ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

Social Science - Chapter 1 (Class 10)

>> Sunday, August 12, 2018

പത്താം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഒന്നാം അധ്യായം “Seasons and Time” ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നത് CHMHSS POOKOLATHUR ലെ മെഹബൂബ് മാഷാണ്.

 Click Here

3 comments:

MIT VG School September 1, 2018 at 3:26 PM  

Thanks for sharing such a nice blog...It is very useful and informative..
mitvgschool

Unknown February 12, 2019 at 11:24 AM  

Thanks

Muni International School Surat July 8, 2019 at 4:03 PM  

SSPIS School is one of the best CBSE School in Gujarat. This school is provided a Best CBSE School In Gujarat. and Best CBSE Girl's School In Gujarat Education.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer