കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചാത്തന്നൂര്‍, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറുവിലങ്ങാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി, അരീക്കോട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവ ഫലങ്ങള്‍ "Results" പേജില്‍...

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവ ഫലങ്ങള്‍

MID DAY MEAL - Monitoring : Directions for online entry | Website

ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം........പരിഹാരവും!

>> Friday, July 3, 2009

പ്രശ്നം

it@school GNU/LINUX ല്‍ USER ആയി മലയാളം ഫോണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല...പക്ഷേ, ROOT ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് താനും!!!

പരിഹാരം

Open ROOT TERMINAL

Type chmod -R 777 /usr/share/fonts
Enter

That's All!

(Thanks to Sri. T.K. Rasheed, Master Trainer, Tirur for this Tip)

3 comments:

Anonymous July 4, 2009 at 9:54 PM  

good.A brand new bigning.keep this energy always

Anonymous July 6, 2009 at 9:14 AM  

Thanks 4 this tip

Anonymous July 15, 2009 at 9:36 PM  

All success for this venture!!

All Core Subject Teachers Pls log on to

WWW.CSTCKERALA.BLOGSPOT.COM

thanx..

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer