SSLC 2014 - Revision Series - English

>> Sunday, January 26, 2014

ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായികളുമായി മാത്സ് ബ്ലോഗ് എത്തുമ്പോള്‍ ജോണ്‍സണ്‍ സാറിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഏവരും ഊഹിച്ചിരിക്കും. ഓരോ യൂനിറ്റിലെയും ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍, Conversation, Diary, Letter Writing, Notice Writing, Phrasal Verbs, Profile - എന്നിവയുടെ സംഗ്രഹം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഈ ശേഖരം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടയി മാറും എന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കുറപ്പുണ്ട്.

താഴെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും പഠന സഹായികള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം..

Comprehension Questions
Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Conversation

Diary

Letter Writing

Notice Writing

Orukkam 2014

Phrasal Verbs

Profile

Click here for More Study Materials

33 comments:

Vivek Vinod January 26, 2014 at 5:31 AM  
This comment has been removed by the author.
Vivek Vinod January 26, 2014 at 5:32 AM  

Thanks sir,
It's very usefull

Keerthi U January 26, 2014 at 8:05 AM  

Thankyou sir. Really its a great thing for us.

Keerthi U January 26, 2014 at 8:06 AM  

Thankyou sir. Really its a great thing for us.

Keerthi U January 26, 2014 at 8:06 AM  

Thankyou sir. Really its a great thing for us.

ഫൊട്ടോഗ്രഫര്‍ January 26, 2014 at 8:23 AM  

Down..Down Mathsblog!
They're only caring Malayalam Students..
They're creating Orukkam for ordinary Malayalam Students only..
They're avoiding CBSE/ICSE Students and General English Medium students...
Let's keep away from this bloody Mathsblog..
- Anty Mathsblog Campaign

വി.കെ. നിസാര്‍ January 26, 2014 at 9:30 AM  

Dear ഫൊട്ടോഗ്രഫര്‍,
"Anty Mathsblog Campaign" is incorrect.
The correct phrase is
"Anti mathsblog Campaign"

JITHESH January 26, 2014 at 12:44 PM  

Dear ഫൊട്ടോഗ്രഫര്‍,
Please keep yourself away from 'Mathsblog'. That will be better. സദ്യ വിളമ്പി വച്ച ഇലയിൽ ഈച്ച ഇരുന്നാൽ...... മറ്റുള്ളവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ??

asish623 January 26, 2014 at 3:45 PM  

how dare you tell like that photographer

"Knoledge is ment for all If you got any knoledge that is for your life What is more in syllabus?"


Think Global do Global.

Knoledge is a global Thing not for Some

Whats the reply of the maths blog to my comment???

science4keralasyllabus.blogspot.in/

kuttikrishnan.o.p January 26, 2014 at 5:55 PM  

A TYPICAL MALAYALEE "PHOTOGRAPHER"!

kuttikrishnan.o.p January 26, 2014 at 5:56 PM  

A TYPICAL MALAYALEE "PHOTOGRAPHER"!

ഫൊട്ടോഗ്രഫര്‍ January 26, 2014 at 8:27 PM  

We are starting a blog for CBSE/ICSE/Eng.Medium State Syllabus students and teachers named "Royal Blog.in", where the elite class of students can join with a reg.fee of only 1000 Rs.
Wait for the announcement.
Students can register and ask doubts(In english only)in it.
Hope it'll beat all the country malayalam blogs.

rajeev joseph January 27, 2014 at 7:05 AM  

So Mr. Photographer you have atlast declared that only 'the elite class' study in CBSE/ICSE and State Syllabus English Mediums.. The 'rest of the class' i.e. except your 'elite class' are in Kerala Syllabus right ? You have insulted a particular section of the society.

Do you know the seriousness of this comment. As per existing rules you have done a crime. Reveal your identity and you are Under Arrest.

Vellakkunnan January 27, 2014 at 9:58 AM  

Dear Photographer: താങ്കള്‍ക്കു എങ്ങിനെ ഇത്ര സങ്കുചിതമായി ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു.

വിപിന്‍ മഹാത്മ January 27, 2014 at 10:12 AM  

ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഐഡിയ മനസിലായില്ലേ. അവരുടെ റോയൽ ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി ഒരു വിവാദത്തിലൂടെ മാത്സ് ബ്ലോഗിനെ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്യം ഉണ്ടാക്കുക.

asish623 January 27, 2014 at 6:32 PM  

4. Email bombing

E-mail "bombing" is characterized by abusers repeatedly sending an identical email message to a particular address.

5. Sending threatening emails

6. Defamatory emails

7. Email frauds

8. IRC related

Three main ways to attack IRC are: "verbalâ⦣8218;?Ŧ#8220; attacks, clone attacks, and flood attacks.


I think this is the cyber crime photographer had done.

Lets hold hand against photo grapher

And this is for photographer.If you are starting a blog you develop the blog with your knoledge not by disturbing others.

i mean kureykkum patti kadikkilla
So we need not to worry .

Did any body agree with me.

MY ENGLISH WORLD January 27, 2014 at 9:58 PM  

Great work !!!!
Keep going!!!!
Thanks a lot.

Subhash Soman January 27, 2014 at 10:21 PM  

LSS/USS,സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ , SET എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ QUESTION BANK ബയോ വിഷനിൽ
സന്ദർശിക്കുക

Anonymous January 28, 2014 at 5:15 PM  

Mathematics are always a nightmare for may students. Your hints may be the Best Identity for Student who lack in mathematics. Thanks for your Articles.

Malayil Shameem Shah January 28, 2014 at 6:01 PM  

നന്ദി സര്‍ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെയ്യും റിവിഷന്‍ സഹായികള്‍ പ്രദ്ധീഷിക്കുന്നു

rajeev joseph January 28, 2014 at 8:02 PM  

Thank you Johnson Sir on behalf all the teachers and students of English in Kerala. Your work is really helpful.

English Blog

rajeev joseph January 28, 2014 at 8:13 PM  

Dear Ashish,
Thanks for sharing that KNOWLEDGE. See even the students are coming up against Photographer

JONES BLOG January 28, 2014 at 9:35 PM  

Thanks to all for your comments. Let me quote a line from a Malayalam Poem

കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാര്‍ കൊടുക്കം തോറും ഏറിടും
വിദ്യതന്നെ സര്‍വ്വ ധനാല്‍ പ്രധാനം
Don't feel bad about the comments. My intention was to help our learners for their exam.
"Think not of them (CBSE?ICSE or others)
Thou hast thine on Beauty"

asish623 January 29, 2014 at 1:59 AM  

Hello

I am with a new idea.SSLC Study materials tamil nadu link available in Click here
Dont mistake that it is not use full to us .The same content in our textbook and their.All languages are availabe.CBSE/ICSE also available.

SSLC study software available in science4keralasyllabus.blogspot.in


asish623 January 29, 2014 at 2:00 AM  

Hello

I am with a new idea.SSLC Study materials tamil nadu link available in Click here
Dont mistake that it is not use full to us .The same content in our textbook and their.All languages are availabe.CBSE/ICSE also available.

SSLC study software available in science4keralasyllabus.blogspot.in


Anjali Shaju January 29, 2014 at 9:40 PM  

നന്ദി സര്‍

nochathss January 30, 2014 at 1:43 PM  

There are 12 balls in a box. X of them are white .A boy takes a ball from it
a)what is the probability of getting white ball?
b) when a ball is taken after adding 6 more balls in to it probability becomes double that of part (a).find X?

rajeev joseph February 2, 2014 at 11:51 AM  
This comment has been removed by the author.
asish623 February 2, 2014 at 12:42 PM  

404. That’s an error.

The requested URL / was not found on this server. That’s all we know.


Rajeev Sir
Link is not working.please edit that link.The users who need to go to that link please add www.

rajeev joseph February 2, 2014 at 12:46 PM  
This comment has been removed by the author.
rajeev joseph February 2, 2014 at 12:52 PM  

എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഇത്തവണയും ഇംഗ്ലിഷ് ബ്ലോഗിൽ എസ് .എസ് .എൽ .സി . ഇംഗ്ലിഷ് പഠന സഹായികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠനത്തിനുപകരിക്കുന്ന കുറച്ചു പ്രസെന്റെഷൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സന്ദർശിക്കുവാൻ

english4keralasyllabus.com

MARY ELIZABETH February 11, 2014 at 11:27 AM  

nice blog

andrea chiu March 21, 2017 at 11:18 AM  


Thank you for sharing your thoughts and for inspiring us.
Keep it up and continue on what your doing. Visit my site too.

triciajoy.com

www.triciajoy.com

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer