SSLC Model : Maths, Physics, English Answer Keys

>> Saturday, February 16, 2013


2012-13 S.S.L.C മോഡല്‍ പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് . ആദ്യം കണക്ക് തന്നെയാകട്ടെ .മാത്സ്ബ്ലോഗിനോട് ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന മറ്റുവിഷങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ പതിവുപോലെ ഉത്തരങ്ങള്‍ അയച്ചുതരുമെന്ന് അറിയാം . അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് . നിലവാരമുള്ള നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് മോഡല്‍ പേപ്പറിലുള്ളത് എന്ന് കരുതാം . ചില കുഴപ്പങ്ങള്‍ കാണുന്നുമുണ്ട് . ഉദാഹരണമായി അന്തര്‍വൃത്ത നിര്‍മ്മിതി തന്നെ.രണ്ട് വശങ്ങളും ഉള്‍ക്കോണുമാണ് നിശ്ചിത ആകൃതി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ത്രികോണനിര്‍മ്മിതിക്കുവേണ്ടത് . നാലാംചോദ്യം സൈദ്ധാന്തികമായി തെളിയിക്കാന്‍ പറ്റുന്നവര്‍ ചുരുക്കം . ചെയ്യുന്നവര്‍ A+ ന് അര്‍ഹര്‍ തന്നെ . ഉദാഹരങ്ങളിലൂടെ നിഗമനത്തിലെത്തുന്ന രീതി തുടര്‍ന്നാല്‍ കുറ്റം പറയാന്‍ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഘടനയും സമീപനവും .എന്നാല്‍ തിയറിറ്റിക്കലായ രീതിയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉചിതമെന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചറിയോണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് . ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തുറന്ന ചോദ്യം തന്നെ . 6 , 12 , 18 --- എന്ന് എഴുതിയവരാണ് കൂടുതല്‍ . അതുനിര്‍ബന്ധമില്ലെന്നും പൊതുവ്യത്യാസം 6 ആയി നിജപ്പെടുത്തുന്ന ഏതോരു ശ്രേണിയും ശരിയാണെന്ന് കു്ുട്ടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് .മാധ്യവും മധ്യമവും കുട്ടിക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നു. നിര്‍മ്മിതി ഇപ്പോള്‍ കുട്ടിക്ക് പരിചിതം തന്നെ. 15(A) , 21എന്നിവ പുതിയതുതന്നെ. ഇനി ഉത്തരസൂചികയെക്കുറിച്ചു് ഒരു വാക്ക് . രണ്ട് പേജില്‍ ഒരുക്കി latex ലാണ് തയ്യാറാക്കിയത് . പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കമന്റായി അറിയിക്കുമല്ലോ . 

Mathematics Answers (Malayalam Medium) Prepared By P.O.Sunny, G.H.S.Thodiyoor

Mathematics Answers (English Medium) Prepared By John.P.A, Maths Blog Admin

English Answers Prepared By K J Shiby, Kalladayil, GGHSS Balussery, Kozhikode

Physics Answer key Prepared by Shabeer V, Valillapuzha

Physics Answers Prepared By Shaji, GHSS Pallickalattingal

78 comments:

VIVEK.S February 16, 2013 at 7:59 AM  

Please check the answer of 9th question. The probability to getting same colour of balls is 54/100

VIVEK.S February 16, 2013 at 8:00 AM  

Please check the answer of 9th question. The probability to getting same colour of balls is 54/100

JOHN P A February 16, 2013 at 8:03 AM  

നന്ദി Vivek sir , ഉടനെ തിരുത്താം .

Sreejithmupliyam February 16, 2013 at 8:06 AM  

Thank you John Sir....
Thank you Mathsblog.....

I did't get the question paper.....
Please publish it..

Mubhmed February 16, 2013 at 8:09 AM  

Why are you using the answer of the 15th question in that way? As we have to find the total length we need only multiply 10 with 10 only. In the question they said 10 cm wires are joined at one end and angled at different degrees. So as calculated only 10 wires are needed. in the figure we have to consider only the straight wires, not the circular ones. The circular ones are not wires.
Give clarifications

vidya February 16, 2013 at 10:47 AM  

ജോണ്‍ സാര്‍,
ഉത്തരസൂചികയിലെ ചില സംശയങ്ങള്‍
Q No 9 രണ്ടു പന്തുകളും ഒരേ നിറമാകാനുള്ള സാധ്യത 54/100
Q No 15 10 സെ മി നീളമുള്ള കമ്പികളുടെ ഒരഗ്രം ചേര്‍ത്തുവച്ച് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാറ്റേണ്‍ ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ അതിനുപയോഗിച്ച കമ്പികളുടെ നീളം 10 x 10 = 100 എന്തിനാണ് വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എടുക്കുന്നത്. വൃത്തത്തിന്റെ ആരവും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. തന്നിര്ക്കുന്നത് കമ്പിയുടെ നീളമല്ലേ ?
Q No 16 കുട്ടികള്‍ക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കും തീര്‍ച്ച.
എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി വരച്ചത് AB 7 cm ല്‍ വരച്ചു. B യില്‍ 65 ഡിഗ്രിയില്‍ കോണ്‍ വരച്ചു ( BD). A യില്‍ നിന്നും 6.5 cm ല്‍ വരച്ച ചാപം BD യെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളില്‍ ഖണ്ഡിച്ചു. അങ്ങനെ വരച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ അന്തര്‍വൃത്തം വരച്ചു. ഇതില്‍ തെറ്റുണ്ടോ ?
‌Q No 20 മീഡിയന്‍ 44 അല്ലേ ?
Q No 22 ഉത്തരം 833 പൂര്‍ണ്ണഗോളങ്ങള്‍ അല്ലേ ?

JOHN P A February 16, 2013 at 12:45 PM  

ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി update ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . Thankyou Mohammed sir , Vidya teacher.

ANIL February 16, 2013 at 12:45 PM  

IN Q NO.20 MEDIAN IS 44
IN Q.NO 15
THE TOTAL LENGTH OF METAL ROD IS 100
(NOT GIVEN CIRCLE IS MADE BY METAL ROD)

IN Q NO. 16
NOT ABLE DRAW TRIANGLE ABC WITH GIVEN MEASURES

anuaysanand February 16, 2013 at 12:49 PM  

Qn .12
Since the slopes of the lines AB,BC,AC are different ABC forms a triangle is it correct?

Shahid Ibrahim February 16, 2013 at 12:49 PM  

ഫേസ് ബുക്ക്‌ , ഗൂഗിള്‍ എന്നിവയില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു.

sanukallada February 16, 2013 at 1:09 PM  
This comment has been removed by the author.
sanukallada February 16, 2013 at 1:09 PM  

22ാം ചോദ്യത്തിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
https://dl.dropbox.com/u/50839146/maths%2022.png

sanukallada February 16, 2013 at 1:09 PM  
This comment has been removed by the author.
Sunny.P.O February 16, 2013 at 1:22 PM  

SSLC MODEL EXAM Mathematics മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരസൂചികയ്ക്കായി www.ghsthodiyoor.webs.com സന്ദര്‍ശിക്കുക.
By Sunny.P.O
GHS Thodiyoor

SINDHU A February 16, 2013 at 1:44 PM  

15th question. Total expense=120000

Shabeer Vpuzha February 16, 2013 at 2:07 PM  

physics model exam 2013 answers

https://docs.google.com/file/d/0By8v-iRvTHxreTZoZE0wZXBaVnc/edit?usp=sharing

unni February 16, 2013 at 3:39 PM  

sir
kindly explain the answer of 5th question

vipin mp February 16, 2013 at 4:23 PM  

22nd question's answer

volume of compound = 240 pi

volume of 1 sphere = 4/3*pi*(6/10)^3

volume of compound/volume pf sphere = no of spheres = 833.3...

complete sphere =833

Aswanth Ep February 16, 2013 at 5:27 PM  

വളരെ നന്നായി.സാറെ,ചോദ്യങ്ങളിങ്ങനെ തുടക്കം മുതലൊടുക്കം വരെയെന്നപോലെ റൂട്ടും പോയിന്റുമൊക്കയായത് ചിലരെയൊക്കെ വല്ലാതെ കുഴക്കി.സാറിന് ഈ ചോദ്യങ്ങളെക്കുരിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമന്താണ്....?
കോണടയാളപ്പടുത്തുവാനില്ലായിരുന്നല്ലോ.പബ്ലിക്കിലുണ്ടാകുമായിരിക്കുമല്ലേ...............

sanukallada February 16, 2013 at 5:42 PM  
This comment has been removed by the author.
MURALEEDHARAN.C.R February 16, 2013 at 5:49 PM  
This comment has been removed by the author.
MURALEEDHARAN.C.R February 16, 2013 at 5:53 PM  4-)ം ചോദ്യം
nപദങ്ങളുടെതുക = (d/2)n^2 +(a-{d/2})n
= 9n^2 +6n
= (3n)^2 + 2*3n
= (3n+1)^2 - 1
എന്നരീതിയില്‍ പോയാല്‍ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകുമെന്നുതോന്നുന്നു

Mubhmed February 17, 2013 at 8:52 AM  

Answer of fifth question
Let <PQR = x, then <PSR = 2x. If <SPR = y, then <SRP = y. Hence by considering triangle SPR, 2x+y+y=180,
hence x+y=90

Sujith k.s February 17, 2013 at 9:14 AM  

ജോണ്‍ പി.എ സര്‍,
21-ആം ചോദ്യത്തില്‍ ത്രികോണത്തിന്‍റെ പരിവൃത്തവ്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഒന്നുപറഞ്ഞുതരാമോ...

vijayan February 17, 2013 at 9:49 AM  

john sir, pl check the answer of 21,to find the diameter and the length of the other sides of triangle
is AP a straight line passing thru centre ?

ansarck February 17, 2013 at 10:01 AM  

what is the answer of Q23,how?


vijayan February 17, 2013 at 10:16 AM  

q21
DIAMETRE= 10/.64=15.625
AB= 15.625* SIN75=15.156
AC= 15.625* SIN 65= 14.218

scout amarnath February 17, 2013 at 12:11 PM  

sir,
what is the answer of question no.23,18&21

vava k February 17, 2013 at 12:39 PM  

സര്‍.
സാധ്യതാ ഗണിതത്തിലെ ചോദ്യം 9-(b)-യുടെ ഉത്തരം 1-54/100 എന്നെടുക്കുന്നതിന്റെ ലോജിക് ഒന്നു പറഞ്ഞു തരാമോ? ഞങ്ങള്‍ക്കു വേറെ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പച്ചത്.
ചോദ്യം 2- ABCD ചക്രീയചതുര്‍ഭുജമാണല്ലോ.അപ്പോള്‍ എല്ലാശീര്‍ഷങ്ങളും വ്ൃത്തത്തിലാകണമെന്നല്ലേ? പിന്നെങ്ങനാണ് മറ്റു രണ്ടു ശീര്‍ഷങ്ങള്‍ വ്ൃത്തത്തിനു പുറത്താകുന്നത്? 90 ഡിഗ്രിയായാലേ വ്രത്തത്തിലാകൂ എന്നും അറിയാം.എങ്കിലും ഒരു സംശയം ബാക്കി.പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ?

Sujith k.s February 17, 2013 at 1:56 PM  

@vava k, എതിര്‍കോണുകള്‍ അനുപൂരകങ്ങളായതിനാല്‍ ചതുര്‍ഭുജം ABCD ഒരു ചക്രീയചതുര്‍ഭുജമാണ്. എന്നാല്‍ BD വ്യാസമായി വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോള്‍ <A=80 എന്നത് 90 നേക്കാള്‍കുറവാണ്. BD വ്യാസമായ വൃത്തം A ല്‍ കൂടികടന്നുപോകണമെങ്കില്‍ <A=90 ആയിരിക്കണം(അര്‍ദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണ്‍ മട്ടകോണാണ്). ആയതിനാല്‍ <A=80 എന്നത് ന്യൂനകോണാണ്, ഇത് വൃത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും.

vijayan February 17, 2013 at 2:00 PM  

@ vava k ,
ABCD ചക്രീയ ചതുര്‌ഭുജമായാല്‍ A,B,C,D എന്നീവ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ്.AC,BD എന്നിവ വികര്‍ണ്ണമാകണമെന്നില്ല. ഇവിടെ BD വികര്‍ണ്ണമായാല്‍ A യുടെ സ്ഥാനത്തേക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം.

vava k February 17, 2013 at 4:13 PM  

Thank u Sujith sir, Vijayan sir.സാധ്യതാഗണിതത്തിലെ സംശയം കൂടി തീര്‍ത്തുതരാമോ?

Baby February 17, 2013 at 4:26 PM  

@ Sujith k s
Easy way to find the Diameter of a Circum Circle :
2R = a/SinA=b/SinB=c/SinC

Baby February 17, 2013 at 4:28 PM  

@ Sujith k s
Easy way to find the Diameter of a Circum Circle :
2R = a/SinA=b/SinB=c/SinC

gaatha madhusoodanan February 17, 2013 at 6:42 PM  

thanks

vijayan February 17, 2013 at 8:27 PM  

@ vava K,
Total number of possible outcome =10*10=100
total number of getting black=7*6=42
total number of getting white=3*4=12
prob.of getting same colour=(42+12)/100=54/100=27/50
prob of getting diffrent colour=1-27/50=
=23/50
[or (7*4+3*6)/100= 46/100=23/50]

minu February 17, 2013 at 9:03 PM  

thanks mathsblog

minu February 17, 2013 at 9:03 PM  

thanks mathsblog

Anand Narayanan February 17, 2013 at 9:17 PM  

Thank you John Sir....
Thank you Mathsblog.....

ഫേസ് ബുക്ക്‌ , ഗൂഗിള്‍ എന്നിവയില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു.

Anand Narayanan February 17, 2013 at 9:23 PM  

എല്ലാ വിഷയത്തിന്‍റെയും upload ചെയ്യണം

IQ man February 17, 2013 at 9:35 PM  

Q.9 Isn't the slopes to be considered to check whether the triangle can be made with the following vertices?
the way of doing it in that answer key was by measuring the sides.But that way is used only in
checking whether the sides are of a right angled triangle,isnit it?


IQ man February 17, 2013 at 9:35 PM  
This comment has been removed by the author.
IQ man February 17, 2013 at 9:35 PM  
This comment has been removed by the author.
IQ man February 17, 2013 at 9:35 PM  
This comment has been removed by the author.
IQ man February 17, 2013 at 9:35 PM  
This comment has been removed by the author.
IQ man February 17, 2013 at 9:51 PM  
This comment has been removed by the author.
bennypj February 17, 2013 at 11:28 PM  
This comment has been removed by the author.
bennypj February 17, 2013 at 11:29 PM  

An offtopiic doubt?
How is the distribution of grace mark among subjects?

Eg: a student got A+ for 8 subjects and got 78/100 for Maths ,77/100 for SS.
He is eligible for 25 marks as grace mark.Will he get A+ for Maths & SS ?

Myth February 18, 2013 at 3:22 PM  

A box contains lot of red and black balls. Another box contains a lot of red and black balls. If we randomly take 1 ball from each box, the probability of both balls being red is 3/8. Then what is the probability of at least one ball being red?
Please explain how to solve this question.

Nidhin Jose February 19, 2013 at 12:04 AM  

SSCL പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആണല്ലോ.... അതിനാല്‍ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്...
ഇങ്കിസ്കേപ്പില്‍ കമാനം വരയ്ക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയമെടുക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ??
സമയം ലാഭിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയല്‍ നിന്ന് കിട്ടുമോയെന്ന് നോക്കൂ....

krishnakumar kizhoor February 19, 2013 at 8:01 AM  

DIDN'T SEE SOCIAL

krishnakumar kizhoor February 19, 2013 at 8:02 AM  

DIDN'T SEE SOCIAL

Salimshah February 19, 2013 at 8:10 AM  

Brilliant Effort. Thank You Sunny Sir

cyril sl February 19, 2013 at 6:29 PM  

please publish the answer keys of uss examinations

jyotish trever February 19, 2013 at 10:27 PM  

In 5th question,
Let <PQR=x So <PSR=2X
<SPR=(180-2x)/2=90-x
So <PQR+<RPS=90

cmshskattanam February 19, 2013 at 11:58 PM  
This comment has been removed by the author.
cmshskattanam February 20, 2013 at 12:00 AM  

THANKS FOR YOUR EFFORT TO FIND THE ANSWER.QNS ARE VERY DIFFICULT FOR AN AVERAGE STUDENT.WHAT CAN WE DO?

Anand Vaikom February 20, 2013 at 11:27 AM  

Social Science Answer key പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? pls pls

Anand Vaikom February 20, 2013 at 11:27 AM  

Social Science Answer key പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? pls pls

Anas Ap February 20, 2013 at 3:14 PM  

ഐടി@സ്കൂളിന്റെ തിയറി ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിന്‍ക് കൊടുത്തത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്.

vava k February 20, 2013 at 7:37 PM  

Thank u vijayan sir

PRAVEEN PRADYOTH. R.S February 20, 2013 at 10:39 PM  

പ്രയോജനകരമായ രീതിയില്‍ ഉത്തര സൂചിക തയ്യാറാക്കിയതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

PRAVEEN PRADYOTH. R.S February 20, 2013 at 10:40 PM  

പ്രയോജനകരമായ രീതിയില്‍ ഉത്തര സൂചിക തയ്യാറാക്കിയതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

sangeetha suresh February 21, 2013 at 11:34 AM  

where can i get 2012 sslc examination
answer key

sanukallada February 21, 2013 at 10:18 PM  

ഇവിടെ നിന്നും Model Exam CHEMISTRY യുടെ Answer Key Download ചെയ്യാം.
അതിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് right Click ചെയ്ത് Open link in new tab എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
https://dl.dropbox.com/u/50839146/SSLC%20Model%20Exam%20Chemistry%20Answer%20Key.pdf

By Sanu.S.L ,East kallada.Kollam

sanukallada February 21, 2013 at 10:18 PM  

ഇവിടെ നിന്നും Model Exam CHEMISTRY യുടെ Answer Key Download ചെയ്യാം.
അതിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് right Click ചെയ്ത് Open link in new tab എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
https://dl.dropbox.com/u/50839146/SSLC%20Model%20Exam%20Chemistry%20Answer%20Key.pdf

By Sanu.S.L ,East kallada.Kollam

Arjun February 22, 2013 at 11:08 PM  

11 ആം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുത്തരം തരുമോ?
The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with two different vowels and two different consonants can be formed without repetition of letters ?

asdfg February 23, 2013 at 11:27 AM  

THANKS

asdfg February 23, 2013 at 11:31 AM  

THANKS

ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേരളം February 24, 2013 at 9:05 PM  

പ്രയോജനകരമായ രീതിയില്‍ ഉത്തര സൂചിക തയ്യാറാക്കിയതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

VIJAYAKUMAR M D February 25, 2013 at 11:11 PM  
This comment has been removed by the author.
VIJAYAKUMAR M D February 25, 2013 at 11:12 PM  
This comment has been removed by the author.
tony jacob February 26, 2013 at 7:47 PM  

thank u for creating this.........................................................................thank u maths blog...........

tony jacob February 26, 2013 at 7:48 PM  

thank u for creating this.........................................................................thank u maths blog...........

VIJAYAKUMAR M D February 27, 2013 at 9:17 PM  

good

VIJAYAKUMAR M D February 27, 2013 at 9:22 PM  

Class 10 English Medium Questions

jithu February 28, 2013 at 10:47 PM  

ANSWER FOR THE QN.NO 9.b OF 10TH PHYSICS MODEL QUESTION PAPER 2012-2013

rose queen March 16, 2013 at 2:20 AM  

thankuuuuuuuuuuu

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer