മോഡല്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്കു ശേഷം അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ ഗണിതമൊഡ്യൂളുകള്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ഓരോ ദിവസവും മാത്‍സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കുക.

ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍
ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ SSLC Maths 'D+' ലവല്‍ ചോദ്യശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം
(40 Questions) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (Click here to view the post)Sample IT Qns for SSLC, STD IX,VIII | I-Exam Portal (Hall Ticket published.)
LSS / USS Link | Noon Meal Data Entry | പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്‌സ് പ്രിപ്പറേഷന്‍(പഴയ പോസ്റ്റ്)

School calendar

>> Sunday, March 1, 2009
5 comments:

Anonymous March 3, 2009 at 6:26 PM  

Great work!!!
Thanks

വി.കെ. നിസാര്‍ March 3, 2009 at 6:31 PM  

Fantastic!!
Keep up the good work HARI!!!

ViswaPrabha | വിശ്വപ്രഭ June 12, 2009 at 8:00 PM  
This comment has been removed by the author.
ViswaPrabha | വിശ്വപ്രഭ June 12, 2009 at 8:04 PM  
This comment has been removed by the author.
ViswaPrabha | വിശ്വപ്രഭ June 12, 2009 at 8:25 PM  

ഇതെല്ലാം കൂടി ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിൽ ഒരു പബ്ലിക്ക് കലണ്ടറായി ചേർത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്കു് അത് സ്വന്തമായും കൂട്ടായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. കൂടാതെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർക്കു് അത് തിരുത്തുവാനും പുനഃക്രമീകരിക്കാനും വേണ്ട അനുമതിയും നൽകാം.

viswaprabhaഅറ്റ് ജീമെയിൽ.കോം

സാധാരണ വെബ്പേജ് ആയി കാണാൻ:
http://www.google.com/calendar/embed?src=04lfbqcgk28omb5ibsd3gc6pik%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/India

ഔട്ട്ലുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ:
< a href="http://www.google.com/calendar/ical/04lfbqcgk28omb5ibsd3gc6pik%40group.calendar.google.com/public/basic.ics">http://www.google.com/calendar/ical/04lfbqcgk28omb5ibsd3gc6pik%40group.calendar.google.com/public/basic.ics< /a>

ബ്ലോഗിലോ മറ്റു വെബ്പേജുകളിലോ ഉള്ളടക്കമായി ചേർക്കാൻ:
< iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?title=DSMA%20Calendar&height=600&wkst=1&bgcolor=%2399ffff&src=04lfbqcgk28omb5ibsd3gc6pik%40group.calendar.google.com&color=%238D6F47&ctz=Asia%2FCalcutta" style=" border:solid 1px #777 " width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no">< /iframe>

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer