സ്പാര്‍ക്ക് ബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങിനെ?

>> Saturday, March 22, 2014

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി മാത്സ് ബ്ലോഗിനു ലഭിക്കുന്ന മെയിലുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്പാര്‍ക്ക് വഴിയുള്ള ബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് മുഹമ്മദ് സാര്‍ തയ്യാറാക്കി മാത്സ് ബ്ലോഗിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജില്ലാ ട്രഷറികള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകള്‍ക്ക് ബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസം മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായിട്ടുണ്ട്. സബ് ട്രഷറികളുടെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകള്‍ക്ക് അവ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ മാത്രമെ ഇ-സബ്മിഷന്‍ നടത്താന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. ബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കമന്റായി അറിയിക്കുമല്ലോ.

1) Bill Type കളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് “Accounts-Initialisation-Head Codes ആവശ്യമുള്ളത്ര Head of Account കള്‍ സെറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓരോ ബില്‍ ടൈപ്പിന്റേയും Head of Account കള്‍ നമുക്ക് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അറിയാമല്ലോ. Salary ബില്ലിന് 01 എന്നും Wages ബില്ലിന് 02 എന്നും Objective Head നല്‍കണം. majh(Function)(നാലക്ക നമ്പര്‍)-smh(Sub function)(രണ്ടക്ക നമ്പര്‍)-minh(Program)(മൂന്നക്ക നമ്പര്‍)-subh(Scheme)(രണ്ടക്ക നമ്പര്‍) എന്ന ക്രമത്തിലായിരിക്കും നിലവിലെ Head of Account. അതിനു ശേഷം വരുന്ന ssh(subsubhead), deth(SubScheme), objh(PrimaryUnit) എന്നിവ 00 ആയും BE, Recovery, Expense എന്നിവ ‘0‘ ആയും സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം കാണുക.
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബില്ലുകള്‍ക്ക് (ഓഫീസുകള്‍)
SDO ബില്ലുകള്‍ക്ക് (സ്വയം ശംബളം എഴുതി വാങ്ങുന്നവര്‍)
2)എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബില്ലുകള്‍ക്ക്, Salary Matters ല്‍ Estt. Bill Type തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ Bill Type കളുടെയും Head of Account മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പ്രകാരം Head Codes ല്‍ സെറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാകുന്ന വിധത്തില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുക.
3)SDO മാര്‍ താഴെ കാണുന്ന വിധം, Head Codes ല്‍ സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ Present Salary Details ല്‍ Head Description സെറ്റ് ചെയ്യുക.
[Bill Type ലെയും Head Codes ലെയും Head of Account കള്‍ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പക്ഷം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാനാവില്ല. അത് പോലെ Present Salary യിലെയും Head Codes ലെയും Head of Account കള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍ SDO ബില്ലുകളും തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.]
4) ബില്ലുകള്‍ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുക
5) ബില്ലുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരു ശേഷം താഴെ ചിത്രങ്ങളില്‍ കാണിച്ച പോലെ ഇ-സബ്മിഷന് വേണ്ടി ബില്ലുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം. (Make bill from Pay Roll ന് ശേഷം ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറി ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ കാന്‍സല്‍ ചെയ്യാനാകില്ല എന്നോര്‍ക്കുക) ഒന്നിലധികം ബില്ലുകളുണ്ടെങ്കില്‍ യോജിച്ച Head of Account തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

6) Accounts-Bills-E_submit bill എന്ന ക്രമത്തില്‍ ബില്ലുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.


7) ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ബില്ലുകളുടെ സ്ഥിതി അറിയാന്‍

(ജില്ലാ ട്രഷറികള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകള്‍ക്ക് ബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസം മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായിട്ടുണ്ട്. സബ് ട്രഷറികളുടെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകള്‍ക്ക് അവ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ മാത്രമെ ഇ-സബ്മിഷന്‍ നടത്താന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ)

Click here to download the post

464 comments:

Unknown November 28, 2013 at 11:44 PM  

Thanks and tracking for comments

GAFOOR OTHAYI November 29, 2013 at 8:20 AM  

വളരെ ഉപകാരപ്രദം.Thanks

GAFOOR OTHAYI November 29, 2013 at 8:21 AM  

വളരെ ഉപകാരപ്രദം.Thanks

jnmghss November 29, 2013 at 10:53 AM  

Accounts Tab ല്‍ Initialisation, Bill type എന്നീ ബട്ടണുകള്‍ കാണുന്നില്ല

കുട്ടിവര November 29, 2013 at 11:49 AM  

account tab ൽ initialisation, bill type എന്നീ ബട്ടണുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണ് പരിഹാരം സർ...

MISHABnet November 29, 2013 at 12:47 PM  
This comment has been removed by the author.
MISHABnet November 29, 2013 at 12:49 PM  
This comment has been removed by the author.
akshara muttam November 29, 2013 at 1:14 PM  

ഏറെ പ്രയോജനവും ഉപകാരവുമായിട്ടുണ്ട് നന്ദി......
ശ്രീകുമാര്‍. k.s


Sanil November 29, 2013 at 7:25 PM  

Sir
Ihave a doubt about Daily wages appointment...In Govt. school A tr took a leve for 6 wks(miscarriaage).. In this post can we appoint a daily wage? I have the duobt because there is only about 25 working days due to X mas vacation..

Muhammad A P November 29, 2013 at 7:36 PM  

@ jnmghss &
DARUSSALAM SCHOOLOL Chalakkal
സബ്ട്രഷറികളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓഫീസുകൾക്ക് ഇ-സബ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്കുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പോസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ?

Muhammad A P November 29, 2013 at 7:45 PM  

@ MISHABnet
Head Codes ൽ Major Head ൽ തുടങ്ങുന്ന 7 കോഡുകൾ 2202, 02, 109, 99, 00, 01,00 എന്നും Estt. Bill Type ൽ പ്രസ്തുത ബില്ലിന്റെ Head of Account 2202-02-109-99-00-01-00 എന്നും സെറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാകും

Muhammad A P November 29, 2013 at 7:51 PM  

സനിൽ സർ;
ക്ഷമിക്കണം; ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിലവിലുള്ള ഉത്തരവിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയില്ല. മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

Muhammed Salih November 29, 2013 at 9:08 PM  

Thank you muhammed sir for your useful post

YOOKAY60 November 29, 2013 at 9:18 PM  

pazhaya DA arrear pf -l layippikkaan
enthanu cheyyendathu?

Muhammad A P November 29, 2013 at 9:34 PM  

ഡി.എ അരിയർ സ്പാർക്കിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ, Due-Drawn Statement മാന്വലായി തയ്യാറാക്കിയശേഷം അരിയർ തുക Allowance History യിൽ Arrear Deraness Allowance ആയും Deductions ൽ Arrear to PF ആയും ചേർത്ത് ഏതെങ്കിലും ശംബളബില്ലിൽ മെർജ്ജ് ചെയ്യാം. ശംബളബില്ലിന്റെ കൂടെ മാന്വൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചേർത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി.

SUNIL PALLIPPAD November 29, 2013 at 10:06 PM  

വളരെ നന്ദി സര്‍. നന്നായി മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നു.

Unknown November 29, 2013 at 11:00 PM  

muhammed sir,
entethu oru Aided Schoolaanu. 3 dhivasamaayi njan salary process cheyyaan sramikkunnu, pakshe ithu vare process success aakunilla, PLEASE WAIT enna messege maathraanu kaanikkunnathu

data lock , encashment , GPAIS deduction ithokke krithyamaayi cheythitundu.

enthu kondayirikkaam salary process aakaathathu.njangal mattenthenkilum cheyyendathaayittundo

Muhammad A P November 29, 2013 at 11:12 PM  

താങ്കളുടെ എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്‌നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണറിയുന്നത്.

Magician November 29, 2013 at 11:22 PM  

മുഹമ്മദ്‌ സാർ..പേ റോളിൽ നിന്നും ബിൽ Make ചെയ്യുമ്പോൾ Message from Treasury - SQL Error എന്നാ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നു. എന്താണ്‍ പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ശരിയായാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്...(ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തന്നത് പ്രകാരം അവസാനം 01 - 01 എന്ന കോഡാണ്‍ എന്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് .അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.)സഹായിക്കുമല്ലോ..

Unknown November 29, 2013 at 11:24 PM  

Muhammed Sir, Thanks

Muhammad A P November 29, 2013 at 11:42 PM  

Magician സർ;
അല്പം മുമ്പ് മുതൽ ഈ പ്രശ്നം ഞാനും കാണുന്നുണ്ട്. പലരുടേതും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ എന്തോ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. Head Codes ലെ SSH ഫീൽഡിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമെ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം അനന്തമായി നീളുന്നു. ഇതായിരിക്കാം മിസ്മാച്ചിനും മറ്റും കാരണം. പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു.

Girish Kayamkulam November 30, 2013 at 11:37 AM  

Dear Shamsudeen sir, Pls process the salary bill using select employees instead of all employees tab. It will solve your problem.

Unknown November 30, 2013 at 9:40 PM  

Dear 36059

Thaankal paranjapoale njan select employees select cheythu . Salary processing success aayi. Very very thanks , Thanks Thanks

Sanil November 30, 2013 at 10:09 PM  

How to unlock an employee?

Magician November 30, 2013 at 10:13 PM  

മുഹമ്മദ്‌ സാർ...ഇന്നലെ രാത്രി ഏറെ വൈകിയിട്ടും എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തന്നതിന് നന്ദി.
എന്റെ പ്രശ്നം ഇത് വരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. SQL Error എന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണു ലഭിക്കുന്നത്. ഈ മാസവും ഇ സബ്മിറ്റ് നീട്ടി വെക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടോ..

Muhammad A P November 30, 2013 at 11:10 PM  

താങ്കളുടെ ട്രഷറി ഏതാണ്?

Magician November 30, 2013 at 11:23 PM  

മുഹമ്മദ്‌ സാർ,

Additional District Treasury, Mattannur

Muhammad A P November 30, 2013 at 11:34 PM  

ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ, എന്റെ അറിവിലുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇത് വരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. താങ്കളുടെ ട്രഷറിയിൽ ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഇ-സബ്മിഷൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞോയെന്ന് കൂടി അന്വെഷിച്ച ശേഷം വേണ്ടത് ചെയ്യുക.

Muhammad A P November 30, 2013 at 11:54 PM  

Dear Magician;

Please mail me your phone number.
(muhammadap@gmail.com)

AEO Mattannur December 1, 2013 at 12:05 AM  
This comment has been removed by the author.
AEO Mattannur December 1, 2013 at 12:08 AM  

മട്ടന്നൂര്‍ ജില്ലാ ട്രഷറിയില്‍ ശംബളബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ് മിഷന്‍ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍ . ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു.2202-01-101-99-00-01-01
ഇതു പോലെ നല്കിയപ്പോള്‍ ഇ- സബ് മിഷന്‍ നടന്നു.

Muhammad A P December 1, 2013 at 12:48 AM  

@ AEO Mattannur
അങ്ങിനെയല്ലാതെ തന്നെ ശ്രീ Magician ന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി നാളെ വിശദീകരിക്കാം

UNNI December 1, 2013 at 12:45 PM  

ഇ- ബില്ലിന്റെ കൂടെ പ്രിന്റഡ് ബില്ലും തല്‍ക്കാലം സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇതിനായി VIEW SUBMITTED BILLS ല്‍ വരുന്ന ബില്‍ നമ്പര്‍ കുറിച്ചെടുത്ത് പ്രിന്റഡ് ബില്ലിന്റെ മുകളില്‍ എഴുതിയാല്‍ ട്രഷറിയില്‍ എളുപ്പമാകും.

Muhammad A P December 1, 2013 at 12:53 PM  

ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ പോലെ ഇ-സബ്മിഷൻ നടത്താനാകുന്നുണ്ട്. ചില ട്രഷറികളിൽ ചില എസ്.ഡി.ഒ മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും..

Muhammad A P December 1, 2013 at 12:58 PM  

ഷംസുദ്ദീൻ സർ;
താങ്കളുടേത് പോലുള്ള, താൽക്കാലികമോ യാദൃശ്ചികമോ ആയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരീക്ഷണാനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാത്രമെ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. ഏതായാലും, ശ്രീ “36059“ ന്റെ സഹായത്തോടെ പരിഹാരമായല്ലോ?

Muhammad A P December 1, 2013 at 1:01 PM  

ശ്രീ സനിൽ;
കൺ‌ട്രോളിങ്ങ് ഓഫീസർക്ക് Administration- Unlock Employee Record ലൂടെ ഡാറ്റ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനാകും

Muhammad A P December 1, 2013 at 1:10 PM  

ശ്രീ ഉണ്ണി സാർ പറഞ്ഞത് പോലെ, ചില ട്രഷറികളിലെ ബിൽ ക്ലർക്കിന്റെ സൌകര്യാർത്ഥം ബിൽ നമ്പർ എഴുതാനാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ട്രഷറികളിലുമില്ല. അതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് ബിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനാകും. ബിൽ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ബിൽ നമ്പർ എങ്ങിനെ ലഭിക്കും.

Muhammad A P December 1, 2013 at 2:11 PM  

@ AEO Mattannur,
"മട്ടന്നൂര്‍ ജില്ലാ ട്രഷറിയില്‍ ശംബളബില്ലുകള്‍ ഇ-സബ് മിഷന്‍ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍ . ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു.2202-01-101-99-00-01-01
ഇതു പോലെ നല്കിയപ്പോള്‍ ഇ- സബ് മിഷന്‍ നടന്നു."

Head Codes ന്റെ അവസാനത്തിൽ “00“ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ മട്ടന്നൂർ ട്രഷറിയിൽ ശ്രീ Majician ന് ഇ-സബ്മിഷൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
2202-01-101-99 എന്ന നാല് കോഡുകൾ മാത്രമെ ഇപ്പോൾ ട്രഷറിയിൽ ഒത്തു നോക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് വാസ്തവം. അത്രയും ശരിയായി ബിൽ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായാൽ ട്രഷറിയിൽ ബിൽ പാസ്സാക്കാനാകും എന്നാണറിയുന്നത്. Grant No., SSH, OBj Head, Det Head എന്നിവ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
കേരള സർക്കാരിന്റെ Codification of Head of Accounts പ്രകാരം Major Head, Sub Major Head, Minor Head, Sub Head, Detailed Head, Object Head എന്നിങ്ങിനെ 6-tier structure ലാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സ്പാർക്കിൽ Sub Sub Head കൂടി നൽകി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതിനാൽ തൽക്കാലം നാം അതിന് “00“ നൽകുന്നു. അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റായ Object Head സൂചിപ്പിക്കുന്നത് Primary Unit കളായ Pay (1), D.A (2), HRA (3) തുടങ്ങിയവയെ ആണ്. നാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലിൽ ഇതെല്ലാമുണ്ട്. അതിനാൽ സ്പാർക്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഹെഡിന് 01(Pay) എന്ന് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതം 00 നൽകുന്നതല്ലെ?
താങ്കളുടെ 2202-01-101-99-01 എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ടിനെ സ്പാർക്കിൽ നൽകുമ്പോൾ ഇങ്ങിനെ വിഭജിക്കാം.
2202-പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം (Major Head)
01-പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം (Sub Major Head)
101-ഗവൺ‌മെന്റ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ (Minor Head)
99-ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ (Sub Head)
00-(ഇല്ല)Sub Sub Head
01-ശംബളം (Detailed Head)
00-(ഇല്ല) (Object Head)
ബജറ്റിലെ ധനാഭ്യർത്ഥന നമ്പർ ആയ XVII നെ Grant No. 17 ആയും നൽകണം. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ട്രഷറി പരിശോധിക്കാത്തതിനാലും ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പോസ്റ്റിൽ പരാമർശിക്കാതിരുന്നത്.
ഇ-സബ്മിഷനിൽ വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന/ വരാനിടയുള്ള മാറ്റങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയട്ടെ.
ഉദാഹരണത്തിന് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി, Make Bill from Pay Roll ന് ശേഷം ആവശ്യ്യമാണെങ്കിൽ അത് കാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൻസൽ ചെയ്യാനാകില്ല.

Sanil December 1, 2013 at 2:39 PM  

but try to unlock an employee...the message shown that.. u r not authorised....

Muhammad A P December 1, 2013 at 2:45 PM  

എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ, എ.ഇ.ഒ/ ഡി.ഇ.ഒ യെ സമീപിക്കണം. അല്ലാത്തവർ സ്പാർക്കിലേക്ക് ഫോറം നമ്പർ-5 ഇ-മെയിൽ ചെയ്ത് കൺ‌ട്രോളിങ്ങ് ഓഫീസറെ സെറ്റ് ചെയ്യണം

siva December 1, 2013 at 9:03 PM  

സർ ,
ഇനി സ്പാർക്കിൽ ഡാറ്റ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ ....? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ...?

Muhammad A P December 1, 2013 at 9:12 PM  

Administration- Lock Employee Record വഴി ലോക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നില്ലെ?

Unknown December 1, 2013 at 10:36 PM  

മുഹമ്മദ് സാര്‍,
ഇവിടെ ഈ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടകാര്യങ്ങളാണോ?

Muhammad A P December 2, 2013 at 7:45 AM  

സർ;
സ്പാർക്ക് ബിൽ ഉപയോഗിച്ച് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ശംബളം വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്കും ഇ-സബ്മിഷൻ ബാധകമാണ്.
നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജില്ലാ ട്രഷറികൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകൾ ഒക്ടോബർ ശംബളം മുതലും സബ്ട്രഷറികൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകൾ നവംബർ ശംബളം മുതലും ഇ-സബ്മിഷൻ നടത്തൽ നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ജില്ലാ ട്രഷറികൾ പൂർണ്ണമായും സജ്ജമായിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഒക്ടോബറിൽ ഇ-സബ്മിഷൻ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാനായിരുന്നില്ല. ഇ-സബ്മിഷൻ നടത്താത്ത നവംബർ മാസത്തെ ബില്ലുകൾ ജില്ലാട്രഷറികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ, നവംബർ മുതൽ സബ്ട്രഷറികളിലും ഇ-സബ്മിഷൻ നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇ-സബ്മിഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് സബ്ട്രഷറികൾ ബില്ലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും വരും മാസങ്ങളിൽ എല്ലാ ട്രഷറികളിലും ഇ-സബ്മിഷൻ നിർബന്ധമാവുകയും അല്പകാലത്തിനകം തന്നെ ശംബളബില്ലുകളുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇ-സബ്മിഷനിലൂടെ മാത്രം ശംബളവിതരണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തേക്കാം.

jaleelmmlps@gmail.com December 2, 2013 at 3:14 PM  

വളരെ ഉപകാരം

jaleelmmlps@gmail.com December 2, 2013 at 3:14 PM  
This comment has been removed by the author.
Unknown December 2, 2013 at 10:40 PM  

E-submit sampanthicha muhammad sirinte lekanathinte PDF file kittiyirunenkil kollaamaayirunnu

വി.കെ. നിസാര്‍ December 3, 2013 at 7:34 AM  

Shamsudeen L said...
"E-submit sampanthicha muhammad sirinte lekanathinte PDF file kittiyirunenkil kollaamaayirunnu"

ഇതാ സാര്‍ PDF

Unknown December 3, 2013 at 10:40 AM  

V K Nisar sir, Thanks, Thanks, Thanks

Unknown December 3, 2013 at 10:40 AM  

V K Nisar sir, Thanks, Thanks, Thanks

sakkir Vallikunnu December 3, 2013 at 12:13 PM  
This comment has been removed by the author.
SHAJAHAN .P.A December 3, 2013 at 2:07 PM  

SIR DECEMBER MONTH SALARY E SUBMITT ANO SUB TREASURY KKAR ENTHANU CHEYYANDATH AIDED SCHOLL ENTHANU CHEYYENDATH

Unknown December 3, 2013 at 2:34 PM  

ഞങളുടെ ഓണം advance deduction November bill ഒന്ന് എന്നാണ് എനി അത് രണ്ടാക്കാന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇ മാസത്തെ ശമ്പളം എടുക്കാന് കഴിയുമോ

Unknown December 3, 2013 at 2:35 PM  
This comment has been removed by the author.
SHAJAHAN .P.A December 3, 2013 at 2:57 PM  

Head of account given in the Bill details (which is printed in the Bill) does not match the head of account selected. Please correct the Head of account and try again.

our head of account printed in the bill is 2202-01-102-99 LP salary
pls help sir 9400071235

Muhammad A P December 3, 2013 at 3:48 PM  

@ SHAJAHAN .P.A,

സർ;
താങ്കളുടെ ഓഫീസിന് സ്പാർക്കിൽ ഇ-സബ്മിഷൻ ലിങ്കുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്കും ട്രഷറി ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണെങ്കിലും മാത്രം ഇ-സബ്മിഷൻ നടത്തിയാൽ മതി. സാധാരണ പോലെ ബിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ ക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഇ-സബ്മിഷൻ നടത്തിയാൽ മതിയാകും

Raphi December 3, 2013 at 3:57 PM  

സുമതി മേം
എന്കേഷ്മെന്റ്റ് ഡീറ്റേയിൽസ് തെറ്റായി കൊടുത്തതാണ് കാരണമെന്ന് തോന്നുന്നു
ലോണ്‍ ഡീറ്റേയിൽസ് കേൻസൽ ചെയ്ത് പുതുതായ്ചേർത്ത് നമ്പർ ക്രത്യമായി കൊടുക്കുക
ഇതിലെ ശരിയും തെറ്റും മുഹമ്മദ് സർ തരുമെന്ന് കരുതുന്നു

Naseema December 3, 2013 at 8:14 PM  
This comment has been removed by the author.
Muhammad A P December 3, 2013 at 9:16 PM  

@ Sumathi, Raphi
ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് നമ്പർ ശരിയാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ശ്രീ റഫി പറഞ്ഞത് തന്നെ. കൂടുതൽ ജീവനക്കാർക്ക് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായും വരും. എന്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
ഈ കമന്റ് കണ്ട ശേഷം വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഓഫീസുകളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം ഞാൻ പരിശോധിച്ചു. ചിലർക്ക് ഒക്ടോബറിൽ 1, നവംബറിൽ 2 എന്ന് ശരിയായിക്കാണുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഒക്ടോബറിൽ 0, നവംബറിൽ 2 എന്നാണ് (ഏഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ). എന്റെ ഓഫീസടക്കം ചിലതിൽ ഒക്ടോബറിൽ 0, നവംബറിൽ 1 എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇത് കൊണ്ട് ട്രഷറി ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫെബ്രുവരിയോടെ അഡ്വാൻസ് മുഴുവനായും തിരിച്ചടക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ? ഒരു പക്ഷെ, താങ്കളുടേ അടുത്ത ബില്ലിൽ 3 എന്ന് ശരിയായിത്തന്നെ വന്നേക്കാം. അത് കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഫെബ്രുവരിയിൽ മതിയാകുമെന്നാണ് അഭിപ്രായം.

Muhammad A P December 3, 2013 at 9:24 PM  

ഷാജഹാൻ സർ;
Head Codes ലും Establishment Bill Type ലും 2202-01-102-99-00-01-00 എന്ന് തെറ്റാതെ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ശരിയാകും. ബിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ആ ബിൽ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി.

Benny TJ December 3, 2013 at 10:08 PM  

ഞാൻ ഒരു AEO ഓഫീസ്സിലെ ക്ലാർക്കാണ്‌. ഉപജില്ലയിലെ ഏതാനും എയ്ഡഡ്‌ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ ശമ്പള ബില്ല് പ്രോസസിങ്ങിന്‌ നൽകുമ്പോൾ "Please wait"എന്ന സന്ദേശം കാണിക്കുകയും, മറ്റു ചിലർക്ക്‌ ഒരു മറുപടിയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബില്ലിനായി 2 ദിവസമായി കാത്തിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രോസസ്‌ ആകുന്നില്ല.Please help

Muhammad A P December 3, 2013 at 10:36 PM  

സർ;
എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാലാണ് ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തീർത്ത് പറയാനാകില്ലെങ്കിലും, എന്റെ പക്കൽ വന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് നാല് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി. ഈ ബില്ലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നോ അതിലധികമോ പേരുടെ ശംബളം പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. ഇവരുടെ പേർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ബിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമെ പ്രശ്നം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. അവരെ കണ്ടെത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതൊടെ ബിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനാകും. മിക്കപ്പോളും സൂപ്പർ ആന്വേഷനിലുള്ള അദ്ധ്യാപകരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് റ്റിയ്യതിയാണ് പ്രശ്നം. എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ യിൽ നിന്നും അവരുടെ ഡാറ്റ അൺലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റിട്ടയർമെന്റ് തിയ്യതി 31-3-2014 ലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രശ്നം തീരും. പ്രമോഷനിലെയും മറ്റും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ Pay Revision Editing ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ജീവനക്കാരന്റെ ശംബളം പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനാകാത്ത സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ അനേകം പേരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ ശംബളമെടുക്കുകയല്ലാതെ വഴിയില്ല.

Benny TJ December 4, 2013 at 7:59 AM  

Sir,
Thank you very much.
Benny TJ

Raphi December 4, 2013 at 8:22 AM  

സർ
എന്കേഷ്മെന്റ്റ് ഡീറ്റേയിൽസിൽ TC Amount എന്നത് Total Dedu.+fes Adv ചേരത്ത്കൊടക്കണം അല്ലാതെ കൊടുത്താൽ Fes Adv തിരിച്ചടച്ചില്ല എന്ന രിതിയിലാണ് കണക്കിൽ വരുന്നത്

Unknown December 4, 2013 at 10:51 AM  

sir,
October masathile encashent detail cherthirunnu but eppol select cheythapol onnum illa. november bill eduthu, eni eth cherkkamo? vere enthankilum problems undakumo

snhssthrikkanarvattom December 4, 2013 at 11:41 AM  

നവംബര്‍ മാസം കൂടി സാധാരണ രീതിയില്‍ സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യാം എന്ന് ഉത്തരവിറക്കി യിട്ടും എന്ത് കൊണ്ട് എടുക്കാന്‍ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറയാമോ?

snhssthrikkanarvattom December 4, 2013 at 11:41 AM  

നവംബര്‍ മാസം കൂടി സാധാരണ രീതിയില്‍ സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യാം എന്ന് ഉത്തരവിറക്കി യിട്ടും എന്ത് കൊണ്ട് എടുക്കാന്‍ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറയാമോ?

Muhammad A P December 4, 2013 at 2:13 PM  

റഫി സർ;
അത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ടി.സി എമൌണ്ടിൽ ചേർത്ത് നൽകിയവർക്കും ഇതെ പ്രശ്നമുണ്ട്.

Muhammad A P December 4, 2013 at 2:15 PM  

@ Sumathi AJBS Andimadom,
എൻ‌കാഷ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽ‌സ് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുകയല്ലെ വേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ, പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം.

Muhammad A P December 4, 2013 at 2:21 PM  

@ snhssthrikkanarvattom;
ഉത്തരവ് വായിക്കാൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്.

v m rajamohan December 4, 2013 at 3:54 PM  

സ്പാര്‍ക്ക് വഴി പ്രോസസ് ചെയ്തപ്പോള്‍ ഒരു എംപ്ളോയിക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ടതിലധികം ശമ്പളം ക്യാഷ് ചെയ്തു പോയി (ഏകദേശം 14000 ത്തിലധികം) ഇനി എന്തു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും?

Shameer Nedumangad December 4, 2013 at 7:47 PM  

NAVAMBAR MAASAM DIGITAL SIGNATURE VENDA ENNA UTHARAVU ARANU IRAKIYATHU/ AA UTHARAVINTE COPY KITTUMO....??

Muhammad A P December 4, 2013 at 9:50 PM  

v m rajamohan സർ;
1) അധിക ശംബളത്തിന് കാരണം കണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം, ഇനിയൊരിക്കൽ കൂടി ആ ശംബളബിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ അധിക ശംബളം വരാത്ത രീതിയിൽ പിശക് തിരുത്തുക.
2) അധികം വാങ്ങിയ ശംബളം ചലാൻ മുഖേനയോ അടുത്ത ശംബളബില്ലിൽ റിക്കവറി നടത്തിക്കൊണ്ടോ തിരിച്ചടക്കുക.
3) തിരിച്ചടക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ Manually Drawn Salary യിൽ മൈനസ് ചിഹ്നം നൽകി ചേർക്കുക.

Muhammad A P December 4, 2013 at 10:09 PM  

എയിഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ സാലറി പ്രൊസസ്സിങ്ങിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഇന്നത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വേർ അപ്ഡേഷനോടെ തീരുമെന്ന് കരുതുന്നു.

SHIHAB December 5, 2013 at 9:23 AM  

PD TEACHER തസ്തികയില്‍ല്‍ ജോലിി ചെയ്യുന്ന ഒരാള്‍ DEPUTATION-ല്‍ പോയാല്‍ (BRC TRAINER) അയാളൂടെ SPARK എങ്ങിനെയാണ്?.PART SALARY എങ്ങിനെ?.PLEASE

SHIHAB December 5, 2013 at 9:24 AM  

PD TEACHER തസ്തികയില്‍ല്‍ ജോലിി ചെയ്യുന്ന ഒരാള്‍ DEPUTATION-ല്‍ പോയാല്‍ (BRC TRAINER) അയാളൂടെ SPARK എങ്ങിനെയാണ്?.PART SALARY എങ്ങിനെ?.PLEASE

sakkir Vallikunnu December 5, 2013 at 5:50 PM  

yes muhammed sir,pay revision editing problems cleared.now almost problems solved.but while entering leave like hpl,lwa ,pay is not seen changed.any tricks to solve this issue.we completed 20 nos highschool digital authentication in our office and they are processed salary.i really appreciate the service of muhammed sir,and maths blog team

sakkir Vallikunnu December 5, 2013 at 5:59 PM  
This comment has been removed by the author.
Muhammad A P December 5, 2013 at 9:17 PM  

സ്പാർക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള ഡപ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പോളും ഒരു പ്രശ്നമായിത്തന്നെ തുടരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എൽ.ഡബ്ല്യു.എ നൽകി ബില്ലെടുത്ത ശേഷം Present Salary യിൽ Bill Type ൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരും.

sakkir Vallikunnu December 6, 2013 at 11:41 AM  

ശിഹാബുദ്ധീൻ .P .K
@ മുഹമ്മദ്‌ സർ ,ട്രാൻസ്ഫർ ലിങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് DEPUTATION TO OTHER OFFICE സെലക്ട്‌ ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ ?

Muhammad A P December 6, 2013 at 9:30 PM  

സ്പാർക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഓഫീസിലേക്ക് ഇങ്ങിനെ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ നടത്താൻ കഴിയില്ല. Deputed to Office ഉം Designation in Deputed Dept. ഉം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ?

Girish Kayamkulam December 6, 2013 at 9:49 PM  

Dear Benny Sir,

Pls process bill using select employees tab instead of All Employees

By Girish

Girish Kayamkulam December 6, 2013 at 9:54 PM  
This comment has been removed by the author.
Muhammad A P December 7, 2013 at 4:16 PM  

പേ റിവിഷൻ അനോമലി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 11-4-2013 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്കെയിൽ മാറ്റം ലഭിച്ച പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്ക് പേ റിവിഷൻ ഉത്തരവിൽ അനുവദിച്ച റീ-ഓപ്ഷൻ ആനുകൂല്യവും നിഷേധിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് ഡൌൺലോഡ്സിൽ

sakkir Vallikunnu December 7, 2013 at 6:17 PM  

muhammed sir,, engane oru clarification end adisthanathilanu.pay revision orderil retrospective effect l scale of pay change cheydal reoption anuvadikunundalo.finance departmente pay revision order nilanilkumbol e clarificationte merit endanu?

Muhammad A P December 7, 2013 at 10:15 PM  

പേ റിവിഷൻ ഉത്തരവിലോ 11-4-2013 ലെ സ്കെയിൽ മാറ്റ ഉത്തരവിലോ സ്പഷ്ടീകരണം ആവശ്യമായ ഒന്നുമില്ല. സ്പഷ്ടീകരണം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോളത്തെ കത്തിനാണ് സ്പഷ്ടീകരണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2009 പേ റിവിഷനോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ധ്യാപകരെ കൂടാതെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ മറ്റ് പലർക്കും സ്കെയിൽ മാറ്റം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അദ്ധ്യാപകർക്ക് മാത്രമെ 1-7-2009 മുതലുള്ള പൂർവ്വകാലപ്രാബല്യം നൽകാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു). 11-4-2013 ലെ ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി, വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി അദ്ധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊന്നും റീ-ഓപ്ഷൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായറിവില്ല.
4 മാസത്തിനുള്ളിൽ(?) റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകാമായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് നടപടി? അവരുടെ 2009 ലെ പേ റിവിഷൻ തന്നെ എടുത്തു കളയുമോ? കാരണം അവരുടെ പ്രീ മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലുകൾ 11-4-2013 ലെ ഉത്തരവോടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ?

SHIHAB December 7, 2013 at 10:23 PM  

Dear muhammed sir bill type ല്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍തതുന്നത് എങ്ങിനെ?

Muhammad A P December 7, 2013 at 10:37 PM  

Present Salary Details ൽ Bill Type, "Select" ലേക്ക് മാറ്റി കൺഫേം ചെയ്യണം

Sunny.P.O December 8, 2013 at 2:27 PM  

മുഹമ്മദ് സാറേ, re-option റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ഉത്തരവ് ഇപ്പോള്‍ എന്തിനാണ് D P I പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇത് finance department പുറത്തെറക്കിയ ശമ്പളപരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന് എതിരല്ലേ? പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടായ സംശയമായിരിക്കും ഈ ഉത്തരവിന് പിന്നില്‍. ഏതായാലും ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ടാക്കാന്‍ ഈ ഉത്തരവിന് കഴിഞ്ഞു. അന്ന് maths blog ചര്ച്ചയില്‍ സാര്‍ എഴുതിയിരുന്ന clarification ഞങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ H M നേയും clerk നേയും re- option സാധ്യമാണെന്നുള്ള വസ്തുത ധരിപ്പിച്ച് ഒരു അദ്ധ്യാപകന് അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. ഇനീ ഞാന്‍ അവരോട് എന്തു പറഞ്ഞുനില്‍ക്കു? ശമ്പളപരിഷ്കരണകാര്യത്തില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കീഴില്‍ മാത്രമുള്ളവര്‍ക്ക് നിഷേധിച്ച ഈ ആനുകൂല്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടാന്‍ ഏതെങ്കിലും സംഘടന ഉണ്ടാകുമോ?

sakkir Vallikunnu December 8, 2013 at 3:42 PM  

muhammed sir, what is the difference between reoption and revised option mentioned in the govt clarification?

Muhammad A P December 8, 2013 at 8:48 PM  

സണ്ണി സർ;
ഇത് പൊതുവായ ഒരു ഉത്തരവല്ലല്ലോ? മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയരക്ട്ർക്കുള്ള സ്പഷ്ടീകരണമാണ്. എന്ത് കൊണ്ട് റീ ഓപ്ഷൻ അനുവദിനീയമല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് ഏതാണെന്നോ അങ്ങിനെ റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകാത്തവരുടെ സ്കെയിൽ ഏതായിരിക്കുമെന്നോ പറയുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട്, സ്പഷ്ടീകരണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് കണ്ടതിനാൽ റീ ഓപ്ഷൻ നൽകി ശമ്പളം നിർണ്ണയിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. റീ ഓപ്ഷനെതിരെ തടസ്സവാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തുടർ നടപടികൾ ആലോചിച്ചാൽ മതിയാകും.

Muhammad A P December 8, 2013 at 9:06 PM  

സാക്കിർ സർ;
റീഓപ്ഷൻ വഴി നേരത്തെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത തിയ്യതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു തിയ്യതി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനാകും. റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ അതിനാവില്ല.

Sunny.P.O December 8, 2013 at 10:24 PM  

വളരെ നന്ദി. മുഹമ്മദ് സാര്‍.

Kesavanunni- HM December 10, 2013 at 5:27 PM  

സ്പാര്‍ക്ക് നോട്ടീസ്(ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്)SDO മാര്‍ക്കും NGO മാര്‍ക്കും മാത്രം അല്ലേ ബാധകം?

Muhammad A P December 10, 2013 at 10:49 PM  

നിലവിൽ പ്രധാനമായും ഡി.എം.യു മുഖേനയാണ് പാസ്സ്‌വേർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊഴിവാക്കി, സ്പാർക്ക് പോർട്ടലിൽ തന്നെ ഒരു പാസ്സ്‌വേർഡ് റീസെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നൽകുമ്പോൾ ആ യൂസറുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് പാസ്സ്‌വേർഡ് എസ്.എം.എസ് ചെയ്യപ്പെടാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ സ്പാർക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന മിക്കവരും എസ്.ഡി.ഒ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് യൂസേർസാണെങ്കിലും, PEN ഉള്ള എല്ലാവർക്കും സ്പാർക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓരോ വ്യക്തിയും ലോഗിൻ ചെയ്ത് അയാളുടെ ഡാറ്റ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമുണ്ട്. കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷ, പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ലീവ് അപേക്ഷ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്പാർക്കിൽ വരുന്ന മുറക്ക് അവ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഓരോ വ്യക്തിക്കും പാസ്സ്‌വേർഡ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായി വരും. അതായത് ലോഗിൻ പാസ്സ്‌വേർഡ് ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ നമ്പർ ശരിയായി ചേർക്കണം.

kslp December 11, 2013 at 8:33 PM  

Muhammad sir ,
01-12-2009 nu Edutha option
01-07-2009 lekku matti eduthu.ini enthu cheyyum.? pay rivision order vechu sariyalle cheythathu.pay rivision anomaliyil onnum parayunnilla. novemberil veendum order vannal enthucheyyum?

kslp December 11, 2013 at 8:33 PM  

Muhammad sir ,
01-12-2009 nu Edutha option
01-07-2009 lekku matti eduthu.ini enthu cheyyum.? pay rivision order vechu sariyalle cheythathu.pay rivision anomaliyil onnum parayunnilla. novemberil veendum order vannal enthucheyyum?

Muhammad A P December 11, 2013 at 8:47 PM  

ഡിസംബർ 8 ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലെ?

സത്യശീലന‍് December 12, 2013 at 7:20 AM  

മുഹമ്മദ്സാര്‍, ഇന്നലെ 549615 ന്റെ DA Arrear പ്രശ്നം മെയില്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ദയവായി സഹായിക്കുക

Muhammad A P December 12, 2013 at 10:28 AM  

സർ,
പ്രശ്നമുള്ള ടീച്ചറുടെ പേ റിവിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് മാർച്ചിന് മുമ്പ് പ്രീ-റിവൈസ്ഡിൽ ആയിരുന്നു. അത് ശരിയാക്കിയപ്പോൾ ഡി.എ അരിയർ ബിൽ ശരിയായി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പരിശോധിക്കുമല്ലോ?

സത്യശീലന‍് December 12, 2013 at 7:33 PM  

പരിശോധിച്ചു സാര്‍ വളരെ വളരെ നന്ദി
wish you all the best sir.....

sakkir Vallikunnu December 12, 2013 at 10:40 PM  

@kslp....... in this matter finance department has issued clarification to accountant general and it permits 4 month time for revised option in revised scale of pay..i.e.revised option means option in revised scale of pay. your option in revised scale of pay within 4 month is agree with finance dept clarification .i.e your payfixation is correct. sakkir.kkd@gmail.com

Muhammad A P December 12, 2013 at 11:06 PM  

സാക്കിർ സർ;
ഈ ക്ലാരിഫിക്കേഷന്റെ ഉള്ളടക്കമെന്താണ്? ശംബളപരിഷ്കരണ ഉത്തരവിലെ റീ-ഓപ്ഷൻ ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കോപ്പി കിട്ടാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടോ?

sakkir Vallikunnu December 13, 2013 at 3:54 PM  

മുഹമ്മദ്‌ സർ ,ഫിനാൻസ് ഡീപ്പാർട്മെന്റിന്റെ കത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം താഴെ ചേർക്കുന്നു . ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധ പെട്ട് ഫിനാൻസ് ഡീപ്പാർട്മെന്റുമായി സംസാരിചപോൾ പേ റിവിഷൻ ഉത്തരവിലെ ANNEXURE 1 1 PARA 1 6, GO (P ) 1 6 8 / 1 3 നു ബാധകമല്ല എന്നാണു അറിഞ്ഞത് .റി ഓപ്ഷനു പകരം REVISED OPTION നാണു അർഹതയെന്നും ആയത് 4 മാസത്തിനകം ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി . ഫിനാൻസിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻറെയും വിശദീകരണത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ടതില്ല .മറിച് കൂടുതൽ ഗുണകരമാണ് . റീ ഓപ്ഷനു സാമ്പത്തിക ആനുകുല്യം ഓപ്ഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത തിയതി മുതല്കാന്.എന്നാൽ REVISED OPTION നു സാമ്പത്തിക ആനുകുല്യം 1 1 .0 4 .2 0 1 3 മുതല്കാന് .
2' Since the option already exercised by the categories covered by G.o(p) No. 168/2013/(147)/ Fin dated 11-04-2013 have become redundant, they are eligible to exercise revised option for pay Revision 2009 subject to Rule 7 of the fixation rules in Annexure II of pay Revision 2009 and further clarification issued therein. They are also eligible.for exercising revised option for fixation of pay under Rule 28A already got on account of promotion, in the revised scale. The revised option shall be subject to the following conditions.
i) Revised option for Pay Revision 2009 and revised option under Rule 28A part 1 KSR shall be filed within 4 months from the date of modification order ie within 4 months from 11.04.2013).

sakkir.kkd@gmail.com (9037341675)

muhammed sir@ please give ur email

sakkir Vallikunnu December 13, 2013 at 3:55 PM  

മുഹമ്മദ്‌ സർ ,ഫിനാൻസ് ഡീപ്പാർട്മെന്റിന്റെ കത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം താഴെ ചേർക്കുന്നു . ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധ പെട്ട് ഫിനാൻസ് ഡീപ്പാർട്മെന്റുമായി സംസാരിചപോൾ പേ റിവിഷൻ ഉത്തരവിലെ ANNEXURE 1 1 PARA 1 6, GO (P ) 1 6 8 / 1 3 നു ബാധകമല്ല എന്നാണു അറിഞ്ഞത് .റി ഓപ്ഷനു പകരം REVISED OPTION നാണു അർഹതയെന്നും ആയത് 4 മാസത്തിനകം ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി . ഫിനാൻസിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻറെയും വിശദീകരണത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ടതില്ല .മറിച് കൂടുതൽ ഗുണകരമാണ് . റീ ഓപ്ഷനു സാമ്പത്തിക ആനുകുല്യം ഓപ്ഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത തിയതി മുതല്കാന്.എന്നാൽ REVISED OPTION നു സാമ്പത്തിക ആനുകുല്യം 1 1 .0 4 .2 0 1 3 മുതല്കാന് .
2' Since the option already exercised by the categories covered by G.o(p) No. 168/2013/(147)/ Fin dated 11-04-2013 have become redundant, they are eligible to exercise revised option for pay Revision 2009 subject to Rule 7 of the fixation rules in Annexure II of pay Revision 2009 and further clarification issued therein. They are also eligible.for exercising revised option for fixation of pay under Rule 28A already got on account of promotion, in the revised scale. The revised option shall be subject to the following conditions.
i) Revised option for Pay Revision 2009 and revised option under Rule 28A part 1 KSR shall be filed within 4 months from the date of modification order ie within 4 months from 11.04.2013).

sakkir.kkd@gmail.com (9037341675)

muhammed sir@ please give ur email

Muhammad A P December 13, 2013 at 4:06 PM  

muhammadap@gmail.com

suja December 13, 2013 at 6:01 PM  

Sir, Can you help me to process charge allowance through SPARK?
Is it possible to do it by using the ALLOWANCES->CHARGE ALlOWANCE in the "changes in the month" menu?

Muhammad A P December 13, 2013 at 7:55 PM  

Present Salary യിലെ Other Allowances ൽ Charge Allowance ചേർത്ത് ബിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാം. Special Allowance ആയി ചേർത്താലും മതി

kslp December 13, 2013 at 8:30 PM  

സാക്കിര്‍ സാര്‍ ,
Thanks.

Gireesh Vidyapeedham December 13, 2013 at 9:17 PM  

“***********റീഓപ്ഷൻ വഴി നേരത്തെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത തിയ്യതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു തിയ്യതി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനാകും. റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ അതിനാവില്ല.

***********01-12-2009 nu Edutha option 01-07-2009 lekku matti eduthu.ini enthu cheyyum.? pay rivision order vechu sariyalle cheythathu.pay rivision anomaliyil onnum parayunnilla.

************... in this matter finance department has issued clarification to accountant general and it permits 4 month time for revised option in revised scale of pay..i.e.revised option means option in revised scale of pay. your option in revised scale of pay within 4 month is agree with finance dept clarification .i.e your payfixation is correct. “
സര്‍ ഇതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരാമോ?.
എന്റെ സ്കൂളിലെ രണ്ട് അധ്യാപകരുടെ ഓപ്ഷന്‍ തിയ്യതി ("Option (Revised)”) മാറുന്നതിനുവേണ്ടി കൃത്യസമയത്ത് AEO ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും മലപ്പുറം DDE യില്‍നിന്നുള്ള മറുപടിയ്ക്ക് കാത്തുനില്‍ക്കുകയാണെ ന്നറിഞ്ഞു. ഇനി എന്തായിരിയ്ക്കും ചെയ്യുക..

Muhammad A P December 13, 2013 at 10:32 PM  

@ kslp;
സർ, താങ്കൾക്കെന്ത് മനസ്സിലയി? ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി മാറ്റാമന്നോ അതോ മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും നഷ്ടമില്ലെന്നോ? മാറ്റാമെന്നാണെങ്കിൽ, അതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കത്ത് പ്രകാരം അനുവദിക്കുമോ?

സാക്കിർ സർ;
ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ കത്ത് ലഭ്യമാക്കാനും മറ്റും കാണിച്ച ഉത്സാഹത്തിന് താങ്കളെ അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാകൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ, സത്യാവസ്ഥയെന്തെന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. താങ്കളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായി.
അദ്ധ്യാപകർക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ തന്നെയാണ് ധനകാര്യവകുപ്പ് എ.ജി ക്ക് നൽകിയ സ്പഷ്ടീകരണത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തം. അതനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻ തിയ്യതി മാറ്റൽ അനുവദിനീയമാണ്.
പക്ഷെ, “Since the option already exercised by the categories covered by G.o(p) No. 168/2013/(147)/ Fin dated 11-04-2013 have become redundant, they are eligible to exercise revised option for pay Revision 2009“ എന്നതിലെ REDUNDANT എന്താണെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മനഃപ്പൂർവ്വം നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് റീ-ഓപ്ഷൻ ആനുകൂല്യം അനുവദിനീയമല്ലെന്ന് പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്പഷ്ടീകരണം പുറപ്പെടുവിച്ഛതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. G.o(p) No. 168/2013/(147)/ Fin dated 11-04-2013 അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ നൽകിയ ഓപ്ഷൻ അനാവശ്യമായെന്നും റീ-ഓപ്ഷന് പകരം അരിയർ നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകാമെന്നും പറയുന്നത് പേ റിവിഷൻ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം തരാൻ തന്നെയാണ്. ധനകാര്യവകുപ്പ് 4 മാസം സമയം അനുവദിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവരുടെ കത്ത് 6-7-13 ലേതാണ്. അതിന് ശേഷവും റിവൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് 3 മാസത്തിന് പകരം 4 മാസം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണം കരുതാൻ. എന്നാൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സ്പഷ്ടീകരണം പ്രൈമറി/ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ലെ?

Muhammad A P December 13, 2013 at 10:45 PM  

@ Gireesh Vidyapeedham
സർ;
മുകളിലെ കമന്റ് വായിച്ച് കാണുമല്ലോ?
എ.ജി യുടെ കത്തും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കത്തും ഡൌൺലോഡ്സിലുണ്ട്. വായിച്ച ശേഷം മലപ്പുറം ഡി.ഡി.ഇ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് സാദ്ധ്യതയെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക.

Muhammad A P December 13, 2013 at 11:31 PM  

എയിഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് സഹായകരമായ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ.

Last Software Updates Till 13th December 2013 01:00PM

1. Provision to Take Salary in Advance for the month of December

2.Provision to Cancel Forwarded Details

(i) This option is for Cancelling the forwarded details of aided schools (in Increment sanction,Promotion and Transfer) which are not approved by AEO/DEO, if needed.

3. Provision to Reject Forwarded Details

(i) This option is for rejecting the forwarded details of aided schools(in Increment sanction,Promotion and Transfer) by AEO/DEO, if needed.

4. Place and Date is added in both SDO and NGO all schedules and bills.

5.Provision to Search Office in transfer of SDO is added.

6. Search Button is added while selecting the office in the Transfer Order.

7. The Authentication is done in outer bill of Part time employees .

8. The period in outer bill of Part Salary is modified in case of Single Employee.

Unknown December 15, 2013 at 8:09 PM  

സര്‍
Aided schoolil Incriment Promotion sanction AEO / DEO ലേക്കു ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യണമെന്നു പറയുന്നു സ്പാര്‍ക്ക് വഴി എങ്ങിനെ ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യും ? എന്‍റെ സ്കൂളില്‍ December മാസം 2 പേര്‍ക്ക് Incriment ഉണ്ട് എങ്ങിനെ sanction ചെയ്യാം ?

Muhammad A P December 15, 2013 at 10:38 PM  

സർ;
Service Matters- Increment Sanction ൽ All Designations, Revised Scale, Annual Increment, December 2013 എന്നിങ്ങിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് Proceed നൽകുമ്പോൾ ഇൻ‌ക്രിമെന്റുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആവശ്യമുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം താഴെയുള്ള Forward For Approval ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
പിന്നീട് എപ്പോളെങ്കിലും ഇതെ വിൻഡോയിൽ പ്രവേശിച്ച് View Status of Forwarded Applications ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാസം സെലക്ട് ചെയ്ത് Proceed കൊടുത്താൽ എ.ഇ.ഒ/ ഡി.ഇ.ഒ യിലേക്ക് ഫോർവാർഡ് ചെയ്ത ഇൻ‌ക്രിമെന്റ് സാങ്ഷൻ അപേക്ഷ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ/ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനും ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാനും സാധിക്കും.

Shafeeq December 16, 2013 at 2:53 PM  

sir pls give me your contact number my mob-9744031346

Muhammad A P December 16, 2013 at 3:52 PM  

Sir;
Please check your e-mail

Kesavanunni- HM December 16, 2013 at 10:03 PM  

An employee suspended w.e.f 29-11-2013.How enter the suspension in SPARK?.How process the salary bill of November of that employee and how enter the subsistence allowance?

Unknown December 16, 2013 at 10:23 PM  

sir
Aided schoolil Incriment sanction നു Service Matters- Increment Sanction ൽ All Designations, Revised Scale, Annual Increment, December 2013 എന്നിങ്ങിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് Proceed നൽകുവാന്‍ office സെലെക്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ല . ഇവിടെ All office എന്നാണ് കാണുന്നത് .എന്തായിരിക്കും ?

Unknown December 16, 2013 at 11:19 PM  

Sir, ente schoolile oru Teacher October maasathil LWA aayirunnu. athinal aa maasathe festival advance 2000 roopa deduct cheythitilla.athu ethenkilum maasathil 4000 roopa deduct cheyyande ? athu enganaanu sparkil cheyyendathu...?

Muhammad A P December 17, 2013 at 8:32 PM  

കേശവനുണ്ണി സർ;
Service Matters- Personal Details- Disc. Actions ൽ സസ്പൻഷൻ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക.
അതിന് ശേഷം Salary Matters- Subsistence Allowance ൽ ആ ജീവനക്കാരനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നവമ്പർ മാസത്തെ ശമ്പളം പ്രൊസസ്സ് ചെയ്താൽ മതി.

Muhammad A P December 17, 2013 at 8:40 PM  

@ Aliyar സർ;
ഇങ്ങിനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കാരണം അറിയില്ല. ഓതറൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാനാണ് സാദ്ധ്യത.

സത്യശീലന‍് December 17, 2013 at 8:41 PM  

Respected Muhammad sir, എന്റെ സ്കൂളിലെ ഒരേ ഗ്രേ‍ഡിലെ ഒരേ അടിസ്ഥാനശമ്പളം വാങ്ങുന്ന അധ്യാപകര്‍ പല പേസ്കെയിലില്‍ ആണ് ബില്ലില് വരുന്നത്.എന്തായിരിക്കാ കാരണം? എങ്ങനെ ശരിയാക്കും? ദയവായി സഹായിക്കുക!

Muhammad A P December 17, 2013 at 9:06 PM  

@ sn ups;
സർ;
നിലവിലുള്ള ലോൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഗഡുക്കളും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കേണ്ട മാസത്തിൽ 4000 രൂപ ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് റീപേയ്മെന്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ ലോണായി ചേർക്കേണ്ടി വരും. അവസാന ഗഡു വരുന്ന മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത മാസം ലോൺ വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വേറെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല.

Muhammad A P December 17, 2013 at 9:17 PM  

സത്യശീലൻ സർ;
സ്പാർക്കിൽ ഇവരുടെ Designation വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും. (ബില്ലിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ യുടെ ഇടത് വശത്ത് നോക്കുക).
Administration- Code Masters- Designations ൽ എല്ലാ Designations ഉം അവയുടെ സ്കെയിലുകളും കാണാം. പലതും തെറ്റായിരിക്കും. ശരിയായത് കണ്ട് പിടിച്ച് അതിലേക്ക് മാറ്റുക.

Unknown December 17, 2013 at 11:30 PM  

Sir ented oru aided schoolaanu. grade laficha oru teacherinte Promotion enter cheyyan sramichappol forwarding failure kaanikkunnu.

Nilavil aa teacherinte Basic Pay 14620

Promotion windoyil Designation JUNIOR HINDI TEACHER (HG) koduth appoal Basic Pay 14980 ennu automatickaayi thanne vannu . Pakshe A E O yil ninnum thanna statement anusarichu Teachrinte Pay 15380 ennaanu. athu kondu 14980 enna sthalathu 15380 ennu koduthu, thudarnnu 01/07/2013 ennu Date of effect nalki order numberum order datum ella nalki ...forward Approval Buttan click cheythappoal " Forwarding Failed Please cheq the inputs and try " enna messegaanu kanikkunnathu....
What can I do Sir.......?

Unknown December 18, 2013 at 9:37 AM  

please give me the answers of 2 term mathematics exam.I could not find it here.
kazhinja pravishyam vejham thanne result publish cheythirunnu,but why don't you publish it now...?

Unknown December 18, 2013 at 9:38 AM  

please give me the answers of 2 term mathematics exam.I could not find it here.
kazhinja pravishyam vejham thanne result publish cheythirunnu,but why don't you publish it now...?

Unknown December 18, 2013 at 9:38 AM  

please give me the answers of 2 term mathematics exam.I could not find it here.
kazhinja pravishyam vejham thanne result publish cheythirunnu,but why don't you publish it now...?

Unknown December 18, 2013 at 9:38 AM  

please give me the answers of 2 term mathematics exam.I could not find it here.
kazhinja pravishyam vejham thanne result publish cheythirunnu,but why don't you publish it now...?

Raphi December 18, 2013 at 9:32 PM  

പൊറുക്കുക ഇത് മറ്റൊരു വിഷയമാണെ!
സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രമേളയിൽ സയൻസ് വർകിങ്ങ് മോഡൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് 1200 രൂപ സമ്മാനത്തുക കോടുത്തു അതേ സ്ക്കൂളിലെ ഇലക്ട്രിക് വയറിങ്ങ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക്1000 രൂപയും ഇതെന്തു നീതി

Muhammad A P December 18, 2013 at 10:07 PM  

@ sn ups;
Designation ഒന്നു കൂടി പരിശോധിക്കുക. Sel Gr, Sr. Gr എന്നിവയിൽ 15380 ബേസിക് പേ സ്വീകരിക്കുകയില്ല.
30-6-2013 AN ന് ശേഷം സർവ്വീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.

vijayan December 19, 2013 at 9:48 PM  

സര്‍,
ഞങ്ങളുടെ HM ഒരു SDO ആണ്. പക്ഷേ HM ന്റെ സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. Employee Selection failed എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുമോ ?

Muhammad A P December 19, 2013 at 10:02 PM  

Present Service Details ലെയും Present Salary Details ലെയും SDO Code ഒന്ന് തന്നെയാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. Bill Type ഉം ശരിയാണോയെന്ന് നോക്കണം. ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലെ കൂടുതൽ പറയാനാകൂ

vijayan December 20, 2013 at 3:00 PM  

സര്‍,
സാറിന്റെ ഇ മെയില്‍ ഐഡി തരുകയാണെങ്കില്‍ പെന്‍ നമ്പറും പാസ്സ്വേഡും തരാമായിരുന്നു.

vijayan December 20, 2013 at 3:01 PM  

സര്‍,
സാറിന്റെ ഇ മെയില്‍ ഐഡി തരുകയാണെങ്കില്‍ പെന്‍ നമ്പറും പാസ്സ്വേഡും തരാമായിരുന്നു.

Muhammad A P December 20, 2013 at 3:45 PM  

muhammadap@gmail.com

indian rupee font December 20, 2013 at 7:41 PM  

സർ
10/2013 ൽ അധികമായി വാങ്ങിയ 673 രൂപ ചെല്ലാൻ മുഖേന തിരിച്ചടച്ചു. Manually drawn salary യിൽ Basic pay -440, DA -233 എന്നിങ്ങനെ ചേർത്ത് Confirm ചെയ്തപ്പോൾ Gross total -440 എന്നു കാണുകയും Amount can not be less than zero എന്ന message കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.Confirm ആയതായി കാണുന്നുമില്ല.(Aided School) ആണ്.

Muhammad A P December 20, 2013 at 8:12 PM  

Manually Drawn Salary യിൽ Regular/Arrear/Surrender എന്നതിന് Arrear സെലക്ട് ചെയ്യണം

Muhammad A P December 20, 2013 at 8:43 PM  

വിജയൻ സർ;
റിട്ടയർമെന്റ് തിയ്യതി തെറ്റായിരുന്നു (30-11-2013).
31-3-2014 എന്ന് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനാകും.

vijayan December 20, 2013 at 9:16 PM  

Thank you very much sir, Thank you.

Unknown December 20, 2013 at 10:36 PM  

Sir, Aided schoolaanu.... Promotion enter cheyyunnathu valiya oru prasnam thanneyaanu, ethra corectaayi vivaram koduthaalum " FORWARDING FAILED,PLEASE CHECK THE INPUTS , AND TRY" enna messegaanu kaanikkunnathu, please Help me..........

Muhammad A P December 20, 2013 at 10:43 PM  

ലോഗിൻ വിവരങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം.

Unknown December 20, 2013 at 10:46 PM  

Sir, Aided schoolaanu.... Promotion enter cheyyunnathu valiya oru prasnam thanneyaanu, ethra corectaayi vivaram koduthaalum " FORWARDING FAILED,PLEASE CHECK THE INPUTS , AND TRY" enna messegaanu kaanikkunnathu, please Help me..........

Unknown December 20, 2013 at 11:30 PM  

RESPECTED MUHAMMAD SIR, PROMOTION ENTERING, LOGIN VIVARANGAL MAIL CHEYTHITTUNDU..... HELP ME SIR

Muhammad A P December 21, 2013 at 12:14 AM  

താങ്കൾ 17/12/2013 ന് പ്രമോഷൻ ഫോർവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പ്രമോഷൻ ഫോർവാർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. അത് കാൻസൽ ചെയ്ത് 1-7-2013 പ്രാബല്യത്തിൽ 15380 രൂപ നൽകി വീണ്ടും ഫോർവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (Salary Matters- View Status of Forwarded Details നോക്കുക).
പക്ഷെ, എ.ഇ.ഒ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ശംബളം 14980 രൂപ തന്നെയാണ് കാണുക. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് താൽക്കാലികമായി Pay Revision Editing ൽ സംവിധാനമുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രമോഷൻ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എ.ഇ.ഒ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി.

Unknown December 21, 2013 at 9:32 AM  

Muhammad Sir, THANKS...THANKS...

Muhammed Salih December 23, 2013 at 11:34 AM  

സര്‍,
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ PTCM ന്‍റെ ഇന്‍ക്രിമെന്‍റ് 7/2012 മുതല്‍ പസ്സാക്കിയിരുന്നില്ല.2013 ല്‍ നവംബര്‍ മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം07/2012 മുതല്‍ 06/2013 വരെയുള്ള ഒരു ഇന്‍ക്രിമെന്‍റ് സ്പാര്‍ക്കില്‍ പാസാക്കി.അതിനു ശേഷം 07/2012 മുതല്‍ 10/2013 വരെയുള്ള സാലറി അരിയര്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോള്‍ 1850 രൂപ 11/2012 മാസം മൈനസ് (Amound drawn ല്‍ അരിയര്‍ ഡി.എ amount )കാണിക്കുന്നു. ഈ രൂപ 01/2012 മുതല്‍ 05/2012 വരെയുള്ള പഴയ ഡി.എ പി.എഫിലേക്ക് മെര്‍ജ് ചെയ്തതാണ്.

Muhammad A P December 23, 2013 at 2:05 PM  

"1850 രൂപ 11/2012 മാസം മൈനസ് (Amound drawn ല്‍ അരിയര്‍ ഡി.എ amount )കാണിക്കുന്നു."
Arrear Deraness Allowance എന്ന് തന്നെയാണോ? അതോ; Arrear D.A Additional എന്നാണോ? (Drawn Salary Details ഈ തുക വരുന്ന കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ്ങ് ADA_AR എന്നാണൊയെന്ന് നോക്കുക.)

glps edakkaparamba December 23, 2013 at 6:23 PM  

MOHEMMED SIR
എന്റെ സ്കൂളിലെ ഒരു SIR ന്റെ service history കയറ്റുമ്പോള്‍ join ചെയ്ത സ്കൂള്‍ ഇപ്പോള്‍ abolish ആയിരിക്കുന്നു.ഇനി ഏത് പേരിലാണ് service start ചെയ്യേണ്ടത്.school select ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

Muhammed Salih December 23, 2013 at 7:41 PM  

Sir,
"1850 രൂപ 11/2012 മാസം മൈനസ് (Amound drawn ല്‍ അരിയര്‍ ഡി.എ amount )കാണിക്കുന്നു."
Arrear Deraness Allowance എന്ന് തന്നെയാണോ? അതോ; Arrear D.A Additional എന്നാണോ? (Drawn Salary Details ഈ തുക വരുന്ന കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ്ങ് ADA_AR എന്നാണൊയെന്ന് നോക്കുക.)

ഈ തുക വരുന്ന കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ്ങ് ADA_AR ennanu varunnath

Muhammed Salih December 23, 2013 at 7:43 PM  

Sir,
"1850 രൂപ 11/2012 മാസം മൈനസ് (Amound drawn ല്‍ അരിയര്‍ ഡി.എ amount )കാണിക്കുന്നു."
Arrear Deraness Allowance എന്ന് തന്നെയാണോ? അതോ; Arrear D.A Additional എന്നാണോ? (Drawn Salary Details ഈ തുക വരുന്ന കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ്ങ് ADA_AR എന്നാണൊയെന്ന് നോക്കുക.)

ഈ തുക വരുന്ന കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ്ങ് ADA_AR ennanu varunnath

Raphi December 23, 2013 at 9:32 PM  

ഈമാസം ഗ്രെയ്ഡ് ആയ ടീച്ചറുടെ ഗ്രെയ്ഡ് Forward For Approval കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ View Status for Forwarded Details-ഇൽ നോക്കിയപോൾ കാണുന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല പിന്നെയും Forward For Approval ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപോൾ ലിസ്റ്റിൽ പേരും കാണുന്നില്ല ഇനിയെന്തുചെയ്യും?

Muhammad A P December 23, 2013 at 9:42 PM  

@ Muhammed Salih
സർ;
ഡി.എ അരിയർ മാന്വലായി മെർജ്ജ് ചെയ്തപ്പോൾ Arrear Dearness Allowance എന്നതിന് പകരം Arrear D.A Addl എന്ന് തെറ്റായി ചേർക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങിനെ വരുന്നത്.
Allowance History യിൽ വീണ്ടും 1-11-2012 മുതൽ 30-11-2012 വരെ 1850 രൂപ Arrear D.A Addl ആയി ചേർത്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത അരിയർ ബിൽ കാൻസൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നതൊടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടൂം.

Muhammad A P December 23, 2013 at 10:02 PM  

@ glps edakkaparamba
ഇപ്പോൾ സ്പാർക്കിൽ പേരില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സർവ്വീസ് ചേർക്കുന്നത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സ്പാർക്കിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ലീവും മറ്റും ചേർക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ സമാനമായ മറ്റേതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ ചേർത്ത് റിമാർക്കിൽ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും വേണ്ടി വരും.

Muhammad A P December 23, 2013 at 10:05 PM  

Raphi സർ;
ഒരു പക്ഷെ, പ്രശ്നം താൽക്കാലികമാണോ?
പരിശോധിച്ചാലെ പറയാനാകൂ

സത്യശീലന‍് December 24, 2013 at 7:12 AM  

sir, da arrear manual ആയി മെര്ജ് ചെയ്യുമ്പോള്‍
da arear ആയാണോ da arrear addnl ആയാണോ manualy drawn arrear ല്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടത്?

Muhammed Salih December 24, 2013 at 11:20 AM  

Muhammad Sir ,
സര്‍ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ചെയ്തപ്പോള്‍ ബില്ല് ശരിയായി ലഭിച്ചു. വളരെയധികം നന്ദി

Benny TJ December 24, 2013 at 12:32 PM  

Sir,
ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകന്റെ പുതിയ ബേസിക് 19740 ആണ്‌. എന്നാൽ New designation, option, Select ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന Basic Pay 19240 ആയതിനാൽ അത് Edit ചെയ്ത് 19740 ആക്കി സ്കൂളിൽനിന്നും AEO ഓഫീസിലേക്ക് Forwardചെയ്തു. എന്നാൽ AEO വിൽനിന്നും Approval ചെയ്യാനായി നോക്കുമ്പോഴും ബേസിക് പേ 19240 എന്നു തന്നെ കാണിക്കുന്നു. ഞാൻ AEO വിലെ ക്ലാർക്കാണ്‌. ശരിക്കും വേണ്ട basic pay ആയ 19740 തന്നെ കൊടുത്ത് approve ചെയ്തിട്ടും Present salaryൽ വീണ്ടും 19240 തന്നെ കാണിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതു എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം. Please Help

Muhammad A P December 24, 2013 at 12:41 PM  

എ.ഇ.ഒ ഓഫീസിൽ Pay Revision Editing ൽ 19740 കൊടുത്ത് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമല്ലോ?

Muhammad A P December 24, 2013 at 9:46 PM  

സത്യശീലൻ സർ;
Merge Arrear with Salary ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ Allowance History യിൽ Arrear Dearness Allowance ആയാണല്ലോ അരിയർ തുക ചേർക്കപ്പെടുന്നത്. മാന്വലായി ഡി.എ അരിയർ മെർജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോളും അങ്ങിനെത്തന്നെ.

valsan anchampeedika December 26, 2013 at 10:24 PM  

5 unsuccessfull login കാരണം സ്പാർക് ബ്ലോക് ആയി. info@spark.gov.in ൽ പലതവണ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും ഫലമില്ല. ശമ്പളബില്ലെടുക്കാൻ വല്ല പരിഹാരവുമുണ്ടോ?

CHERUVADI KBK December 26, 2013 at 10:30 PM  
This comment has been removed by the author.
CHERUVADI KBK December 26, 2013 at 10:39 PM  

Valsan sir, please fill form3 and scan or fillit through site and sent to info@spark.gov.in

Muhammad A P December 26, 2013 at 11:04 PM  

താങ്കളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏതൊരു DMU വിനും താങ്കളുടെ പാസ്സ്‌വേർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനാകും. അതിനാലാകണം താങ്കളുടെ മെയിലിന് മറുപടി ലഭിക്കാത്തത്. സ്പാർക്ക് ലോഗിൻ വിൻഡോയിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അവസാനത്തെ നോട്ടീസിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള DMU List ലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്.

valsan anchampeedika December 27, 2013 at 3:40 PM  

Thank u Sri cheruvadi, Thanks Sri.Muhammed, I will try so.

Unknown December 27, 2013 at 4:46 PM  

സര്‍
ഒരു employee എങ്ങനെ unlock ചെയ്യാം ? PF ലോണ്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്.Aided സ്കൂള്‍ ആണ്.

CHERUVADI KBK December 27, 2013 at 5:56 PM  

DMU malappuram (edn) has no previlege to reset the password he said so before. I dont know what is the present condition? Try your luck

Muhammad A P December 27, 2013 at 9:15 PM  

@ ALPS KIZHATTUR;
കൺ‌ട്രോളിങ്ങ് ഓഫീസർക്കാണ് (എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ) ഡാറ്റ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നത്. അൺലോക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ പുതിയ ലോൺ ചേർക്കാനും നിലവിലുള്ള ലോൺ ക്ലോസ്സ് ചെയ്ത് പുതിയത് ചേർക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശരിയല്ലെ?

Muhammad A P December 27, 2013 at 11:25 PM  

Notice Window യിൽ ലഭിക്കുന്ന 28 പേരുടെ ഡി.എം.യു ലിസ്റ്റ് വളരെ പഴയതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമാണ്. നിലവിൽ 47 പേരുണ്ട്.
(1) Abdul Assees T A, VALLIKEEZHU GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL, 4772282144, 9745612144, abuamju@gmail.com
(2) ABDUL MAJEED A A, GHS ERUMAPETTY, 4885264837, 9447201657, majuaa@gmail.com
(3) AJIT T J, GOVT LPS KEEZHATTINGAL, 4742591164, 9447219815, tjajit@gmail.com
(4) AKHILKRISHNAN T G, DEPUTY DIRECTORATE, THRISSUR, 9946263495, 9946263495, akhilkrishnan17@gmail.com
(5) ARUN PRAJEESH S T, DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION, THIRUVANANTHAPURAM, 0471 2215268, 9633169663, arunprajeesh@gmail.com
(6) Asoka Kumar D, Directorate of Public Instructions,Thiruvananthapuram, 0471 2438444, 9895068336,
(7) BALACHANDRAN R, Govt.HS Aruvikkara, 9544390090, 9544390090,
(8) BYJU K, DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION KOZHIKKODE, byjusujana@gmail.com
(9) C K MURALI, O/o DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION, PALAKKAD, 4912874507, 9447946111, muralicvk@gmail.com
(10) CILDA LAWRENCE, GOVT.HIGH SCHOOL KALLAR, 4842748053, 94971866405, cildalawrenceidk@gmail.com
(11) Genesh Kumar M, GOVT. HS FOR DEAF THIRUVANATHAPURAM, 9447038546,
(12) JAYAKUMAR N, GOVERNMENT BOYS HIGH SCHOOL, ETTUMANOOR,
(13) Jayasree K R, THIRUVANANTHAPURAM GOVT SMVHSS,
(14) JOSE P LOUIS, G H S S, PALLIKERE,
(15) Joseph Antony, GOVT. GIRLS H.S. CHERTHALA,
(16) JUSTINE A S, DISTRICT EDUCATIONAL OFFICE, CHERTHALA, 4782572884, 9847004345,
(17) KUNHIKANARAN O, GOVT HIGH SCHOOL EASTHILL, KOZHIKODE,
(18) Manoj Kumar M, DPI, TVM
(19) MANSOOR M, ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICE, KILIMANOOR, 4722871989, 9744158531, naseerafarzana@gmail.com
(20) MATHAI V J, G H S CHEMNAD, 4994231827, 9447400199, vallikkalayil@gmail.com
(21) MUHAMMED KUNJU A, DISTRICT EDUCATIONAL OFFICE,KUTTANAD, 0479 2483943, 9809844076, kmkunju@gmail.com
(22) NOWSHAD K I, ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICE SASTHAMCOTTA, 4762877524, 9656766971, nowshadismail@gmail.com
(23) PRASOONAN C P, GOVT. HIGH SCHOOL KOTTAYAM MALABAR, 4902307210, 9847945201,
(24) PRIYA S, GOVT. HIGH SCHOOL. OTTAPALAM EAST, , 9447417607,
(25) RAJESH R, DY. DIRECTOR OF EDUCATION, ERNAKULAM, 0477 2273631, 9895106290, rajeshrajan007@gmail.com
(26) RANJITH C, DISTRICT EDUCATIONAL OFFICE, KANNUR, , 9961452685, ranjithchirakkal@gmail.com
(27) RATHEESH P, O/o DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION, KASARAGOD, , 9946404192, ratheeshambileri@gmail.com
(28) REMESAN E T, GHS MOOLENKAVU, 4962230419, 9961086617, remesanet@gmail.com
(29) ROBERT DAS D, GOVT.HSS ANAVOOR,
(30) SAJEEV P M, G H S BALLA EAST., 4672240442, 8891697371, pm.sajeev@yahoo.com
(31) SAJITH K P, DEPUTY DIRECTORATE (EDUCATION), THRISSUR, 0487 2551582, 9847364111, sajithkp101@gmail.com
(32) Satheesh Kumar S, PVSGHSS PAMPADY , 4812500544, 9400530544, satheesh40@gmail.com
(33) SHAH S S, ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICE PATHANAMTHITTA, , 9446029776, shasyraj@yahoo.com
(34) Shaji A T, ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICE, KUNDARA, 4762622623, 9846013129, atshaji@gmail.com
(35) Silvi S, GOVT. HS FOR DEAF THIRUVANATHAPURAM,
(36) SOMAN P K, DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION, WAYANAD, 4936248781, 9446348452, somanpkrishnan@gmail.com
(37) SRIKUMAR K S, DY. DIRECTOR OF EDUCATION, ERNAKULAM,9447954399, srikumarks@yahoo.com
(38) SUBINLAL S V, O/O THE DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION KOZHIKKODE, , ,
(39) SUDHAKARAN PN, O/o DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION, PALAKKAD, , ,
(40) SUDHI V S, DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION, THIRUVANANTHAPURAM, 4712318108, 8907690149, sudhiviswanath@gmail.com
(41) Suresh Babu K, O/O THE DEPUTY DIRECTOR(EDUCATION),MALAPPURAM, , 9847477601, babu.ddmlpm@gmail.com
(42) THADEUS M P, DY. DIRECTOR OF EDUCATION, ERNAKULAM,
(43) Ullas Koippuram, ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICE KOTTAYAM WEST,
(44) Varghese P Jacob, Assistant Educational Office, Vennikulam,
(45) Venu PR, Deputy Director of Education, Idukki, 4829222171, 9447235293, rajbhavan211618@gmail.com
(46) Vijayasree K, DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION THIRUVALLA, , , vmprapanch1@gmail.com
(47) VINOD KUMAR M, ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICE, PAYYANNUR, 4985202796, 9495359132, vinumaniyeri@gmail.com

GLPS PUNJAVI December 29, 2013 at 3:05 PM  

സ്പാർക്ക്‌ സൈറ്റ്- 'സർവീസ് അണ്‍ അവൈലബിൾ ' എന്ന് കാണിക്കുന്നല്ലോ... എന്താ പ്രശ്നം?

Raphi December 29, 2013 at 3:46 PM  

Sir
ത്രിശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഡി.എം.യു-മാർ ഇപോൾ നിലവിലുള്ളതാണോ(1,ABDUL MAJEED A A.4, AKHILKRISHNAN T G 31, SAJITH K P തുടങ്ങിയവർ)

Muhammad A P December 29, 2013 at 11:04 PM  

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ഡി.എം.യു മാരുടെ ലിസ്റ്റാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തത്. സ്പാർക്കിൽ Queries ന് താഴെയുള്ള DMU Details ൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തത്. DMU Authorisation ഇല്ലാത്തവരുടെ പേരുകൾ ഇതിലുണ്ടാവില്ല.

Raphi December 30, 2013 at 9:57 AM  

Sir
Password reset ചെയ്യാനായി മുൻപൊരിക്കൽ വിളിച്ചപോൾ Authorisation നിലവിലില്ലെന്നാണുപറഞ്ഞത് ഇപോൾ വിളിചിട്ടില്ല

Muhammad A P December 30, 2013 at 10:58 AM  

സർ;
ആരുടെ കാര്യമാണ്? പേരും അഡ്രസ്സും....

Unknown December 30, 2013 at 11:30 AM  

spark site kittunnilla

Raphi December 30, 2013 at 12:32 PM  

സർ;
"ആരുടെ കാര്യമാണ്? പേരും അഡ്രസ്സും...."
ത്രിശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഡി.എം.യു-മാർ
((2) ABDUL MAJEED A A, GHS ERUMAPETTY
AKHILKRISHNAN T G, DEPUTY DIRECTORATE, THRISSUR,
SAJITH K P, DEPUTY DIRECTORATE (EDUCATION), THRISSUR,

Muhammad A P December 30, 2013 at 1:29 PM  

@ GLPS PUNJAVI, shameem tm
ടെൿനോപാർക്കിൽ ഏതോ Malware Attack കാരണമാണ് ഇപ്പോളത്തെ പ്രശ്നമെന്നും ശരിയാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് അറിയുന്നത്.

Muhammad A P December 30, 2013 at 1:57 PM  

Raphi സർ;
ഇവർക്ക് ഡി.എം.യു ഓതറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. പാസ്സ്‌വേർഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം മെയിൽ ഐ.ഡി യിൽ നിന്ന് പെൻ നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും ചേർത്ത് കൊണ്ട് മെയിൽ ചെയ്താൽ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. (Personal Details ൽ മെയിൽ ഐ.ഡി യും മൊബൈൽ നമ്പറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം). ഇപ്പോളത്തെ സർവർ പ്രശ്നം തീർന്നിട്ട് മതി. അത് വരെ അവർക്കും പാസ്സ്‌വേർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായെന്ന് വരില്ല.

സ്പാർക്കിനകത്തെ Queries ന് താഴെയുള്ള ലിസ്റ്റ് നിലവിലുള്ള ഓതറൈസേഷൻ പ്രകാരം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ പുറത്തെ നോട്ടീസ് വിൻഡോയിലുള്ള ലിസ്റ്റ് മാന്വലായി തയ്യാറാക്കുന്നതും വളരെ പഴയതുമാണ്. പുതുതായി ഓതറൈസേഷൻ നൽകിയവരെയും ട്രാൻസ്ഫർ കാരണം ഓതറൈസേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ഡി.എം.യു ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരെയുമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത്കൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Unknown December 31, 2013 at 1:50 PM  

@ muhammed sir,
respected sir ,
njan gov high school teacher annu ,probation feb lastil declare cheyuka,njan closing datel sign cheythetundu but hospital admit ayethu kondu enikku opening datel sign cheyan pattyilla on 30th dec njan casual leave arunnu ,athu kondu enthenkilum problem undakumo opening datel sign cheyathirunathu kondu ,entae probation athu effect cheyumo

Unknown December 31, 2013 at 1:51 PM  

@ muhammed sir,
respected sir ,
njan gov high school teacher annu ,probation feb lastil declare cheyuka,njan closing datel sign cheythetundu but hospital admit ayethu kondu enikku opening datel sign cheyan pattyilla on 30th dec njan casual leave arunnu ,athu kondu enthenkilum problem undakumo opening datel sign cheyathirunathu kondu ,entae probation athu effect cheyumo

duhssthootha December 31, 2013 at 8:27 PM  

‍ഡിഇഒ വില്‍ നിന്ന് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ക്ക് എല്ലാ അധികാരവും നല്‍കുന്നു... പക്ഷെ ഒരു ഇന്‍ക്രിമെന്റ് പാസാക്കാനുളള അധികാരം പോലും ഈ മാസം മുതല്‍ ഹെഡ് മാഷിനില്ലേ ?

Muhammad A P December 31, 2013 at 8:48 PM  
This comment has been removed by the author.
Muhammad A P December 31, 2013 at 8:52 PM  

@ reshmi sebastian

കാഷ്വൽ ലീവ് ഡ്യൂട്ടി ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കൃസ്തുമസ് അവധിക്ക് മുമ്പും ശേഷവും ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നതിനാൽ ആ അവധിദിവസങ്ങളും ഡ്യൂട്ടിയായി കണക്കാക്കും. താങ്കളുടെ കാഷ്വൽ ലീവ് പ്രൊബേഷനെ ബാധിക്കില്ല.

Muhammad A P December 31, 2013 at 9:20 PM  

@ duhssthootha

ശമ്പള ബില്ലിൽ Counter Signature ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ നിന്ന്....

(iii) The Headmasters can continue to sanction increments as per the provisions contained in KER, but only through SPARK and proceedings so generated shall be forwarded to the AEOs/DEOs for entitlement authorisation. Any monetary benefits arising out of such administrative sanctions, can be drawn from treasury, only after the AE/DE offices authorises entitlement in the SPARK system.

sakkir Vallikunnu December 31, 2013 at 10:33 PM  

ക്രിസ്റ്റ്മസ്‌ അവധിയും കാഷ്യുൽ അവധിയും കൂടി 15 ദിവസം കൂടാൻ പാടില്ല.ഇവിടെ രണ്ടും കൂടിയാൽ 11 ദിവസമെ ആകുന്നുള്ളു.അതുകൊണ്ട്‌ പ്രശ്നമില്ല.വെനലവധി കയിഞ്ഞ്‌ കാഷ്യുൽ അവധി എടുക്കാൻ പാടില്ല. sakkir.kkd@gmail.com

Raphi January 1, 2014 at 12:42 PM  

Sir
സ്പാർക് ഇതുവരെയും ശരിയായിട്ടില്ലേ ആപ്പീസ് സമയത്ത് സ്പാർക് തുറക്കുന്നില്ല ബാക്കിസമയത്ത് ഒരുപ്രശ്നവും ഇല്ല ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണൊ?ചിലർക്ക് പകലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലതെ കിട്ടുന്നതായി കേൾക്കുന്നു

Unknown January 1, 2014 at 3:21 PM  

thank u muhammed sir
thank u sakkir sir

Unknown January 1, 2014 at 3:22 PM  

thank u muhammed sir
thank u sakkir sir

Unknown January 1, 2014 at 7:12 PM  

ട്രെഷറിയിൽ ഒബ്ജകറ്റ് ചെയ്ത E ബിൽ പിന്നീടെങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റു ചെയ്ത് പ്രോസെസ്സ് ചെയ്യുന്നത്

Unknown January 1, 2014 at 7:13 PM  

ട്രെഷറിയിൽ ഒബ്ജകറ്റ് ചെയ്ത E ബിൽ പിന്നീടെങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റു ചെയ്ത് പ്രോസെസ്സ് ചെയ്യുന്നത്

Muhammad A P January 1, 2014 at 9:54 PM  

Raphi സർ;

താങ്കളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. പകലും ചിലപ്പോളൊക്കെ ശരിയാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബില്ലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ‌മാർ.
ഇതെപ്പോൾ ശരിയാകുമെന്ന് സ്പാർക്കിനും പറയാനാകുന്നില്ല.

Muhammad A P January 1, 2014 at 10:04 PM  

@ Zeena n i;

1) Accounts- Bills- Cancel Bill

2) Salary Matters- Processing- Salary- Cancel Processed Salary

3) Make necessary corrections, re-process the bill and e-submit as usual.

FMHSS KOOMBARA January 2, 2014 at 7:19 AM  

dear sir
doubt is not about E bill ,,, how can we change basic pay in present salary .we want to correct the error occured in basic pay ,to process arrear bill of ateacher

Muhammad A P January 2, 2014 at 9:52 AM  

Use "Pay Revision Editing".
In the case of Aided Schools, Pay Revision Editing should be done at the AEO/DEO with necessary authentication.

Unknown January 2, 2014 at 6:28 PM  

Muhammad Sir,
Income tax (TDS) Spark ല്‍ ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും Amount എങ്ങിനെയാണ് ചേര്‍ക്കുക . (Bill wise , Desig Wise എന്നാണ് കാണുന്നത് )

Gireesh Vidyapeedham January 2, 2014 at 7:26 PM  
This comment has been removed by the author.
Gireesh Vidyapeedham January 2, 2014 at 7:29 PM  

Sir,
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും SBI യില്‍ A/C ഉണ്ട്. ശമ്പളം SBI അക്കൗണ്ട് വഴിയാക്കാന്‍ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്?. ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും POC തരുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള SBT ബാങ്കിലേയ്ക്കാണ്.ഈ ബാങ്കുകള്‍ തമ്മില്‍ 10 കി. മി. അകലമുണ്ട്

Muhammad A P January 2, 2014 at 9:54 PM  

@ Jaleel Vadakkayil;

സർ;
1) Present Salary Details- Other Deduction,
2) Changes in the month- Deductions- Deductions,
3) Pay Revision 2009- Pay Revision Editing- Present Salary
എന്നീ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ ഓരോ ജീവനക്കാരന്റെയും ശമ്പളത്തിൽ Income Tax Deduction ചേർക്കാം.
(ഡാറ്റ ലോക്കിങ്ങ്, എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ, എസ്.ഡി.ഒ സ്റ്റാറ്റസുകൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളിലൂടെയും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. Present Salary Details ൽ എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നുണ്ട്.)

Muhammad A P January 2, 2014 at 10:16 PM  

@ Gireesh Vidyapeedham;

സ്പാർക്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ, അക്ക്വിറ്റൻസിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഡിഡൿഷനുകളും കൂടി ചേർത്ത് പി.ഒ.സി ക്ക് തുല്യമാക്കിയ ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പി.ഒ.സി യും ബാങ്കിൽ ഏല്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
എസ്.ബി.ടി വഴി എസ്.ബി.ഐ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ശംബളം ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ പി.ഒ.സി യും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും എസ്.ബി.ഐ യിൽ ഏല്പിക്കുകയോ ആകാം. സ്വന്തം ബാങ്കിൽ അല്ലാത്ത അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് എസ്.ബി.ടി വൈമനസ്യം കാണിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ പി.ഒ.സി നൽകുന്ന ദിവസം തന്നെ ശംബളം അക്കൌണ്ടുകളിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പ്രയാസവുമുണ്ടായേക്കാം. ഇരു ബാങ്കുകളുമായി ആലോചിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുകയാവും നല്ലത്. എല്ലവരും എസ്.ബി.ടി യിൽ അക്കൌണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും.

«Oldest ‹Older 1 – 200 of 464 Newer› Newest»
♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer