പുതിയ ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് കിട്ടിയവര്‍ക്ക്‌ Gain PFല്‍ പി.എഫ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഓണ്‍ലൈനായി ഉള്‍പ്പെടുത്താം.

>> Wednesday, November 9, 2016

എങ്ങിനെ ഗെയിന്‍ പിഎഫ് ലോണിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് മാത് സ് ബ്ലോഗില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ്. നിലവില്‍ ഗെയിന്‍ പി എഫില്‍ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ പി.എഫ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2015-2016 കാലയളവിലെ ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് പി.എഫ് വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും. ഇതേക്കുറിച്ച് ചുവടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വായിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റായി ഉന്നയിക്കുമല്ലോ.

നിലവില്‍ ഒരു പി.എഫ് ലോണിന് ഗെയിന്‍ പി.എഫ് സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എ.പി.എഫ്.ഒ ഓഫീസിലേക്ക് മാന്വലായി ലോണ്‍ അപേക്ഷയും സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റും മറ്റ് രേഖകളും നല്‍കേണ്ടി വരുന്നു. 2014-15 ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചവരുടെ കാര്യത്തില്‍ 01.04.2015 മുതല്‍ 31.03.2016 വരെയുള്ള മാസം തിരിച്ചുള്ള പി.എഫ് വിവരങ്ങളും 2015-16 ഓപ്പണിങ്ങ് ബാലന്‍സും കുറവ്‌ ചെയ്യേണ്ട അരിയറിന്റെ വിവരങ്ങളും 2015-16 ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് 2016-17 ഓപ്പണിങ്ങ് ബാലന്‍സും കുറവു ചെയ്യേണ്ട അരിയറിന്റെ ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്.

2015-16 ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചവരുടെ കാര്യത്തില്‍ ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ബാലന്‍സ് തുക കൂടാതെ കുറവു ചെയ്യേണ്ട അരിയറിന്റെ ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മാത്രം മതി എന്നതിനാല്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനാല്‍ മാന്വല്‍ കോപ്പി നല്‍കുന്നത് ഒഴിവാക്കി പി.എഫ് ലോണുകള്‍ പാസാക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടി വേഗത്തില്‍ വരിക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ട പ്രാരംഭ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ബാലന്‍സ് തുകയില്‍ കുറവു ചെയ്യേണ്ട നേരത്തേ പി.എഫില്‍ മെര്‍ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി.എ/സാലറി അരിയറിന്റെ ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഗെയിന്‍ പി.എഫ് സൈറ്റില്‍ പുതുതായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അവസാനമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ബാലന്‍സ് തുകയില്‍ കുറവു ചെയ്യേണ്ട ഗഡുക്കളായുള്ള അരിയര്‍ തുകയും അതുമായി ബന്ധപെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നമ്പറും തീയതിയും പ്രസ്തുത തുകകള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതിന് അനുവദനീയമായ തീയതിയും ആണ് നിലവില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടത്.

എ.ബി.സി.ഡി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗത്താണ് അരിയര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള ഫീല്‍ഡുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

31 comments:

Hari | (Maths) November 9, 2016 at 10:04 PM  

2015-2016 കാലയളവിലെ ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് പി.എഫ് വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും. കടലാസ് രഹിത വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കമാണിതെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.

ALPSPOTHI POTHI November 11, 2016 at 11:02 PM  

Detailed Splitup of Total Arrear amount to be Excluded from last CC save ആകുന്നില്ല

AMLPS Thekkan Kuttoor November 13, 2016 at 3:56 PM  

ABCD details Save ആകുന്നില്ല.

Sasidharan P.V November 14, 2016 at 2:05 PM  

എ.ബി.സി.ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സേവ് ആവാത്തതിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ?

Navaneeth Muraleedharan November 14, 2016 at 6:46 PM  

What is the full form of VICTERS??...... anybody pls...
Is it Versatile ICT Enabled Resource for Students OR Virtual Classroom Technology on EDUSAT for Rural Schools ???????????

അനില്‍കുമാര്‍ November 15, 2016 at 9:07 PM  

ABCD details Save ആവാത്ത വിവരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണറിഞ്ഞത്. ഇത്തിരി wait ചെയ്യാം..ഇല്ലേ?
Versatile ICT Enabled Resource for Students തന്നേ.

stjosephs November 28, 2016 at 1:48 PM  

Sir,
I have entered opening balance entry & then entered all the split up of DA arrears and respective GO , date & withdrawals allowed dates, but could not save. So I cannot verify the opening balance of the applicant who want PF Loan. Whom should I contact.

Sr ANNA P A
H.M.,St JOSEPHS GUPS MANACHERRY.

Headmaster BYKVHSS Valavannur December 1, 2016 at 3:40 PM  

ഞങ്ങള്‍ക്ക് അരിയര്‍ ഇല്ല. എങ്ങിനെ എബിസിഡി സ്റ്റേറ്റ് മെന്‍ന്‍റ് എടൂക്കും

bykvhss valavannur

PRAVEEN KUMAR December 4, 2016 at 3:38 PM  

സര്‍,
അരിയര്‍ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് എങ്ങിനെ?(2013-14,2014-15 & 2015-16) ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡില്‍ (53% ഡി.എ മുതല്‍) പി എഫില്‍ ലയിപ്പിച്ചില്ലേ? അരിയര്‍ ഇല്ലാ എങ്കില്‍ zero എന്ന് ചേര്‍ത്താല്‍ മതിയാകില്ലേ? ഓപ്പണിങ്ങ് ബാലന്‍സ് മാത്രം കാണിച്ച് ABCD പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാമല്ലോ.

PRAVEEN KUMAR. N. PAI

PRAVEEN KUMAR December 4, 2016 at 3:46 PM  

ഗെയിന്‍ പി എഫില്‍ NRA/TA ലോണ്‍ അപേക്ഷികുമ്പോള്‍ SEPT 2016 വരേയുള്ള ഗഡു ABCD ല്‍ കാണുന്നുണ്ട് (Last Week)

PRAVEEN KUMAR December 8, 2016 at 6:43 PM  

ഗെയിന്‍ പി എഫില്‍ ഇന്ന് ലോണ്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോള്‍ 1-4-2016 ന് ശേഷം ക്യാഷ്ചെയ്ത ലോണ്‍ തുക gainpf abcd യില്‍ update ആകുന്നുണ്ട്.

praveen

PRAVEEN KUMAR December 8, 2016 at 6:43 PM  
This comment has been removed by the author.
sndphss December 11, 2016 at 10:08 AM  

HOW TO DELETE/EDIT A REJECTED NRA APPLICATION

palakkuty school December 15, 2016 at 3:16 PM  

ABCD Statement Save Akunnilla.Pariharamargam ? Plz Help

Alan Pious December 15, 2016 at 8:17 PM  

I got my credit card from the 2015-2016.I had sanctioned my loan on November,2015.For the time being,i had made 4 payments.In the current financial year,i want to take a new loan. How to submit an OB loan?

ranjini December 23, 2016 at 10:25 PM  

How to edit the amount in verified NRA aplication

Prasanth Kumar December 23, 2016 at 10:33 PM  

ABCD Statement Save Akunnilla. WHAT CAN i DO? Pzs help me, sir

Prasanth Kumar December 23, 2016 at 10:33 PM  

ABCD Statement Save Akunnilla. WHAT CAN i DO? Pzs help me, sir

Dinesh Npai December 31, 2016 at 2:18 PM  

How to get ABCD statement ?

SchoolBlog January 6, 2017 at 10:24 AM  

അരിയര് DAയും ലോണ് തുകയും അപേക്ഷയില് നല്കാത്തതിനാല് APFO അപേക്ഷ മടക്കിയിരുന്നു ആയത് ശരിയാക്കി വീണ്ടും സബ്ബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന് എന്തു ചെയ്യണം

Satheesan Master January 22, 2017 at 11:53 PM  

സർ, ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ABCD SPARK DATA ൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ലോൺ തിരിച്ചടവും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തിരിച്ചടവും മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളു.

ജനുവരി വരെയുള്ളത് കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് CONSOLIDATED AMOUNT തെറ്റായി കാണിക്കുന്നു.എന്ത് ചെയ്യും...?

Zain January 31, 2017 at 12:05 AM  

സർ, ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ABCD SPARK DATA ൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ലോൺ തിരിച്ചടവും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തിരിച്ചടവും മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളു.

ജനുവരി വരെയുള്ളത് കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് CONSOLIDATED AMOUNT തെറ്റായി കാണിക്കുന്നു.എന്ത് ചെയ്യും...?

amlpskuttur pakkada February 16, 2017 at 7:40 AM  

we have got new creditcard 2015-16.couldnot enter opening balance .previous year creditcard opening balance entered.

Nazar March 19, 2017 at 12:00 PM  

സര്‍,
എ.പി.എഫ്.ഒ സ്ക്രുടിനി,verification,എന്നിവ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ടി.എ/എന്‍.ആര്‍.എ അനുവദിക്കുന്ന അധികാരിക്ക്‌ അപേക്ഷ,എ.ബി.സി.ഡി,എന്നിവയുടെ ഹാര്‍ഡ്കോപി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ.പല sanctioning അധികാരികളും ഇത് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. GAIN പി.എഫിന്റെ അന്തസത്തക്ക് ഇത്എതിരല്ലേ?

Gireesh Vidyapeedham April 7, 2017 at 5:37 AM  

login ചെയയാന്‍ പറ്റുന്നില്ല.pen, date of birth correct ആയി ഉപയോഗിച്ചു. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്

Fikri Ferdiansyah April 14, 2017 at 1:16 PM  

I am very happy because they can find information about this excellent, This is one of information that has long was I was looking for, I hope you continue to update the latest information more definitely still associated with it, Maybe I'll come back again to visit here to find other interesting information, Thank you so much because you have been willing to share it all, And this course I will inform all my friends to the same'm looking for this information ..

Obat Nyeri Ulu Hati Obat Kencing Manis Cara Memesan QnC Jelly Gamat Obat Gangren Obat Trigger Finger Obat Infeksi Mata Obat Hemofilia Obat Nyeri Tumit Obat Hematuria

AMLP SCHOOL Pallappuram November 10, 2017 at 11:36 AM  

2015-16 credit card kitty. TA apply cheyyan vendi DA Arrear entry& verify cheythath 2015-16 credit cardileth mathram, old cc yile DA koodi cherkkan paranju reject cheythu. VErify cheytha DA arrear reset cheyyan kazhiyunnilla. enthu cheyyum?

amlpskuttur pakkada April 12, 2018 at 3:42 PM  

How to edit ob loan department sanctioned

chittettu May 20, 2018 at 10:29 AM  

ഓപ്പണിംങ് ബാലന്‍സ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ ജീവനക്കാരിയുടെ പേരും പെന്‍നമ്പറും ചേര്‍ത്തത് തെറ്റിപ്പോയി.ഇത് ശരിയാക്കുവാന്‍എതുചെയ്യണം സര്‍

Couple December 17, 2018 at 12:41 PM  

Hopefully with the content on this blog, I can add to my insight, thank you |
Cara Menghancurkan batu empedu |
Hancurkan Batu Empedu |
Obat Penghancur Batu Empedu |

Unknown December 21, 2018 at 5:54 PM  

sir,
schoolile oru employeyude OB Loan Entry cheaithathinu sesham HM loginil verification cheyyuvan sadikkunnilla. enthanu cheyyendathu?

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer