ഐ.ടി. തിയറി പഠിക്കാം. പരീക്ഷയിലേത്പോലെ

ഐ.ടി. 8&9

>> Wednesday, January 16, 2019


എട്ട് ഒന്‍പത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. തിരക്കുകള്‍ കാരണം ക്ലാസ്സുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ താമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.8,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ തുടര്‍ പാഠങ്ങള്‍ ഒരോ ദിവസങ്ങളിലായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

1 മുതല്‍ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠങ്ങള്‍ തിരക്ക് ഒഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

പത്താം ക്ലാസ്സിന്റ ഐ.ടി വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ DVD യായി ലഭ്യമാകുന്നതിന് 9745817710 എന്ന നമ്പരില്‍ വിളിക്കുക.

അധ്യായം 6
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8 Click here
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9 Click Here

9 comments:

A TEACHER January 24, 2019 at 11:18 AM  

THANK U SO MUCH SIR.....IT'S SO HELPFUL....

Latha Vijay January 30, 2019 at 2:12 PM  

വളരെയധികം ഉപകാരപെട്ടു.നന്ദി

sureshkumar td February 7, 2019 at 6:27 AM  

more helpful....thanks

Unknown February 19, 2019 at 6:55 PM  

More useful

mangalam February 20, 2019 at 7:15 AM  

Super thank you sir

Unknown February 22, 2019 at 12:14 AM  

Thank you sir

Success Tutorials April 5, 2019 at 3:38 PM  

Worried about the quality education of your child? Get expert home tutors at your door step.
Visit us: Success Home Tuition

Indian Academy Sharjah May 9, 2019 at 4:17 PM  

Mathematical education is most important factor for children educational development.about maths tutorial visit this site.Thanks. Best cbse schools in sharjah

Admin LK May 12, 2019 at 9:03 PM  

LORONG KATA atau Lorong Kata adalah salah satu website yang dirancang oleh beberapa aktivis dan mahasiswa untuk menuangkan ide-ide publik dalam bentuk fiksi maupun semi-fiksi. Baik dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan olahraga maupun budaya. Asuransi Kendaraan MSIG

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer