2017-2018 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ തസ്തികനിര്‍ണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സ് കാണുക

സമഗ്ര (ഐടി@സ്കൂള്‍ തയാറാക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന വിഭവ പോര്‍ട്ടല്‍)

മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതു പോലെ മാത് സ് ബ്ലോഗില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനസഹായികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കും ഇവ തയ്യാറാക്കി mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതേയുള്ളു. തയ്യാറാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനോടൊപ്പം അതേക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് വരുന്ന ഒരു കുറിപ്പ്, തയ്യാറാക്കുന്നയാളിന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക വിലാസം, ഫോട്ടോ എന്നിവ കൂടി അയക്കേണ്ടതാണ്.

Noon Meal Data Entry

Anticipatory Income Statement 2015-16

>> Saturday, December 26, 2015

ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ 20/11/2015 ലെ 89/2015 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ പ്രതീക്ഷിത ആദായ നികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പുതുക്കി നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം പ്രത്യേക ഫോര്‍മാറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശ വരവിന്റേയും ചെലവിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നികുതി കണക്കാക്കി ബാക്കി അടക്കാനുള്ള നികുതി നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാല് മാസങ്ങളില്‍ തുല്യ ഗഡുക്കളായി അടച്ചു തീര്‍ക്കണം. ടി.ഡി.എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ 2-12-2015ല്‍ വളരെ വിശദമായൊരു സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുമല്ലോ. ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കംസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരായ ബാബു വടക്കുംചേരി, അബ്ദുള്‍ റഹ്മാന്‍, സുധീര്‍കുമാര്‍ ടി.കെ, കൃഷ്ണദാസ് എന്‍ പി എന്നീ അദ്ധ്യാപകര്‍ തയ്യാറാക്കിയ നാല് എക്സെല്‍ പ്രോഗ്രാമുകളും ചുവടെ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

Software to prepare ANTICIPATORY INCOME STATEMENT

എന്താണ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ധനകാര്യവകുപ്പിന്‍റെ "നം. 70/എസ്റ്റാ-സി 3/14 ധന. തിയ്യതി 24-7-14" സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരമമാണ് പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നികുതി ഓരോ മാസവും അടക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം വന്നത്. ഇതില്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളബില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി  ഓരോ ജീവനക്കാരനും Anticipatory IncomeStatement ("പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്") തയ്യാറാക്കി DDO യ്ക്ക് നല്‍കണം എന്ന് പറയുന്നു.  Self Drawing Officer മാര്‍ ശമ്പള ബില്ലിനോടൊപ്പം ഇത് കൂടി ട്രഷറിയില്‍ നല്‍കണം.പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിനും Anticipatory Income Statement ("പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്") തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

"പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്" അനുസരിച്ച് അടുത്ത  വര്‍ഷം ഒടുക്കേണ്ട ആദായ നികുതിയുടെ 12ല്‍ ഒരു ഭാഗം മാര്‍ച്ച് മുതലുള്ള ഓരോ മാസവും ശമ്പള ബില്ലില്‍ കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബജറ്റില്‍ നിര്‍ദേശിച്ച പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം ആണ് ആദായനികുതി കണക്കാക്കേണ്ടത്.  2015-16 വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേത് തന്നെയാണ്. ഇനി "പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്" തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറയാം. അരിയര്‍, ഗ്രേഡ്, മറ്റ് അലവന്‍സുകള്‍ എന്നിവ ഭാവിയില്‍ ലഭിച്ചേക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ അവ ഇപ്പോള്‍ ആകെ വരുമാനത്തില്‍ കൂട്ടേണ്ടതില്ല.  അവ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ അവ കൂടി കൂട്ടി "പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്" വീണ്ടും തയ്യാറാക്കി കൂടുതല്‍ ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയാവും നല്ലത്. പ്രൊഫഷനല്‍ ടാക്സ്, ഭവനവായ്പയുടെ പലിശ, 80C, 80CCD, 80CCG, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80U, 80EE മുതലായ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ കിഴിവുകളും വിട്ടു പോകാതെ പരിഗണിക്കുക. പുതിയ ബജറ്റില്‍   80CCD (National Pension System- NPS),  80D (Mediclaim), 80DDB (Specified Diseases), 80DD (Disabled Dependant), 80U (Disabled Employee) എന്നീ വകുപ്പുകളിലാണ് മാറ്റങ്ങളുള്ളത്. അവയിലെ പുതിയ നിരക്കുകളും മറ്റും പരിശോധിക്കുമല്ലോ.  ഇനി 2015-16 വര്‍ഷത്തെ പ്രധാന  കിഴിവുകള്‍ ഇനി പറയാം.

1.HRA (Section 10(13A)
വാടകവീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ശമ്പളത്തിന്റെ (Pay +DA ) പത്തു ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വീട്ടുവാടക കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് HRA ഇനത്തിൽ കുറവ് ലഭിക്കാൻ അർഹത. ഇനി പറയുന്ന മൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ മാത്രമേ ഇളവായി ലഭിക്കൂ.

1- ആ വർഷം ലഭിച്ച HRA ,
2-ശമ്പളത്തിൻറെ (Pay+DA) 10% ത്തിലും കൂടുതലായി വീട്ടുവാടക കൊടുത്തത്.
3-ശമ്പളത്തിൻറെ 40%
(ഉദാഹരണമായി 3000 രൂപ ഒരു വർഷം HRA ലഭിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം 350000 രൂപ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അയാളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ 10% 35000  ആണല്ലോ. അയാൾ ആ വർഷം 34000 വീട്ടുവാടക കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇളവ് ഇല്ല.  37000 കൊടുത്തെങ്കിൽ 2000 രൂപ ഇളവ്. 70000 രൂപ കൊടുത്തെങ്കിൽ 3000 രൂപ ഇളവ് )
2- Professional Tax  (Section 16(iii)), Entertainment Allowance (Section 16(ii))
ആ വർഷം കൊടുത്ത തൊഴിൽ നികുതി കുറയ്ക്കാം.  കൂടാതെ ആ വർഷം ലഭിച്ച Entertainment Allowance ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കാം.

Housing Loan Interest  (Section 24(b) )
സ്വന്തം താമസത്തിനായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനോ എടുത്ത ലോണിന്റെ പലിശ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കുറയ്ക്കാം.  ഇതിനായി പലിശ നൽകേണ്ട സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പലിശ സംഖ്യ, ലോണ്‍ എടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ കുറവിന് അർഹതയുള്ളൂ.
A .1-4-1999 ന് ശേഷം വീട് വാങ്ങുന്നതിനോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ എടുത്ത വായ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ കുറവ് ലഭിക്കും.  രണ്ടു ലക്ഷം ഇളവു ലഭിക്കാൻ ലോണ്‍ എടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.  ഇത് കാണിക്കാൻ ഒരു "Self  Declaration" നൽകിയാൽ മതിയാകും.

B. 1-4-1999 ന് മുമ്പ് എടുത്ത വായ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 30,000 രൂപ മാത്രമേ കുറവ് ലഭിക്കൂ.
C . റിപ്പയർ, പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ലോണ്‍ എന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിലും  പരമാവധി ഇളവ് 30,000 രൂപയാണ്.
Chapter VI -A യിലെ കിഴിവുകൾ 
80 C 
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന കിഴിവായ Section 80 C പ്രകാരമുള്ള  കിഴിവുകൾ പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെ Gross Total Income ത്തിൽ നിന്നും കുറയ്കാം. ആ വർഷം അടച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത തുക മാത്രമേ 80 C  പ്രകാരം കിഴിവായി ലഭിക്കൂ.

1. Provident Fund  ൽ നിക്ഷേപിച്ച subscription തുകയും അരിയറും കിഴിവായി അനുവദിക്കും. (ലോണിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് അനുവദിക്കില്ല)

2. LIC   യിൽ ജീവക്കാരന്റെയോ ഭാര്യ/ഭർത്താവിന്റെയോ മക്കളുടെയോ പേരിൽ അടച്ച പ്രീമിയം കിഴിവായി ലഭിക്കും. (1-4-2012 നു മുമ്പ് എടുത്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുടെ 20 %ത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും 1-4-2012 ശേഷം  എടുത്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുടെ 10 % ത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് പരമാവധി അനുവദനീയമായ കിഴിവ് പോളിസിയുടെ 20%/ അല്ലെങ്കിൽ 10% വരെയാണ്.)

3. SLI,  GIS,  FBS  എന്നിവ.

4. വീട് നിർമ്മാണത്തിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ എടുത്ത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവിൽ മുതലിലേക്കുള്ള ഭാഗം 80 C പ്രകാരം കിഴിവിന് അർഹമാണ്. എന്നാൽ റിപ്പയറിങ്ങിനോ പുനർനിർമ്മാണത്തിനോ എടുത്ത ലോണിന്റെ മുതലിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് അനുവദനീയമല്ല)

5. Scheduled Bank കളിലോ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിലോ  5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കാലത്തേക്കുള്ള സ്ഥിരനിക്ഷേപം.

6. Tution Fee - ജീവനക്കാരന്റെ പരമാവധി രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അടച്ച Tution Fee ഇളവായി ലഭിക്കും. പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുതലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന ഏത് Full Time കോഴ്സും ആവാം. എന്നാൽ Tution Fee അല്ലാതെ മറ്റു ഫീസുകളൊന്നും ഇളവിന് അർഹമല്ല.

7. സ്വന്തം താമസത്തിനായി വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള Stamp Duty, Registration ഫീസ്‌ എന്നിവ.

8. സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപം 

ഇവ കൂടാതെ  അംഗീകരിച്ച Superanuation Fund , National Saving Certificate , LIC യുടെയും UTI യുടെയും Unit Linked Insurance Plan , നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Annuity Plan, നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Mutual Fund, ICICI, IDBI ,NABARD എന്നിവയുടെ Infrastructure Development Bond എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും Section 80 C പ്രകാരം ഇളവിന് അർഹമായ മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളും കുറയ്ക്കാം.
80C പ്രകാരം പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാം.

80 CCC

LIC യുടെയോ മറ്റു അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ പെൻഷൻ പദ്ധതികളായ Annuity Plan കളിലെ നിക്ഷേപം.

80 CCD(1)

National Pension System (NPS)  ത്തില്‍ തവണ   അടച്ച തുക 80CCD(1) പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.  ഇത് ശമ്പളത്തിന്റെ (Pay +DA) യുടെ 10 % ത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. 

80C, 80CCC, 80CCD(1)എന്നിവയുടെ ആകെ കിഴിവ് പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെയാണ്. ഇതിനു പുറമെ 80CCD(1) പ്രകാരം 50,000 രൂപ അധികകിഴിവും ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ ലഭിക്കും.  ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ കിഴിവുകളുംഇതിന് പുറത്തുള്ളവയാണ്.

80CCD(2)
NPSലെ Employers Contribution വരുമാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ Employers Contribution പരമാവധി ജീവനക്കാരന്‍റെ ശമ്പള(Pay+DA)ത്തിന്റെ  10%  പരിധിയില്ലാതെ 80CCD(2) പ്രകാരം കുറയ്ക്കാം.
80 CCG

നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Equity Saving Scheme കളിലെ നിക്ഷേപത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന കിഴിവാണ് ഇത്.  ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് അർഹമായ പദ്ധതിയാണ് Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme. നിക്ഷേപത്തിന്റെ പകുതി തുകയ്ക്കുള്ള കിഴിവ് പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. നിക്ഷേപം നടത്തിയ ശേഷം തുടർച്ചയായ 3 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഈ കിഴിവ് claim ചെയ്യാം.  ഈ നിക്ഷേപം 3 വർഷത്തേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കണമെന്നും ജീവനക്കാരന്റെ Gross Total Income 12 ലക്ഷത്തിൽ കൂടരുതെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്.

80 D (Health Insurance Premium)

ജീവനക്കാരൻറെയോ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ പേരിൽ അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ അടച്ച Health Insurance പ്രീമിയം,  പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പ്രായം 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായെങ്കിൽ പരമാവധി തുക 30,000 ആണ്. ജീവനക്കാരനോ ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ നടത്തിയ Preventive Health Check up നായി നല്കിയ തുകപരമാവധി 5000 രൂപയും 80D പ്രകാരം കിഴിവിന് പരിഗണിക്കും.  ഇവർക്കുള്ള ആകെ കിഴിവ് 25,000 അല്ലെങ്കിൽ 30,000 കവിയാൻ പാടില്ല.

ഇത് കൂടാതെ ജീവക്കാരന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ അടച്ച Health Insurance പ്രീമിയത്തിനു മറ്റൊരു 25,000 കൂടെ ഇളവ് ലഭിക്കും.  ഇവരിലൊരാൾ സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ ആണെങ്കിൽ കിഴിവ് പരമാവധി 30,000 വരെ ആവാം.

 മാതാപിതാക്കൾക്ക് നടത്തിയ Preventive Health Check up 5000 രൂപ വരെ 80D പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന്  അർഹമാണ്.  ഇവർക്കുള്ള ആകെ കിഴിവ് 25,000 അല്ലെങ്കിൽ 30,000 കവിയാൻ പാടില്ല.

Health Insurance  പ്രീമിയം നേരിട്ട് പണമായി നൽകാതെ മറ്റെതെങ്കിലും വഴി (Cheque, DD etc) നൽകിയതാവണം .  Health Check up ന് പണം നേരിട്ട് നൽകിയതാവാം.
Health Insurance ഇല്ലാത്ത 80 വയസ്സില്‍ കൂടുതലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ചികിത്സാചെലവ് പരമാവധി 30,000 വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും.

80 DD - (For Disability of dependants with disability)

ജീവനക്കാരന്റെ ശാരീരിക, മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഭാര്യ / ഭർത്താവ് , മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ , സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ചികിത്സ, ശുശ്രൂഷ, ട്രെയിനിംഗ്, പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാലും ഇവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിലെ ഇതിനായുള്ള അംഗീകൃത സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാലും 80DD പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.

ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയായാലും 75,000 രൂപയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക.  80 % ത്തിൽ കൂടുതൽ വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1,25,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.

 ഇതിനായി Medical Authority യിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  Autism, Cerebral palsy , Multiple Disability എന്നിവയ്ക്ക് Form 10IA യിൽ ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

80U (For Employee with disability)

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ  ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ജീവനക്കാരന് Disability ഉണ്ടെന്നു ഒരു Medical Authority സർട്ടിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾക്ക്‌ 50,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.  75,000 രൂപ എന്ന നിശ്ചിത തുകയാണ് ഇളവ്.  അല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച തുകയല്ല.  കടുത്ത വൈകല്യം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ (Above 80 % disability) 1,25,000 രൂപ ഇളവുണ്ട്.  80DD യിലേതു പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  Disability താല്ക്കാലികമാണെങ്കിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം വീണ്ടും പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാക്കണം.

80 DDB (For Medical treatment of specified diseases)

ജീവനക്കാരൻ,  ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ  ഭാര്യ, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ള പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാചെലവ് 80DDB പ്രകാരം കിഴിവ് അനുവദിക്കും.

Neurological diseases (dementia , chorea , motor neuron disease , ataxia , parkinson disease etc ) , malignant cancer , aids , chronic renal failure , hemophilia , thalassemia എന്നിവയുടെ ചികിത്സാചെലവുകൾക്കാണ് അർഹതയുള്ളത്.  40,000 രൂപയാണ് പരമാവധി ലഭിക്കാവുന്ന കിഴിവ്.  എന്നാൽ രോഗി Senior Citizen ആണെങ്കിൽ  60,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.  രോഗി 80 വയസ്സില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ള ആളാണെങ്കില്‍ 80,000 വരെ കിഴിവുണ്ട്.  ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടറിൽ നിന്നും Form 10- I  യിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. Reimburse ചെയ്തെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചേ ഇളവ് ലഭിക്കൂ.

80 E  (Interest for loan for higher education )

ഭർത്താവ് / ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ താൻ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ആയ കുട്ടികളുടെയോ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശയായി അടച്ച സംഖ്യ 80U പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.പലിശ അടച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷക്കാലമാണ് ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുക.  Higher Secondary Examination ന് ശേഷം പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെയാണ് Higher education എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് പഠിക്കാന്‍ വേണ്ടി എടുത്ത ലോണിന്‍റെ പലിശയ്ക്കും ഈ ഇളവ് ലഭിക്കും. 80E പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് പരിധി ഇല്ല.

80 G (Donations to notified Funds and charitable institutions)

ചില Notified Fund കളിലേക്കും Charitable Institution കളിലേക്കും നൽകിയ സംഭാവന 80G പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.  ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് (TDS) കണക്കാക്കുന്നതിന്  ഇത് പരിഗണിക്കില്ല.  Income Tax Return സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ കാണിച്ച് ഇളവ് നേടാം.  (ചില Notified Fund കളിലേക്ക് സ്ഥാപനം വഴി ശേഖരിച്ച സംഭാവന TDS ന് പരിഗണിക്കും.)

80GGC

80GGC പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് TDS ന് പരിഗണിക്കില്ല.  Income Tax Return സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കിഴിവ് കാണിക്കാം. Representation of the People Act ന്റെ Section 29A പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാർട്ടികൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവന കിഴിവ് ലഭിക്കും.  കാഷ് ആയി നല്കിയ സംഭാവന പരിഗണിക്കില്ല. Cheque , DD, Credit card , Internet banking എന്നിവയിലൂടെ നൽകിയതാവാം.  സംഭാവന പൂർണ്ണമായി കിഴിവിന് പരിഗണിക്കും.

80TTA

ബാങ്ക് , കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ SB Account  കളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പലിശ നിങ്ങൾ Gross Total Income ത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കിഴിവിന് അർഹതയുള്ളൂ.  പരമാവധി 10,000 രൂപ കിഴിവായി ലഭിക്കും.
Click Here to get a PDF of this Post.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Second Terminal Examination 2015
Available Answer Keys

>> Saturday, December 12, 2015

Updated on 23.12.2015 at 12.15pm:മാത്‍സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ടെര്‍മിനല്‍ പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ക്കും തങ്ങളുടെ പോരായ്മകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമൊക്കെ ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വര്‍ഷങ്ങളായി ഉത്തരസൂചികകളെ മാത്‍സ് ബ്ലോഗ് സന്തോഷപൂര്‍വം സ്വാഗതം ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. 2015 ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ നടക്കുന്ന അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നവരോട് mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ സൈറ്റ്സില്‍ ഫയല്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നും ചുവടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉത്തരസൂചികകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും അവ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡൗണ്‍ ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

ഗൂഗിള്‍ സൈറ്റ്സില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങള്‍ അയച്ചു തരികയാണെങ്കില്‍ അയക്കുന്നവര്‍ക്കും ബ്ലോഗ് ടീമിനും സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. കാരണം, ഉത്തരങ്ങള്‍ അയച്ച ശേഷം എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ തിരുത്തി സൈറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും പഴയ ഫയല്‍ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതേ പേരില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്കില്‍ ബ്ലോഗില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുവഴി പുതിയ ഫയലായിരിക്കും വായനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുക.

ഗൂഗിള്‍ സൈറ്റ്സില്‍ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്ന വിധം.
 1. www.sites.google.com നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ യൂസര്‍ ഐഡിയും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കുക.
 2. ആദ്യപേജില്‍ ഇടതുവശത്തുള്ള Createല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 3. Name your site എന്നയിടത്ത് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന് ഒരു പേര് നല്‍കുക
 4. ഇതോടൊപ്പം അതേപേരില്‍ Site Location വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതിന്റെ ഒടുവിലായി മറ്റെന്തെങ്കിലും അക്കങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുക.
 5. തുടര്‍ന്ന് I'm not a robot എന്നു ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ കുറേ ചിത്രങ്ങള്‍ തന്നിട്ട് 'ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക', അല്ലെങ്കില്‍ ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും 'കാറുകള്‍ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക' തുടങ്ങിയ രീതിയായിരിക്കും അവലംബിക്കുക.
 6. ഇതേ പേജിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി Create ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അല്പനേരം കാത്തിരിക്കുക. സൈറ്റ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.....
 7. തുറന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ സൈറ്റില്‍ ആദ്യത്തെ പേജ് തയ്യാറാക്കാന്‍ വലതു മുകളിലെ രണ്ടാമത്ത ഐക്കണായ Create a pageല്‍ (+ചിഹ്നത്തോടു കൂടിയത്) ചെയ്യാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 8. തുറന്നു വരുന്ന പേജിന് ഒരു പേര് നല്‍കുക. ഇനി പേജിനു മുകളിലെ Createല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 9. ഇപ്പോള്‍ തയ്യാറായ നമ്മുടെ സൈറ്റിലെ ആദ്യ പേജിനു താഴെയായി Add files എന്നു കാണാം. അതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Location കാട്ടിക്കൊടുത്തു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫയല്‍ സൈറ്റ്സില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം.
 10. ഫയല്‍ അപ്ലോഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഫയലിന്റെ പേരിനു നേരെ കാണുന്ന ഡൗണ്‍ ആരോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനും ക്രോസ് ചിഹ്നം റിമൂവ് ചെയ്യാനുമാണ്. ഡൗണ്‍ ആരോയില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Copy link location എടുത്താണ് ബ്ലോഗിന് അയച്ചു തരേണ്ടത്. ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ..

2015 രണ്ടാം പാദവാര്‍ഷികപ്പരീക്ഷയുടെ ലഭ്യമായ ഉത്തരസൂചികകള്‍

STD VIII
STD IX
 • Biology Answer Key Posted on 18.12.2015 at 9.45pm
  Prepared by A. M Krishnan, Govt. HSS, Kottodi
 • Physics Answer Key Posted on 18.12.2015 at 9.10pm
  Prepared by Abhilash Babu P, RVUHS, Cherai, Ernakulam
 • Physics Answer Key Posted on 19.12.2015 at 8pm
  Prepared by RONALD GODSON K, BEMHSS, PALAKKAD
 • Maths Answer Key Posted on 16.12.2015 at 4.15pm
  Prepared by BINOYI PHILIP, GHSS KOTTODI
 • English Answer Key
  Prepared by MUHAMMED JAVAD K.T, MARKAZ HSS KARANTHUR, KOZHIKODE
 • Chemistry Answer Key Posted on 16.12.2015 at 4pm
  Prepared by Hyder Ali, KMIC HS, Mannarkkad
 • Chemistry Answer Key Posted on 16.12.2015 at 9.25pm
  Prepared by Sailaja B, HSA, Govt HSS, Vallikeezhu, Kollam
 • Social Science Answer Key Posted on 17.12.2015 at 2.40pm
  Prepared by COLIN JOSE. E, HSA (SOCIAL SCIENCE), AMMRHSS KATELA, TVPM and BIJU.M, HSA (SOCIAL SCIENCE), GHSS BANGARA, MANJESHWAR
 • Social Science Answer Key Posted on 17.12.2015 at 2.40pm
  Prepared by Naufal Sadique. K, Jamia Islamiya HSS, Thrikkalangode, Manjeri
 • Social Science Answer Key (ENG) Posted on 23.12.2015 at 12.15pm
  Prepared by Krishnakumari. C, Girls High School, Ponnani
STD X
 • Biology Answer Key Posted on 18.12.2015 at 9.45pm
  Prepared by Saneef TT, MSI HSS Kundoor, Malappuram
 • Biology Answer Key Posted on 20.12.2015 at 3pm
  Prepared by A. M Krishnan, Govt. HSS, Kottodi
 • Physics Answer Key Posted on 17.12.2015 at 9.25pm
  Prepared by Shaji A, Govt.HSS, Pallickal
 • Physics Answer Key Posted on 18.12.2015 at 11.40am
  Prepared by Rajeev K, GHSS, Kuttikkattoor, Kozhicode
 • Physics Answer Key Posted on 18.12.2015 at 9.10pm
  Prepared by Preetha Antony, StPhilomena's GHS, Poonthura,TVPM
 • Chemistry Answer Key Corrected on 17.12.2015 at 9.25pm
  Prepared by Sojith S, GHSS Thevarvattam, Cherthala
 • Chemistry Answer Key Posted on 18.12.2015 at 11.40am
  Prepared by P. Revi, HS Peringode, Palakkad
 • English Answer Key Posted on 16.12.2015 at 3.15pm
  Prepared by Susan Issac HSA (Eng) MGD HS Puthusserry
 • English Answer Key Posted on 16.12.2015 at 7.40pm
  Prepared by MUHAMMED JAVAD K.T, MARKAZ HSS KARANTHUR, KOZHIKODE
 • English Answer Key Posted on 17.12.2015 at 8.20am
  Prepared by Johnson T. P, HSA(English), CMS HS, Mundiappally
 • English Answer Key Posted on 17.12.2015 at 8.40am
  Prepared by ANIL KUMAR.P, HSA (ENG),AVHSS, PONNANI
 • Maths Answer Key
  Prepared by Daisy M A , GHSS Chalissery
 • Maths Answer Key
  Prepared by BABURAJ. P, HSA (MATHS), PHSS PANDALLUR, MALAPPURAM DT.
 • Maths Answer Key Posted on 16.12.2015 at 2pm
  Prepared by BINOYI PHILIP, GHSS KOTTODI
 • Social Science Answer Key
  Prepared by COLIN JOSE. E, HSA (SOCIAL SCIENCE), AMMRHSS KATELA, TVPM and BIJU.M, HSA (SOCIAL SCIENCE), GHSS BANGARA, MANJESHWAR
 • Social Science Answer Key
  Prepared by Alice Mathew, HSA (SS), Govt. HS Vechoor, Vaikom, Kottayam
 • Social Science Answers(Eng) Posted on 16.12.2015 at 2pm
  Prepared by Bijoy Eranezhath, SNGSHSS KARAMUCK, KANDASSANKADAVU, THRISSUR
 • Social Science Answer Key Posted on 17.12.2015 at 2.40pm
  Prepared by Naufal Sadique. K, Jamia Islamiya HSS, Thrikkalangode, Manjeri
ഇവ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നും മാത്‍സ് ബ്ലോഗിന് ലഭിക്കുന്നവയാണ്. ശരി തെറ്റുകള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ വിദഗ്ദ്ധരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട ചുമതല വായനക്കാര്‍ക്കുണ്ടെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Higher Secondary - Sample Question Papers

>> Thursday, December 10, 2015

ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാതൃകകള്‍ എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ് ടൂ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ചോദ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇതുവരെ ലഭ്യമാകാതെയുണ്ട്. അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതേ പോസ്റ്റില്‍ത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അദ്ധ്യാപകരെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി ചോദ്യമാതൃകകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പഠനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും. അതിന് എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടിയോടുള്ള കടപ്പാട് പ്രത്യേകം അറിയിക്കട്ടെ. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഓരോ വിഷയങ്ങളുടേയും ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

Higher Secondary Sample Question Paper
Plus OnePlus Two
Malayalam
Malayalam
Malayalam (Optional) Malayalam (Optional)
Tamil Tamil
Tamil (Optional) Tamil (Optional)
Kannada Kannada
Kannada (Optional) Kannada (Optional)
English (Literature Opt) English (Literature Opt)
English English
Anthropology Anthropology
French French
Hindi Hindi
Hindi (Optional) Hindi (Optional)
Arabic Arabic
Arabic (Opt) Arabic (Opt)
Urdu Urdu
Urdu (Opt) Urdu (Opt)
Islamic History Islamic History
Sanskrit Sanskrit
Sanskrit (Sahitya Opt) Sanskrit (Sahitya Opt)
Sanskrit (Sasthra Opt) Sanskrit (Sasthra Opt)
Electronics Electronics
Computer Applin (Hum.) Computer Applin (Hum.)
Computer Applin (Com.) Computer Applin (Com.)
Geology Geology
Journalism Journalism
Communicative English Communicative English
Statistics Statistics
Russian Russian
Latin Latin
German German
Syriac Syriac
Home Science Home Science
Social Work Social Work
Gandhian Studies Gandhian Studies
Philosphy Philosphy
Computer Science Computer Science
Music Music
Physics Physics
Chemistry Chemistry
Botany Biology
Mathematics Mathematics
Political Science Political Science
Economics Economics
History History
Geography Geography
Business Studies Business Studies
Accountancy Accountancy
Sociology Sociology
Special School
Malayalam Malayalam
English English
Physics Physics
Chemistry Chemistry
Biology Biology
Computer Application Computer Application
Accountancy Accountancy
Business Studies Business Studies
Economics Economics
Mathematics Mathematics
Political Science Political Science
Sociology Sociology
History History


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

SCERT STD VIII Question Pool 2015

>> Tuesday, December 8, 2015

സ്‌ക്കൂള്‍ തുറന്ന് രണ്ടു മാസം പിന്നിട്ടത് വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ കടന്നു പോയത് നമ്മളറിഞ്ഞില്ല. ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷികപരീക്ഷയ്ക്കു തൊട്ടു പിന്നാലെ രണ്ടാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയും കടന്നെത്തി. ഒന്നും രണ്ടും പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്കു് ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി ഒരു മെറ്റീരിയല്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിശീലിക്കുന്നതിനായി ചില ചോദ്യമാതൃകകളാണ് അവ. അതോടൊപ്പം ഈ വര്‍ഷത്തെ ടേം വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ചും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി വ്യക്തമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട്. ചുവടെ നിന്നും അവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാം.
ടേം വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:
TE Guideline for Std VIII

ചോദ്യമാതൃകകള്‍
Malayalam AT
Malayalam BT
English
Hindi
Arabic
Sanskrit
Sanskrit Oriental
Kannada AT
Kannada BT
Tamil AT
Tamil BT
Urdu
Mathematics
Basic Science
Social Science
Art Education
Physical Education
Work Education
കടപ്പാട് : എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

STD VIII Biology unit 12 and 13

ഒരേ ജീവിക്കുതന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളില്‍ പല പേരുകളുണ്ടാകാം. ഉദാഹരണമായി മരച്ചീനി കപ്പയെന്നും ചീനിയെന്നും കൊള്ളിയെന്നും മരക്കിഴങ്ങെന്നും പല പല പേരുകളുണ്ട്. അതേ പോലെ തന്നെ കറമൂസ, ഓമ, കപ്ലങ്ങ, കപ്പങ്ങ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളില്‍ പപ്പായ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തില്‍ത്തന്നെ ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തതകളുണ്ടെങ്കില്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ഓരോ ജീവിക്കും വിവിധങ്ങളായ പേരുകളുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. ജീവികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും ഇതൊരു തടസ്സമാകില്ലേ? ഭാഷകള്‍ക്കതീതമായി അന്തര്‍ദ്ദേശീയമായി അംഗീകരിക്കാവുന്ന പേരുകള്‍ ഓരോ ജീവിക്കും നല്‍കിയാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത്. എട്ടാം ക്ലാസുകാര്‍ക്കുള്ള അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ 12, 13 ബയോളജി പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ. റഷീദ് ഓടക്കല്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകളില്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് ലളിതമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം മലപ്പുറത്തെ കോര്‍ ഡി.ആര്‍.ജിമാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ജൈവവൈവിധ്യക്വിസും റഷീദ് സാര്‍ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കി അഭിപ്രായം പറയുമല്ലോ.

എട്ടാം ക്ലാസിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം യൂണിറ്റായ തരംതിരിക്കുന്നതെന്തിന് (why classification) പതിമൂന്നാം യൂണിറ്റായ വൈവിധ്യം നിലനില്‍പ്പിന് (diversity sustenance) എന്നീ യൂണിറ്റുകളാണ് ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലില്‍ ഉള്ളത്. മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയിലുകള്‍ കൂടി ഇതു പോലെ അയച്ചു തരികയാണെങ്കില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും അത് എത്രയേറെ ഉപകാരപ്രദമാകുമായിരുന്നു. സഹാനുഭൂതിയോടും സഹകരണമനോഭാവത്തോടും കൂടിയുള്ള റഷീദ് സാറിന്റേതു പോലെയുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഓരോ അദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

റഷീദ് സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകളും മലപ്പുറത്തെ കോര്‍ ഡി.ആര്‍.ജിമാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ജൈവവൈവിധ്യക്വിസും ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

STD VIII Basic Science Unit 12

STD VIII Basic Science Unit 13

STD VIII Biodiversity Quiz


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

പത്താം ക്ലാസുകാര്‍ക്ക് മാത് സ് റിവിഷന്‍

>> Monday, December 7, 2015

എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷ അടുത്തതോടെ മാത് സ് ബ്ലോഗിലെ ചോദ്യമാതൃകകള്‍ ചെയ്തു പരിശീലിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പുതിയ പുതിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കായി മെയിലുകള്‍ അയക്കുന്നുണ്ട്. ജോണ്‍ സാര്‍ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞും ഞങ്ങള്‍ മടുത്തു. പരീക്ഷ അടുത്തതോടെ തന്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റി വച്ച് ജോണ്‍ സാര്‍ കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ വിദഗ്ധമായി സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ മെറ്റീരിയലുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത്തരം മെറ്റീരിയലുകള്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് വേണ്ടതെന്നും കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ. മെറ്റീരിയലുകള്‍ ചുവടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ.


ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം മീഡിയലുകള്‍ക്കുള്ള രണ്ടു വീതം പി.ഡി.എഫ് ഫോര്‍മാറ്റിലുള്ള ഫയലുകളാണ് ചുവടെയുള്ളത്. ചോദ്യങ്ങളിലോ ഉത്തരങ്ങളിലോ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഉപകാരപ്പെടും.

Revision Module - I (Malayalam)
Revision Module - II (Malayalam)
Revision Module - I (English)
Revision Module - II (English)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Free Hardware Training Videos in Malayalam

>> Sunday, December 6, 2015

നമ്മുടെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഐടി ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ രംഗത്ത് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മഹനീയ സംരംഭത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ....
സാങ്കേതികവിദ്യയും ആത്മവിശ്വാസവും മാത്രം കൈമുതലായി, 1999ല്‍ കോട്ടയത്ത് ശ്രീ ശ്യാംലാല്‍ ടി പുഷ്പനും മറ്റു മൂന്നുപേരും ചേര്‍ന്ന് തുടക്കമിട്ടതാണ് 'കൊറോണ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി' എന്ന സ്ഥാപനം.പതിനാറുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍ മൂവ്വായിരത്തിലധികം ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ പ്രൊഫഷണലുകളേയാണ് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അഞ്ഞൂറിലധികം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ കമേഴ്സ്യല്‍ പിന്തുണയും നല്‍കിവരുന്നു.2007 ല്‍ തന്നെ ലാപ്‌ടോപ് സര്‍വ്വീസ് ട്രൈനിങ് തുടങ്ങിയതോടെ, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലാപ്‌ടോപ് സര്‍വ്വീസ് ട്രൈനിങ് ഡിവിഷനായി മാറാനും ശ്യാംലാല്‍ സാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞു. വര്‍ഷങ്ങളായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് വാല്യൂഡ് പ്രൊഫഷണല്‍ (MVP) എന്ന അസൂയാര്‍ഹമായ കിരീടം താഴേക്കിറക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാ, ഇദ്ദേഹത്തിന്.

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍, നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ് തലത്തില്‍ ഉള്ള ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ വീഡിയെ പഠന പദ്ധതി, അതും വളരേ ലളിതമായി മലയാളത്തില്‍, സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന മഹനീയമായ ഒരു ദൗത്യവുമായാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. സംശയങ്ങള്‍ വരുകയാണെങ്കില്‍, അത് ദുരീകരിച്ചുതരുന്നതിനും അദ്ദേഹം ഇതേ മാധ്യമത്തിലൂടെ തയ്യാറുമാണ്. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ താഴേ ലിങ്ക് ബുക്ക്മാര്‍ക്ക് ചെയ്തു വച്ചോളൂ...

Click here for Hardware Training Videos


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

STATE IT QUIZ 2015-16
and Palakkad District Quiz (Updated)

>> Wednesday, December 2, 2015

കൊല്ലത്തു സമാപിച്ച സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോത്സവത്തിലെ ഐടി മേളയിലെ ഗ്ലാമര്‍ ഇനമായ ഐടി ക്വിസ് ഇത്തവണയും നയിച്ചത് വിശേഷണങ്ങളാവശ്യമില്ലാത്ത ശ്രീ വി കെ ആദര്‍ശ് ആണ്. ഐടി രംഗത്തെ സജീവസാന്നിദ്ധ്യവും വിവരസാങ്കേതികവിജ്ഞാനരംഗത്തെ ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവുമായ അദ്ദേഹത്തെ മാത് സ് ബ്ലോഗ് വായനക്കാര്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായറിയാം. കഴിഞ്ഞതവണത്തേതില്‍ നിന്നും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുള്ള നടത്തിപ്പു രീതി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ച ക്വിസ്സിന്റെ മുഴുവന്‍ ചോദ്യങ്ങളും പതിവുപോലെ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആദര്‍ശിന് നന്ദി! മലപ്പുറത്തെ ഐടി@സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രൈനര്‍ ശ്രീ പ്രദീപ് മാട്ടറ അയച്ചുതന്ന പാലക്കാട് ജില്ലാ ഐടി ക്വിസ്സും പോസ്റ്റില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.


Preliminary Round


HS SECTION


HSS SECTION


Palakkad District IT Quiz
sent by Quiz Master Sri Pradeep Mattara


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Congratulations..!

>> Tuesday, December 1, 2015

ടീച്ചിങ് എയിഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണ മത്സരം. സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവത്തില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് തിളങ്ങാനുള്ള അപൂര്‍വ്വം അവസരങ്ങളിലൊന്നാണ്. വളരേ വിരളമാളുകളേ അതുപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നതാണ് കഷ്ടം. ഇത്തവണ സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോത്സവത്തിലെ രണ്ട് സ്വര്‍ണ്ണമെഡല്‍ ജേതാക്കളാണ് ഇവര്‍. മാത്‌സ് ബ്ലോഗ് കുടുംബാംഗങ്ങളായ ശ്രീ നിധിന്‍ജോസും ശ്രീ കെ വിനോദും.രണ്ടാള്‍ക്കും മാത്‌സ് ബ്ലോഗ് കുടുംബത്തിന്റെ ഊഷ്മളാഭിവാദ്യങ്ങള്‍.
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടപ്പൂര്‍ ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ അധ്യാപകനായ ശ്രീ നിധിന്‍ജോസ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ ടീച്ചിംഗ് എയ്ഡ്‌(on the spot) മത്സരത്തിൽ(സയൻസ്) എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഇ വേസ്റ്റും സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണും ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിര്‍മ്മിതിയ്ക്കാണ്. ഉപയോഗശൂന്യമായ സിഡി ഡ്രൈവില്‍ നിന്നുമെടുത്ത ചില ഭാഗങ്ങളും സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ കേമറയും ഉപയോഗിച്ച്, വസ്തുക്കളെ 125 ഇരട്ടിയോളം വലുതാക്കി കാണാവുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഇവയില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചത്. മാത്‌സ് ബ്ലോഗിന്റെ സ്വന്തം നിധിന് ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകള്‍.

എറണാകുളം, മൂവാറ്റുപുഴ ശിവന്‍കുന്ന് ഗവണ്മെന്റ് ഹയര്‍ സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ.കെ.വിനോദ്, ക്ലാസ്റൂമുകളില്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഗണിത ടീച്ചിംഗ് എയ്ഡുകള്‍ പലപ്പോഴും ക്ലസ്റ്റര്‍ യോഗങ്ങളില്‍ വിനോദ് മാഷ് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലും സംസ്ഥാന മേളകളില്‍ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയില്‍ Teaching aid മത്സരത്തില്‍ സ്വര്‍ണ്ണ മെഡലോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വിനോദ് മാഷിനും ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകള്‍


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer