ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

പത്ത് : പാഠം ഒന്ന്

>> Sunday, May 26, 2019

ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെയുള്ള പത്താം ക്ലാസിലെ ഗണിതപുസ്തകം കണ്ടുകാണുമല്ലോ?(കാണാത്തവര്‍ക്ക് മലയാളം മീഡിയം - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കാം). ഒന്നാം പാഠമായ സമാന്തരശ്രേണികളിലെ പ്രധാന മാറ്റം , 'സമാന്തരശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം' എന്ന ഭാഗത്തിനുശേഷം 'തുകകളും പദങ്ങളും' എന്ന ഭാഗം പുതുതായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു എന്നതും ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി ന്നതുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫലത്തില്‍, കുപ്പിയും വീഞ്ഞും പഴയതുതന്നെ!!

എന്തുതന്നെ ആയാലും, സമാന്തരശ്രേണികളുടെ ആശയങ്ങള്‍ ക്ലാസില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ആശയവിശദീകരണത്തിനായി അധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലാസ് മുറിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന പഠന വിഭവങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വേണ്ടുവോളമുണ്ട്.ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ നമ്മുടെ ഗോപീകൃഷ്ണന്‍ സാര്‍ തയാറാക്കിയ പതിനഞ്ച് ചെറിയ ജിഫ് വീഡിയോകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവെക്കുമെന്നൊന്നും പഴയതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

Click here to download the zip folder.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer