മോഡല്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്കു ശേഷം അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ ഗണിതമൊഡ്യൂളുകള്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ഓരോ ദിവസവും മാത്‍സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കുക.

ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍
ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ SSLC Maths 'D+' ലവല്‍ ചോദ്യശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം
(40 Questions) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (Click here to view the post)
Annual Exam Time Table


Sample IT Qns for SSLC, STD IX,VIII | I-Exam Portal (Hall Ticket published.)
LSS / USS Link | Noon Meal Data Entry | പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്‌സ് പ്രിപ്പറേഷന്‍(പഴയ പോസ്റ്റ്)

മുന്തിരിങ്ങയുടെ എണ്ണം എത്ര ?

>> Wednesday, April 29, 2009

ഒരാള്‍ 5 ദിവസം കൊണ്ട് 100 മുന്തിരിങ്ങ തിന്നു. ഓരോ ദിവസവും തലേ ദിവസത്തേക്കാള്‍ 5 എണ്ണം വീതം അയാള്‍ കൂടുതല്‍ തിന്നുന്നുണ്ട്. എങ്കില്‍ ആദ്യ ദിവസം അയാള്‍ എത്ര മുന്തിരിങ്ങ തിന്നു എന്നു പറയാമോ?
കഴിയുമെങ്കില്‍ ഉത്തരം എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറയുമല്ലോ...


30-4-2009
ഈ ചോദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ പല അദ്ധ്യാപകരും (ഗണിതസ്നേഹികളും) അതിനുത്തരം ഉടനടി കമന്‍റുകളിലൂടെയും മെയിലിലൂടെയും നല്‍കുകയുണ്ടായി. ശരിയുത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു കമന്‍റുകള്‍ ഈ പോസ്റ്റിനൊപ്പം കാണാവുന്നതാണ്. പരിശോധിക്കുമല്ലാ. കഴിയുമെങ്കില്‍ പോസ്റ്റിങ്ങ് നടത്തുന്നവരുടെ പേര് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയാല്‍ നല്ലത്. എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നം സോള്‍വ് ചെയ്യാന്‍ സഹകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.

ജൂണ്‍ മാസത്തോടെ നമുക്ക് പഠനവിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചക്കെടുക്കണം. അതിന് നിങ്ങളുടെ കൂടി സഹകരണം ലഭിച്ചേ പറ്റൂ. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ലിനക്സ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളു.

ഹരി & നിസാര്‍

3 comments:

Anonymous April 29, 2009 at 2:51 PM  

Answer is 10

x+(x+5)+(x+10)+(x+15)+(x+20) = 100

5x+50 = 100

5(x+10) = 100

5(x+10) = 100
------- ---
5 5

x+10 = 20
x = 20-10
x = 10

There for 10+15+20+25+30 = 100

Anonymous April 29, 2009 at 2:52 PM  

Answer is 10

x+(x+5)+(x+10)+(x+15)+(x+20) = 100

5x+50 = 100

5(x+10) = 100

5(x+10)/5 = 100/5


x+10 = 20
x = 20-10
x = 10

10+15+20+25+30 = 100

Umesh::ഉമേഷ് May 20, 2009 at 12:10 PM  

ഇപ്പോഴാണു് ഇതു കണ്ടതു്. മറ്റു ചില വഴികൾ.

2, 3, 4, 5 ദിവസങ്ങളിൽ 5, 10, 15, 20 ഇത്രയും കൂടുതൽ തിന്നു. മൊത്തം 50. ബാക്കി 50. അഞ്ചുകൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ 10.

ഇനി, ഇതു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ (പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു്) വക ഒരു വഴി.

ഗച്ഛഹൃതേ ഗണിതേ വദനം സ്യാദ്
വ്യേകപദഘ്നചയാർദ്ധവിഹീനേ

ഇതനുസരിച്ചു് ഗണിതത്തെ (100) ഗച്ഛം (5) കൊണ്ടു ഹരിച്ചു് അതിൽ നിന്നു് ഒന്നു കുറഞ്ഞ പദത്തെ (5) ചയത്തിന്റെ (5)പകുതി കൊണ്ടു ഗുണിച്ചതു കുറച്ചാൽ വദനം കിട്ടും.

ഇവിടെ ഗണിതം = മൊത്തം തുക = 100
ഗച്ഛം = പദം = number of terms = 5
ചയം = ഓരോ ദിവസവും കൂടുന്നതു് = 5
വദനം = ആദ്യത്തെ സംഖ്യ.

ഉത്തരം = (100/5) - (5-1)5/2 = 20 - 10 = 10

ഫോർമുലയായി പറഞ്ഞാൽ

a = S/n - (n-1)d/s

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer