെയൊരു പ്രാവശ്യം മാത്രം
ചെറുതായൊന്നു കണ്ടു അക്കഥയോർക്കാൻ വയ്യ
ആരെ നീ കാണാൻ ചെന്നോരായൊരു മാമൻ തന്റെ
മാറിലായെല്ലുപൊട്ടിച്ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു
ഇരുളിൻ കരിമ്പടപ്പുതപ്പാലാരോ നിന്നെ-
യഴലിൻ കഥപാടി ഉറക്കിക്കിടത്തുന്നു
അലറിത്തൊണ്ടപൊട്ടിയുറക്കെക്കരഞ്ഞു ഞാൻ
അറിഞ്ഞീലൊന്നും പക്ഷെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ നീ
ഇരുളിൻ മറമാറാൻ ദിനങ്ങളെത്ര വേണം
കരളിൽ നീയല്ലാതെയാരുമേയില്ലാ വിക്രം.

7 comments:

priyal October 16, 2019 at 3:30 PM  

Undoubtedly it is the best explanation of the Indian education system. Moreover, education and schools in Bhopal are also booming at a great pace. The number of top private schools in Bhopal are also increasing as many parents wants to give the best education to their children. The beneficial curriculum of CBSE becomes famous which influenced a number of parents to enrol their children in the best CBSE school in Bhopal. Among them, all Best School in Ayodhya Bypass Bhopal are popular in Bhopal.

വി.കെ. നിസാര്‍ October 20, 2019 at 10:21 PM  

ഗംഭീരം

OFFER November 11, 2019 at 11:10 PM  
This comment has been removed by a blog administrator.
Puremelda November 29, 2019 at 1:43 PM  

A Custom Writing Company should offer legitimate College Research Paper Services, Cheap Custom Research Paper Services and high quality Custom College Paper Services.

meldaresearch December 5, 2019 at 12:31 PM  

Do you where to find quality Custom Term Paper Writing Services to suit all your academic requirements? Legitimate Term Paper Writing Services are there for all your Custom Term Paper Writing Service needs.

ramanasri institute December 28, 2019 at 5:04 PM  

I am suggest to the best institute in delhi
UPSC Syllabus 2020
Mathematics Optional Test Serie

2020

mathematics optional online

coaching

vidmate April 26, 2020 at 10:25 AM  

Vidmate music

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer