E Filing of Income Tax Return

>> Monday, July 20, 2015

2014-15 വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍കം ടാക്സ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ കണക്ക് സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും TDS റിട്ടേണ്‍ വഴി ആദായനികുതി വകുപ്പിനു നല്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടാകും. ഇനി 2014-15 വര്‍ഷത്തെ വരുമാനം എത്രയെന്നും, നികുതി കണക്കാക്കിയതെങ്ങനെ എന്നും ആകെ അടച്ച ടാക്സ് എത്രയെന്നും കാണിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം നമുക്ക് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാനുള്ള സമയം സെപ്റ്റംബര്‍ 7 വരെ നീട്ടിക്കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
CLICK FOR NOTIFICATION
Chapter VI A കിഴിവുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വരുമാനം (അതായത്, ആകെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും അനുവദനീയമായ അലവന്‍സുകള്‍, പ്രൊഫഷനല്‍ ടാക്സ്, ഹൌസിംഗ് ലോണ്‍ പലിശ എന്നിവ മാത്രം കുറച്ച ശേഷമുള്ളത്) 2,50,000 രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള, 60 വയസ്സില്‍ കുറവുള്ളവരെല്ലാം റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.

റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി സ്ഥാപനമേധാവി Tracesല്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് തന്ന Form 16 Part A യിലെ 'DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ADJUSTMENT' എന്ന ഭാഗം നോക്കി അടച്ച മുഴുവന്‍ ടാക്സും നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പറില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. Form 16 ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ "26 AS" നോക്കിയും ഇത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. 26 AS നെ കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
"Total Income" 5 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവുള്ളവര്‍ക്ക് റിട്ടേണ്‍ സഹജ് (ITR 1)ഫോറത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി ഇന്‍കം ടാക്സ് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുകയോ e filing നടത്തുകയോ ആവാം. 5 ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ളവര്‍ E Filing നടത്തണംഎന്ന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ട്. അധികം അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളവരും ഈ വര്‍ഷം നിര്‍ബന്ധമായും E Filing നടത്തണം.
CLICK FOR THE VIDEO ON E FILING
E Filing രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. E Filing സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നേരിട്ട് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി. ITR സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് പ്രത്യേക ഫയല്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം E Filing സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്തു upload ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി.
E Filing ല്‍ E Verification കൂടി പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതോടെ റിട്ടേണ്‍ submit ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ ലഭിക്കുന്ന Acknowledgement Form Central Processing Cell (Bangalore) ലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കി submit ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് E Verification നടത്തുന്നത്.
Electronic Verification Code (EVC) ഉപയോഗിച്ചാണ് E Verification നടത്തുന്നത്. E Filing Portal ല്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന EVC എന്ന 10 അക്ക alpha numeric കോഡ് റിട്ടേണ്‍ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വെരിഫിക്കേഷനായി ചേര്‍ത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചു കിട്ടാനില്ലാത്തവര്‍ക്കും എല്ലാ കിഴിവുകള്‍ക്കും ശേഷമുള്ള വരുമാനം (Total Income) അഞ്ചു ലക്ഷത്തില്‍ കുറവുള്ളവര്‍ക്കും പോര്‍ട്ടലില്‍ നിന്നും മൊബൈലിലേക്കോ മെയിലിലെക്കോ വരുന്ന EVC ഉപയോഗിക്കാം. ടാക്സ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളവരും Taxable Income 5 ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതലുള്ളവരും ആധാര്‍ E Filing സൈറ്റില്‍ ലിങ്ക് ചെയ്തോ Net banking വഴിയോ EVC എടുക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ പഴയ പോലെ ITR -V ബാംഗളൂരിലേക്ക് അയച്ചും E Filing നടത്താം. റിട്ടേണ്‍ E Filing ചെയ്ത് Submit ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന 4 ഓപ്ഷനുകളില്‍ ഒന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് E Verification നടത്തിയാല്‍ മതിയാകും.
Notification on E Verification & EVC
റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച ശേഷം റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതാവും എളുപ്പം. അതിനായുള്ള ഫോര്‍മാറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
E Filing നടത്തുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാക്കി വിവരിക്കാം.
 1. Registration for E Filing
 2. E Filing (Online)
 3. E Verification of Return
 4. E Filing using Java Software
 5. E Filing using Excel Software
 6. Forgot Password
 7. Revised Return
 1. Registration for E Filing
 2. E Filing നടത്താന്‍ E Filing Portalല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. (മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും വര്‍ഷം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അന്നത്തെ User ID (PAN Number)യും Passwordഉം ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം. വീണ്ടും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല.) പുതുതായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ "New to E Filing" എന്നതിന് താഴെയുള്ള "Register Yourself" എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  Click on the image to enlarge it
  അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന Registration Formല്‍ 'Select User Type' എന്നതിന് കീഴെയുള്ള "Individual"ന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെയുള്ള Continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
   
  അടുത്ത പേജില്‍ PAN നമ്പര്‍, Surname, Date of birth, E mail ID, Mobile Number എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക. E mail ID, Mobile number എന്നിവ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായിരിക്കണം.നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള ഫീല്‍ഡുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടവയാണ്. തുടര്‍ന്നു Continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (Surname കൃത്യമായി അറിയാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ PAN നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. CLICK HERE.) കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ Registration Form ലഭിക്കും. User ID യായി PAN നമ്പര്‍ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. താഴെയുള്ള നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള കള്ളികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടവയാണ്.
  • Password - ഇതില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ചെറിയ അക്ഷരവും വലിയ അക്ഷരവും അക്കവും special character ഉം ഉണ്ടാവണം. 8 മുതല്‍ 14 വരെ സ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവണം.
  • Confirm Password - password വീണ്ടും അടിക്കുക.
  • അതിനു താഴെയുള്ള primary, secondary ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുക.
  • Mobile number, E Mail ID എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക.
  • Current Addressല്‍ നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള എല്ലാ കളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.
  • Capcha Code ആയി നല്‍കിയ അക്കങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ത്ത് "Submit" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു mail വന്നിരിക്കും. Primary Email ആയി നല്‍കിയ mail തുറക്കുക. അതില്‍ DONOTREPLY@incometaxindiaefiling.gov.in ല്‍ നിന്നുള്ള mail തുറന്ന് അതില്‍ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ പുതിയൊരു പേജ് തുറക്കും. മൊബൈലില്‍ വന്ന മെസ്സേജ് തുറന്ന് അതില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന PIN Number ഈ പേജില്‍ അടിച്ചു കൊടുത്ത് 'Submit' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. The User ID is successfully activated എന്ന് കാണിക്കുന്ന പേജ് തുറക്കും. ഇതോടെ രജിസ്ട്രെഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. അതിനു താഴെയുള്ള click here to login ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരിട്ട് login ചെയ്യാം.
 3. E Filing (Online)      Back to top
 4. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവര്‍ E Filing സൈറ്റില്‍ "Login Here" എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന പേജില്‍ User ID, Password, Date of birth എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക. തുടര്‍ന്ന് 6 അക്കങ്ങളുള്ള capcha code താഴെയുള്ള കോളത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് "Login" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം. ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതോടെ പുതിയൊരു window തുറക്കുന്നു. ഇത് വഴി ആധാര്‍ നമ്പര്‍ E Filing Portal മായി ലിങ്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.
  PAN Detailsല്‍ ഉള്ള പേരും ആധാര്‍ കാര്‍ഡിലെ പേരും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ അവ ലിങ്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ. ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്ത് 'Link Now' ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ 'Later' ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോള്‍ വരുന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സ്‌ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതോടെ E Filing നടത്തുന്നതിനായി പേജ് തുറന്നു കിട്ടുന്നു. അതില്‍ കാണുന്ന 'e File' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്ന dropdown listല്‍ 'Prepare and submit online ITR' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ITR form Name ന് ITR 1 സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
  • Assessment Year 2015-16 സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
  • Prefill address with എന്നതിന് From PAN database സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് 'Submit' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന പേജില്‍ Instructions, Personal information, Income Details, Tax Details, Tax paid and Verification, 80G എന്നിങ്ങനെ 6 ടാബുകള്‍ കാണാം. ഇവയില്‍ Personal Information മുതല്‍ Tax paid and Verification വരെയുള്ള ടാബുകളില്‍ നമുക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്ന instructions ല്‍ നമുക്ക് കുറെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കാണാം. ഇവ വായിച്ചു നോക്കുക. വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ "back" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ backspace ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുകയോ ചെയ്‌താല്‍ നാം logout ചെയ്യപ്പെടും. Grey കളറിലുള്ള സെല്ലുകളില്‍ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില്‍ "Save Draft" ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് വരെ ചേര്‍ത്ത വിവരങ്ങള്‍ save ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്കിടെ "Save Draft" ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
  • Personal Information
  Data enter ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം Personal Information ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന ടാബില്‍ മിക്കവാറും സെല്ലുകളില്‍ Data ഉണ്ടായിരിക്കും. നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള ഏതെങ്കിലും സെല്ലില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ അവ നിര്‍ബന്ധമായും ചേര്‍ക്കണം. ഏതെങ്കിലും data മാറ്റാനുണ്ടെങ്കില്‍ അവ മാറ്റുകയും ആവാം. E mail , mobile number എന്നിവ കൃത്യമായി നല്‍കുക. Income Tax Ward/Circle എന്ന സെല്ലില്‍ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്‍കംടാക്സ് വാര്‍ഡിന്‍റെ നമ്പര്‍ ആണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. Ward/Circle അറിയാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക CLICK HERE
  • E Mail Address, Mobile Number എന്നിവ അതിനായുള്ള കള്ളികളില്‍ ചേര്‍ക്കുക.
  • Employer Category യില്‍ Government എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യാം.
  • Filing Status ല്‍ ടാക്സ് അടച്ചത് തിരിച്ചു കിട്ടാനോ ഇനിയും അടയ്ക്കാനോ ഇല്ലെങ്കില്‍ Nil Tax Balance എന്നത് സെലക്ട്‌ ചെയ്യാം. അടച്ച Tax തിരിച്ചു കിട്ടനുണ്ടെങ്കില്‍ Tax Refundable സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
  • Residential Status എന്നിടത്ത് Resident ആണ് വേണ്ടത്.
  • Return filed under section.. എന്നതിന് ചുവടെ, ഓഗസ്റ്റ്‌ 31 നു മുമ്പ് ആണ് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ "On or before due date" എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • Whether original or Revised Return എന്നതിന് Original ആവും ഉള്ളത്.
  • Whether person governed by Portugease Civil Code എന്നിടത്ത് No ചേര്‍ക്കുക.
  • Whether you have aadhar number എന്നതിന് 'Yes' ചേര്‍ത്ത് അടുത്ത കോളത്തില്‍ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കുക.


  • ഇത്രയും ചേര്‍ത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ അത് വരെ ചേര്‍ത്ത data save ചെയ്യാം.
  • Income Details
  Income Details ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ പുതിയ ഫോം ലഭിക്കും. Income from Salary/Pension എന്നതിന് നേരെ Form16 അല്ലെങ്കില്‍ Statementല്‍ Professional Tax കുറച്ച ശേഷം ഉള്ള സംഖ്യ ചേര്‍ക്കുക. Income from one house property എന്നതിന് നേരെ Housing loan interest മൈനസ് ചിഹ്നം ചേര്‍ത്ത് നല്‍കുക. Type of House Property യില്‍ Self Occupied സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. Deductions under Chapter VI A എന്നതിന് ചുവടെ 80C മുതലുള്ള ഓരോ Deductionഉം എത്രയെന്നു ചേര്‍ക്കുക. Relief u/s 89A എന്നയിടത്ത് 10E ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കിഴിവ് നേടിയെങ്കില്‍ അത് ചേര്‍ക്കുക. അതോടെ ആ പേജിന്‍റെ താഴെ അടയ്ക്കെണ്ടതായ ടാക്സ് എത്രയെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. (Interest u/s 234 A,B,C എന്നീ കോളങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് Tax Details എന്ന ഷീറ്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതോടെ മാറും.) ഇനി അടുത്ത ടാബ് ആയ Tax Details ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
  • Tax Details
  ഈ പേജില്‍ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സിന്‍റെ കണക്ക് ആണ് നമുക്ക് നല്‍കുവാനുള്ളത്‌. ഇതില്‍ Sch TDS1 എന്ന പട്ടികയില്‍ ആണ് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടത്.
  • Tax Deduction account Number എന്ന കോളത്തില്‍ ശമ്പളം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ TAN നമ്പര്‍ നല്‍കുക.
  • Name of Employer സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര് ചേര്‍ക്കുക.
  • Income under Salary എന്നിടത്ത് Income Details എന്ന പേജില്‍ ഒന്നാമതായി കാണിച്ച (Income from Salary) സംഖ്യ ചേര്‍ക്കുക.  ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ സംഖ്യ കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത് ശരിയായത് ചേര്‍ക്കണം.
  • Tax Deducted എന്നിടത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ച ടാക്സ് ചേര്‍ക്കുക.
  രണ്ടാമതൊരു സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ചുവെങ്കില്‍ തൊട്ടു താഴെയുള്ള "ADD" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വരി കൂടി ചേര്‍ത്ത് അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കണം. ഇനി Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ save ചെയ്യാം. ശേഷം Tax paid and Verification എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു തുറക്കാം.
  • Tax paid and Verification
  • D15-Total TDS Claimed എന്ന കോളത്തില്‍ ആകെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ച ടാക്സ് വന്നിരിക്കും.
  • D19- Excempt income only for reporting purspose - കാര്‍ഷികവരുമാനം പോലുള്ള ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വരുമാനങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണിക്കാം. കാര്‍ഷികവരുമാനം 5000 രൂപയില്‍ കൂടുതലുണ്ടെങ്കില്‍ ITR 2 അല്ലെങ്കില്‍ 2A ഉപയോഗിക്കണം.
  • D20 - Details of all bank Accounts - ഇത് നിര്‍ബന്ധമായും ചേര്‍ക്കണം. അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചുകിട്ടാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും. താഴെയുള്ള 'Total number of Savings and Current Accounts എന്നതിന് നേരെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിലവില്‍ ഉള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം ചേര്‍ക്കുക. Dormant Account അഥവാ കഴിഞ്ഞ 24 മാസക്കാലം ( 2 വര്‍ഷം ) ഇടപാടുകളൊന്നും നടത്താത്ത അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.
  • a- Bank Account in which refund, if any, shall be credited നു താഴെ നമ്മുടെ പ്രധാന അക്കൗണ്ടിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാം. IFSC Code, ബാങ്കിന്‍റെ പേര്, അക്കൗണ്ട്‌ നമ്പര്‍, ടൈപ്പ്‌ ഓഫ്‌ അക്കൗണ്ട്‌ എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക. ബാങ്കിന്‍റെ IFSC കോഡ് അറിയില്ലെങ്കില്‍ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. CLICK HERE
  • b- Other Bank Account Details എന്നതിന് താഴെ മുകളില്‍ കാണിച്ചത് കൂടാതെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവയുടെ വിവരങ്ങളും ചേര്‍ക്കുക. Dormant Account കളുടെ വിവരം ചേര്‍ക്കേണ്ടതില്ല. 'Add' ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി കൂടുതല്‍ വരികള്‍ ചേര്‍ക്കവുന്നതാണ്.
  ഇനി Save Draft ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് save ചെയ്ത ശേഷം ഇതു വരെ ചേര്‍ത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകളില്ലെന്നും ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം Verification നിലെ place ചേര്‍ക്കുക. എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം "Submit" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ഒരു ഡയലോഗ്‌ ബോക്സ്‌ തുറക്കും. അതില്‍ "OK" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ റിട്ടേണ്‍ E Verification നടത്താനുള്ള ഓപ് ഷനുകള്‍ കാണിക്കുന്ന പുതിയ പേജ് തുറക്കും.
 5. E Verification of Return      Back to top
 6. ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ E Verification നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യം പുതുതായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതാണ്. E Verification നടത്തുന്നതിന് ആധാര്‍ നമ്പര്‍ E Filing സൈറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. മറ്റു വഴികളിലൂടെയും E Verification നടത്താം. 'submit' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ നാല് ഓപ്ഷനുകള്‍ കാണാം.
  EVC അഥവാ Electronic Verification Code കിട്ടിയവര്‍ക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കി submit ചെയതവര്‍ക്ക് EVC ലഭിച്ചിരിക്കില്ല. അവര്‍ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് എളുപ്പവും സൗകര്യ പ്രദവുമാണ്. ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്തവര്‍ക്കും ഇനി ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്ത് E Verification നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്കും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. E Verification നടത്താതെ ITR-V ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അയയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. Option 1- I already have and EVC and I would like to Submit EVC ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ EVC അടിച്ചു കൊടുത്ത് E Verfication നടത്താം. Option 2-I do not have an EVC and I would like to generate an EVC ഈ ഓപ്ഷന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബോക്സില്‍ പുതിയ രണ്ട് ഒപ്ഷനുകള്‍ കാണാം. ഒന്ന് EVC through net banking രണ്ട് EVC to registered E mail ID and mobile number. ഇതില്‍ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ net banking സൗകര്യം ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അവര്‍ E Filing Login through net banking വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്യണം. ഇതില്‍ രണ്ടാമത്തെതാണ് എളുപ്പം. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്കും മെയിലിലേക്കും EVC അയയ്ക്കപ്പെടും.(അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളവര്‍ക്കും എല്ലാ കിഴിവുകളും കുറച്ച ശേഷമുള്ള വരുമാനം 5 ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതലുള്ളവര്‍ക്കും മൊബൈല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മെയില്‍ വഴിയുള്ള EVC മതിയാകില്ല. അവര്‍ക്ക് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിച്ചോ Net Banking വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തോ E Verification നടത്താം.) മെയിലോ മൊബൈലോ തുറന്ന് EVC (Electronic Verification Code) എടുത്ത് E Filing സൈറ്റിലെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് Submit ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ പുതിയ പേജ് തുറക്കുന്നു.
  ഇതിലുള്ള 'Click here to download attachment' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തതിന്റെ Aknowledgement ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്നതിന് പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ആവശ്യമാണ്‌. Small letter ആയി പാന്‍ നമ്പരും ജനനതിയ്യതിയും ആണ് password ആയി നല്‍കേണ്ടത്. (ഉദാ. 1960 ജനുവരി 1 ജനനത്തിയതിയും ABCDE1234R പാന്‍ നമ്പരും എങ്കില്‍ abcde1234r01011960 ആയിരിക്കും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌. Acknowledgement പ്രിന്റ്‌ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് എങ്ങോട്ടും അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. Option 3- I would like to generate Aadhaar OTP to e verify my Return ഈ ഓപ്ഷന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ "Link Aadhaar" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന പേജില്‍ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്ത് അതില്‍ കാണുന്ന കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം Link Aadhaar ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈല്‍ നമ്പരിലേക്ക് ഒരു password (OTP )അയയ്ക്കപ്പെടും. ഇത് സൈറ്റില്‍ ചേര്‍ത്ത് കൊടുക്കുക.ഇതോടെ Aknowledgement ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Option 4 - I would like to e verify later / I would like to send ITR-V ഈ ഓപ്ഷന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Acknowledgement (ITR-V) ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. PDF ഫയല്‍ ആയുള്ള ITR V ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍ password ആവശ്യമായി വരും. Small letter ആയി പാന്‍ നമ്പരും ജനനതിയ്യതിയും ആണ് password ആയി നല്‍കേണ്ടത്. (ഉദാ. 1960 ജനുവരി 1 ജനനത്തിയതിയും ABCDE1234R പാന്‍ നമ്പരും എങ്കില്‍ abcde1234r01011960 ആയിരിക്കും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌. ഇത് പരിശോധിച്ച് ഒപ്പിട്ട് 120 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം താഴെയുള്ള അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഓര്‍ഡിനറി പോസ്റ്റ്‌ ആയോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്‌ ആയോ അയയ്ക്കണം.) ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമ്മുടെ റിട്ടേണ്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. വിലാസം - Income Tax Department- CPC, Post Bag No. 1, Electronic City Post Office, Bangalore- 560100, Karnataka. അയയ്ക്കുന്ന ITR V ല്‍ ഒപ്പിടാന്‍ മറക്കരുത്. ഒപ്പില്ലാത്തവ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല. റിട്ടേണ്‍ E Filing നടത്തി Submit ചെയ്യുകയും E Verification നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് പിന്നീട് E Verification നടത്താം.
  ഇതിനായി 'E File' ടാബില്‍ ഉള്ള 'E Verify Return' ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇതോടെ E Verification നുള്ള ഓപ്ഷനുകള്‍ കാണാം. അതില്‍ ഉചിതമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു മുന്നോട്ട് പോകാം. E Filing നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു റിട്ടേണിന്റെ Acknowledgement (ITR-V) ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ My Account ടാബിൽ E Filed Returns/ Forms ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്ത എല്ലാ റിട്ടേണുകളും കാണാം. അതിൽ ഈ വർഷത്തെ റിട്ടേണിന്റെ വരിയിലുള്ള ചുവന്ന അക്കത്തിലുള്ള Ack Number ഇൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ Acknowledgement/ITR V ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ITR V ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും.
 7. E Filing using Java Software      Back to top
 8. ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ E File ചെയ്യുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. Excelലോ Javaയിലോ തയ്യാറാക്കിയ ITR I ഫോമുകള്‍ E Filing സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. Javaയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷകവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്. രണ്ടിലും ചേര്‍ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നു തന്നെ. Javaയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ITR I ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ Java ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. ITR 1 ന്‍റെ Java സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് zipped file ആയാണ് download ചെയ്യപ്പെടുക. ഈ ഫയലില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക് ചെയ്ത് extract ചെയ്യുക. നെറ്റ് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ Java ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുകയും ITR I സി ഡി യിലോ പെന്‍ ഡ്രൈവിലോ കോപ്പി ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനി റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം. "ITR I 2015" എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉള്ള ഫോള്‍ഡര്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. അതിലുള്ള "ITR-AY201516_PRZjr" എന്ന ഫയല്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. ഇതോടെ നാം ITR Utilityയിലെ 'Instructions' പേജിലെത്തുന്നു. ITR Utility യില്‍ ഈ tab കൂടാതെ Personal Information, Income Details, Tax Details, Tax paid and Verification, 80G എന്നീ ടാബുകള്‍ കൂടി കാണാം.
  ഇതില്‍ Personal Information മുതല്‍ Tax paid and Verification വരെയുള്ള ഓരോ പേജിലും വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കണം. ചുവന്ന നക്ഷത്രചിഹ്നമുള്ള കളങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കരുത്‌. ഓരോ കോളത്തിലും ചേര്‍ക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് Online E Filing നെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്ത്‌ വിവരിച്ചതിനാല്‍ ഇവിടെ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല. അത് പരിശോധിക്കുമല്ലോ. ഇടയ്ക്ക് വച്ച് നിര്‍ത്തുന്നുവെങ്കില്‍ മുകളിലുള്ള "Save Draft" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ File Name നല്കി കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് സേവ് ചെയ്യക. വീണ്ടും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ITR Utility തുറന്ന് "Open" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. Personal Information, Income Details, Tax Details, Tax paid and Verification എന്നീ പേജുകളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ "Preview" ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുവരെ ചേര്‍ത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. എല്ലാം ശരിയെങ്കില്‍ "Save" ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ File Name നല്കുക. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടത്ത് സേവ് ചെയ്യുക. E Filing site തുറന്ന് "XML-Upload Return" ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ വരുന്ന പേജില്‍ User ID (PAN Number), Password, Date of Birth, Captcha Code എന്നിവ നല്‍കി "Login" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  അപ്പോള്‍ വരുന്ന പേജില്‍ ITR Form Name നു നേരെ ITR I സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. Assessment Year 2015-16 ചേര്‍ക്കുക. ഇനി Attach the ITR xml file നു നേരെയുള്ള "Choose File" ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നാം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി സേവ് ചെയ്ത XML File സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് 'Open' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം 'Submit' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. E Verification മുകളില്‍ വിവരിച്ച പോലെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുക. ഇനിയെല്ലാം Online E Filingല്‍ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെ.
 9. E Filing using Excel Software      Back to top
 10. ITR I ന്‍റെ EXCEL സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതില്‍ ചെയ്യുക. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത Zipped File റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് extract ചെയ്യുക. റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ ആദ്യം ഫോള്‍ഡര്‍ തുറന്ന് അതിലെ 2015_ITRI_pr2.xls എന്ന excel file ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് excelല്‍ Macro Enable ചെയ്യണം.
  അതിനായി Security Warning നു നേരെയുള്ള 'Options' ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ 'Enable this content' നു നേരെയുള്ള ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 'OK' അടിക്കുക. ഈ excel നടിയിലായി Income Details, TDS, Tax paid and Verification, 80G എന്നിങ്ങനെ നാല് ഷീറ്റുകള്‍ കാണാം. ഇതിലെ ആദ്യ മൂന്നു ഷീറ്റുകളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടവയാണ്. Income Details ചേര്‍ത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുകളിലുള്ള Validate ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ചേര്‍ത്ത വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക. ശേഷം TDS ഷീറ്റ് എടുക്കുക. അതില്‍ 19 TDS 1 എന്ന ടേബിള്‍ പൂരിപ്പിക്കുക. അതിനു ശേഷം ആ ഷീറ്റില്‍ ഉള്ള Validate ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് Tax paid and Verification എടുത്ത് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് Validate ചെയ്യുക. ഇനി വീണ്ടും Income Details ഷീറ്റ് എടുത്ത് അതിലെ "Calculate Tax" എന്നാ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുക. അതോടെ ടാക്സ് കണക്കാക്കപ്പെടും. ഇനി 'Generate XML' അമര്‍ത്തുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന മെസ്സേജ് പരിശോധിച്ച് 'OK' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ പുതിയൊരു പേജ് തുറക്കും. അതിലുള്ള 'Save XML' എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതോടെ XML ഫയല്‍ excel ഫയല്‍ ഉള്ള ഫോള്‍ഡറില്‍ തന്നെ സേവ് ആവുന്നു. ഇനി മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുക. E Verification നടത്തുക.
 11. Password മറന്നാല്‍      Back to top
 12. ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനുള്ള പേജിലെ "Login" ബട്ടണടുത്തുള്ള 'Forgot Password' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന പേജില്‍ User ID യായി പാന്‍ നമ്പര്‍ കോഡ്‌ അടിച്ച ശേഷം 'Continue' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത പേജില്‍ 'Please select option' എന്നതിന് 'Using OTP (PINs)' എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. Continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത E Mail IDയും Mobile Number ഉം അറിയാവുന്നതും നിലവിലുള്ളതും ആണെങ്കില്‍ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. അറിയില്ലെങ്കില്‍ 'New E Mail ID and Mobile Number' സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പുതിയ New E Mail ID യും Mobile Numberഉം നല്‍കുക. പിന്നീട് '26 AS TAN' എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് താഴെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ TAN Number നല്‍കുക. 'Validate' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ തുറക്കുന്ന പുതിയ പേജില്‍ E Mail ലേക്ക് വന്ന PIN നമ്പറും മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന PIN നമ്പറും ചേര്‍ത്ത് കൊടുത്ത് 'Validate' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതോടെ പുതിയ പേജു തുറക്കുന്നു. അതില്‍ പുതിയൊരു Password ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു കള്ളികളിലും അടിയ്ക്കുക. 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുതിയ Password നിലവില്‍ വരും.
 13. Revised Return      Back to top
 14. റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തതില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയാല്‍ വീണ്ടും ഒരിക്കല്‍ കൂടി അതേ രീതിയില്‍ റിട്ടേണ്‍ (Revised Return) സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതി. ഇത് ഇന്‍കം ടാക്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് അസ്സസ്മെന്‍റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത് വരെ പരമാവധി 2017 ജൂലൈ 31 വരെ ആവാം. സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും Revised Return സമര്‍പ്പിക്കാം. Revised Return തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ Personal Information പേജില്‍ A 22-Return file under section എന്നിടത്ത് '17-Revised 139 (5) എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യണം. Whether Original or Revised എന്നതിന് Revised ചേര്‍ക്കണം. A 25- If under section 139(5)-Revised Return എന്നതിന് ചുവടെ ഒറിജിനല്‍ റിട്ടേണിന്റെ Acknowledgement Number ഉം Date of Filing Original Return ഉം ചേര്‍ക്കണം. Original Return ന്റെയും Revised Return ന്റെയും Acknowledgement (ITR V) ഒരുമിച്ചാണ് അയയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ അവ ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഇരുവശത്തും പ്രിന്റ്‌ ചെയ്യാതെ പ്രത്യേകം പേപ്പറില്‍ വേണമെന്ന് E Filing സൈറ്റില്‍ കാണുന്നുണ്ട്.

164 comments:

Babu July 20, 2015 at 6:12 PM  

Very useful post.

Biju July 20, 2015 at 7:58 PM  

The post is very helpful, thanks. Can we file TDS statement like this?

വി.കെ. നിസാര്‍ July 20, 2015 at 9:12 PM  

ഇത്രയും ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പോസ്റ്റിനുപിന്നിലുള്ള അധ്വാനത്തേയും, നിസ്വാര്‍ത്ഥ മനോഭാവത്തേയും നമിക്കുന്നു സര്‍.

Mary Jaya July 20, 2015 at 10:35 PM  

THANK YOU VERY MUCH SIR.I HAVE REFUND.IF I GET EVC WHEN E FILING CAN I CHOOSE OPTION 1 FOR EVR.OR IS IT NECESSARY TO MAKE EVR THROUGH NET BANKING

Sudheer Kumar T K July 20, 2015 at 11:10 PM  

നിസാർ സാർ, വാക്കുകളിലൂടെ പകരുന്ന ഊർജ്ജം കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കരുത്തു നൽകുന്നു.// ബിജു സർ, TDS Statement തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക // ബാബു സാര്‍, നന്ദി. // @ Maya Ravi, അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ടെങ്കില്‍ മൊബൈല്‍, മെയില്‍ എന്നിവയിലേക്ക് അയച്ചു കിട്ടുന്ന EVC പോര എന്ന് EVC യെ സംബന്ധിച്ച Notification ല്‍ പറയുന്നു. Net Banking വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കില്‍ ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്തു മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന OTP ഉപയോഗിച്ചോ E Verfication പറ്റുന്നില്ലെങ്കില്‍ അവസാനത്തെ ഓപ്ഷന്‍ ആയ "I would like to e verify later / I would like to send ITR-V" ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ.

MUHAMMED ALI,GUPS VELLAMUNDA July 21, 2015 at 9:58 AM  

Sudheer sir, Really I have no words to express my thanks ..... Your post is super abundant with what a tax payer needs.....
thanks alot...

Biju July 21, 2015 at 3:24 PM  

സർ,
ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു LIC premium amount ചേർക്കുവാൻ വിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടാക്സ് അധികമാണ് നല്കിയത്. അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള Return ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുമോ?

gmupareacode July 21, 2015 at 7:40 PM  

Very useful post sir. thanks a lot. Please post the PDF of this.

Hari | (Maths) July 21, 2015 at 8:25 PM  

സുധീര്‍ സാറിന്റെ അര്‍പ്പണമനോഭാവവും കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ടാക്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്താനുമുള്ള സന്മനസും കണ്ടതു കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ നേരിട്ട് മാത് സ് ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം സുധീര്‍ സാറിന് നല്‍കിയത്. മാത് സ് ബ്ലോഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പേജിലാണ് ആദ്യമൊക്കെ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവു മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങള്‍ നേരിട്ട് ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ അവസരം നല്‍കി. മാത് സ് ബ്ലോഗ് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ധാരാളം HTML കോഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിച്ചെടുത്തു എന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പിന്നിലുള്ള അദ്ധ്വാനം എത്രമാത്രമാണെന്ന് അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. സുധീര്‍സാറിന് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങള്‍... ഒപ്പം ആത്മാര്‍ത്ഥണായ നന്ദിയും...

kp shoukaman July 21, 2015 at 8:33 PM  

super............................

Kunhayammu Vtr July 21, 2015 at 8:43 PM  

Sir,what is the difference between INCOME FROM SALARY & INCOME UNDER SALARY?

Sudheer Kumar T K July 21, 2015 at 9:14 PM  

@HARI SIR, MATHSBLOG പോലുള്ള ഒരു ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റ്‌ ഇടാൻ നൽകിയ അനുവാദത്തിൻറെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് കൊണ്ടു തന്നെ എൻറെ പരിമിതമായ അറിവ് ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ. നന്ദി. // @Biju sir, നേരത്തേ വിട്ടുപോയ കിഴിവ് റിട്ടേണിൽ കാണിച്ചു refund നേടാവുന്നതാണ്. // @Kunhayamu Sir, Income chargeable under the head salary എന്നാൽ Gross Salary യിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്ന അലവൻസുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്നിവ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നികുതി വിധേയമായ salary എന്നാണ്‌ മനസ്സിലാക്കിയത്. @ Muhammed Ali Sir, Shoukaman, gmuparecode നന്ദി, PDF കോപ്പി ഇടാം.

സെന്റ് ജോണ്‍സ് പാലാവയല്‍ അക്ഷരച്ചെപ്പ് July 21, 2015 at 9:14 PM  
This comment has been removed by the author.
kunhi mon July 22, 2015 at 7:51 PM  

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇ ഫയലിംഗിന് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ഞാന്‍ സ്വയം ചെയ്തു പണം ലാഭിച്ചു ഒരായിരം നന്ദി

MTLPS July 23, 2015 at 9:36 AM  

@Sudheer sir,വളരെ അദികം നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ഇനു .
സര്‍ 2 സംശയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു
1: ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ കൊടുകേണ്ടത്‌ നിര്‍ബന്ധം ഉണ്ടോ ? (A27,A28 COLUMN) ..
2: "ANY OTHER INCOME(BISINESS,CAPITAL GAINS OR OTHER SOURSES) " ഉണ്ടെകില്‍ അത് efile ചെയുമ്പോള്‍ എവിടെ അനു ഇ amount കൊടുകേണ്ടത്‌ ? B3എന്ന column ഇല്‍ ആണോ..അങ്ങനെ കൊടുത്താല്‍ "tax details" എന്ന ടാബ് ഇല്‍ "SCH TDS S2" എന്ന സ്ഥലത്ത് details കൊടുക്കണോ?

MTLPS July 23, 2015 at 9:43 AM  
This comment has been removed by the author.
swapana kakarala July 24, 2015 at 12:56 PM  

Awesome information in the post


Sakari Naukari

Sudheer Kumar T K July 24, 2015 at 10:56 PM  

@MTLPS, A27, A28 കൊടുക്കണമെന്നില്ല. മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ITR 4, ITR 2, ITR 2A മുതലായ ഫോറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം.

JOSE July 26, 2015 at 12:28 PM  

Very Very useful post.

gsvpk July 27, 2015 at 12:27 AM  

വളറെ ഉപഹാരമുള്ളതാകുന്നു

Manzur Parayil July 28, 2015 at 9:55 AM  

Really Helpful!! Agencies are charging 350/- above for this 10 Minutes Process..

KANAKAN KUNNATH July 29, 2015 at 2:47 PM  

വളരെ ഗുണപ്രദമായ പോസ്റ്റ്‌ .....
ഒരു അദ്യാപകന്റെ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഓപ്ഷന്‍ 2 എന്റര്‍ ചെയ്തുപോയി, ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുക? നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം ഇല്ല... ഈ അധ്യാപകന് തുക തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ളതാണ്.. Next step?? ദയവായ് ഇവിടെ കുറിക്കുമല്ലോ.....

mochcezhikkara C.H.C.Ezhikkara July 29, 2015 at 6:15 PM  

E Verification ചെയ്യുമ്പോള്‍ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓപ്ഷനല്ലാതെ EVC to regd email എന്ന ഓപ്ഷന്‍ വരുന്നില്ല. നെറ്റ് ബാങ്കിങ് തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ പാന്‍ നംബര്‍ മാപ്പിങ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന മെസേജാണു വരുന്നത്. എന്താണു ചെയ്യുക?

Sudheer Kumar T K July 29, 2015 at 8:06 PM  

@ Kanakan Kunnath , ഈ പോസ്റ്റില്‍ നിന്നും എടുത്ത ഈ ഭാഗം നോക്കൂ. "E Filing നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു റിട്ടേണിന്റെ Acknowledgement (ITR-V) ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ My Account ടാബിൽ E Filed Returns/ Forms ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്ത എല്ലാ റിട്ടേണുകളും കാണാം. അതിൽ ഈ വർഷത്തെ റിട്ടേണിന്റെ വരിയിലുള്ള ചുവന്ന അക്കത്തിലുള്ള Ack Number ഇൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ Acknowledgement/ITR V ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ITR V ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും."

Sudheer Kumar T K July 29, 2015 at 8:09 PM  

@ mochezhikkara, E File ടാബിലെ E VerifyReturn ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കൂ. കിട്ടുന്നില്ലെങ്കില്‍ മുകളിലെ കമന്റില്‍ ഉള്ള വഴി തെരെഞ്ഞെടുക്കൂ.

mochcezhikkara C.H.C.Ezhikkara July 29, 2015 at 8:46 PM  

E VerifyReturn ടാബില്‍ ക്ലിക് ചെയ്താലും തഥൈവ.

Abdul samad.S July 30, 2015 at 7:28 AM  

THANK YOU VERY MUCH SIR.

mcups munderi July 30, 2015 at 12:26 PM  
This comment has been removed by the author.
KANAKAN KUNNATH July 30, 2015 at 12:32 PM  

സര്‍ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി.....

Anushka Sharma July 30, 2015 at 12:56 PM  

Like your way of seeing things! Still you may do some things to expand on it. Thanks for sharing with us!

software company

Gupschool Vellamunda July 30, 2015 at 4:43 PM  


Sudheer sir your answer to my dobt :(@Muhammedali, റിട്ടേണ്‍ ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന തെറ്റ് Revised റിട്ടേണ്‍ സമർപ്പിച്ചു പരിഹരിക്കാം. അസ്സെസ്സ്മെൻറ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പരമാവധി 2016 ജൂലൈ 31 വരെ 2013-14 ലെ revised റിട്ടേണ്‍ നല്കാം. അന്ന് E File ചെയ്തെങ്കിൽ വീണ്ടും E File ചെയ്യുക. Revised Return തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ Personal Information പേജിൽ A 22-Return file under section എന്നിടത്ത് '17-Revised 139 (5) എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യണം. Whether Original or Revised എന്നതിന് Revised ചേർക്കണം.
A 25- If under section 139(5)-Revised Return എന്നതിന് ചുവടെ ഒറിജിനൽ റിട്ടേണിന്റെ Acknowledgement Number ഉം Date of Filing Original Return ഉം ചേർക്കണം.
Sir,
I filed the ITR 2013-14 last year. But it was wrong entry by me as I received the letter from tax authority to pay the tax. Actually, I entered the salary details of 2013-14 itself instead of 2012-13 details. How can I rectify it ?
I tried to do it through 'personal information' - '17.Revised 139(5)'-A23.If under section: 139(5)- revised return: But it is seen '
The end date of e filing this ITR is over.
How can I edit it ?

Shini Yohannan August 5, 2015 at 8:35 PM  

Sir,
I was trying to register in the Income Tax site. But I did not receive the OTP in the mobile even after 24 hrs. What should I do? please reply asap.

Sudheer Kumar T K August 5, 2015 at 10:19 PM  

@Shini Yohannaan, Registered User എന്നതിന് താഴെയുള്ള Login here ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ വരുന്ന പേജില്‍ Resend Activation Link എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നീട് അതിലുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

madikaiblogspot August 6, 2015 at 8:14 AM  

സര്‍, 2013-14 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ടാക്സ് അടക്കാനുള്ളവര്‍ മാത്രമേ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. വരുമാനം 2.5ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തതിനാല്‍ നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ വര്‍ഷം E FILING ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുമോ? ഫൈന്‍ കൊടുക്കേണ്ടിവരുമോ? മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Sudheer Kumar T K August 6, 2015 at 8:41 PM  

ഇന്‍കം ടാക്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് അസ്സെസ്സ്മെന്‍റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ തിയ്യതി, 2016 മാര്‍ച്ച്‌ 31 ഇവയില്‍ ഏതാണോ ആദ്യം അതുവരെ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. E Filing സാധിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല. നോട്ടീസില്‍ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുമല്ലോ.

ANAPRAMPAL SOUTH UP SCHOOL August 7, 2015 at 10:37 AM  

ഒരുപാട് നന്മകള്‍ ആശംസികകുനു

U.P.S.Kanjany August 7, 2015 at 3:53 PM  

സമ്മാനമായി കിട്ടിയ 100000 രുപയുടെ 30% 30000 രൂപ tax അടച്ചിരുന്നു അത് ഇ-ഫയലിങ്ങ് നടതുപൊൽ എവിടെയാണു കാണിക്കുക

Kunhayammu Vtr August 8, 2015 at 6:31 AM  

SIR,
WILL YOU POST A PDF COPY?

വി.കെ. നിസാര്‍ August 8, 2015 at 7:37 AM  

@ Kunhayammu Vtr,
PDF കോപ്പി ഇവിടെ

Sudheer Kumar T K August 8, 2015 at 12:19 PM  

@UPSKanjany, Prize Money കൂടി വരുമാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ITR 2A അല്ലെങ്കില്‍ ITR 2 ല്‍ വേണം റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍. അത് കൊണ്ട് Form ഇവയിലൊന്ന് എടുക്കുക. Prize Money കൂടി വരുമാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൊണ്ട് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തവരില്‍ നിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

sunilkolakkad August 8, 2015 at 3:10 PM  

SIR,THIS IS VERY USEFUL AND USER FRIENDLY. I APPRECIATE YOUR EFFORT AND SINCERITY.
SUNIL KOLAKKAD
GVHSS ATHOLI

BALAKRISHNAN M V August 8, 2015 at 3:38 PM  

SIR
There is a pending action in my Tax return for the year 2010-11.A demand of RS 57000/- is shown. But the amount deducted from my monthly salary towards Tax is seen entered in FORM-26AS.In my response I have brought this to the notice of Authorities. Even then that demand is seen renewed every day.What should I do?
MV BALAKRISHNAN

nonichan August 8, 2015 at 11:33 PM  

ഓഹരി വിപണിയില്‍ നിന്ന് 6000 രൂപ വരുമാനമുണ്ഠ്.സര്‍,ഇത് ഏത് കോളത്തിലാണ് കാണിക്കേണ്ഡത്.

Sudheer Kumar T K August 9, 2015 at 8:53 PM  

Sunil Sir, സന്തോഷം. @ Balakrishnan NV, E Filing സൈറ്റില്‍ My Account -> Rectification Request വഴി തിരുത്താന്‍ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാല്‍ E Filing സൈറ്റില്‍ My Account -> Rectification Request വഴി തിരുത്തലുകള്‍ നടത്താന്‍ കഴിയും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് വരെ ചെയ്യാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. @ nonichan, ITR 2A അല്ലെങ്കില്‍ ITR 2 ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ അന്വേഷിക്കുക.

Ashraf August 10, 2015 at 9:04 PM  

My Account E Filed return nil Click Cheythu ITR Form Print Edukkumpol PDF Kittunnilla Enthu Cheyyum?

Sudheer Kumar T K August 10, 2015 at 9:54 PM  

@ Ashraf, ITR V (Acknowledgement) കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ Downloadsല്‍ വന്നിരിക്കും. ഇത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളില്‍ പാന്‍ നമ്പറും ജനനതിയ്യതിയും തുടര്‍ച്ചയായി നല്‍കുക.

musliyar August 12, 2015 at 5:17 PM  

ഇത്രയും സഹായിച്ച സുധീര്‍ സാറിന് നന്ദി പറയാതെ പോകാൻ തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കമന്റ് .ഒരു പാട് സന്തോഷമായി. ഇത്തരം നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ.

Abdul rahoof pk August 13, 2015 at 4:34 PM  

Sir When I tried to submit the return {e file} I couldnt submit it Wanted BSR Code what can I do sir Please explain

Abdul rahoof pk August 13, 2015 at 4:35 PM  

Sir When I tried to submit the return {e file} I couldnt submit it Wanted BSR Code what can I do sir Please explain

Sudheer Kumar T K August 13, 2015 at 5:59 PM  

@ Musaliyar, മുസലിയാര്‍ സര്‍, നന്ദി. @ Abdul Rahoof, Tax Details ല്‍ BSR Code ചേര്‍ക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് കരുതട്ടെ. ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ചവര്‍ Sch TDS1 എന്ന പട്ടികയാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതില്‍ BSR code നല്‍കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങള്‍ സ്വമേധയാ ടാക്സ് ബാങ്കില്‍ അടച്ചു എങ്കില്‍ മാത്രമേ Sch IT പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. BSR Code നിങ്ങള്‍ ടാക്സ് ബാങ്കില്‍ അടച്ചപ്പോള്‍ ലഭിച്ച രസീറ്റില്‍ കാണാം. (Personal Information ല്‍ Employer Category ശരിയായി ചേര്‍ത്തോ എന്ന് നോക്കുക.)

SUNIL V PAUL August 13, 2015 at 10:56 PM  
This comment has been removed by the author.
SUNIL V PAUL August 13, 2015 at 10:57 PM  

സുധീര്‍ സാര്‍,
FORM ITR-V "INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM" (e-filing ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ,Bangalore ടാക്സ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒപ്പിട്ടു അയക്കേണ്ട ഫോമില്‍)ഒപ്പ് ഇടുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പുള്ള ,വരിയില്‍
"I further declare that I am making this return in my capacity as----------------------------------and I am also competent to make this return and verify it."

എന്നതില്‍ എന്താണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരാമോ?

Sudheer Kumar T K August 14, 2015 at 8:40 PM  

നാം സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തികളുടെ (Individual) റിട്ടേണ്‍ ആയതിനാല്‍ അവിടെ ഒന്നും ചേര്‍ക്കാതെ വിടാം. HUF(Hindu Undivided Family), Company, Partnership Firm മുതലായവയുടെ റിട്ടേണുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ സ്ഥാനം കാണിക്കണം. ഉദാ. Authorized Signatory, Kartha, Director etc.

SANILKUMAR August 15, 2015 at 8:01 PM  

Sir
Very very useful posting
SANILKUMAR V

BMB August 15, 2015 at 8:54 PM  

Sudheer sir, bank account details kodukumbol oru bank account details koduthal mathiyo atho verre account undenkil athinte details um kodukanam enu nirbandham undo?

BMB August 15, 2015 at 8:54 PM  

Sudheer sir, bank account details kodukumbol oru bank account details koduthal mathiyo atho verre account undenkil athinte details um kodukanam enu nirbandham undo?

BMB August 15, 2015 at 8:54 PM  
This comment has been removed by the author.
Sudheer Kumar T K August 15, 2015 at 9:35 PM  

വ്യക്തിയുടെ പേരില്‍ നിലവിലുള്ള എല്ലാ Savings അക്കൗണ്ടുകളുടെയും, Current അക്കൗണ്ടുകളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വ്യക്തി ഉള്‍പ്പെട്ട ജോയന്‍റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷക്കാലമായി ഇടപാടുകളൊന്നും നടത്താത്തവയുടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. (ബാങ്കില്‍ PAN number നല്‍കിയ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും നല്‍കുക.)

sathyasheelan August 16, 2015 at 3:39 PM  

done e filing of return of a teacher who has refund claim. EVC generated, but at the time of E verify a message came saying "do e filing throuhg netbanking "Sir, What is the problem ????

Sudheer Kumar T K August 16, 2015 at 8:23 PM  

Refund ഉള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് E Verification ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടോ net banking വഴിയോ E Verification നടത്താം. ഇത് രണ്ടും സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് പഴയ പോലെ ITR V ഒപ്പിട്ടു അയച്ച് verfication നടത്താം. പോസ്റ്റിലെ ഈ ഭാഗം വായിക്കൂ, "E Filing നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു റിട്ടേണിന്റെ Acknowledgement (ITR-V) ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ My Account ടാബിൽ E Filed Returns/ Forms ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്ത എല്ലാ റിട്ടേണുകളും കാണാം. അതിൽ ഈ വർഷത്തെ റിട്ടേണിന്റെ വരിയിലുള്ള ചുവന്ന അക്കത്തിലുള്ള Ack Number ഇൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ Acknowledgement/ITR V ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ITR V ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും."

khel Sahitya Kendra August 18, 2015 at 11:33 AM  

Good post! I am also going to write a blog post about this... thanks

sports and physical education books

nisha August 18, 2015 at 10:32 PM  

sir when i try to link my adaar number and e verify my return it says adaar database lacks such an information so cannot link adaar. what shoud i do to complete e-verification

Sudheer Kumar T K August 18, 2015 at 10:42 PM  

@nisha, ആധാര്‍ കാര്‍ഡിലെയും പാന്‍ കാര്‍ഡിലെയും പേരുകള്‍ ഒന്ന് തന്നെ ആവുകയും ആധാര്‍ കാര്‍ഡുമായി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്തു E Verfication നടത്താന്‍ പറ്റൂ. പകരം മൊബൈല്‍ നമ്പറിലേക്കും മെയിലിലേക്കും വരുന്ന വരുന്ന Electronic Verfication Code (EVC) ഉപയോഗിച്ച് E Verfication നടത്തുകയോ പഴയ പോലെ ITR V ബാംഗലൂരിലേക്ക് അയച്ച് verfication നടത്തുകയോ ചെയ്യാം. പോസ്റ്റിലെ E Verfication എന്ന ഭാഗം ഒന്നു കൂടി വായിച്ചു നോക്കുമല്ലോ.

Binny August 19, 2015 at 12:25 PM  

Sir, Thank you for the post. I have a question While e-submission where we enter the mediclaim deduction
Binny Joseph

tharat.blogspot August 19, 2015 at 7:41 PM  

THANK YOU SIR

Sudheer Kumar T K August 19, 2015 at 7:54 PM  

@Binny, Income Details ല്‍ 80 D യ്ക്ക് നേരെയുള്ള കോളത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക.

Sudheer Kumar T K August 19, 2015 at 8:13 PM  

E File ചെയ്യുന്നതിനായി ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനുള്ള പേജില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി മുതല്‍ ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണാം. പുതുതായി RSA Token No കൂടി ചേര്‍ക്കണം. ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പറിലെ നാല് അക്കങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന capcha codeലെ 6 അക്കങ്ങളും ചേര്‍ന്ന 10 അക്കങ്ങളാണ്‌ ഇവിടെ ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് 6 അക്കങ്ങളുള്ള capcha code താഴെയുള്ള കോളത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് "Login" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം.

Raphi August 19, 2015 at 8:33 PM  

"പുതുതായി RSA Token No കൂടി ചേര്‍ക്കണം."
Sir
ലോഗിൻ പേജിൽ ഇതുകണ്ടില്ല

Sudheer Kumar T K August 19, 2015 at 8:48 PM  

Firefox ല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ RSA Token No കാണുന്നില്ല. Chrome ല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്‌താല്‍ ഇത് കൂടി കാണാം.

Jithesh J August 20, 2015 at 6:00 PM  

sir

how can be enter rs 10000/- towards National savings scheme not included in 80C

Another doubt contribution towards Prime ministers relief fund please help me

( name of donee , addrses, pin code etc )

NIYAS MUKKAM August 20, 2015 at 8:43 PM  

ENTE SCHOOLILE TR DE PER SHINI VARGESE AN .ENNALE FILE CHEYDA FORMIL VARGESE SHINI ENNAN VANNAD .EA PER ENGANE THIRUTHUM SIR .ADH POLE ORU TR DE DATE OF BIRTH INVALID ENN KANIKUNNU ADH THIRUTHUVANULLA MARGAM PARANJ THARUMO

Sudheer Kumar T K August 20, 2015 at 9:35 PM  

@Jithesh, നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണില്‍ 80 C deduction കോളത്തില്‍ National savings scheme 10,000 കൂടി കൂട്ടിയ സംഖ്യ പരമാവധി 1,50,000 കൊടുക്കുക. Prime ministers relief fund നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതിലുണ്ട്. "PMNRF operates from the Prime Minister's Office, South Block, New Delhi-110011. PMNRF is exempt under Income Tax Act, 1961 under Section 10 and 139 for return purposes. Prime Minister is the Chairman of PMNRF and is assisted by Officers/ Staff on honorary basis. Permanent Account Number of PMNRF is AACTP4637Q." കൂടുതല്‍ അന്വേഷിക്കുക.
@Niyas, PAN കാര്‍ഡ് എടുത്തപ്പോള്‍ കാണിച്ച പേരാണ് നിങ്ങള്‍ E File ചെയ്ത റിട്ടേണില്‍ വന്നിരിക്കുക. അത് കൊണ്ട് റിട്ടേണ്‍ തിരുത്തേണ്ടതില്ല. ആവശ്യമെങ്കില്‍ PAN കാര്‍ഡില്‍ വേണ്ട തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്താം./ DATE OF BIRTH ഇന്‍വാലിഡായി കാണിക്കുന്നത് PAN കാര്‍ഡ് എടുത്തപ്പോള്‍ നല്‍കിയ DATE OF BIRTH മറ്റൊന്ന് ആയത് കൊണ്ടാവാം.

nisha August 21, 2015 at 11:33 AM  

sir ,
how to deduct HRA from tax details in e filing ?

karakkattuparampa August 22, 2015 at 9:35 AM  

സര്‍,
പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സിനു താഴെയുള്ള സംഖ്യ 2,50,000 ല്‍ കുറവാ​ണ്. റിട്ടേണ്‍ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണോ അതോ E-file ചെയ്യാതെ റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കണം എന്നാണോ...

മനു

Cholatty August 22, 2015 at 8:43 PM  

സര്‍,
പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സിനു താഴെയുള്ള സംഖ്യ 2,50,000 ല്‍ കുറവാ​ണ്. റിട്ടേണ്‍ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണോ അതോ E-file ചെയ്യാതെ റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കണം എന്നാണോ...
പിന്നെ
"Income under Salary എന്നിടത്ത് Income Details എന്ന പേജില്‍ ഒന്നാമതായി കാണിച്ച (Income from Salary) സംഖ്യ ചേര്‍ക്കുക. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ സംഖ്യ കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത് ശരിയായത് ചേര്‍ക്കണം.
Tax Deducted എന്നിടത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ച ടാക്സ് ചേര്‍ക്കുക. Quarterly TDS Returns ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കളുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ടാക്സും ഓഫീസിന്‍റെ ടാന്‍ നമ്പരും പേരും ഇവിടെ സ്വമേധയാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും"
ഇതില്‍ 3 TDS മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളു. എന്നാല്‍ form 16 from traces ല്‍ മൂഴുവന്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
അതായത് TDS ല്‍ total tax deducted എന്നുള്ളിടത്ത് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സര്‍

Pradeepkumarkailattil Kn August 22, 2015 at 9:25 PM  

Thank you for your valuable work

Sudheer Kumar T K August 22, 2015 at 10:49 PM  

@Chollatty, റിട്ടേണ്‍ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല.//Tax details ലെ നാലാം കോളം Tax Deducted കോളത്തില്‍ TDS return കൊടുത്തത് പ്രകാരമുള്ള അടച്ച ടാക്സ് വന്നിരിക്കും. എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ടാക്സ് കുറയ്ക്കാതെ ഏതാനും മാസങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ടാക്സ് കുറച്ചതെങ്കില്‍ ആ മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളത്തിന്റെ തുക മാത്രമേ Income under salary എന്ന മൂന്നാം കോളത്തില്‍ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് കൊണ്ട് അവിടെ income details ടാബിലെ income from salary യിലെ ശരിയായ സംഖ്യ എഴുതാം.
@Pradeepkumar, നന്ദി.

A M L P S KARIPPUR CHIRAYIL August 23, 2015 at 7:24 AM  

താങ്ക്സ് സുധീര്‍ സര്‍,
TDS return പ്രകാരമുള്ള തുക വന്നില്ലെങ്കില്‍ form 16 from traces ലെ തൂക എ‍ഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേര്‍ക്കാമോ.

Govt Town HSS Kannur August 23, 2015 at 3:22 PM  

ഞാന്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പ്രകാരം ആ മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന്‍ 446/-രൂപ അടക്കേണ്ടതിനു പകരം 444/- രൂപ മാത്രമേ DDO പിടിച്ചുള്ളൂ . 2/-രൂപ ഇനിയും അടക്കാനുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ സ്കീമില്‍ നിന്നുള്ള പലിശയിനത്തില്‍ 3169/- അവര്‍ എന്നില്‍ നിന്നും പിടിച്ച് എന്‍റെ അക്കൌണ്ടില്‍ അടച്ചിട്ടുണ്ട്.
1. പ്രസ്തുത തുകയ്ക്ക് ഹയര്‍ എജുക്കേഷന്‍ സെസ്സ് അടക്കെണ്ടതുണ്ടോ ?
2. ബാക്കിയുള്ള 2/- രൂപയും ചേര്‍ത്ത് SBT ഇ ബാങ്കിംഗ് വഴി (ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ) പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ 1/- രൂപ മാത്രമേ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ
ഇനി ഞാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?
**അശോകന്‍. കെ.കെ. കണ്ണൂര്‍

nisha August 23, 2015 at 11:12 PM  

sir ,
how to deduct HRA from tax details in e filing ?

Marykutty P August 24, 2015 at 1:02 PM  

I have received PF &Gratuity as retirement benefit during the year 2014-2015 and I wish to report it while submitting my e-return.Please let me know whether there is any provision in ITR I to furnish the details?If not is there any alternative while filing e -return?


Marykutty

MorningDew August 24, 2015 at 5:34 PM  

സുധീർ സാറിന് നന്ദി ::
കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം e - filing ചെയ്ത വ്യക്തിയാണു ഞാൻ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽ Defects ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ച ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും രണ്ട് തവണ ലെറ്റർ വന്നു. ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കാതെ വിട്ടു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ കത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. അത് rectify അചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കാമോ
Subject: Notice under section 139 (9) of IT act,1961-Your return of income for AY 2014-15
"The return of income filed by you for AY 2014-15 dated 30-09-2014 is considered defective u/s 139(9) of the income tax act as it is found to contain certain defects which has been annexed in the next page (Annx. A)"
In the Annex - Error code 38- Tax determined as payable in return filed by you has not been paid

chikku August 24, 2015 at 7:17 PM  

If there is any correction in the income detais how can we correct it, i could not write the interest of house loan so thr income from salary and total gross income comes the same babu

vijayakumar blathur August 24, 2015 at 9:36 PM  

വളരെ ഉപകാരം..വളരെ ലളിതം , കാണിച്ച സൗമനസ്യത്തിനു നന്ദി

Sudheer Kumar T K August 24, 2015 at 10:45 PM  

@ AMLP കരിപ്പൂര്‍, ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉള്ള വരുമാനവും കിഴിവുകളും റിട്ടേണില്‍ കൃത്യമായി കാണിക്കാം. // Govt HSS Kannur, പലിശ കൂടി ഉള്‍പ്പെട്ട വരുമാനത്തിന് സെസ് നല്‍കേണ്ടി വരും. അടയ്ക്കാനുള്ള ബാക്കി തുക Income Tax Challan ITNS 280 ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കാമല്ലോ. // @ Nisha, വീട്ടു വാടക നല്‍കിയത് മൂലമുള്ള HRA കിഴിവിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കൂടി കുറച്ച ശേഷമുള്ള സംഖ്യയാണ് Income Detailsല്‍ ആദ്യമായി കൊടുക്കേണ്ടത്.

Sudheer Kumar T K August 24, 2015 at 10:59 PM  

@Marykkutty, Gratuity, Payment from PF എന്നിവ Income under the head salariesല്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ITR 1 ല്‍ റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ അവ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ല. ITR 2 ഉപയോഗിച്ച് റിട്ടേണ്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ Schedule s ല്‍ ഇവ കൂടി കാണിക്കാവുന്നതാണ്. // @ MorningDew, E Filing പോര്‍ട്ടലില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് E File ടാബില്‍ E File in response to notice under section 139(9) ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റിട്ടേണ്‍ rectify ചെയ്യാവുന്നതാണ്. //@ Chikku, Personal Information ടാബില്‍ Whether original or revised എന്നതിന് Revised under section 139(5) നല്‍കി റിട്ടേണ്‍ revise ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Sudheer Kumar T K August 24, 2015 at 11:01 PM  

@Vijaya Kumar Blathur, നന്ദി.

kollappallil August 25, 2015 at 4:28 PM  

sudheerkumar sr,2013-14-il cincometax efile cheythappol total income -il correction varuthan ITR 1 il revised koduthappam samyam kazhinjupoyi ennu ezhuthikkanichu.eni enthu cheyyanam

A M L P S KARIPPUR CHIRAYIL August 25, 2015 at 4:32 PM  

Tax details ലെ നാലാം കോളം Tax Deducted കോളത്തില്‍ TDS return കൊടുത്തത് പ്രകാരമുള്ള അടച്ച ടാക്സ് വന്നിരിക്കും. എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ടാക്സ് കുറയ്ക്കാതെ ഏതാനും മാസങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ടാക്സ് കുറച്ചതെങ്കില്‍ ആ മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളത്തിന്റെ തുക മാത്രമേ Income under salary എന്ന മൂന്നാം കോളത്തില്‍ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് കൊണ്ട് അവിടെ income details ടാബിലെ income from salary യിലെ ശരിയായ സംഖ്യ എഴുതാം.

ഈ reply യില്‍ കണ്ട സംശയം TDS return കൊടുത്തത് പ്രകാരമുള്ള അടച്ച ടാക്സ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കില്‍ form 16 from traces ലെ തൂക എ‍ഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേര്‍ക്കാമോ.

Rashid Pc August 25, 2015 at 8:26 PM  

6 1 A പ്രകാരമുള്ള ഹൗസിങ്ങ് ലോണ്‍ പലിശ
കുറയ്ക്കുന്നതിന് പരിധി ഉണ്ടോ
ഹൗസിങ്ങ് ലോണ്‍ പലിശ 94457 ഉണ്ട്
ഇത് കംപ്ലീറ്റ്‌ കുറക്കാൻ പറ്റുമോ

Anil kumar.p.m August 26, 2015 at 12:00 PM  

I forgot my password for e-filing. But on trying to reset it a comment comes ; " your user ID does not exist " I have entered the PAN card number correctly.What can I do now ? Can I cancel the previous registration and register again ?

Sudheer Kumar T K August 26, 2015 at 10:22 PM  

@AMLPS Karippur, അടച്ച ടാക്സ് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തു ചേര്‍ക്കാം. (Form16 Part A യില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ 26 AS ല്‍ കുറവ് കാണുന്നുവെങ്കില്‍ TDS Return file ചെയ്തപ്പോള്‍ വന്ന തെറ്റ് കൊണ്ടാണോ എന്ന് സംശയിക്കണം.) @ Rashid, 1-4-99 നു മുമ്പ് എടുത്ത ലോണ്‍ ആണെങ്കില്‍ പരമാവധി 30000 വരെ കുറയ്ക്കാം. അതിനു ശേഷം വീട് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ എടുത്ത ലോണ്‍ എങ്കില്‍ 2 ലക്ഷം വരെ കുറയ്ക്കാം. റിപ്പയറിങ്ങിനു എടുത്ത ലോണ്‍ എങ്കില്‍ പരമാവധി 30000 മാത്രം. 2 ലക്ഷം ഇളവു ലഭിക്കാന്‍ ലോണ്‍ എടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനകം നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. @ Anil Kumar, ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ ലഭിക്കുന്ന പേജില്‍ പാന്‍ നമ്പര്‍ അടിച്ച് പാന്‍ കാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക. പഴയ Registration ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. send me your pan number to 9495050552.

cp asgarali August 26, 2015 at 11:22 PM  

താങ്കളുടെ പോസ്റ്റ് മാത്രം വായിച്ച് ഞാന്‍ e-filing പൂര്‍ത്തിയാക്കി.നന്ദി..നന്ദി...നന്ദി---Asgarali

PRAVEEN KUMAR August 26, 2015 at 11:28 PM  

സര്‍,
പാന്‍ നം AIJPD3856E രജിസ്റ്റര്‍ 2014 ല്‍ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ, പാസ്സ് വേര്‍ഡ് ഓര്‍മയില്ല,റീ സെറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുപോള്‍ ഈ യൂസര്‍ ഐ ഡി നിലവില്‍ ഇല്ല എന്ന സന്ദേശം കാണിക്കുന്നു? റീഫണ്ട് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ-ഫയല്‍ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും മാര്‍ഗം ഉണ്ടോ?

shukoor pilakkal August 27, 2015 at 12:58 PM  

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം e filing നടത്താനായി ഒരു അധ്യാപകനെ സമീപിച്ചപ്പോള്‍ 250 രൂപയാണ് ഒരാള്‍ക്ക്‌ ചോദിച്ചത്. അന്ന് mathsblog ന്‍റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ എന്‍റെ സ്കൂളിലെ എല്ലാവരുടെയും e filing നടത്തി. ഈ വര്‍ഷം ഏകദേശം അമ്പതോളം പേരുടെ ചെയ്തു. ഒരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ...!അഭിമാനം തോന്നുന്നു സര്‍, സുധീര്‍ സാറിനും മാത്ത്സ് ബ്ലോഗിനും ഒരുപാട് നന്ദി.

Sudheer Kumar T K August 27, 2015 at 8:46 PM  

@ Asgarali, ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതില്‍ ഏറെ സന്തോഷം. @ Shukoor, അന്‍പത് പേര്‍ക്ക് റിട്ടേണ്‍ ഇ ഫയലിംഗ് നടത്തി എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം കണ്ടെത്താനുള്ള മനസ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ. @ Praveen Kumar & Anil Kumar, You just need to send an email to validate@incometaxindia.gov.in with the below required details asking to reset your password.
i. PAN Number
ii. Pan Holder Name
iii. Date of Birth
iv. Father’s Name
v. Registered PAN Address
You will receive reply in 48 hours from donotreply@incometaxindia.gov.in and then you can reset the password with new password.
I think this will help you

Muneer Cheriyath August 27, 2015 at 9:47 PM  

സര്‍
e - filing നടത്തി​യപ്പോള്‍ മൊബൈലില്‍ OTP നമ്പര്‍ വരാന്‍ വൈകി വന്നതിനുശേഷം അടിച്ചപ്പോള്‍ ശരിയാകുന്നില്ല വീ​​ണ്ടും അടിച്ചപ്പോള്‍ already registered എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്

Sudheer Kumar T K August 27, 2015 at 10:30 PM  

Registered User എന്നതിന് താഴെ Login ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Resend Activation link ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആവശ്യമെങ്കില്‍ പുതിയ E mail, Mobile number എന്നിവ നല്‍കാം.

soumya August 28, 2015 at 12:42 PM  

ente schoolile oru teacherinte e file cheyth form bangalorilekku ayachu. innale phonil oru message vannu. "Psy self assessment tax before filing IT Return to avoid return to be treated as defective. Due date 31.08.2015". Enthanu ithu kondu uddesikkunnath?

Sudheer Kumar T K August 28, 2015 at 2:26 PM  

ഇത് എല്ലാവര്‍ക്കും അയക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കാനുള്ള മുഴുവന്‍ ടാക്സും റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അടച്ചു വേണം റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ എന്നാണ് അത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടീച്ചര്‍ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് മുഴുവന്‍ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും TDS ആയി കുറച്ചത് കൊണ്ട് (മറ്റു വരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍) റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തതോടെ ജോലി കഴിഞ്ഞല്ലോ.

Sreedevi Arayangad August 29, 2015 at 11:39 PM  

sir..
I have registered successfully..and logged in again to link the adhaar no. But no window with an option to link adhaar is opened.please give a response

SABEESH K August 30, 2015 at 1:12 PM  

സര്‍ പോസ്റ്റ് വായിച്ചാണ് എന്‍െ്റ സ്കൂളിലെ എല്ലാവരുടെയും റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. നന്ദി.
പെന്‍ഷനായ ആളുടെ റിട്ടേണ്‍ ഏത് ഫോമിലാണ്.
ഇയാള്‍ക്ക് എഫ ്ഡി പലിശ ഇനത്തില്‍ 1700 രൂപ ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.അത് തിരിച്ച് കിട്ടാനാണ്. എഫ ്ഡി പലിശ ഫോമില്‍ എവിടെയാണ് ചേര്‍ക്കുക.വിശദമാക്കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു. by sabeesh

Sudheer Kumar T K August 30, 2015 at 3:17 PM  

@ Sreedevi, ലോഗിന്‍ ചെയ്ത ശേഷം Profile Settings ടാബില്‍ Link Aadhar ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന പേജ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്യാം.
@Sabheesh, ഇന്‍കംടാക്സ് സംബന്ധമായി പെന്‍ഷന്‍ എന്നതും salary തന്നെയാണ്. അത് കൊണ്ട് ITR 1 തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പലിശ ഇനത്തില്‍ ലഭിച്ച സംഖ്യ "Income from other sources" എന്ന കോളത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക.

SKP August 31, 2015 at 6:39 AM  

The Pincode entered in the Personal Information is wrong. Efiling has submitted. How can I correct it ?

Arun B August 31, 2015 at 10:13 PM  

അവസാന മണിക്കൂറുകളിലാണെങ്കിലും ചെയ്തു. നന്ദി.

Baburaj P August 31, 2015 at 10:50 PM  

to whom we complaint aganst the superior officer who denied to file the T D S for 2 years?

Ishak Ali September 1, 2015 at 12:38 AM  

സര്‍, ഞാന്‍ താങ്കളുടെ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ എന്റെ സ്കൂളിലെ ഏകദേശം എല്ലാവരുടെതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ .....ഒരു മാഷിന്റെ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഒര്മയില്ലതതിനാല്‍ മാറ്റാനായി അടിച്ചപ്പോള്‍ അതില്‍ നല്‍കിയ TAN DEDUCTOR NAME അടിച്ചത് തെറ്റാണ എന്ന് പറയുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ നമ്പര്‍ വഴി നോകിയിട്ടും ശരിയായില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ...ഓഗസ്റ്റ്‌ 31 നു ശേഷം നല്‍കുന്നവ സ്വീകരികില്ലേ....ദയവായി ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ,,,,,,,,,,,,,,

Sudheer Kumar T K September 1, 2015 at 6:26 AM  

@SKP, പിന്‍ കോഡ് മാറിയത് തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മാറ്റണമെങ്കില്‍ റിട്ടേണ്‍ revise ചെയ്യുക. പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുമല്ലോ. @Arun, സന്തോഷം.

Binny September 1, 2015 at 4:27 PM  

Can I e file after August31

Sudheer Kumar T K September 1, 2015 at 9:10 PM  

@ Baburaj, TDS റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യതിരുന്നാലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകള്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നോക്കൂ. @Ishak Ali, മുകളിലുള്ള ഒരു മറുപടിയില്‍ വഴി പറഞ്ഞിരുന്നു. You just need to send an email to validate@incometaxindia.gov.in with the below required details asking to reset your password.
i. PAN Number
ii. Pan Holder Name
iii. Date of Birth
iv. Father’s Name
v. Registered PAN Address
You will receive reply in 48 hours from donotreply@incometaxindia.gov.in and then you can reset the password with new password.
@ Binny, August 31 നു ശേഷവും റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാം. പിന്നീട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ല എന്നതിനാല്‍ തെറ്റ് കൂടാതെ ചെയ്യുക. Personal Information ടാബില്‍ Return filed under section എന്നിടത്ത് Before due date എന്നതിന് പകരം After due date u/s 139(4) എന്ന് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.

സുദേഷ് എം രഘു September 1, 2015 at 10:58 PM  

റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിച്ചതിനുശേഷം എനിക്കുവന്ന കമ്യൂണിക്കേഷനില്‍ 2010-11 അസെസ് മെന്റ് വര്‍ഷത്തെ ഔട്സ്റ്റാന്‍ഡിങ് ഡിമാന്‍ഡ് ആയി 4370 ക യും അതിന്റെ പലിശയായി 1935 കയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വര്‍ഷം ഞാനടച്ച ടാക്സ് ആണത്. റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഓര്‍മ. കോപ്പി കൈയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അക്നോളിജ് മെന്റില്ല. ടാക്സ് ശംബളത്തില്‍ നിന്നു പിടിച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഓഫീസ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ലി ഫയലിങ് ഒന്നും അന്ന് ആരും ചെയ്തുകാണില്ല. എന്താണിതിനു് ഒരു പരിഹാരം?

vellanadhs September 2, 2015 at 3:07 PM  

Hats off to you sir for your selfless work! it helped me to e file my return and to help others to do the same. Again and again and again a lot of thanks. Reading the post is like sitting in your class! such a great work!!!

Sudheer Kumar T K September 2, 2015 at 8:04 PM  

@ Vellanadhs, നല്ല വാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ചെറുതല്ല. ഒരു എല്‍ പി സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായ എനിക്ക് പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള തിരക്കിനിടയിലും ഇത്രയും ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ എന്നെക്കാള്‍ അറിവും പരിചയവുമുള്ളവര്‍ നമ്മുടെ ഇടയില്‍ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അവര്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് എനിക്കവസരം തന്ന MATHSBLOG ന് നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. @Sudesh, അന്നത്തെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും TDS statement ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ നിങ്ങളിലും നിന്നും കുറച്ച ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പറില്‍ വന്നിട്ടില്ല. പഴയ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും TDS statement നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ Assessing Officer അയച്ച നോട്ടീസ് ആണെങ്കില്‍ നേരിട്ട് മറുപടി നല്‍കി നോക്കൂ.

kunhi mon September 3, 2015 at 6:37 AM  

we have filed tds with the help of tax consultant 2012-13 onwards.but 2013-14 4th quarter processed with default ..SEEN IN TRACES..HOW CAN OVER COME THE PROBLEM

Sai Santosh September 3, 2015 at 5:24 PM  

I'll pass this information to all the people who are sincerely waiting to apply for the latest govt jobs. Continue and keep up the good work.

Prajeesh Kumar September 4, 2015 at 5:01 AM  

ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പണത്തിന് ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷനര്‍ മാരുടെ സഹായം തേടുകയും ആയിരങ്ങള്‍ പ്രതിഫലമായി നല്‍കുകയും ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ... ഈ വര്‍ഷം ഭൂരിഭാഗം സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും റിട്ടേണ്‍ ചെയ്യുന്നതിന് എന്നെ സഹായിച്ചത് അങ്ങയുടെ ഈ പോസ്റ്റിങ്ങ്‌ ആയിരുന്നു സര്‍ ...... വളരെ നന്ദി

Niyas Ua September 4, 2015 at 8:16 PM  

സുധീര്‍ സാറിന് നന്ദി പറയാന്‍ ഏത് വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഇ ഫയലിംഗ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണെന്നാണ്ഇത് വരെ കരുതിയത് ഇത്ര simple ആയി അവതരിപ്പിച്ച സുധീര്‍ സാറിന് ഒരായിരം നന്ദി
ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചര്‍ക്ക് 10E ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ 2000രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇനി 10 E ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ

Sudheer Kumar T K September 4, 2015 at 8:52 PM  

@ Prajeeshkumar, പോസ്റ്റ്‌ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതില്‍ സന്തോഷം, നന്ദി. @ Kunhimon, TRACES ല്‍ നിന്നും ആ ക്വാര്‍ട്ടറിന്റെ Justification Report ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് തെറ്റ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Challan ല്‍ ആണ് തെറ്റ് എങ്കില്‍ Challan Correction നടത്തുകയും Deductee Details ലെ തെറ്റിന് Conso File ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു RPU വഴി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് upload ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. @ Niyas, Section 89 പ്രകാരമുള്ള റിലീഫ് ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ടാക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോള്‍ പരിഗണിചില്ലെങ്കിലും അര്‍ഹതയുണ്ടെങ്കില്‍ റിട്ടേണില്‍ കാണിച്ച് അധികം നല്‍കിയ ടാക്സ് തിരികെ നേടാം.

PRAVEEN KUMAR September 5, 2015 at 9:38 AM  

Sir,
Completed first 2 stages of Registration of pan in e-filing website on 7/2014, but final stage is not completed, now unable to register or reset password, what to do?

PRAVEEN KUMAR

Sudheer Kumar T K September 5, 2015 at 7:13 PM  

@ Praveen kumar, Send an email to validate@incometaxindia.gov.in with the below required details asking to reset your password.
i. PAN Number
ii. Pan Holder Name
iii. Date of Birth
iv. Father’s Name
v. Registered PAN Address
You will receive reply in 48 hours from donotreply@incometaxindia.gov.in and then you can reset the password with new password.

SNDP AUPSCHOOL KADUMENI September 9, 2015 at 9:14 AM  

income tax neakurich kooduthal vivarangal njangalileak ethicha sirnu orupad thaks ,

GHS KALIKKADAVU September 21, 2015 at 7:17 PM  

First of all thanks for the post. I have paid advance tax Rs.14400/= but it shows that an interest of Rs. 150/= to be paid. what is its significance ?

GHS KALIKKADAVU September 21, 2015 at 7:38 PM  

ഞാന്‍ അഡ്വാന്‍സ് ടാക്സ് 14400 അടച്ചു.ടാക്സ്14397.
റിട്ടേണില്‍ പലിശ 150 കാണിക്കുന്നു.
ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ?

Sudheer Kumar T K September 22, 2015 at 10:50 PM  

@ SNDP AUPS, നന്ദി, @ GHS Kalikadavu, പലിശ മൂന്നു തരത്തിലാവാം. 1, 234 A പ്രകാരം, അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ട അവസാന ദിവസവും അടച്ചില്ലെങ്കില്‍, റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ വൈകിയാല്‍ വൈകിയ കാലത്തേക്ക് 1% പലിശ ഓരോ മാസത്തേക്കും നല്‍കണം. 2, 234 B പ്രകാരം, അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് 10000 ത്തില്‍ കൂടുതലെങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സിന്റെ 90 % മാര്‍ച്ച്‌ 31 നു മുമ്പ് Advance Tax അടചില്ലെങ്കില്‍ വൈകിയ കാലത്തേക്ക് മാസത്തേക്ക് 1% പലിശ വീതം നല്‍കണം. 3, 234 C പ്രകാരം, Advance Tax അടയ്ക്കാന്‍ ബാധ്യതയുള്ളവര്‍ അതിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം നിശ്ചിത തിയ്യതിക്കുള്ളില്‍ അടയ്ക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതില്‍ വീഴ്ച വരുതിയാലാണ് ഈ പലിശ. ശമ്പള വരുമാനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും TDS കുറയ്ക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത്. Advance Tax എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് കൊണ്ടെന്നു മനസ്സിലായില്ല.

Vijayodayam upschempu September 25, 2015 at 8:48 PM  

1. office attendent ന് 40% വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർഥിയായ മകൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് 80DD പ്രകാരം കിഴിവ് അനുവദിക്കാമോ ?
2. ഒരു ടീച്ചറുടെ ഡിഗ്രിയ്ക്കു പടിക്കുന്ന മകൻ പഠന വൈകല്യമുള്ളതാണെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇളവു ലഭിക്കുമോ ?

Sudheer Kumar T K September 27, 2015 at 8:46 PM  

Please see the quoted lines from the Circular for TDS last year.Circular No.17/2014 Dated 10-12-2014- "DDOs should note that 80DD deduction is in case of the dependent of the employee whereas 80U
deduction is in case of the employee himself. However under both the Sections the employee
shall furnish to the DDO following:
1. A copy of the certificate issued by the medical authority as defined in Rule 11A(1) in the
prescribed form as per Rule 11A(2) of the Rules. The DDO has to allow deduction only
after seeing that the Certificate furnished is from the Medical Authority defined in this Rule
and the same is in the form as mentioned therein.
2. Further in cases where the condition of disability is temporary and requires reassessment of
its extent after a period stipulated in the aforesaid certificate, no deduction under this section
shall be allowed for any subsequent period unless a new certificate is obtained from the
medical authority as in 1 above and furnished before the DDO."

rajesh 1003 October 17, 2015 at 11:46 AM  

Latest Govt Bank Jobs 2016

I Like your site because you have a good post on this blog.

AEO IRITTY November 3, 2015 at 4:29 PM  

aeo is filed his return and he is intimated under section 139 a notice to remitt 3340 as demand.this amount is claimed under the relief of 10e in return .when contact the it dept they said 10e should be updated in website.pls help in this matter .how to upload 10E .

Akula Rajitha November 9, 2015 at 9:44 AM  


UPSC CDS 1 Exam 2016 Notification Eligibility Criteria Age Limit Dates


Good information, thank you for sharing.....Vinay Negi January 22, 2016 at 12:06 PM  

Check best republic day stuff here

26-january-2016-hd-wallpapers-images-pics
26-january-2016-modi-speech-live-from-delhi
26-january-2016-funny-jokes-in-hindi
26-january-2016-indian-army-images
26-january-2016-wishes-in-hindi-english
26-january-2016-creative-images-pics
26-january-2016-songs-in-guitar
guess-who-is-chief-guest-of-republic-day-2016-india
26-january-2016-fb-timeline-photos

markjoy March 1, 2016 at 1:00 PM  

I am big fan of you and yours blog now m start my collection. ACCOUNTING

jessie karthik November 30, 2016 at 12:19 PM  

Recruitment Notification is one of the Top most Job Portal Govt jobs 2017there

jessie karthik December 1, 2016 at 11:38 AM  


JNTUK 4-2 Results Check

juju December 29, 2016 at 4:32 PM  

Sarkari Recruitment is one of the biggest Indian Job Site so here you will getKarnataka govt jobs Latestso

Anusha December 29, 2016 at 5:00 PM  

Sarkari Recruitment is one of the biggest Indian Job Site so here you will getKarnataka govt jobs Latestso

KARTHIK January 6, 2017 at 5:13 PM  

ts ssc supply results 2017


ts ssc hall ticket 2017 date

This site is very good I like this website

ram charan January 20, 2017 at 2:21 PM  

Thank for sharing this information. cashback offers are available at cashback coupons

ram charan January 20, 2017 at 2:21 PM  

Flipkart cashback offers
Paytm cashback offers
amazon cashback offers
Hostgator cashback offers
cashback coupons

pc shop February 24, 2017 at 6:13 PM  

Flipkart Cashback offers has come up with some exciting ways to attract customers this season.Having tied up with various banks SBI, ICICI, Kotak etc, our site launched various flipkart cashback options.

OnlineGovernmentJobs February 24, 2017 at 9:40 PM  

Karnataka PUC Results 2017 going to be declared out one by one for all of the offered streams. After that, Karnataka SSLC Result 2017 comes out in publically through here.

sravan rao March 27, 2017 at 12:06 PM  


Get the complete information about different state exam results. For more click here
AP Second Inter Exam Result
AP Inter First Year Result
HPBOSE HSC Results
Odisha HSC result

sravan rao March 28, 2017 at 10:45 AM  

Click here to get all the information about Rajasthan TET Exam Notification.
Rajasthan TET Exam Notification

Tawde.k Creativity April 18, 2017 at 6:44 PM  

Nice job thanks
http://www.24jobsexam.in/2017/04/national-seeds-corporation-ltd-release.html?m=1

Tawde.k Creativity April 18, 2017 at 6:46 PM  

Great work
<a href="http://www.24jobsexam.in/2017/04/national-seeds-corporation-ltd-release.html?m=1</a>

Sarkari Naukri News September 20, 2017 at 10:23 PM  


Thanks for sharing this post, easy to file TDS now

Sarkari Naukri News - Get latest Sarkari Naukri 2017 2018 updates on Indian's #1 job portal for Police Jobs, Bank Jobs, Railway Naukri, Public Sector, SSC Jobs, UPSC Jobs and Private jobs.
India's #1 Sarkari Naukri News Website

kingrani September 23, 2017 at 12:23 PM  

Flipkart Phonepe Offers
Flipkart Bank offers

Results Updates November 10, 2017 at 12:49 AM  


nice site for me thanks for this updates Reet 2018 Reet 2018 answer key Reet 2018 admit card download Reet admit card Reet 2018 result reet 2018 Answer key > reetbser.com

Mahi sharma November 23, 2017 at 11:04 AM  

All India State Board Examination Results
Results 2018

Sam Rafferty November 24, 2017 at 10:53 AM  

UP Board Result 2018, UPMSP 10th 12th Results 2018
UPMSP Result 2018 High School Intermediate High School
UP Board Results 2018

Sam Rafferty November 24, 2017 at 10:53 AM  

RBSE Result 2018, Rajasthan Board 10th 12th Results 2018 at rajresults.nic.in,
Students need to Check Rajasthan Board Result 2018 12th 10th Name Wise
RBSE Result 2018

Sam Rafferty November 24, 2017 at 10:54 AM  

Intermediate Result 2018
Bihar Board, UP Board, JAC AP Telangana Inter Exam Results 2018 Date,
Students need link to Check Inter Exam Result 2018 Online
Intermediate Result 2018

Sonal chauhan November 25, 2017 at 2:02 PM  

Rajasthan Board Exam Results 2018, University Result Uniraj BA Result 2018,
Rajasthan University BA 1st 2nd 3rd Year Results 2018 Name Wise
Rajasthan Result 2018

Sonal chauhan November 25, 2017 at 2:03 PM  

Uttar Pradesh (UP) Results- Board, University, Admissions Exam
10th, 12th, UG, PG exam Results
Uttar Pradesh Result 2018

punam kumari November 27, 2017 at 10:12 AM  

Board/University/Competitive Exam Results News All Exams Results Updates,
AP Result 2018

punam kumari November 27, 2017 at 10:12 AM  

Result Date, Cut Off marks, Merit List Platform Regards to Exam Results,
Exam Results Update News, All Exams Results Updates, Board/University/Competitive
Assam Result 2018

kajal agarwal November 27, 2017 at 3:32 PM  

DAVV BA B.SC B.COM 2nd 4th 6th Sem Results, Davv Indore Results 2017
Diploma BE 1st 3rd 5th 7th Sem Results 2017-18, RGPV Result 2017-2018
Madhya Pradesh Result 2018

kajal agarwal November 27, 2017 at 3:32 PM  

Part 1-Part 2 Exam Results 2018 Pune University Result 2018,
BAMU Result 2018 BA BSC BCOM Unipune BA BSC BCOM FY SY TY Exam Results
Maharashtra Result 2018

Ragini khanna November 28, 2017 at 10:17 AM  

BA BSc BCOM Part 1, 2, 3 Results 2018,Vidyasagar University Result 2018
MAKAUT Result 2018,B.Tech, BE, BBA, MBA, M.Tech BCA,BMS, BSC Results
West Bengal Result 2018

Daily10Jobs February 26, 2018 at 1:31 PM  

It was a good hard work done by the men at work.Wow such a beautiful place with cool houses built for the people or patients for full support to them. UP board result 2018 10th

luck March 5, 2018 at 4:24 PM  


HSC Time Table 2019
Maharashtra SSC Time Table
Bihar Board 10th Routine

Kerti Meena March 9, 2018 at 11:54 AM  

check here the up board result for 10th and 12th class

UP Board Result 2018
UP Board High School Result 2018
UP Board 12th Result 2018

Chanchal Kumari March 19, 2018 at 5:35 PM  

RBSE 12th Science Result 2018 - Rajasthan Board 12th Class Science Results. You can easily check your Exam Result by this link.
RBSE 12th Result 2018 - Finally the Students will be able to check Rajasthan Board Arts Commerce and Science Results on the official web page of RBSE.
8th Class Result 2018 - Here you can also check Board of Secondary Education Rajasthan 8th Class Results.

Shanu March 21, 2018 at 8:50 PM  

It's already kind of tradition that September is HTML5 Gamedev month in Europe. Since 2011, CBSE Result 2018 when first on GameStart took place, we've hosted events for more than 900 game developers,CBSE 10th Result 2018 designers as well as business and marketing teams. With more than 60 talks, 25 hours of workshops and 1200 liters of alcohol during the parties (so far), on GameStart is the most important CBSE 12th Result 2018 web gaming event in the world. This year (September 18-20) we will try to push it even further. We have just updated our website, and announced new speakers SSLC Result 2018 in our lineup. This year's edition is a unique opportunity to meet big names from the industry, like Karnataka SSLC Result 2018 Besides the conference, on the day before we organize fullday workshops in small groups TN SSLC Result 2018 . This year you'll be able to learn how to create a 3D game using PlayCanvas (check Will Eastcott's Playcanvas presentation from last year if you never heard of it before) and how to create game graphics (and outstanding skeletal animation with tool called Spine!) if you have no artistic skills SSC Result 2018 together with on GameStart veteran, Robert Podgórski. If you still haven't decided Maharashtra SSC Result 2018 if you want to attend, check videos from previous onGameStarts Gujarat SSC Result 2018 will teach us about console game dev tricks that could be useful in AP SSC Result 2018 WebGL games.

Jay Gupta June 2, 2018 at 8:46 PM  

nice post shekhawati bcom first year result

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer