ഐ.ടി. തിയറി പഠിക്കാം. പരീക്ഷയിലേത്പോലെ

>> Wednesday, January 16, 2019


പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏറെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മോള്‍ സങ്കല്‍പ്പനം എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠന വിഭവങ്ങളാണിവ. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മോൾ സങ്കൽപ്പനം എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി A+ നായി പരിശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ മൊഡ്യൂൾ.

Malayalam Medium Click Here

English Medium Click Here

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer