ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

Teachers pay revision anomaly rectified

>> Wednesday, April 3, 2013

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, ഹൈസ്കൂള്‍, പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തില്‍ സംഭവിച്ച അപാകത പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവിറങ്ങി. ഉത്തരവിറങ്ങിയ തീയതി മുതലാണ് ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹത. അരിയര്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നല്‍കാതെ അത് Notional ആയി കാണാനാണ് ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള സ്കെയിലിലെ അപാകത പരിഹരിച്ചതിനു പുറമെ ഹൈസ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ (ഹയര്‍ഗ്രേഡ്) ശമ്പള സ്കെയിലും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ 21240-37040 ആയിരുന്നത് 22360-37940 ആയി. ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ(ബിരുദ-ഭാഷാ) ശമ്പള സ്കെയില്‍ 14620-25280 എന്നതില്‍നിന്ന് 15380-25900 ആയി ഉയര്‍ത്തി. പ്രൈമറി, പ്രീപ്രൈമറി, നഴ്സറി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചര്‍ ഗ്രേഡ് രണ്ട്, ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ വരുന്ന ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ -സ്പെഷലിസ്റ്റ് അധ്യാപകര്‍ എന്നിവരുടെ ശമ്പള സ്കെയിലും 11620-20240 എന്നതില്‍നിന്ന് 13210-22360 ആയി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ സ്കെയില്‍ മാറ്റം കൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ അധ്യാപകരുടേയും ശമ്പളം ഉയരണമെന്നില്ല. പേ റിവിഷന്‍ സമയത്ത് ശമ്പളം ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ത്തിയ ശമ്പളസ്കെയിലാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതെങ്കില്‍, അത്തരം അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ വ്യത്യാസം വരികയില്ല. ഒട്ടേറെ അധ്യാപകര്‍ ശമ്പളം റീഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ലളിതമായൊരു പോസ്റ്റിലൂടെ ആ ധര്‍മ്മം നിര്‍വഹിക്കുകയാണ് മാത്​സ് ബ്ലോഗിലെ അനിഷേധ്യസാന്നിധ്യമായ കോഴിക്കോട് ലോകോളേജിലെ എ.പി. മുഹമ്മദ് സാര്‍.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ വരുന്ന പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി അദ്ധ്യാപകരുടെ 1-7-2009 പ്രാബല്യത്തില്‍ പരിഷ്കരിച്ച വിവിധ ശമ്പളസ്കെയിലുകള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്ത് കൊണ്ട് G.O (P) No. 168/2013/(147)/Fin Dated 11-4-2013 പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സമാനമായ സ്കെയിലുകളില്‍ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നവര്‍ക്ക് ലഭിച്ച വര്‍ദ്ധനവ് ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തില്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ഇക്കാര്യം പ്രതിഷേധത്തിനിടയാകുകയും ചെയ്തു. വിവിധ സര്‍വ്വീസ് സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലുകള്‍ കാരണം, ഈ അനോമലി പരിഹരിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി 2013 ഫെബ്രു‌വരിയിലും ഏപ്രിലിലും പത്രവാര്‍ത്തകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിന്റെ പൊതുമാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച്, ഓപ്ഷന്‍ തിയ്യതിയിലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ കൂടെ 64% ഡി.എ, 1000 രൂപയില്‍ കുറയാതെയുള്ള ഫിറ്റ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്, സര്‍വ്വീസ് വെയിറ്റേജ് എന്നിവ ചേര്‍ത്താണ് പരിഷ്കരിച്ച സ്കെയിലിലെ ശമ്പളം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. 1-7-2009 ന് മുമ്പ് സര്‍വ്വീസിലുള്ള അദ്ധ്യാപകരുള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ശമ്പളപരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പ്രീ-റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലുകളും റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലുകളും പരിശോധിച്ചാല്‍ അദ്ധ്യാപകരുടേത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചില തസ്തികകളുടെ റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലുകളുടെ മിനിമം മേല്‍‌പറഞ്ഞ പൊതുമാനദണ്ഡമനുസരിച്ചുള്ള കുറഞ്ഞ വര്‍ദ്ധനവ് ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളവയല്ല എന്ന് കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൈമറി ടീച്ചറുടെ 6680-10790 ന്റെ റിവൈസ്ഡ് സ്കെയില്‍ 11620-20240 ആണ്. 6680 നെ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 12220 ലഭിക്കും. ഇതിനെക്കാള്‍ രണ്ട് ഇന്‍‌ക്രിമെന്റ് കുറവാണല്ലോ റിവസ്ഡ് സ്കെയിലിന്റെ മിനിമം ആയ 11620. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് പുതുതായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തില്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വര്‍ദ്ധനവ് ലഭിക്കാതെ വരും.

വിവിധ തസ്തികകളുടെ കാര്യത്തില്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഈ അനോമലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ശമ്പളപരിഷ്കരണ ഉത്തരവില്‍ തന്നെ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടോ അതിന് ശേഷമുള്ള ഉത്തരവുകള്‍ വഴിയോ ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ പെടുന്ന ക്ലര്‍ക്ക്, സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്, ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ തുടങ്ങിയ ഭൂരിഭാഗം തസ്തികകളുടെയും സ്കെയിലുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍, അദ്ധ്യാപകരുടെത് മാത്രം പഴയ നിലയില്‍ തുടര്‍ന്നതാണ് പക്ഷപാതപരമായ അനീതിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് 2004 ലെ പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 6680-10790 എന്ന ഒരെ സ്കെയിലിലുള്ള സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്, പ്രൈമറി ടീച്ചര്‍ തസ്തികകളുടെ റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലുകള്‍ യഥാക്രമം 13210-22360, 11620-20240 എന്നിങ്ങിനെയാണ്. ഇത് കൊണ്ട് 1-7-2009 ന് മുമ്പ് ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്ന പ്രൈമറി ടീച്ചര്‍ക്ക് ഒരു സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്കിന്റെ മിനിമം ശമ്പളം ലഭിക്കുമായിരുന്നപ്പോള്‍ 1-7-2009 ന് ശേഷം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രൈമറി ടീച്ചര്‍ക്ക് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്കിനെക്കാള്‍ 1590 രൂപ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമെ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. വിവിധ അദ്ധ്യാപക തസ്തികകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഇത്തരം വിവേചനങ്ങളാണ് ഇപ്പോളത്തെ ഉത്തരവ് വഴി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം.

എന്തായിരുന്നു അനോമലി?
2009 ലെ ഓപ്ഷന്‍ തീയതി മുതല്‍ ഒരു അധ്യാപകന്റെ ബേസിക് പേ ഇപ്പോള്‍ പുതുക്കിയ ശമ്പളസ്കെയിലാണോ വരുന്നതെന്നു നോക്കുക. ആ ശമ്പളസ്കെയിലില്‍ വരുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതാണ് അനോമലി. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകന്റെ കാര്യമെടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 2009 ലെ ഓപ്ഷന്‍ തീയതിയില്‍ 15380-25900 എന്ന സ്കെയിലില്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ അത് പരിഷ്ക്കരണത്തിലെ അനോമലിയായിരുന്നു. അതുപരിഹരിക്കലാണ് ഈ അനോമലി റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവരെ ഈ സ്കെയിലിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അനോമലി റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഉത്തരവ്. ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2009 ലെ തീയതി വെച്ച് ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കിയവരുടെ ബേസിക് പേ 15380 ന് മുകളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കെയില്‍ മോഡിഫിക്കേഷന്‍ പ്രകാരം അവരുടെ ബേസിക് പേ മാറുന്നില്ല. കാരണം, അവരുടെ അടിസ്ഥാനശമ്പളം 2009 ല്‍ വച്ചുതന്നെ 15380-25900 എന്ന സ്കെയിലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് സമീപകാലത്ത് സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച കുറച്ചു പേരുടെ അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തില്‍ മാത്രമേ മാറ്റം വരൂ. അവരുടെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2009 മുതലുള്ള അരിയറൊന്നും ലഭിക്കുകയുമില്ല. അതെല്ലാം Notional ആയി കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തില്‍ 11-4-2013 മുതല്‍ മാത്രമാകും അക്കൂട്ടരുടെ ശമ്പളത്തിലെ വര്‍ദ്ധനവ്.

2004ല്‍ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടേതിനു സമാനമായ 8390-13270 എന്ന ശമ്പള സ്കെയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇപ്പോളും അനോമലിയുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്, എച്ച്.എസ്.എ, ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 എന്നീ മൂന്ന് തസ്തികകളുടെയും പഴയ സ്കെയില്‍ 8390-13270 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് യഥാക്രമം 15380-25900, 15380-25900, 16180-29180 എന്നിങ്ങിനെയാണ്. ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 ഒരു സ്കെയില്‍ മുകളിലായി. ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 എന്നിവര്‍ക്ക് അരിയര്‍ അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യത്തോടെ 1-7-2009 മുതല്‍ പ്രാബല്യം. ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോള്‍ എച്ച്.എസ്.എ ആണ് ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അനോമലി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണോ?

ആര്‍ക്കെല്ലാമാണ് ഗുണം?
ഇപ്പോളത്തെ സ്കെയില്‍ മോഡിഫിക്കേഷന്റെ ഗുണം 1-7-2009 ന് മുമ്പ് ഇപ്പോള്‍ മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്കെയിലുകളുടെ തസ്തികകളില്‍ വന്ന കുറച്ച് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് കൂടി ലഭിക്കും. 30-6-2009 ന് പഴയ സ്കെയിലില്‍ 8390 രൂപ വാങ്ങുന്ന എച്ച്.എസ്.എ ക്ക് ഈ സ്കെയില്‍ മാറ്റം കൊണ്ട് വെറും 400 രൂപ മാത്രമല്ലെ വര്‍ദ്ധനവുള്ളൂ. ഒരു ഇന്‍ക്രിമെന്റ് എങ്കിലും വാങ്ങിയവര്‍ക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യവുമില്ല. അക്കൂട്ടര്‍ സര്‍വ്വീസ് ബുക്കില്‍ സ്കെയില്‍ മോഡിഫൈ ചെയ്ത കാര്യം എഴുതിച്ചേര്‍ക്കുക മാത്രമെ വേണ്ടതുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം 11620-20240 സ്കെയിലുകാര്‍ 13210-22360 ലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍ പരമാവധി ആനുകൂല്യം 1590 രൂപയാണ്. 4 ഇന്‍ക്രിമെന്റുകാര്‍ക്ക് വരെ ആനുകൂല്യം കുറഞ്ഞതോതില്‍ ലഭിക്കും.

എന്നാല്‍ 1-4-2013 ന് സര്‍വ്വീസില്‍ വരുന്ന ഒരു എച്ച്.എസ്.എ ക്ക് ഈ മാറ്റം കൊണ്ട് 1102 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടാകും. പക്ഷെ, അയാള്‍ക്ക് 31-3-2013ല്‍ ജോലിയില്‍ കയറുന്നയാളേക്കാള്‍ 2230 രൂപ കുറവാണ് ലഭിക്കുക. (10% NPS Contribution കഴിച്ച്).

2004 ലെ പോലെ 2009 ലും എല്ലാ സ്കെയിലുകളും ഒരു മാസ്റ്റര്‍ സ്കെയിലിന്റെ ഭാഗമായതിനാലും മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലുകളുടെയും പ്രീ-മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലുകളുടെയും മിനിമത്തിലും മാക്സിമത്തിലും മാത്രമെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്നതിനാലും വിവിധ തസ്തികളില്‍ സര്‍വീസ് കൂടുതലുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രസ്തുത തസ്തികയുടെ സ്കെയില്‍ മോഡിഫിക്കേഷന്‍ കൊണ്ട് വര്‍ദ്ധിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങലൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. സര്‍വ്വിസ് രജിസ്റ്ററിലും സ്പാര്‍ക്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ സ്കെയില്‍ മാറ്റിയതായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ, 1-7-2009 മുതല്‍ സ്കെയിലുകള്‍ മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഗുണം 11-4-2013 മുതല്‍ മാത്രമെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു അനുബന്ധ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കുന്നത് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

423 comments:

Hari | (Maths) April 3, 2013 at 4:20 PM  

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, ഹൈസ്കൂള്‍, പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തില്‍ സംഭവിച്ച അപാകത പരിഹരിച്ചു ധനമന്ത്രി കെ.എം. മാണി ഉത്തരവിട്ടതായി ഇന്നത്തെ (3-4-2013) മനോരമ ദിനപ്പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്റാണിത്. കൃത്യതയാര്‍ന്ന വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കാം.

Sreenilayam April 3, 2013 at 5:35 PM  

പ്രൈമ‌റി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് 1590/- രൂപയുടേയും ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് 1500/- രൂപയുടേയും
ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് 1500/- രൂപയുടേയും വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകം.

സത്യത്തില്‍ ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. താരതമ്യക്കണക്കുകള്‍ കണ്ടപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. കേരള സ്ക്കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിന് അഭിമാനിക്കാം. ഒരു സംഘടനയെന്ന നിലയില്‍ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്. സംഘടനയ്ക്കും ഭാരവാഹികള്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

ഫൊട്ടോഗ്രഫര്‍ April 3, 2013 at 6:56 PM  

Oh...Really unnecessary, I'm afraid!
Already the pay and allowances of Govt.employees, especially teachers are very high compared to the CBSE/ICSE counterparts. They're getting 10 times or more already.
Govt. should take measures to reduce the salary.

mohamed ali edakkandan April 3, 2013 at 7:01 PM  

ഫോട്ടോ ഗ്രാഫര്‍ മാര്‍ക്കെല്ലാം ഇപ്പൊ എന്താ ചാര്‍ജ് ....പണ്ടെന്നോ വാങ്ങിയ ഒരു കാമറ ഒന്ന് ക്ലിക്കിയാല്‍ മതി നൂറ്റമ്പതു കയ്യില്‍ വരും ....

ANOOP April 3, 2013 at 7:52 PM  

ഈ ആനുകൂല്യം തുടക്കക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ?

Unknown April 3, 2013 at 8:28 PM  

ഒരു S.I 24 മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളൂവെങ്കിലും 2 വര്‍ഷം കഠിന പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാലെ S.I ആവുകയുള്ളൂ.365 ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാരുടെ ജോലിയുമായി 200 ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുമായി തുലനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ???

MALAPPURAM SCHOOL NEWS April 3, 2013 at 10:36 PM  

ഇതു പോലെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
click here

rakeshvakayad April 3, 2013 at 11:50 PM  

കേരളത്തിലെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനകളായ KSTA,KPSTA,GSTU.AKSTU,KSTU,NTU,....etc തുടങ്ങിയവര്‍ 6680 basic pay ഉള്ള അദ്ധ്യാപകരെ എത്ര മാത്രം വഞ്ചിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു സ്വീകരീച്ചത് എന്ന് KSTF ന്റെ പരാതിയില്‍ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും.മറ്റ് സംഘടനകള്‍ കണ്ണടച്ച ഈ പകല്‍ക്കൊള്ളയ്കെതിരെ പോരാടിയ KSTF നും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങള്‍...
6680 basic pay ഉള്ള 27 തസ്തികകളില്‍ 26 എണ്ണത്തിന്റെ basic pay 13210 നും അതിനു മുകളിലും അദ്ധ്യാപകരുടെ 6680 മാത്രം 11620 ലും എത്തിച്ചത് ഏത് നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായീരുന്നു?
KSTF ന് ഒരു YOO കൊടുക്കൂ.. YOO...YOOO...YOOO

ശ്രീ... April 4, 2013 at 12:26 AM  

@photographer,
ഈ ബ്ലോഗ് ആര്‍ക്കുവേണ്ടി ഉള്ളതാണെന്ന് ഇതിന്റെ Home Page ല്‍ ഉള്ളത് ഒന്നു വായിക്കുമല്ലോ.താങ്കളുടെ കുട്ടികളെ CBSE, ICSE സ്കൂളിലയച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയോ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിപ്പിക്കുകയോ കളക്ടറാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തോളൂ.. ഇവിടെ ഞങ്ങള്‍ കുറേ പാവങ്ങള്‍ ജീവിച്ചോട്ടേ.. താങ്കളുടെ 'വിലയേറിയ'അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി നിങ്ങള്‍ക്കൊരു വേദിയുണ്ടെങ്കില്‍ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുക.അനവസരത്തില്‍ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് സ്വയം അപഹാസ്യനാകുന്ന സമയത്ത് CBSE കുട്ടികള്‍ക്ക് വല്ലതും കുഴച്ച് ഉരുട്ടി കൊടുക്കൂ.അവര്‍ ചവച്ചോളുമായിരിക്കും...

SCHOOL SOFTWARES, SCHOOL ADMINISTRATIONS April 4, 2013 at 7:08 AM  

2009 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ശമ്പളകമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ തന്നെ അനോമലി കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിത്രയും വൈകിപ്പിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്രയും കാലം അധ്യാപകരെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചാ ഘട്ടത്തില്‍ അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പ്രൈമറി അധ്യാപകര്‍ക്ക് മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ നല്‍കുന്നതു പോലെ ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളം ശമ്പളം നല്‍കി കഴിവുള്ളവരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ആഘര്‍ഷിപ്പിക്കുകയോണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ശുപാര്‍ശ കെ എസ് ടി എ, കെ പി എസ് ടി യു അടക്കമുള്ള എല്ലാ അധ്യാപക സംഘടനകളും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നടത്തിയതിന്റെയും ഫലമാണ്. മാത്സ് ബ്ലോഗ് ഒരു സംഘടനയുടെ മാത്രം മുഖപത്രമായി അധപതിക്കരുത്.

Babu Alappattu April 4, 2013 at 8:04 AM  

മറ്റു പല വകുപ്പ് കളിലെ ജീവനക്കാരെ താരതമ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് കണ്ടു. അതൊക്കെ അവരുടെ സംഘടനാ ബലം എന്നേ പറയേണ്ടു. ഇപ്പോൾ കെ.എസ് ടി എഫ് ൻറെ ശ്രമ ഫലമായി ഇത് ലഭിച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെ. അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും പ്രതിപക്ഷം ആകുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ലല്ലോ .
സ്കൂളുകളൂടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വര്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അധ്യാപകർക്ക് എച് എസ് എ മാരിലും കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്ന കാലം ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ . 2004ൽ അത് 400 രൂപ കുറച്ച് 7990ലെത്തി. പല സംഘടകളുടെയും പടിവാതിലിൽ മുട്ടിയിട്ടും ആരും അത് കേട്ടില്ല . ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീച്ചേർസ് ഓർഗനിസേഷൻ എന്നാ ഒരു സംഘടന തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നു 8 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അത് പരിഹരിക്കുവാൻ . ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ . എല്ലാവർക്കും അന്തിമ ലക്ഷ്യം പ്രവര്ത്തന ഫണ്ട് തന്നെ .

Maths Blog Team April 4, 2013 at 8:07 AM  

Dear 'SCHOOL SOFTWARES, SCHOOL ADMINISTRATIONS',

മാത്​സ് ബ്ലോഗ് ഒരു സംഘടനയുടേയും മുഖപത്രമല്ല. അങ്ങിനെ മുഖപത്രമാവുകയും ചെയ്യുകയില്ല. എല്ലാ സംഘടനകളുടേയും വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ബ്ലോഗുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ നല്‍കാറുണ്ട്. ഈ പോസ്റ്റിനേയും അങ്ങിനെ തന്നെ കണ്ടാല്‍ മതി. വായനക്കാര്‍ അയച്ചു തരുന്ന വാര്‍ത്തകളും ലിങ്കുകളുമെല്ലാം ആരോടും മമത പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയെന്നത് മാത്​സ് ബ്ലോഗിന്റെ നയമാണ്. ഏതെങ്കിലും സംഘടനയ്ക്ക് കൊടി പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ മാ​ത്​സ് ബ്ലോഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ? മാത്​സ് ബ്ലോഗ് പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഘടനയോ പാര്‍ട്ടിയേയോ പുകഴ്ത്തുന്നതോ ഇകഴ്ത്തുന്നതോ ആയ കമന്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാന്‍ കഴിയുമോ? ഞങ്ങള്‍ക്കാര്‍ക്കും ഒരു സംഘടനയോടും ചായ്​വില്ല. ആരോടും അസഹിഷ്ണുതയുമില്ല. അധ്യാപകരെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും ബാധിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അവിരാമം അതു തുടരുകതന്നെ ചെയ്യും.

ഹുസൈന്‍ April 4, 2013 at 8:26 AM  

amna rasha,

ശമ്പളസ്കെയില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ പരിഗണനാവിഷയങ്ങളില്‍ സുപ്രധാനം വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയാണ്. അല്ലാതെ ജോലിയോ ജോലി ഭാരമോ അല്ല. എസ്.ഐയുടെ പരിശീലനം അദ്ധ്യാപകനാകുന്നതിന് നല്‍കുന്ന ബി.എഡ് പരിശീലനം തന്നെയാണ്. അദ്ധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 10am to 4pm ജോലി, ശനി-ഞായര്‍ അവധി, 2 മാസം അവധി എന്നു സങ്കുചിതമായി ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ആമ്നയ്ക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത്. ഇത് കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും തമ്മില്‍ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന സമയമാണ്. ഇതിനുമപ്പുറം ജീവിതത്തിരക്കുകള്‍ പോലും മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള കഠിനമായൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരു അദ്ധ്യാപകന് ആവശ്യമാണ്. അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ എസ്.ഐയുടെ ജോലിയേക്കാള്‍ കഠിനം അദ്ധ്യാപകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മാത്രമല്ല, അദ്ധ്യാപകരുടേത് ഒരു ജോലിയാണെന്ന് ആമ്ന തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കേണ്ട ധാര്‍മ്മികഉത്തരവാദിത്തമാണ് അദ്ധ്യാപകനെ സമൂഹവും സര്‍ക്കാരും ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കമന്റുകള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ അവഗണനയാണ് നല്‍കേണ്ടത്. അസ്ഥാനത്ത് കയറി അഭിപ്രായം പറയുന്ന 'കീ ബോര്‍ഡ് ഗുണ്ട'കളെ (പഴയൊരു കമന്റിലെ പരാമര്‍ശം) അവഗണിക്കാതെന്താ ചെയ്യുക?

N.Sreekumar April 4, 2013 at 10:28 AM  

ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിവിധ സംഘടനകള്‍ നടത്തിയ സമരപോരാട്ടങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഈ ബ്ലോഗിലൂടെയോ അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ ബ്ലോഗ്/വെബ്സൈറ്റുകള്‍ മുഖേനയോ തെളിവു സഹിതം നല്‍കി തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരോടുള്ള ആത്മാര്‍ത്ഥത വ്യക്തമാക്കവാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്.
"6680 basic pay ഉള്ള 27 തസ്തികകളില്‍ 26 എണ്ണത്തിന്റെ basic pay 13210 നും അതിനു മുകളിലും അദ്ധ്യാപകരുടെ 6680 മാത്രം 11620 ലും എത്തിച്ചത് ഏത് നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായീരുന്നു?"ഇമ്മാതിരി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഓരോ അധ്യാപകന്റെ മനസ്സിലും ഉയരുന്നുണ്ട്.
"ഈ ശുപാര്‍ശ കെ എസ് ടി എ, കെ പി എസ് ടി യു അടക്കമുള്ള എല്ലാ അധ്യാപക സംഘടനകളും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നടത്തിയതിന്റെയും ഫലമാണ്."എങ്കില്‍
26 തസ്തികകളിലുള്ളവര്‍ അവരുടെ സംഘടനകള്‍ വഴി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായാണ് 6680 എന്നത് 13210 ആയി ഉയര്‍ന്നത് എന്നു വരുന്നു.അതു പോലെതന്നെ എക്ണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ 14620 അടിസ്ഥാനശമ്പളമുണ്ടായിരുന്ന റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ 05.09.2012 ലെ ഉത്തരവുപ്രകാരം അടിസ്ഥാനശമ്പളം 16180 എന്നതിലേക്കുയര്‍ത്തിയതും അവരുടെ സംഘടനാ ശക്തികൊണ്ടാണെന്നുവരുന്നു.അതേ അടിസ്ഥാനശമ്പളമുള്ള (14620) ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകരോട് വിവേചനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതിന്റെ കാരണം പ്രക്ഷോഭം അത്ര ശക്തമല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണോ?

fasal April 4, 2013 at 12:18 PM  

എല്ലാ സംഘടനക്കാരോടും,

2010-2011 ലെ വെക്കേഷന്‍ കാലത്ത് സെന്‍സസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയതിന് 24 ദിവസത്തെ സറണ്ടര്‍ അനുവദിച്ചു കിട്ടുകയും പിന്നീട് ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന്‍ വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 16 ദിവസത്തെ തുക തിരിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തവരില്‍ ഒരാളാണ് ഞാന്‍.

2011-2012 ലെ വെക്കേഷനില്‍ തീരദേശസര്‍വേക്കു പോയവര്‍ക്കും 24 നു പകരം 8 ദിവസത്തെ സറണ്ടറേ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഞാനും ഗരുഡന്‍ ചേട്ടനും കൂടി പാമ്പിനെക്കൊന്നു എന്നു അവകാശപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ഇതേപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? ആരെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യം വാങ്ങിത്തന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് ആശംസകളര്‍പ്പിക്കുന്നത് ന്യായമാണ്. നിങ്ങളും അതിനായി ശ്രമിക്കൂ, ആശംസകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കു തരാം.

ഈ അനോമലി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ ആനുകൂല്യം വാങ്ങിത്തരാന്‍ ശ്രമിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍.

Unknown April 4, 2013 at 12:31 PM  

സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ അധ്യാപരൊഴികയുള്ള ജീവനക്കാര്‍ വര്‍ഷാവര്‍ഷം 12 മാസം ജോലിയും 13 മാസ സമ്പളവും (സറണ്ടര്‍) വാങ്ങുന്നു.
അടിത്തൂണ്‍പറ്റുമ്പോഴോ 300 ദിവസത്തെ ശമ്പളം സറണ്ടറായും ലഭിക്കുന്നു.
രണ്ടു മാസം വെക്കേഷന് നാം ചുമ്മാ വീട്ടിലിരുന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത്രേ...
എന്തൊരന്യായമാണിത് അധ്യാപക സംഘടനകള്‍ മററു സംഘചനകളെ കണ്ട് പഠിക്കണം.
പാര്‍ട് ടൈം അധ്യാപകരുടെ കാര്യം നോക്കൂ 5 വര്‍ഷത്തെ സേവനം ഒന്നിനും പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല അഞ്ച് വര്‍ഷം കട്ടപ്പൊക....
ഫുള്‍ടൈം പോസ്ററ് ഒരുസ്കൂളിലൊത്തുകിട്ടിയാല്‍ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിലയാളെന്നും ജൂനിയര്‍.
ഇതിനൊക്കെ ഒരുമാറ്റം വരേണ്ടേ...
പിരിവു വാങ്ങാനായി മാത്രം എന്തിന് യൂണിയനുകള്‍.. സംഘടനാതലപ്പത്തുള്ളവരുടെ ആനുകൂല്യം മാത്രമാണവര്‍ക്കു മുഖ്യം ഇനിയൊരു തമാശ...
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ശമ്പളക്കമ്മീനു വേണ്ടി സഹായികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമാന സ്കെയിലുകളൊന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ..( മാതൃഭൂമി പത്ര വാര്‍ത്ത)എന്നാലും ചിലരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളനല്ല കാര്യങ്ങളോര്‍ത്തു പലതും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ആവേശത്തോടണിനിരക്കാന്‍ ഞങ്ങളും ഉണ്ട് കൊടിയുടെ നിറം നോക്കാതെ....

A.R April 4, 2013 at 2:28 PM  

സംഗതി കൊള്ളാം,
ശ്രമിച്ചവര്ക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ, തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യനീതി അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ കേന്ദ്ര നിരക്കിൽ ശമ്പളം നല്കണം. അതിനാവട്ടെ അടുത്ത ശ്രമം.

gupschirayinkeezhu April 4, 2013 at 3:03 PM  

6680-10790 ന്റെ ഈ 27 സ്കെയിലില്‍ 26 ഉം ഉയര്‍ത്തിയതിനു ആനുപാതികമായി ടീച്ചഴ്സിന്റെ സ്കെയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയില്ല എന്നത് തെറ്റായ വസ്തുതയാണ്....6680-10790 ല്‍ നൂറുകണക്കിനു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു..അതില്‍ വിരലിലെണ്ണാവുന്നത് മാത്രമാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്..അദ്ധ്യാപകരെ മാത്രം തഴഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നതില്‍ കാര്യമില്ല എന്നേ ആ കമന്റുകൊണ്ടു അര്‍ത്ഥമുള്ളു..അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന സ്കെയില്‍ വേണ്ട എന്ന് ആരും വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്

gupschirayinkeezhu April 4, 2013 at 4:08 PM  

HS അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു ഗ്രേഡ് തന്നം 2004ലെ പരിഷ്ക്കരണത്തില്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞത് തിരികെ കിട്ടിയത് ആരുടെ നേട്ടം?7990-12930 ലുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്കെയിലുകളും 13900-24040 ലായപ്പോള്‍ പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകന്റെ മാത്രം ഹയര്‍ സ്കെയില്‍ 14620-25280 .ലെത്തി..ആര് എത്തിച്ചു?....പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകന്റെ ഈ മെറിറ്റ് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക അനോമലിയാണ്..അതുപോലെ തിരിച്ചും....സത്യസന്ധമായി പരിശോധിക്കൂ,,,പൊതുവെ ഇതുവരെയുണ്ടായതില്‍ വെച്ച് അദ്ധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല പരിഷ്ക്കരണം.....അതിലെ ഒന്നോ,രണ്ടോ അപാകതയെ പെരുപ്പിച്ച്,KSTA എന്തു ചെയ്തു,,,KPSTU എന്തു ചെയ്തു ,GSTU എന്തു ചെയ്തു എന്നു ചോദിക്കുന്നത് നന്ദികേടാണ്......

gupschirayinkeezhu April 4, 2013 at 4:18 PM  

8390-13290 ഉണ്ടായിരുന്ന pry senior grade 16180-29180 ആക്കിയപ്പോള്‍ സമാനമായ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തസ്തിക പോലും 14620-25280 ആണ്....അതുപോലെ സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡും......എന്നിട്ടും നമ്മള്‍ നിരാശര്‍!!!!!!!

ഡ്രോയിങ്ങ് മാഷ് April 4, 2013 at 4:45 PM  

@ ജി.യു.പി.എസ് ചിറയന്‍കീഴ്

ഈ ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണത്തില്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു മാത്രമായി ലഭിച്ച ബനിഫിറ്റല്ലല്ലോ ഇത്? ഒരു ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണത്തില്‍ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തവരെ അനുഭാവപൂര്‍വം തൊട്ടടുത്ത ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണത്തില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മാത്രമാണത്. തങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ അതിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരോട് അനുഭാവം കാണിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലല്ലോ. ആ ഘട്ടത്തില്‍ ചിലപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ നിഷ്‌ക്രിയതയെപ്പറ്റി വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വരും. അതും സംഘടനാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വാശിയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ആവേശമായി മാറണം. ഇവിടെ ഫസല്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തില്‍ സംഘടനകള്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടെന്തെന്ന് സംഘടനകള്‍ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവര്‍ ചിന്തിക്കണം.

അംന ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നത്തിന് മികച്ച മറുപടി ശ്രീ.രഘുനന്ദന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനിയതിനൊരു മറുപടി ആവശ്യമില്ല.

ശ്രീ.ബാബു ആലപ്പാട്ട്, ശ്രീ.എന്‍.ശ്രീകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞതിനെ പിന്തുണക്കുന്നു. ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിവിധ സംഘടനകള്‍ നടത്തിയ സമരപോരാട്ടങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഈ ബ്ലോഗിലൂടെയോ അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ ബ്ലോഗ്/വെബ്സൈറ്റുകള്‍ മുഖേനയോ തെളിവു സഹിതം നല്‍കി തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരോടുള്ള ആത്മാര്‍ത്ഥത വ്യക്തമാക്കവാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്.

Unknown April 4, 2013 at 8:18 PM  

let all unions publish their demands given before pay commission about the scales of school teachers and the news about agitations organised by them to get the demand .it is KSTA the only union which demanded a hike for all cattegories

Unknown April 4, 2013 at 8:18 PM  

let all unions publish their demands given before pay commission about the scales of school teachers and the news about agitations organised by them to get the demand .it is KSTA the only union which demanded a hike for all cattegories

ghssvakkanadu.biogspot.com April 4, 2013 at 9:09 PM  

"money matters" "We have never noticed such a heap of strong and passionate comments on any of the posts"

Muhammad A P April 4, 2013 at 9:51 PM  

അദ്ധ്യാപകരുടെ ശമ്പള സ്കെയിൽ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ആനുകൂല്യം നേടിയതായി കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ? വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് നേരിയ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നു എന്നത് ശരി തന്നെ. പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്ക് 1590 രൂപയും എച്.എസ്.എ ക്ക് 1500 രൂപയും വർദ്ധനവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ, സത്യാവസ്ഥയെന്താണ്.
30-6-2009 ന് പഴയ സ്കെയിലിൽ 8390 രൂപ വാങ്ങുന്ന എച്.എസ്.എ ക്ക് ഈ സ്കെയിൽ മാറ്റം കൊണ്ട് വെറും 400 രൂപ മാത്രമല്ലെ വർദ്ധനവുള്ളൂ. ഒരു ഇൻ‌ക്രിമെന്റ് എങ്കിലും വാങ്ങിയവർക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യവുമില്ല. ഇപ്രകാരം 11620-20240 സ്കെയിലുകാർ 13210-22360 ലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പരമാവധി ആനുകൂല്യം 990 രൂപയാണ്. 4 ഇൻ‌ക്രിമെന്റുകാർക്ക് വരെ ആനുകൂല്യം കുറഞ്ഞതോതിൽ ലഭിക്കും.
എന്നാൽ 1-4-2013 ന് സർവ്വീസിൽ വരുന്ന ഒരു എച്.എസ്.എ ക്ക് ഈ മാറ്റം കൊണ്ട് 1102 രുപയുടെ വർദ്ധനവുണ്ടാകും. പക്ഷെ, അയാൾക്ക് 31-3-2013 ൽ ജോലിയിൽ കയറുന്നയാളേക്കാൾ 2230 രൂപ കുറവാണ് ലഭിക്കുക. (10% NPS Contribution കഴിച്ച്).
ഇതെന്തെ ആരും പറയാത്തത്.
ശമ്പള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം എൽ.ഡി ക്ലർക്കുമാരുടെ സ്കെയിൽ 9190-15780 ൽ നിന്നും 9940-16580 ലേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങിനെ സർക്കാർ സംഘടനകൾക്ക് ചുളുവിൽ അഘോഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ശംബള പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകത ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെ സ്വയം തിരുത്തി വീണത് വിദ്യയാക്കുകയായിരുന്നു. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ കള്ളക്കളികൾ അറിയാത്ത പാവങ്ങൾ വലിയ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചതായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് തുടക്കക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത് വെറും 270 രൂപയുടെ വർദ്ധനവായിരുന്നു. ശരിയല്ലെ?
(കെ.എസ്.ടി.എഫ് എന്ന സംഘടനയുടെ ശ്രമങ്ങളെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുകയല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം. വൈകിയാണെങ്കിലും, ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ?. പക്ഷെ, എല്ലാവരും കരുതുന്ന പോലെ, വളരെ വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇത് വഴി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്)

ഹോംസ് April 4, 2013 at 9:52 PM  

ഭാര്യ അധ്യാപികയായതോണ്ട് പറയുകയല്ല കേട്ടോ..
മൊത്തം പൊതുജനത്തിന് ഒരു വിചാരമുണ്ട്. വര്‍ഷത്തില്‍ 200 ദിവസത്തില്‍ കുറവ് ജോലിചെയ്യുകയും താരതമ്യേന ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളം പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വര്‍ഗ്ഗമെന്ന്!
പക്ഷേ, യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മറിച്ചാണെന്ന് എനിയ്ക്കറിയാം.
ശനിയും ഞായറും വെക്കേഷന്റെ വലിയ പങ്കും അവര്‍ക്ക് പിടിപ്പത് പണിയുണ്ട്. 12 മാസത്തെ ശമ്പളമേയുള്ളു താനും.
(ഞങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ 13 മാസത്തേതുണ്ടെന്നത് സത്യം തന്നെ)

Carrolmania April 4, 2013 at 11:14 PM  

ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ചേട്ടാ താങ്കളുടെ കുട്ടിയെ ടൂഷൻ നു വിടുന്നുണ്ടെകിൽ അറിയാം 250 - 350 മാസം ആകും 100 കുട്ടികളെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 100 x 350 ഗുണിക്കാൻ താങ്കള്ക്കറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ..സർക്കാർ വരുമാനം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തെകയുന്നില്ല എന്നത് അധ്യാപകരുടെ കൊഴപ്പം അല്ല ...ഇവിടെ നികുതി വരുമാനം കിട്ടാവുന്ന ഒരു വ്യവസായം ഇല്ല എന്നതാണ് ...നിങ്ങൾ ആ conatainor teriminal ഓ സ്മാർട്ട്‌ സിറ്റി യോ നടക്കാൻ അനുവദിക്കൂ ..അവിടെന്നു കിട്ടുന്ന നികുതി വരുമാനം മതി അത്യാവശ്യം സര്കാരിന്റെയ് ഇത്തരം വട്ടചെലവിന് ...

Carrolmania April 4, 2013 at 11:14 PM  

ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ചേട്ടാ താങ്കളുടെ കുട്ടിയെ ടൂഷൻ നു വിടുന്നുണ്ടെകിൽ അറിയാം 250 - 350 മാസം ആകും 100 കുട്ടികളെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 100 x 350 ഗുണിക്കാൻ താങ്കള്ക്കറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ..സർക്കാർ വരുമാനം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തെകയുന്നില്ല എന്നത് അധ്യാപകരുടെ കൊഴപ്പം അല്ല ...ഇവിടെ നികുതി വരുമാനം കിട്ടാവുന്ന ഒരു വ്യവസായം ഇല്ല എന്നതാണ് ...നിങ്ങൾ ആ conatainor teriminal ഓ സ്മാർട്ട്‌ സിറ്റി യോ നടക്കാൻ അനുവദിക്കൂ ..അവിടെന്നു കിട്ടുന്ന നികുതി വരുമാനം മതി അത്യാവശ്യം സര്കാരിന്റെയ് ഇത്തരം വട്ടചെലവിന് ...

Carrolmania April 4, 2013 at 11:23 PM  

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ വന്നപ്പോൾ നല്ല പ്രതിഷേധമായിരുന്നല്ലോ ..മുകളില്നിന്നു നിര്ദേശം വരുമ്പോൾ മാത്രം സമരം നടത്തിയാൽ മതിയോ? അധ്യാപകരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നമായ സാലറി അനോമലി പ്രശ്നത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഈ വീറോന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ?

Carrolmania April 4, 2013 at 11:26 PM  

http://kstfront.blogspot.in/ സിറിയക് സാറിനും KSTF ടീമിനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ

Muhammad A P April 4, 2013 at 11:32 PM  

കെ.എസ്.ടി.എഫ് ന്റെ ബ്ലോഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെ;

"പ്രൈമ‌റി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് 1590/-
ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് 760/-
ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് 1500/- രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്."

ഇത് കണ്ടാൽ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകർക്കും മേൽ‌പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുമെന്നല്ലെ കരുതുക. കാര്യങ്ങളറിയാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. സർക്കാരും സംഘടനകളുമൊക്കെ (ഏത് പക്ഷക്കാരായാലും) ഇങ്ങിനെയാണ് ജീവനക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള സ്കെയിലുകളുടെയും അവയുടെ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്കെയിലുകളുടെയും തുടക്കം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ ഇങ്ങിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോകും.
യഥാർത്ഥത്തിൽ, 8390 രൂപ വാങ്ങുന്ന എച്.എസ്.എ യുടെ ശമ്പളം 1-7-2009 ന് 14980 ലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിൽ സർക്കാർ 1560 രൂപ രൂപ കവർന്നെടുത്തു എന്ന് വരുത്തുന്നതിന് ഫിക്സേഷൻ രീതി അവരുടെ ബ്ലോഗിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നേട്ടം പറയുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം മറച്ച് വെക്കുന്നു.
സ്കെയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വർദ്ധനവ് 400 രൂപ മാത്രം (15380-14980=400). 8390 രൂപയിൽ ഒരു ഇൻ‌ക്രിമെന്റ് വാങ്ങിയ എച്.എസ്.എ യുടെ ശംബളം 1-7-2009 ന് 15380 ൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ഇൻ‌ക്രിമെന്റ് എങ്കിലും വാങ്ങിയ എച്.എസ്.എ ക്ക് ഈ സ്കെയിൽ മാറ്റം കൊണ്ട് യാതൊരു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഏതാണ്ട് ഇത് പോലെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെതും.
ശംബള പരിഷ്കരണ സമയത്ത് തുടക്കക്കാരായ പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്ക് പരമാവധി 990 രൂപയും ഹയർ സെക്കണ്ടറി അദ്ധ്യാപകർക്ക് പരമാവധി 1000 രൂപയും ലഭിക്കും.
അതായത് സർക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യതയുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും തുടക്കക്കാരായ അദ്ധ്യാപകർക്ക് നേരിയ വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചു. ബഹുപൂരിപക്ഷം വരുന്ന മറ്റുള്ളവർക് ഒരു ഗുണവുമില്ല. ഏതാണ്ട് ഇത് പൊലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹയർ ഗ്രേഡ് സ്കെയിലുകളുടെയും കാര്യം.

pshussain April 5, 2013 at 1:48 AM  

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് അവഗണന തന്നെയല്ലെ.ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് 1500/- രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവ് എങനെ? ന്യായമായും 16180 ആയിട്ടല്ലെ ഉയര്‍ത്തേണ്ടത്.അങനെ ഒരി ഉത്തരവ് ആയിരിക്കും ഇറങുന്നതെന്ന് ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം

Nikhil KP Mavilayi April 5, 2013 at 12:06 PM  

verum prasthavana aarkku venam......utheravirangatte.......ennittu nokkam

ബിബിൻ പി ജോസഫ്‌ April 5, 2013 at 2:51 PM  

the opinion of muhammad sir is correct

CHERUVADI KBK April 5, 2013 at 3:03 PM  

@school software there is a quotation not be 'ettukali mammoonge'

Unknown April 5, 2013 at 3:12 PM  

എഛ് എസ് എ മാർക്ക്‌ ഗ്രേഡ് ഏഴ് വർഷമാക്കിയത് അനോമലി ആയി ആരും കാണുന്നില്ലേ .
പിന്നെ ഒരു ബി എഡ് ഉം കൈയ്യിൽ പത്തു ലക്ഷം രൂപയുമുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുന്ന ഏത് വകുപ്പാ സാറേ കേരളത്തിലുള്ളത് ? കയ്യിൽ കാശുള്ളവൻ 22 വയസ്സില ജോലിക്ക് കേറുകയും ജാതി തിരിച്ചു സ്കൂളുകൾ നല്കി അതെ ജാതിക്കാരെ മാത്രം അപ്പൊഇന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥിതി മറ്റെവിടെ കാണാൻ കഴിയും

soman April 5, 2013 at 4:42 PM  

2004 ലെ ശമ്പളപരിഷ്‌കരണത്തിലെ ഒരു ഉത്തരവ് കാരണം 4 ഇന്‍ക്രിമെന്റ് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകരുണ്ട്--എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളില്‍ ജോലിയിലിരിക്കെ പി എസ് സി നിയമനം കിട്ടി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയവര്‍.

എയ്ഡഡ് സര്‍വീസ് വെയ്‌റേറജിന് പരിഗണിക്കാത്തത് കാരണം വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്.

ഒരു സംഘടനയും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചില്ല.

soman April 5, 2013 at 4:45 PM  

2004 ലെ ശമ്പളപരിഷ്‌കരണത്തിലെ ഒരു ഉത്തരവ് കാരണം 4 ഇന്‍ക്രിമെന്റ് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകരുണ്ട്--എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളില്‍ ജോലിയിലിരിക്കെ പി എസ് സി നിയമനം കിട്ടി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയവര്‍.

എയ്ഡഡ് സര്‍വീസ് വെയ്‌റേറജിന് പരിഗണിക്കാത്തത് കാരണം വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്.

ഒരു സംഘടനയും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചില്ല.

MALAPPURAM SCHOOL NEWS April 5, 2013 at 6:40 PM  

14 വര്‍ഷം AIDED School ല്‍ പണിയെടുത്ത് PSC വഴി അതേ DDEയുടെ കീഴില്‍ എത്തിയ എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ നിന്നിരുന്നെങ്കില്‍ 2600 രൂപ കൂടുതല്‍ വേസിക് കിട്ടിയേനെ.

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളില്‍ ജോലിയിലിരിക്കെ പി എസ് സി നിയമനം കിട്ടി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയവര്‍. എയ്ഡഡ് സര്‍വീസ് വെയ്‌റേറജിന് പരിഗണിക്കാത്തത് കാരണം വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്.

ഒരു സംഘടനയും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചില്ല.

gupschirayinkeezhu April 5, 2013 at 7:15 PM  

എയിഡഡില്‍ നിന്നും ഗവ.സര്‍വ്വീസിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് 1998,2004 പരിഷ്ക്കരണത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സര്‍വീസ് വെയിറ്റേജ് ഈ പരിഷ്കരണത്തില്‍ തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ലേ?..തിരിച്ചു തരാന്‍ പരിശ്രമിച്ചത് KSTF ആയിരുന്നോ?....HS ന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രേഡും,എയിഡഡ് സര്‍വ്വീസ് വെയിറ്റേജും KSTA പൊരുതിനേടിയതാണ് ശമ്പള കമ്മീഷനില്‍ നിന്നും.........

gupschirayinkeezhu April 5, 2013 at 7:16 PM  

എയിഡഡില്‍ നിന്നും ഗവ.സര്‍വ്വീസിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് 1998,2004 പരിഷ്ക്കരണത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സര്‍വീസ് വെയിറ്റേജ് ഈ പരിഷ്കരണത്തില്‍ തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ലേ?..തിരിച്ചു തരാന്‍ പരിശ്രമിച്ചത് KSTF ആയിരുന്നോ?....HS ന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രേഡും,എയിഡഡ് സര്‍വ്വീസ് വെയിറ്റേജും KSTA പൊരുതിനേടിയതാണ് ശമ്പള കമ്മീഷനില്‍ നിന്നും.........

gupschirayinkeezhu April 5, 2013 at 7:16 PM  

എയിഡഡില്‍ നിന്നും ഗവ.സര്‍വ്വീസിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് 1998,2004 പരിഷ്ക്കരണത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സര്‍വീസ് വെയിറ്റേജ് ഈ പരിഷ്കരണത്തില്‍ തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ലേ?..തിരിച്ചു തരാന്‍ പരിശ്രമിച്ചത് KSTF ആയിരുന്നോ?....HS ന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രേഡും,എയിഡഡ് സര്‍വ്വീസ് വെയിറ്റേജും KSTA പൊരുതിനേടിയതാണ് ശമ്പള കമ്മീഷനില്‍ നിന്നും.........

സാന്ദ്രം April 5, 2013 at 7:20 PM  

HSA'S SALARYSCALE HAVE TO BE INCREASED TO 16180

Babuji Jose April 5, 2013 at 7:23 PM  

"മാത്​സ് ബ്ലോഗ് ഒരു സംഘടനയുടേയും മുഖപത്രമല്ല. അങ്ങിനെ മുഖപത്രമാവുകയും ചെയ്യുകയില്ല."വളരെ ശരി.എന്നാല്‍ നന്മ ആരു ചെയ്താലും അഭിനന്ദിക്കാന്‍ മാത്​സ് ബ്ലോഗ് മടിക്കില്ല എന്നും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.അദ്ധ്യാപകരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി നിലകൊണ്ട KSTF സംഘടനയ്ക്കും സന്ദര്‍ഭോചിതമായി പ്രതികരിച്ച മാത്​സ് ബ്ലോഗിനും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

Babuji Jose April 5, 2013 at 7:47 PM  

"സർക്കാരും സംഘടനകളുമൊക്കെ (ഏത് പക്ഷക്കാരായാലും) ഇങ്ങിനെയാണ് ജീവനക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്."മുഹമ്മദു സാറെ,കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കാടടച്ചു പറയുന്നത് സങ്കടകരമാണ്.നേട്ടം എന്താണ്,ആര്‍ക്കാണ് എന്നതിന് ഉത്തരംഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കൂ

somanmi April 5, 2013 at 7:55 PM  

@gups chirayikeezhu
@ജി യു പി എസ് ചിറയിന്‍കീഴ്

പൊരുതിനേടിയ വെയ്‌റേറജ് കൊണ്ട് വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല.2004 ലെ നഷ്ടം
നഷ്ടമായിത്തന്നെ നിലനില്ക്കുകയാണ്.

pala April 5, 2013 at 8:37 PM  

ശ്രീ. ബാബുജി സാറിന്റെ 'ഇവിടെ' എന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും അദ്ധ്യാപക സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകള്‍ ലഭിക്കും തീര്‍ച്ച .
റെജി എസ്. കോട്ടയം

jayakumar kalady April 5, 2013 at 8:39 PM  

dear comrades kindly avoid unnecessary disputes regarding annomalies.Generally there is a talk among the public that government is spending majority of its revenue for giving pension and salaries for teachers and other govt.employees.The critics should know that teaching is not a profession like other jobs.It is a great service.Teachers are social engineers, they are dealing with the future generations,the destiny of the nation lies inthe arms of the teachers.So we should avoid the comments of colours of flags and let us unite to solve the problems faced by the teachers. JAYAKUMAR KALADY BHSSa

Muhammad A P April 5, 2013 at 10:06 PM  

Babuji Jose സർ;
ഞാനൊരു സംഘടനാ വിരോധിയൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ, എന്റെ സംഘടനയായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലതെന്ന് പറയാതിരിക്കാനും കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിമർശിക്കാതിരിക്കാനും മാത്രം അന്ധതയില്ലെന്ന് മാത്രം.
6680, 8390, 11070 രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന സ്കെയിലുകളിലുള്ള പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കണ്ടറി അദ്ധ്യാപകരുടെ ശംബളം ശംബളപരിഷ്കരണത്തിൽ വിവക്ഷ ചെയ്യുന്ന മിനിമം ആനുകൂല്യം നൽകി ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാക്രമം 12220, 14980, 19740 രൂപയിലെത്തും. ഫിക്സേഷന്റെ പൊതു മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് 13210-22360, 15380-25900, 20740-36140 സ്കെയിലുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ നൽകിയത് യഥാക്രമം 11620-20240, 14620-25280, 19240-34500 സ്കെയിലുകൾ. എന്നിട്ട് ശംബള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നതെന്താണെന്ന് നോക്കൂ

“The Commission understands the role of Teachers in the development of human resources which in turn paves way for the overall development of the State. Hence the Teachers from Primary to Higher Secondary level have been placed on a better footing in the revised scales of pay.!“

എന്താണ് ഈ better footing എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
ഇത്രയും കാലം സംഘടനകളാരും ഈ അനീതി കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നാണോ? എൽ.ഡി, യു.ഡി ക്ലർക്ക് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തത് പോലെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അപ്പോൾ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേനെ.
ഈ അപാകത പരിഹരിച്ചത് കൊണ്ട് നേതാക്കൾക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രമല്ലെ പറയാനാകൂ. പക്ഷെ, ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പുതിയ മാനം കണ്ടെത്തി ആനുകൂല്യം പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാതെ, യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു.

SREEDHARANPUTHIYAMADOM April 6, 2013 at 5:26 AM  

ഹൈസ്കൂള്‍, പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തില്‍ സംഭവിച്ച അപാകത പരിഹരിച്ചു ധനമന്ത്രി -(3-4-2013) മനോരമ. പോരാടിയ KSTF നും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങള്‍..

SABEER.N April 6, 2013 at 10:31 PM  

Varatha Utharavine kurich discuss veno ?

Unknown April 7, 2013 at 10:16 AM  

Let the GO come. Need to discus only after its arival

Muhammad A P April 7, 2013 at 12:15 PM  

എൽ.ഡി ക്ലർക്ക്, യു.ഡി ക്ലർക്ക് തസ്തികകൾ ക്ലർക്, സീനിയർ ക്ലർക്ക് എന്നിങ്ങിനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. (മാർച്ച് 4 ലെ ഉത്തരവ്.)

ഇതും ശംബളക്കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്. റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും.

“5.24: Considering the fact that an LDC takes on an average service of ten years to get promoted as UDC and the enormous experience which he has gained in the Department, the Commission felt that the scale of this post is also to be given an upward revision in the corresponding revised scale of Rs.7480-11910“

“6.15.2: The Commission considered in detail the various demands raised by Service Organisations ....
(i) The qualification for the post of Lower Division Clerk may be modified as pass in Plus Two and Computer knowledge.
(ii) The existing designation of LD Clerk/UD Clerk may be changed as Clerk and Senior Clerk respectively. ....
(iii) The post of LD Clerk and UD Clerk may be placed in the corresponding scales of pay of Rs.5650-8790 and Rs.7480-11910 respectively.

സർവ്വീസ് സംഘടനകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം, ക്ലർക്കുമാരുടെ യോഗ്യതയിലും തസ്തികയുടെ പേരിലും മാറ്റം വരുത്തി. പോരാത്തതിന് എൽ.ഡി ക്ലർക്കിന്റെ 5250-8390 ന് നൽകേണ്ട 9190-15780 ന് പകരം 9940-16580 ഉം യു.ഡി ക്ലർക്കിന്റെ 6680-10790 (പ്രൈമറി ടീച്ചറുടേതും) ന് നൽകേണ്ട 11620-20240 ന് പകരം 13210-22360 ഉം ഉയർന്ന സ്കെയിലുകളും നൽകി. ക്ലർക്കുമാരോട് ഇത്രയധികം അനുഭാവം കാണിച്ച വെറെ ശംബളകമ്മീഷൻ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ?

മറുപുറം:
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോളാണ് പരിഷ്കരണത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ആനുകൂല്യം കിട്ടത്തക്ക രിതിയിലല്ല പല സ്കെയിലുകളും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒരു ഇൻ‌ക്രിമെന്റ് പോലും വാങ്ങാത്ത എൽ.ഡി. ക്ലർക്കിന് 64% ഡി.എ ലയിപ്പിച്ച് 1000 രൂപ ഫിറ്റ്മെന്റ് ബെനിബിറ്റ് നൽകി ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ സ്കെയിലിൽ 9690 ൽ എത്തും. അയാൾക്ക് 9190-15780 നൽകിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല; 9940-16580 നൽകുകയെ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. ഇത് പോലെ യു.ഡി.ക്ലർക്കിന്റെ ശംബളം 12220 ൽ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ സമാന സ്കെയിലായ 11620-20240 ന് പകരം 13210-22360 നൽകേണ്ടി വരുന്നു. പരിഷ്കരിച്ച സ്കെയിലുകൾ നിശ്ചയിച്ചതിലുള്ള അബദ്ധം എളുപ്പം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതിന് വേണ്ടി നിരത്തിയ ന്യായങ്ങളാണ് മേൽ ഉദ്ധരിച്ചത്!

ഇതിലും രസകരമാണ് താഴെ കൊടുത്ത, റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം.
5.25: Some of the Service Organisations have pointed out .... An LDC in Land Revenue, Civil Supplies, Commercial Taxes Department etc. can get promoted to a post having an identical time scale with that of Under Secretary while an LDC in Education and such other Departments can aspire promotion only to the post of Administrative Assistant, whose scale of pay is lower than that of Under Secretary. ..... The Commission felt that the scale of pay of Administrative Assistant has to be raised to the level of Under Secretary, considering the fact that the post is the highest promotion post in the ministerial cadre.“

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെയും മറ്റും എൽ.ഡി. ക്ലർക്കിന് പരമാവധി എത്താൻ കഴിയുന്ന പോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഈ തസ്തികക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ പ്രകാരമുള്ള 21240-37040 ന് പകരം അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുടെ 22360-37940 സ്കെയിലെങ്കിലും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അനീതിയാകുമത്രെ!

മറുപുറം:
ഏതോരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെയും ശംബളം ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 22360 നോ അതിന് മുകളിലോ എത്തും. പിന്നെ അയാളെ 21240-37040 ൽ നിർത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ല; അടുത്ത സ്കെയിലായ 22360-37940 നൽകിയെ മതിയാകൂ. ഈ അബദ്ധം മറച്ച് വെക്കുന്നതോടൊപ്പം ആനുകൂല്യം വാരിക്കോരി നൽകുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ മേൽ‌പറഞ്ഞ കസർത്തുകൾ.

ക്ലർക്കുമാരുടെ സ്കെയിലുകൾ 9940-16580 ലേക്കും 13210-22360 ലേക്കും മേൽ‌പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവരുടെ സ്കെയിലുകളും ഇപ്പോൾ അദ്ധ്യാപകരുടേത് ചെയ്ത പോലെ ഉയർത്തി അടിസ്ഥാന ശംബളത്തിൽ (ഡി.എ യും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടും) 750 രൂപയും 1590 രൂപയും വർദ്ധനവ് നലികിയെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാമായിരുന്നു.
അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്കെയിലുകളിലെ അപാകതയും ഇത് പോലെത്തന്നെയാണ്. പക്ഷെ, എന്ത് കൊണ്ടാണ് ശംബളക്കമ്മിഷൻ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് എന്നറിയില്ല. ഒരു പക്ഷെ, റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരം, അദ്ധ്യാപകർക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള ഉയർന്ന സ്ഥാനം (Better footing) കണക്കിലെടുത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും!

jinesh April 7, 2013 at 5:21 PM  

ഉത്തരവായി, ഉത്തരവായി എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഉത്തരവ് ആരെങ്കിലും കണ്ടുവോ? കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ....

MALAPPURAM SCHOOL NEWS April 7, 2013 at 9:56 PM  

നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തോടൊപ്പം 64% ‌ക്ഷാമബത്തയും 10% ഫിറ്റ്മെന്റും ചേര്‍ത്ത തുകയുടെ മുകളിലുള്ള സ്കെയിലാ‌യിരിക്കും അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായി നിര്‍ണ്ണയിക്കുക എന്നാണ് ശമ്പളക്കമ്മീഷന്റെ ആമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്.എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അദ്ധ്യാപകരോട് മാത്രം ‌ചെയ്ത അനീതി പരിഹരിക്കാന്‍ പുതി. ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞുവെന്ന് പരയുന്ന കാര്യം എന്താണ്?
Total Year of Service completed as on 1-7-2009- 19
Basic pay as on 1.7.2009-Rs.-12590
DA @ 64% -Rs. 8058
Fitment @ 10% Basic Pay -Rs.-1259
Service weightage @ ½% for each completed year of service -Rs.-1196
Total -Rs.-23103
Next stage in the corresponding revised scale of Rs.18740-31360 (19240-500-21240-560-24040-620-27140-680-29860-750-32110) Rs. 23480
(Net benefit as on 1.7.2009 Rs. 2832
പുതിയ ഉത്തരവില്‍ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല.

pshussain April 8, 2013 at 4:00 PM  


അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചു എന്ന വാര്‍ത്ത എങ്ങനെ ശരിയാകും.പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെയും മറ്റും ആവശ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഹൈസ് കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ വീണ്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.സമാന തസ് തികകളെല്ലാം 16180 രൂപയോ അതില്‍ കൂടുതലോ ആണെന്നിരിക്കെ 16180 രൂപയായെങ്കിലും ഹൈസ് കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം ഉയര്‍ത്തണമെന്ന ന്യായമായ ആവശ്യം ഇനിയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല.15380 രൂപ മാത്രമായി ഉയര്‍ത്തിയത് തികച്ചും അനീതിയണ്.ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ഈ വിവേചനം തിരിച്ചറിയുമെന്നും തിരുത്തുമെന്നും ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.അതോടൊപ്പം എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സര്‍വീസ് hsa grade-ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങളെപ്പോലെ എട്ടും പത്തും വര്‍ഷം എയ്ഡഡ് പ്രൈമറിയില്‍ ജോലി ചെയ്ത് വന്‍ തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഹൈസ് കൂള്‍ സര്‍വീസിലേക്ക് വന്ന അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാകൂ.

pshussain April 8, 2013 at 4:02 PM  

അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചു എന്ന വാര്‍ത്ത എങ്ങനെ ശരിയാകും.പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെയും മറ്റും ആവശ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഹൈസ് കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ വീണ്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.സമാന തസ് തികകളെല്ലാം 16180 രൂപയോ അതില്‍ കൂടുതലോ ആണെന്നിരിക്കെ 16180 രൂപയായെങ്കിലും ഹൈസ് കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം ഉയര്‍ത്തണമെന്ന ന്യായമായ ആവശ്യം ഇനിയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല.15380 രൂപ മാത്രമായി ഉയര്‍ത്തിയത് തികച്ചും അനീതിയണ്.ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ഈ വിവേചനം തിരിച്ചറിയുമെന്നും തിരുത്തുമെന്നും ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.അതോടൊപ്പം എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സര്‍വീസ് hsa grade-ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങളെപ്പോലെ എട്ടും പത്തും വര്‍ഷം എയ്ഡഡ് പ്രൈമറിയില്‍ ജോലി ചെയ്ത് വന്‍ തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഹൈസ് കൂള്‍ സര്‍വീസിലേക്ക് വന്ന അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാകൂ.

jinesh April 9, 2013 at 7:07 AM  

ഇതുകൊണ്ടാ പറയുന്നേ aided സ്കൂൾ നിയമനം കൂടി psc ക്ക് വിടണമെന്ന്, പണമുള്ളവർക്കല്ലേ aided സ്കൂൾ സർവീസ് കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ പ്രയോജനം ലഭിക്കൂ സാറേ .

ghsetpa April 9, 2013 at 1:02 PM  
This comment has been removed by the author.
augustine April 10, 2013 at 7:36 AM  

വരാത്ത ഉത്തരവും വല്ലാത്ത ചര്‍ച്ചയും നല്ല തമാശ തന്നെ

Unknown April 11, 2013 at 11:56 AM  

എല്ലാവരുടേയും നല്ല ശ്രമങ്ങള്‍ക്കു നന്ദി......
ഞങ്ങള്‍കുറെ പാവം പാര്‍ടൈം അധ്യാപകര്‍കൂടി അധ്യാപക വര്‍ഗ്ഗത്തിലുണ്ടേ അഞ്ചു വര്‍ഷം കഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ഫുള്‍ടൈം ബെനിഫിറ്റ് ആറാം വര്‍ഷം മുതല്‍ സീനിയോറിറ്റി ,ഗ്രേഡ്,തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ഈ 5 വര്‍ഷം പരിഗണിക്കുന്നില്ല,ഈ 5 വര്‍ഷം എച്ച്. ആര്‍.എ ഇല്ല. ഇങ്ക്രിമെന്‍റെുള്ള എല്ലാ സ്കെയിലും ഗ്രേഡിന് പരിഗമിക്കണം എന്ന നിയമവും ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഇല്ലേ,, എല്ലാ സംഘടനകളും അവരുടെ പ്രകടനപ്പട്ടികയി ല്‍പാര്‍ടൈം സര്‍വ്വീസ് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കും പരിഗണിക്കുക എന്ന അജണ്ഡ അവസാന ഇനമായി ചേര്‍ക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷമായി ഞങ്ങളിതു കാണുന്നു ഇതിലേതെങ്കിലും സംഘടനയ്ക്ക് ആത്മാര്‍ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ഇത്രയും കാലമായി ( ഇന്നും )ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമോ.
ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിത്തരരുതോ,,,, ഞങ്ങളെന്തു തെറ്റാണ് ചെയ്തത്.. ..

Unknown April 11, 2013 at 1:36 PM  

സ്കൂള്‍ മാനേജർക്ക് ലക്ഷങ്ങള്‍ കോഴ അല്ലെങ്കികാലുപിടുത്തം ജാതി,മത,ബന്ധം,രാഷ്ട്രീയം സമം എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ ജോലി. സർക്കാർ ഖജനാവീന്നു ശമ്പളവും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും... കുറെ നല്ല അധ്യാപകര്‍ ഈസ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ടെന്ന വസ്തുത മറക്കുന്നില്ല.
അവസാനം ശമ്പളം വാങ്ങാനായി ഗവ സ്കൂളുകളിലെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് എയഡഡ് സ്കൂളുകളിലെത്തിച്ചു., എതാണ്ട് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായില്ലേ ഈ പണിതുടങ്ങിയിട്ട് പായ്ക്കേജു വന്നിട്ടും അതിനു കുറവില്ല ഇപ്പോഴധ്യാപകരുടെ നിലനില്‍പ്പല്ല പുതിയഡിവിഷനു വേണ്ടിയാത്രേ. ഇതുകാരണം ഞങ്ങളേപ്പോലുള്ളവരും പിള്ളേരെപിടിക്കാനിറങ്ങുകയാണ് പതിറ്റാണ്ടായി. വണ്ടി ഫ്രീ,യൂണിഫോം...,ബാഗ്...കുട... കുടിയനായ അച്ഛന് കു.... വാഗ്ദാനം ഓരോവര്‍ഷവും പുതുക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഗവ. സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ ഏകദേശം 10-15 ശതമാനം തുക സ്കൂള്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ചെലവാകും.
ചില സമുദായസ്നേഹികളായ ഗവ. സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരും അവരുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ സമുദായ സ്കൂളില്‍ പഠിപ്പിക്കും പുള്ളാരെത്തേടി മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലും ( സമുദായ സ്കൂളില്‍ കുട്ടികള്‍ കൂടിയാലേ ഡിവിഷനും കൂടും പുതിയ പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കും.) ഒന്നു ചീഞ്ഞാലല്ലേ മാഷേ ഒന്നു നന്നാകൂ.
ശരിക്കും ഗവ. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ മറ്റൊരു ഉയർസ്കെയിലാണു വരേണ്ടത് അതല്ലേ മാഷേ അതിന്‍റെ ശരി. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ടെസ്റ്റെഴുതി റിട്ടയര്‍ മെന്‍റിനടുത്താണ് പലർക്കും ജോലിയെന്ന സ്വപ്നം കരഗതമാകുന്നത്. ഇനിയുള്ളകാലം കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമമിടാം . അടിപൊളി പെയിന്‍റും,ടൈലും ഒക്കയണിഞ്ഞൊരുന്ന സുന്ദരിയുടെ മടിത്തട്ടിലിരിക്കാന്‍ കുട്ടികളെവിടെ മാഷേ....ഏതാണ്ടല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടി ബാക്കി ഊർധം വലിതുടങ്ങിയിട്ടെത്രായി കാലം... ഭാവിയില്‍ പഞ്ചായത്താഫീസോ, മാവേലിസ്റ്റോറോ ഒക്കെ ആക്കാം.
ഗവ. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരല്ലേ.. എല്ലാ ഓർഡറിലും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും എന്നു കണാം.

Unknown April 11, 2013 at 2:05 PM  

ഗവ. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ മറ്റൊരു ഉയർസ്കെയിലാണു വരേണ്ടത് അതല്ലേ മാഷേ അതിന്‍റെ ശരി. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ടെസ്റ്റെഴുതി റിട്ടയര്‍ മെന്‍റിനടുത്താണ് പലക്കും ജോലിയെന്ന സ്വപ്നം കരഗതമാകുന്നത്.
സേവന വേതന നിയമം പരിഷ്കരിക്കണം. കെ.ഇ ആർ പരിഷ്കരിക്കണം. ഗവ-പ്രൈവറ്റ് അധ്യാപകരെ ഒരേ നിയമത്തിന്‍റെ ചട്ടക്കൂട്ടിലൊതുകകരുത്. പി.എസ്. സി ടെസ്റ്റെഴുതി ജോലിനേടുന്നവരെസർക്കാർ ജീവനക്കാരായിത്തന്നെ കാണണം. ഗവ.സ്കൂളധ്യാപരെ മറ്റൊറു കാറ്റഗറിയായി പരിഗണിക്കണം.
ഒരേ ജോലിക്കൊരേ വേതനം എന്നത് നടക്കാത്ത വസ്തുതയാണ് ഗവ.പ്രൈവറ്റ് മേഖലകള്‍ നോക്കുക.

MANOJ M, GHSV, PKD April 11, 2013 at 9:20 PM  

the pay revision anomaly order published today. it can be seen in KSTF blog.

Unknown April 11, 2013 at 10:08 PM  

When an Aided School Teacher got PSC appointment in Govt. School . They will get starting Basic pay only , do not get weightage .They do not forget that they join in Govt. School they became a Government Employee, They can get transfer to any Govt. school in the District, in the next promotion they became a Gazetted Rank Headmaster .If you are giving more importance to salary, you can continue in Aided School.

സാന്ദ്രം April 11, 2013 at 10:11 PM  

എഛ്എസ്എമാരുട ശബളസ്െകയില്‍ 16180ല്‍ഫിക്സ് ചെയണമായിരുനനു

pala April 11, 2013 at 10:37 PM  

കൊട്ടിഘോഷിച്ച പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ എന്തുപറയുന്നു?
കോരന് കഞ്ഞി കുമ്പിളില്‍ തന്നെ.
ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിക്ക് എല്ലാ ഗ്രേഡ് സ്കയിലും ഉയര്‍ ത്തിയപ്പോള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന് സ്റ്റാര്‍ട്ടിങ് സ്കയിലിലെ വെറും 760 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവ്

pala April 11, 2013 at 10:37 PM  

കൊട്ടിഘോഷിച്ച പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ എന്തുപറയുന്നു?
കോരന് കഞ്ഞി കുമ്പിളില്‍ തന്നെ.
ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിക്ക് എല്ലാ ഗ്രേഡ് സ്കയിലും ഉയര്‍ ത്തിയപ്പോള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന് സ്റ്റാര്‍ട്ടിങ് സ്കയിലിലെ വെറും 760 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവ്

CHERUVADI KBK April 11, 2013 at 10:39 PM  

Pay revision anomaly order No GO (P)168/2013/(147) fin dtd 11/04/2013 tnx fer all commented on the post

Muhammad A P April 11, 2013 at 10:40 PM  

ഉത്തരവിറങ്ങി. പക്ഷെ, അല്പം കൂടി കടത്തിവെട്ടിയാണെന്ന് മാത്രം.

The modification of scale of pay will take effect from 1/7/2009 as notional and have monetary benefit from the date of this order" !

കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഇറങ്ങിയ സമാന ഉത്തരവുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് വരെയുള്ള വർദ്ധനവ് സാങ്കല്പികം മാത്രം. പി.എഫ് ൽ ലയിപ്പിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല.

jatheesh thonnakkal April 11, 2013 at 10:48 PM  

സര്‍ ഉത്തരവ് വായിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു സംശയം....
LP, UP സ്കൂളുകളിലെ പ്രീപ്രൈമറി, ഡാന്‍സ്, കല,ആര്‍ട്ട് മാസ്റ്റര്‍ ഗ്രേഡ് 2,Teacher, instructor, Fishing school assistant എന്നിവരെ കുറിച്ചാണൊല്ലോ പറയുന്നത്. ഇതില്‍ നമ്മുടെ പി.ഡി.ടീച്ചര്‍ , LPSA, UPSA എന്നിവരും ഉള്‍പ്പെടുമോ?

CHERUVADI KBK April 11, 2013 at 10:51 PM  

WISE IAS OFFICERS ARETHERE IN FIN. DEPARTMENT

Muhammad A P April 11, 2013 at 11:10 PM  

ജ്യോതിസ് സർ;

എന്താണിങ്ങിനെയൊരു സംശയം?.
LP, UP സ്കൂളുകളിലെ Teacher തന്നെയല്ലെ LPSA, UPSA യും?

praku April 12, 2013 at 6:04 AM  

veendum apamanichu. samkalpika lokathe KSTF nu abhivadyagal

praku April 12, 2013 at 6:11 AM  

enthoke ayirunu malappuram kathi, ambum villum, kottayyam kuntham, kstf... avasanam pavanayi savamayi

Unknown April 12, 2013 at 10:20 AM  

After this order, we can see that LP/UP teachers who joined in service between 01.07.2005 and 30.06.2009 have the SAME basic pay Rs:13210 on 01.07.2009, irrespective of their different service weightages.
Is it another anomaly ?

Muhammad A P April 12, 2013 at 9:14 PM  

Ashish Balaram സർ;

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 11620-20240 എന്ന സ്കെയിലിന്റെയും അതിന്റെ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സ്കെയിലായ 13210-22360 ന്റെയും മിനിമം തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ യിൽ ഈ രണ്ട് സ്കെയിലുകൾക്കിടക്ക് മറ്റൊരു സ്കെയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അനുവദിക്കപ്പെടുക. അത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഈ അനോമലി സർവ്വീസ് കൂടുതലുള്ളവർക്കുള്ള നഷ്ടം എന്നതിനെക്കാളുപരി, സർവ്വീസ് കുറഞ്ഞവർക്കുള്ള അധിക ആനുകൂല്യമായാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുക.
സ്കെയിലുകളിലെ ഈ അന്തരം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് പ്രൈമറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുൾപ്പെടുന്ന 11620-20240 സ്കെയിലുകാർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അടിസ്ഥാനശംബളം, ഡി.എ, എച്ച്.ആർ.എ അടക്കം പരമാവധി 2586 വരെ വർദ്ധനവ് ലഭിച്ചേക്കാം.

CHERUVADI KBK April 12, 2013 at 9:41 PM  

How to revise pay of an employee whose basicpay is @11620 on 01/07/2009. What will be his pay on 11/04/2013?

RAJESH K April 12, 2013 at 9:44 PM  

ud clerk scale uyarthiyathu kondanallo ee prashnam adhyapakar oru prestige issue ayai eduthath oru clerkinu UD scale labhikanamenkil testkal palathum pass aakendivarum allenkil thazhnna scale mathrame labhikkuu altlast teachers union sarkkarine avarute vazhikku konduvannu allenkilum ee rashtreeyakkar pothuve adhyapakaranallo?

Zain April 12, 2013 at 10:23 PM  
This comment has been removed by the author.
Zain April 12, 2013 at 10:26 PM  

@ Unnithan sir


see this judgement

Zain April 12, 2013 at 10:31 PM  

@ Mohammed sir,
-7-2009: Rs. 13210 (Notional)
1-7-2110: Rs. 13540 (Notional)
1-7-2011: Rs. 13900 (Notional)
1-7-2012: Rs. 14260 (Notional)
11-4-2012: Rs. 14260 (With monetary benefit)


please correct the errors.... in years given...

Rasak Valavannur April 12, 2013 at 10:43 PM  

സര്‍,
ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിക്ക് എല്ലാ ഗ്രേഡ് സ്കയിലും ഉയര്‍ ത്തിയപ്പോള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന് സ്റ്റാര്‍ട്ടിങ് സ്കയിലിലെ വെറും 760 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്.15380 basic pay യില്‍ സര്‍വീസില്‍ കയറിയ ഒരാള്‍ 8 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് 16980 സ്കയിലിലെത്തുക എന്നതും 15 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് 18740 സ്കയിലിലെത്തുക എന്നതും വിരോധാഭാസമല്ലേ?
ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിക്ക് എല്ലാ ഗ്രേഡ് സ്കയിലും ഉയര്‍ ത്തിയപോലെ ഹൈസ്കൂളിന്റെ എല്ലാ ഗ്രേഡ് സ്കെയിലും ഉയര്‍ത്തേണ്ടതല്ലേ?
ഈ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഏതങ്കിലും അദ്ധ്യാപക സംഘടനകള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ?

Muhammad A P April 12, 2013 at 10:53 PM  

@ CHERUVADI KBK

Sir,
1-7-2009: Rs. 13210 (Notional)
1-7-2010: Rs. 13540 (Notional)
1-7-2011: Rs. 13900 (Notional)
1-7-2012: Rs. 14260 (Notional)
11-4-2013: Rs. 14260 (With monetary benefit)

(ആദ്യ കമന്റിലെ ടൈപ്പിങ്ങ് പിശക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച Zain സാറിന് നന്ദി.)

Unknown April 12, 2013 at 11:01 PM  

february 2005 l kayariya (upsa) alk ea parishkaranathil enthenkilum prayojanam undakumo? grade scale ne ye kurich onnum parayunnillallo?

St. Thomas HSS Eruvellipra April 13, 2013 at 9:28 AM  

how to revise pay Basic as on 09/2009(option date) 8390.Service 3 years.

Pay fixed on 09/2009 Rs14980
09/2010 Rs 15380
09/2011 Rs 15780
09/2012 Rs 16180.

new basic as on 11/04/2013??

വിന്‍സന്റ് ഡി. കെ. April 13, 2013 at 10:04 AM  

@ Ashish Balaram Sir

താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ......
01.07.2009 ന് നാലു വര്‍ഷമോ അതില്‍ കുറവോ സര്‍വ്വീസുള്ള LP/UP Teachersന്റെ basic pay, 01.07.2009 ന് Rs:13210 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിനുള്ള കാരണം മുഹമ്മദ് സാര്‍ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ...
പക്ഷേ.... സര്‍വ്വീസ് ദൈര്‍ഘ്യമനുസരിച്ച് pay fix ചെയ്തവര്‍ക്ക് അതിന്റെ monetary benefit ലഭിച്ചു കാണുമല്ലോ. Anomaly rectification വഴി കിട്ടുന്നത് notionalഅല്ലേ, monetary benefit ഇല്ലല്ലോ.
എങ്കിലും 11.04.2013 ന് ഇവര്‍ക്കെല്ലാം ഒരേ basic pay – Rs:14260.
ഇവിടെ സീനിയറിനേക്കാള്‍ ശമ്പളം ജൂനിയറിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അനോമലി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തുല്ല്യത അനോമലിയാണോ....

ഇതുപോലുള്ള അനോമലി പരിഹാര ഉത്തരവുകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ബൈബിളിലെ ഒരു ഭാഗം ഓര്‍മ്മ വരുന്നു.
മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാര്‍. വായിച്ചു നോക്കൂ....

Suraj Kadanchery April 13, 2013 at 3:43 PM  

മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കഥ വായിച്ചു . വാചകം 1 5 വായിക്കുക . "എന്റെ വസ്തു വകകൾ കൊണ്ട് .......... "ഈ ഓർഡർ ഇട്ടവർക്കാർക്കും ഈ വാചകം പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കഥ സന്ദര്ഭാതിനു യോജിച്ച താണോ മാഷേ .....

Muhammad A P April 13, 2013 at 9:40 PM  

Zain സർ;

ഉണ്ണിത്താൻ സാറിന് താങ്കൾ നൽകിയ ലിങ്കിലെ വിധിന്യായം വിജ്ഞാനപ്രദമാണ്. സർവ്വീസ് വെയ്റ്റേജിന് പാർട്ട് ടൈം സർവ്വീസ് പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള നിലപാടും ഒരെ പ്രശ്നത്തിൽ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ടാകുമ്പോൾ കോടതി തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നുമെല്ലാം ഇതിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ വിധിന്യായത്തിലൂടെ പരാതിക്കാരിക്ക് 2004 ശംബളപരിഷ്കരണത്തിൽ വെയ്റ്റേജിന് പാർട്ട് ടൈം സർവ്വീസ് വകവെച്ച് കിട്ടിയെങ്കിലും, ഈ ആനുകൂല്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന വിധം G.O (P) No. 560/2012/(184)/Fin dated 11-10-2012 നമ്പർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അതെ പോലെ 2009 ശമബളപരിഷ്കരണത്തിലും ഫുൾടൈം സർവ്വീസ് മാത്രമെ വെയ്റ്റേജിന് പരിഅഗണിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് G.O (P) No. 491/2012/(112)/Fin dated 10-09-2012 നമ്പർ ഉത്തരവും ഉണ്ട്.

Muhammad A P April 13, 2013 at 9:52 PM  

നിയാസ് സർ;

താങ്കൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ തീയതി സ്വീകരിച്ചാലും ശംബളപരിഷ്കരണസമയത്ത് 13210 രൂപയോ കൂടുതലോ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോളത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആനുകൂല്യമൊന്നും ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയില്ല.
ഫെബ്രു‌വരി 2013 ൽ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമ്പോളും 15380 രൂപയിലെത്താൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഗ്രേഡിന്റെ സ്കെയിൽ 15380-25900 ലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നുവങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് സാദ്ധ്യതയില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.

Muhammad A P April 13, 2013 at 10:46 PM  

@ St. Thomas HSS Eruvellipra;

സർ;
തസ്തികയും സ്കെയിലുകളുമൊന്നും പറയാത്തതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. HSA ആണെന്നും ഓപ്ഷൻ തീയതിക്ക് മുമ്പ് റഗുലർ സർവ്വീസിൽ ഇല്ല എന്നും കരുതുന്നു. എങ്കിൽ,
09/2009: 15380 (Notional)
09/2010: 15780 (Notional)
09/2011: 16180 (Notional)
09/2012: 16580 (Notional)
11/4/2013: 16580 (Actual)
(ഓപ്ഷൻ തീയതി 1/7/2009 ലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല)

Gigi April 14, 2013 at 5:11 AM  

സാര്‍ ,
Continuous service from 5/06/2006 as UPSA.
Promotion as HSA from 07/09/2009.
in pay revision 2009
option date 07/09/2009
pay fixed in 14620-25280 scale at Rs.14980
following increments
09/10...Rs15380
09/11....Rs15780
09/12...Rs 16180.
What will be new pay as on 11/04/2013 .Is it Rs16580( ony one increment difference.)?
is there any change in increment date..?

Biju April 14, 2013 at 6:52 AM  

Sir,
My Salary is fixed on 01-07-09 at 15780 (HSA). Is there any benefit with this new change of pay

Unknown April 14, 2013 at 1:18 PM  

സാർ മേൽ പറഞ്ഞ പരിഷ്കാരം കൊണ്ട് യുപിയിലെ ഭഷാ അധ്യാപാകർകും പ്രയോജനം കിട്ടുമൊ?

Zain April 14, 2013 at 3:58 PM  

@ Muhammed sir,
Indeed I have seen those orders too....I mentioned the judgement only to bring into notice such efforts were there in response to Mr. unnithan's PARIBHAVAM. But, I did not think of the possibility of confusion at least to some people. Sorry and Thank you.

rajesh April 14, 2013 at 4:42 PM  

how to prepaer anomaly rectification in techers pay revition,

Rasak Valavannur April 14, 2013 at 5:01 PM  

സര്‍.
ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിക്ക് എല്ലാ ഗ്രേഡ് സ്കയിലും ഉയര്‍ ത്തിയപോലെ ഹൈസ്കൂളിന്റെ എല്ലാ ഗ്രേഡ് സ്കെയിലും ഉയര്‍ത്തേണ്ടതല്ലേ?

Muhammad A P April 14, 2013 at 6:26 PM  

ഹയർ സെക്കണ്ടറി ടീച്ചറുടെ പേ സ്കെയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ‌സ് ഓഫ് പേ യിൽ അടത്തടുത്ത പ്രീ മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് തസ്തികകൾക്ക് ഒരെ സ്കെയിൽ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്രേഡ് സ്കെയിലുകളും ഉയർത്തിയെ മതിയാകൂ. HSST, HSST(HG), HSST(Sel. Gr.) തസ്തികകളുടെ പ്രീ മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലുകൾ യഥാക്രമം 19240-34500, 20740-36140, 21240-37040 എന്നിങ്ങിനെയാണ്. 19240-34500, 20740-36140 സ്കെയിലുകൾക്കിടക്ക് മറ്റൊരു സ്കെയിൽ ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് HSST യുടെ 19240-34500 നെ 20740-36140 ആയി മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രേഡ് തസ്തികകളുടെയും സ്കെയിലുകൾ ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ HSA യുടെ സ്കെയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടും നിലവിലുള്ള HSA (HG) ന്റേതിനേക്കാൾ താഴെയായതിനാൽ ഈ പ്രശ്നമില്ല.

Rasak Valavannur April 14, 2013 at 8:51 PM  

സര്‍,
15380 basic payയില്‍ hsa ആയി സര്‍വീസില്‍ കയറിയ ഒരാള്‍ 15 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് 18740 സ്കയിലിലെത്തുക എന്നത് വിരോധാഭാസമല്ലേ?
13 വര്‍ഷം hsa ആയി Aided schoolല്‍ work ചെയ്ത എന്റെ friend,ജോലി resign ചൈത് 2013 june ല്‍ PSC വഴി HSA ആയി join ചൈതു.14620 basic pay ഉണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ 15380 ആകും.2 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ aided service(13 വര്‍ഷം) കൂടി കണക്കാക്കി senior grade (basic pay-18740) കിട്ടും.
ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിക്ക് എല്ലാ ഗ്രേഡ് സ്കയിലും ഉയര്‍ ത്തിയപോലെ ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഗ്രേഡ് സ്കെയിലും ഉയര്‍ത്തിയാല്‍ ഇത്തരക്കാര്‍ക്കും benifit കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ?

Muhammad A P April 14, 2013 at 9:59 PM  

Abdu Razak സർ;

എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ ചേരുന്നവരുടെ ശംബളം സംരക്ഷിച്ച് നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നങ്കിൽ, അത് സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ആകാമായിരുന്നല്ലോ? അതിന് വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാവരുടെയും ഗ്രേഡ് സ്കെയിൽ ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ?

beeyem April 15, 2013 at 12:43 PM  

സര്‍, പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്പാര്‍ക്കില്‍ ശന്വളം റീ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

MANOJ M, GHSV, PKD April 15, 2013 at 1:29 PM  

സ്പാര്‍ക്കില്‍ ശന്വളം റീ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Hari | (Maths) April 15, 2013 at 4:46 PM  

അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണത്തിലെ അനോമലി പരിഹരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിങ്ങിയ ഉത്തരവിനേക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനവുമായി പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

MANOJ M, GHSV, PKD April 15, 2013 at 6:18 PM  

Thank you sir.

MANOJ M, GHSV, PKD April 15, 2013 at 6:20 PM  

Sir,
how to fix this in new scale(15380-25900)?

date of entry in service(HSA)-05.01.2010
pay- Rs 15780/-(14620-25280)
Nxt incre- 01/2014

Unknown April 15, 2013 at 8:13 PM  

Muhammed Sir,

How to fix my pay in new scale(15380-25900)?

Date of entry in service(HSA): 11.12.2006

Pay on 30/11/2009 : 8790

Pay Opted on 01/12/2009: 16180/-

Next Increment Date :01/12/2013

Pls calculate ...

01/12/2009:
01/12/2010:
01/12/2011:
01/12/2012:
11/4/2013:

CHERUVADI KBK April 15, 2013 at 8:40 PM  

@anil cheruvadi, kindly send your email id or phone number my id vu2kbk@gmail.com

CHERUVADI KBK April 15, 2013 at 8:59 PM  
This comment has been removed by the author.
CHERUVADI KBK April 15, 2013 at 9:04 PM  
This comment has been removed by the author.
Unknown April 15, 2013 at 9:07 PM  

സര്‍,
ഞാന്‍ മെയില്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്

Muhammad A P April 15, 2013 at 9:09 PM  

മനോജ് സർ;

താങ്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഓപ്ഷൻ ഫോമും വേണ്ടതില്ല.
സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ ഏകദേശം താഴെ കൊടുത്ത രീതിയിൽ ഒരു എൻ‌ട്രി നൽകിയാൽ മതിയാകും.

“Modifed the scale of pay of Rs. 14620-25280 to Rs. 15380-25900 vide G.O (P) No. 168/2013/(147)/Fin Dated 11-4-2013 w.e.f. 5-1-2010, pay notionally fixed at Rs.15380, Rs.15780, Rs.16180, Rs.16580 w.e.f. 5-1-2010, 1-1-2011, 5-1-2012, 1-1-2013 respectively without monetary benefit and Rs. 16580 w.e.f. 11-4-2013 with monetary benefit.

(Assuming probation declared on 5-1-2012)
സ്പാർക്കിൽ Pay Revisin Editing ൽ Basic Pay: 16580, Last Pay Change Date:11-4-2013, Next Increment Date: 1-1-2014 എന്ന് ചേർത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. Service History യിൽ 1-1-2013 മുതൽ 10-4-2013 വരെ Basic Pay: 15780 വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും ശരിയാക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.
(സ്പാർക്കിൽ മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എങ്ങിനെയാണ് സ്പാർക്ക് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതിയാകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബാക്കി പിന്നീട് ആലോചിക്കാം)

Muhammad A P April 15, 2013 at 9:33 PM  

ഫിക്സേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കമന്റുകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് സ്കെയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാനും സ്പാർക്കിൽ എന്തെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഓപ്ഷൻ തീയതി, റിവൈസ്ഡ് പേ തുടങ്ങിയവ കണക്കാക്കുന്നതിൽ പിശകുണ്ടോയെന്ന് ചോദ്യകർത്താവ് തന്നെ ദയവായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

Vijayan Kadavath April 15, 2013 at 9:49 PM  

അനില്‍ സാര്‍ Pay Opt ചെയ്തത് 01/12/2009 ല്‍ 16180/- ആയിട്ടല്ലേ? 2009 ല്‍ പേ ഫിക്സ് ചെയ്തവരില്‍ പുതിയ സ്കെയിലായ 15380-25900 നുള്ളില്‍ ശമ്പളം വന്നു നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് റീഫിക്സേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പുതിയ സ്കെയിലിന്റെ തുടക്കമായ 15380 ഓ അതില്‍ക്കൂടുതലോ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അനോമലി റെക്ടിഫിക്കേഷനില്‍ യാതൊരു ബനിഫിറ്റും ലഭിക്കുകയില്ല. കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാല്‍ സര്‍വീസുള്ളവര്‍ക്ക് ശമ്പളത്തില്‍ യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അനോമലി പരിഷ്ക്കരിച്ചതിലൂടെ സര്‍ക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തികനഷ്ടം വരുന്നുമില്ല. മുഹമ്മദ് സാര്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലരൊക്കെക്കൂടി അധ്യാപകര്‍ക്കെന്തോ വലിയ സാമ്പത്തികനേട്ടം വരുന്നൂവെന്ന് പ്രചരണം നടത്തിക്കളഞ്ഞു.

അതുകൊണ്ട് അനില്‍ സാറിന്റെ ശമ്പളം മാറ്റമില്ലാതെ ഇപ്രകാരം ലഭിക്കും.

01/12/2009: 16180
01/12/2010: 16580
01/12/2011: 16980
01/12/2012: 17420
11/4/2013: 17420
01/12/2013: 17860

Muhammad A P April 15, 2013 at 10:09 PM  

anil cheruvadi സർ;

വിജയൻ സർ പറഞ്ഞത് പോലെ, താങ്കളുടെ ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി 1-7-2009 ലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പോലും 15380 ന് മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ സ്കെയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ സ്കെയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത കാര്യം എഴുതിച്ചേർക്കുക മാത്രമെ വേണ്ടതുള്ളൂ.

Muhammad A P April 15, 2013 at 10:24 PM  

ചെറുവാടി സർ;

പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (ഹ.ഗ്രേ); 19240-34500 സ്കെയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തതായി ഇപ്പോളത്തെ ഉത്തരവിൽ ഇല്ലല്ലോ?

വിന്‍സന്റ് ഡി. കെ. April 15, 2013 at 10:33 PM  

Why do maths blog/downloads still rely on an "edited,watermarked" G.O. for anomaly rectification ?
Haven't you heard of the official publication of that G.O. in Finance Dept.'s website ?

Sunny.P.O April 15, 2013 at 10:57 PM  

ഈ ശമ്പളപരിഷ്കരണ ഉത്തരവിലൂടെ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് നീതി ലഭിച്ചോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.ഹയര്‍സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഹൈസ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ക്കും ഒരേ ശമ്പള സ്കെയിലായിരുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ടായപ്പോള്‍ 19240-34500 എന്ന സ്കെയില്‍ ഉയര്‍ത്തി 20740 ല്‍ തുടങ്ങുന്ന സ്കെയില്‍ ആക്കി മാറ്റി. അതു വഴി ഹയര്‍സെക്കന്റരി അദ്ധ്യാപകരുടെ സങ്കടം തീര്‍ത്തു. മാത്രമല്ല അവരുടെ time bound grade കളുടെ സ്കെയിലുകളും ഉയര്‍ത്തി. ഇനീ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ കാര്യം ഒന്നു നോക്കൂ. അവരുടെ സ്കെയിലും പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ സ്കെയിലും ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടേത് 15380-25900, പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റരുടേത് 18740-33580. ഹൈസ്കൂള്‍അദ്ധ്യാപകരുടെ 15 വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള സ്കെയിലാണ് 18740-33680. ഹയര്‍സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്കെയില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റരുടേതിന് തുല്ല്യമാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് തോന്നിയ കരുണ എന്തേ ഹൈസ്കൂളുകാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇല്ലാതെ പോയി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഒരു വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോള്‍ പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പേരിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പരിഷ്കരണം.

ozhur April 15, 2013 at 10:58 PM  

അധൃാപകര്‍ കൂടുന്നിടത്ത് ഇന്‍ക്റിമെന്‍റും സ്കെയിലുമാണ് മുഖൃ അജണ്ട എന്ന ചൊല്ലലിനെശരിവെക്കുന്നു ഈ പോസ്ററിലെ കമന്‍റുകള്‍ അധൃാപകരെ സഹായിക്കുന്ന ഉത്തരവുകള്‍ ലഭൃമാക്കിയും അക്കാദമികപിന്തുണ നല്‍കി സഹായിച്ചും ഉയരങ്ങളില്‍ വിരാജിച്ച മാത് സ് ബ്ളോഗ് ചില എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിമാരുടെ പേക്കൂത്ത് വേദിയാകാതിരിക്കട്ടെ

Unknown April 15, 2013 at 10:58 PM  

Muhammed sir
There are two basic pay in april.ie 01/04/2013 to 10/04/2013 and 11/04/2013 to 30/04/2013. how to generate salary bill in april?

Muhammad A P April 15, 2013 at 11:11 PM  

Jins John സർ;

മുകളിൽ മനോജ് സാറിനുള്ള മറുപടിയിൽ സ്പാർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം വിവരിച്ചത് വായിച്ചിരുന്നോ?

Vijayan Kadavath April 15, 2013 at 11:30 PM  

ഒഴൂര്‍ സാറേ, ശമ്പളം പരിഷ്ക്കരിച്ചെന്നു പത്രത്തില്‍ വാര്‍ത്ത വന്നു. എങ്ങുമെങ്ങും തൊടാതെ ഒരു ഉത്തരവുമിറങ്ങി. ക്ലര്‍ക്കുമാരും അദ്ധ്യാപകരുമെല്ലാം ഒന്നുമൊന്നും അറിയാതെ നട്ടംതിരിയുന്ന അവസ്ഥ. എന്നത്തേയും പോലെതന്നെ മാത്സ് ബ്ലോഗ് ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വേദിയൊരുക്കി. ഈ പോസ്റ്റ് ശമ്പളപരിഷ്ക്കരത്തിലെ അനോമലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റല്ലേ? ഇവിടെ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം തന്നെയല്ലേ ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് അവസരമൊരുക്കാനായിരിക്കണമല്ലോ മാത്സ് ബ്ലോഗ് ഇങ്ങനെയൊരു പോസ്റ്റിട്ടത്? അപ്പോളിവിടെ സാഹിത്യചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കംകുറിക്കാനെന്ന വണ്ണം എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിനെക്കൊണ്ടു വരുന്നതല്ലേ അസംബന്ധം? കണക്ക് പറയേണ്ടിടത്ത് അതറിയാവുന്നവര്‍ ഇടപെടും. സയന്‍സ് അറിയാവുന്നവര്‍ സയന്‍സ് പറയും, സ്പാര്‍ക്ക് അറിയാവുന്നവര്‍ അതേക്കുറിച്ചു പറയും. സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ടവര്‍ അതു ചോദിക്കും. അതല്ലേ മാത്സ് ബ്ലോഗിലെ രീതി? പിന്നെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരുടേയും മനസ്സില്‍ അതേക്കുറിച്ചു ചിന്തവരുന്നതും അതേക്കുറിച്ച് സംശയം ചോദിക്കുന്നതുമൊന്നു തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഒഴൂര്‍ സാറിനും ഇഷ്ടമുള്ള പോസ്റ്റില്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച തുടങ്ങാം. അതേക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കില്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇടപെടാന്‍ വരികയും ചെയ്യാം.

JOSE.K.H. April 16, 2013 at 1:44 AM  

സത്യത്തില്‍ ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. താരതമ്യക്കണക്കുകള്‍ കണ്ടപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. കേരള സ്ക്കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിന് അഭിമാനിക്കാം. ഒരു സംഘടനയെന്ന നിലയില്‍ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്. സംഘടനയ്ക്കും ഭാരവാഹികള്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

ഹുസൈന്‍ April 16, 2013 at 9:35 AM  

നാടോടിക്കാറ്റിലെ തിലകനിലേക്ക്...
"അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി. എന്തൊക്ക ബഹളമായിരുന്നു? മലപ്പുറം കത്തി, മെഷീന്‍ ഗണ്‍, ബോംബ്, ഒലക്കേടെ മൂട് "

ചിലരുടെ അവകാശവാദം :
"പ്രൈമ‌റി അദ്ധ്യാപകർക്ക് 1590/- രൂപയുടേയും ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകർക്ക് 760/- രൂപയുടേയും
ഹയർ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകർക്ക് 1500/- രൂപയുടേയും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്."

"എല്ലാം ഞമ്മളാണ്" എന്നു പറയുന്ന ബഷീർ കഥയിലെ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിനെപ്പോലെ

യാഥാർത്ഥ്യം:
ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി 1-7-2009ൽ 15380 ന് മുകളിൽ പേ ഫിക്സ് ചെയ്തവർക്ക് സ്കെയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ സ്കെയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത കാര്യം എഴുതിച്ചേർക്കുക മാത്രമെ വേണ്ടതുള്ളൂ.

വീണ്ടും നാടോടിക്കാറ്റിലെ തിലകനിലേക്ക്...
"നിന്നോട് ഞാന്‍ ചായ ചോദിച്ചോടാ കുഞ്ഞിരാമാ? കൊണ്ടുപോടാ!"

ആ രംഗം ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി കാണാം

ghsetpa April 16, 2013 at 12:25 PM  

എന്തിനാ അഭിമാനിക്കുന്നതെന്നു മാത്രം ഇതുവരെ പിടികിചട്ടിയില്ല.ആരെങ്കിലും ഒന്നു പറഞ്ഞു തരാമോ?

MANOJ M, GHSV, PKD April 16, 2013 at 2:39 PM  

Thank you Muhammed Sir.

pshussain April 16, 2013 at 9:21 PM  

അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തില്‍ സംഭവിച്ച അപാകത പരിഹരിച്ചു എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് കൊട്ടിഘോഷിക്കരുത്.കാരണം പ്രൈമ‌റി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും നീതി ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ തികച്ചും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.ഇനി അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ പെടില്ലെന്നുണ്ടോ?

Zain April 16, 2013 at 10:14 PM  

@ സത്യത്തില്‍ ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. താരതമ്യക്കണക്കുകള്‍ കണ്ടപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. കേരള സ്ക്കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിന് അഭിമാനിക്കാം. ഒരു സംഘടനയെന്ന നിലയില്‍ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്. സംഘടനയ്ക്കും ഭാരവാഹികള്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

I DID NOT UNDERSTAND!!!

aeoiritty April 16, 2013 at 10:26 PM  

re optionu avasaram ee utharavil kanunnilla ithu illathidtholam scale opt cheythavarkk gunamundakilla,puthuthayi joliyil vannavarkkum option date 1/7/2009 koduthavarkum gunamakukayum cheyyum

anoop.m April 16, 2013 at 10:30 PM  

മുഹമ്മദ് സാര്‍........
ഇന്‍ക്രിമെന്റ് ഡേറ്റില്‍ (1/1/2010) ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോള്‍ 13210 ആയിരുന്നു ഓപ്ഷന്‍ ഡേറ്റ് 1/7/2009 ആക്കി മാറ്റിയാല്‍ 1/7/2009 മുതല്‍ 13210 ആവില്ലേ......അങ്ങനെയായാല്‍ 1/1/2014 ലഭിക്കേണ്ട അടുത്ത ഇന്‍ക്രിമെന്റ് 1/7/2013 ല്‍ ലഭിക്കില്ലേ.......

ozhur April 16, 2013 at 10:38 PM  

വിജയന്‍ കടവത്ത് സാറിനും ആവേശം കിട്ടാന്‍ ഇതുപകരിച്ചെങ്കില്‍ ഇനിയുമാകാം

Muhammad A P April 16, 2013 at 10:47 PM  

അനൂപ് സർ;

തീർച്ചയായും. ഇങ്ങിനെ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി മാറ്റുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

CHERUVADI KBK April 16, 2013 at 11:00 PM  

DR, MUHAMMED SIR REALLY MISTAKEN,tnx fer reminding. itis of secondary school HG

Sunny.P.O April 16, 2013 at 11:40 PM  

മുഹമ്മദ് സാറേ, അനൂപ് സാറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ re option നല്‍കാനുള്ള അവസരം അനുവദിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഇനീ വേണ്ടിവരുമോ?

Muhammad A P April 17, 2013 at 12:07 AM  

ഇങ്ങിനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓപ്ഷൻ മാറ്റുന്നതിന് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ആവശ്യമില്ല.

Para 16 of Annexure II of the PRO is copied below.

"16. Re option will not be allowed for any pay revision(including the present pay revision) except in cases involving retrospective revision or change in scale of pay that takes effect on a date prior to the date of option exercised by the employee for the concerned pay revision. In such cases arrears of salary/ pension will be payable only with effect from the date of filing of the option such re-option has to be exercised within 3 month of the date of issue of the order revising/ changing the scale of pay retrospectively ."

Viswaja April 17, 2013 at 7:57 AM  

ഞങ്ങള്‍ HSA Part Time കുറച്ചൂ പേര്‍ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതെന്തിന്?

fasal April 17, 2013 at 1:01 PM  

"2004ല്‍ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടേതിനു സമാനമായ 8390-13270 എന്ന ശമ്പള സ്കെയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇപ്പോളും അനോമലിയുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്, എച്ച്.എസ്.എ, ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 എന്നീ മൂന്ന് തസ്തികകളുടെയും പഴയ സ്കെയില്‍ 8390-13270 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് യഥാക്രമം 15380-25900, 15380-25900, 16180-29180 എന്നിങ്ങിനെയാണ്. ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 ഒരു സ്കെയില്‍ മുകളിലായി. ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 എന്നിവര്‍ക്ക് അരിയര്‍ അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യത്തോടെ 1-7-2009 മുതല്‍ പ്രാബല്യം. ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോള്‍ എച്ച്.എസ്.എ ആണ് ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അനോമലി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണോ?"

എന്റെ ധാരണ അനോമലികളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ മാത്സ് ബ്ലോഗിലെ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ അനോമലി അനോമലിയായിത്തന്നെ തുടരുന്നുവെന്നു മനസ്സിലായി.

അവകാശങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയെന്നു പറയുന്നവരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്നു പറഞ്ഞവരും അഭിമാനിച്ചവരുമെല്ലാം ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി തരണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

(1)8390-13270ല്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറേറിയന്‍ - ഗ്രേഡ് III ന്റെ സ്കെയില്‍ 16180-29180 മാറ്റിയതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് HSAയുടെ സ്കെയില്‍ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല?

(2)ലൈബ്രറേറിയനും ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്കും 1-7-2009 മുതലുള്ള അരിയര്‍ നല്‍കിയപ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നവര്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അരിയര്‍ നല്‍കുന്നില്ല?

rakeshvakayad April 17, 2013 at 4:59 PM  

മുഹമ്മദ് സാര്‍
ഞാന്‍ lpsa (education department) ആയി 11/08/2009 മുതല്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു (ഇപ്പോള്‍ basic pay 12550).എന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍ പ്രകാരം 2480 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.ഇത് ശരിയാണോ സാര്‍? ആണെങ്കില്‍ എന്തൊക്കെ മാറ്റമാണ് spark ലും service book ലും വരുത്തേണ്ടത്?

pshussain April 17, 2013 at 6:27 PM  

അധ്യാപകര്‍ എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, ഹൈസ്കൂള്‍, പ്രൈമറി എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ്.എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് വേണ്ടത്.വിവേചനം പാടില്ല.പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രൈമ‌റി അദ്ധ്യാപകരുടെയും മറ്റും ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് സമാന സ്കെയിലുകള്‍ക്ക് തുല്യമാക്കിയപ്പോള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 16180 ആയിരുന്നു.സമാന തസ്തികകള്‍ എല്ലാം 16180 ഓ അതില്‍ കുടുതലോ ആണെന്നിരിക്കെ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടേത് മാത്രം 15380 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ന്യായത്തിന്റെ അടിസ്താനത്തിലാണ്.hsa മാരോടൊപ്പം സ്കെയിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെത് ഇതേ പോലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചപ്പോള്‍ 7/2009 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തോടെ 16180 ആയിട്ടാണ് പരിഷ്കരിച്ചത്.നേട്ടം അവകാശപ്പെടുന്നവര്‍ എന്തേ ഈ വിവേചനം കാണാതെ പോയത്.

pshussain April 17, 2013 at 6:28 PM  

അധ്യാപകര്‍ എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, ഹൈസ്കൂള്‍, പ്രൈമറി എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ്.എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് വേണ്ടത്.വിവേചനം പാടില്ല.പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രൈമ‌റി അദ്ധ്യാപകരുടെയും മറ്റും ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് സമാന സ്കെയിലുകള്‍ക്ക് തുല്യമാക്കിയപ്പോള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 16180 ആയിരുന്നു.സമാന തസ്തികകള്‍ എല്ലാം 16180 ഓ അതില്‍ കുടുതലോ ആണെന്നിരിക്കെ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടേത് മാത്രം 15380 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ന്യായത്തിന്റെ അടിസ്താനത്തിലാണ്.hsa മാരോടൊപ്പം സ്കെയിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെത് ഇതേ പോലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചപ്പോള്‍ 7/2009 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തോടെ 16180 ആയിട്ടാണ് പരിഷ്കരിച്ചത്.നേട്ടം അവകാശപ്പെടുന്നവര്‍ എന്തേ ഈ വിവേചനം കാണാതെ പോയത്.

CHERUVADI KBK April 17, 2013 at 7:20 PM  

1-7-2009: Rs. 13210 (Notional)
1-7-2010: Rs. 13540 (Notional)
1-7-2011: Rs. 13900 (Notional)
1-7-2012: Rs. 14260 (Notional)
11-4-2013: Rs. 14260 (With monetary benefit) dear muhammed sir how to modify service history&pay revision editing to get arrear calculation?

Unknown April 17, 2013 at 7:24 PM  

ഒരു സ്ക്കുളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വര്‍ക്ക് ലോഡ് ഉള്ള വിഭാഗം എന്നു പറയുന്നത് HSA മാര്‍ തന്നെയാണ്.SSLC പ്രത്യേക പരിശീലനം, IT training,സ്ക്കൂളിലെ ​എല്ലാ ക്ലബ്ബുകള്‍, മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി, കൂടുതല്‍ പണികളും HSA മാര്‍ക്ക്....!!
ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ പിരീയുള്ള HSST ക്ക് ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളം........!!!!
പണിയെടുക്കാന്‍ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ HSA മാരുടെ പോസ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.....

Muhammad A P April 17, 2013 at 8:07 PM  

rakeshvakayad സർ;

ഇപ്പോളത്തെ ഡി.എ നിരക്കനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് 2479 രൂപയുടെ വർദ്ധനവുണ്ടാകും.
സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ ചേർക്കേണ്ട പേ സ്കെയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എൻ‌ട്രിയുടെ ഏകദേശ രൂപം, മുകളിൽ മനോജ് സാറിന് നൽകിയ കമന്റിലുണ്ട്.
അതോടൊപ്പം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സർവ്വീസിന്റെ 12550 രൂപയിലുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ എൻ‌ട്രി 10-4-2013 AN ൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് 11-4-2013 മുതൽ മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലിൽ 14260 രൂപയിൽ പുതിയ എൻ‌ട്രി വരുത്തുകയും വേണം.
സ്പാർക്കിൽ Pay Revisin Editing ൽ Basic Pay: 14260, Last Pay Change Date:11-4-2013, Next Increment Date: 1-8-2013 എന്ന് ചേർത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. Service History യിൽ 1-8-2012 മുതൽ 10-4-2013 വരെ Basic Pay: 12550 വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും ശരിയാക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.

jinesh April 17, 2013 at 8:35 PM  

മുഹമ്മദ്‌ സർ ,
29 /10/ 2009 option date ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത എന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 12550 ആയി ഫിക്സ് ചെയ്തു . അത് പുതുക്കിയ scale പ്രകാരം 13210 ആകുമല്ലോ, എന്നാൽ എനിക്ക് പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 01/07/2009 option date ആയി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ? അതോ അതിനായി പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വേണ്ടിവരുമോ?

CHERUVADI KBK April 17, 2013 at 8:52 PM  

dear muhammed sir now i got everything ok no more reply as it is rakesh vakayad's

rakeshvakayad April 17, 2013 at 9:50 PM  

മുഹമ്മദ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി മനസ്സില്‍ മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

rakeshvakayad April 17, 2013 at 9:50 PM  
This comment has been removed by the author.
Muhammad A P April 17, 2013 at 10:20 PM  

jinesh സർ;

താങ്കളുടെ ഓപ്ഷൻ 1-7-2009 ലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ആവശ്യമില്ല.
മുകളിൽ, അനൂപ് സാറിനും സണ്ണി സാറിനുമുള്ള ഇന്നലത്തെ കമന്റുകളിൽ ഇത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

aeoiritty April 17, 2013 at 10:38 PM  

thanks your comment onjanary 16

Jaya April 18, 2013 at 1:14 PM  

I am an HSA and my joining date is 31-7-2009. At present my scale of pay is 14620-25280. How do we fix my salary after this new increase? I understand that I will get an increase in my scale of pay as well as my salary. How much will be the difference then? If it starts with Rs. 15380/- the pay must be 16580/- at present. Am I right? Please help me to understand this in a better manner. Expect a reply from the experts at MATHS BLOG. Thank you very much.

Deepesh April 18, 2013 at 3:54 PM  

April 3 nu Amna Rasha paranjathum April 4 nu Husin Sir reply koduthathum kandu. Sir onnu manasilakkanam jeevan polum panayam vachu joli cheyyunnavarude karyama Amna paranjathu. appol salary kanakku kootumbol Qualification mathram oru Plus point ayi edukkathe joliyude risk kudi theerchayayum kanakkileduthe mathiyaku. Teacher nte joly paripavanam aya oru service thanne anu athil oru tharkkavum illa. pakshe husain sir paranjathil ethra teachers athu pole kandu joli cheyyunnuvennu sir nte schoolile mathram teachersnte list eduthu manasil onnu orthu nokkiyal mathiyakum ennu karuthunnu. "മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കേണ്ട ധാര്‍മ്മികഉത്തരവാദിത്തമാണ് അദ്ധ്യാപകനെ സമൂഹവും സര്‍ക്കാരും ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്".Ethra teachers ithinayi sremikkunnundu? avarude makkale Govt school il cherthu padippikkunnundu ? allaenkil padippichit undu ? ennu koodi parisodhichal nannakumayirunnu ennu cheriya oru abhiprayam kudi enikku undayirunnu. Amna yude prathikarana seshi ippo evide poyi???

Muhammad A P April 18, 2013 at 4:00 PM  

@ Jaya;

You are right sir,
Your pre-modified scale of Rs. 14620-25280 and modified scale of Rs. 15380-25900 are both, segments of the Master Scale 8500-230-9190-250-9940- 270-11020-300-12220- 330-13540-360-14980- 400-16980-440-18740-500-21240 -560-24040-620-27140-680 -29860-750-32860-820-36140-900- 40640-1000-48640-1100- 57440-1200-59840.
Pre-modified pay in the scale of Rs.14620-25280 will be as shown below (if probation period is 2 years);
31-7-2009: 14620
1-7-2010: 14980
31-7-2011:15380
1-7-2012: 15780.
Due to the scale modification, your pay will be stepped up from 14620 to 15380 (ie. two stages). Revised pay will be as follows,
31-7-2009: 15380
1-7-2010: 15780
31-7-2011:16180
1-7-2012: 16580
The resultant increase in your salary for April 2013 is Rs. 1160

chs April 18, 2013 at 4:33 PM  
This comment has been removed by the author.
Rasak Valavannur April 18, 2013 at 4:38 PM  

സര്‍,
ഫസല്‍ സാറും ഹുസൈന്‍ സാറും പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ?
KSTF,KPSTU,KSTA....ഇവരൊക്കെ സര്‍ക്കരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ അടിയന്തിരമായി പെടുത്തേണ്ട അനോമലികള്‍ ഇനിയുമില്ലേ?
"2004ല്‍ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടേതിനു സമാനമായ 8390-13270 എന്ന ശമ്പള സ്കെയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇപ്പോളും അനോമലിയുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്, എച്ച്.എസ്.എ, ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 എന്നീ മൂന്ന് തസ്തികകളുടെയും പഴയ സ്കെയില്‍ 8390-13270 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് യഥാക്രമം 15380-25900, 15380-25900, 16180-29180 എന്നിങ്ങിനെയാണ്. ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 ഒരു സ്കെയില്‍ മുകളിലായി. ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലൈബ്രേറിയന്‍ ഗ്രേഡ്-3 എന്നിവര്‍ക്ക് അരിയര്‍ അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യത്തോടെ 1-7-2009 മുതല്‍ പ്രാബല്യം. ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോള്‍ എച്ച്.എസ്.എ ആണ് ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അനോമലി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണോ?"
അവകാശങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയെന്നു പറയുന്നവരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്നു പറഞ്ഞവരും അഭിമാനിച്ചവരുമെല്ലാം ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി തരണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

(1)8390-13270ല്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറേറിയന്‍ - ഗ്രേഡ് III ന്റെ സ്കെയില്‍ 16180-29180 മാറ്റിയതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് HSAയുടെ സ്കെയില്‍ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല?

(2)ലൈബ്രറേറിയനും ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്കും 1-7-2009 മുതലുള്ള അരിയര്‍ നല്‍കിയപ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നവര്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അരിയര്‍ നല്‍കുന്നില്ല?

pshussain April 18, 2013 at 8:09 PM  

റസാഖ് സാര്‍
സാര്‍ നമ്മള്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്.ഇതാര്‍ക്കും ബോധ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല.ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരോട് കാണിച്ചത് വലിയ വിവേചനം തന്നെയാണ്.എന്നിട്ട് ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തില്‍ സംഭവിച്ച അപാകത പരിഹരിച്ചു എന്ന് പത്രവാര്‍ത്തയും!ഇത് ഏതൊരാള്‍ക്കും ഉത്തരവ് കണ്ടാല്‍ ബോധ്യമാകും.ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതാണ് അതിലേറെ വിവേചനപരവും സങ്കടകരവുമായ വസ്തുത.

Jaya April 18, 2013 at 10:36 PM  

Thank you very much,sir.

jinesh April 19, 2013 at 11:59 AM  

സ്പാർക്കിൽ ശമ്പളം re fix ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരണം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്രദമാകുമായിരുന്നു ......

Muhammad A P April 19, 2013 at 8:21 PM  

Present Salary യിൽ 11-4-2013 മുതൽ പുതിയ അടിസ്ഥാന ശംബളം ചേർക്കുക. 10-4-2013 AN വരെയുള്ള Service History പരിശോധിച്ച് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. സ്കെയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്രയല്ലെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. (സ്പാർക്കിൽ പുതിയ സ്കെയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമെ Designation ൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ആവശ്യമാണോയെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ)

jinesh April 19, 2013 at 9:08 PM  

thank you Muhammad sir

SUNILA VIDYAPEEDHAM April 20, 2013 at 7:42 AM  

Present Salary യിൽ 11-4-2013 മുതൽ പുതിയ അടിസ്ഥാന ശംബളം ചേർക്കുക എങ്ങിനെയാണ്?

Muhammad A P April 20, 2013 at 9:44 AM  

Salary Matters- Pay Revision 2009- Pay Revision Editing-
Select Office-
Select Employee-
Change Basic Pay-
Change Last Pay Change Date to 11-4-2013
Confirm

SUNILA VIDYAPEEDHAM April 20, 2013 at 11:51 AM  

വളരെ നന്ദി സര്

VENGOORscout April 20, 2013 at 11:56 AM  
This comment has been removed by the author.
VENGOORscout April 20, 2013 at 11:57 AM  

ഞാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി 01/06/2011 മുതല്‍ അപ്രൂവല്‍ ആയ അദ്ധ്യാപകനാണ്. 01/06/2011ല്‍ എന്റെ സ്കൈല്‍ 11620-20240 ആയിരുന്നു. 11/04/2013 ല്‍ എന്റെ ബേസിക്ക് 11960 ആണ്.25/07/2006 ലാണ് ഞാന്‍ സ്കൂളില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. അന്ന് മുതല്‍കുള്ള അരിയര്‍ പിന്നീ‌ട് പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് അപ്രൂവല്‍ ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.പുതിയ സ്കൈല്‍ പരിഷ്കരണത്തില്‍ എന്റെ സ്കൈല്‍ എങ്ങിനെ വരും. സ്പാര്‍ക്കില്‍ അത് എങ്ങിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. എന്റെ സ്കൂളില്‍ എന്നെ പോലെ 8 പേരുണ്ട് അവര്‍ക്കു കൂടി വേണ്ടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമൊ..

VENGOORscout April 20, 2013 at 11:59 AM  

ഞാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി 01/06/2011 മുതല്‍ അപ്രൂവല്‍ ആയ അദ്ധ്യാപകനാണ്. 01/06/2011ല്‍ എന്റെ സ്കൈല്‍ 11620-20240 ആയിരുന്നു. 11/04/2013 ല്‍ എന്റെ ബേസിക്ക് 11960 ആണ്.25/07/2006 ലാണ് ഞാന്‍ സ്കൂളില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. അന്ന് മുതല്‍കുള്ള അരിയര്‍ പിന്നീ‌ട് പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് അപ്രൂവല്‍ ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.പുതിയ സ്കൈല്‍ പരിഷ്കരണത്തില്‍ എന്റെ സ്കൈല്‍ എങ്ങിനെ വരും. സ്പാര്‍ക്കില്‍ അത് എങ്ങിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. എന്റെ സ്കൂളില്‍ എന്നെ പോലെ 8 പേരുണ്ട് അവര്‍ക്കു കൂടി വേണ്ടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമൊ..

Muhammad A P April 20, 2013 at 1:50 PM  

നിലവിൽ 25-7-2006 മുതൽ 31-5-2011 വരെയുള്ള സർവ്വീസ് ശംബളത്തിന് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ നിലക്ക്, 1-6-2011 ൽ സർവ്വീസിൽ ചേർന്നവരെ പോലെ, 11-4-2013 ൽ താങ്കളുടെ ശംബളം 13210-22360 സ്കെയിലിൽ 13540 രൂപയാണ്.
25-7-2006 മുതൽക്ക് ശംബളം തിട്ടപ്പെടുത്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 11-4-2013 ൽ 14260 ലെത്തും. (രണ്ട് ഇൻ‌ക്രിമെന്റ് കൂടുതൽ; സർവ്വീസ് കൂടുമ്പോൾ സ്കെയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ലാഭം കുറയുന്നു).
സ്പാർക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം മുകളിലെ കമന്റുകളിലുണ്ടല്ലോ?

Unknown April 20, 2013 at 9:23 PM  

സാര്‍ സ്പാര്ക്കില്‍ പേ സ്കെയില്‍ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെ? 11620-20240 എന്നത് 13210-22360 എന്നാക്കി മറ്റെണ്ടാതുണ്ടോ ?. pay revision editing ആണോ ചെയ്യണ്ടത്?

Muhammad A P April 20, 2013 at 10:30 PM  

സർ;
സ്പാർക്കിലെ Code Masters ലെ Designation ലാണ് പുതിയ സ്കെയിലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Controller of Spark ന് അഥവാ സ്പാർക്ക് PMU വിലെ J ഓതറൈസേഷനുള്ള യൂസർക്ക് മാത്രമെ ഇതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പുതിയസ്കെയിലുകൾ ഉടൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് കരുതാം. വളരെയേറെ ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതായതിനാൽ നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുക്കേണ്ടതില്ല. സ്കെയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാരണം അടിസ്ഥാനശംബളം ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും, എല്ലാ സ്കെയിലുകളും മാസ്റ്റർ സ്കെയിലിന്റെ ഭാഗമായതിനാലും ഏതാണ്ടെല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും അടിസ്ഥാനശംബളം പ്രീ-മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതിനാലും 11-4-2013 മുതൽ റിവൈസ്ഡ് ബേസിക് പേ ചേർക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല.
എന്നാൽ സ്പാർക്കിൽ മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി മുതൽ എല്ലാവരും പുതിയ സ്കെയിലിൽ വരും. എന്നാൽ 11-4-2013 മുതൽ മാത്രമെ അതനുസരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനശംബളമുളുള്ളൂ. അതിനാൽ 11-4-2013 ന് മുമ്പുള്ള ബേസിക് പേ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റും പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് 1-7-2009 ന് ജോലിയിൽ ചേരുന്ന പ്രൈമറി ടീച്ചറുടെ അന്നത്തെ ശംബളം 11620 ഉം സ്കെയിൽ 13210-22360 ഉം ആയിരിക്കും. അതായത് അടിസ്ഥാനശംബളം സ്കെയിലിന് പുറത്തായിരിക്കും. ഇത്തരം പ്രശ്നം സ്പാർക്കിൽ ആദ്യമായത് കൊണ്ട് ഇത് എങ്ങിനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

Unknown April 20, 2013 at 11:22 PM  

സാര്‍ 12-12-2005 ല്‍ സര്വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപിക. 2009 Pay revision option എടുത്തത് 12-12-2009. ( in modified scale Basic pay (notional)13210). 01-06-2009 സര്വീ0സില്‍ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപിക 2009 Pay revision option എടുത്തത് 1-07-2009. ( in modified scale Basic pay (notional)13210.ആദ്യത്തെ അധ്യാപികയുടെ ഓപ്ഷന്‍ തിയ്യതി
01-07-2009 ലേക്ക് മാറ്റാമല്ലോ? ഓപ്ഷന്‍ ഫോം മറ്റെണ്ടാതുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ അധ്യാപികയുടെ ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് 12-12-2013.

Unknown April 20, 2013 at 11:22 PM  

സാര്‍ 12-12-2005 ല്‍ സര്വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപിക. 2009 Pay revision option എടുത്തത് 12-12-2009. ( in modified scale Basic pay (notional)13210). 01-06-2009 സര്വീ0സില്‍ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപിക 2009 Pay revision option എടുത്തത് 1-07-2009. ( in modified scale Basic pay (notional)13210.ആദ്യത്തെ അധ്യാപികയുടെ ഓപ്ഷന്‍ തിയ്യതി
01-07-2009 ലേക്ക് മാറ്റാമല്ലോ? ഓപ്ഷന്‍ ഫോം മറ്റെണ്ടാതുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ അധ്യാപികയുടെ ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് 12-12-2013.

Unknown April 20, 2013 at 11:23 PM  

സാര്‍ 12-12-2005 ല്‍ സര്വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപിക. 2009 Pay revision option എടുത്തത് 12-12-2009. ( in modified scale Basic pay (notional)13210). 01-06-2009 സര്വീ0സില്‍ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപിക 2009 Pay revision option എടുത്തത് 1-07-2009. ( in modified scale Basic pay (notional)13210.ആദ്യത്തെ അധ്യാപികയുടെ ഓപ്ഷന്‍ തിയ്യതി
01-07-2009 ലേക്ക് മാറ്റാമല്ലോ? ഓപ്ഷന്‍ ഫോം മറ്റെണ്ടാതുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ അധ്യാപികയുടെ ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് 12-12-2013.

Muhammad A P April 21, 2013 at 12:09 AM  

സർ;
ജീവനക്കാരൻ പുതിയ ഓപ്ഷൻ ഫോറം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമെ ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി മാറ്റി ശംബളം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പഴയ ഓപ്ഷൻ ഫോറം സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി പുതിയത് പതിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്; പഴയത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോറം സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. 11-7-2013 ന് മുമ്പ് ജീവനക്കാരൻ റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഓപ്ഷൻ തിയ്യതിയിൽ തന്നെ ശംബളം റീഫിക്സ് ചെയ്യണം.

Unknown April 21, 2013 at 7:37 AM  

സര്‍,
1/6/2010,12/6/2007 (option 1/7/2009), 2/6/2008 (option 2/6/2010) എന്നീ തിയ്യതികളില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച UPSA മാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ വരുന്ന മാറ്റം എങ്ങിനെയാണ്? 14620-25280 സ്കേലിലുള്ളവര്‍ക്ക് വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടാകുമോ

rahmansafacebookposts.blogspot April 21, 2013 at 1:54 PM  

കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷകരണത്തില് പ്രൈമറി +ഹൈ സ്കൂല് അധ്യാപകരുടെ സ്കൈല് ശുപാര്ഷ് ചെയ്തതില് വലിയ പങ്കു വഹിച്ച ksta ശരിക്കും മേല് വിഭാഗം അധ്യാപകരെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു..പതിമുവ്വായിരവും, എച്.എസ് .എ യുടേത് പതിനയ്യായിരത്തിനും മുകളില് വരേണ്ടതാനെന്നു കൂട്ടി നോക്കിയാല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരന് വരെ അറിയാമെന്നിരിക്കെ അധ്യാപക സമൂഹത്തെ പച്ചയായി വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു .. തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല തസ്ഥികകളിലെയും സ്കൈലുകള് കൂട്ടി ഹയർ സെക്കന്ററി അധ്യാപകരുടെത് വര്ധിപ്പ്പിക്കാതെ നിന്നപ്പോഴാണ് ആ വിഭാഗം പ്രക്ഷോപം ആരംബിചതു. .ആ സമയത്തും പ്രൈമറി, ഹൈ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് മേല് സംഘടനകള്(ksta, gstu) മിണ്ടി യില്ല. പ്ലസ്‌ ടു അധ്യാപകാവട്ടെ തങ്ങളുടെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാരിലും, കോടതിയിലും ആയി പരാതിയുമായി വിടാതെ തൂങ്ങി. ഭരിക്കുന്ന പാര്ട്ടി നേതാക്കലെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബൊധ്യപ്പെടു ത്തി..പ്ലസ്‌ ടു വിഭാഗത്തിലെ നാല് അധ്യാപക സങ്ങടനകള് ശംബല അപാകത അഭിമാന പ്രഷ്നമായെദുത്തു. നേരത്തെ പ്ലസ്‌ ടു directorate ശുപാര്ശ നല്കിയ സ്കൈല് മാറ്റാനു മന്ത്രി നിര്ദേശം നൽകി.മുഖ്യ മന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, മാണി , മുല്ലപ്പള്ളി, ആര്യാടാൻ, കുഞ്ഞാലിക്കൂട്ടി എന്നിവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതില് പ്ലസ്‌ ടു സങ്ങടനകള് വിജയിചു. അതോടെ പ്ലസ്‌ ടു വിഭാഗതിന്റെത് അപാകത പരിഹരിക്കുകയാനെന്ന നില വന്നു. ഈ സമയത്ത് പിടിച്ചു നില്ക്കാന് പ്രയാസപ്പെട്ടksta+gstu എന്നിവ പ്ലസ്‌ ടു ശമ്പള അപാകത ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നതിനെ പല്ലും, നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർതു.. വിഷയം മാണി അധ്യാപക സംഘടന മാണി സാറിനെ അരിയിചു..aa നേട്ടംkstf nu കിട്ടട്ടെ എന്നാ മട്ടില എല്ലാ വിഭാഗം അധ്യാപകരുടെയും പരിശു കാരണത്തിന് ധന മന്ത്രി സമ്മതം മൂളി ....athu വരെ പാവം പ്രൈമറി, ഹൈ സ്കൂള് അധ്യാപകരുടെsalary അപാകത്തിനു ഒരു ശ്രമവും നടത്താത ചില big സങ്ങടനകള് എട്ടു കാളി മമ്മൂഞ്ഞായി.

teachermash April 21, 2013 at 2:15 PM  

കമന്‍റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം publish ചെയ്യാന്‍ എല്ലാവരെയും Mathsblog ഉപദേശിക്കണം..

Muhammad A P April 21, 2013 at 9:48 PM  

റഹീം സർ;
1-6-2010, 12-6-2007, 2-6-2008 തിയ്യതികളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവർ 11-4-2013 ന് യഥാക്രമം 13900, 14260, 14260 രൂപയിലെത്തും. (അവസാനത്തെയാൾ ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി 1-7-2009 ലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ)

rahmansafacebookposts.blogspot April 21, 2013 at 10:14 PM  

കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷകരണത്തില് പ്രൈമറി +ഹൈ സ്കൂല് അധ്യാപകരുടെ സ്കൈല് ശുപാര്ഷ് ചെയ്തതില് വലിയ പങ്കു വഹിച്ച ksta ശരിക്കും മേല് വിഭാഗം അധ്യാപകരെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു..പതിമുവ്വായിരവും, എച്.എസ് .എ യുടേത് പതിനയ്യായിരത്തിനും മുകളില് വരേണ്ടതാനെന്നു കൂട്ടി നോക്കിയാല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരന് വരെ അറിയാമെന്നിരിക്കെ അധ്യാപക സമൂഹത്തെ പച്ചയായി വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു .. തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല തസ്ഥികകളിലെയും സ്കൈലുകള് കൂട്ടി ഹയർ സെക്കന്ററി അധ്യാപകരുടെത് വര്ധിപ്പ്പിക്കാതെ നിന്നപ്പോഴാണ് ആ വിഭാഗം പ്രക്ഷോപം ആരംബിചതു. .ആ സമയത്തും പ്രൈമറി, ഹൈ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് മേല് സംഘടനകള്(ksta, gstu) മിണ്ടി യില്ല. പ്ലസ്‌ ടു അധ്യാപകാവട്ടെ തങ്ങളുടെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാരിലും, കോടതിയിലും ആയി പരാതിയുമായി വിടാതെ തൂങ്ങി. ഭരിക്കുന്ന പാര്ട്ടി നേതാക്കലെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബൊധ്യപ്പെടു ത്തി..പ്ലസ്‌ ടു വിഭാഗത്തിലെ നാല് അധ്യാപക സങ്ങടനകള് ശംബല അപാകത അഭിമാന പ്രഷ്നമായെദുത്തു. നേരത്തെ പ്ലസ്‌ ടു directorate ശുപാര്ശ നല്കിയ സ്കൈല് മാറ്റാനു മന്ത്രി നിര്ദേശം നൽകി.മുഖ്യ മന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, മാണി , മുല്ലപ്പള്ളി, ആര്യാടാൻ, കുഞ്ഞാലിക്കൂട്ടി എന്നിവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതില് പ്ലസ്‌ ടു സങ്ങടനകള് വിജയിചു. അതോടെ പ്ലസ്‌ ടു വിഭാഗതിന്റെത് അപാകത പരിഹരിക്കുകയാനെന്ന നില വന്നു. ഈ സമയത്ത് പിടിച്ചു നില്ക്കാന് പ്രയാസപ്പെട്ടksta+gstu എന്നിവ പ്ലസ്‌ ടു ശമ്പള അപാകത ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നതിനെ പല്ലും, നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർതു.. വിഷയം മാണി അധ്യാപക സംഘടന മാണി സാറിനെ അരിയിചു..aa നേട്ടംkstf nu കിട്ടട്ടെ എന്നാ മട്ടില എല്ലാ വിഭാഗം അധ്യാപകരുടെയും പരിശു കാരണത്തിന് ധന മന്ത്രി സമ്മതം മൂളി ....athu വരെ പാവം പ്രൈമറി, ഹൈ സ്കൂള് അധ്യാപകരുടെsalary അപാകത്തിനു ഒരു ശ്രമവും നടത്താത ചില big സങ്ങടനകള് എട്ടു കാളി മമ്മൂഞ്ഞായി.

Unknown April 22, 2013 at 6:46 AM  

option date change ചെയ്യാനുള്ള ഫോം നെറ്റില്‍ കിട്ടുമോ .. Aided UP യാണ്.. ഈ മാസം തന്നെ option date മാറ്റി പുതിയ ശമ്പളം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയു
ണ്ടോ..

ajeeshedalath April 22, 2013 at 12:31 PM  

എല്ലാ സംഘടനകളും കൈവിട്ട h s a മാർ സംഘ്ടി ക്കേണ്ട കാലം അധിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എനൂ പരിശോദിക്കുക അവധി ദിവസ്ഗളിലും മെയ്‌ മാസത്തിലും രാവിലെയും വൈകീട്ടും പ്രത്യകം കോച്ചിംഗ് എന്നിട്ടും ശംബലക്കാര്യം വരുമ്പോൾ നാം പുറത്ത് 1500 രൂപ പ്രൈമറി

ഹയർ സെകണ്ടരി വിഭാഗഗന്ൽക്ക് നൽകിയപ്പോൾ 760 രൂപ മാത്രം നമുക്ക് പ്രതികരിക്കുവാൻ ആരുമില്ലേ

pshussain April 22, 2013 at 10:14 PM  

അജീഷ്സാര്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ പ്രത്യേകം സംഘടന രൂപീകരിച്ച് സമര രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.കാരണം വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസും നൈറ്റ് ക്യാമ്പും ഒക്കെയായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരോട് കാണിച്ച വിവേചനം സംഘടനകള്‍ കണ്ട മട്ടില്ല.ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലും കാണുന്നില്ല.ആദ്യം കരുതി ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്.എന്നാല്‍ ഉത്തരവ് വന്നിട്ടും മൗനം തന്നെ.ഇനിയും അമാന്തിച്ചാല്‍ നാം വഞ്ചിതരാകും തീര്‍ച്ച.സംഘടനകള്‍ ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

Biju April 22, 2013 at 11:27 PM  

Sir,
My Salary is fixed on 01-07-09 at 15780 (HSA). Is there any benefit with this new change of pay. (Date of entry : 04-06-2007)

Sabah Malappuram April 23, 2013 at 7:03 AM  

മുഹമ്മദ് സാര്‍,
പേ റിവൈസ് ചെയ്ത് സമയത്ത് ഓപ്ഷന്‍ കൊടുത്തത് 1.3.2010 നാണ്. സ്കെയില്‍ മോഡിഫൈ ചെയ്തതിനാല്‍ ഓപ്ഷന്‍ 1.7.2009 ലേക്ക് മാറ്റാന്‍ പറ്റുമോ. പറ്റുമെങ്കില്‍ അതിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷന്‍ ഫോം മതിയോ ?,
പേ റിവൈസ് ചെയ്ത് സമയത്ത് ഓപ്ഷന്‍ 1.7.2009 ലാണ് കൊടുത്തതെങ്കില്‍ വേറെ ഓപ്ഷന്‍ ഫോം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ?

Muhammad A P April 23, 2013 at 10:03 AM  

ബിജു സർ;
താങ്കളുടെ അടിസ്ഥാനശംബളം 1-7-2009 ന് മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലിന്റെ മിനിമത്തിലും (15380) കൂടുതലായതിനാൽ സ്കെയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല.

Muhammad A P April 23, 2013 at 10:13 AM  

സബാഹ് സർ;
ഓപ്ഷൻ മാറ്റുന്നത് ഗുണകരമാണെങ്കിൽ 1-7-20009 ലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഫോം തന്നെ മതി. (Form of Option എന്ന ഹെഡ്ഡിങ്ങ് Form of Option (Revised) എന്ന് മാറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ, Head of Office ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ Revised option is accepted എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാലും മതി)
ഓപ്ഷൻ തിയ്യതിയിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓപ്ഷൻ നൽകേണ്ടതില്ല.

Sunny.P.O April 23, 2013 at 1:24 PM  

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരോട് ഇപ്പോള്‍ മാത്രമല്ല അവഗണന കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 2004-ലെ ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തില്‍ ശമ്പളക്കമ്മീഷന്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഒരു ഗുണം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവരുടെ തുടക്കസ്കെയില്‍ ഉയര്‍ത്തി സര്‍വ്വീസില്‍ കയറുമ്പോള്‍ തന്നെ ഹയര്‍ ഗ്രയിഡ്, 8 വര്‍ഷമാകുമ്പോള്‍ സീനിയര്‍ഗ്രയിഡ്, 16 വര്‍ഷമാകുമ്പോള്‍ സെലക്ഷന്‍ ഗ്രയിഡ് എന്നിങ്ങനെ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അതുവഴി 8 വര്‍ഷത്തെ ഹയര്‍ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയവര്‍ സീനിയര്‍ ഗ്രേഡിന്റെ ഒരു ഫിക്സേഷനും 15 വര്‍ഷത്തെ സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയവര്‍ സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡിന്റെ ഒരു ഫിക്സേഷനും വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ശമ്പളക്കമ്മീഷനും അതുതന്നെയായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാല്‍ 2006 ജൂണ്‍ 12 ന് ഒരു clarification order ഇറക്കി. 8 വര്‍ഷത്തെ ഹയര്‍ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയവര്‍ ഒരു ഫിക്സേഷനും കൂടാതെ സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ആയെന്നും 15 വര്‍ഷത്തെ സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയവര്‍ ഒരു ഫിക്സേഷനും കൂടാതെ സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡില്‍ വന്നെന്നും ആയിരുന്നു ആ ഉത്തരവ്. ഫലത്തില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ 23 വര്‍ഷത്തെ ഗ്രേഡ് ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ 23 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ഓരോ അദ്ധ്യാപകനും ഗ്രേഡ് ഇല്ലാതെ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന് സങ്കടത്തോടെ വിരമിച്ചു. ഇതൊക്കെ ചില സംഘടനകള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു നേര്‍ച്ച എന്നതുപോലെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഫലമൊന്നും കണ്ടില്ലതാനും. എന്നാല്‍ 2009 ലെ കമ്മീഷന്‍ ഇത് എറെക്കുറെ പരിഹരിച്ചു. 23 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേഡ് വാങ്ങാതെ ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ ആയി പോയവര്‍ക്ക് അനോമിലി പരിഹരണത്തിലൂടെ ഈ ഗ്രേഡ് തിരികെ കിട്ടി. എന്നാല്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റരാകാതെ വിരമിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ കാര്യം ആരും കണ്ടില്ല. 2009 ലെ ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ സ്കെയില്‍ അല്പമൊന്ന് ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററിക്കാര്‍ രാപകലില്ലാതെ സംഘടനാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി. അവര്‍ അതിന്റെ നേട്ടം കൊയ്തു. ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് 'ഈശ്വരചിന്തയിതൊന്നേ ശ്വാശ്വതമീ ഉലകില്‍......'.

rahmansafacebookposts.blogspot April 23, 2013 at 3:47 PM  

സണ്ണി സാറ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഹൈ സ്കൂള് ഹെഡ് മാസ്ടറുടെ ശമ്പളം കൂട്ടിയതിനല്ല അവരു (ഹയർ സെകണ്ടാരിക്കാര് )സമരം ചെയ്തത് .മറിച്ച് ഹയർ സെക്കണ്ടറി യോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ചോളം സ്കൈലുകള് ഉയര്ത്തിയതിനാണ് ...അതില് HM- സ്കൈലും ഉള്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം. സത്യത്തിൽ ഹയരു സെക്കണ്ടാരിക്കാർക്ക് എതിരെ KSTA എന്നാ സംഘടന പ്രവര്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് തങ്ങളുടെ സ്കൈല് തഴയപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്ലസ്‌ ടു അധ്യാപകര് കരുതിയതു..ശമ്പള കമ്മീഷന് മുന്പാകെ KSTA-വെച്ച സ്കൈലുKAL അധ്യാപക സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും, പ്രൈമറി , ഹൈ സ്കൂള് അധ്യാപകരെ ചതിക്കുന്നതായിരുന്നു. .അത് തിരിച്ചറിയാൻ പ്ലസ്‌ ടു സംഘടനകള്ക്കായി..അവരു സമരം ചെയ്തു സര്ക്കാരിന്റെ മുന്പാകെ പ്രശ്നങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചതിനാല് സൌജന്ന്യമായി നമുക്കും കിട്ടി ശമ്പള വർധന. അവരെ നമുക്ക് നമിക്കാം.

rahmansafacebookposts.blogspot April 23, 2013 at 3:47 PM  

സണ്ണി സാറ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഹൈ സ്കൂള് ഹെഡ് മാസ്ടറുടെ ശമ്പളം കൂട്ടിയതിനല്ല അവരു (ഹയർ സെകണ്ടാരിക്കാര് )സമരം ചെയ്തത് .മറിച്ച് ഹയർ സെക്കണ്ടറി യോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ചോളം സ്കൈലുകള് ഉയര്ത്തിയതിനാണ് ...അതില് HM- സ്കൈലും ഉള്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം. സത്യത്തിൽ ഹയരു സെക്കണ്ടാരിക്കാർക്ക് എതിരെ KSTA എന്നാ സംഘടന പ്രവര്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് തങ്ങളുടെ സ്കൈല് തഴയപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്ലസ്‌ ടു അധ്യാപകര് കരുതിയതു..ശമ്പള കമ്മീഷന് മുന്പാകെ KSTA-വെച്ച സ്കൈലുKAL അധ്യാപക സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും, പ്രൈമറി , ഹൈ സ്കൂള് അധ്യാപകരെ ചതിക്കുന്നതായിരുന്നു. .അത് തിരിച്ചറിയാൻ പ്ലസ്‌ ടു സംഘടനകള്ക്കായി..അവരു സമരം ചെയ്തു സര്ക്കാരിന്റെ മുന്പാകെ പ്രശ്നങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചതിനാല് സൌജന്ന്യമായി നമുക്കും കിട്ടി ശമ്പള വർധന. അവരെ നമുക്ക് നമിക്കാം.

rahmansafacebookposts.blogspot April 23, 2013 at 3:48 PM  

@ sunny sir>സണ്ണി സാറ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഹൈ സ്കൂള് ഹെഡ് മാസ്ടറുടെ ശമ്പളം കൂട്ടിയതിനല്ല അവരു (ഹയർ സെകണ്ടാരിക്കാര് )സമരം ചെയ്തത് .മറിച്ച് ഹയർ സെക്കണ്ടറി യോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ചോളം സ്കൈലുകള് ഉയര്ത്തിയതിനാണ് ...അതില് HM- സ്കൈലും ഉള്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം. സത്യത്തിൽ ഹയരു സെക്കണ്ടാരിക്കാർക്ക് എതിരെ KSTA എന്നാ സംഘടന പ്രവര്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് തങ്ങളുടെ സ്കൈല് തഴയപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്ലസ്‌ ടു അധ്യാപകര് കരുതിയതു..ശമ്പള കമ്മീഷന് മുന്പാകെ KSTA-വെച്ച സ്കൈലുKAL അധ്യാപക സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും, പ്രൈമറി , ഹൈ സ്കൂള് അധ്യാപകരെ ചതിക്കുന്നതായിരുന്നു. .അത് തിരിച്ചറിയാൻ പ്ലസ്‌ ടു സംഘടനകള്ക്കായി..അവരു സമരം ചെയ്തു സര്ക്കാരിന്റെ മുന്പാകെ പ്രശ്നങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചതിനാല് സൌജന്ന്യമായി നമുക്കും കിട്ടി ശമ്പള വർധന. അവരെ നമുക്ക് നമിക്കാം.

glps edakkaparamba April 23, 2013 at 4:23 PM  

മുഹമ്മദ് സാര്‍
ഞാന്‍ 10/09/2007 മുതല്‍ lpsa ആയി ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നു.എന്റെ option date 10/09/2009 ഉം basic pay 12880 ഉം ആകുന്നു.അനോമലി പ്രകാരം option date 01/07/2009 ലേക്ക് മാറ്റിയാല്‍ 2 മാസം മുന്പ് increment വാങ്ങാന്‍ പറ്റില്ലേ സാര്‍...?

Muhammad A P April 23, 2013 at 4:33 PM  

സർ,
ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി 1-7-2009 ലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഗുണകരം. ഇൻ‌ക്രിമെന്റ് 2 മാസം നേരത്തേയാകും

Sunny.P.O April 23, 2013 at 5:36 PM  

15 സ്കെയിലുകള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനേക്കാള്‍ ഒരേ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന H M ന്റെ സ്കെയില്‍ ഉയര്‍ന്നതായിരുന്നു അഭിമാനപ്രശ്നം.

rahmansafacebookposts.blogspot April 23, 2013 at 6:58 PM  

സണ്ണി സാറേ ..... അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പി. ജി. > ബി. എഡ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ സെറ്റും പാസ്സാവണം .... പ്ലസ്‌ ടു കഴിഞ്ഞു നാല് വര്ഷ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വരാണ് ഇവരെക്കള് മുകളിലത്തെ സ്കൈളിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയത് ... HM സ്കൈല് 24000 ആക്കിയാലും വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം ആ തസ്ഥികയിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കില്ലന്നു നമുക്കരിയാം.കാരണം 23 വര്ഷമെങ്കിലും സർവീസ് ഉള്ളവരെ HM ആവുകയുല്ലൂ. ഇനി സാറ് പറഞ്ഞത് പോലെ പോസ്റ്റിലെ ശമ്പളം കൂടിയ്തായിരുന്നു പ്ലസ്‌ ടു കാരുടെ പ്രശ്നം എങ്കിൽ നേട്ടം പ്രൈമറി, ഹൈ സ്കൂൾ എന്നിവര്ക്ക് തന്നെ. കാരണം പ്ലസ്‌ ടു മാഷമ്മാർ സമരം ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ സ്കൈലി നൊപ്പം വലിയ ചെലവില്ലാതെ നമുക്കും കിട്ടി സൗജന്ന്യം.

shajikappithan April 23, 2013 at 7:18 PM  

sir,
continuous service from 4/06/2004 as UPSA
Promotion as HSA from 1/06/2010 In pay revision 2009 option date 1/7/2010 Pay on the date of such option in the lower scale of Rs-11620-20240 :Rs.14260 Pay notionally arrived by adding one increment in the lower scale of Rs.14620-25280 :Rs.14620 Next stage of the higher scale of Rs.14620-25280 :Rs.14980 Pay finally fixed in the scale of Rs.14620-25289 :Rs.14980 Date of effect; 1/7/2010 Normal date of next increment ; 1/7/2011 Now my basic pay is Rs.15780 Sir what will be the new basic as on 11/04/2013? sir please..............

.S.K.V Skt.U.P.S Ponakam April 23, 2013 at 8:04 PM  

sir ഞാൻ 02/08/2008 സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു .
01/07/2009 option ഡേറ്റ് 12550 പേ ഫിക്സ് ചെയ്തു .
epppol 13540 ആണ് ബേസിക് പേ .
പുതിയ ഓർഡർ പ്രകാരം
ബേസിക് പേ എത്രയാകും option സ്റ്റെമെന്റ്റ്‌ വീണ്ടും നല്കണോ?

insafme2006 April 23, 2013 at 8:48 PM  

മുഹമ്മദ് സാര്‍ നന്ദി....
option date മാറ്റുമ്പോള്‍ അരിയര്‍ വീണ്ടും കാല്‍കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ. (1.3.2010 നാണ് ഓപ്ഷന്‍ Pay Revision വന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇനി അത് 1.7.2009 ലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വാങ്ങിയ പേ റിവിഷന്‍ അരിയര്‍ വീണ്ടും കാല്‍കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ? ), അങ്ങനെയെങ്കില്‍ തിരിച്ചടക്കാനുള്ളത് അടക്കുകയും കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടുകയും ചെയ്യുമോ ?

prakash April 23, 2013 at 9:14 PM  

Muhammad sir,
1-6-11 nu LPSA ayi join cheythu.ini 11-4-13 nu 13540 sparkil enter cheythal mathiyo? Fixation form inyum veNo? order vannallo.HM cheythal pore?

Muhammad A P April 23, 2013 at 11:48 PM  

@ shajikappithan

സർ;
ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ 1-7-2010 ന് ലോവർ സ്കെയിലിൽ 14260 മാറ്റമില്ലാതെയും ഹയർ സ്കെയിലിൽ 15380 (notional) ആയും ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും. 1-7-2012 ൽ 16180 (Notional). 11-4-2013 ന് 16180. (പ്രീ-റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലിൽ പ്രമോഷൻ സമയത്ത് Option (b) under Rule 28A യുടെ തിയ്യതിയാണ് 1-7-2010 എന്ന് കരുതുന്നു)
ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി 1-6-2010 ലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, 1-6-2010 ന് ലോവർ സ്കെയിലിൽ 13210; ഹയർ സ്കെയിലിൽ 15380, 1-6-2012 ൽ 16180 (Notional). ഒപ്ഷൻ മാറ്റിയാൽ ഇൻ‌ക്രിമെന്റ് ഒരു മാസം നേരത്തെയാകില്ലേ?

Muhammad A P April 23, 2013 at 11:56 PM  

@ .S.K.V Skt.U.P.S Ponakam

1-7-2009: 13210
1-7-2010: 13540
1-7-2011: 13900
1-7-2012: 14260
11-4-2013: 14260
പുതിയ ഓപ്ഷൻ നൽകേണ്ടതില്ല.

Muhammad A P April 24, 2013 at 12:08 AM  

@ insafme2006 < br />
സർ;
എങ്ങിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും തിരിച്ചടക്കാനുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 11-4-2013 വരെ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളും സാങ്കല്പികമാണ്. അരിയർ കിട്ടി എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി.

Muhammad A P April 24, 2013 at 12:13 AM  

prakash സർ;

1-7-2009 ന് ശേഷം സർവ്വീസിൽ ചേർന്നവർക്ക് നേരത്തെയും ഇപ്പോഴും ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടതില്ല. സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ റിവൈസ്ഡ് എൻ‌ട്രി നടത്തിയാൽ മാത്രം മതി.

glps edakkaparamba April 24, 2013 at 12:23 AM  

thankyou Mohammed sir

«Oldest ‹Older 1 – 200 of 423 Newer› Newest»
♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer