ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സേ പരീക്ഷാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ "Downloads"ല്‍..

TDS റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കാം.

>> Monday, April 27, 2015

ശമ്പളവരുമാനക്കാര്‍ ഒരു വര്‍ഷം ആകെ അടയ്ക്കേണ്ട നികുതിയുടെ വിഹിതം ഓരോ മാസത്തെയും ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും അടയ്ക്കണമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്ന നികുതിയുടെ കണക്ക് സ്ഥാപനമേധാവി 3 മാസം കൂടുമ്പോള്‍ TDS Statement ആയി ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും വേണം.ഗവണ്മെണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഓരോവര്‍ഷത്തെയും ഏപ്രിൽ, മെയ്‌, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളില്‍ (അതായത് ഒന്നാം ക്വാര്‍ട്ടറില്‍) കാഷ് ചെയ്ത ബില്ലുകളില്‍ കുറച്ച കണക്ക് ജൂലൈ 31 നു മുമ്പ് ഫയല്‍ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ രണ്ടാം ക്വാര്‍ട്ടറിലെ (ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്‌ , സെപ്റ്റംബർ) കണക്ക് ഒക്ടോബര്‍ 31 നു മുമ്പായും മൂന്നാം ക്വാര്‍ട്ടറിലെ (ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ) കണക്ക് ജനുവരി 31 നു മുമ്പായും, നാലാം ക്വാര്‍ട്ടറിലെ (ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച്‌) കണക്ക് മെയ്‌ 15 ന് മുമ്പായും സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇതിനെയാണ് നാം QUARTERLY E TDS STATEMENT(RETURN) FILING എന്ന് പറയുന്നത്. National Securities Depository Limited (NSDL) നെ ആണ് E TDS Return സ്വീകരിക്കാന്‍ Central Board of Direct Taxes (CBDT) ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. National Securities Depository Limited (NSDL) വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ Return സ്വീകരിക്കാന്‍ Tin Felicitation Center കളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തയ്യാറാക്കുന്ന TDS Return അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെയാണ് നാം സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. TDS Return തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി ഏജന്‍സികളെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് അവ ഔദ്യോഗിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ RPU വില്‍ തയ്യാറാക്കി TIN Fecilitation Center വഴി അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 100 പാര്‍ട്ടി റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ക്കു വരെ 39.50 രൂപയാണ് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ്‌.

TDS Return തയ്യാറാക്കുന്നതിന്നു പല സോഫ്റ്റ്‌വേറുകളും മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. Income Tax Department നല്‍കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേറായ RPU ആണ് നാം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. CLICK HERE for RPU 4.3. RPU വിന്‍റെ പുതിയ 4.3 വെര്‍ഷന്‍ ആണ് ഇത്. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ Zipped File അണ്‍സിപ്പ് ചെയ്യുക. അണ്‍സിപ്പ് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന RPU എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് My Computer ല്‍ Drive C യില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.( ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്വാർട്ടറുകളിലെ Statement തയ്യാറാക്കേണ്ടതില്ല. പകരം TRACES ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ ഒരു Declaration കൊടുത്താൽ മതി.)
RPU 4.3 പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെങ്കില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ പ്രത്യേക JAVA സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ (Java Runtime Environment) ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തശേഷം അതില്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മിനിട്ടുകള്‍ക്കകം അത് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ആയിക്കൊള്ളും. ഇത് Tax Information Network ല്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. CLICK HERE. അല്ലെങ്കിൽ "Oracle" വെബ്‌സൈറ്റിൽ Download പേജിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ Operating System ത്തിന് അനുയോജ്യമായ "Java Runtime Environment" (അതായത് JRE) കണ്ടെത്തി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.Link to ORACLE
ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ TDS Return തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു. RPU സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് E TDS Return തയ്യാറാക്കുന്നത് എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്ന് നമുക്ക്എട്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം.
 1. RPU ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യല്‍
 2. Form പൂരിപ്പിക്കല്‍
 3. Challan Sheet പൂരിപ്പിക്കല്‍
 4. Annexure I ഷീറ്റ് പൂരിപ്പിക്കല്‍
 5. നാലാം ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ആണെങ്കില്‍ Annexure II പൂരിപ്പിക്കല്‍
 6. File Save ചെയ്യല്‍
 7. Validate ചെയ്യല്‍
 8. ഫയലുകള്‍ കോപ്പി ചെയ്യല്‍
RPU ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യല്‍
 1. Local Disk C തുറന്ന് അതിലുള്ള RPU 4.3 എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.
 2. അതില്‍ കാണുന്ന 'Rpu" എന്ന Application File ഒരു തവണ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നു അതിൽ right click ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ "Run as administrator" ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ RPU വിന്റെ ആദ്യ പേജ് തുറക്കും.
 3. അതില്‍ 'Form No' നു നേരെ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ്‌ ബോക്സ്‌ ന്‍റെ വശത്തുള്ള ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വരുന്ന drop down menu വില്‍ 24Q വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 4. തുടര്‍ന്ന് അടിയിലുള്ള 'Click to Continue' വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ നമുക്ക് ആവശ്യമായ 24Q Form തുറന്ന് വരും. അതില്‍ Form, Challan, Annexure I എന്നീ 3 പേജുകള്‍ കാണാം. ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന് കാണുന്നത് Form എന്ന പേജാണ്‌.
Form പൂരിപ്പിക്കല്‍
Form എന്ന പേജിലാണ് നാം സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് ടാക്സ് കുറയ്കാന്‍ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആളെ (അതായത് സ്ഥാപനമേധാവിയെ) കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതില്‍ ' * ' ചിഹ്നം കാണുന്ന വിവരങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
ഇനി ഓരോ Text Box ലും എന്തൊക്കെയാണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.
 1. Year - ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയി കാണുന്ന വർഷം ചേർക്കാനുള്ള കള്ളിയിലാണ് ആദ്യമായി എന്റർ ചെയ്യുന്നത്. തയ്യാറാക്കുന്ന Statement ഏതു ക്വാര്‍ട്ടറിലെതാണോ ആ വര്‍ഷം ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുക. 2015 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച്‌ മാസങ്ങളിലേതിന് '2015 ' എന്നും 2014 ഒക്ടോബര്‍,നവംബര്‍,ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളിലേതിന് '2014' എന്നും ആണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്.
 2. അതിനു ശേഷം "Particulars of salary drawn" എന്നതിന് താഴെ ആദ്യ വരിയിൽ രണ്ടാമതായി കാണുന്ന 'Financial Year' ചേർക്കുക. ഇവിടെ ഏതു സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ വിവരങ്ങളാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ സാമ്പത്തികവര്‍ഷം drop down list ല്‍ നിന്നും സെലക്ട്‌ ചെയ്തു ചേര്‍ക്കുക
  അപ്പോൾ 'Please select Quarter' എന്ന message box തുറക്കും.അതിൽ OK ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
 3. ഇനിയാണ് ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യം കാണുന്ന Quarter സെലക്ട്‌ ചെയ്യേണ്ടത്. Quarterly Statement for quarter ended എന്നതിന് നേരെ Q1 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം. Q2, Q3, Q4 എന്നീ ക്വാര്‍ട്ടെറുകളിലെ statement ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്കില്‍ വശത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ വരുന്ന drop down menu വില്‍ വേണ്ട ക്വാര്‍ട്ടെര്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. (Q4 ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ Annexure 1 കൂടാതെ Annexure II എന്ന പേജ് കൂടി വന്നതായി മുകളില്‍ നോക്കിയാല്‍ കാണാം)
Particulars of Salary Drawn.
 1. Tax Deduction and Collection Account No - ഇതില്‍ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ TAN നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കുക.ഇതില്‍ 4 ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളും 5 മുതല്‍ 9 വരെ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ അക്കങ്ങളും പത്താം സ്ഥാനത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരവുമായിരിക്കും. നാലാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിലായിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര് തുടങ്ങുന്നത്.
 2. Permanent Account Number - ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് (Aided School ഉള്‍പ്പെടെ) PAN നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇവിടെ 'PANNOTREQD' എന്ന് ചേര്‍ക്കുക.
 3. Financial Year - ഇത് നമ്മൾ ചേർത്തു കഴിഞ്ഞു.
 4. Type of deductor - സംസ്ഥാനഗവണ്മെന്റ്ല്‍ നിന്നും ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 'State Government' എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യാം.
Particulars of Deductor (Employer).
 1. Name - ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരാണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. അത് TAN നമ്പറിന്‍റെ നാലാമത്തെ അക്ഷരത്തില്‍ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും.
 2. Branch/Division if any - ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം ചേര്‍ക്കുക.
 3. Statename - dropdownlist ല്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 4. Flat No - ഇത് നിര്‍ബന്ധമായും ചേര്‍ക്കണം.ഇവിടെ ബില്‍ഡിംഗ്‌ നമ്പര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പേര് ചേര്‍ത്താല്‍ മതിയാകും.
 5. Area /Location - സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശത്തിന്‍റെ പേരെഴുതം. പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പേരുമാവാം.
 6. Road /Street /Lane - സ്ഥലപ്പേരോ തെരുവിന്‍റെ പേരോ എഴുതാം.
 7. Pincode - നിര്‍ബന്ധമാണ്‌.
 8. Telephone No. - ഈ പേജില്‍ മൂന്നിടത്ത് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിര്‍ബന്ധമായും ചേര്‍ക്കണം.
 9. DDO Code - നിര്‍ബന്ധമില്ല.
 10. Name of Premises /building - കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പേരോ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരോ ചേര്‍ക്കാം.
 11. Town /City /District - ജില്ലയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്താം.
 12. State - dropdownlist ല്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 13. E Mail - സ്ഥാപനത്തിന് ഇ മെയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക. (ഇല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ ഇ മെയില്‍ സ്ഥാപനമേധാവിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് നിര്‍ബന്ധമായും ചേര്‍ക്കുക)
 14. Has address changed since last return - കഴിഞ്ഞ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തതിനു ശേഷം അഡ്രസ്‌ മാറിയെങ്കില്‍ 'Yes' എന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ 'No' എന്നും സെലക്ട്‌ ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 15. Account Office Identification Number - ഇതിനു നേരെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉള്‍പ്പെട്ട ജില്ല ട്രഷറിയുടെ AIN നമ്പറാണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒരു സ്ഥിരനമ്പര്‍ ആയിരിക്കും. ഈ നമ്പര്‍ ഏതെന്നു അറിയില്ലെങ്കില്‍ NSDL സൈറ്റില്‍ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. BIN Number പരിശോധിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ അതിന്‍റെ കൂടെ ഒരു കോളത്തില്‍ AIN നമ്പരും കാണാം.CLICK HERE FOR AIN NUMBER AND BIN NUMBER
Particulars of Person Responsible for Deduction of Tax.
ഇതില്‍ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറയ്ക്കാന്‍ ബാധ്യതപ്പെട്ട (DDO അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനമേധാവി) ആളിന്‍റെ വിവരങ്ങളാണ് നല്‍കേണ്ടത്.
 1. Name - DDO യുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുക.
 2. Designation - ഉദ്യോഗപ്പേര് ചേര്‍ക്കുക.

 3. PAN - ഇവിടെ DDO യുടെ PAN നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കണം.

 4. തുടര്‍ന്നു "Same as above" എന്നതിനോട് ചേർന്ന ബോക്സിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഡ്രസ്‌ താഴെയുള്ള കള്ളികളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും.
 5. E Mail - DDO യുടെ ഇ മെയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക. Phone number ചേര്‍ക്കുക. Mobile number നിർബന്ധമായും ചേർക്കുക.(സ്ഥാപനത്തിന്‍റെയോ DDO യുടെയോ ഇ മെയിലില്‍ ഒന്ന് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌.
 6. Has address changed since last return - കഴിഞ്ഞ റിട്ടേണ്‍ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം DDO മാറിയെങ്കില്‍ 'Yes' എന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ 'No' എന്നും ചേര്‍ക്കുക.
 7. Has regular statement for Form 24Q filed for earlier period - ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടെറിലെ TDS Statement ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിൽ 'Yes' സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ 'No' സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
 8. Receipt No. of earlier statement filed for Form 24Q - ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടെറിലെ TDS Statement ന്റെ 15 അക്ക Token Number (ഇതാണ് Provisional Receipt Number) ചേർക്കുക.
ഇത്രയും വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ മുകളിലെ 'Challan' ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ചലാന്‍ പേജ് തുറക്കാം.
Challan Sheet പൂരിപ്പിക്കല്‍
ചലാനില്‍ നമുക്ക് എത്ര വരികള്‍ ആവശ്യമാണോ അത്രയും വരികള്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്നു മാസം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ എത്ര ബില്ലുകളിലാണോ ടാക്സ് കുറച്ചത് അത്രയും എണ്ണം വരികള്‍ ആവശ്യമായി വരും.
[No of Rows=No of bills with TDS on sallary payments made in the quarter (for Government Employees)]
ഉദാഹരണമായി 2015 ജനുവരി മുതല്‍ മാര്ച് വരെയുള്ള ത്രൈമാസത്തില്‍ 3 ബില്ലുകള്‍ കാഷ് ചെയ്തു. അതില്‍ 3 ബില്ലിലും ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ 3 വരിയും ഒരു ബില്ലില്‍ മാത്രമേ ടാക്സ് കുറച്ചുള്ളൂ എങ്കില്‍ 1 വരിയും insert ചെയ്യുക. (ബില്ലില്‍ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാതെ ചലാന്‍ വഴി ബാങ്കില്‍ ടാക്സ് അടച്ചവര്‍ ഓരോ ചലാനിനും ഓരോ വരിinsertചെയ്യുക.)
ഇനി ചലാനിലെ വരികള്‍ insert ചെയ്യുന്നതിനായി Insert Row ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അപ്പോള്‍ വരുന്ന ബോക്സില്‍ വരികളുടെ എണ്ണം കൊടുത്ത് OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ആവശ്യമായത്രയും വരികള്‍ വന്നതായി കാണാം.
ഇനി ഓരോ കോളത്തിലും എന്തൊക്കെയാണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.
Column 1.Sl No - 1,2 എന്നിങ്ങനെ സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ കാണാം.
Column 4.TDS -ഇവിടെ ആ ബില്ലില്‍ നിന്നും ആകെ കുറച്ച ടാക്സ് ചേർക്കുക.
5.Surcharge - '0' ചേര്‍ക്കുക.
6. Education Cess - '0' ചേര്‍ക്കുക.
7. Interest - '0' ചേര്‍ക്കുക.
8. Penalty/Fee - '0' ചേര്‍ക്കുക.
9. Others- '0' ചേർക്കുക
14. BSR Code /24G Receipt No - BSR Code അല്ലെങ്കില്‍ 24 G Receipt No ചേര്‍ക്കുക.(ബിൻ നമ്പറിന്‍റെ ആദ്യ7 അക്കങ്ങൾ അക്കങ്ങള്‍ ആണ് ഇത്.) ബിൻ നമ്പർ അറിയാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
16.Date on which Tax depiosited - ബിൻ നമ്പറിൽ ഈ തിയ്യതി കാണാം. ഏതുമാസത്തിലാണോ ബില്‍ കാഷ് ചെയ്തത് ആ മാസത്തെ അവസാനദിവസം ആവും ഇത്. 21-1-2015 നു കാഷ് ചെയ്ത ബില്ലെങ്കില്‍ 31-1-2015 ആയിരിക്കും. RPU വില്‍ തിയ്യതി ചേര്‍ക്കേണ്ടിത്തെല്ലാം രണ്ടു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ തുറക്കുന്ന കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാം.)
18. DDO/Transfter voucher/ Challan Serial No. - BIN Number ല്‍ ഉള്ള അഞ്ചക്ക DDO Serial Number ചേര്‍ക്കുക.
19. Mode of deposit through Book Adjustment - Dropdown listല്‍ നിന്നും 'YES' സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
20. Interest to be allocatted, apportioned - "0" ചേർക്കുക.
21. Others - '0' ചേര്‍ക്കുക.
22. Minor Head of Chalan - ഒന്നും ചേര്‍ക്കേണ്ടതില്ല.
എല്ലാ വരികളിലും ഓരോ ബില്ലിലെയും വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ Annexure 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത പേജ് തുറക്കുക.
Annexure I ഷീറ്റ് പൂരിപ്പിക്കല്‍
Annexure 1 ല്‍ ആദ്യമായി വരികള്‍ insert ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എത്ര വരികളാണ് വേണ്ടതെന്നു ആദ്യം കണക്കാക്കണം.
No of rows to be inserted = Total number of employees from whose salary tax was deducted during the quarter, in all the bills put together. Even if employee name repeats in different bills it should be counted separately for each bill.
ഉദാഹരണമായി 2014-15 ലെ നാലാം ത്രൈമാസത്തില്‍ 3 ബില്ലുകള്‍ കാഷ് ചെയ്തു. അതില്‍ ജനുവരിയില്‍ കാഷ് ചെയ്ത ഡിസംബര്‍ മാസത്തെ ബില്ലില്‍ 2 പേരുടെയും, ഫെബ്രുവരിയില്‍ കാഷ് ചെയ്ത ജനുവരി മാസത്തെ ബില്ലില്‍ 2 പേരുടെയും, മാര്‍ച്ചില്‍ കാഷ് ചെയ്ത ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ബില്ലില്‍ നിന്നും 3 പേരുടെയും ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ചുവെങ്കില്‍ 7 വരികള്‍ insert ചെയ്യണം.
ഇതിനായി Insert Row യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വരുന്ന ബോക്സില്‍ 7 ചേര്‍ത്ത് OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ "Deductee Records" എന്ന pop up menu തുറക്കും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ challan ൽ 2 പേരുടെ ടാക്സ് ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ 2 എന്നും രണ്ടാമത്തെ challan ൽ 2 പേരുടെ ടാക്സ് ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ 2 എന്നും മൂന്നാമത്തെ challanല്‍ 3 പേരുടെ ടാക്സ് ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ 3 എന്നും ചേർത്ത് "OK" click ചെയ്യുക. ഇതോടെ ആവശ്യമായത്രയും വരികള്‍ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഓരോ വരിയും ചേര്‍ത്ത് തുടങ്ങാം.
1. Challan Serial No - ഇതില്‍ നമ്പറുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ടാവും.മേല്‍ കാണിച്ച ഉദാഹരണത്തില്‍ 3 ബില്ലുകളിലാണ് ടാക്സ് കുറച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ ബില്ലില്‍ 2 പേരുടെ ടാക്സ് കുറച്ചതിനാല്‍ രണ്ടു വരിയില്‍ '1' എന്ന് കാണാം. രണ്ടാമത്തെ ബില്ലില്‍ 2 പേരുടെ ടാക്സ് കുറച്ചതിനാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള 2 വരികളില്‍ '2' എന്ന് കാണാം. മൂന്നാമത്തെ ബില്ലില്‍ 3 പേരുടെ ടാക്സ് കുറച്ചതിനാല്‍ അടുത്ത 3 വരികളില്‍ '3' എന്ന് കാണാം.(കോളം 7 ൽ വിവരങ്ങള്‍ വന്നത് കാണാം.)
6. Section under which payment made - ഇവിടെ 92A സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
11. Serial No - ഒന്നാം ബില്ലിലെ ഒന്നാമാതെയാള്‍ക്ക് '1' എന്നും രണ്ടാമത്തെയാള്‍ക്ക് '2' എന്നും നമ്പര്‍ കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ബില്ലിലെ ഒന്നാമന് '1' എന്നും രണ്ടാമന് '2' എന്നും മൂന്നാമത്തെ ബില്ലിലെ ഒന്നാമന് '1' എന്നും രണ്ടാമന് '2' എന്നും, മൂന്നാമന് '3' എന്നും നമ്പര്‍ കൊടുക്കുക.
Challan Sl No ----- ------ Sr No. -----
Column 1 -- -- Column 11 --
1 -- -- 1 --
1 -- -- 2 --
2 -- -- 1 --
2 -- -- 2 --
3 -- -- 1 --
3 -- -- 2 --
3 -- -- 3 --
12. Employee Reference No provided by Employer - ഇതില്‍ ഓരോ ജീവനക്കാരനും അവരുടെ പെന്‍ നമ്പരോ ഓഫീസിലെ ക്രമനമ്പറോ ചേര്‍ക്കാം.
14. PAN of the Employee - ഇവിടെ PAN നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാം.
15. Name of the Employee - ടാക്സ് അടച്ച ആളുടെ പേര് ചേര്‍ക്കുക. പേര് പാന്‍ നമ്പരിന്‍റെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരത്തില്‍ തുടങ്ങുന്നതാവും.
16. Date of Payment/Credit - ഇവിടെ ബില്‍ കാഷ് ചെയ്ത മാസത്തിന്‍റെ അവസാനദിവസം ചേര്‍ക്കണം.
17. Amount paid/collected - ഇതില്‍ ആ ജീവനക്കാരന്‍റെ ആ മാസത്തെ Gross salary ചേര്‍ക്കാം. (Circular No 17/14 of CBDT dtd 10-12-14 ൽ ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നു)
18. TDS - ജീവനക്കാരന്‍റെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ആ മാസം കുറച്ച ടാക്സ് ചേർക്കണം
19. Surcharge - '0' ചേര്‍ക്കാം.
20. Education Cess - '0' ചേർക്കുക
23. Total Tax deposited - TDS സംഖ്യ ചേര്‍ക്കുക.
25. Date of deduction - ആ മാസത്തിന്‍റെ അവസാനദിനം ചേര്‍ക്കുക.
26. Remarks - ഇതില്‍ ഒന്നും ചേര്‍ക്കേണ്ട.
27. Certificate number - ഇവിടെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല
Q1, Q2, Q3 എന്നീ Tds റിട്ടേണുകള്‍ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ Annexure 1 ലെ എല്ലാ വരികളും പൂരിപ്പിക്കുന്നതോടെ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി Saving, Validation എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലേക്കു കടക്കാം. എന്നാല്‍ Q4 ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ Annexure II കൂടി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി മുകളില്‍ Annexure II ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Annexure II ഷീറ്റ് പൂരിപ്പിക്കല്‍
ഇതിലും നാം ആവശ്യമായ വരികള്‍ insert ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ സാമ്പത്തികവർഷം എത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ചുവോ അത്രയും വരികൾ ചേർക്കുക.
Number of Rows to be inserted = Number unique employees from whose salary tax was deducted at source at least once during the Financial Year in any quarter. (Only one row for one employee)
ഇതിനായി 'Insert row' യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എണ്ണം അടിച്ച് 'OK' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ ആവശ്യമായ വരികള്‍ ലഭിക്കും. ഇനി ഓരോ വരിയിലും ചേര്‍ക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നോക്കാം. ഓരോ ജീവനക്കാരന്‍റെയും ആ സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ആകെ വരുമാനത്തിന്‍റെ കണക്കാണ് ഈ പേജില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. (ഓരോ ആളുടെയും statement നോക്കി വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാം)
3. PAN of the employee - PAN നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കണം.
4. Name of the employee - ജീവനക്കാരന്‍റെ പേര് ചേര്‍ക്കണം. പേരടിക്കാന്‍ സ്ഥലം കുറവെങ്കിൽ വരയില്‍ മൗസ് പോയിന്‍റെര്‍ വച്ച് drag ചെയ്താല്‍ മതി.
5. Deductee Type - വശത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും Women, Senior Citizen, others ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് Others ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
6. Date from which employed with current Employer - സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിവസം ചേര്‍ക്കാം ഉദാ- 01-04-2015. പിന്നീട് ജോയിന്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കും ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ആയി വന്നവര്‍ക്കും സ്ഥാപനത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന തിയ്യതി നല്‍കാം.
7. Date to which employed with current employer - സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്‍റെ അവസാനദിവസം ചേര്‍ക്കാം. ഉദാ- 31-03-2015.
8. Taxable amount on which tax deducted by the current employer - ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരൻ വാങ്ങിയ gross salary ചേർക്കുക.(വാടകവീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്ന HRA കിഴിവ് ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള ജീവനക്കാരന് ആ കിഴിവ് കുറച്ച ശേഷമുള്ള സാലറി ആണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്.)
9. Reported taxable amount on which tax deducted by previous employer - ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ജീവനക്കാരൻ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും വാങ്ങിയ gross salary ചേർക്കുക. (അടുത്ത കോളത്തിൽ ആകെ സാമ്പത്തിക വർഷം വാങ്ങിയ gross salary ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക.)
11.Deduction under section 16(II) - ഇവിടെ ചേര്‍ക്കേണ്ടത് Entertainment Allowance ആണ്. '0' ചേര്‍ക്കാം
12. Deduction under section 16(III) - Professional Tax ചേര്‍ക്കുക.
15. Income (including loss from house property) under any Head..... - Housing Loan Interest നെഗറ്റീവ് ചിന്ഹം ('-') ചേര്‍ത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം.
17. Aggregate amount of Deduction under section 80C, 80CCC ..... - 80C, 80CCC, 80CCD(1) എന്നീ കിഴിവുകളുടെ തുക ഇവിടെ ചേര്‍ക്കാം. പരമാവധി 1,50,000.
19. Amount Deductible under Section 80CCG - Equity Savings Scheme ന്‍റെ അനുവദനീയമായ കിഴിവ് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കാം. ഇല്ലെങ്കില്‍ '0' ചേര്‍ക്കുക.
20. Amount deductible under any other provision of Chapter VIA. - Chapter VIA പ്രകാരമുള്ള മറ്റു കിഴിവുകള്‍ ഇവിടെ ചേര്‍ക്കാം.Section 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80U, മുതലായവയുടെ തുകയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്.
(കോളം 22 ലെ Total Taxable Income സംഖ്യ Statement ലെ Taxable Income തന്നെ ആണോ എന്ന് നോക്കുക.)
23. Total Tax - Income Tax on Total Income - ടാക്സ് ചേര്‍ക്കുക.പരമാവധി 2000 രൂപ വരെയുള്ള റിബേറ്റ് കുറച്ച ശേഷമുള്ള ടാക്സ് ആണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്.
24. Surcharge - '0' ചേര്‍ക്കുക.
25. Education Cess - 3% സെസ് ചേര്‍ക്കുക.
26. Income Tax Relief - റിലീഫ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക. (കോളം 27ൽ ഉള്ള Net Tax Payable ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക.)
28. Total amount of TDS by the current employer for the whole year - ആ വര്‍ഷം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ആകെ ടാക്സ് ചേര്‍ക്കുക.
29. Reported Amount of TDS by previous employer. - ജീവനക്കാരന്‍ ഈ വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും കുറച്ച TDS സംഖ്യ ചേർക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ "0" ചേർക്കുക. (കോളം 30 ൽ ഉള്ള Total amount of tax deducted for the whole year എന്നത് അയാളിൽ നിന്നും ആ വർഷം ആകെ പിടിച്ച TDS ആണോ എന്ന് നോക്കുക)
32. Whether tax deducted at higher rate - കൂടിയ നിരക്കിൽ ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 'No' എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
എല്ലാ ജീവിനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ഈ വിധം ചേര്‍ത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത ഘട്ടമായ Saving ലേക്ക് കടക്കാം.
File Save ചെയ്യല്‍
ഫയല്‍ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന 'Save' എന്ന കമാന്‍ഡ് ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ 'save As'എന്ന വിന്‍ഡോ തുറക്കും. ഫയൽ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ path സെലക്ട്‌ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക. RPU 4.3 എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അതില്‍ "New Folder" എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
അല്ലെങ്കില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് New Folder ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഫോള്‍ഡറിന് പേര് നല്‍കാം. സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരിന്‍റെ കൂടെ 24Q4, or (24Q3)എന്നുകൂടെ ചേര്‍ത്ത് പേര് അടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഫോൾഡർ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാം. RPU 4.3 ൽ File Name നമ്മൾ ചേര്‍ക്കാതെ തന്നെ വന്നു കൊള്ളും. അതിന് ശേഷം save ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശരിയായി സേവ് ആയെങ്കില്‍ 'File saved successfully at ....' എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ്‌ തുറന്നു വരും. അതില്‍ OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം ഫയല്‍ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
Validate ചെയ്യല്‍
ഫയല്‍ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായി 'create file' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോള്‍ 'Select path' എന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ്‌ തുറക്കും. അതിന്‍റെ വലത് വശത്തായി 'Browse' എന്ന ലേബലോടെ മൂന്ന് ബട്ടണുകള്‍ കാണാം. അതില്‍ ഏറ്റവും താഴത്തെ 'Browse' എന്നെഴുതിയ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ "Save as' എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ്‌ തുറക്കും.
അതില്‍ ചുവടെ വലതുവശത്തായി കാണുന്ന 'Save' എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ആ ഡയലോഗ് ബോക്സ്‌ അപ്രത്യക്ഷമാകും.
തുടര്‍ന്ന് 'Select path' എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിന്‍റെ താഴെ കാണുന്ന 'Validate' എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നാം ചേര്‍ത്ത വിവരങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട രീതിയിലാണെങ്കില്‍ 'File Validation Successful' എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ മെസ്സേജ് ബോക്സ്‌ വന്നതായി കാണാം. അതിനു താഴെയുള്ള 'OK' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
(ചേര്‍ത്ത വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റാണെങ്കില്‍ എറര്‍ ഉണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സ്‌ ആണ് വരിക. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവസാനം പറയാം.)
ഇനി നമുക്ക് RPU 4.3 ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി ടൈറ്റില്‍ ബാറില്‍ വലത്തേ അറ്റത്ത്‌ കാണുന്ന ക്ലോസ് ബട്ടണില്‍ (X) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ 'Do you wish to save data before exiting the application' എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ്‌ വരും. അതില്‍ 'Yes' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ 'Save As' എന്ന പേരോട് കൂടിയ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ്‌ തുറക്കും. അതില്‍ ഏതാനും ഫയലുകള്‍ ഉള്ളതായി കാണാം.അതില്‍ ഏറ്റവും മുകളിലായി നാം നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത ഫയല്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതില്‍ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 'Save as' എന്ന ആ ഡയലോഗ് ബോക്സില്‍ കാണുന്ന 'Save' ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ പുതിയൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ്‌ തുറക്കും. അതില്‍ 'Do you want to replace it?' എന്നതിന് ചുവടെ കാണുന്ന 'Yes' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ 'File saved successfully' എന്നെഴുതിയ മെസ്സേജ് ബോക്സ്‌ തുറക്കും. അതില്‍ 'OK' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതോടെ RPU 4.3 ക്ലോസ് ആവും. ഇനി നാം തയ്യാറാക്കിയ ഫയല്‍ Tin Fecilitation Centre ല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഫയലുകള്‍ കോപ്പി ചെയ്യല്‍
ഇപ്പോള്‍ Local Disc C യിലെ RPU 4.3 എന്ന ഫോള്‍ഡറിലുള്ള ഫയലുകള്‍ക്കൊപ്പം നാം സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫോള്‍ഡര്‍ കൂടി ഉണ്ടാകും. ഈ ഫോള്‍ഡര്‍ തുറന്ന്നോക്കിയാല്‍ അതില്‍ ഏതാനും ഫയലുകള്‍ കാണാം. ഇതില്‍ കാണുന്ന 'FVU File' ആണ് Tin Fecilitation Centre ല്‍ നിന്ന് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫയല്‍ മാത്രമായോ അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ഫോള്‍ഡര്‍ ഒന്നിച്ചോ കോപ്പി ചെയ്ത് സി ഡി യില്‍ പകര്‍ത്തി Tin Fecilitation Centre ല്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നതിനായി 27A ഫോറത്തോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഫോള്‍ഡറില്‍ Form27A എന്ന pdf ഫയല്‍ കാണാം. ഈ 27A Form പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ടു CD യ്ക്ക് ഒപ്പം Tin Fecilitation Centreല്‍ നല്‍കണം.
Error വന്നാല്‍
validate ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോള്‍ 'Errors found during validation' എന്ന message വന്നെങ്കില്‍ അതിലുള്ള 'OK' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് RPU 4.3 ന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ ബാറിന്‍റെ വലതുവശത്തെ minimise butten ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ പേജ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് RPU 4.3 എന്ന ഫോള്‍ഡറിലെ വിവിധ ഫയലുകള്‍ക്കിടയില്‍ നാം സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഫോള്‍ഡറില്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. അതില്‍ നമ്മുടെ browser ന്‍റെ ചിഹ്നത്തോട് കൂടി ഒരു html document കാണാം. അത് ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുക. നാം വരുത്തിയ തെറ്റ് എവിടെയാണെന്നും ഏത് കോളത്തിലാണെന്നും അത് വായിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാകും.
പിന്നീട് നമ്മള്‍ നേരത്തെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത RPU 4.3 maximise ചെയ്ത് ഏത് പേജിലാണോ തെറ്റുള്ളത് അത് തിരുത്തുക. പിന്നീട് saving, validation എന്നീ ഘട്ടങ്ങള്‍ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കുക.

48 comments:

tkn_karayad@hotmail.com April 28, 2015 at 10:49 PM  

ഈ അധ്വാനം ഒഴിവായിക്കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ tax അല്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാമായിരുന്നു.

T K NARAYANAN

Bino Jacob April 29, 2015 at 12:11 PM  
This comment has been removed by the author.
Suja Ramesh April 29, 2015 at 6:06 PM  

As teachers, it is wise to get ourselves updated as best as possible. Sudheer sir is a true guide in this aspect. His tutorials are very simple and enable us to do the right thing . Just as we all became familiar with SPARK, we can also succeed in TDS e-filing and income tax return filing. Wishing you all the best

Sudheer Kumar T K April 30, 2015 at 9:53 PM  

അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രയോജനകരമാവുന്നു എന്ന്‍ അറിയുന്നതും ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താന്‍ പ്രചോദനം. നന്ദി.

Kunhayammu Vtr May 1, 2015 at 6:36 AM  

please post a PDF file

വി.കെ. നിസാര്‍ May 1, 2015 at 7:46 AM  

@ Kunjayamu Vtr
PDF File പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനം ചേര്‍ത്ത് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Raphi May 1, 2015 at 11:09 AM  

സർ
ടാക്സ് ബില്ലിലും കൂടാതെ ബാങ്കിലും അടച്ചു ബി. എസ്. ആർ.കോഡ് 0150167,ചലാൻ നമ്പർ 00001,തിയ്യതി 11/03/2015,തുക 1241, മൈനർ ഹെഡ് 100,എന്നിങ്ങനെയാണു . ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണു ചലാനിൽ കൊടുക്കുക.
ഞാൻ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻ വാലിഡ് ബി. എസ്.ആർ.കോഡ് എന്നാണു കാണിച്ചത് (മൈനർ ഹെഡ് 100 എന്നത് അഡ്വ്വാൻസ്ടാക്ക്സ് ആയതു കോണ്ടാകുമോ)

Sudheer Kumar T K May 1, 2015 at 9:15 PM  

BSR Code, Challan Number, Date എന്നിവ അത് തന്നെ കൊടുക്കുക. CSI File ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.CLICK HERE TO DOWNLOAD CSI FILE FROM OLTAS validate ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ Browse ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു CSI File കയറ്റുക. എന്നിട്ട് validate ചെയ്ത് നോക്കൂ.

Unknown May 2, 2015 at 8:06 AM  

Q4ൽടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടില്ല.നിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അനക്സർ 2 എങ്ങനെ പൂരിപ്പിയ്ക്കും.

Sudheer Kumar T K May 2, 2015 at 8:36 PM  

നാലാം ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാതിരിക്കുകയും മുന്‍ ക്വാര്‍ട്ടറുകളില്‍ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ 'CHALLAN' പേജില്‍ ഒരു ROW മാത്രം നല്‍കുക. അതില്‍ TDS, Surcharge, Cess, Interest, Fee, Others എന്നീ കോളങ്ങളില്‍ '0' ചേര്‍ക്കുക. 20, 21 എന്നീ കോളങ്ങളിലും '0' ചേര്‍ക്കുക. Date on which Tax Deposited എന്ന കോളത്തില്‍ 31/03/2015 (ആ ക്വാര്‍ട്ടറിന്‍റെ അവസാന ദിനം) ചേര്‍ക്കുക. Annexure I പേജില്‍ ഒറ്റ വരിയും വേണ്ട. Annexure II ല്‍ മുന്‍ ക്വാര്‍ട്ടറുകളില്‍ ടാക്സ് കുറച്ച എല്ലാവരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ ചേര്‍ക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ.

AYOOBKHAN.C. May 3, 2015 at 11:00 AM  

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ മാത്രം ഒരു സ്കൂളില്‍ ജോലി ചെയ്തു മാറിപ്പോയ ഒരാളുടെ അനക്സര്‍ റണ്ടില്‍ അവസാന കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? (ആകെ ശമ്പളം മുതലുള്ള ഭാഗം) ഇവ പൂരിപ്പിക്കാതെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ പറ്റുമോ?

Sudheer Kumar T K May 3, 2015 at 3:45 PM  

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ "ആകെ ശമ്പളം " മുതലുള്ള കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കാതെ validate ചെയ്യാന്‍ പറ്റും. എന്നാല്‍ ഇത് ശരിയായ രീതി ആണോ എന്നറിയില്ല.
അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ Annexure II വില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ Annexure II ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുമല്ലോ.എന്നാല്‍ അത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ Form16 ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു കിട്ടാന്‍ തടസ്സമാവുമോ എന്നാണു സംശയം. Circular 7/14 ല്‍ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. "TDS Certificate (Form 16) would be generated for the deductee only if Valid PAN is correctly mentioned in the Annexure II of 24Q in Quarter 4 filed by the deductor"
ഇത്തരം കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തു പരിചയം ഉള്ളവരും അറിയാവുന്നവരും അഭിപ്രായം പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

AYOOBKHAN.C. May 3, 2015 at 9:42 PM  

Tax on total income ഫില്‍ ചെയ്യാതെ ഫയല്‍ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക വര്ഷം മുഴുവന്‍ ജോലി ചിയ്യാത്ത ആളുടെ Tax on total income എങ്ങനെയാണ്‍ ഫില്‍ ചെയ്യുക എന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതു വരെ കൊടുത്ത ശംബലവും പിടിച്ച 80സി ഡിഡക്ഷനും കൊടുത്താല്‍ ശരിയാവുമോ

Raphi May 4, 2015 at 8:43 AM  

"BSR Code, Challan Number, Date എന്നിവ അത് തന്നെ കൊടുക്കുക. CSI File ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.CLICK HERE TO DOWNLOAD CSI FILE FROM OLTAS validate ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ Browse ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു CSI File കയറ്റുക. എന്നിട്ട് validate ചെയ്ത് നോക്കൂ."
സർ
ബാങ്കിൽ ടി ഡി എസ് അടച്ചത് പാൻ നമ്പറിലാണു അതുകൊണ്ട് CSI File കിട്ടുമോ

Sudheer Kumar T K May 5, 2015 at 2:03 PM  

സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ TDS റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ ആ TAN നമ്പറില്‍ അടച്ച ടാക്സ് മാത്രമേ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പറ്റൂ. വ്യക്തിയുടെ PAN നമ്പറില്‍ അടച്ച ടാക്സ് TDS returnല്‍ പെടുത്താന്‍ പറ്റില്ല. CSI ഫയലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്‌ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

Jayakumar K.R May 6, 2015 at 12:57 PM  

എന്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഈ സോഫ്ററവെയര്‍ വര്‍ക്കുചെയ്യുന്നില്ല എന്തു ചെയ്യും jayakumar

Principal GVHSS Pathirippala May 6, 2015 at 4:23 PM  

Sir,

ഒരു എമ്പ്ലോയീ Q4 ന് മുമ്പ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ആയി. Q1,Q2,Q3 യില്‍ TAX അടക്കുകയും TDS STATEMENT ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ Q4 ല്‍ ആരും TAX അടച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാല്‍ മുന്‍ ക്വാര്‍ട്ടറുകളില്‍ TDS പിടിച്ചവര്‍ക്ക് അടച്ച തുക അധികമായതിനാല്‍ തിരികെ കിട്ടാനുണ്ട്.

ഇങ്ങനെയെങ്കില്‍, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ?

AYOOBKHAN.C. May 6, 2015 at 9:33 PM  

അവസാനം എന്‍റെ ചോദ്യാത്തിന് ഉക്ത്തിസഹമായ ഒരുത്തരം ന്ഹാന്‍ തന്നെ കണ്ടു പിടിച്ചു/ (ആധികാരികമല്ല). അതായത് അവസാന മാസത്തില്‍ ടാക്സ് പിടിച്ചവരുടെ വിവരങള്‍ മാത്രമേ ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുള്ള അനക്സര്‍ 2 ല്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇടയ്ക് മാറിയവരുടെ വിവരങള്‍ അവര്‍ നിലവില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അനക്സര്‍ 2ല്‍ വരുമല്ലോ. ഇതിന് ആധികാരികമായി ആരും ഉത്തരം നാല്‍കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാന്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ പോവുന്നു. സമയത്ത് തന്നെ ഫയല്‍ ചെയ്താല്‍ വേണ്ടി വന്നാല്‍ റിവൈസ്ഡ് ഫയല്‍ ചെയ്യാമല്ലോ. ഫയല്‍ ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും 200 രൂപ വീതമാണ്‍ ഫൈന്‍ എന്ന്‍ ഓര്‍ക്കുക.
പാതിരപ്പള്ള പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ അനക്സര്‍ രണ്ട് ഫില്‍ ചെയ്യൂമ്പോള്‍ അടച്ച ടാക്സ് കൂടുതലായി വരുമല്ലോ. പിന്നീട് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തു അതികം അടച്ച ടാക്സ് രീഫണ്ട് ചേയ്ത് കിട്ടും. ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നില്‍ ആകാം.

Saffeeq M P May 7, 2015 at 10:58 PM  

ഏതെങ്കിലും ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ടി.ഡി.എസ്. പിടിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അനക്സര്‍ 2 വില്‍ ചേര്‍ക്കണം. എന്നാലേ അവരുടെ ഫോം 16 പാര്‍ട്ട് എ (ടി.ഡി.എസ്. പിടിച്ചിട്ടുള്ള കാലയളവിലേത്) ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ടി.ഡി.എസ്. പിടിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഫോം 16 പാര്‍ട്ട് എ അത്രയും സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കണം. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ട് ബി അനസാനം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അനക്സര്‍ 2 ഫില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആകെ ശമ്പളം നല്‍കാതെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. മിനിമം പിടിച്ച ടി.ഡി.എസ്. തുകയെങ്കിലും ആകെ ശമ്പളത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കണം. മിനിമം കാണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.കൂടുതലായാല്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഡിഡക്ഷന്‍ വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഗീതാസുധി May 8, 2015 at 12:39 PM  

Test@123

ഗീതാസുധി May 8, 2015 at 12:41 PM  

Hello Hello....
Pareekshabhavan....
Pareekshabhavan....

Test@123

highschoolpengamuck May 10, 2015 at 11:04 AM  

Sudheer sir, while entering Q4 in RPU 4.3 I noticed that I omit one employes tax deduction in feb 2015 and I pay the tax online with interest 1.5 % on 6/5/2015 and prepared RPU but making validating the following error message comes "T-FV-1041 CSI File is Mandatory for Non-nil Challans" what is solution

when I omit the details of online details in software Challan details and Annexure I and entered the details in Annexure II then i validate then comes success what will i do for this situation I cannot upload RPU yet I waiting for ur replay

Sudheer Kumar T K May 10, 2015 at 10:13 PM  

Challan പേജില്‍ BIN നു പകരം BSR Code, Challan Number, Date എന്നിവ പണം അടച്ച ചലാനില്‍ ഉള്ളത് കൊടുക്കുക. Book Entry ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് 'No" കൊടുക്കുക. Annexure I ലും വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുക.CSI File ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.CLICK HERE TO DOWNLOAD CSI FILE FROM OLTAS validate ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ Browse ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വച്ച CSI File കയറ്റുക. എന്നിട്ട് validate ചെയ്യുക.

Social Science blog May 11, 2015 at 10:24 PM  

bin details check ചെയ്തപ്പോള്‍ February യില്‍ അടച്ച tax mismatch എന്ന് കാണുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം

Sudheer Kumar T K May 12, 2015 at 5:05 PM  

ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 28 വരെ കാഷ് ചെയ്ത ബില്ലുകളിൽ ആകെ കുറച്ച ടാക്സ് "Mismatch" കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ട്രഷറിയിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുക. (ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളം മാർച്ച്‌ മാസത്തിൽ കാഷ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സ് മാർച്ച്‌ മാസത്തിൽ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്.)

highschoolpengamuck May 13, 2015 at 9:15 PM  

sudheer sir thank u for ur post i can download csi file from oltas and using this file i validate it in RPU 4.3 and upload the file through carvy on monday thank u sudheer master

Social Science blog May 20, 2015 at 11:56 PM  

TDS തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ Bin details അടിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി online ആയി എനിക്കു തന്നെ correct ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ?

Social Science blog May 20, 2015 at 11:57 PM  

TDS തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ Bin details അടിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി online ആയി എനിക്കു തന്നെ correct ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ?

Sudheer Kumar T K May 21, 2015 at 11:46 PM  

@Social Sciance blog,
Online correction നടത്താം. Defaults ൽ online Correction request നല്കാം. പിന്നീട് Track Online Correction Request എടുത്ത് അതിൽ Type of Correction - chalan correction എടുക്കുക. അതിൽ matched challan ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ challan ൻറെ തുടക്കത്തിലെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. Edit Chalan detail ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന window യിൽ detail വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് save ചെയ്യുക. (ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം തിരുത്തുക)unmatched challan ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ challan സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന window യിൽ Tag challan to statement ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ challaan ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക. Tag Selected chalan ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാ unmatched challan ഉം ശരിയാക്കിയ ശേഷം Submit Correction statement ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നീട് Correction statement ready for submission ക്ലിക്ക് എടുക്കുക. ക്ലിക്ക് view statement . പിന്നീട് ക്ലിക്ക് submit for processing. (ഓർമ്മയിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതിയതിനാൽ വല്ലതും വിട്ടു പോയോ എന്നറിയില്ല)

RAJEEVANPUDUKAI May 23, 2015 at 9:42 PM  

സർ ഞാൻ Q4 റിട്ടേൺ file ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലറിക്കൽ എറർ വന്നതായി അറിഞ്ഞു .250 രൂപ default വന്നതായി Income Tax Dept ൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് വന്നു തിരുത്തൽ വരുത്തിയ Q4 റിട്ടേൺ file ചെയ്യണമെങ്കിൽ procedure പറഞ്ഞു തരുമോ ?

Sudheer Kumar T K May 24, 2015 at 3:29 PM  

@rajeevan pudkai,
എവിടെയാണ് തെറ്റ് വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. TDS ചെയ്യുമ്പോൾ Chalan sheetൽ വന്ന തെറ്റ് tracesൽ ഓണ്‍ലൈൻ കറക്ഷൻ നടത്തണം. Annexureൽ വന്ന തെറ്റ് Tracesൽ നിന്നും Conso File ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് RPU വിൽ കയറ്റി തിരുത്തൽ വരുത്തി അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യണം. തെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ Justification Report കൂടി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓണ്‍ലൈൻ കറക്ഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് മുകളിലുള്ള മറുപടിയിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടി വായിക്കൂ.

U.P.S.Kanjany June 4, 2015 at 12:33 PM  

സർ
ഓൺലെയ്ൻ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവിധം ഒന്നു വിവരിക്കാമോ
ഈ വർഷതെ Q4 ചെയ്തപോൾ മാർച്മാസം unmatched challan കാണിക്കുന്നു.
BSR Code, Challan Number, Date, സംഖ്യ എന്നിവയിൽ ഒരു മാറ്റവും കണുന്നില്ല.
ഓൺലെയ്ൻ കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ unmatched challan Tag ചെയ്യുബോൾ നൊ ചലാൻ എന്നമെസേജാണു വരുന്നത്

St. Aloysius hss July 8, 2015 at 6:36 AM  

Is it compulsory to start name of employee in annexute 1 with the 5th letter in the pan number eg actual name sony mathew. The 5th in pan is M.While in annexure 1 which name is correct sony mathew or mathew sony

St. Aloysius hss July 8, 2015 at 6:48 AM  

While filling Q2 in annexure 1 the 23rd column toal tax deposited- Is it the sum of tds in Q1 and Q2 or tds in Q2 only ? In annexure 1 the employee reference number provided by the employer - Can it be 1,2,3,4, etc or pen number not in the ascending order

Sudheer Kumar T K July 8, 2015 at 7:08 AM  

@. St Aloysius hss - Annexure 1 ൽ PAN നമ്പർ തെറ്റ് കൂടാതെ നൽകിയാൽ ആ പാനിലേക്ക് ടാക്സ് വന്നോളും. Annexure 1 ൽ ഓരോ മാസവും ജീവനക്കാരനിൽ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സ് ആണ് Total Tax Deposited ൽ കാണിക്കേണ്ടത്. ഒരു ക്വാർട്ടെരിൽ 3 മാസം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നു വരികളിലും അതാതു മാസത്തെ ടാക്സ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്.

kollappallil July 15, 2015 at 11:22 AM  

sudherkumar sir,2014-15 TDS file cheythappamn year kodutthathu 2013-14 ennu thettichu koduthathu koduthathu correct cheyyyan enthenkilum margam undo?2013-14 il Q3,Q4 ilayi full TDS adachittunde. eppozhum 2013-14 Q1 adakkanam ennum paranju notice varunnunde. Enthenkilum margam undenkil ethrayum pettennu reply tharumo. please .....................

kollappallil July 15, 2015 at 11:22 AM  

sudherkumar sir,2014-15 TDS file cheythappamn year kodutthathu 2013-14 ennu thettichu koduthathu koduthathu correct cheyyyan enthenkilum margam undo?2013-14 il Q3,Q4 ilayi full TDS adachittunde. eppozhum 2013-14 Q1 adakkanam ennum paranju notice varunnunde. Enthenkilum margam undenkil ethrayum pettennu reply tharumo. please .....................

Sudheer Kumar T K July 15, 2015 at 11:27 PM  

@ kollappallil, Please call me 9495050552.

keerthi July 19, 2015 at 3:24 PM  
This comment has been removed by the author.
keerthi July 19, 2015 at 3:48 PM  

എന്‍റെ സ്കൂളില്‍ UP HS എന്നിങ്ങനെ 2 ബില്ലുകള്‍ ഉണ്ട് , രണ്ടും കൂടിയ തുകയാണ് ബിന്‍ വ്യൂ വില്‍ കാണുന്നത് .അങ്ങനെയെങ്കില്‍ RPU വില്‍ chalan anax എന്നിവയില്‍ കോളം ഇന്‍സര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു മാസം 2 ബില്‍ എന്ന രീതിയില്‍ 1Q വില്‍ ചലാനില്‍ 3മാസത്തേക്ക് 6 കോളം ചേര്‍ക്കണോ?

Sudheer Kumar T K July 20, 2015 at 6:36 AM  

@keerthi, ചെലാൻ ഷീറ്റിൽ ഒരു വരിയിൽ ഒരേ BIN നമ്പർ ഉള്ള രണ്ടു ബില്ലുകളിലെ ടാക്സും ഒരുമിച്ചു കാണിച്ചാൽ മതി. വെവ്വേറെ കാണിച്ച് രണ്ടിനും ഒരേ BIN നമ്പർ ചേർത്താലും മതി.

keerthi July 20, 2015 at 7:48 PM  

Thanks

A.M.U.P.S. AYYAYA July 30, 2015 at 7:55 AM  

sir,
rpu install problem,

not correctly registered enna message kanikkunnu

St. Aloysius hss October 2, 2015 at 12:02 PM  

Sir
Foe filing Q2 we have 3 bills. One in july(salry of june) and other 2 on august month (salary of july & august encash date 3/8/15 & 18/8/15). We have only 2 Bin Numbers for this quarter. Total Tds amount of 2 bills on august matched with one BIN Number. So while filling challan sheet
1) if I insert total 3 raws and in the last 2 raws give the same BIN numbe,DDO sl.no and the tds amount in the concerned bill(first bill tds amount on august in one raw and second bill on august tds amount in the next raw) Is it correct?

OR
2)if I insert total 2 raws and in the the last raw give the BIN number on august and give the total Tds deducted on august from the 2 bills

Which method (1 or 2)is correct?

Sir Tds file of Q1 opened in rpu and give/edit the necessary details of q2 in q1 file. And submit it .Is there any problem for doing like this? or this is a wrong method?
plse give ur valuable answer.
Thank you

St. Aloysius hss October 2, 2015 at 12:03 PM  

Sir
Foe filing Q2 we have 3 bills. One in july(salry of june) and other 2 on august month (salary of july & august encash date 3/8/15 & 18/8/15). We have only 2 Bin Numbers for this quarter. Total Tds amount of 2 bills on august matched with one BIN Number. So while filling challan sheet
1) if I insert total 3 raws and in the last 2 raws give the same BIN numbe,DDO sl.no and the tds amount in the concerned bill(first bill tds amount on august in one raw and second bill on august tds amount in the next raw) Is it correct?

OR
2)if I insert total 2 raws and in the the last raw give the BIN number on august and give the total Tds deducted on august from the 2 bills

Which method (1 or 2)is correct?

Sir Tds file of Q1 opened in rpu and give/edit the necessary details of q2 in q1 file. And submit it .Is there any problem for doing like this? or this is a wrong method?
plse give ur valuable answer.
Thank you

Sudheer Kumar T K October 2, 2015 at 1:37 PM  

@ St Aloysious,VB യില്‍ തയ്യാറാക്കിയ RPU 4.4 നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. പൂര്‍ണ്ണമായും ജാവയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ RPU വെര്‍ഷന്‍ 1.3 വന്നു കഴിഞ്ഞു. Q2 അതിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Q2 വില്‍ challan ല്‍ രണ്ട് row insert ചെയ്‌താല്‍ മതി. AUGUST മാസത്തിലെ രണ്ട് ബില്ലുകളിലും കൂടി അടച്ച ടാക്സ് അതില്‍ കാണിക്കാം. Annexure 1 ലും ഇത് പോലെ ഒന്നിച്ചു കാണിച്ചാല്‍ മതി. ഒരു ക്വാര്‍ട്ടറിലെ ലെ data ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് അതില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്തി അടുത്ത ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ചെയ്‌താല്‍ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ ഏതെങ്കിലും data എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ വിട്ടു പോവാതിരുന്നാല്‍ മതി. (RPU4.4 ല്‍ സേവ് ചെയ്ത ഫയല്‍ RPU1.3 യില്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.)

St. Aloysius hss October 2, 2015 at 6:07 PM  

sir
I downloaded RPU 1.3 JAVA VERSION FROM NSDL SITE AND UNZIP IT AS EXPLAINED IN THE NSDL SITE . SITE SAYS AFTER UNZIPPING WE GET 3 FILES ONE NAMED „eTDS RPU Readme.rtf. i DON'T GET THIS FILE .SIR CAN YOU GIVE A POST HOW RPU 1.3 VERSION INSTALLED AND FILING ETDS IN MATHSBLOG

Sudheer Kumar T K October 2, 2015 at 10:03 PM  

@St aloysius, It will come soon

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer