ജൂണ്‍ 19 വായനാദിനം

>> Monday, June 14, 2021

 

വായനയിലേക്ക് മലയാളിയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ശ്രീ. പി. എൻ പണിക്കരുടെ ഓർമ്മദിനമായ ജൂൺ 19  വായനാദിനമായി ആചരിച്ചു വരികയാണല്ലോ .

19 മുതൽ 25 വരെ വായനവാരാചരണമാണ് . അതിന്റെ ഭാഗമായി വായന, പുസ്തകം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രമുഖരുടെ വചനങ്ങൾ  അവരുടെ ചിത്രസഹിതം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി  ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകൻ ശ്രീ.സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി

23 comments:

QuickBooks Enterprise Support June 15, 2021 at 3:22 AM  

 Quickbooks helps all small and medium sized businesses in their accounting tasks and also helps in maintaining the company files and records etc. However at times, you may face an issue where is unable to verify Financial institution Error. And, this happens when Bank ID is not properly entered or if the program does not recognize the ID code. If you need to know more about this error, you can call Quickbooks enterprise support phone number at +1–888-485-0289.

QuickBooks Enterprise Support June 15, 2021 at 3:28 AM  

Despite being an accounting software, QuickBooks may sometimes encounter several errors. QuickBooks update error code is one of them. QuickBooks Update errors usually appear while you try to download updates or during latest upgrades. Occurrence of such errors prevents QuickBooks from downloading updates. If you need to know more about this error, you can call Quickbooks Error support phone number at +1–888-485-0289.

Unknown June 15, 2021 at 9:13 PM  

വാട്സാപ്പിൽ ലിങ്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാമായിരുന്നു സാർ

Unknown June 23, 2021 at 8:31 PM  

Not good hate it👎👎👎👎

Joe Richard June 28, 2021 at 1:08 PM  

OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help

Unknown July 2, 2021 at 8:59 AM  

Thank you for sharing this wonderful information with us. I hope that you will share some mroe in near future. Keep sharing. Maths Classes in Baroda

Jyotish July 4, 2021 at 8:10 PM  

Hello Sir,

Great Job! "I really like your blogging skills, keep it up".

Do you know? This article was overall fantastic and well understood. The one thing that I noticed that, you always provide informative and needed information and I really enjoyed this article and even I also shared it with my friends.

I am just over 2 years into blogging and I learned a lot of things in blogging. The informations you provide us are always best and beneficial. That's why we are always excited to read your upcoming articles. And the information which I was searching on the internet I got on your website and I am so glad that you have provided this article on my needed query.

And to be honest, I am also excited to read your upcoming articles because when we read your articles we learn many useful and interesting knowledge.

Ok take care and have a great day, again thank you so much for providing so much help to us.

Also visit FinddHindi for internet and technology knowledge in hindi.

lionjek.com August 10, 2021 at 11:05 AM  

Thank you for sharing this amazing post. This is very informative and quality content Visit schools

whatsapp plus themes August 21, 2021 at 11:58 PM  

The blog is really good. Thanks for sharing it. english to malayalam typing online

Hemant August 25, 2021 at 2:21 PM  

Giveaway Realme GT 5G
Giveaway POCO F3 GT 5G
Giveaway OnePlus Nord 2 5G
Giveaway Redmi Note 10T 5G
Giveaway Mi 11 Ultra 5G
Giveaway Samsung Galaxy F22
Giveaway Oppo Reno 6 5G
Giveaway Realme Narzo 30 5G
Giveaway

albaik101 September 8, 2021 at 3:57 PM  

thanks for writing this management level of article keep posting such great content in your blog thanks for sharing albaik franchise in India. looking for best restaurant franchise in india click on link to know more about it al-baik franchise

Anonymous November 11, 2021 at 10:25 AM  

Dear Sir/Mam It's Amazing article post Click Here For Visit a technology site for learning many thing thanks ....

Anonymous November 18, 2021 at 9:16 PM  

Thanks for sharing a great detailed-oriented article post that is very helpful and useful. We appreciate it.
Home tutor
Home Tutors in Delhi | Home Tutor

IB Classes In Delhi December 23, 2021 at 12:28 PM  

Thank you for sharing the information. I wish to let you understand that I really looked into your site and found the information useful. Also Please look into my Website for IB Classes Information IB Classes In Delhi, Noida & Gurgaon

ramborjames January 4, 2022 at 7:54 PM  

I read this post two times, I like it so much, please try to keep posting & Let me introduce other material that may be good for our community. homeschool in alaska

Kavya Sharma April 22, 2022 at 3:29 PM  

nice post , Thanks For sharing if you find out Best English Medium School In Jaipur location then try Ideal education point

Sunita Agarwal May 30, 2022 at 11:52 AM  

Keep up the great work! You recognize a lot of people are searching around for this info, you could help them greatly.

CCSU BA 1st Year Result

Rishu June 18, 2022 at 3:24 PM  

Refer to Divisibility Rules explained in a fantastic way along with examples.

Digital Marketing July 13, 2022 at 4:34 PM  

It is a nice blog
https://www.procoscare.com
Wrinkle Removal Treatment Services in Hyderabad
Best Lip Reshaping services in Hyderabad

ADMIN September 18, 2022 at 2:10 AM  

HELLO, THANK YOU FOR VISITING MY BLOG.

ENJOYED READING MY ARTICLE?

kindly Support by sharing this and making donation to :

BITCOIN : bc1qgkncx8pfu24cn8gzf4wpqv7fk5v0nvp4wm95pk

ETHER: 0x14e41D03e09Af44EeF505bb265C616075B5b668b

SHIBA INU: 0x14e41D03e09Af44EeF505bb265C616075B5b668b

BTT: 0x14e41D03e09Af44EeF505bb265C616075B5b668b


OTHER CURRENCY TO OUR MULTI COIN WALLET :0x14e41D03e09Af44EeF505bb265C616075B5b668b

Dream Mattress April 1, 2023 at 8:25 PM  
This comment has been removed by the author.
Dream Mattress April 1, 2023 at 8:26 PM  

Investing in a good Dream mattress-single and dual bed mattress is crucial for a good night's sleep and overall well-being. A quality mattress can alleviate back pain, reduce stress levels, and improve sleep quality. When shopping for a mattress, consider factors such as firmness, materials, and support. While good mattresses can be expensive, the long-term benefits are worth the investment. Don't skimp on sleep - prioritize your health and choose a good mattress.

William Jack August 10, 2023 at 11:48 AM  

Well-written information. Very impressive and to the point
Have a look at my new blog WPS Office Premium Crack 2023

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer