സമഗ്ര IT പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങള്‍

രസതന്ത്രം (ക്ലാസ്സ് 9)

>> Monday, July 9, 2018


ഏറെ വിശേഷണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലാത്തവയാണ് എഴിപ്പുറം GHSS ലെ ഇബ്രാഹിം സാര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പഠനക്കുറിപ്പുകള്‍. മികവേറിയ പഠനക്കുറിപ്പുകളുമായി ഈ അധ്യയനവര്‍ഷാരംഭം മുതല്‍ തന്നെ ബ്ലോഗില്‍ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഇബ്രാഹിം സാര്‍ ഇത്തവണ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള രസതന്ത്രം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പരീശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആറ്റം ഘടന

മലയാളം മീഡിയം

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

10 comments:

Sandhya Dilip July 9, 2018 at 8:39 PM  

good notes

Namin Namin July 12, 2018 at 8:50 PM  

Thank you sir. It was very helpful for me.

Unknown July 12, 2018 at 10:40 PM  

Thank you sir.

Unknown July 13, 2018 at 7:20 PM  

thank you sir

sahalanas July 14, 2018 at 8:46 AM  

I want Ibrahim sir's number

sahalanas July 14, 2018 at 8:52 AM  

Ok got it thanks

Sreekanth Mohan July 18, 2018 at 10:37 AM  

Some notes can be seen here:
mass of protons

Aliyibni Muhammed July 25, 2018 at 6:34 AM  

Thank you for your good effort sir. Congrats

Unknown July 29, 2018 at 6:34 AM  

Thank you sir it was ver help ful for my son

Acacia Hary August 6, 2018 at 1:12 PM  

He is a dynamic entrepreneur and very good at chemistry. His knowledge of chemistry is very extensive.
duck life

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer