SAMPOORNA വഴി ടി.സി നല്‍കലും
അഡ്‌മിഷന്‍ നടത്തലും

>> Friday, May 2, 2014

ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ സമ്പൂര്‍ണ വഴിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന 2014 ഏപ്രില്‍ 25 ലെ ഡി.പി.എ സര്‍ക്കുലര്‍ ഏവരും കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇതോടെ സമ്പൂര്‍ണയില്‍ നിന്ന് ടി.സി പ്രിന്റു ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ടി.സിയുമായി വരുന്ന കുട്ടിയെ സമ്പൂര്‍ണ വഴി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പോസ്റ്റ് പബ്ളിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് ചില അധ്യാപകര്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. വലിയ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഈ പ്രവര്‍ത്തനം എളുപ്പത്തില്‍ നമുക്കു ചെയ്യാനാകും. ടി.സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തില്‍ പ്രിന്റര്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ അവ പി.ഡി.എഫ് ആക്കിയ ശേഷം മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തില്‍ നിന്നും പ്രിന്റ് എടുത്താല്‍ മതിയാകും. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് തൃശൂര്‍ പൂങ്കുന്നം ജി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ ഭാമ ടീച്ചറാണ്. ടി.സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങള്‍ കമന്റു ചെയ്യുമല്ലോ. അവ മറ്റ് അധ്യാപകര്‍ക്കു കൂടി സഹായകമാകും. ടി.സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും സമ്പൂര്‍ണവഴി അഡ്മിഷന്‍ നടത്തുന്നതിന്റേയും സ്റ്റെപ്പുകള്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

ഒന്നു മുതല്‍ ഒമ്പതു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ടി സി.

(ഓര്‍ക്കുക, വിവരങ്ങള്‍ കണ്‍ഫേം ചെയ്തെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഒരു കുട്ടിയുടെ ടി സി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കൂ..വിവരങ്ങള്‍ കണ്‍ഫേം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അവന്റെ / അവളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ടി.സി പ്രിന്റെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ് വിവരങ്ങളില്‍ പിശകുകള്‍ കാണുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ, വിവരങ്ങള്‍ unconfirm ചെയ്തു കിട്ടുന്നതിനായി അതത് ജില്ലകളിലെ ഐടി@സ്ക്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.)

 1. ടി.സി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം സമ്പൂര്‍ണ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
 2. തുറന്നു വരുന്ന പേജിനു മുകളിലുള്ള ടാബില്‍ നിന്നും class and divisionsല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 3. ഇതില്‍ നിന്നും ടി.സി തയ്യാറാക്കേണ്ട കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ്, ഡിവിഷന്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുക.
 4. ആ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടേയും വിവരങ്ങള്‍ കാണാം. ടി.സി നല്‍കേണ്ട കുട്ടിയുടെ പേരിനു നേരെ Confirmed ആണെന്ന് നോക്കി ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം ടി.സി നല്‍കേണ്ട കുട്ടിയുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ കുട്ടിയുടെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ പേജ് തുറന്നു വരുന്നു.
 5. കുട്ടിയുടെ പേരിനു മുകളില്‍ വലതുവശത്തുകാണുന്ന Issue TC യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 6. കിട്ടുന്ന പേജിലെ TC Number നു നേരെ School Code/TC No/2014 എന്ന ക്രമത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയും. നടുവില്‍ കാണുന്ന TC Noല്‍ ഇനി നല്‍കിത്തുടങ്ങേണ്ട നമ്പര്‍ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. അതായത് സ്ക്കൂളില്‍ നിന്നും ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ നല്‍കിയ ടി.സിയിലെ നമ്പര്‍ 167 ആണെങ്കില്‍ ഇവിടെ നല്‍കേണ്ടത് 168 ആയിരിക്കണം. അപ്പോള്‍ TC Number ഇങ്ങനെയായിരിക്കും School Code/168/2014 കാണുക.
 7. Whether Qualified for Promotion എന്നതിന് നേരെ ക്ലാസ് പ്രമോഷന് അര്‍ഹത നേടിയ കുട്ടിയാണെങ്കില്‍ Yes എന്നും അല്ലെങ്കില്‍ No എന്നും നല്‍കുക.

  ശ്രദ്ധിക്കുക: ആറാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ടി.സി നല്‍കുമ്പോള്‍ പുതിയ സ്ക്കൂളില്‍ ചേരേണ്ടത് ഏഴാം ക്ലാസിലേക്കാണെങ്കില്‍ പ്രമോഷന് അര്‍ഹതയുണ്ട് എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ Yes എന്നാണ് നല്‍കേണ്ടത്. ഒരു സ്ക്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ക്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസിലേക്ക് തന്നെയാണ് ടി.സിയെങ്കില്‍ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ No എന്നാണ് നല്‍കേണ്ടത്.
 8. Whether the pupil was in receipt of Fee Concession എന്നതിനു നേരെ ഫീസ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കില്‍ Yes എന്നും അല്ലെങ്കില്‍ No എന്നും നല്‍കുക.
 9. Date of Pupils Last attendance to School എന്നതിനു നേരെ കുട്ടി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഹാജരായ പ്രവൃത്തി ദിവസവും നല്‍കുക.
 10. Date of admission or Promotion to that Standard എന്നതിനു നേരെ കുട്ടിക്ക് പ്രമോഷന് നല്‍കിയ തീയതി നല്‍കുക.
 11. Date on which the name was Removed from Rolls എന്നതിനു നേരെ അഡ്മിഷന്‍ റോളില്‍ നിന്നും കുട്ടിയെ Remove ചെയ്യുന്ന തീയതി ചേര്‍ക്കുക.
 12. Date of application for Certificate എന്നതിന് നേരെ കുട്ടിയുടെ ടി.സിക്കായി അപേക്ഷ നല്‍കിയ തീയതി ചേര്‍ക്കുക.
 13. Date of issue of certificate എന്നതിനു നേരെ ടി.സി നല്‍കുന്ന തീയതി ചേര്‍ക്കുക.
 14. Reason for leaving നു നേരെയുള്ള പോപ്അപ് മെനുവില്‍ നിന്നും Request ഓ Higher studies ഓ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 15. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം Request/Higher Studies തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ അതിനു കീഴിലായി പുതിയൊരു വരി ദൃശ്യമാകുന്നത് കാണാം. ഈ കോമ്പോ ബോക്സിനുള്ളില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ വരുന്ന Schoolകളിലേക്കാണ് ടി.സി നല്‍കേണ്ടതെങ്കില്‍ From database എന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് Revenue district, educational district, Sub district, School എന്നിവ പടിപടിയായി സെലക്ട് ചെയ്യുക.
 16. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ വരുന്ന Schoolകളിലേക്കല്ല കുട്ടി ടി.സി വാങ്ങി പോകുന്നതെങ്കില്‍ കോമ്പോ ബോക്സില്‍ നിന്നും Other തിരഞ്ഞെടുത്ത് Destination school name ആയി ഏത് സ്ക്കൂളിലേക്കാണോ ടി.സി വാങ്ങുന്നത്; ആ സ്ക്കൂളിന്റെ പേര് എന്റര്‍ ചെയ്യുക.
 17. Number of school days up to date , Number of school days pupil attended ഇവ നല്കി താഴെ കാണുന്ന Issue TC യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 18. വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ Print TC യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 19. തുറന്നു വരുന്ന പേജിലെ print ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ print to file കൊടുത്ത് pdf ആയി സേവ് ചെയ്യുക. എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ടി.സിക്കു പകരം സമ്പൂര്‍ണയില്‍ ചെയ്തെടുത്ത ടി.സിയുടെ ഈ പ്രിന്റാണ് കുട്ടി അഡ്മിഷന്‍ നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ക്കൂളിലേക്ക് നല്‍കേണ്ടത്.
  ശ്രദ്ധിക്കുക: Close ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് പേജിന്റെ ഇടതു വശത്തായി ✓TC Issued Mark as not Issued എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണേ. ഇവിടെ TC Not Issued എന്നാണ് ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ടി.സിയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്ക്കൂള്‍ അധികാരികള്‍ കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം, ടി.സിയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് സ്ക്കൂളില്‍ നിന്ന് നല്‍കിയാലും കുട്ടി നമ്മുടെ സ്ക്കൂളിന്റെ ഡാറ്റാബേസില്‍ത്തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ Mark as Issued എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും.


TC ISSUE ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ ടി.സിയുടെ പ്രിന്റ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നതെങ്ങനെ?


എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഇപ്പോള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ടി.സിയുടെ പകര്‍പ്പ് പിന്നീട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ പോയി പ്രിന്റെടുക്കാനാവില്ല. കാരണം TC Issue ചെയ്തതോടെ കുട്ടി റോളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിനായി പേജിനു മുകളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടാബ് ആയ Students ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുറന്നു വരുന്ന പേജില്‍ Search Former Students എന്ന ഒരു ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം നോക്കൂ.
ഇതില്‍ TC Issue ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ പേരോ അതുമല്ലെങ്കില്‍ TC Numberഓ (School Code/TC No/Year) നല്‍കിക്കൊണ്ട് കുട്ടിയെ സെര്‍ച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താം. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയാല്‍ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ തുറന്നു വരുന്ന പേജിലെ Print TC വഴി വീണ്ടും TC പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളു.

TC ISSUE ചെയ്ത ശേഷം Edit ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?
തൊട്ടുമുകളില്‍ പറഞ്ഞ രീതിയില്‍ Former Students ല്‍ നിന്നും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുക. TC നേരത്തെ Issue ചെയ്ത കുട്ടിയാണെങ്കില്‍ പേജിന്റെ ഇടതു വശത്തായി ✓TC Issued Mark as not Issued എന്നു കാണുന്നുണ്ടാകും.
TC എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍, അതിലെ Mark as not Issued എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോള്‍ പേജിന്റെ വലതു മുകളിലായി Print TC, Conduct Certificate എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിലായി Edit TC എന്ന ടാബ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ TCയില്‍ വരുത്തി വീണ്ടും Issue ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

മറ്റൊരു വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്നും TC കൊണ്ടു വരുന്ന കുട്ടിയെ സമ്പൂര്‍ണ വഴി Admit ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

 1. സമ്പൂര്‍ണ പോര്‍ട്ടലിലെ മൂന്നാമത്തെ ടാബായ Admissionല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 2. തുറന്നു വരുന്ന പേജിലെ Admit from TC No എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 3. കുട്ടി കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ടി.സിയുടെ പ്രിന്റൗട്ടില്‍ നിന്നും TC Number (School Code/TC No/Year) കൃത്യമായി നല്‍കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.
 4. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന പേജില്‍ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തില്‍ കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്മിഷന്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കുക. തുടര്‍ന്ന് Submit ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ റോളിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

പത്താംക്ലാസ്സിലെ ടി സി പ്രിന്റെടുക്കുന്നതെങ്ങനെ?
 1. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ടി സി ജനറേറ്റു് ചെയ്യാന്‍ സമ്പൂര്‍ണ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
 2. class and divisions - Tenth standard -- ഡിവിഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടേയും വിവരങ്ങള്‍ കാണാം. അതില്‍ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 3. ആ കുട്ടിയുടെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ പേജ് തുറന്നു വരുന്നു.
 4. കുട്ടിയുടെ പേരിനു മുകളില്‍ വലതുവശത്തുകാണുന്ന Issue TC യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 5. കിട്ടുന്ന പേജില്‍ TC Number തുടങ്ങി Date of issue of certificate വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു സ്ക്കൂള്‍ രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കി വേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താം.
 6. Reason for leaving നു നേരെയുള്ള പോപ്അപ് മെനുവില്‍ നിന്നും Course Complete എന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 7. Number of school days up to date , Number of school days pupil attended ഇവ നല്കി താഴെ കാണുന്ന Issue TC യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ Print TC യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
 8. തുറന്നു വരുന്ന പേജിലെ print ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ print to file കൊടുത്ത് pdf ആയി സേവ് ചെയ്യുക.
 9. പ്രിന്റ് എടുക്കുമ്പോള്‍ രണ്ടു പേജിലായാണ് വരുന്നതെങ്കില്‍ print / print to file കൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അതേ വിന്‍ഡോയിലുള്ള page setup ല്‍ paper size A4 ആക്കുക.
 10. ഇത്തരത്തില്‍ എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും ചെയ്തതിനുശേഷം ഒരുമിച്ച് പ്രിന്റ് എടുത്താല്‍ മതി.
 11. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ conduct certificate ഉം എടുക്കാം. Print TC ക്ക് തൊട്ടു വലതുവശത്തുള്ള conduct certificate ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ conduct നു നേരെ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Done ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 12. അവിടെ നിന്നും print ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഫയല്‍ സേവ് ചെയ്യപ്പെടും.
 13. ഓരോ കുട്ടിയുടേയും ടി.സി ജനറേറ്റു ചെയ്തത് പ്രിന്റു ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഒന്നിച്ച് ഒരു പി.ഡി.എഫ് ഫയലാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഉബുണ്ടുവില്‍ Application --->Office----> PDF Shuffler തുറന്ന് Import pdf files, Export & save in a single file എന്ന ക്രമത്തിലാക്കി മാറ്റുക.

158 comments:

mountcarmelchathiath May 14, 2012 at 2:46 PM  

if we want to take tc or conduct again search the student as former student

bhama May 14, 2012 at 2:50 PM  

@ HIGH SCHOOL PALAYAD,
ആ കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റ former students ല്‍ ഉണ്ടാകും. ടി സിയുടെ ഒരു കോപ്പികൂടി എടുക്കുന്നതിന്
students --> search former students --> അവിടെ class, batch , Admission number ഇവ നല്കി search ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ ആകുട്ടിയുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ നിന്നും ടി സി print എടുക്കാം .

കോഴിക്കോടന്‍ ബ്ലോഗ്സ് May 14, 2012 at 10:23 PM  

സാര്‍,
ചില തെറ്റുകള്‍ ശ്റദ്ധയില്‍ പെടുത്തട്ടെ : ടിസി പ്റിന്‍ടില്‍ മതത്തിനു കൂടെ ജാതി വരുന്നില്ല. ആ ക്ളാസില്‍ പ്റവേശനം നല്‍കിയ തിയതിയും തെറ്റാണ്.

കോഴിക്കോടന്‍ ബ്ലോഗ്സ് May 14, 2012 at 10:23 PM  

സാര്‍,
ചില തെറ്റുകള്‍ ശ്റദ്ധയില്‍ പെടുത്തട്ടെ : ടിസി പ്റിന്‍ടില്‍ മതത്തിനു കൂടെ ജാതി വരുന്നില്ല. ആ ക്ളാസില്‍ പ്റവേശനം നല്‍കിയ തിയതിയും തെറ്റാണ്.

Ram May 15, 2012 at 8:26 AM  

TC No. is common for all students of the same school. Eg. 13075/2012(School code/year)

HIGH SCHOOL PALAYAD May 15, 2012 at 2:18 PM  

Thank U Bhama Teacher for ur invaluable information about the 'TC issued students'. sivadasan

sathath May 15, 2012 at 6:22 PM  

ടി സി നമ്പര്‍ എഴുതുന്നിടത്ത് അധ്യയന വര്‍ഷം 2011-2013 എന്ന് തെറ്റായി വരുന്നു
ജാതി വരുന്നില്ല
അവസാനം പഠിച്ച ക്ലാസ്സിലേയ്ക്ക് പ്രവേസനം കൊടുത്ത തീയതിക്ക് പകരം ആ സ്കൂളില്‍ പ്രവേസനം കൊടുത്ത തീയതി വരുന്നു.
എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ടി സി ഒരുമിച്ച് പ്രിന്റ്‌ എടുക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ നന്ന്
ജനന തീയതി അക്ഷരത്തില്‍ വരുന്നില്ല.

ഒരു കുട്ടിയുടെ ടി സി ജെനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് CONFIRM ചെയ്യുന്നതിനുമുന്‍പ് അതില്‍ തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ EDIT OPTION കൂടി നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു

പിശകുകള്‍ പരിഹരിച്ച് എത്രയും വേഗം സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

sukhiyan May 16, 2012 at 8:14 AM  

എന്‍റെ 10 ആം ക്ലാസ്സില്‍ 42 കുട്ടികള്‍ ഉണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും t c ഇഷ്യൂ ചെയ്തു . ഇഷ്യൂ ചെയ്ത t c കല്‍ ഫോര്മര്‍ studentsil പോയി പ്രിന്റ്‌ എടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു . അതില്‍ ഏകദേശം 30 പേരുകള്‍ ഒന്നാമത്തെ page ലും ബാകി പേരുകള്‍ രണ്ടാമത്തെ page ലും ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പേജ് ലേക്ക് പോകാന്‍ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാലും രണ്ടാമത്തെ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഫോര്മര്‍ സ്ടുടെന്റ്സ് എന്ന സെര്‍ച്ച്‌ പേജ് ലേക്ക് പോകുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം.pls ഹെല്പ് ....

St. Antony's Girls High School, Vadakara May 16, 2012 at 10:13 AM  

fORMER STUDENTSIL NINNUM STUDENTINE SELECT CHEYTHAL EDIT CHEYYAN PATTUNNIL. WHY?

St. Antony's Girls High School, Vadakara May 16, 2012 at 10:16 AM  

fORMER STUDENTSIL NINNUM STUDENTINE SELECT CHEYTHAL EDIT CHEYYAN PATTUNNIL. WHY?

beenajacob May 16, 2012 at 5:19 PM  

i have taken tc from sampporna before updating,Do i need to take them again. if so pls explain its procedure

belnamol May 16, 2012 at 5:21 PM  

കുറേ കുട്ടികളുടെ T C പ്രിന്റ് എടുത്തു.ഇപ്പോള്‍ സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി എന്നൊരു മെസേജ് വന്നു. ഇതുവരെ ടി സി ജനറേറ്റ് ചെയ്തവരുടെ ഡാറ്റാ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ? സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയശേഷം conduct certificate എടുക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല . pls clarify.

beenajacob May 16, 2012 at 5:22 PM  


i have taken Tc from sampoorna beforeupdating,Do i need to take it again. if so pls explain its procedure

belnamol May 16, 2012 at 5:26 PM  

കുറേ കുട്ടികളുടെ T C പ്രിന്റ് എടുത്തു.ഇപ്പോള്‍ സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി എന്നൊരു മെസേജ് വന്നു. ഇതുവരെ ടി സി ജനറേറ്റ് ചെയ്തവരുടെ ഡാറ്റാ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ? സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയശേഷം conduct certificate എടുക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല . pls clarify.

മൂവാറ്റുപുഴ Ednl.Dist. May 16, 2012 at 9:29 PM  

T C ഇഷ്യുസ് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കണെ, എന്നിട്ട്....
1.Date of promotion entry field enabled
2.Date of birth in words added.
3.Caste included along with Religion.

samasya May 17, 2012 at 10:11 AM  

*സമ്പൂര്‍ണ ടി സി യില്‍ former student optional എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില ............
*മാത്രമല്ല ഓഫീസ് കോപ്പി ലഭ്യമല്ല, ആ ക്ലാസില്‍ കുട്ടി ചേര്‍ന്ന ദിവസം എന്നാ ചോദ്യത്തിന് ആ സ്കൂളില്‍ കുട്ടി ചേര്‍ന്ന ദിവസമാണ് വരുന്നത് . *പ്രിന്റ്‌ എടുത്ത് ചെക്ക്‌ ചെയ്താല്‍ പൈന്‍ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ല . * ടി സി നമ്പര്‍ തുടര്‍ച്ചയായ് വരാനുള്ള സംവിദാനം വേണം അല്ലെങ്കില്‍ നമ്പര്‍ വിടുപോകണോ മാറി പോകണോ സാധ്യത ഉണ്ട്. * വിനോദ് രാജ് മൂത്തേടത്ത്

SHANTALS May 17, 2012 at 1:09 PM  

VIIIth&IX th std class-kalile Tc issue cheyyan confirm cheyyathe pattunnilla & promote cheyyanamenkilum confirm cheyyathe pattunnilla enthenkilum margam undengil ..................

വി.കെ. നിസാര്‍ May 17, 2012 at 6:47 PM  

Dear all,

Following changes have been made as per the request from the field.

Changes
1.Tc edit enabled
2.Confirmation in batch transfer
3.Tc number format corrected
4.Tc in pdf format added

(Narayana Swami - it@school)

SUJITH May 17, 2012 at 8:46 PM  

Sampoorna TC-യില്‍ "Whether the student eligible for Higher Studies" എന്നതില്‍ Yes/No എന്ന 2 Options മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപയോഗിച്ച് SSLC തോറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് TC നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമോ. തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ പാസ്സായാലും TC മാറ്റി നല്‍കുന്നില്ല. അതിനാല്‍ Course Completed എന്നോ vide SSLC എന്നോ Option നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരിക്കും
അതുപോലെ Create Report എന്നതില്‍ Identification Marks,Date of Birth in Words തുടങ്ങി നമ്മള്‍ Entry നടത്തുന്ന എല്ലാ Fields-ഉം ഉണ്ടെങ്കില്‍ നന്നായേനെ

SHANTALS May 17, 2012 at 8:56 PM  

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ റ്റി.സി.ഒന്നിച്ചു ജനറേറ്റു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു

rajeevjosephkk May 17, 2012 at 10:05 PM  

@ പൂര്‍ണ്ണമായും test ചെയ്യാത്ത ഒരു Software അദ്ധ്യാപകരുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ച it@school കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകരെയും കളിയാക്കുകയല്ലെ ചെയ്തത്.

ഇത്ര സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കുറ്റവിമുക്തമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അത്ര എളുപ്പമാവില്ല. ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായ സാധ്യതകൾ പോലും മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ സാധ്യതകൾ എല്ലാം ഏറെ സമയമെടുത്ത് ഊഹിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതായൂണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം വളരെ സജീവമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റിനുണ്ടായി എന്നതും അവയ്ക്ക് കാര്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കാണുന്നു എന്നതും ആണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടൂവരികയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇതൊരു കുറ്റവിമുക്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കും.

വി.കെ. നിസാര്‍ May 17, 2012 at 10:09 PM  

"പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വേഗത്തില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടൂവരികയാണെങ്കില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ ഇതൊരു കുറ്റവിമുക്ത സോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ ആക്കുവാന്‍ നമുക്കു സാധിക്കും.
You said it, Rajeev Sir!

prakasam May 17, 2012 at 11:27 PM  

ഞാന്‍ 9D യിലെ ഒരു കുട്ടിയെ 10c2012-2013 എന്ന ക്ലാസ്സിലേയ്ക്ക് 02-05-12 ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. നെറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കാരണം ആ ക്ലാസ്സിലേയ്ക്ക് മറ്റാരെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായില്ല. പിറ്റെ ദിവസംആ കുട്ടിയ്ക്ക് തന്നെ മറ്റൊരു അധ്യാപകന്‍ TC ഇഷ്യു ചെയ്തു. പ്രിന്റെടുത്തപ്പോള്‍ ക്ലാസ്സില്‍ ചേര്‍ന്ന തീയതി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാന്വലായി മാറ്റിക്കൊടുത്തു രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ ആ ഡിവിഷന്‍ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായതായി കണ്ടു. അത്തരമൊരു ഡിവിഷന്‍ തന്നെ നിലവിലില്ലയെന്നമെസ്സേജാണ്
വരുന്നത്. ആ പേരില്‍ തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഇനി 10C 2012-13 ക്ലാസ്സിലേയ്ക്ക് എങ്ങിനെയാണ് കുട്ടികളെ പ്രൊമോട്ടു ചെയ്യേണ്ടത്. വേറെ ഡിവിഷനുണ്ടാക്കണോ അതോ ആ ഡിവിഷന്‍ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നശേഷം മാത്രമേ പ്രൊമോഷന്‍ സാധ്യമാകുകയുള്ളോ???

belnamol May 17, 2012 at 11:58 PM  

pls explain the procedure for editing TC which is already generated.

sathath May 18, 2012 at 12:32 PM  

1. ഫീസ്‌ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ടി സി കൊടുക്കുമ്പോള്‍ "Whether the pupil has paid all the fees due to the school"എന്ന ഇടത്ത് YES എന്നാണോ NO എന്നാണോ എഴുതുക
സാധാരണ NOT APPLICABLE (NA) എന്നോ NO FEES എന്നോ എഴുതാറുണ്ട്
ഇങ്ങനെ ഒരു OPTION കൂടി ഉണ്ടായെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു ആളുകള്‍ക് കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു
2. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ റ്റി.സി.ഒന്നിച്ചു ജനറേറ്റു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു
3. Sampoorna TC-യില്‍ "Whether the student eligible for Higher Studies" എന്നതില്‍ Yes/No എന്ന 2 Options മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപയോഗിച്ച് SSLC തോറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് TC നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമോ. തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ പാസ്സായാലും TC മാറ്റി നല്‍കുന്നില്ല. vide SSLC CARD എന്ന Option നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരിക്കും

praveen May 18, 2012 at 3:50 PM  

10th ley TC-യില്‍ "Whether the student eligible for Higher Studies" എന്നതില്‍ Yes/No എന്ന 2 Options മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപയോഗിച്ച് SSLC തോറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് TC നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമോ. തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ പാസ്സായാലും TC മാറ്റി നല്‍കുന്നില്ല. അതിനാല്‍ Course Completed എന്നോ vide on Mark list
എന്നോ Option നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരിക്കും

praveen May 18, 2012 at 3:56 PM  

Class vise TC print chayyanulla optionum,Whether the pupil was in receipt of fee concession yennulladinu sapoorna pragaram automatic YES/NO Yennu print chayydu varan pattumo?

Mubarak May 18, 2012 at 8:27 PM  

തെറ്റുകളിലൂടെ മാത്രമേ പഠിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ ഈ പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ കാണുന്നതാണ് നല്ലത്. വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നമുക്ക് ഇത് അനായാസം ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. computer അറിയാതിരുന്ന നമ്മള്‍ (at least ഞാന്‍ ) ഇപ്പോള്‍ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ......
എല്ലാം ശരിയാവും

വിപിന്‍ മഹാത്മ May 18, 2012 at 9:03 PM  

ഓഫ് ടോപിക് : SCERT യുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്ട്യന്‍ പൂള്‍ ഉള്ളവര്‍ ഒന്ന് ലിങ്ക് ഇടുമോ. പ്ലീസ്‌

Unnikrishnan,Valanchery May 18, 2012 at 10:50 PM  

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ടിസി ജനറേഷന്‍ എളുപ്പം സാധിക്കുനതിന് മെയില്‍ ചെയ്യൂ..unni.0p@gmail.com(0 എന്നത് ഒ അല്ല പൂജ്യന്‍ ആണ്)

Hari | (Maths) May 19, 2012 at 9:16 AM  

മഹാത്മ,

രാജീവ് സാറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോര്‍ കേരള സിലബസ് എന്ന ബ്ലോഗില്‍ അതിന്റെ ലിങ്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുമല്ലോ.

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ സാര്‍,

ഹയര്‍സെക്കന്ററി ടി.സി ജനറേഷന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാല്‍ അത് ഇവിടെ നിന്നു തന്നെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാകും വിധം ലിങ്ക് കൊടുക്കാം.

headmaster May 19, 2012 at 12:43 PM  

എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ടി സി ഒരുമിച്ച് പ്രിന്റ്‌ എടുക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ നന്ന്
ജനന തീയതി അക്ഷരത്തില്‍ വരുന്നില്ല.

headmaster May 19, 2012 at 12:43 PM  

എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ടി സി ഒരുമിച്ച് പ്രിന്റ്‌ എടുക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ നന്ന്
ജനന തീയതി അക്ഷരത്തില്‍ വരുന്നില്ല.

Unknown May 19, 2012 at 3:41 PM  

WILL ANYBODY POST THE USERID AND PASSWORD FOR SECOND TERM SCERT QUESTION POOL?

sathath May 19, 2012 at 4:13 PM  

1. ഫീസ്‌ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ടി സി നല്‍കുമ്പോള്‍ "Whether the pupil has paid all the fees due to the school"എന്നിടത് YES എന്നാണോ NO എന്നാണോ എഴുതുന്നത്?
സാധാരണ NO FEES എന്നോ NA (Not Applicable ) എന്നോ എഴുതാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെഒരു OPTION നല്‍കിയാല്‍ കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.

2. Sampoorna TC-യില്‍ "Whether the student eligible for Higher Studies" എന്നതില്‍ Yes/No എന്ന 2 Options മാത്രമേ ഉള്ളൂ.SSLC തോറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് TC നല്‍കുമ്പോള്‍ vide SSLC എന്ന OPTION നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

3. ഫീസ്‌ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വിവരം AUTOMATIC ആയി വന്നാല്‍ ന്നായിരുന്നു.

4. Date of Birth according to Admission Register (in words) എന്നിടത് അവസാനത്തെ അക്ഷരതിനിടയില്‍ space ഇല്ല
ഉദാ : 15/05/1997 Fifteen May Nineteen ninetyseven
ഇതില്‍ "ninetyseven"എന്നതിന് പകരം "ninety seven" എന്നാണ് വരേണ്ടത്

5. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ റ്റി.സി.ഒന്നിച്ചു ജനറേറ്റു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു

sathath May 19, 2012 at 4:15 PM  

1. ഫീസ്‌ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ടി സി നല്‍കുമ്പോള്‍ "Whether the pupil has paid all the fees due to the school"എന്നിടത് YES എന്നാണോ NO എന്നാണോ എഴുതുന്നത്?
സാധാരണ NO FEES എന്നോ NA (Not Applicable ) എന്നോ എഴുതാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെഒരു OPTION നല്‍കിയാല്‍ കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.

2. Sampoorna TC-യില്‍ "Whether the student eligible for Higher Studies" എന്നതില്‍ Yes/No എന്ന 2 Options മാത്രമേ ഉള്ളൂ.SSLC തോറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് TC നല്‍കുമ്പോള്‍ vide SSLC എന്ന OPTION നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

3. ഫീസ്‌ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വിവരം AUTOMATIC ആയി വന്നാല്‍ ന്നായിരുന്നു.

4. Date of Birth according to Admission Register (in words) എന്നിടത് അവസാനത്തെ അക്ഷരതിനിടയില്‍ space ഇല്ല
ഉദാ : 15/05/1997 Fifteen May Nineteen ninetyseven
ഇതില്‍ "ninetyseven"എന്നതിന് പകരം "ninety seven" എന്നാണ് വരേണ്ടത്

5. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ റ്റി.സി.ഒന്നിച്ചു ജനറേറ്റു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു

rajeevjosephkk May 19, 2012 at 5:20 PM  

@ WILL ANYBODY POST THE USERID AND PASSWORD FOR SECOND TERM SCERT QUESTION POOL?

Dear Unknown,
Please visit http://english4keralsyllabus.com for the SCERT Question Pools of Onam (Malayalam only) and Christmas ( both Malayalam and English mediums). Please contact for any help.

Akshara May 19, 2012 at 5:31 PM  

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി TC പ്രിന്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്ന നാല് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇവിടെ കാണാം . ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

sathath May 19, 2012 at 6:30 PM  

1. ഫീസ്‌ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ടി സി നല്‍കുമ്പോള്‍ Whether the pupil has paid all the fees due to the school എന്നിടത് YES എന്നാണോ NO എന്നാണോ എഴുതുന്നത്/
സാധാരണ NO FEES എന്നോ NA (Not Applicable ) എന്നോ എഴുതാറുണ്ട് . ഇങ്ങനെഒരു OPTION നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു
2. ഫീസ്‌ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വിവരം AUTOMATIC ആയി വന്നാല്‍ ന്നായിരുന്നു.

3. Date of Birth according to Admission Register (in words) എന്നിടത് അവസാനത്തെ അക്ഷരതിനിടയില്‍ space ഇല്ല
ഉദാ : 15/05/1997 Fifteen May Nineteen ninetyseven
ഇതില്‍ "ninetyseven" എന്നതിന് പകരം "ninety seven" എന്നാണ് വരേണ്ടത്

4. Sampoorna TC-യില്‍ "Whether the student eligible for Higher Studies" എന്നതില്‍ Yes/No എന്ന 2 Options മാത്രമേ ഉള്ളൂ. SSLC തോറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് TC നല്‍കുമ്പോള്‍ vide SSLC എന്ന Option നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരിക്കും

5. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ റ്റി.സി.ഒന്നിച്ചു ജനറേറ്റു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു

कपीष May 20, 2012 at 7:02 AM  

ഓഫ് ടോപിക് :

ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി സേ പരീക്ഷയുടെ ഗണിത ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ഉള്ളവര്‍ ഒരു ലിങ്ക് ഇടുമോ

rajeevjosephkk May 20, 2012 at 7:53 AM  

ഇത്ര ക്രിയാത്മകമായി ആളുകള്‍ പ്രതികരിച്ച ഒരു പോസ്റ്റ്‌ അപൂര്‍വ്വമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും സന്തോഷം നല്‍കുന്ന കാര്യം ഓരോ പ്രതികരണങ്ങളും ഫലം കണ്ടു എന്നതാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പേര്‍ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ നൂറു കണക്കിന് പേര്‍ ആലോചിച്ചപ്പോള്‍ സാദ്ധ്യതകളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ തുറന്നു. എത്ര നല്ലതും ഉപകാരപ്രദവുമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് നിങ്ങള്‍ തന്നത്. നന്ദി. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍....

Anvar Sadique. N.V May 20, 2012 at 10:36 AM  

Can take 2copy in leagal paper?

Hari | (Maths) May 21, 2012 at 10:38 PM  

സുജിത്ത് സാര്‍ അയച്ചു തന്ന മെയില്‍ മെര്‍ജ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ടി.സി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ജി.പത്മകുമാര്‍, കാവശ്ശേരി May 23, 2012 at 10:35 AM  

സുജിത് സാര്‍ വിവരിച്ച രീതിയില്‍ (മെയില്‍മെര്‍ജ് വഴി)വളരെയെളുപ്പം റ്റിസി തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിച്ചു. ആയിരം നന്ദി.....

Unnikrishnan,Valanchery May 23, 2012 at 10:58 AM  

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ടിസി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍

വി.കെ. നിസാര്‍ May 23, 2012 at 1:31 PM  

"സുജിത് സാര്‍ വിവരിച്ച രീതിയില്‍ (മെയില്‍മെര്‍ജ് വഴി)വളരെയെളുപ്പം റ്റിസി തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിച്ചു. ആയിരം നന്ദി....."
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡാറ്റാബേസും മെയില്‍മെര്‍ജ് സങ്കേതവും സമന്വ​യിപ്പിച്ച് സുജിത്ത്സാര്‍ നല്‍കിയ സഹായം ഏറെ വിലമതിക്കുന്നു. സഹായഫയലില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ, ടിസി എടുത്തുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം സമ്പൂര്‍ണ്ണവഴി ഇഷ്യൂ ടിസി നല്‍കാന്‍ മറക്കേണ്ട.

sathath May 23, 2012 at 6:28 PM  

ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ 19/05/2012 ലെ ചോദ്യത്തിന് ഇത് വരെ മറുപടി ആരും തന്നില്ലല്ലോ.
മറുപടി പറയു

CK Biju Paravur May 23, 2012 at 10:50 PM  

സുജിത് സാറിന്റെ mail merging നന്നായിട്ടുണ്ട്....
പക്ഷെ അതില്‍ date of birth, wordsല്‍ വരുന്നില്ല....സഹായിക്കുമോ....?

SUJITH May 24, 2012 at 6:15 AM  

TC List എന്ന File-ല്‍ ഒരു പുതിയ കോളത്തിലേക്ക് Date of Birth-നെ Paste -ചെയ്യുക(Title ആയി DOB Words എന്നോ മറ്റോ നല്‍കുക).ഈ കോളം Select ചെയ്ത് Edit-ലെ Find&Replace select ചെയ്ത് Find Box-ല്‍ /1996 എന്നും ReplaceBox-ല്‍ Nineteen Ninety Six എന്നും നല്‍കി Replace all Click ചെയ്താല്‍ 1996 എല്ലാം Words-ലേക്ക് മാറും.ഇതു പോലെ മറ്റ് നാലോ അഞ്ചോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ മാറ്റേണ്ടി വരും. തുടര്‍ന്ന് ഇതേ കോളം Select ചെയ്ത് Find-ല്‍ /12-ഉം Replace-ല്‍ December എന്നിങ്ങനെ നല്‍കി Month-ഉം തുടര്‍ന്ന് ഇതേ രീതിയില്‍ Find-ല്‍ 31-ഉം Replace-ല്‍ Thirty Fist എന്നും നല്‍കി Replace All നല്‍കക. ഈ പ്രക്രിയ 01-നെ First എന്ന് ആക്കുന്നതു വരെ ആവര്‍ത്തിക്കുക. ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാര്‍ഗം അറിയിന്നവര്‍ Share ചെയ്യുമല്ലോ

vijayan May 24, 2012 at 12:26 PM  

8 ലെ കുട്ടികളെ(unconfirmed)ട്രാന്സ്ഫര്‍ ചെയ്യിച്ച് 9 ലെ ഡിവിഷനില്‍ ആക്കി. പക്ഷേ 2011-12 ലെ 8 ലെ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നു സഹായിക്കാമാ...?

CK Biju Paravur May 24, 2012 at 3:10 PM  

Thank you Sujith sir, and maths blog team for the help

Hari | (Maths) May 24, 2012 at 7:10 PM  

വിജയന്‍ സാര്‍,

ഈ പോസ്റ്റ് സഹായകമാകുമോയെന്നു നോക്കൂ..

Ma'din HSS May 27, 2012 at 11:20 AM  

Dear Sujith Sir
for converting date of birth in to words......
Download addon MOREFUNC from http://download.cnet.com/Morefunc/3000-2077_4-10423159.html

and then use this formula
=TEXT(A1, "MMMM") & " " & NBTEXT(TEXT(A1, "d")) & ", " & NBTEXT(TEXT(A1, "YYYY"))

Ma'din HSS May 27, 2012 at 11:24 AM  

Sorry

it work in excel

MUHAMMAD AMEEN TRITHALA May 28, 2012 at 12:57 PM  

thanks

SARKAR May 30, 2012 at 3:58 PM  

Date of Birth അക്ഷരത്തില്‍ വരാന്‍ lookup Function ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാക്കാം.

ആദ്യം Day , Month & Years Range നിര്‍മ്മിക്കുക
ഉദാ. Days :- ( Range Name : d )
01 - First
02 - Second
.
.
.

31 - Thirty First

Months:- ( Range Name : m )
01 - January
02 - February
.
.
.
12 - December

Year:- ( Range Name : y )

1993 - Nineteen Ninety Three
1994 - Nineteen Ninety Four

പിന്നീട്...
ഡാറ്റാബേസിലെ Date of Birth കോളം
12/06/1996 എന്നതിനെ
കാല്‍ക്കിലെ Text to Column ( Data - Text to Columns) എന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് 12 06 1996 മൂന്ന് സെല്ലുകളിലേക്ക് മാറ്റുക.
എന്നിട്ട് ഓരോ സെല്ലിനും look up function നല്‍കുക
12 എന്നതിനു പകരം സെല്ലില്‍ Twelfth എന്നും
06 എന്നതിനു പകരം June എന്നും
1996 എന്നതിനു പകരം Nineteen Ninety Six എന്നും വന്നിരിക്കും.

ഇപ്പോള്‍ മൂന്ന് സെല്ലുകളില്‍.

Day Month Year
Twelfth | June | Nineteen Ninety Six

ഇതു പോലെ വന്നിരിക്കും.
ഇതിനെ ഒരു സെല്ലില്‍
Twelfth June Nineteen Ninety Six
എന്നു വരുത്താന്‍
Date of Birth in figures
എന്ന് ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കി അതില്‍
lookup function നോട് കൂടി & " " ചിന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.
ഉദാ.=lookup(b1,d)&" "&lookup(c1,m)& " "&lookup(d1,y)
ഇവിടെ & രണ്ടു ഫങ്ഷനുകള്‍ കൂട്ടിയോചിപ്പിക്കുന്നതിനും
" " എന്നത് വാക്കുകള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനും വേണ്ടിയാണു.

Mohammed Sarkar ( 9846697939 )

mohammedsarkar@gmail.com

kannadi June 1, 2012 at 10:05 PM  

സമ്പൂര്ണ്ണയില് ടി.സി ഫോര്മര് സ്റ്റുഡന്ഡില് കിട്ടുന്നില്ല. സെര്ച്ച് ചെയ്തു നോക്കി കിട്ടുന്നുല്ല ഇനി എന്തു ചെയ്യണം

Mubhmed May 15, 2013 at 7:49 PM  

ജനറേറ്റ് ചെയ്ത TC Cancel ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാര്‍ഗ്ഗം ഉണ്ടോ‍?

SITC'S DESK May 16, 2013 at 11:12 AM  

For combining Individual TC PDF files of students in a class (eg. 40 students) in to a single PDF file, Use in Ubundu, Application --->Office----> PDF Shuffler, Import pdf files, Export & save in a single file...

Hari | (Maths) May 16, 2013 at 12:13 PM  

സമ്പൂര്‍ണ വെബ്പോര്‍ട്ടല്‍ ഇനിയുമേറെ വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ വിദ്യാലയവും തങ്ങളുടെ സ്ക്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, ഒരു ക്ലാസിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ടി.സി ഒരുമിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനോ ക്ലബ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള മൊഡ്യൂളുകള്‍ ഇപ്പോഴും സമ്പൂര്‍ണയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ല എന്നത് പരിതാപകരമാണ്. ഏറെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ഒരു പോര്‍ട്ടലാണ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ. പേരിനെ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയില്‍, ഈ ജോലികളെല്ലാം എളുപ്പത്തില്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ കഴിയാവുന്ന തരത്തില്‍ സമ്പൂര്‍ണ പോര്‍ട്ടലിനെ വികസിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര്‍ ഈ ചുമതല മറന്നു കളയരുത്!

rajeev joseph May 16, 2013 at 12:35 PM  

തികച്ചും ശരി തന്നെ.
മാത്രമല്ല മതിയായ പരിചയക്കുറവു കൊണ്ട് ഇരട്ടിപ്പണി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അനേകം ക്ലെർക്കുമാരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർ പഴയ പടി ഇരട്ടി പണി ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം പരിശീലന കുറവാണ് . ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലെ ട്രെയിനിംഗ് കൊണ്ട് അവരിൽ പലർക്കും സംഗതി പിടികിട്ടുന്നില്ല. അറിയാവുന്നരോട് സംശയം ചോദിച്ചും നമുക്കറിയാവുന്നത്‌ പകര്ന്നു കൊടുത്തും മുന്നേറുക മാത്രമാണ് പരിഹാരം. തുരുത്തുകളായി തുടരുന്ന സ്കൂളുകളും ക്ലെർക്കുമാരും മണ്ടന്മാരായി മാറും.

bavan May 16, 2013 at 1:43 PM  

TC വാങ്ങാത്ത കുട്ടികളെ എന്തു ചെയ്താല്‍ ഒ​​ഴിവാക്കാം...

bavan May 16, 2013 at 1:46 PM  

Standard 10 ല്‍ TC വാങ്ങാത്ത കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കാന്‍ മാര്‍ഗം .....

Haris Kolothody May 16, 2013 at 2:36 PM  

UP and LP School Can use My Own Exel Based Software to print TC and Abstract
it will be a Digital Admission Registeer
Available in hareesri palakkad
,www.hariskolothody.webs.com

or contact me through mail
hariskt123@gmail.com
it will be in your mail with in two day

keerthi May 17, 2013 at 12:58 PM  

LP /UP school കള്‍ക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണ വഴി TC എടുക്കാന്‍ പറ്റുമോ? കാര്ക്കുലരില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഉപയോഗിച്ചേ ഈ വര്ഷം tc കൊടുക്കാവു എന്ന് നിര്‍ദേശം ഉണ്ടല്ലോ?

28049 May 17, 2013 at 4:01 PM  

സംപൂർണയിൽ നിന്നും ഒരു ക്ളബിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി കളുടെ മാത്രം ലിസ്റ്റ് ജനറാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ?
കുട്ടികൽ ക്ലബ്ബിൽ ചേര്ന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റി നു വരുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും സംപൂർണ നോക്കുന്നതു ഒഴിവക്കാ മായിരുന്നു

Hari | (Maths) May 17, 2013 at 5:01 PM  

ഈ വര്‍ഷം എല്‍.പി/യു.പി ക്ലാസുകള്‍ക്ക് സമ്പൂര്‍ണയിലൂടെ മാത്രമേ ടി.സി നല്‍കാവൂയെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ടോ? ലിങ്ക് തരൂ

VIJAYAKUMAR M D May 18, 2013 at 8:12 AM  

Dear Rajeev Joseph Sir "തുരുത്തുകളായി തുടരുന്ന സ്കൂളുകളും ക്ലെർക്കുമാരും മണ്ടന്മാരായി മാറും. "
അവര്‍ മണ്ടന്മരായി അഭിനയിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ മണ്ടന്മാരാക്കുന്നു.

keerthi May 18, 2013 at 3:14 PM  

http://www.education.kerala.gov.in//downloads2013/circular/staff%20fixation_2.5.2013.pdf

Hari | (Maths) May 18, 2013 at 5:14 PM  

കീര്‍ത്തി സാര്‍,
മേല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഓര്‍ഡറില്‍ 2013-2014 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ ടി.സിയും കോണ്ടാക്ട് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്പൂര്‍ണ്ണ വഴി ആയിരിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അല്ലാതെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ടി.സി സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ വേണ്ടല്ലോ?

C.K.Suresh, THS, Krishnapuram May 19, 2013 at 7:35 AM  

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടി. സി., എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഡാറ്റ എന്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്ടെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്. എന്നാലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം ഡാറ്റ എന്റർ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഇത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റ എന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തുടർന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതേ ഡാറ്റ വരത്തക്കവിധം പ്രോഗ്രാം മാറ്റിയാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സംവിധാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഈ മാറ്റം കൂടി ഉടനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതട്ടെ.

C.K.Suresh, THS, Krishnapuram May 19, 2013 at 7:36 AM  

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടി. സി., എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഡാറ്റ എന്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്ടെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്. എന്നാലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം ഡാറ്റ എന്റർ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഇത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റ എന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തുടർന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതേ ഡാറ്റ വരത്തക്കവിധം പ്രോഗ്രാം മാറ്റിയാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സംവിധാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഈ മാറ്റം കൂടി ഉടനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതട്ടെ.

rajeev joseph May 19, 2013 at 10:45 PM  

സമ്പൂർണ്ണയിൽ വരേണ്ടുന്നതായ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ ? ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയാലും നൂറുക്കു നൂറു കുറ്റ വിമുക്തമായി ചെയ്യുവാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമറെക്കൊണ്ടും സാധിക്കില്ലല്ലോ ! ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയവരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവര്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും...

പ്രിയപ്പെട്ട മാത്സ് ബ്ലോഗ്‌ നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തിലും മുൻകൈ എടുത്തു കൂടേ ? മെയിലോ കമന്റോ ആയി എത്തുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു പോസ്ടാക്കി മാറ്റുകയും അവ സമ്പൂർണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഈ വര്ഷം തന്നെ അതൊരു user friendly ആയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം ...
രാജീവ്
English Blog

vhss May 20, 2013 at 2:23 PM  

എന്‍റെ സ്കൂളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന് ടിസി ഡാറ്റയും ടിസിയും ഡാറ്റയില്‍
ലുക്ക് അപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ജനന തിയ്യതി അക്ഷരത്തില്‍ ആക്കിയിരിക്കുന്നു
ആദ്യത്തെ ടിസി നമ്പര്‍ സ്ക്കൂള്‍ കോഡ് (നമ്പര്‍ /സ്ക്കൂള്‍ കോഡ് /വര്‍ഷം എന്നിവയാണ് ടിസി നമ്പര്‍) എന്നിവ നല്കിയാല്‍ സമ്പൂര്‍ണയിലെ പോലെ
ടിസി നമ്പര്‍ ഹാജരായ ദിവസങ്ങള്‍ sc st വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ഫീസ് കണ്‍സഷന്‍ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു
ലീഗല്‍ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ടിസിയും സിസിയും ഒരു പേപ്പറില് തന്നെ പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാം
സിസിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള S/o D/o ,her /his എന്നിവയും ഡാറ്റ യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സമ്പൂര്‍ണയിലെ ഡാറ്റ ghss.odsലേക്ക് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തല്‍ മതി

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം
ഉപയോഗിച്ചതില്‍ മലയാളം ഇല്ലായിരുന്നു അത് സുജിത് സാറിന്‍റെ ടിസി ഫോര്‍ മറ്റില്‍ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തു thank you sirടിസി
ടിസിഡാറ്റ

രാജീവ് സാര്‍ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും നെറ്റും ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍
പഴയതിനേക്കാള്‍ എളുപ്പ മാവുകയല്ലേ വേണ്ടത്
ഹരി സാര്‍
മാത്സ് ബ്ലോഗ്ഗ് ഇതി നു മുന്‍കൈയ്യെടുക്കണം
ഇപ്പോള്‍ spredsheet( UID editiing) തയ്യാറക്കുന്നതു പോലെ ഒരുമ്മിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം
ടിസി പ്രിന്‍റ് ചെയ്യേണ്ടവരുടെ വലതു ഭാഗത്ത് ഒരു ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് നല്കിയാല്‍ അവ ഒരുമിച്ച്
ലഭിച്ചാല്‍ ഈ തരികിട പണിയൊന്നും വേണ്ടിവരില്ല

ദര്‍ശനം May 21, 2013 at 11:47 AM  

സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്പണ്‍ ആയി കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ‍ഫേം ചെയ്യാന്‍ എന്താണ് മാര്‍ഗം

sajith May 24, 2013 at 11:42 PM  

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടിയുടെ പേരു മാത്രമാണല്ലോ ഇപ്പോള്‍ കിട്ടുന്നത്.പേരിനൊപ്പം രക്ഷിതാവിന്റെ പേരും മേല്‍വിലാസവും കൂടെ ചേര്‍ക്കാന്‍ പറ്റിയാല്‍ ഉചിതമായിരിക്കും

Mathews Kuriannoor May 24, 2013 at 11:57 PM  

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടിയുടെ പേരു മാത്രമാണല്ലോ ഇപ്പോള്‍ കിട്ടുന്നത്.പേരിനൊപ്പം രക്ഷിതാവിന്റെ പേരും മേല്‍വിലാസവും കൂടെ ചേര്‍ക്കാന്‍ സൗകര്യം ഉണ്ടക്കണം

harilal r May 30, 2013 at 9:39 PM  

വിവിധ തരത്തിലുള്ള
അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഉയര്‍ന്നുവന്ന് ചര്‍ച്ച സജീവമായെങ്കില്‍മാത്രമേ അതിന്‍റെ പ്രയോജനം എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭിയ്കുകയുള്ളൂ. പ്രായോഗികതലത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ശ്രദ്ധിയ്കുമല്ലോ.

CHERUVADI KBK June 1, 2013 at 7:16 PM  

how to install sampoorna ofline from website?

Hari | (Maths) June 1, 2013 at 7:34 PM  

CHERUVADI sir,
സമ്പൂര്‍ണ്ണ പോര്‍ട്ടല്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രിക്ക് സജ്ജമാകുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ഉടനടി ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശദമായൊരു പോസ്റ്റ് മാത്​സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ടെസ്റ്റ് സൈറ്റിനെ ആധാരമാക്കി അത്തരത്തിലൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പോര്‍ട്ടല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി സജ്ജമാകട്ടെയെന്ന് കരുതിയാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തത്. കാത്തിരിക്കുമല്ലോ.

visakham June 1, 2013 at 8:39 PM  

സമ്പൂര്‍ണ്ണ വഴി ടി സി പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ , മതവും ജാതിയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ പ്രിന്റ് വരുന്നില്ല. മതമില്ലാത്തവര്‍ക്കും ടി സി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങെനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
എന്‍ എസ് വി കുരിക്കത്തൂര്‍

CHERUVADI KBK June 2, 2013 at 8:38 PM  

installed offline sampoorna but not open in terminal kindly help?

kranilkumar June 7, 2013 at 9:06 PM  

if u want to print the TC file of a group of students,try this also...application...office...PDF-SHUFFLER....IMPORT PDF...SELECT FILE...EXPORT...SAVE..

Sreekumar Kollam June 10, 2013 at 2:16 PM  

ഒരു സ്കൂളില്‍ നിന്നും ഒരിക്കലും Bulk ആയി TC Print ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല.കുട്ടികള്‍ TC Application തന്നതിനുശേഷമേ TC നല്‍കേണ്ടതൊള്ളു.Print file ഉപയേഗിച്ച് PDF Create ചെയ്തതിനുശേഷം PDF Shuffler ല്‍ Import ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യയമുള്ള കുട്ടികളുടെ TC Print എടുക്കാം.Mail Merge വഴി Print എടുത്താലും Sampoorna യില്‍ TC issue ചെയ്യണമല്ലോ

CHERUVADI KBK October 4, 2013 at 9:29 PM  

Now samppoorna back , list of students are there UID numbers entered and updated but cannot open or enter their details. Due to suspension for site maintanance we coulnot complete data entry before kindly refer the problem to IT co-ordinaters

C.K.Suresh, THS, Krishnapuram May 3, 2014 at 7:52 AM  

പരീക്ഷാഭവനിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് തിരുത്തൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണയിലും ആ തിരുത്ത് വരുത്തണമെന്ന് അന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പല സ്കൂളുകളിലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. സമ്പൂർണ്ണയിലെ ഡാറ്റ കൺഫേം ചെതിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി തിരുത്തൽ സാധ്യവുമല്ല. അതിനാൽ പേരിലുള്ള ചെറിയ തെറ്റുകൾ അതുപോലെതന്നെ റ്റി.സി.യിലും ഉണ്ടാകും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റ്റി. സി ആധികാരിക രേഖ ആയതിനാൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് റ്റി. സി. എടുക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം.

വി.കെ. നിസാര്‍ May 3, 2014 at 8:30 AM  

@ CK Suresh Sir,
"സമ്പൂർണ്ണയിലെ ഡാറ്റ കൺഫേം ചെതിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി തിരുത്തൽ സാധ്യവുമല്ല. .."
ജില്ലാ അഡ്മിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍, തിരുത്താനായി കണ്‍ഫേം ചെയ്തവ ഓപണ്‍ചെയ്തു തരുമല്ലോ?

FMHSS KOOMBARA May 4, 2014 at 7:03 AM  

സ്കൂള്‍ കോഡിലെ മാററം സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ വരുത്തേണ്ടതില്ലേ

അനില്‍ May 4, 2014 at 12:09 PM  

സ്കൂള്‍ കോഡിലെ മാററം സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ വരുത്തേണ്ടതില്ലേ?
വേണ്ടല്ലോ. അതു മാറ്റുവാന്‍ നമുക്കു സാധിക്കില്ല.

praveen May 5, 2014 at 3:14 PM  

Sir,

TC issue cheyan class promotion cheyedthiley? 2/05/2014 nu kuttigal promote cheyumalo. 2/5/2014nu sesham 14-15 varshathy classaley kanikendathu?

സത്യശീലന‍് May 5, 2014 at 9:01 PM  

we are warned that if we give 'yes' for the eligibility for promotion a student who studied in vii std in 2013-14 may be promoted to ix standard IS IT TRUE SIR?

Anjana May 5, 2014 at 11:14 PM  

ഒരുപാട് കാലത്തിനുശേഷം ഇന്ന് maths blog നോക്കി. കൃഷ്ണൻ സാർ, ഹിത, ഫിലിപ് സാർ,  റസിമാൻ,അനൂപ്, ജനാർധനൻ സാർ, ഗീതാസുധി റ്റീച്ചർ, ഹോംസ് സാർ ഇവരാരും ഇവിടെയിപ്പോൾ ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു.... ഭാമ റ്റീച്ചറുണ്ട്, ജോൺ സാറും, ഹരിസാറും, നിസാർ സാറും കാണുമായിരിക്കും - അവർ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. വെറുതേ ഇവിടെ കുറച്ചു ചുറ്റിക്കറങ്ങി, സേർച്ചിൽ എന്റെ പേർ കൊടുത്തപ്പോൾ പഴയ പോസ്റ്റുകൾ പൊന്തിവന്നു! കൗതുകത്തോടെ അതൊക്കെ വീണ്ടും വായിച്ചുനോക്കി. മലയാളത്തിൽ, ഗണിതം ചർച്ചാവിഷയമായ ഏറ്റവും നല്ല ബ്ലോഗായിരുന്നു ആ കാലത്തെ മാത്സ്ബ്ലോഗ്. അറിയാതെ എത്തിപ്പെട്ടതായിരുന്നു അന്ന്, പഷേ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി.  ഇന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും പഴയതുപോലെയല്ല. മടങ്ങുന്നു. നിന്നിട്ടു കാര്യമില്ല, ആരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല.

Anjana May 5, 2014 at 11:16 PM  
This comment has been removed by the author.
salmanul faris kp chirayil kondotty May 7, 2014 at 1:17 PM  

sir
we could to generate only one tc.then after it shaws ""The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later"". what is the matter.? what will we do now???

also portal is very slow..

pls inform me a solution.
SALMANUL FARIS.KP
9746071807

anu May 7, 2014 at 3:29 PM  

sir mark as tc issue cheyyano?

ശിഹാബ് മൊഗ്രാല്‍ May 9, 2014 at 11:29 AM  

Sir,
Is it mandatory to enter a student's UID code before his TC is issued ?
Waiting for answer. . .

ശിഹാബ് മൊഗ്രാല്‍ May 9, 2014 at 11:30 AM  

Sir,
is it mandatory to enter a student's UID code before his TC is issued ?

SINDHU A May 9, 2014 at 10:01 PM  

സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ടി സി യില്‍ സംഭവിച്ച തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തുന്നതിന് edit t c option ഉപയോഗിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ? കുട്ടിയുടെ ടി സി വിവരങ്ങള്‍ അല്ലാതെ personal details ഇവിടെ വെച്ച് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണോ? ( കുട്ടിയുടെ personal details conform ചെയ്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെടാതെ പോയ പിശകുകളാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്.)

jayaratnam May 10, 2014 at 3:15 PM  

Couldn't get T C issued students.While checking former students' list, getting "no result" message. So how can we edit T C ?

Chalitha Unni May 10, 2014 at 3:26 PM  

incorrectly input the promotion, actually the second std. students promoted in third std. but i put the second std. students in forth std. how can change it the correct form.

Chalitha Unni May 10, 2014 at 3:27 PM  

incorrectly input the promotion, actually the second std. students promoted in third std. but i put the second std. students in forth std. how can change it the correct form.

siraj May 10, 2014 at 8:10 PM  

cant edit issued TC while mark as not issued.
SIRAJ

sakkirek May 11, 2014 at 7:04 AM  


Date of admission or promotion to that standard : Pls clarify which date?

ജനാര്‍ദ്ദനന്‍.സി.എം May 11, 2014 at 7:33 AM  

ഒരുപാട് കാലത്തിനുശേഷം ഇന്ന് maths blog നോക്കി. കൃഷ്ണൻ സാർ, ഹിത, ഫിലിപ് സാർ, റസിമാൻ,അനൂപ്, ജനാർധനൻ സാർ, ഗീതാസുധി റ്റീച്ചർ, ഹോംസ് സാർ ഇവരാരും ഇവിടെയിപ്പോൾ ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു....

പ്രിയ അഞ്ജന ടീച്ചര്‍ട

ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയൊക്കെത്തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലായ്പോഴും കമന്റിടാറില്ലെന്നു മാത്രം. ഇന്നിന് ഒരിക്കലും ഇന്നലെകളാവാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ?കൂടെത്തന്നെ വേണം

Haimavathi Kaitheri May 11, 2014 at 9:13 AM  

ISSUE ചെയ്ത ഒരു TC യില്‍ School to which pupil intends Proceeding ല്‍ നല്‍കിയ School മാറിപ്പോയി. ഇത് എഡിറ്റ്ചെയ്യാന്‍ Former students ല്‍ search ചെയ്തപ്പോള്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ fields നല്‍കിയിട്ടും 'No result' എന്ന Message ആണ് കിട്ടുന്നത്.ഇനി എന്ത്
ചെയ്യും. Please help.

Haimavathi Kaitheri May 11, 2014 at 9:15 AM  

ISSUE ചെയ്ത ഒരു TC യില്‍ School to which pupil intends Proceeding ല്‍ നല്‍കിയ School മാറിപ്പോയി. ഇത് എഡിറ്റ്ചെയ്യാന്‍ Former students ല്‍ search ചെയ്തപ്പോള്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ fields നല്‍കിയിട്ടും 'No result' എന്ന Message ആണ് കിട്ടുന്നത്.ഇനി എന്ത്
ചെയ്യും. Please help.

kunhi mon May 12, 2014 at 6:53 AM  

A STUDENT IS REMOVED ON 15/02/2014.NOW PARENTS REQUESTED FOR TC ... ONLY EXTRACT OPTION IS THERE ...HOW CAN WE GENERATE TC

seaman May 12, 2014 at 10:39 AM  

school admission application form ippozhum pazhayathu thanne sampoornayilekku avashyamaya vivarangal cherthu application form
puthukkanam. pazhaya form il poornamaya vivarangal cherkkan columkal illa. Chila schoolukal swanthamayi print cheytha form upayogikkunnu education department puthiya
form erppeduthumo?ella schoolukalkkum oru
form alle nallathu athu dampoornayil koduthal
ellavarkkum upayogikkamallo

SHAMEER VAKAYAD May 12, 2014 at 4:49 PM  

GOOD

SHAMEER VAKAYAD May 12, 2014 at 4:50 PM  
This comment has been removed by the author.
SHAMEER VAKAYAD May 12, 2014 at 4:50 PM  

GOOD

SHAMEER VAKAYAD May 12, 2014 at 4:50 PM  

GOOD

SHAMEER VAKAYAD May 12, 2014 at 4:50 PM  

GOOD

St.Josephs H.S Pushpagiri May 13, 2014 at 11:04 AM  

സാർ ടി സി പ്രിന്റ്‌ ചെയ്ത ശേഷം ആകുട്ടി സ്കൂൾ വിട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സി കാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ ? ആ കുട്ടിയെ റീ അഡ്മിറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെയാണ്? ടി സി പ്രിന്റ്‌ ചെയ്ത ശേഷം പ്രൊഫൈലിൽ ജനന തീയതി പോലെയുള്ളവ തിരുത്തുന്നത് സാധ്യമാണോ?

C. M. S.HIGH SCHOOL PUNNAVELY May 13, 2014 at 12:19 PM  

how to issue Tc if the student was already removed from the roll

Chalitha Unni May 13, 2014 at 12:55 PM  

issue cheytha TC cancel cheythu, re admission nadathamo .

Sheela May 14, 2014 at 8:36 AM  

Sir,
VIIth stdilae 13 studentsindae TC ISSUE cheyathu but njngal avarudae TC save cheyan maranu enitu athilae Confirm TC issued click cheyathu but ipo aa studentsindae TC print edukkan nookitu kittunilla.. avaruade name aa listil ninum remove ayi .. wat to do again to take the print plz help us as soon as possible.

Sheela May 14, 2014 at 10:20 AM  

Sir,
VIIth stdilae 13 studentsindae TC ISSUE cheyathu but njngal avarudae TC save cheyan maranu enitu athilae Confirm TC issued click cheyathu but ipo aa studentsindae TC print edukkan nookitu kittunilla.. avaruade name aa listil ninum remove ayi .. wat to do again to take the print plz help us as soon as possible.

Hari | (Maths) May 14, 2014 at 12:52 PM  

Issue ചെയ്ത TC യുടെ പ്രിന്റ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതേ പോസ്റ്റില്‍ത്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

Anjana May 14, 2014 at 8:42 PM  

നന്ദി ജനാർദ്ദനൻ സാർ.
ഞാനെഴുതിയത് വായിച്ചതിന്‌,
മറുപടി എഴുതിയതിന്‌,
ഓർമ്മിച്ചതിന്‌.

kranilkumar May 14, 2014 at 10:48 PM  

TC ISSUE ചെയ്ത ശേഷം തീയതീകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ക്രമം തെറ്റിയാണ് PRINT വരുന്നത്

praveen May 15, 2014 at 12:37 PM  

sir
sampoorna yil admit cheyumbol open avunnila yenduchyum/

പാടത്തെസ്കൂള്‍ May 15, 2014 at 11:19 PM  

സാര്‍,
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന T.C നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് Admission From TC NO എന്നതില്‍ T.C നമ്പര്‍ എന്റര്‍ ചൈതപ്പോള്‍ We're sorry, but something went wrong.

We've been notified about this issue and we'll take a look at it shortly.

എന്നാണ് കാണുന്നത് ഇത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്? ഇതിന് എന്താണ് പരിഹാരം, ഉടന്‍ ശരിയാക്കുമല്ലോ

Emil Manu May 15, 2014 at 11:49 PM  

Whether the pupil has paid all the fees due to the school" Is this applicable for L P and U P classes? and for S T students sunny a M

duhssthootha May 16, 2014 at 6:46 AM  

ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലെ post ല്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ TC യില്‍ നിന്നും Admit with TC എന്ന Option ഉപയോഗിച്ച് Admission നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ "We're sorry, but something went wrong.

We've been notified about this issue and we'll take a look at it shortly."
എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചു. Project മായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോള്‍ Mail ചെയ്യാന്‍ പറഞ്ഞു. Mail ചെയ്ത് ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും മറുപടി കിട്ടിയില്ല.സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെപ്പോലത്തവരോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം മാത്രമായേ "Mail ചെയ്യൂ" എന്നതിനെ പൊതുവെ കാണാറുള്ളൂ.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇതേ രീതിയില്‍ പ്രവേശനത്തിന് ഒരു തടസ്സവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.Circular കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ Circular ന് അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം മാറ്റം വരുത്താതെ വെറുതെ സ്കൂളിലെ Office പരിപാടികളെ തകിടം മറിക്കേണ്ടതുണ്ടോ. പരാതി ആരോട് പറഞ്ഞാല്‍ ശരിയാവുമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
ഇതേ പോലെ User ആയി Sampoornaയില്‍ കയറിയതിന് ശേഷം കുറെ വര്‍ഷങ്ങളായി ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവര്‍ വിവരങ്ങള്‍ Edit ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുതല്‍ അതിനും കഴിയുന്നില്ല. ജില്ലയുടെ Field ല്‍ തൊട്ടാല്‍ എല്ലാ ജില്ലയും അപ്രത്യക്ഷമാവും.പിന്നീട് update ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ.Mail ചെയ്തു . മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. വിളിച്ചു പല തവണ. അവസാന് മറുപടി കിട്ടി " Admin" ആയി ചെയ്തോളൂ. പേന കയ്യിലെടുക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു.

duhssthootha May 16, 2014 at 6:48 AM  

ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലെ post ല്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ TC യില്‍ നിന്നും Admit with TC എന്ന Option ഉപയോഗിച്ച് Admission നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ "We're sorry, but something went wrong.

We've been notified about this issue and we'll take a look at it shortly."
എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചു. Project മായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോള്‍ Mail ചെയ്യാന്‍ പറഞ്ഞു. Mail ചെയ്ത് ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും മറുപടി കിട്ടിയില്ല.സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെപ്പോലത്തവരോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം മാത്രമായേ "Mail ചെയ്യൂ" എന്നതിനെ പൊതുവെ കാണാറുള്ളൂ.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇതേ രീതിയില്‍ പ്രവേശനത്തിന് ഒരു തടസ്സവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.Circular കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ Circular ന് അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം മാറ്റം വരുത്താതെ വെറുതെ സ്കൂളിലെ Office പരിപാടികളെ തകിടം മറിക്കേണ്ടതുണ്ടോ. പരാതി ആരോട് പറഞ്ഞാല്‍ ശരിയാവുമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
ഇതേ പോലെ User ആയി Sampoornaയില്‍ കയറിയതിന് ശേഷം കുറെ വര്‍ഷങ്ങളായി ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവര്‍ വിവരങ്ങള്‍ Edit ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുതല്‍ അതിനും കഴിയുന്നില്ല. ജില്ലയുടെ Field ല്‍ തൊട്ടാല്‍ എല്ലാ ജില്ലയും അപ്രത്യക്ഷമാവും.പിന്നീട് update ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ.Mail ചെയ്തു . മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. വിളിച്ചു പല തവണ. അവസാന് മറുപടി കിട്ടി " Admin" ആയി ചെയ്തോളൂ. പേന കയ്യിലെടുക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു.

Sayanth Kanichery May 16, 2014 at 11:18 AM  


MATHS BLOG IS GOOD EVERY STUDENT
THANK YOU FOR CREATTER

gupspang May 18, 2014 at 7:34 AM  

കുട്ടിയെ ടി സി നമ്പര്‍ വഴി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ Date of admission എന്നത് പുതിയ സ്കൂളിലേത് വരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ ഈ സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.
റിപ്പോര്‍ട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒപ്ഷന്‍ വേണ്ടതാണ്. അബ്സ്ട്ട്രാക്ട് (ക്ലാസ് തിരിച്ച് / ഡിവിഷന്‍ തിരിച്ച്, ജാതി, ഭാഷ തിരിച്ച്) റിപ്പോര്‍ട്ട് വേണം

Poulose Abraham May 18, 2014 at 8:35 PM  

Madam... I couldn't find conduct certificate in sampoorna,ONLY COURSE CERTIFICATE. WHERE IS IT? WHAT CAN WE DO?

Jomon Johney May 19, 2014 at 7:54 PM  

Dear Paulose Sir,

I think you haven't confirmed the student, i.e why only course certificate is available. After confirmation of student you can take TC,CC etc.

Regards
Jomon

mountcarmelchathiath May 20, 2014 at 2:16 PM  

there is some problem in TC of 10th std

bty May 20, 2014 at 2:28 PM  

സാര്‍,
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന T.C നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് Admission From TC NO എന്നതില്‍ T.C നമ്പര്‍ എന്റര്‍ ചൈതപ്പോള്‍ We're sorry, but something went wrong.

We've been notified about this issue and we'll take a look at it shortly.

ഇതിന് എന്താണ് പരിഹാരം,

mes aups May 21, 2014 at 8:15 AM  

how can we promote a student from his class

mes aups May 21, 2014 at 8:16 AM  

how can we promote students from their class

mes aups May 21, 2014 at 8:18 AM  

how can we promote a student from his class

das May 21, 2014 at 5:07 PM  

mes aups നുള്ള മറുപടി
പുതുവര്‍ഷം ക്ലാസ്സ്-ഡിവിഷന്‍ -പ്രമോഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ചെയ്യാന്‍...ഇത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ മുഴുവന്‍ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.....

das May 21, 2014 at 5:23 PM  

@bty--
" സാര്‍,
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന T.C നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് Admission From TC NO എന്നതില്‍ T.C നമ്പര്‍ എന്റര്‍ ചൈതപ്പോള്‍ We're sorry, but something went wrong.

We've been notified about this issue and we'll take a look at it shortly.

ഇതിന് എന്താണ് പരിഹാരം,"

ഒരു വഴിവിട്ട പരിഹാരം -(കഠിനമാണ്-വാശിയുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രംമതി)
Dist Admin നോട് പറഞ്ഞ് ഈ TC റോള്‍ബാക്ക് ചെയ്യിച്ചശേഷം കുട്ടിയുടെ മുന്‍ സ്കൂള്‍ HM നോട് EDITല്‍ കയറി ഇറങ്ങി update ചെയ്ത് വീണ്ടും TC പഴയ അതേ വിവരങ്ങളോടെ reissue ചെയ്യാന്‍ പറയൂ...എന്നിട്ട് വീണ്ടും ശ്രമിക്കൂ...അഡ്മിറ്റായെങ്കില്‍ മറുപടി പോസ്റ്റു ചെയ്യൂ..

ഷാഹിര്‍ കല്‍പകഞ്ചേരി May 21, 2014 at 8:57 PM  

കുട്ടി മാറി ടി.സി issue ചെയ്തതിനാല്‍ ആ കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ former students ല്‍ പെട്ടുപോയി. ഇനി ആ കുട്ടിയെ TC issue കാന്‍സല്‍ ചെയ്ത് present students ലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് വരാന്‍ പറ്റുമോ?

Prasannan Thamarakshan May 21, 2014 at 9:47 PM  
This comment has been removed by the author.
Prasannan Thamarakshan May 21, 2014 at 9:49 PM  

സര്‍
നാലാം ക്ലാസ്‌ ടി സി ഇഷു ചെയ്തപ്പോള്‍ frm data base നു പകരം others select ചെയ്തു സ്കുള്‍ name അടിച്ചു ചേര്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ...ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുക ....t c print ചെയ്യുകയും ചെയ്തു

das May 21, 2014 at 9:53 PM  

@
Prasannan Thamarakshan

Dist Admin നോട് പറഞ്ഞ് ഈ TC റോള്‍ബാക്ക് ചെയ്യിച്ചശേഷം വീണ്ടും സ്കൂള്‍ ശരിയാക്കി അതേ നംബര്‍ വിവരങ്ങളോടെ TC വീണ്ടും കൊടുക്കുക

Raphi May 21, 2014 at 10:14 PM  


ഒരു വഴിവിട്ട പരിഹാരം -(കഠിനമാണ്-വാശിയുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രംമതി)
Dist Admin നോട് പറഞ്ഞ് ഈ TC റോള്‍ബാക്ക് ചെയ്യിച്ചശേഷം കുട്ടിയുടെ മുന്‍ സ്കൂള്‍ HM നോട് EDITല്‍ കയറി ഇറങ്ങി update ചെയ്ത് വീണ്ടും TC പഴയ അതേ വിവരങ്ങളോടെ reissue ചെയ്യാന്‍ പറയൂ...എന്നിട്ട് വീണ്ടും ശ്രമിക്കൂ...
Sir
ഇത് കുറച്ചുപേരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല
എന്താണു ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരം

gupspang May 22, 2014 at 7:56 PM  

LP യില്‍ നിന്നും UP യിലേക്ക് (4 to 5) അഡ്മിറ്റ് വിത്ത് ടി സ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു സിമ്പിള്‍ വിന്‍ഡോ ഓപ്പണാകുകയും അതില്‍ പുതിയ സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷന്‍ തീയ്യതി, നമ്പര്‍, ഭാഷ, ഡിവിഷന്‍ എന്നിവ മാത്രം നല്‍കി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണ്‍ നല്‍കണം. റിപ്പോര്‍ട്ട് എഡിറ്റ് (കസ്റ്റം റിപ്പോര്‍ട്ട്) ചെയ്യാന്‍ കഴിയണം. റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഗ്രേറ്റര്‍ ദാന്‍ അഡ്മിഷന്‍ നമ്പര്‍ എന്ന ഇന്‍പുട്ട് ഓപഷന്‍ വേണം. ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളെ ലിസ്റ്റ്, എണ്ണം (അബസ്ട്രാക്ട് - ജാതി, മതം, ഭാഷ ,... തുടങ്ങിയവ) വേണം

സത്യശീലന‍് May 24, 2014 at 7:11 AM  

അങ്ങനെ സംപൂര്ണ T Cയ്ക്ക് അവസാനം അകാലചരമം!!!!!! മലപ്പുറംകത്തി ആറ്റംബോംബ് എന്തെല്ലാമായിരീന്നു !

ഗീതാസുധി May 24, 2014 at 7:24 AM  

സമ്പൂര്‍ണ്ണ വഴി ടിസി എന്ന തീരുമാനം നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്, നമ്മുടെ വകുപ്പിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഓണ്‍ലൈനാക്കി, ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പത്തിലും ശരവേഗത്തിലുമാക്കാനുള്ള സദുദ്ദേശപരമായ കാര്യമായാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഏതാണ്ട് 95 ശതമാനത്തിലധികം വിദ്യാലയങ്ങളിലും,തദനുസരിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുവെന്നുവേണം അനുമാനിക്കാന്‍. അടുത്തവര്‍ഷംമുതലുള്ള അനായാസത്തിന്, ഇന്നിന്റെ ആയാസം അനിവാര്യവുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാറ്റത്തിനു വിമുഖരായ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം, തീരെ വിവരമില്ലാത്ത സംഘടനകളെ കൂട്ടുപിടിച്ച്, ഇത് നശിപ്പിക്കാനിറങ്ങിത്തിരിച്ചതും, സമ്മര്‍ദ്ദം സഹിക്കാതെ ഇത്തരം വികലമായ തീരുമാനമെടുത്തതും എത്രയോ അധ്വാനമാണ് നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ?

das May 24, 2014 at 7:40 AM  

ഇത്രയും മുന്നോട്ടു പോയ സംപൂര്‍ണ്ണയില്‍ ഇനിയും കാര്യങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഓണ്‍ലൈന്‍ ടി.സി.ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധമല്ലെങ്കിലും സംപൂര്‍ണ്ണയില്‍ ടി.സി.കൊടുത്തും ,ക്ലാസ്സു മാറ്റിയും ,പുതിയ കുട്ടികളെ ചേര്‍ത്തും പുതുവര്‍ഷത്തിനനുസരിച്ച് ശരിപ്പെടുത്താതെ തരമില്ല..ആ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ട്(അതിന് അവര്‍ക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല).ഉത്തരവുകളും പുറകെവരും.അപ്പോളേക്കും എല്ലാവരും ശരിപ്പെടേണ്ടിവരും.സ്പാര്‍ക്ക് ഇപ്പോളെങ്ങിനെ..? മുമ്പെങ്ങിനെ..?

ഹോംസ് May 24, 2014 at 8:29 AM  

ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷനുകളും, മറ്റുസൗകര്യങ്ങളും എത്താത്ത സ്കൂളുകളുള്ളതുകൊണ്ടാണത്രെ, ഇപ്പോഴിത് നിര്‍ബന്ധമാക്കാത്തത്!
സ്പാര്‍ക്കിലൂടെ തന്നെയല്ലേ സത്യശീലാ, എല്ലാരും കിറുകൃത്യമായി ശമ്പളം മാറുന്നത്?
അതിനെന്നാ, ഇന്റര്‍നെറ്റ് മാനത്തുനിന്നും പൊട്ടിവീഴ്വോ?
ഓരോരോ ഉടായിപ്പുകള്..! ഹല്ല പിന്നെ!!

C.K.Suresh, THS, Krishnapuram May 24, 2014 at 12:56 PM  

ഏത് വികസനത്തിനും എതിര് നിൽക്കുന്ന കുറെയാളുകൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തെ ഓഫീസ് വർക്കുകളുടെ സങ്കീർണ്ണതയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഇടങ്കോലികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തീരുന്നത് ! ഇപ്പോൾ അവർ പോലും ലാപ്ടോപ്പും കൊണ്ടുനടക്കുന്നു!
ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാമെന്നത് എത്രയോ സന്തോഷകരമാണ്. വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെ ഏതുസമയത്തും വൈദ്യുത , ടെലഫോൺ ചാർജ്ജുകൾ അടയ്ക്കൽ, വാഹന സംബന്ധമായ രേഖകൾ പുതക്കൽ, മൊബൈൽ റീച്ചാർജ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ…. നമുക്ക് സ്കൂളിലെ മിക്ക കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാമെന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈൻ ആക്കേണ്ടതാണ്.
സമ്പൂർണ്ണ അതിൽ വളരെ നല്ല പങ്കു വഹിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഏത് സോഫ്റ്റ് വെയറിനും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ചില പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാം . അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളു. സ്പാർക്കിലൂടെ ബിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലേ ശമ്പളം കിട്ടൂ എന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തവരും മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ തേടി. അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണയിലൂടെ മാത്രമേ റ്റി. സി. കൊടുക്കാവൂ എന്ന് കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ അത് വന്നേനെ!
പലപ്പോഴും മുകൽതലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അറിവില്ലായ്മയോ, അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്കോലികളുടെ താൽക്കാലിക വിജയം.
അടുത്ത വർഷം മുതലെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ സമ്പൂർണ്ണ റ്റി. സി കൊടുക്കാനായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി സമ്പൂർണ്ണയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും, അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു റ്റി. സി. എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പത്തിൽ അത് സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് പ്രിന്റെടുക്കാം എന്ന് അവരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവർ പിന്നീടൊരിക്കലും കൈകൊണ്ട് റ്റി.സി എഴുതുകയില്ല!

ram ganapath May 25, 2014 at 4:16 PM  

കയ്യൂക്കുള്ളവന്‍ കാര്യക്കാരന്‍.കൂടുതല്‍ ഓഫര്‍ ലഭിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കുട്ടിയെ വില്‍ക്കും.ടി സി കിട്ടിയില്ലെന്‍കില്‍ കുട്ടി പ്റൈവറ്റ് സ്ററഡി.

സത്യശീലന‍് May 26, 2014 at 7:38 AM  

ക്ഷമിക്കണേ! ഞാന് സംപൂര്ണവിരുദ്ധനൊന്നുമല്ല.അല്ലര ചില്ലറ ഭേദഗതികള്ക്കായി ജില്ലാസെന്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവത്താല് പ്രതികരിച്ചതാണ്.

NANDAKUMAR A.P June 9, 2014 at 11:19 PM  

I COULDN'T UNDERSTAND HOW TO ADMIT AND GIVE PROMOTION TO A STUDENT

AUPSCHOOL KARAKUNNU October 15, 2015 at 11:33 AM  

Sir we would like to get it@school sampoorna email id

manikyam May 27, 2017 at 10:32 AM  

sir, due to some technical issues, tc issued to a student 3 times. that is , now 3 TC is there for a single student .. but only one has got TC number.. so, how to delete the remaining 2 entries from sampoorna??

Stjudesambal Ambalamedu May 14, 2018 at 10:57 AM  

SAMPOORNA VAZHI 14 TC 2018-2019 ACCADEMIC YEARIL EDUTHATHAYIRUNNU ORU KUZHAPPAVUMILLAYIRUNNU.PAKSHE 15AMATHE TC EDUTHAPPOL TC NUMBER REPEAT CHEYTHU NERATHE EDUTHA TCYILE ORU NUMBERANU VARUNNATHU THANMOOLAM TC ISSUE CHEYUNNA SAMAYATHU REPEAT TC NUMBER ENNU KANIKKUNNU THANMOOLAM MALAPURATHU NINNU VARUNNA ORU PARENTINU TC KODUKKAN SADHICHILLA.ETHINTE UTHARAVADHITHAPETTAVARE VILICHU PARABJITTU AVAR PHONE VILIKKUMBOL ENTHENGILUM KANICHU CHEYYAN PARAYUNNU.ETHINU ORU PARIHARAM ETRAYUM VEGAM KANDETHI THARAMO?

GLPS Nellikkattiri May 16, 2018 at 11:08 PM  

SIR

PLEASE TELL , HOW TO EDIT CAST IN ISSUED TC

Unknown May 23, 2018 at 4:59 AM  

I ISSUED T.C. But some errors occurred. T.C. No.is not correct . Can I correct the issued T.C.No. again ?

KIDANGAMPARAMBU.L.P.SCHOOL Alappuzha May 23, 2018 at 5:06 AM  

I issued T.C. But in T.C., T.C.No.is not correct. Can I rectify this mistake?no.& year not correct.

Harsha May 31, 2018 at 5:11 PM  

ORU TC ISSUE CHEYTHU KAZHINJAAL ADUTHA TC ISSUE CHEYYUMBOL NERATHE ISSUE CHEYTHA TC NUMBER THANNE VANNITTU ERROR KAANIKKUNATHU ENTHU KONDAANU???? 10th CLASSIL

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer