ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സേ പരീക്ഷാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ "Downloads"ല്‍..

PURE MATHEMATICAL CONSTRUCTIONS

>> Sunday, August 2, 2015

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കണിയ ജിവിഎച്ച്എസ്എസ്സിലെ ഹെഡ്‌മാസ്റ്ററാണ് ശ്രീ സി മോഹനന്‍ സാര്‍. വര്‍ഷങ്ങളായി ഗണിത എസ് ആര്‍ ജിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എട്ടാംക്ലാസ് പാഠപുസ്തകസമിതി അംഗംകൂടിയാണ്. 'പൈ'ചരിത്രവും പ്രത്യേകതകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്'പൈ മാഹാത്മ്യം'എന്നപേരില്‍ ഒരു ഓട്ടന്തുള്ളല്‍ തയ്യാറാക്കുകയും, ആയത് സിഡികളിലാക്കി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിലെ ഒരിനമായ 'പ്യൂര്‍ മാത്തമാറ്റിക്കല്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷനെ'ക്കുറിച്ച് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്, വളരേ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളാണ്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും, പോസ്റ്റിനുതാഴേയുള്ള കമന്റുകളിലൂടെ അവ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ?
 
പ്യുര്‍ മാത്തമാറ്റിക്കല്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ (Pure Mathematical Construction)
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിൽ ഹൈസ്കൂൾ , ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലെ മത്സരയിനമാണ് പ്യുര്‍ മാത്തമാറ്റിക്കല്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ക്ഷൻ. ഒന്നിലധികം ആശയങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിലൂടെ നൂതനമായ ഒട്ടേറെ നിർമിതികൾ മത്സരത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയുടെ മാന്വലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ചില നിർമിതികൾ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകാണുന്നുണ്ട്. സകെച്ച് പേന ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമിതികൾ , കൈവരകൾ (free hand drawing) ഉള്‍പ്പെടുന്ന നിര്‍മ്മിതികള്‍ (eg. construction of ellipse, cycloid etc.), ത്രിമാനരൂപങ്ങളുടെ നിർമിതികൾ ഇവ അത്തരത്തിലുള്ള ചില നിർമിതികളാണ്. ഇതിൽ നിന്നും , മത്സരാർത്ഥികളിലും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവരിലും ജില്ലയിൽ നിന്നും അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്ന വിധികർത്താക്കളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്. ഈ കുറിപ്പും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചയും പ്യുര്‍ മാത്തമാറ്റിക്കല്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷക്ഷനെ കുറിച്ച് പരമാവധി വ്യക്തത കൈവരുത്താനുതകം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇതെഴുതുന്നത്.

 
എന്താണ് പ്യുര്‍ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസൂക്ഷൻ ?

പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: "Pure mathematical construction is the construction of lines, angles and other geometrical figures using only an idealized ruler(straight edge) and compass". “Compass may not be directly used to transfer distances. (This is an unimportant restriction, since using multistep procedure, a distance can be transferred.)”

ഗണിതശാസ്ത്രമേളയുടെ മാന്വലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്: " റൂളർ (അങ്കനം ചെയ്യാത്ത സ്കെയിൽ) , കോമ്പസ് എന്നിവ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമിതി. നിർമാണപ്രക്രിയയിൽ നിർമിതിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ സൂക്ഷ്മത , കൃത്യത ഇവയ്ക്ക് ഉയർന്ന പരിഗണന നൽകണം. ചാർട്ടിന്റെ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കണം നിർമിതികൾ. പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്യേണ്ടത്. നിറം നൽകാൻ പാടില്ല. ഒരേ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 3 ചാർട്ടുകൾ വരേ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. " 

സ്കെച്ച് പേന ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. റൂളറും കോമ്പസും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമിതി എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു കൊണ്ട് കൈവരകൾ (free hand drawing) പറ്റില്ല. മാത്രമല്ല കൈവരകളിൽ നിർമിതിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ സൂക്ഷ്മത , കൃത്യത ഇവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ellipse, cycloid തുടങ്ങിയ നിര്‍മ്മിതികളിലെ free hand drawing അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. ത്രിമാന രൂപങ്ങളുടെ നിർമിതി സാധ്യമാണോയെന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം. ചതുരപ്പെട്ടിയുടെ ഒരു മുഖത്തിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുമ്പോൾ , ആ മുഖം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ (അതാകട്ടെ ദ്വിമാന രൂപമായ ചതുരമാണ്). 3 മുഖങ്ങൾ കാണത്തക്കവിധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാഴ്ചയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഖം ചതുരമായും രണ്ട് മുഖങ്ങൾ സാമാന്തരികമായും (യഥാർത്ഥത്തിൽ ചതുരമായ മുഖങ്ങൾ) മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല സാമാന്തരികങ്ങളുടെ ചരിവ് വരുന്നത് . നോക്കുന്നയാളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെയും നിർമിതിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ സൂക്ഷ്മത , കൃത്യത ഇവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയില്ല. ത്രിമാനരൂപങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മിതി സാധ്യമല്ലെങ്കില്‍ "doubling the cube" (construction of a cube with twice the volume of a given cube) എന്ന പ്രശ്നത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പൊതുവായി പരാമർശിക്കുമ്പോൾ construction of a cube എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ വ്യക്തമായി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു: “It is impossible to construct a side of a cube that has twice the volume of a cube with a given side" (This is impossible because we cannot construct a line of length cube root of 2, ) അതായത്, യൂണിറ്റ് നീളമുള്ള വര വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നീളം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് മാറ്റപ്പെടാമോയെന്നതാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം. ഇതേ കുറിച്ച് മാന്വലിൽ ഒന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

പ്യൂര്‍ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസൂക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ , Compass may not be directly used to transfer distances എന്നും, This is an unimportant restriction എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്രധാനമായ നിബന്ധന എന്ന് പറയാൻ കാരണം, റൂളറും കോമ്പസും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം വരകളിലൂടെ ഒരു നീളം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നതാണ് (അതായത് പ്യൂര്‍ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസൂക്ഷന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായിത്തന്നെ ഒരു നീളം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നർത്ഥം). അങ്ങിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ വരകളിലെ സങ്കീർണ്ണത ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന മെച്ചമുണ്ട്. മാത്രമല്ല മാന്വലിൽ ഒന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടുമില്ല. ആയതിനാൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നീളം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് മാറ്റപ്പെടാമെന്നത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

പലപ്പോഴും സബ് ജില്ലാതലത്തിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നവയുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടും രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഓരോന്നിനും A grade നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുകയാണ്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള നിർമിതികൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനിടയാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങിനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുവരുന്നവയിൽ ചിലത് ജില്ലാതലത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാനം നേടി സംസ്ഥാനതലത്തിലുമെത്തുന്നു. ചിലതിനൊക്കെ A gradeലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മത്സരവും വിധിയെഴുത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

26 comments:

regi August 2, 2015 at 12:38 PM  

...................Thank for your valuable post..........

യാനം August 3, 2015 at 6:15 AM  

വളരെ നന്നായി,ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത നിലനില്‍ക്കുന്ന സംഗതികളും ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിലുണ്ട് അവയും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

saifparoppady August 3, 2015 at 7:10 AM  

ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയുടെ നിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും, മത്സരാര്‍ത്ഥികളായ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല പോസ്റ്റ്. മോഹന്‍സാറിന് നന്ദി.

Rakesh KR August 3, 2015 at 3:05 PM  

സര്‍ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്.

Suresh K C Panicker August 3, 2015 at 4:10 PM  

നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആരെങ്കിലും പറയും എന്ന് കരുതിയിരുന്നതാണ്.
ഒരിക്കൽ ഗണിതമേളയിൽ കേന്ദ്രം അറിയാത്ത വ്യത്തത്തിന് രണ്ടു തൊടുവകൾ വരയ്ക്കുന്ന രീതി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് പ്യുവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല എന്ന് ഒരു ജഡ്ജ് വിധി എഴുതി. - നന്ദി സർ ഇത്രയും വിശധീകരിച്ചതിന്. സുരേഷ്. DBHS തച്ചമ്പാറ

PRAKRITHI August 4, 2015 at 8:36 PM  

Congrats and thank you for a valuable post.

GHS KALIKKADAVU August 4, 2015 at 10:47 PM  

We can expect more from him

gvghss chittur August 5, 2015 at 1:10 PM  

very nice

M.A Aslam August 5, 2015 at 2:25 PM  

very Nice....
THANK YOU MOHAN SIR....

arakkal cochin August 5, 2015 at 6:04 PM  

Pls post some egs for each category.it wl be useful for students and teachers.And try to publish a copy of HS maths magazine. None of us have seen a prized magazine.Why all items keep secret.its like ancient mathematicians.Not sharing.

Johny Thomas August 7, 2015 at 5:36 PM  

THANK YOU.....
PLEASE GIVE SOME MODELS ALSO
IT IS VERY USEFUL

prabha v p August 29, 2015 at 9:48 AM  

THANK YOU SIR
IT IS VERY USEFUL FOR TEACHERS AND STUDENTS

VISHNUPRASAD HARIDASAN September 29, 2015 at 9:54 PM  

Will you give me informations about applied mathematical construction and an example for applied mathematics construction

Athulya Thomas November 12, 2015 at 1:01 PM  

can i draw epicycloids in pure construction.... it's my humble request... will you please answer me...

Mobile Storebox December 5, 2015 at 12:42 AM  

merry christmas
christmas cards
christmas greetings
happy christmas
christmas music
christmas carols
merry christmas images
merry christmas wishes
merry christmas quotes
christmas songs lyrics
christmas song lyrics
merry christmas greetings
merry christmas pictures
xmas songs
christmas greeting cards

Mobile Storebox December 5, 2015 at 12:42 AM  

merry christmas in french
merry christmas in german
merry christmas in spanish
christmas ecards
www.merrychristmascardsgreetingsimages.com
Merry Christmas Cards Greetings Images Wishes Quotes
happy xmas
merry christmas cards
christmas card greetings
happy merry christmas
i wish you a merry christmas
merry christmas song
happy christmas images
merry christmas message
merry christmas image

Mobile Storebox December 5, 2015 at 12:43 AM  


christmas carol lyrics
christmas carols lyrics
merry christmas gif
merry christmas pics
merry christmas funny
merry christmas wallpaper
merry christmas meme
happy christmas eve
merry christmas in italian
e christmas cards

Mobile Storebox January 3, 2016 at 3:36 AM  


Happy Lohri Wallpaper
Lohri Pics
Happy Lohri Images
Happy Lohri Wishes
Happy Lohri Quotes
Hindu Festival 2015
Sundance Film Festival
Things to do in Edinburgh
Holy Ship
Thaipusam
BPM Festival
Carnevale Di Venezia
Things to do in Banff
Ati-Atihan
Lohri Wishes
WWE in India
Sundance Film Festival 2016
Up Helly Aa
Lohri Festival
Harbin Ice Festival
Jam Cruise
Quebec Winter Carnival
Ice Sculpture
Hogmanay 2016
Junkanoo Parade
Sundance Film festival Winners
Rainbow Serpent Festival
Holy Ship 2016
Cowboy Poetry
Dinagyang

Mobile Storebox January 3, 2016 at 3:36 AM  

Republic Day Image
Republic Day Wallpaper
Republic Day Messages
Republic Day Speech
Republic Day Status
Republic Day Speech in Hindi
Speech on Republic Day
Republic Day India
Speech on Republic Day in Hindi
Essay on Republic Day
Republic Day 2016
Republic Day Pictures
Republic Day Information
Republic Day in Hindi
Republic Day Photos
Republic Day Pics
Images of Republic Day
Lohri
Happy Lohri
Lohri Wallpapers
Lohri Festival
Lohri Wishes
Lohri Sms
Lohri Songs
Lohri Images
Lohri Greetings

Mobile Storebox January 3, 2016 at 3:38 AM  

Republic Day Wallpaper
Republic Day Messages
Republic Day Speech
Republic Day Status
Republic Day Speech in Hindi
Speech on Republic Day
Republic Day India
Speech on Republic Day in Hindi
Essay on Republic Day
Republic Day 2016
Republic Day Pictures
Republic Day Information
Republic Day in Hindi
Republic Day Photos
Republic Day Pics
Images of Republic Day
Republic Day
Republic Day Quotes
Happy Republic Day
Speech for Republic Day
Republic Day Wishes
Republic Day Images
India Republic Day
Republic Day Sms
Republic Day Songs
What is Republic Day

Mobile Storebox January 3, 2016 at 3:38 AM  

Lohri
Happy Lohri
Lohri Wallpapers
Lohri Festival
Lohri Wishes
Lohri Sms
Lohri Songs
Lohri Images
Lohri Greetings
Happy Lohri Wallpaper
Lohri Pics
Happy Lohri Images
Happy Lohri Wishes
Happy Lohri Quotes
Hindu Festival 2015
Republic Day
Republic Day Quotes
Happy Republic Day
Speech for Republic Day
Republic Day Wishes
Republic Day Images
India Republic Day
Republic Day Sms
Republic Day Songs
What is Republic Day
Republic Day Image

Alinda Fikri January 4, 2016 at 12:51 PM  

The article you write is very nice, a lot of interesting things that I got after reading the information you have to say this.
Thank you very much has been sharing this impressive.
Obat untuk Menyembuhkan Infeksi Ginjal Bahaya Ciuman Bibir Yang Perlu Anda Ketahui Obat Hipertiroidisme Daftar Makanan Kaya Akan Serat Cara Terbaik Menyembuhkan Fatty Liver Cara Merawat Kulit Sebelum Tidur

Rama Herbal January 6, 2016 at 9:12 AM  

freedom becomes a guarantee, this article is probably one of the best. Thanks for the article author.
obat untuk darah beku
obat hepatoma
cara menyembuhkan anemia
cara menyembuhkan tukak lambung

Nikhil Sharma January 23, 2016 at 4:34 PM  

valentine quotes for facebook
valentine day quotes
valentine quotes for husband
valentine quotes for wife
valentine quote for whatsapp
valentine quote for boyfriend
valentine quote for girlfriend
valentine wishes for wife
valentine wishes for husband
valentine wishes for girlfriend
valentine wishes for boyfriend
valentine day card for girlfriend funny valentine day poem for husband,wife,boyfriend
9 valentine poem for wife
valentine poem for husband
valentine poem for boyfriend
valentine day poem for girlfriend

Naidra Naid December 28, 2016 at 12:05 PM  

The information you have to say this is a very unusually good Cara Mengobati Benjolan Di Selangkangan Obat Herbal Kista Ginjal I am very happy because it can get helpful indeed this Obat Hipertensi Herbal Obat Plantar Fasciitis This is the information that I was looking searching for Obat Tumor Ganas Alami Obat Bursitis I am very grateful to you for sharing superb information very useful that this Cara Mengobati Benjolan Di Wajah Obat Herbal Penghancur Batu Empedu I hope you update the latest information more certainly still associated with it Obat Herbal Sakit Maag Obat Benjolan Di Mulut Rahim Maybe I'll come back here to look for other interesting articles that is still associated with it

Abindas d das October 5, 2017 at 8:40 PM  

sir please can u give me some links or video clips on how to draw a pure construction and some nice concepts for it ....
please rply soon in my mail: abindaspkd7@gmail.com
or my watsapp no: 9447532744

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer