ഒരുക്കം 2014

>> Sunday, April 20, 2014പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് എന്നും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരുക്കം. ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ (2014) എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടേയും ഒരുക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ പഠന സഹായികള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ചുവടെ കമന്റായി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം.

Malayalam

English - Answers (Prepared by Johnson.T.P, Thekkekara Sir)

Hindi

Sanskrit

Arabic

Urdu

Social Science

Physics

Chemistry

Biology

Mathematics


ഒരുക്കം 2013

149 comments:

KOORI January 18, 2014 at 9:04 PM  

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ "ഒരുക്കം " പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ ?

Anandu January 18, 2014 at 10:05 PM  

Sir,
please upload English version too.

Anandu January 18, 2014 at 10:06 PM  

Sir,
please upload English version too.

rajeev joseph January 19, 2014 at 12:28 AM  

Thank you Maths Blog for sharing this with the teacher-student-parent community.

English Blog

kuttikrishnan.o.p January 19, 2014 at 7:48 AM  

Thank you Maths Blog for Orukkam 2014 .What happened to our Ebrahim Sir,we have been eagerly waiting for his fantastic notes on Physics and Chemistry for the remaining chapters.

Abu Usama January 19, 2014 at 7:33 PM  

Please prepare English version and upload.....plzzzz

Junia s John January 19, 2014 at 7:41 PM  

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ "ഒരുക്കം " പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ ?

Jayadev Kumar January 19, 2014 at 7:43 PM  

Sir,
please upload English version too.

wayanad blog January 19, 2014 at 8:12 PM  

Thank you Maths Bloge
ORUKKAM परीक्षा सहाई अध्यापक बंघुओं तथा छात्रों केलिए बहुत लाभदायक है। आप की इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उण्णिकृष्णन ऎ.सी. वयनाडु

MAR AUGUSTIN'S H S THURAVOOR January 19, 2014 at 9:54 PM  

please upload English version too.

MAR AUGUSTIN'S H S THURAVOOR January 19, 2014 at 9:55 PM  

please upload English version too.

unni January 20, 2014 at 1:18 PM  

kindly publish maths answers

indradhanush January 20, 2014 at 2:08 PM  

मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां । धन्यवाद....

AL.F H S January 20, 2014 at 4:22 PM  

kindly publish physics malayalam answers & english question and answers

Alfurqan Santhivayal January 20, 2014 at 4:27 PM  

sir please publish the english version of orukkam

Alfurqan Santhivayal January 20, 2014 at 4:28 PM  

sir plz publish d english version f orukkam if itz available

subha January 20, 2014 at 7:17 PM  

വളരെ നന്ദി

abhisha ramesh January 20, 2014 at 8:39 PM  

Thanks..
It would be better if the English version is published..

Jithendranath Aranmula January 20, 2014 at 10:55 PM  

Please upload "ORUKKAM 2014" English version

remani January 20, 2014 at 11:23 PM  

English medium കുട്ടികളെ അവഗണിക്കരുതേ.English Question
വായിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാന്‍ കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കാന്‍ please.........

Akshay Aravind January 21, 2014 at 8:25 AM  

thanks

lisa January 21, 2014 at 10:24 AM  

IT യെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെ

Fayiz Pakara January 21, 2014 at 11:39 AM  

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ "ഒരുക്കം " പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമലോ......

Govt Higher Secondary School Chittur -Palakkad. January 21, 2014 at 1:44 PM  

pls upload thamil

ijas January 21, 2014 at 3:32 PM  

please uoload english version
by farooq

unni krishnan January 21, 2014 at 7:36 PM  

Sir,
Please upload the English version too..

KR ALLY January 21, 2014 at 7:59 PM  

sir,
please upload english version too . please

Raveendranatha Nayak Sheni January 21, 2014 at 9:15 PM  

SIR
MIKAVU 2014 -STUDY MATERIALS FOR HIGH SCHOOL AND HIGHER SECONDARY CLASSES PUBLISHED BY DISTRICT PANCHAYATH KASARAGOD
LINKS ARE AVAILABLE IN OUR SCHOOL BLOG
www.shenischool.blogspot.in

MARY ELIZABETH January 21, 2014 at 11:39 PM  

pls upload it practical questions

Jacob John January 22, 2014 at 11:16 AM  

It is not fair that you have not published "ORUKKAM 2014" for English Medium students

Jacob John January 22, 2014 at 11:16 AM  

It is not fair that you have not published "ORUKKAM 2014" for English Medium students

Jomon Johney January 22, 2014 at 12:00 PM  

Dear Raveendranatha Nayak Sheni Sir,

Mikavu 2014 has been included in our SSLC 2014 Page

SUNIL PARAMESWARAN January 22, 2014 at 2:20 PM  

Please consider English medium students

Online Thannipuzha January 22, 2014 at 4:05 PM  

please upload English Medium

Online Thannipuzha January 22, 2014 at 4:06 PM  

please upload English Medium

theertha.v January 22, 2014 at 6:42 PM  

sir,
thanks for this "orukkam"
and please pubkish its english version also for english medium

theertha.v January 22, 2014 at 6:43 PM  

sir,
thanks for this "orukkam"
and please publish it's english version also for english medium

Inzamam ul haq ky January 22, 2014 at 7:12 PM  

I like Orkkam very much.it help me in studyes,so one request,
please make orukkam in english also............

abhijith syam January 22, 2014 at 7:16 PM  

Please upload english version

abhijith syam January 22, 2014 at 7:17 PM  

please include english version

abhijith syam January 22, 2014 at 7:18 PM  

Please upload english version

Sabeeh January 22, 2014 at 9:01 PM  
This comment has been removed by the author.
Sabeeh January 22, 2014 at 9:01 PM  

orukam is superb but there is a request please publish it in english version fastly

sr maryrose January 23, 2014 at 2:52 PM  

SR.MARY ROSE CHENGAROOR said,sir please upload SOCIAL SCIENCE ENGLISH VERSION too.

Sahim Ali January 23, 2014 at 5:11 PM  

sir
pls upload eng version

Sahim Ali January 23, 2014 at 5:12 PM  

sir
pls upload eng version

Sahim Ali January 23, 2014 at 5:12 PM  

sir
pls upload eng version

Jomon Johney January 23, 2014 at 7:12 PM  

Dear All...

Orukkam Study Materials are available only in Malayalam now, If anyone is interested in translating various study materials can contact us at mathsblogteam@gmail.com

Regards
MathsBlogTeam

athul kumar January 24, 2014 at 6:37 AM  

sir,,,please publish the english version

noushad ali January 24, 2014 at 7:28 AM  

Please upload english version

noushad ali January 24, 2014 at 7:28 AM  

Please upload english version

noushad ali January 24, 2014 at 7:29 AM  

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ "ഒരുക്കം " പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ ?

noushad ali January 24, 2014 at 7:32 AM  

Please upload english version

Unnirajah KK January 24, 2014 at 1:02 PM  

sir
can you upload orukkam in english version

Gokul A V January 24, 2014 at 1:20 PM  

why is this only available in malayalam,please post the english version of this.

Gokul A V January 24, 2014 at 1:21 PM  

why is this only available in malayalam,please post the english version of this.

Vivek Jayan January 24, 2014 at 10:26 PM  

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ "ഒരുക്കം " പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ ?vivekjayan

kuttan s January 25, 2014 at 6:27 AM  

I also need english version .

kuttan s January 25, 2014 at 6:27 AM  

I also need english version .

Blessy mol January 25, 2014 at 7:42 PM  

please prepare English version and upload......plzzzz

Blessy mol January 25, 2014 at 8:10 PM  

sir
please upload English version too.

Blessy mol January 25, 2014 at 8:12 PM  

sir
please upload English version too.

Blessy mol January 25, 2014 at 8:12 PM  

sir
please upload English version too.

Blessy mol January 25, 2014 at 8:12 PM  

sir
please upload English version too.

Keerthi U January 26, 2014 at 8:09 AM  

sir kindly please try putting english version of orukkam

shabeeb kp January 28, 2014 at 8:19 PM  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ "ഒരുക്കം " പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ ?

evelyn eldo January 28, 2014 at 9:16 PM  
This comment has been removed by the author.
Hari | (Maths) January 28, 2014 at 10:14 PM  

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഒരുക്കം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തര്‍ജ്ജുമ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കാന്‍ മാത് സ് ബ്ലോഗ് ആലോചിക്കുന്നു. ഒരു അധ്യാപകന്‍ ഒരു യൂണിറ്റിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയാല്‍ മതിയാകും. ഈ പുണ്യസംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ സന്മനസ്സുള്ളവര്‍ ഈ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമല്ലോ.

NIKHIL MATHEW January 29, 2014 at 7:14 AM  

Sir,
i would like to have orukkam in english version.

Akshay Suresh January 29, 2014 at 8:07 PM  

please upload the english version

munawar January 29, 2014 at 8:11 PM  

ഒരുക്കം എന്ന പേജിന് ഒരായിരം നന്ദി

mello xavier January 29, 2014 at 8:52 PM  

thank you maths blog

Queen Mary January 30, 2014 at 11:12 AM  

please publish English version

Queen Mary January 30, 2014 at 11:12 AM  

please publish English version

Aleena Augustine January 31, 2014 at 8:48 PM  

SIR,
THANKYOU FOR ORUKAM .BUT PLZ POST ENGLISH VERSION ALSO.

Aleena Augustine January 31, 2014 at 8:50 PM  
This comment has been removed by the author.
Aleena Augustine January 31, 2014 at 8:50 PM  

SIR,
THANKYOU FOR ORUKAM .BUT PLZ POST ENGLISH VERSION ALSO.

Aleena Augustine January 31, 2014 at 8:50 PM  

SIR,
THANKYOU FOR ORUKAM .BUT PLZ POST ENGLISH VERSION ALSO.

Aleena Augustine January 31, 2014 at 8:50 PM  

SIR,
THANKYOU FOR ORUKAM .BUT PLZ POST ENGLISH VERSION ALSO.

ROSE JOLLY February 1, 2014 at 1:46 PM  

sir,
can u please upload english version especially ss.....

Azna garish February 1, 2014 at 6:40 PM  

sir
i request you to upload its English version also

Koshy Thomas February 1, 2014 at 9:29 PM  

hi, i'm a tenth std student...i collected some questions in the chapter geometry and algebra(maths) from A+ winner.....but i'm not able to find some of its answers......so please help me....publish its answer key..........also thanks for SSLC orukkam...it helps us alot.......

Koshy Thomas February 1, 2014 at 9:29 PM  
This comment has been removed by the author.
Gincy Vijayan February 2, 2014 at 7:20 PM  

i want plus one humanities model question paper can you send it to my id gincy.vijayan@gmil.com

Gincy Vijayan February 2, 2014 at 7:21 PM  

sir can give me plus one model question paper of 2o14 of humanities group

BENSON BENNY February 3, 2014 at 7:05 PM  

SIR,
PLEASE UPLOAD ENGLISH VERSION TOO..

BENSON BENNY February 3, 2014 at 7:17 PM  

SIR,
PLEASE UPLOAD ENGLISH MEDIUM VERSION TOO PLEASE

Akash Ns February 4, 2014 at 10:56 AM  

please upload english version

fathimathzuharaalbareera ma February 4, 2014 at 6:16 PM  

PLEASE UPLOAD ENGLISH VERSION

fathimathzuharaalbareera ma February 4, 2014 at 6:16 PM  

please upload english version

fathimathzuharaalbareera ma February 4, 2014 at 6:16 PM  

PLEASE UPLOAD ENGLISH VERSION

allen t simon February 4, 2014 at 11:30 PM  

plz publish ORUKKAM 2014 english version

allen t simon February 4, 2014 at 11:31 PM  

upload english version too!

Elna February 5, 2014 at 11:08 AM  

Good.Outstanding questions.Really useful one

adithyan bk February 5, 2014 at 6:06 PM  

thank you maths blog,for this orukkam

GINS SEBASTIAN February 6, 2014 at 11:11 AM  

kindly please do upload the english version

williams varkey February 6, 2014 at 7:58 PM  

10-ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 10 ന്റെ അവസാനത്തില്‍ നല്ലൊരു ഉത്സാഹം നല്‍കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരുക്കം.ഒരുക്കത്തേ വേണ്ട വിതം ഉപയോഗിച്ച് sslcയില്‍ നല്ലൊരു മാര്‍ക്ക് കരസ്ഥമാക്കാന്‍ ഏവര്‍ക്കും സാധിക്കട്ടേ....

Aiswarya S.K February 7, 2014 at 3:32 PM  

orukkam 4 eng medium
is not there
pls add it sir

Aiswarya S.K February 7, 2014 at 3:32 PM  

orukkam 4 eng medium
is not there
pls add it sir

Aiswarya S.K February 7, 2014 at 3:32 PM  

orukkam 4 eng medium
is not there
pls add it sir

shebin asd February 8, 2014 at 12:12 PM  

pls upload eng version too.....

shebin asd February 8, 2014 at 12:14 PM  

Sir,
please upload the english version too

shibirani g February 8, 2014 at 7:03 PM  

sir,please upload English version too.

shibirani g February 8, 2014 at 7:04 PM  

sir,please upload English version too.

alisha bhanu February 9, 2014 at 11:31 AM  

Please publish the english version of orukkam

alisha bhanu February 9, 2014 at 11:32 AM  

we find it difficult for subjects like social,phy,chem etc to read and understand in malayalam please publish english version...........

Ashwin February 18, 2014 at 12:01 PM  

PLEASE POST SOCIAL SCIENCE NOTES IN ENGLISH PLEASEEEE....

nibin roby February 18, 2014 at 12:03 PM  

please publish the English version

Siddharth R Nath February 19, 2014 at 7:32 PM  

thank u very much maths blog =D

leo mv February 21, 2014 at 3:19 PM  

sir,
please upload English version too...

Revathy Unnikrishnan, Kayamkulam February 25, 2014 at 6:16 PM  

English version of all subjects is eagerly awaited. Plz don;t disappoint us.

bijin joseph February 26, 2014 at 11:39 AM  

please upload english tooo

Fahadh K K February 26, 2014 at 1:53 PM  

respected sir,
I am a student writing
SSLC.please add english version of
ORUKKAM 2014.don't avoid english medium students

Amal Joseph February 28, 2014 at 8:13 AM  

No words to tell thanks for you

nirukutty March 2, 2014 at 4:42 PM  

sir english version kittiyilla.
pls upload

anu bibil March 2, 2014 at 8:54 PM  

sir pls upload english version too

Amal Joseph March 3, 2014 at 8:31 AM  

Sir greate.a good wish for your attempts

Sandra March 3, 2014 at 1:44 PM  

Sir please upload english version too

Sandra March 3, 2014 at 1:44 PM  

Sir please upload english version too

mohammeduvais p March 3, 2014 at 8:39 PM  

we want english verision

Hari Payyannur March 11, 2014 at 9:37 AM  

പത്താം ക്ലാസിലെ കണക്കു വിഷയത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍പ്പോലും പാസാകാത്ത ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് നമ്മള്‍.തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ.ഞങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം.ഇനി പാസ്സാകാനുള്ള ഏക പ്രതിക്ഷ മാത്സ് ബ്ലോഗിലാണ്.പാഠഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാന ചേദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്കെത്താനുള്ള വഴികളും ദയവായി മാത്സ് ബ്ലോഗ് പറഞ്ഞു തരണം.ഞങ്ങളുടെ പാസ്സാകാനുള്ള ഈ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു

Abijith Shiras March 12, 2014 at 7:35 PM  

English Orukkam throo plzzzzzz:
prethyekiche social :'(

Sanabil Puthoor March 20, 2014 at 10:17 AM  

please include english medium version..............!

M. Jayasree April 23, 2014 at 10:26 PM  

A huge thanks to mathsblog . Please post an english version of Orukkam 2014 for the convenience of the English medium students.

ghskorom April 24, 2014 at 8:29 AM  

SSLC EXAMINATION 2014
REGISTRATION FOR REVALUATION, PHOTOCOPY, SCRUTINY WILL BE STARTED FROM 25/04/2014

ghskorom April 24, 2014 at 8:29 AM  

SSLC EXAMINATION 2014
REGISTRATION FOR REVALUATION, PHOTOCOPY, SCRUTINY WILL BE STARTED FROM 25/04/2014

sitara April 25, 2014 at 9:15 AM  

sir,say pareekshayude fees ethrayanu?

Fayiz Pakara April 28, 2014 at 1:43 PM  

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ "ഒരുക്കം " പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ ?

tony gilbert May 8, 2014 at 9:34 AM  

sir,
we hope that English version will publish soon.....

Swafwan Mohammed June 6, 2014 at 11:49 PM  

Primary Headmasters over 50 years have been exempted from attaining departmental test qualification.Do high school teachers in this category awaiting HM promotion deserve such an exemption? especially those who were promoted last year on exemption basis, and relenguished their appointment for one year?

Ameen .c June 12, 2014 at 6:59 AM  

sir will u plz uplod English medium version

Abhirami Suresh June 14, 2014 at 10:46 PM  

please publish english medium version...

praseena saseendran June 29, 2014 at 1:12 PM  

please upload english version for english medium

abdul azeez July 3, 2014 at 6:37 PM  

Sir,
Pls upload English version too

abdul azeez July 3, 2014 at 6:37 PM  

Sir,
Pls upload English version too

Shabeer Vpuzha July 11, 2014 at 7:52 AM  

എന്നെ സഹായിക്കൂ..

ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയുടെ കോയില്‌‍‌ വലിച്ച് നീട്ടി ഇരട്ടി നീളമാക്കിയാല്‌ ഉല്‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ..,കാരണം വിശദമാക്കുക


ഇതിന് പ്രധിരോധത്തെ മാത്രം കണക്കിലെടുത്താല്‌ പോര..ടീച്ചറെ കറന്റ് വ്യത്യാസപ്പെടില്ലേന്ന് ചില കുട്ടികള്‌...


നിങ്ങളെനിക്കൊരു ഉത്തരം തരൂ...

deepak s July 21, 2014 at 12:47 PM  

SIR,
THANKYOU FOR ORUKAM .BUT PLZ POST ENGLISH VERSION ALSO.

siraj July 24, 2014 at 9:08 PM  

This is really helpful.

siraj July 24, 2014 at 9:08 PM  

This is really helpful.

siraj July 24, 2014 at 9:08 PM  

This is really helpful.

akhil haridasan December 17, 2014 at 5:47 PM  

PLEASE PUBLISH ORUKKAM 2014 IN ENGLISH VERSION ALSO...............

Anees Rmr January 11, 2015 at 6:35 PM  

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ "ഒരുക്കം " പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ ?

devadeth s nair January 30, 2015 at 6:49 AM  

ഒരുക്കം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇതാ
https://sites.google.com/site/mathsekm16/mathematics/26%20Orukkam%202014%20english%20version.pdf?attredirects=0&d=1

devadeth s nair January 30, 2015 at 6:50 AM  

മത്സ് ബ്ലോഗ്‌ ടീം ന്‌ നന്ദി...........

devadeth s nair January 30, 2015 at 7:28 PM  

ഒരുക്കം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുതണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു.....

Aswas Jacob Giji February 25, 2015 at 9:58 PM  

പ്രീയപ്പെട്ട ജോണ്‍സണ്‍ സാര്‍,
ഒരുക്കത്തിന്റെയും പരീക്ഷകളുടെയും ഉത്തരങ്ങള്‍ കേരളം മുഴുവനും ഉള്ള കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ച എന്റെ സ്കൂളിലെ ജോണ്‍സണ്‍ സാറിന് നന്ദി അര്‍പ്പിക്കുന്നു.

Aswas Jacob Giji February 25, 2015 at 10:00 PM  
This comment has been removed by the author.
manu January 8, 2016 at 8:56 PM  

can you please give the English questions and answers of Social,Maths Chemistry,Biology, Physics(ORUKAM))


Achal Jose January 12, 2016 at 9:44 PM  

please add english medium videos too.....

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer