ഗണിത മോഡല്‍ പരീക്ഷാ ഉത്തരസൂചികള്‍ താഴെ പോസ്റ്റില്‍....

SSLC IT Examination Circular

NIME – 2011

>> Thursday, August 11, 2011


NATIONAL INITIATIVE ON MATHEMATICS EDUCATION (NIME – 2011) SOUTHERN REGIONAL CONFERENCE11-13, November 2011

കൊച്ചി സര്‍വ്വകലാശാല ഗണിതവിഭാഗം മേധാവിയും ഇന്ത്യക്കകത്തെന്നപോലെ പുറത്തും പ്രശസ്തനായ ഗണിത വിശാരദനുമാണ് ഡോ. വിജയകുമാര്‍. ഗണിതശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകന്‍ കൂടിയായ സാറിന്റെ ടെലിഫോണ്‍ സന്ദേശവും തുടര്‍ന്നുള്ള ഇമെയിലും അടുത്ത നവമ്പറില്‍ കൊച്ചിയില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗണിത വിദ്യാഭ്യാസ തെക്കന്‍ മേഖലാ കോണ്‍ഫറന്‍സിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഈ വിവരങ്ങള്‍ മാത്​സ് ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒട്ടേറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങള്‍ നിവൃത്തിക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനം രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോം കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂരിപ്പിച്ചയക്കാന്‍ മറക്കില്ലല്ലോ..?

Organized by : Kerala Mathematics Teachers Association (KMTA), Bharatiya Vidya Bhavan (Cochin Kendra) and Association of Mathematics Teachers of India (AMTI).
Venue : Bhavan’s Vidya Mandir, Elamakkara, Cochin- 682026

CALL FOR SUBMISSIONS
Mathematics – Popularly known as the ‘Queen of all Sciences’ is regarded as a core part of the school curriculum across the world. It is also in the core curriculum for a wide range of basic and professional courses. Many teachers, educators and mathematicians have responded to the challenge of teaching mathematics effectively in diverse ways: some have developed powerful pedagogical approaches or learning materials, some have introduced innovations in their teaching, some have worked with teachers, some with students, and some have taken up research to understand more deeply the teaching and learning of mathematics. To discuss the current status and trends in mathematics education research and in the practice of mathematics teaching at all levels, the International Commission on Mathematical Instruction (ICMI), a constituent of the International Mathematical Union (IMU) has been organizing the International Congress on Mathematics Education (ICME), every four years. The Congress will gather a broad spectrum of participants such as researchers in mathematics education, teacher educators, practicing teachers, mathematicians and others interested in mathematics education. One of the important academic activities of ICME is National Presentation; during which the representatives of a particular country will make a presentation on the current status and trends in mathematics education in that country. An exhibition, video shows, CD-ROMs and so forth may accompany these national presentations. India will make one of the national presentations in the ICME -12 (www.icme12.org) scheduled to be held at Seoul, S.Korea from 8 – 15, July 2012. To provide an input for the national presentation of our country and to bring together on a single platform the important and significant innovations and efforts to improve mathematics education in school and in higher education, a Southern Regional Conference on Mathematics education is being organized from 11 - 13, November 2011 at Cochin. This conference aims to build awareness of such efforts in the community of mathematics educators in the Southern Region – Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry and Kerala. The proceedings of the conference will also be an input for a report on the status of mathematics education in India, which is being compiled under the auspices of the Indian National Science Academy. Teachers, educators and mathematicians belonging to the Southern Region are invited to send their submissions to the conference on any one of the following themes: 1. Historical and cultural aspects of mathematics and mathematics education 2. Mathematics curriculum and pedagogy at various levels: elementary, secondary and tertiary education, including nurture and enrichment initiatives. 3. Teacher education and development Submission of Proposals: Presentation at the conference on these and related themes can be in the form of poster exhibit or an oral presentation. For both the forms, authors have to submit an extended abstract of about 500 words on their study / innovation / theoretical analysis. The abstract should contain a brief description of the aim of study or innovation, the target group, the period of the intervention, description of what was done and the outcomes. Please send the extended abstract to vambat@gmail.com. Deadlines and Important dates: Submission of proposal : 5 October 2011 Notification of acceptance of proposal : 15 October 2011 Registration : 20 October 2011 Final submission of written report/poster : 30 October 2011 Registration Fee : Rs.300/- to be paid at the registration counter on 11 November 2011. The Registration fee includes food and accommodation during the conference days . The funds for the conference are limited. But we will try to provide travel support ( 3AC train fare) for a limited number of participants. Total number of participants will be limited to 125. Those who are interested to participate may send the registration form to Mr.K.Suresh, Vice Principal, Bhavan’s News Print Vidyalaya, Kottayam -686616 or by email to kuttath.suresh@yahoo.com Local Organising Committee : Hon’ble Justice T.L.Viswanath Iyer – Chairman (Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, Kochi Kendra) Smt. Meena Viswanathan (Education Officer, Bharatiya Vidya Bhavan) Sri. R.Ramanujam ( Secretary, KMTA, MNKM Govt Higher Secondary School, Pulapetta, Palakkad ) - Local Convener Sri. K.Suresh (Bhavan’s News Print Vidyalaya,Velloor) – Local Convener Smt. Anice George (Cochin Refineries School, Cochin) Sri. Martin T.G (Cardinal Higher Secondary School, Thrikkakara, Cochin) Sri. Hari Govindan K.V. (GHSS, Vennala, Cochin) Smt. Vijaya C.K. (Bhavan’s Vidya Mandir, Elamakkara, Cochin) Academic Committee Dr. E.Krishnan (President, KMTA, Formerly of University College, Trivandrum) Sri. A.Athmaraman ( Sri Sarada Secondary School, Chennai ) Dr. Shailesh Shirali (Rishi Valley School, Rishi Valley , Andhra Pradesh) Dr. M.Jathavedan (Emeritus Professor, Dept. of Computer Applications, CUSAT) Dr. A.Vijayakumar (Academic Secretary, KMTA , Professor ; Head, Department of Mathematics, Cochin University of Science and Technology, Cochin-682 022 (vambat@gmail.com) - Regional Convener.

Application for REGISTRATION is attached as the last page of The PDF Copy

1 comments:

vijayan August 21, 2011 at 6:36 PM  

ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു.

♡Copy the contents with due courtsey. Adnins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer