2017-2018 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ തസ്തികനിര്‍ണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സ് കാണുക


മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതു പോലെ മാത് സ് ബ്ലോഗില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനസഹായികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കും ഇവ തയ്യാറാക്കി mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതേയുള്ളു. തയ്യാറാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനോടൊപ്പം അതേക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് വരുന്ന ഒരു കുറിപ്പ്, തയ്യാറാക്കുന്നയാളിന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക വിലാസം, ഫോട്ടോ എന്നിവ കൂടി അയക്കേണ്ടതാണ്.

Noon Meal Data Entry

ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം........പരിഹാരവും!

>> Friday, July 3, 2009

പ്രശ്നം

it@school GNU/LINUX ല്‍ USER ആയി മലയാളം ഫോണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല...പക്ഷേ, ROOT ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് താനും!!!

പരിഹാരം

Open ROOT TERMINAL

Type chmod -R 777 /usr/share/fonts
Enter

That's All!

(Thanks to Sri. T.K. Rasheed, Master Trainer, Tirur for this Tip)

3 comments:

Anonymous July 4, 2009 at 9:54 PM  

good.A brand new bigning.keep this energy always

Anonymous July 6, 2009 at 9:14 AM  

Thanks 4 this tip

Anonymous July 15, 2009 at 9:36 PM  

All success for this venture!!

All Core Subject Teachers Pls log on to

WWW.CSTCKERALA.BLOGSPOT.COM

thanx..

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer