2017-2018 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ തസ്തികനിര്‍ണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സ് കാണുക


മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതു പോലെ മാത് സ് ബ്ലോഗില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനസഹായികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കും ഇവ തയ്യാറാക്കി mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതേയുള്ളു. തയ്യാറാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനോടൊപ്പം അതേക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് വരുന്ന ഒരു കുറിപ്പ്, തയ്യാറാക്കുന്നയാളിന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക വിലാസം, ഫോട്ടോ എന്നിവ കൂടി അയക്കേണ്ടതാണ്.

Noon Meal Data Entry

Free Presentations in PowerPoint format

>> Tuesday, June 9, 2009

ഇതാ മാജിക്ക് സ്ക്വയറിനോടു താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി ചില പ്രസന്റേഷനുകള്‍. പുതുതായി ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഇതില്‍ ആകൃഷ്ടനായി ഗണിതശാസ്ത്രത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലര്‍ത്തുന്നുവെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ കൃതാര്‍ത്ഥരായി.... പ്രിയ അദ്ധ്യാപകരേ, നിങ്ങളുടേതായി സവിശേഷമായ എന്തെങ്കിലും ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനോപകരണങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവ നമുക്കീ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കു വെക്കാം. കേരളത്തിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകരുടെ ആശയവിനിമയത്തിന് നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ഒരു മാദ്ധ്യമമാക്കാം. പ്ലസന്റേഷനുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

This is a magic square …

Magic Squares

Ultimate Magic Square

Magic Squares in Base 8

The Wonderful World of the Magic Square

From Latin Squares to Sudoku

Harry Potter’s Secret Magic for Unfogging Math Challenges

Multicultural Math Fun- Learning With Magic Squares

Magic Squares!!!

2 comments:

Jayasree June 9, 2009 at 6:02 PM  

Good attempt.

Anonymous June 16, 2009 at 8:47 PM  

so helpful

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer