2010 ന് സ്വാഗതം

>> Friday, January 1, 2010

ലോകത്തെയാകെ ആനന്ദത്തിലാറാടിച്ചു കൊണ്ട് പുതുവര്‍ഷം വരവായി. പ്രതീക്ഷയുടെ, സ്വപ്നങ്ങളുടെ, നിറച്ചാര്‍ത്തുകളണിഞ്ഞ്... 2009 ലെ നഷ്ടങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയുമെല്ലാം വിസ്മരിച്ച് പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെയും നന്മകളെയുമെല്ലാം കരഗതമാക്കാന്‍ 2010 നെ മനസു തുറന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാം.

ഏവര്‍ക്കും മാത്‌സ് ബ്ലോഗ് ടീമിന്‍‍റെ നവവത്സരാശംസകള്‍ .

21 comments:

Anonymous January 1, 2010 at 1:21 AM  

John P.A (Blog Team Member)

I have two electronic clocks.One of them make BEEP SOUND in every 1 minutes.Other makes BEEP SOUND in every 62 seconds.Both of them made BEEP SOUND now at 12 O clock,the end of 2009.

At what time they make BEEP together just after this movement?
This is the first question of the new year

WISH YOU A HAPPY NEW YEAR.

Anonymous January 1, 2010 at 1:22 AM  

എല്ലാ മാന്യ വായനക്കാര്‍ക്കും പുതുവര്‍ഷം നന്മകള്‍ വരുത്തട്ടെയെന്ന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു.

Happy New Year

maths January 1, 2010 at 5:12 AM  

00.32, 01/01/2010

maths January 1, 2010 at 5:13 AM  

00.32, 01/01/2010

Anonymous January 1, 2010 at 6:46 AM  

പുതുവത്സരാശംസകൾ. ഒരു കുസൃതി(?)ച്ചോദ്യം:
ശിവഗിരി തീർഥാടനം യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആണ്ടുപിറവിയ്ക്കു തന്നെ തുടങ്ങാൻ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്ത്?

Revi January 1, 2010 at 7:08 AM  

2010 / 20:10 /നന്മ : തിന്മ?

vijayan larva January 1, 2010 at 7:12 AM  

Kindly go through the qn. (31/12/09-8.37 pm) comment No 12.
the question related to 2010.welcome everybody to have a few seconds on it.

Umesh::ഉമേഷ് January 1, 2010 at 7:58 AM  
This comment has been removed by the author.
Umesh::ഉമേഷ് January 1, 2010 at 7:59 AM  

The LCM of 60 and 62 is 2 x 30 x 31 = 1860. So, the two clocks will beep together after 1860 seconds = 31 minutes.

They will beep together on 2010 January 1 at 12:31 AM.

JOHN P A January 1, 2010 at 9:08 AM  
This comment has been removed by the author.
JOHN P A January 1, 2010 at 9:11 AM  

Thank you Umesh sir.
We can make a pattern like this
Fitst 12.00.00, 12.01 00 ,12 02.00....
Second 12.00 00, 12 01 02 , 12 02 04...
Proceeding like this we get 12 31 00

January 1, 2010 9:08 AM
Delete

JOHN P A January 1, 2010 at 9:15 AM  

Can You fing a four digit number ,which is the product of two twodigit numbers such that
AB*CD = EEFF. The letters stands for the digits
If not possible,tell the reason

Umesh::ഉമേഷ് January 1, 2010 at 10:12 AM  

There is no such 4-digit number.

A number in the form EEFF is divisible by 11, so one of the two-digit factors must be 11, 22, 33, ... or 99, so cannot be in the form AB or CD.

കറുത്തേടം January 1, 2010 at 10:16 AM  

1+1 = ഇമ്മിണി വലിയ ഒന്ന്

എല്ലാ ഗണിത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകള്‍

JOHN P A January 1, 2010 at 11:02 AM  

Dear sathanashi
Januvary 1 is the only day when lakhs of malayalies consiously forget his consiousness without caste,religion,genter
and family.It is the day when Narayanaguru fails and Bevarage corporation wins the game.It is the day when malayalies forget malayalam and tries to speak European languages
It is the day when malayalies forget arithmatic calculations .
1+1 = ഇമ്മിണി വലിയ ഒന്ന്

Sreejithmupliyam January 1, 2010 at 1:16 PM  

Happy new year to all ........
Sreejithmupliyam

വീ.കെ.ബാല January 1, 2010 at 3:14 PM  

HAPPY NEW YEAR.

S.V.Ramanunni January 1, 2010 at 7:56 PM  

01-01-10 !

vijayan larva January 1, 2010 at 9:10 PM  

The distance from 01-01-10 to 10-10-10 is only 282 days .Let the number of visitors in our blog before 10-10-10 may increase to 300000.Best Wishes.

JOHN P A January 1, 2010 at 9:15 PM  

Dear maths teachers
Kindly go through my last comment in the State quiz post

vijayan larva January 1, 2010 at 9:26 PM  

2010:
" 20 pasengers in a sinking ship.10 are mathematicians. All members stand in a ring(including mathematicians).Every 7th climbs into the life boat which can hold 10 people. where should the mathematicians stand in the ring ?
"

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer