ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സേ പരീക്ഷാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ "Downloads"ല്‍..

ENGLISH MODEL TEACHING MANUAL

>> Saturday, November 25, 2017


The materials included in IN THIS ZIP FOLDER is prepared by Smt.Leena V, HSA(Eng), GHSS Kodungallur . She claims it will be useful for teachers while preparing their own. Kindly download and check. Your comments will be helpful.

4 comments:

MUKESH KUMAR KUMAWAT December 6, 2017 at 3:10 PM  
Thank you sir to provide me information of Odisha SCERT Application Form 2018. When will the application form available here.

nageena Nageena Muzaffer December 13, 2017 at 4:29 PM  

Question idunna aalukalod...plz second term questions mathram idu..endhinaan ithra tough aakkunnadh..avarum manushyaralle adhukond plz plz plZ

nageena Nageena Muzaffer December 13, 2017 at 4:30 PM  

plZ exam easy aakku

Muskan Holidays January 24, 2018 at 11:42 AM  

Such a nice blog thanks for sharing us and this is very useful.
Booking for cheap flights tickets link below :
Muskanholidays.blogspot.com
Cheap flights tickets
Book domestic cheap flights
Book flights tickets domestic
Book flights online
Cheap flights
Cheap flights tickets domestic
Best price for flight tickets
http://www.muskanholidays.com/

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer