മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്

>> Monday, June 22, 2009

കത്തെഴുതാന്‍, ആശയങ്ങള്‍പങ്കുവക്കാന്‍, എന്തിന് 'കൊച്ചുവര്‍ത്താനം' പറയാന്‍പോലും പലരും ഇന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ്. എന്നാല്‍ ഇ.മെയില്‍, ബ്ലോഗ്, ചാറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ഭാഷ പലര്‍ക്കും തടസ്സമാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഷയും വശമില്ലാത്തത് തന്നെ കാരണം. മലയാളത്തില്‍ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുമ്പോള്‍ പ്രയാസം നേരിടുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കാന്‍ പുത്തന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നമ്മെ പോലെ മലയാളം സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു!
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് Malayalam Computing Project Objectives

11 comments:

വി.കെ. നിസാര്‍ June 25, 2009 at 7:06 AM  

Indian Libre User Group, Cochin (www.ilug-cochin.org) is holding its
regular meeting for this month on Sunday, 28th June 2009 (4th Sunday of
every month).

The Details are as follows

Date : 28/06/2009, Sunday

Time : 2pm - 5:30pm

Venue :
Jay's Internet Club
IInd Floor, AMI Trust Bldg,
Broadway Enclave
Broadway,
Kochi-682031
i.e. Behind Allappat Super Shoppe,On top of SBT Treasury wing,

Agenda : Kick starting the Campaign for Promoting Free Software in Kerala ??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Technical Presentation: Malayalam and Free Software by Sanal Kumar and
Venkat
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Map showing the venue is available at :
http://www.ilug-cochin.org/content/view/31/

Feel Free to call the numbers below
for any further information
Tel:+91 9995717112 ( Coordinator )
Tel:+91 484 2374862 ( Venue )
Tel:+91 484 4025077 ( Venue )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Details ::

Introduction to Free Software and GNU Movement.
Discussion on Free Software Licenses, Open Source Software.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We start of with our regular discussion on Free Software and related
topics. This is important for new users.

Agenda : Kick starting the Campaign for Promoting Free Software in Kerala ??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Input based on IRC Meeting, Mailing List and Last Meeting Discussions

- Collaborating with all Free Software Supporters of Kerala and India
and learning from other similar movements

- Defining the Road Map for the Path Ahead ( Rough Draft by Roshin Roy
from last meeting available at
http://ilug-cochin.wikia.com/wiki/Converting_Kerala_to_Free_Software )

- Where have we reached ( Report on successful initiatives completed by
ILUG Cochin as part of the campaign for Free Software in the Area of
Education ).

- Collaboration Methodology and action plan preparation.

- Step One (Maybe) => Protecting Users' ( of technology ) "Freedom", How
?? ( Dealing with Hardware (vendors))

- Report of Swathanthra Software Sangamam. by Thomas Yoyaku

Technical Presentation: Malayalam and Free Software by Sanal Kumar and
Venkat
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- History of Malayalam Computing and Fonts
- Learning the Logic of Inscript keyboard ,
- Step by Step Guide to using Malayalam on GNU/Linux.
- Using OpenOffice and Latex with Malayalam
- Introducing English - Malayalam Dictionary
- Malayalam Login screen and Screen saver.

As time permits we will have our usual Q&A Session.

Hope the Official Meeting would be as exciting as the IRC Meeting.

We look forward to your participation for this exciting meeting!!!

Hoping to meet you all on Sunday

Thank You

Regards
Co-ordinator
Indian Libre User Group, Cochin

Website : www.ilug-cochin.org
IRC : #ilugkochi on irc.freenode.net
ML : mailinglist at ilug-cochin.o

GOVT H S S VENNALA November 13, 2009 at 3:23 PM  

THANKS TO MATHS BLOG TEAM.THIS BLOG HELPED
US A LOT WHILE TAKING PRINTOUT AND UPLOADING A-LIST

GOVT H S S VENNALA November 13, 2009 at 3:24 PM  

THANKS TO MATHS BLOG TEAM.THIS BLOG HELPED
US A LOT WHILE TAKING PRINTOUT AND UPLOADING A-LIST

ghs thiruvankulam December 10, 2009 at 3:45 PM  

How to mount the drives of windows in linux.
our linux version 3.2
a special congratulations for u r service

bhama December 10, 2009 at 5:16 PM  

@ ghss thiruvankulam

Desktop --> Administration--> Disks
click on partitions
Select the partition you want to mount
Change the Access path
click on enable
then the windows will open as a folder.
you can drag the files to your desktop

close all other windows

sree December 13, 2009 at 11:29 AM  

nice work by sree nandalal 8e

ghs thiruvankulam December 18, 2009 at 1:01 PM  

sir
plz inform me the steps to install I net into the 3.8 linux version

our modem's model no : UT3OOR2U

ghs thiruvankulam December 18, 2009 at 1:02 PM  

sir
plz inform me the steps to install I net into the 3.8 linux version

our modem's model no : UT3OOR2U

വി.കെ. നിസാര്‍ December 19, 2009 at 2:58 PM  

please try to give the following information also
is it ethernet or USB connection or wireless ?
is it BSNL or airtel or any other ?
(also, what is the phone number, username, password)

1. if it is ethernet connection, we just have to configure network (and set username and password in the modem itself)
2. if it is USB, try the command wvdialconf in root terminal. We may have to edit the thus configured file wvdial.conf by
#gksu gedit /etc/wvdial.conf
add phone number, username and password in this file
then connect by the command $wvdial
3. if it is wireless, we need a wireless driver for the wireless card in the system if it is there.

ghs thiruvankulam December 28, 2009 at 10:57 AM  

it is ethernet
bsnl connection
ghstvk
password
2787413

veena June 13, 2011 at 9:40 PM  

we can't install samsung ML1600 in ubundu 10.04 and edubundu, please help us

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer