ഉപജില്ലാ കലോത്സവ ഫലങ്ങള്‍ "Results" പേജില്‍...

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവ ഫലങ്ങള്‍

MID DAY MEAL - Monitoring : Directions for online entry | Website

Class X Biology Simplified Notes (units 6&7) both media.

>> Tuesday, November 29, 2016


പത്താംക്ലാസിലെ ബയോളജിയിലെ ആറും ഏഴും യൂണിറ്റുകളുടെ ലഘുനോട്ടുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. തയാറാക്കിയത്, പ്രത്യേക പരിചയപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത റഷീദ് സാറാണ്.ബയോളജിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെക്സ്റ്റ്ബുക്ക് കമ്മിറ്റിയിലുമൊക്കെ അംഗമായ സാറിന്റെ ഷോട്ട്നോട്ടുകള്‍ക്ക് ഇവിടെ ആരാധകരേറെയാണ്. ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിട്ടുകഴിയുമ്പോള്‍ ആദ്യ കമന്റുകളില്‍ സ്ഥിരമായുയരുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലാണ് പോസ്റ്റെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷന്‍! ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലോ, മലയാളം വേര്‍ഷനും!! ഇതു രണ്ടും താഴേനിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സംശയങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ, അല്ലേ?
Unit 6 (Eng. Medium)


Unit 6 (Mal. Medium)


Unit 7 (Eng. Medium)


Unit 7 (Mal. Medium)


0 comments:

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer