ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സേ പരീക്ഷാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ "Downloads"ല്‍..

SSLC 2014 Revision Series - Science
Physics, Chemistry & Biology

>> Wednesday, March 12, 2014

സയന്‍സ് വിഷങ്ങളുടെ പഠനസഹായികളടങ്ങിയ പോസ്റ്റാണ് ഇന്ന്. ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പഠനസഹായികള്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ട്യൂട്ടറായ സണ്ണി തോമസ് സാര്‍ തയാറാക്കി അയച്ചു തന്ന ഫിസിക്‌സ് കെമിസ്ട്രി നോട്ടുകളും ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുമാണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ തൃശൂരു നിന്നുള്ള രേണുക ടീച്ചര്‍ തയാറാക്കി അയച്ച ഫിസിക്‌സ് നോട്ടുകളുമുണ്ട്. ചുവടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഇവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Chemistry 100 Questions & Answers Prepared by Sunny Thomas Sir

Physics100 Questions & Answers - Prepared by Sunny Thomas Sir

Click here to view Biology Video

Click here to view Biology video of Chapter 2 - Prepared by Sunny Thomas Sir

Click here to view Biology video of Chapter 3 - Prepared by Sunny Thomas Sir

click here to download physics notes Prepared By Renuka M, SREE DURGAVILASAM HIGHER SECONDARY SCHOOL, Peramangalam. Thrissur

Documentry on Human Eye - Prepared by Subhash Soman Sir, Bio Vision Blog

16 comments:

Nooruddeen Kallingal March 6, 2014 at 9:30 AM  

Thanks sir

Meera S Venpala March 6, 2014 at 11:17 AM  

Can you please give the answer to this question?
Will the natural frequency of an object change with change in its length?

a) The stretched wire in a sonometer always have the same natural frequency, isn't it? Then how can its natural frequency becomes equal to that of the impressed vibration on changing the length(by adjusting the bridges)?
b) What are the factors affecting the natural frequency of an object?

Rajat K. Shaju March 6, 2014 at 12:15 PM  

great work

thanks
keep up the good effort

sudheer g.n March 6, 2014 at 8:06 PM  


All objects have a natural frequency or set of frequencies at which they vibrate when struck, plucked, strummed or somehow disturbed. The actual frequency is dependent upon the properties of the material the object is made of (this affects the speed of the wave) and the length of the material (this effects the wavelength of the wave). It is the goal of musicians to find instruments that possess the ability to vibrate with sets of frequencies that are musically sounding (i.e., mathematically related by simple whole number ratios) and to vary the lengths and (if possible) properties to create the desired sounds.

Meera S Venpala March 6, 2014 at 10:05 PM  

Thank you Sir, so from this I understand that natural frequency varies according to the change in the length.

asish623 March 8, 2014 at 9:09 AM  

He did not got to school ____ he was
lazy.

Any body who know the answer please say.

asish623 March 8, 2014 at 9:10 AM  

"AS" he was lazy or "because" he was lazy

Amal Joseph March 9, 2014 at 10:05 PM  

Sir good But i have a request.Why did you write in English.So please gave this in MALAYALAM

jyothis seby March 9, 2014 at 10:33 PM  

sir please give the answers of these questions also then only we can be confident nottes were very good great effort

jyothis seby March 9, 2014 at 10:33 PM  

sir please give the answers of these questions also then only we can be confident nottes were very good great effort

sunny thomas March 11, 2014 at 6:36 PM  

yes i will give u chemistry 100 question answers but now in English medium only. please try to understand the difficulty to type Malayalam letters.

sunny thomas ct March 11, 2014 at 8:14 PM  

please check the link to download chemistry answers.

ghss moolankave March 12, 2014 at 4:13 PM  

thank you renuka teacher.your notes very useful for the students for a quick revision.

abraham ghss moolankave

Divine Mathew March 18, 2014 at 6:15 PM  

would you please publish the answer key of SSLC 2014 physics please sir

bindu March 24, 2014 at 9:01 PM  

Great work.Very useful
Keep up the good effort.
Thanks Shaji sir

Bindu Santhosh
Sreemoolam
Thattamala.P.O
Kollam

devadeth s nair October 15, 2014 at 7:55 PM  

Sir,
Please Publish Chemistry Portion (IONIZATION ENERGY)To MATHS BLOG...
Faithfully,
Devadeth S.Nair.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer