മോഡല്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്കു ശേഷം അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ ഗണിതമൊഡ്യൂളുകള്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ഓരോ ദിവസവും മാത്‍സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കുക.

ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍
ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ SSLC Maths 'D+' ലവല്‍ ചോദ്യശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം
(40 Questions) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (Click here to view the post)
Annual Exam Time Table


Sample IT Qns for SSLC, STD IX,VIII | I-Exam Portal (Hall Ticket published.)
LSS / USS Link | Noon Meal Data Entry | പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്‌സ് പ്രിപ്പറേഷന്‍(പഴയ പോസ്റ്റ്)

ഈ ചോദ്യത്തിന്‍ കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പ വഴി നിര്‍ദ്ദേശിക്കാമോ ?

>> Thursday, April 9, 2009

3 comments:

desertfox April 9, 2009 at 1:48 PM  

GDHB, PDCI, FADR forms 3 parallelograms.
As per geometry of parallelograms diagonally opposite angles are equal.
Hence it can be proved that both the triangles are congruent (as per spherical geometry and hyperbolic geometry).

തറവാടി April 9, 2009 at 2:11 PM  

ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു.

കണക്കിന് ശരിയായ രീതിയില്‍ ഉത്തരം കാണുക എന്നതാണെനിക്ക് ശരി , വഴികള്‍ ആളുകളുടെ പരിചയമനുസരിച്ചിരിക്കും :)
എന്തായാലും മറ്റുള്ളവര്‍ വരട്ടെ.

Umesh::ഉമേഷ് May 20, 2009 at 12:21 PM  

ചോദ്യം തെറ്റാണു്. ABC, PQR എന്നിവ സദൃശമല്ല. ABC, RQP ഇവയാണു സദൃശം.

ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നു വശങ്ങളും മറ്റേതിന്റെ മൂന്നു വശത്തോടു സമാന്തരമായതിനാൽ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളുകളും തുല്യമായിരിക്കും. അതിനാൽ അവ സദൃശങ്ങളാണു്.

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer